| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 15
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Poučevanje računalništva v osnovni šoli - primerjava kurikulumov izbranih držav
Kaja Beriša, 2020, master's thesis

Abstract: Računalništvo se kot predmet uvaja v kurikule mnogih držav, saj se sodobna družba vedno bolj zaveda pomena računalništva za to, da bi bila uspešna. Slovenski šolski sistem v osnovni šoli obveznega predmeta računalništvo nima, ponuja le izbirni predmet. V magistrskem delu smo obravnavali in primerjali kurikule predmetov, povezanih z računalništvom, v primarnem izobraževanju šestih evropskih držav. V vsebinski analizi smo posebno pozornost namenili uvajanju računalniškega mišljenja kot ene ključnih kompetenc 21. stoletja. Končna ugotovitev kaže, da Slovenija (slovenski šolski sistem) zaostaja za ostalimi državami in da je pomembno, da se spremembe na področju izobraževanja računalništva pričnejo takoj.
Keywords: Kurikul, računalništvo, računalniško mišljenje.
Published: 28.01.2021; Views: 178; Downloads: 35
.pdf Full text (934,67 KB)

2.
Lutke v vrtcu vsak dan
Tatjana Marton, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Lutke v vrtcu vsak dan sta zajeta teoretičen in praktičen del, ki zajema projektno delo v skupini. V teoretičnem delu smo najprej predstavili vpliv lutke pri razvoju otrok in pomen lutke v lutkovnem kotičku v drugem starostnem obdobju otroka. Pozornost smo usmerili v projektno delo, načrtovanje in izdelavo lutk. Predstavili smo lutko, ki je bila motivatorka pri izvedbi projekta v vrtcu. Ta lutka je žabec Plavček, ki ima posebno poslanstvo skozi projektno nalogo. Lutka žabca Plavčka predstavlja žabico plavčka, ki izhaja iz naravnega okolja, iz neposredne okolice vrtca, slednji pa se je po tej lepi in zaščiteni žabici tudi poimenoval. Praktično delo z izdelavo lutk iz nestrukturiranih materialov v skupini ima pomembno vlogo pri otrokovem razvoju. Otrok se z izvedbo praktičnega dela izdelave lutke in igre z lutko motivira ter postaja bolj ustvarjalen. Opisali smo, kako izdelujemo lutke iz naravnega materiala, kot je glina, vključili pa smo tudi odpadno embalažo. V projektu smo oživeli lutkovni kotiček, v katerem smo ustvarjali namizno gledališče v škatli, glavno vlogo so dobile lutke, narejene izpod otroških rok. Namen izvedenega projekta je približati otrokom lutko, vzbuditi veselje do ustvarjanja in igranja z lutkami. Ob projektnem delu je predstavljeno sodelovanje s starši. Pridobljene so tudi povratne informacije staršev z otroki, ki so predstavljene v zaključku.
Keywords: lutka, otrok, lutkovni kotiček, kurikul, motivacija, ustvarjalnost, projektno delo
Published: 20.02.2020; Views: 598; Downloads: 133
.pdf Full text (3,73 MB)

3.
Dojemanje optičnih iluzij pri pouku likovne umetnosti, učencev v 6. in 7. razredu redne osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom
Sabina Mlakar, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga obravnava problematiko optičnih iluzij, njihovo dojemanje in predstavlja razlike med redno osnovno šolo ter osnovno šolo s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom, ki jo obiskujejo učenci s posebnimi potrebami. Želela sem ugotoviti, ali bi bilo za učence dobro, da bi optične iluzije uveljavili kot temo pri pouku likovne umetnosti in kako. Najprej sem raziskala, kaj so optične iluzije, kako nastanejo, kje so njeni začetki in katere tipe poznamo. Ker sem se poglobila v način dojemanja optičnih iluzij na različnih šolah oz. med šolama z različnima programoma, sem predstavila tudi motnje učencev s posebnimi potrebami. Pojasnila sem, kam jih vključujemo, in izpostavila skupino otrok z motnjami v duševnem razvoju, saj je teh največ na OŠPP. Izpostavila sem senzorični in nevrološki način dojemanja – videnja, zato da lahko razumemo, kje in kako prihaja do razlik med učenci. Predstavljene so različne terapije za učence s posebnimi potrebami. Primerjala sem kurikule za likovno umetnost na Nizozemskem, Irskem in v Sloveniji ter izpostavila tudi glavne točke slovenskega kurikula za likovno umetnost, ki ga uporabljajo na OŠPP. Za raziskavo sem pripravila anketni vprašalnik s slikovnimi primeri ter uporabila deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja. Ugotovila sem, da učenci optičnih iluzij ne poznajo, da jih zanimajo in so jim všeč. Obstaja razlika med šolama, ki je teoretično podkrepljena. Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih (senzoričnih ali nevroloških) imajo več težav v dojemanju slik in ostalih primerov iluzij. Menim, da bi bilo vsem učencem v pomoč, da bi optične iluzije vključili v učni program v večji meri, saj je izvedba naloge v tej temi možna na več načinov in v več poglavjih učnega načrta.
Keywords: optične iluzije, »op art«, otroci s posebnimi potrebami, senzorične in nevrološke zaznave, terapije, kurikul
Published: 23.08.2018; Views: 514; Downloads: 66
.pdf Full text (2,45 MB)

4.
Sodobni ples in plesna vzgoja v predšolskem obdobju
Nika Plohl, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Sodobni ples in plesna vzgoja v predšolskem obdobju je predstavljen ples, in sicer njegova zgodovina, ki je razdeljena na: ples v starih kulturah, ples v obdobjih renesanse, baroka, romantike in nemškega ekspresionizma ter sodobni ples. Omenjeni so predstavniki sodobnega plesa in na kratko predstavljena njihova pomembna dejanja. Zgodovina sodobnega plesa je razdeljena na čas po 1. in 2. svetovni vojni. Poiskali smo šole, ki izvajajo program sodobnega plesa v Sloveniji, in jih navedli. V nadaljevanju smo se osredinili na plesno vzgojo v vrtcu, navedli cilje, ki jih moramo upoštevati, metode in oblike, ki jih uporabljamo pri delu, ter opredelili, kako otroke spodbudimo k plesni dejavnosti.
Keywords: Ples, zgodovina plesa, sodobni ples, plesna vzgoja, vrtec, kurikul.
Published: 19.03.2018; Views: 773; Downloads: 131
.pdf Full text (631,94 KB)

5.
Primerjava kurikula predšolske glasbene vzgoje v slovenskem in finskem kurikularnem prostoru
Miha Dežman, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je pridobiti in zapisati razlike med posameznima kurikularnima glasbenima področjema. Podrobneje so razčlenjeni slovenski in finski izobraževalni sistem, predšolska vzgoja in kurikul. Opredeljeni in podkrepljeni so z ustreznimi zakonskimi akti in predstavljeni v integraciji z vzgojno-izobraževalnimi pristojnim organi. Razlike se prično pojavljati že v sami strukturi izobraževalnega sistema med državama, poglavitna razlika pa je v sestavi kurikula in razdelitvi glasbenega kurikularnega segmenta glede na posamezno državo. Ugotovljeno je, da je finski kurikul bolj razdelan in doslednejši, z vrsto poglavij in podpoglavij, medtem ko je slovenski kurikul skromnejši, saj vsebuje le štiri poglavja, in sicer cilje, načela, otrok v vrtcu in področja dejavnosti. Ugotovljeno je tudi, da je na Finskem predšolska vzgoja na področju glasbe drugačna od slovenske, saj ciljev, načel, vsebin in glasbenih dejavnosti ni mogoče razdeliti na isti način. Finski kurikul se pri glasbeni vzgoji bolj osredotoča na otrokovo učno okolje, pridobitev kulturnih kompetenc, interakcijo z drugimi otroki in izražanje čustev preko glasbe. Prav tako je poudarek na kulturni raznolikosti in jezikovni ozaveščenosti, področja učenja pa so tista, kjer je glasbena vzgoja v kurikulu najbolj prisotna. Lahko bi rekli, da je glasbena vzgoja v slovenskem prostoru bolj sistematično zasnovana v fazi načrtovanja, izvajanja in vrednotenja posameznih glasbenih dejavnosti. Finski sistem prav tako več pozornosti posveča doživljanju in izražanju doživetij oziroma čustvenemu občutenju glasbenih vsebin.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, predšolska vzgoja, kurikul, glasbena vzgoja
Published: 29.01.2018; Views: 644; Downloads: 122
.pdf Full text (1,38 MB)

6.
Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj na razredni stopnji osnovne šole
Andreja Žunič, 2017, master's thesis

Abstract: Danes lahko o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj slišimo v povezavi z različnimi konteksti. Opredelitev omenjenega pojma pa je za mnoge še zmeraj nejasna. Strokovnjaki namreč pri opredelitvi niso enotni, razumevanje vzgoje in izobraževanja za trajnost pa se razlikuje tudi med posamezniki v družbi, ki trajnost dojemajo in sprejemajo na različne načine. Vzgoja in izobraževanje predstavljata ključno vlogo preko katere vzgajamo in izobražujemo za trajnostno prihodnost. Izvajati se začne že zgodaj, na začetku izobraževalne poti in lahko traja vse življenje. V zadnjem desetletju se stanje vzgoje in izobraževanje za trajnostni razvoj, ki se izvaja v osnovnih šolah, precej izboljšuje, velik poudarek pa se daje izobraževanju učiteljev, da bodo čim bolje usposobljeni za učenje in poučevanje za trajnost na načine, kako vse skupaj še izboljšati, da postane bolj kakovostno in da učenci od tega kar največ odnesejo in koristno uporabijo naprej v vsakdanjem življenju. Čeprav se pomen vzgoje in izobraževanja za trajnost veča, pa se v učnih načrtih za osnovno šolo še vedno pojavlja problem, da je vsebin, ki so neposredno vezane na vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj ali pa se na le-to nanašajo, malo. V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili vzgojo in izobraževanje ter načela, ki jih le-ta zajema. Natančneje smo predstavili vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj. Opredelili smo področje trajnostnega razvoja in ugotovili, da ga različni avtorji različno dojemajo in opredeljujejo ter da zanj ne obstaja enotna opredelitev. Opisana so tudi splošna načela trajnostne šolske skupnosti, ki govorijo o tem, kako učenje za trajnost vključiti v poučevanje, da bo to čim bolj kvalitetno in pa Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (2007), kjer je med drugim omenjeno, da je omogočeno izobraževanje s področja za trajnostni razvoj (TR) oz. vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR) strokovnim delavcem, nujno potrebno. Dotaknili smo se tudi učnih načrtov, in opisali pomen posodabljanja pouka. Zavedamo se, da najpomembnejšo vlogo pri poučevanju igra učitelj, saj je on tisti, ki znanje prenaša na učence, zato je v nadaljevanju omenjeno tudi izobraževanje učiteljev, za katere je pridobivanje novega znanja vseživljenjska naloga. Magistrsko delo vključuje tudi empirični del, v katerem na podlagi raziskave ugotavljamo, da splošno znanje oziroma ozaveščenost o trajnostnem razvoju pri učiteljih razrednega pouka na pomurskih osnovnih šolah, ni zadovoljivo. Prav tako pa učitelji razrednega pouka na pomurskih osnovnih šolah načeloma nimajo zadostnih možnosti za razvijanje kompetenc za poučevanje o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj.
Keywords: vzgoja, izobraževanje, trajnost, razvoj, kurikul, izobraževanje učiteljev
Published: 02.06.2017; Views: 2359; Downloads: 370
.pdf Full text (870,49 KB)

7.
PROJEKTNO DELO Z LUTKAMI V INTEGRACIJI Z DRUGIMI PODROČJI KURIKULUMA
Martina Žalar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Projektno delo z lutkami v integraciji z drugimi področji kurikula sta zajeta teoretičen in praktičen del. V teoretičnem delu smo najprej predstavili lutko, vrste lutk, dejavnosti z lutko, povezavo lutkovno-dramskega področja z ostalimi področji kurikula. Podrobno smo opisali projektno delo, njegova načela in tipe. Predstavili smo tudi organizacijo, zgradbo in potek projekta. Opisali smo lutko kot pomagalo pri dejavnostih področij iz kurikula, kako si lahko z njo pomagamo pri različnih področjih ter kako lahko lutka pomaga otrokom pri igri in učenju. Največjo pozornost smo usmerili v praktičen del naloge, to je izvedba projekta v vrtcu. Vemo, da je igra otrokova glavna in zelo pomembna potreba, saj se preko nje otrok celostno razvija, zato smo preko nje izoblikovali vse dejavnosti. V ta del naloge smo vključili tudi dnevne priprave s cilji, sredstvi in metodami dela, ki smo jih uporabili. Vsaki pripravi pa je sledila tudi kasnejša evalvacija in slikovni material. Namen je bil izvesti projekt in pri otrocih vzbuditi interes in veselje do igranja z lutkami. Spodbuditi smo želeli domišljijo otrok in jim približati lutkovno dramatizacijo. Uporabili smo deskriptivno metodo, kjer smo proučevali na nivoju opisovanja dejstev, odnosov in procesov brez vzročnega razlaganja. Prav tako smo uporabili tudi metodo projektnega dela.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: lutka, dramsko področje, predšolska vzgoja, otrok, kurikul, področja kurikula, projektno delo, priprave.
Published: 12.09.2016; Views: 847; Downloads: 162
.pdf Full text (6,22 MB)

8.
Likovni kurikul - primerjava konceptov v luči prenove učnega načrta za likovno vzgojo
Tomaž Zupančič, 2008, review article

Abstract: V prispevku je podana utemeljitev bistvenih sprememb učnega načrta za likovno vzgojo v osnovni šoli znotraj aktualne prenove. Spremembe so osvetljene z vidika sodobnih likovnopedagoških teorij. Glavni poudarek v prispevku je namenjen konceptualni primerjavi med zaprtim in odprtim likovnim kurikulom. Primerjajo se nekateri likovni kurikuli po svetu s slovenskim. Podane so bistvene razlike, prednosti in pomanjkljivosti zaprtega in odprtega kurikula. Poudarjeni so vpliv države in razkrite težnje politične kontrole znotraj zaprtega kurikula. Podani so zagovor odprtega likovnega kurikula in razlogi za njegovo uvajanje. Razložena je še smiselnost vsebinskih sprememb in strukturnih razlik znotraj učnega načrta za likovno vzgojo
Keywords: likovna pedagogika, likovna didaktika, likovni kurikul, učni načrt, postmoderni kurikul
Published: 10.07.2015; Views: 672; Downloads: 98
.pdf Full text (119,05 KB)
This document has many files! More...

9.
Izvajanje kurikula okoljske vzgoje kot vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v zadnjem triletju osnovne šole
Marija Vavdi, 2015, master's thesis

Abstract: Skrb za okolje in ohranjanje narave se v današnjem času poudarjata na vsakem koraku. V prid ohranjanju naravnega okolja za prihodnje generacije sprejemamo številne predpise, spremembe zakonodaje in organiziramo različne akcije. Vendar vsi ti ukrepi niso dovolj, če se ljudje ne zavedamo pomembnosti ohranjanja in skrbi za okolje. Pri tem imata pomembno vlogo vzgoja in izobraževanje, s katerima oblikujemo svoje znanje, stališča in vrednote skozi vse življenje. V šolah sta takšna vzgoja in izobraževanje predpisana s kurikulom okoljske vzgoje kot vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Prav delovanje ljudi v skladu z načeli trajnostnega razvoja nam zagotavlja ohranitev naravnega okolja takšnega, kakršen je. Zato smo v magistrskem delu želeli raziskati, v kakšni meri se kurikul okoljske vzgoje kot vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj izvaja v tretjem triletju osnovne šole. Na podlagi podatkov, ki smo jih zbrali z anketiranjem, smo ugotovili, da je vsebin okoljske vzgoje v tretjem triletju osnovne šole po mnenju učencev ravno dovolj. Vsebine se izvajajo v okviru vseh obveznih predmetov v tem obdobju in v okviru številnih izbirnih predmetov ter interesnih dejavnosti. Vendar pa učitelji vsebine okoljske vzgoje najpogosteje obravnavajo le splošno, redko obravnavajo vsebine podrobno pri enem predmetu. Podrobne obravnave posameznih vsebin pri več predmetih pa nismo zaznali, čeprav je bil namen vpeljave kurikula ravno medpredmetni pristop k izvajanju vsebin okoljske vzgoje kot vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Najpogostejši načini izvajanja vsebin okoljske vzgoje so pogovori o vsakdanjih navadah in izkušnjah z vidika vpliva na okolje, razprave v razredu o okoljskih temah in dejavnosti v naravi. Sodelovanje v programu Ekošole in uvajanje izbirnega predmeta okoljska vzgoja imata pozitiven učinek na količino in pogostost izvajanja okoljskih vsebin v osnovnih šolah, medtem ko velikost kraja osnovne šole ne vpliva na izvajanje kurikula okoljske vzgoje kot vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.
Keywords: okoljska vzgoja, trajnostni razvoj, kurikul, tretje triletje osnovne šole
Published: 23.04.2015; Views: 1658; Downloads: 177
.pdf Full text (1,64 MB)

10.
UČENJE V VRTCU
Suzana Vombek, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomskega dela je učenje v vrtcu, namen pa, da na podlagi teoretičnega dela skozi različna področja predstavimo pomen učenja v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu bomo predstavili vlogo in pomen vrtca, vrtec nekoč in danes ter spregovorili o alternativnih oblikah vrtca, ki jih poznamo tudi pri nas. Dotaknili se bomo različnih teorij otrokovega razvoja, predstavili razvojne značilnosti predšolskih otrok in vpliv vrtca na otrokov razvoj. Nanizali bomo nekaj teorij učenja, ugotavljali vlogo aktivnega učenja in motivacijo za učenje. Poudarek bo na igri, teorijah in vrstah otroške igre ter vlogi odraslega v njej. V praktičnem delu bomo predstavili, na kakšen način v vrtcu uresničujemo cilje in načela kurikuluma. Namen raziskave bo predstaviti učenje otrok v vrtcu skozi igro in s pomočjo evalvacije ugotoviti napredek otrok na vseh področjih dela v vrtcu. V raziskavo bomo vključili skupino otrok prvega starostnega obdobja v vrtcu Braslovče.
Keywords: vrtec, otrok, učenje, otroška igra, kurikul, alternativni vzgojni koncepti, področja dejavnosti v vrtcu.
Published: 14.05.2014; Views: 2834; Downloads: 510
.pdf Full text (801,80 KB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica