| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 30
First pagePrevious page123Next pageLast page
21.
UVEDBA REDNIH LETNIH RAZGOVOROV V DARS D.D.
Nataša Kozorog Cmiljanič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Razvoj kadrov, ocenjevanje delovne uspešnosti kot tudi ugotavljanje ter zagotavljanje zadovoljstva kadra poteka v družbi DARS d.d. na podlagi subjektivne ocene nadrejenega sodelavca. Kadrovska politika se oblikuje glede na obseg Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest v Republiki Sloveniji za prihodnje leto. Izobraževanje kadrov ni sistematičen proces, temveč posledica samoiniciativnosti posameznikov, kar ni nujno tudi ustrezno usmerjeno. Predstavili bomo teoretična spoznanja razvoja kadrov in jih primerjali s sistemom razvoja kadrov v proučevani organizaciji. O letnih razgovorih je dostopna tako domača kot tuja literatura, v kateri so si avtorji enotni v osnovnih značilnostih letnih razgovorov. Le-te bomo v teoretičnem delu letnih razgovorov izčrpno predstavili. V nalogi bomo prikazali potrebo po uvedbi letnih razgovorov v podjetju s pomočjo katerih bomo vzpostavili kredibilen sistem razvoja kadrov, ocenjevanja delovne uspešnosti, načrtovanje kadrovske politike in ugotavljanje in zagotavljanje zadovoljstva kadrov, kot temelj za kakovostno in optimalno opravljanje dejavnosti. Rešitev problema bomo strnili v načrt izvedbe letnih razgovorov v proučevani organizaciji, vključujoč vse elemente, potrebne za njegovo uspešno izvedbo.
Keywords: Letni razgovori, Razvoj kadrov, Zadovoljstvo zaposlenih
Published in DKUM: 09.08.2011; Views: 2134; Downloads: 209
.pdf Full text (5,70 MB)

22.
REDNI LETNI RAZGOVORI NA ODDELKU ZA PSIHIATRIJO UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA MARIBOR
Aleš Zemljič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Redni letni razgovori na Oddelku za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu smo na podlagi domače in tuje literature predstavili pojem rednih letnih razgovorov, njihovo funkcijo in načine za pravilno izvajanje v praksi. Predstavili smo naloge vodje za pravilno izvajanje rednih letnih razgovorov in ugotavljali trenutno stanje izbrane organizacije za izvedbo le-teh. V povezavi s študijskim predmetom univerzitetnega študija Projekt organizacije razvoja kadrov smo predstavili nekatere dokumente, ki jih obravnavana organizacija nima in jih z uvidom na možnost izdelave, tudi izdelali in predstavili v diplomskem delu. V raziskovalnem delu smo predstavili rezultate, dobljene na podlagi anonimnega vprašalnika, ki smo ga razdelili med zaposlene Oddelka za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Rezultate smo statistično obdelali in jih z razlago predstavili v diplomskem delu v obliki tabel in slik. Podali smo tudi predloge za izboljšavo trenutnega stanja.
Keywords: redni letni razgovori, vodja, zaposleni, organizacija, Oddelek za psihiatrijo
Published in DKUM: 20.07.2011; Views: 2306; Downloads: 233
.pdf Full text (1,83 MB)

23.
RAZVOJ KADROV V PODJETJU DHL EKSPRES (SLOVENIJA), D.O.O.
Barbara Petrič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Osnova letnega razgovora je prav gotovo načrtovanje nadaljnjega razvoja, izobraževanja, poklicne poti in ocenjevanje uspešnosti zaposlenih. Vsak zaposleni naj bi od svojega nadrejenega izvedel ali je zadovoljen z njegovim delom, kaj od njega pričakuje in kako lahko v prihodnosti doseže še boljše rezultate. Lahko, da je letni razgovor edina priložnost, ki jo ima zaposleni za pogovor in usklajevanje želja ter pričakovanj z zahtevami nadrejenega in trenutek, ko je čas za odkrite pogovore o doseženih rezultatih in o načrtih za prihodnost. Vsak vodja, ki bo svoje zaposlene uspešno motiviral, jih znal voditi pri delu in imel z njimi vzpostavljen pravilen komunikacijski tok, lahko pričakuje, da bodo pripravljeni sodelovati in slediti skupno oblikovanim ciljem, kar je tudi namen letnih razgovorov. Vsebinsko je diplomska naloga razdeljena na dva dela. V teoretičnem delu bomo predstavili teorijo, cilj in namen, prednosti in slabosti, pogoje za izvedbo ter potek izvajanja letih razgovorov. V empiričnem delu smo z anketo ugotavljali trenutno situacijo izvajanja letnih razgovorov v podjetju DHL Ekspres d.o.o.. ugotovitve raziskave so služile za odgovore na raziskovalna vprašanja in predloge, za katera smatramo, da bi jih kazalo v podjetju upoštevati.
Keywords: - kadrovska služba - redni letni razgovori - management - nagrajevanje - stimuliranje
Published in DKUM: 19.07.2011; Views: 2941; Downloads: 245
.pdf Full text (1,09 MB)

24.
UVEDBA REDNIH LETNIH RAZGOVOROV V PODJETJU GORIČANKA D.O.O.
Rajko Kous, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Vsebino diplomskega dela predstavljajo redni letni razgovori in uvajanje le-teh v podjetje Goričanka d.o.o. V delu so raziskani odzivi zaposlenih na uvedbo rednih letnih razgovorov in na podlagi rezultatov raziskave opisan proces uvedbe rednih letnih razgovorov. V uvodu diplomskega dela je predstavljeno področje dela, tematika in problem ter metodologija dela. V nadaljevanju je opredeljen teoretični okvir rednih letnih razgovorov, njihova vsebina, vloga in pomen, medtem ko so v tretjem poglavju prikazani rezultati odziva zaposlenih na uvedbo letnih razgovorov in prikaz celovitega procesa uvajanja letnih razgovorov v poslovno prakso podjetja, pri čemer so oblikovani tudi predlogi obrazcev za letne razgovore, ki so čim bolj prilagojeni podjetju, kar pa predstavlja tudi končni rezultat diplomskega dela.
Keywords: Redni letni razgovori, Vodja razgovora, Spremljanje kadrov, Učinkovitost in uspešnost dela
Published in DKUM: 03.03.2011; Views: 2388; Downloads: 326
.pdf Full text (723,90 KB)

25.
REDNI LETNI RAZGOVORI V DRUŽBI ALEASING D.O.O.
Manuela Josić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu želimo ugotoviti, kako potekajo redni letni razgovori v družbi Aleasing d.o.o., raziskati, kako jih izvajajo in kakšno je mnenje zaposlenih o rednih letnih razgovorih v tej družbi. Diplomsko delo je razdeljeno na tri dele. V prvem, teoretičnem delu naloge smo predstavili vodenje, motivacijo in komunikacijo, ki so ključni dejavniki vsake organizacije. Podrobneje smo analizirali pojem redni letni razgovori, njihov namen, potek in pomembnost. V drugem delu smo predstavili družbo Aleasing d.o.o., v kateri smo tudi izvedli raziskovalni del. Predstavili smo dejavnost in način vodenja družbe ter organizacijsko strukturo. Tretji del je raziskovalni del naloge, ki smo ga opravili na podlagi anketnega vprašalnika, s katerim smo pridobili mišljenja zaposlenih v družbi Aleasing d.o.o. V raziskavi so vidne želje in hotenja posameznikov. Zaposleni si želijo več medsebojnih odnosov, priznanj njihovega vodje, občutek pomembnosti in koristnosti. Vse to vodi k zadovoljstvu zaposlenih in k uspešnemu delovanju organizacije. Da bi to dosegli, je potrebno čim več komunicirati z zaposlenimi, jim nameniti svoj čas in naklonjenost, jih povprašati o njihovem mnenju, jim postavljati izzive in dajati naloge, s katerimi se bodo lahko dokazali.
Keywords: komunikacija, motivacija, redni letni razgovori, vodja, sodelavec.
Published in DKUM: 19.01.2011; Views: 2348; Downloads: 256
.pdf Full text (1,39 MB)

26.
PRENOVA SISTEMA IZVEDBE REDNIH LETNIH RAZGOVOROV V MALOPRODAJI PS MERCATOR, D.D.
Vesna Weisseisen, 2010, master's thesis

Abstract: V današnjem času zaradi konkurenčnosti na trgu in težnje po uspešnosti poslovanja podjetja potekajo številne spremembe in izboljšave na področju razvoja tehnologije, organizacije delovnih procesov in sistema dela, vendar pa so zaposleni še vedno eden ključnih dejavnikov za uspešno poslovanje podjetja. Da pa lahko zaposlene obravnavamo kot konkurenčno prednost podjetja, pa je pogoj, da so pri svojem delu zadovoljni in da so zanj ustrezno motivirani. V magistrski nalogi želimo predstaviti redne letne razgovore kot dejavnik, ki vpliva na motivacijo zaposlenih in na njihovo zadovoljstvo. Magistrska naloga obravnava izvajanje rednih letnih razgovorov v maloprodaji Mercator, d.d. in zaznavanje pomembnosti njihovega izvajanja s strani zaposlenih in njihovih nadrejenih ter kako vplivajo na njihovo zadovoljstvo in motiviranost pri delu. V prvem delu naloga predstavi teoretične osnove priprave in izvedbe rednih letnih razgovorov in predstavitev podjetja Mercator, d.d. Predvsem se osredotoči na pripravo izvajanja rednih letnih razgovorov (namen, dokumentacija, prostor, čas, načrt izvedbe), na organizacijo izvedbe (vloga strokovnih služb, stopnje organizacije, potek izvedbe), na vsebino rednega letnega razgovora ter neposredno po razgovoru izdelava poročila, arhiviranje zapiskov, analiza uspešnosti. V teoretičnem delu je predstavljen vpliv rednih letnih razgovorov na zaposlene (povratne informacije, motiviranje zaposlenih, vizija zaposlenih in delovna klima). V drugem delu naloga prikaže rezultate raziskave, ki je potekala med 100 prodajalci in 35 vodji maloprodajnih enot. Rezultati kažejo, da se tako vodje kot ostali zaposleni zavedajo pomembnosti izvajanja rednih letnih razgovorov, predvsem pa jih zaznavajo kot dejavnik, ki vpliva na njihovo dobro počutje v podjetju, na zadovoljstvo in motiviranost pri delu. Naloga prikaže tudi primerjavo izvedbe rednih letnih razgovorov v Mercator, d.d. v primerjavi z ostalimi slovenskimi podjetji (Merkur Kranj, Pošta Slovenije in Glin Nazarje) in analizo rednih letnih razgovorov v Mercator, d.d. v obdobju med leti 2007 do 2009. Iz primerjave z ostalimi podjetji in analize rednih letnih razgovorov v Mercator, d.d. je ugotovljena pomanjkljivost izvedbe v izpolnjevanju obrazcev, neupoštevanju rokov izvedbe rednih letnih razgovorov, predvsem pa seznanjenost vodij z načinom ocenjevanja sodelavcev na letnem razgovoru. Kot glavni razlog za ugotovljene pomanjkljivosti je neustrezna usposobljenost vodij za izvajanje letnih razgovorov. V nalogi smo želeli z izdelavo modela usposabljanja vodij in predloga modela e-rednega letnega razgovora prikazati način priprave in vodenja rednih letnih razgovorov, ki bi odpravila naštete pomanjkljivosti pri izvedbi rednih letnih razgovorov v maloprodaji Mercator, d.d.
Keywords: zaposleni, redni letni razgovori, motivacija, komunikacija, zadovoljstvo
Published in DKUM: 11.01.2011; Views: 2832; Downloads: 435
.pdf Full text (1,22 MB)

27.
UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI V CM CELJE, D.D.
Polona Perčič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Upravljanje s človeškimi viri zajema širok in učinkovit sistem ravnanja z ljudmi pri delu, nove stile vodenja in razumevanja psihologije človeka. Zaposleni so pri delu uspešni le, če vedo, katere so zahteve organizacije, oz. kaj se od njih pričakuje. V organizacijah, kjer managerji poskušajo doseči lastne cilje na račun zaposlenih, se v ljudeh razvija zgolj sposobnost, da ustrežejo drugim. Zaposlenim je potrebno omogočiti več, da razvijajo željo po proizvajanju, doseganju in odlikovanju. Le v tem primeru je mogoče ustvariti dobičke, doseči produktivnost, rast in pozitivno spremembo. Zaradi navedenega sem v nalogi namenila poudarek novim stilov vodenja kjer je pomembno znanje motivacije, komunikacije, letnih razgovorov, coachinga, kariernega razvoja, nagrajevanja, ugotavljanja veščin in kompetenc zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih pri delu se odraža ravno preko naštetih znanj, ki jih uporabljajo managerji pri dobrem upravljanju s človeškimi viri. V organizacijah je zato priporočljivo letno merjenje zadovoljstva oz. klime kjer se lahko preko anket in analiz odkrijejo morebitne pomanjkljivosti, ki lahko služijo nenehnim izboljšavam. Z diplomskim delom smo želeli bolje spoznati odnose med vodji in zaposlenimi v podjetju CM Celje, d.d. in ugotoviti določene probleme, ki jim v podjetju posvečajo premalo pozornosti. Podali smo predloge za učinkovitejše upravljanje s človeškimi viri, kot je vpeljava letnih razgovorov na vseh ravneh (oddelkih, enotah) družbe.
Keywords: Človeški viri, komunikacija, letni razgovori med vodjo in podrejenim, treniranje, motivacija
Published in DKUM: 20.07.2009; Views: 2253; Downloads: 318
.pdf Full text (528,16 KB)

28.
Motivacija in redni letni razgovori : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Marija Šlegel, 2008, undergraduate thesis

Keywords: motivacija, dejavniki motoviranje, letni razgovori
Published in DKUM: 08.01.2009; Views: 1876; Downloads: 398
.pdf Full text (564,63 KB)

29.
30.
Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica