| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 76
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
31.
NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE LIKOVNIH DEJAVNOSTI V STAROSTNO KOMBINIRANIH ODDELKIH VRTCA
Tanja Tašner, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Načrtovanje in izvajanje likovnih dejavnosti v starostno kombiniranih oddelkih vrtca v teoretičnem delu predstavlja celosten razvoj predšolskega otroka s poudarkom na njegovem zaznavnem razvoju in razvoju likovnega izražanja. V teoretičnem delu je predstavljen Kurikulum za vrtce, kot dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcu ter likovno izražanje predšolskih otrok. Predstavljena so načela, naloge in cilji ter likovna področja in likovne tehnike. Podrobno so predstavljena tista likovna področja in likovne tehnike, ki sem jih uporabila pri empiričnem delu. Empirični del zajema raziskavo, s katero sem želela ugotoviti, katere likovne dejavnosti so primerne za delo v starostno kombiniranih oddelkih. Raziskovalni vzorec je bila skupina otrok, starih od drugega do šestega leta starosti. Otroci so ob številnih ponujenih likovnih dejavnostih imeli možnost z lastno aktivnostjo pridobivati številna nova znanja in izkušnje. Interpretacija rezultatov je podana v zaključnem delu empiričnega diplomskega dela.
Keywords: otroci, predšolska vzgoja, likovna vzgoja, kombinirani oddelki vrtca
Published: 11.04.2011; Views: 7873; Downloads: 1550
.pdf Full text (2,70 MB)

32.
MOTIVACIJSKI IN DISCIPLINSKI VIDIKI LIKOVNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI
Deja Dudić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomi, ki se je ukvarjala s problemom discipline in motivacije pri likovni vzgoji v osnovni šoli, smo v teoretičnem delu obdelali razlage pojmov motivacija in disciplina različnih avtorjev, učno, notranjo in zunanjo motivacijo ter zavedno in nezavedno motivacijo. Osredotočili smo se na uvodno motivacijo pri likovni vzgoji, motiviranje najstnikov in vpliv motivacije na vedenje učencev med poukom likovne vzgoje. Prav tako nas je zanimal pomen discipline v razredu in kako lahko učitelji ukrepajo ob neprimernem vedenju oziroma kršitvah šolskega reda. S pomočjo učnega načrta za likovno vzgojo smo raziskali opredelitev in cilje tega predmeta, obdelali pa smo tudi psihološke značilnosti učencev tretje triade in njihov likovni razvoj. V empiričnem delu smo uporabili tehniko vezanega in nevezanega intervjuja, podatke pa smo kvalitativno obdelali s prikazom odstotnih frekvenc. Raziskavo smo izvedli junija 2011 na 14 slovenskih osnovnih šolah. Med intervjuvanjem smo raziskali motivacijo in disciplino pri likovni vzgoji in ugotovili, da večina učiteljev motivira učence za likovno-vzgojno delo. Težave z disciplino se najpogosteje pojavljajo v 8. razredu, bolj pogosto pa se neprimerno vedejo dečki. Učitelji priporočajo kvalitetno pripravo na pouk, zanimivo uvodno motivacijo in predvsem biti najprej človek, potem učitelj.
Keywords: motivacija, disciplina, neprimerno vedenje, likovna vzgoja, tretja triada, likovni razvoj, intervju
Published: 23.11.2011; Views: 1864; Downloads: 185
.pdf Full text (1,80 MB)

33.
ANALIZA OTROŠKE USTVARJALNOSTI NA PODLAGI LIKOVNIH MAP PREDŠOLSKIH OTROK
Manuela Leben, 2011, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomsko delo z naslovom Analiza otroške ustvarjalnosti na podlagi likovnih map predšolskih otrok v teoretičnem delu opisuje ustvarjalnost otrok v predšolskem obdobju. Pomembno vlogo ima poglavje Vzpodbujanje likovne ustvarjalnosti otrok, v katerem s pomočjo strokovne literature predstavljamo načine, s katerimi vzpodbujamo ustvarjalnost otrok. V tem poglavju se dotaknemo tudi ureditve prostora, v katerem otrok biva, in načrtovanja likovne dejavnosti. Pišemo tudi o pojavu šablon in barvnih znakov v otroških likovnih delih. V empiričnem delu diplomske naloge analiziramo otroške likovne izdelke, kjer preverimo uporabo šablon, barvnih znakov, obremenjenost otrok z natančnostjo, število uporabljenih barv na slikah … Primerjamo uporabo šablon ter barvnih znakov pri starejši in mlajši skupini otrok. Z raziskavo želimo vzgojitelje in vzgojiteljice seznaniti s tem, kako močno vplivamo na ustvarjalnost otrok. Ugotovili smo, da vzgojiteljice uporabljajo primerne likovne motive, glede na likovno tehniko, a je delih upodobljenih veliko šablon in barvnih znakov, ki bi jih s trudom strokovnih delavcev lahko odpravili. Otroci z natančostjo niso bili preobremenjeni, več kot polovica likovnih izdelkov je izvirnih, kljub temu, da imajo nekateri upodobljen kak šablonski motiv. Zasledili smo zelo malo likovnih del z domišljijskimi in fatazijskimi motivi.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, likovna vzgoja, ustvarjalnost, vzpodbujanje ustvarjalnosti.
Published: 05.09.2011; Views: 3711; Downloads: 456
.pdf Full text (5,35 MB)

34.
LIKOVNA VZGOJA V VRTCIH POMURSKE REGIJE
Aleksandra Gider, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Likovna vzgoja v vrtcih pomurske regije zajema teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili vlogo in pomen likovnega izražanja, značilnosti likovnega izražanja mlajših otrok ter razvoj otrokovega likovnega izražanja. Pomembno poglavje predstavlja likovna ustvarjalnost otrok s stopnjami ustvarjalnega procesa in dejavniki ustvarjalnosti. Predstavili smo načine, kako spodbujati likovno ustvarjalnost pri otrocih, in neprimerne postopke, s katerimi le-to zaviramo. Našteli smo glavna likovna področja in bolj podrobno predstavili risarske in slikarske likovne tehnike. Opisali smo, kakšna naj bo likovna ureditev otrokovega okolja, v katerem biva, saj otrok velik del svojega časa preživi v igralnici. V empiričnem delu smo predstavili rezultate ocenjevalnih listov in intervjuja. Ogledali smo si likovne mape otrok, obiskali vrtce in intervjuvali vzgojiteljice na področju pomurske regije. Uporabili smo deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja.
Keywords: likovna vzgoja, predšolsko obdobje, ustvarjalnost, značilnosti likovnega izražanja, risarske likovne tehnike, slikarske likovne tehnike, pomurska regija
Published: 12.12.2011; Views: 2994; Downloads: 538
.pdf Full text (5,55 MB)

35.
ZASTOPANOST RAZLIČNIH LIKOVNIH PODROČIJ V VRTCU LAŠKO
Špela Primožič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Zastopanost različnih likovnih področij v Vrtcu Laško smo predstavili vsa likovna področja in likovne tehnike za posamezno področje, ki jih lahko srečamo v vrtcu, kaj je treba upoštevati pri pripravi likovnega materiala, orodij in prostora, predstavili smo neprimerne likovne tehnike, materiale in orodja pri likovni vzgoji ter kakšno vlogo in pomen ima likovno izražanje v predšolskem obdobju. V empiričnem delu je predstavljena raziskava o tem, katera likovna področja vzgojiteljice Vrtca Laško najpogosteje uporabljajo pri načrtovanih dejavnostih. Za zbiranje podatkov smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja – anketni vprašalnik –, ki je bil posredovan vzgojiteljicam vseh enot omenjenega vrtca. Iz raziskave smo izvzeli le Družinsko varstvo Gradišnik. Anketni vprašalnik je vseboval šestnajst vprašanj, ki so bila po večini zaprtega tipa, tri vprašanja pa so bila odprtega tipa. Raziskava je pokazala, da vzgojiteljice pri svojem delu uporabljajo vsa likovna področja, v večji meri pa sta zastopani risanje in slikanje. Najslabše zastopani likovni področji sta likovno vrednotenje in grafika. Na podlagi rezultatov ankete smo ugotovili, da bi vzgojiteljice nekatere likovne tehnike verjetno uporabljale pogosteje, če bi imele na voljo potreben likovni material oziroma če bi poznale lastnosti in možnosti nekega likovnega materiala in orodja, ki jih ponuja.
Keywords: predšolska vzgoja, likovna področja, likovne tehnike in materiali, neprimerne likovne tehnike, materiali in orodja, vloga in pomen likovnega izražanja
Published: 12.12.2011; Views: 6503; Downloads: 618
.pdf Full text (912,81 KB)

36.
MOTIVACIJA PRI LIKOVNI VZGOJI
Tjaša Kerin, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega dela predstavljamo splošen pojem motivacije, pomen motivacije ter teoretična izhodišča. Povezujemo splošna teoretična izhodišča s poučevanjem likovne vzgoje ter artikulacijske značilnosti pri njenem pouku. Ob tem smo tudi izpostavili pomembnost motivacije pri likovni vzgoji ter navedli nekaj možnosti za uspešno realizacijo le-te. Dotaknili smo se tudi individualizacije pri likovni vzgoji ter sredstev za spodbujanje motivacije. V empiričnem delu dela predstavljamo rezultate raziskave, v kateri smo analizirali mnenje študentov razrednega pouka o pomembnosti motivacije pri likovni vzgoji in vplivu le-te na izdelke učencev glede na videno v času njihove pedagoške prakse. Študentje so tudi ocenili ustreznost izbiranja likovnega področja, tehnike in motivov ter načinov izvajanja motivacije njihovih mentorjev v času opravljanja pedagoške prakse. Vse to smo spremljali tudi sami v prvi triadi neposredno ob hospitacijskih urah. Rezultati kažejo, da se učitelji poslužujejo osnovnih likovnih motivov in tehnik. Učitelji bi morali v pouk vključevati zanimive motive in tehnike ter tako spodbujati otrokovo domišljijo. Kot motivacijska sredstva učitelji največkrat uporabijo literarno predlogo (pesmi, zgodbice, članke itd.), kar je za njih najlažja pot, vendar nima pravega učinka. Zato menimo, da bi bilo potrebno učitelje seznaniti z novejšimi strategijami motiviranja. Učitelji v veliki meri ne izvajajo demonstracije (ključnega pomena za razumevanje), učence premalo vzpodbujajo med ustvarjanjem in preveč posegajo v njihovo delo. Iz tega je razvidno, da se še vedno daje premalo poudarka na motivacijo, s tem pa se učencem ne pomaga uporabljati domišljijo, ki je pri likovni vzgoji ključnega pomena.
Keywords: razredni pouk, osnovna šola, likovna vzgoja, motivacija, učna motivacija
Published: 14.12.2011; Views: 3281; Downloads: 381
.pdf Full text (13,89 MB)

37.
INTERPRETACIJA PROSTORA V OTROŠKIH LIKOVNIH DELIH
Karmen Kešina, 2012, master's thesis

Abstract: Likovni razvoj poteka preko določenih stopenj, ki si sledijo ena za drugo. Obstaja okvirna starost, kdaj bi naj otrok dosegel posamezno stopnjo, vendar se med otroci pojavljajo individualne razlike. Nekateri določeno stopnjo dosežejo prej kot je predvideno, drugi pa kasneje. Razumevanje in interpretacija prostora sta ena izmed glavnih ciljev likovne vzgoje, zato je pomembno, da so učitelji in vzgojitelji s stopnjami razvoja likovnega izražanja seznanjeni in znajo otroke usmerjati in spodbujati pri njihovem napredku. Poznavanje stopenj likovnega razvoja morajo prav tako upoštevati pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela ter pri interpretaciji otroških likovnih del. Z raziskavo smo želeli preučiti stopnjo likovnega razvoja na področju dojemanja in likovne interpretacije prostora pri otrocih, ki obiskujejo najstarejšo skupino v vrtcu in pri učencih v prvih razredih osnovne šole. Raziskavo smo izvedli z otroki in učenci med četrtim in sedmim letom starosti. Zanimale so nas razlike, ki se pojavljajo glede na starost, spol in stratum ustanove. Rezultati so pokazali, da obstajajo statistično značilne razlike v prikazovanju prostora glede na starost in stratum, ne pa glede na spol otrok. Prostor so otroci najpogosteje interpretirali z nizanjem figur na rob lista, ki predstavlja talno črto, najmanjkrat pa z zvračanjem figur in delnim prekrivanjem.
Keywords: Likovna vzgoja, prostor, risba, likovni razvoj, kompozicija.
Published: 09.07.2012; Views: 3152; Downloads: 516
.pdf Full text (5,48 MB)

38.
The relation of lower grade primary school pupils to motif in visual art
Matjaž Duh, Jerneja Herzog, 2011, published scientific conference contribution

Abstract: From the motivational point of view, choosing motifs in art education is exceptionally important, as the motif represents the affective part of art education. Emotional response of pupils, both in the perception of artwork and in their own creations, represents an important factor in understanding and responding to art. The article presents the results of a survey which was conducted with the aim of establishing the popularity of different motifs in works of art. The survey was conducted among third-year primary school pupils and investigated which artwork the pupils liked the most and which were the motifs that drew their attention. We further investigated the effect that pupil gender had on these choices. The results have shown that there is a statistically significant gender-related difference in the choice of the motif, while there is less evidence of such a difference with regard to social stratum. The environment of the pupils is therefore irrelevant in the choice of the motif.
Keywords: likovna vzgoja, likovna pedagogika, likovni motiv, afektivnost, osnovna šola, art education, primary school, visual art, motif, affectivity
Published: 07.06.2012; Views: 1909; Downloads: 53
URL Link to full text

39.
ZASTOPANOST KIPARSKIH LIKOVNIH TEHNIK V VRTCU GORNJA RADGONA
Martina Križanič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Zastopanost kiparskih likovnih tehnik v vrtcu Gornja Radgona je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo na kratko predstavili umetnost v Kurikulumu za vrtce, na kratko opisali likovno ustvarjalnost. Nadaljevali smo s likovnimi področji, ki smo jih na kratko predstavili, področje kiparstva pa smo še dodatno razširili. Navedli smo pomembnejše cilje in naloge posameznega likovnega področja, ter opisali vrtec Manka Golarja Gornja Radgona. Podrobneje smo prikazali kiparske likovne tehnike, kiparske likovne materiale, orodja, pripomočke in podlage, s katerimi lahko v predšolskem obdobju otroci manipulirajo. V empiričnem delu smo prikazali raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti prisotnost kiparskih likovnih tehnik, materialov, pripomočkov, orodij in podlag v vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona. Uporabili smo deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Verjetnostni vzorec so bile vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic vrtca Manka Golarja Gornja Radgona. rezultate smo statistično obdelali in jih na podlagi raziskovalnih vprašanj tudi utemeljili. S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da so pri delu v vrtcu zelo prisotne likovne dejavnosti. Najbolj pogosto je risanje, vzgojiteljice pa se pri svojem delu s kiparskimi likovnimi materiali največkrat poslužujejo plastelina in papirja, najpogostejše orodje za obdelovanje kiparskega likovnega materiala pa so različne modelirke, čopiči in škarje.
Keywords: predšolska vzgoja, likovna vzgoja, likovna ustvarjalnost, kiparske likovne tehnike, kiparski likovni materiali, orodja, pripomočki in podlage, vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
Published: 27.09.2012; Views: 3026; Downloads: 335
.pdf Full text (1,08 MB)

40.
NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE LIKOVNIH DEJAVNOSTI V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU
Barbara Dolinar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo želeli predstaviti oziroma poudariti, kako zelo je pomembna likovna vzgoja za razvoj predšolskih otrok. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, katere dejavnosti so primerne za otroke prvega starostnega obdobja in kako načrtovati in izvesti primerno likovno dejavnost, ki bo všeč otrokom. Ob tem smo želeli ugotoviti tudi otrokova občutja in reakcije na ponujena sredstva. Želeli smo si, da bi si otroci s svojo aktivnostjo pridobili nove izkušnje, iskali nove poti in preizkušali dana sredstva na svojevrsten način. Uporabili smo deskriptivno in neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Raziskavo smo opravljali v Vrtcih občine Žalec, kjer smo zaposleni. Vzorec za raziskavo predstavlja sedem otrok, starih od enega do treh let. Otroci niso imeli težav s skupnim ustvarjanjem in so nas celo presenetili, saj ni niti enkrat prišlo do konflikta, ampak so nasprotno ves čas lepo sodelovali, se dogovarjali, si izmenjavali material ter pripomočke, si pomagali ter vzpodbujali drug drugega, sploh starejši mlajše. Prav vsi materiali so otroke takoj pritegnili k raziskovanju ter likovni igri, tako da posebne dodatne motivacije niso potrebovali. Pozornost otrok je bila resnično nad pričakovanji, saj so prav vsi otroci polni radovednosti raziskovali, ustvarjali ter, kar je najbolj pomembno, uživali v dejavnostih.
Keywords: predšolski otroci, predšolska vzgoja, likovna vzgoja, slikarstvo, kiparstvo
Published: 28.11.2012; Views: 3178; Downloads: 541
.pdf Full text (4,14 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica