| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 30
First pagePrevious page123Next pageLast page
11.
RAZVOJ KADROV V BANKI X
Mateja Pavlič, 2013, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu prikazujemo razvoj kadrov v obravnavani banki. V banki imajo vzpostavljen sistem razvoja kadrov in se zavedajo njegovega pomena. Pri tem se postavlja vprašanje, v kolikšni meri so zaposleni zadovoljni z obstoječim sistemom razvoja kadrov in kakšne so njihove želje ter pričakovanja. V ta namen smo v eni od poslovnih enot banke izvedli raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih s sistemom razvoja kadrov. V prvem delu magistrskega dela predstavljamo teoretične osnove s področja planiranja, pridobivanja, izbiranja in uvajanja kadrov. Posebej smo se osredotočili na razvoj kadrov in njegove elemente. V tem poglavju opredeljujemo izobraževanje in usposabljanje kadrov, spremljanje delovne uspešnosti, napredovanje in razvoj kariere, redne letne razgovore ter kadrovsko informacijski sistem kot podporo sistemu razvoja kadrov. V drugem delu predstavljamo obravnavano banko, njeno organiziranost, obstoječo kadrovsko dejavnost in obstoječi sistem razvoja kadrov. Izvedli smo raziskavo in analizirali določene elemente sistema razvoja kadrov s področja izobraževanja, ocenjevanja delovne uspešnosti, napredovanja, motiviranosti zaposlenih in rednih letnih razgovorov. Na osnovi analize rezultatov smo podali ugotovitve in predloge za izboljšanje izvajanja sistema razvoja kadrov v banki.
Keywords: sistem razvoja kadrov, izobraževanje, delovna uspešnost, motivacija, redni letni razgovori
Published in DKUM: 07.11.2013; Views: 1799; Downloads: 153
.pdf Full text (922,97 KB)

12.
PROBLEMI PRI KOMUNICIRANJU MED ZAPOSLENIMI V PODJETJU PINTARŠPED D.O.O.
Tina Jeklin, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi predstavljamo problem komunikacije med vodjo in zaposlenimi v podjetju Pintaršped d.o.o. Najprej je predstavljen pojem komunikacija in opis komunikacijskega modela. V nadaljevanju smo našteli in opisali vrste komuniciranja in poslovno komuniciranje. V zaključku teoretičnega dela smo predstavili pojma sestanek in redni letni razgovor, ter njune značilnosti. V raziskovalnem delu smo z anketo opravili raziskavo med zaposlenimi in intervju z vodjo podjetja Pintaršped d.o.o. Z raziskavo smo ugotovili, da komunikacija med vodjo in zaposlenimi ni najboljša. Zaposleni si želijo sestankov ter rednih letnih razgovorov, kjer bodo lahko izrazili svoja mnenja in želje. Vodja pa meni, da zaradi narave dela tega ne potrebujejo, oz. bi to težko organizirali. Meni, da nastale probleme uspešno sproti rešujejo. Vodji in zaposlenim smo predlagali, da se o svojih pogledih na reševanje komunikacije med seboj odkrito pogovorijo, ter skupaj najdejo rešitev, ki bo za vse najprimernejša.
Keywords: Komunikacija, Redni letni razgovori, Sestanki
Published in DKUM: 22.10.2013; Views: 2182; Downloads: 232
.pdf Full text (813,47 KB)

13.
REDNI LETNI RAZGOVORI V VOJAŠKI ZDRAVSTVENI ENOTI MINISTRSTVA ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Darja Kadenšek, 2013, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo redne letne razgovore kot sodobno orodje upravljanja človeških virov v Vojaški zdravstveni enoti Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Vloga izvajalcev rednih letnih razgovorov je izredno pomembna, prav tako sprejemanje letnih razgovorov pri zaposlenih. Slovenska vojska si želi biti zaradi svojih ciljev, vloge in same podobe v Republiki Sloveniji uspešna, zato gradi celostno podobo na svojih zaposlenih kot človeških virih. Z raziskavo, ki smo jo opravili v Vojaški zdravstveni enoti Ministrstva za obrambo Republike Slovenije smo želeli razjasniti, kako so redni letni razgovori sprejeti, kdo jih izvaja ter ali se njihovi zaključki in dogovori udejanjajo v praksi.
Keywords:  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,  Vojaška zdravstvena enota,  redni letni razgovori,  delovna skupina.
Published in DKUM: 24.09.2013; Views: 1613; Downloads: 154
.pdf Full text (696,60 KB)

14.
RAZVOJ KADROV IN KADROVSKE FUNKCIJE V PODJETJU XY
Lara Sever, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Ko podjetje zaposli delavca, s tem sicer zaključi proces zaposlovanja, vendar še zdaleč ne zaključi razvoja kadrov v svojem podjetju. Danes ni več dovolj, da nekoga zaposlimo, danes se mora podjetje s svojimi zaposlenimi tudi ukvarjati, v njih vlagati sredstva za izobraževanja, osebnostno rast in izpolnjevanje. Vse to je za podjetje sicer strošek, ki pa se kaj hitro obrestuje. Zadovoljni zaposleni so konkurenčna prednost podjetja, vendar pa se tega vsa podjetja ne zavedajo. Tako podjetje je tudi podjetje XY. Z raziskavo sem namreč ugotovila, da v omenjenem podjetju ne vlagajo sredstev v izobraževanje zaposlenih, ne skrbijo za njihovo osebnostno rast in dodatno izpopolnjevanje. Vse to lahko kaj hitro vpliva na manjšo zavzetost zaposlenih za delo in posledično za padec rasti ter uspehe podjetja. Izobraževanje je nujno za vsakega zaposlenega. Glede na ugotovitve, da v podjetju vlada tako nizka izobrazbena struktura, je skoraj neverjetno, da podjetje ne spodbuja svojih zaposlenih k dodatnemu izobraževanju. Z uvedbo rednih letnih razgovorov bi zaposlene dodatno motivirali za delo, izobraževanje ter boljšo zavzetost za delo
Keywords:  razvoj kadrov  izobraževanje  osebna rast  letni redni razgovori
Published in DKUM: 25.07.2013; Views: 1888; Downloads: 186
.pdf Full text (372,43 KB)

15.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH Z IZVEDBO LETNIH RAZGOVOROV NA MESTNI OBČINI X
Matjaž Engel, 2013, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomsko delo za naslovom Zadovoljstvo zaposlenih z izvedbo letnih rednih razgovorov na Mestni občini X je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. Predstavili smo Mestno občino X in njeno občinsko upravo. Poudarek smo dali na organizacijo in delovno področje občinske uprave na lokalnem nivoju. V teoretičnem delu smo na podlagi domače in tuje literature predstavili pojem rednih letnih razgovorov, njihov namen, vsebino in funkcijo, načine za pravilno izvajanje in vodenje v praksi ter probleme pri izvedbi rednih letnih razgovorov. V raziskovalnem delu diplomske naloge smo predstavili rezultate dobljene na podlagi anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili med zaposlene v Mestni občini X. Rezultate smo statistično obdelali in jih predstavili v diplomskem delu v obliki razlag, tabel in slik. Na osnovi rezultatov anketnega vprašalnika in njegove analize ter teoretičnih spoznanj smo podali svoje ugotovitve in predloge izboljšav.
Keywords: KLJUČNE BESEDE - Redni letni razgovori - Zaposleni - Mestna občina X
Published in DKUM: 05.07.2013; Views: 1885; Downloads: 129
.pdf Full text (928,62 KB)

16.
REDNI LETNI RAZGOVORI V PODJETJU KNAUF INSULATION, D.O.O., ŠKOFJA LOKA
Špela Gramc, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Leta 2008 je podjetje Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka prvič izvedlo redne letne razgovore, ki so potekali na osnovi splošnega ocenjevanja. Kandidati so morali ročno izpolniti vprašalnik in ustrezen obrazec ter ga pravočasno oddati svojemu nadrejenemu. Od leta 2010 so v podjetju zaradi hitrejšega delovanja, lažjega pregleda in postopka iz vidikov zaposlenega, vodje in kadrovske službe uvedli elektronsko ocenjevanje. Problem pri izvajanju rednih letnih razgovorov predstavlja neučinkovito izvajanje le-teh, saj so zaradi velikega števila zaposlenih v podjetju Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka izvedeni pomanjkljivo. Rednih letnih razgovorov ne namenijo vsem zaposlenim, temveč samo tistim, ki imajo status uslužbenca. Cilj raziskave je bilo ugotoviti ali je izvajanje rednih letnih razgovorov v podjetju Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka učinkovito.
Keywords: Redni letni razgovori, organizacija, vodja, sodelavec.
Published in DKUM: 10.01.2013; Views: 1927; Downloads: 360
.pdf Full text (2,70 MB)

17.
RAZVOJ KADROV V PODJETJU GENIS D.O.O.
Ida Štefe, 2012, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo prikazuje proces razvoja kadrov v podjetju Genis d. o. o., in je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu najprej predstavimo elemente sistema razvoja kadrov. Predstavimo postopke načrtovanja, pridobivanja, izbiranja in uvajanja novih kadrov, nagrajevanja, napredovanja in razvoj karier ter skrb za razvoj kadrov. V nadaljevanju predstavimo teoretična izhodišča s področja izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja kadrov. V tem poglavju opisujemo ugotavljanje izobraževalni potreb, načrtovanje, programiranje, organizacijo in izvedbo, spremljanje in vrednotenje ter ekonomiko izobraževanja. Nadalje predstavimo spremljanje delovne uspešnosti, kjer predstavimo vpliv motivacije na delovno uspešnost in ugotavljanje delovne uspešnosti. V zadnjem delu teoretičnega dela predstavimo temeljne značilnosti rednih letnih razgovorov. Praktični del obsega raziskavo razvoja kadrov v podjetju Genis d. o. o., kjer smo za zbiranje podatkov uporabili tehniko ankete. Namen raziskave je bil proučiti določene elemente sistema razvoja kadrov na področju izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, možnosti napredovanja in osebnega razvoja, ocenjevanja delovne uspešnosti ter zadovoljstva zaposlenih. Na osnovi ugotovljenih pomanjkljivosti podamo predloge za uspešnejše izvajanje dejavnosti razvoja zaposlenih.
Keywords: razvoj kadrov, izobraževanje, motivacija, delovna uspešnost, redni letni razgovori
Published in DKUM: 09.01.2013; Views: 1729; Downloads: 251
.pdf Full text (1,38 MB)

18.
19.
REDNI LETNI RAZGOVORI V DRUŽBAH Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO V PODRAVSKI REGIJI
Damjana Burić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili pomen in definicijo rednih letnih razgovorov ter vpliv izvajanja le - teh na organizacijo in zaposlene. Na kratko smo predstavili plansko izvedbo, potek in namen izvajanja rednih letnih razgovorov ter kratko zgodovino nastanka le - teh. V empiričnem delu smo izvedli raziskavo z metodo ankete med družbami z omejeno odgovornostjo Podravske regije. Ugotavljali smo izvajanje oziroma neizvajanje rednih letnih razgovorov in možno uvedbo le-teh v organizacije, v katerih se razgovori ne izvajajo. Rezultati raziskave so sicer pokazali, da le nekateri izvajajo redne letne razgovore v družbah z omejeno odgovornostjo, medtem ko večina nadrejenih o tem le razmišlja. Ker je bil raziskovalni vzorec zelo majhen, tudi pridobljenih podatkov ne moremo posploševati na vso Podravsko regijo. Žal se je ob izvajanju raziskave izkazala nepripravljenost sodelovanja družb z omejeno odgovornostjo v posameznih raziskavah, saj nam anketnih vprašalnikov niso vrnili. V zaključku smo podali predloge za uvedbo rednih letnih razgovorov v družbah z omejeno odgovornostjo in odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja.
Keywords: redni letni razgovori, družbe z omejeno odgovornostjo, Podravska regija
Published in DKUM: 04.06.2012; Views: 1577; Downloads: 190
.pdf Full text (522,92 KB)

20.
Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica