| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Etični vidik v poslovodnem računovodstvu
Anja Horvat, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Pojem etika se v širšem smislu ukvarja s področjem človeških ravnanj glede na to, kaj je dobro in kaj slabo, prav tako kaj je prav in kaj je narobe. Da pridemo do bistva, ali so naše odločitve dobre ali slabe, mora odločevalec primerjati svoje odločitve s standardi. To so standardi, ki ne izražajo statističnega odnosa, vendar zahtevajo od odločevalca, da oceni vrednote in položaj oseb, na katere vpliva odločevalec. Delo odločevalca je, da oceni rezultate odločitve in biti posledično odgovoren zanje. Standarde, ki nam služijo kot sodilo, imenujemo kodeks poklicne etike, po katerem presojamo svoja dejanja. V diplomskem seminarju smo želeli dokazati, da prihaja do kar nekaj neetičnih ravnanj v Sloveniji. Do želenih ugotovitev smo prišli s pomočjo literature in s kodeksom poklicne etike računovodij ter s pomočjo člankov izbranih avtorjev. Glede pritiskov za neetično ravnanje smo ugotovili, da ti pritiski obstajajo, vendar jih ni toliko, kot smo pričakovali. Obstaja možnost, da jih rezultati teh razpoložljivih raziskav ne razkrivajo, saj so viri teh pritiskov pogosteje notranji, torej nadrejenih, sodelavci in računovodjevi.
Keywords: poslovodno računovodstvo, etika, morala, kodeks poklicne etike, etične dileme, kreativno računovodstvo.
Published in DKUM: 30.03.2021; Views: 517; Downloads: 134
.pdf Full text (629,28 KB)

2.
Novo mestno vozlišče pred knjižnico v Murski Soboti
Urška Gomboc, 2019, master's thesis

Abstract: Pričujoče delo je hibrid široke in podrobne analize trenutnega stanja tradicionalnega središča v Murski Soboti ter iz nje izhajajoče idejne rešitve mestnega vozlišča pred knjižnjico. V celostni analizi smo raziskovali trenutno stanje celotnega naselja. Nadrobneje smo analizirali ureditev in stanje prostora ter glavnih objektov osrednjega stavbnega bloka. V končnem koraku naloge smo na podlagi zbranega znanja in spoznanj o splošnem in lokalnem stanju prostora in z njim povezanih tem zasnovali celostni prostorski in vsebinski projekt za mestno vozlišče na območju pred regijsko knjižnico. Pri snovanju rešitve je bilo že v razvijanju idej stalno prepletanje oblikovanja stavbnih mas z oblikovanjem programa. Oblikovanje prostora projekta smo izrazito usmerili k doseganju ravnotežja in skladnosti v kontekstu okolice. Izziv je bil povezati vse obstoječe elemente in dejavnike, ki določajo in zaznamujejo območje. Ključni cilj je bil ustvariti realen in z dejstvi podkrepljen projekt, ki bi ponujal veliko lepega in javnega ter postal povezovalni dejavnik v središču Murske Sobote.
Keywords: arhitektura, sodobno mesto, mestno vozlišče, urbane oblike, mestna podoba, kontekst, središče mesta, javni odprti prostor, trg, tržnica, kreativno središče, poslovni prostori, mestna garaža, idejni projekt, Murska Sobota
Published in DKUM: 11.10.2019; Views: 916; Downloads: 249
.pdf Full text (62,63 MB)

3.
Uporaba kreativnih metod in tehnik v procesu inoviranja : magistrsko delo
Rebeka Sirc, 2019, master's thesis

Abstract: Kreativnost in inovativnost gresta z roko v roki. Kreativne tehnike in metode so namenjene spodbujanju produciranja idej. Proces inoviranja pa je proces iskanja novih idej, preizkušanja teh idej in njihova realizacija. Če v proces inovativnosti vnesemo kreativne tehnike in metode, lahko pridemo do mnogo različic rešitev, tudi do nenavadnih. Vse kreativne tehnike in metode niso uporabne v vseh fazah inovacijskega procesa, nekatere so primerne za iskanje idej, spet druge za vrednotenje in realizacijo. Podjetja v Sloveniji so inovativna, vendar smo malo manj, kot je povprečje Evropske unije.
Keywords: kreativnost, kreativno mišljenje, kreativne metode, kreativne tehnike, proces inoviranja, inovacijska aktivnost
Published in DKUM: 12.03.2019; Views: 1110; Downloads: 199
.pdf Full text (1,25 MB)

4.
VPLIV REVIZORJEVE NEODVISNOSTI IN NEPRISTRANSKOSTI NA NJIHOVO ZAZNAVO KREATIVNEGA RAČUNOVODSTVA
Silvija Roškar, 2016, master's thesis

Abstract: Danes je kreativno računovodstvo v svetu zelo razširjeno, delimo pa ga lahko na pozitivno in negativno kreativno računovodstvo. Slednje lahko poimenujemo kot manipulativno računovodstvo. Obstaja veliko definicij pojma kreativno računovodstvo, vendar so si med seboj v osnovi dokaj enotne. Velikokrat kreativno računovodstvo enačijo z manipulativnim računovodstvom, saj je meja med njima zelo tanka. Obstaja pa več metod in tehnik kreativnega računovodstva. Mnoga podjetja se kreativnega računovodstva poslužujejo zaradi prikaza lepše slike poslovanja podjetja v javnosti, za svoje vlagatelje, dobavitelje in potencialne poslovne partnerje. Vendar dokler je še njegova fleksibilnost uporabe znotraj regulatornih okvirov, ne moremo govoriti o zavajajočem (prevarantskem) računovodskem poročanju oz. manipulativnem računovodstvu. Glavno vlogo pri odkrivanju in preprečevanju kreativnega računovodstva imajo revizorji, zato smo se v naši raziskavi opredelili na področje etičnosti le-teh pri odkrivanju in preprečevanju kreativnega računovodstva. Natančneje, želeli smo ugotoviti kako najpomembnejši načeli neodvisnost in nepristranskost revizorja pri opravljanju revizije, ki ju velevata Kodeks poklicne etike zunanjih revizorjev in Mednarodni računovodski standardi, vplivata na njegovo sposobnost odkritja in preprečevanja kreativnega računovodstva v praksi. Lastno raziskavo smo povzeli po predhodni raziskavi od Al Momanija in Obeidata (2013). S pomočjo anketnega vprašalnika smo pridobili 30 popolnih odgovorov anketiranih zunanjih revizorjev, ki smo jih analizirali s statistično metodo enostavne linearne regresije. Rezultati so nam pokazali, da načeli neodvisnost in nepristranskost revizorja pomembno vplivata na njegovo sposobnost zaznave kreativnega računovodstva. Torej bolj kot so revizorji neodvisni in nepristranski, bolj so sposobni odkriti in preprečiti kreativno računovodstvo. Pridobili smo tudi okvirno sliko, da so anketirani zunanji revizorji pri opravljanju revizijske dejavnosti neodvisni in nepristranski, kar lahko sklepamo, da slovenski revizorji delujejo v skladu z zakonodajo, Kodeksom poklicne etike zunanjih revizorjev ter standardi. Iz dodatnih dveh vprašanj smo dobili rezultate, da so anketirani revizorji v svoji praksi do 30 % odkrili kreativno računovodstvo ter v manj kot 10 % zavajajoče (prevarantsko) računovodsko poročanje.
Keywords: kreativno računovodstvo, manipulativno računovodstvo, etičnost revizorjev, neodvisnost, nepristranskost, mednarodni standardi revidiranja
Published in DKUM: 18.11.2016; Views: 1116; Downloads: 173
.pdf Full text (596,03 KB)

5.
UGOTAVLJANJE DAVČNIH UTAJ V PREDKAZENSKEM POSTOPKU S POUDARKOM NA FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO
Roberta Rošker, 2016, master's thesis

Abstract: V času gospodarske krize se povečujejo davčne utaje, prevare, in sicer ne glede na velikost, dejavnost ali lokacijo podjetja. Raziskave kažejo, da je gospodarska kriza zmanjšala poslovno kulturo na vseh ravneh vodenja in nadziranja. Ta negativni pojav vpliva na to, da se pojavljajo nove oblike gospodarskega kriminala, ki jih je vse težje odkrivati. Odkrivanje le-teh predstavlja veliki izziv za Evropsko unijo, svet in tudi za Slovenijo, saj se izgubljajo milijarde evrov. V Sloveniji se med postopki večkrat zgodi, da predlagani dokazi niso zadovoljivo razloženi, in obtožnice se zavrnejo. Zato je pomemben predkazenski postopek, v katerem sodelujejo policija, državni tožilec in preiskovalni sodnik. Za pregon davčnih utaj jim pomaga tudi finančni urad, računsko sodišče, revizijske službe in sodni izvedenci. Medsebojno sodelovanje vseh vodi k učinkovitejšemu pregonu. S pojavom kreativnega računovodstva in različnih vrst davčnih prevar, se pojavlja potreba po novih znanjih, sposobnostih in izkušnjah. Postavlja se vprašanje, če imajo nosilci nalog preiskovanja in pregona ta posebna znanja, vedenja in veščine. V tujini (na primer ZDA) pri pregonu kaznivih dejanj sodelujejo strokovnjaki, ki jih imenujemo forenzični računovodje. Njihova temeljna naloga je, da s preiskavo, ki zajema dokumente in utemeljene dokaze, odgovorijo na vprašanja kdo, kaj, kje, kako in zakaj je storil gospodarsko kaznivo dejanje. V Sloveniji tak strokovnjak obstaja kot preizkušeni forenzični računovodja, ne pa kot obvezni, stalni sodelavec v predkazenskem postopku, kot je to v tujini (ZDA in Velika Britanija). Primeri v tujini so pokazali, da forenzični računovodje s svojim znanjem, neodvisnostjo in visokim profesionalizmom zmorejo dodati pomembno vrednost k učinkovitem in uspešnem pregonu davčnih utaj in drugih nedovoljenih dejanj.
Keywords: gospodarski kriminal, prevara, davčne utaje, davčne zatajitve, davčna preiskava, predkazenski postopek, sodni izvedenec, kreativno računovodstvo, forenzično računovodstvo, forenzično preiskovanje
Published in DKUM: 10.10.2016; Views: 1537; Downloads: 238
.pdf Full text (1,30 MB)

6.
ANALIZA DIMENZIJ ČUSTVENE KREATIVNOSTI
Alma Salkić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Razvoj čustvene kreativnosti je izredno pomemben, tako za razumevanje lastnih kot tudi čustev drugih ljudi. Naše čustvene reakcije niso samo odraz fizioloških vzburjenj, ampak so tudi odraz miselnih procesov. Zato je za njihovo obvladovanje potrebno razumeti, od kod ta čustva izvirajo in zakaj. V diplomskem delu smo naredili analizo dimenzij čustvene kreativnosti. Dotaknili smo se tudi ljudem nekoliko bolj znanega termina »razumska inteligenca«, z namenom, da predstavimo pomembnost razumevanja čustvene inteligence in z njo povezane čustvene kreativnosti, kajti ravno ta predstavlja večje zagotovilo za osebno srečo in osebnostni razvoj. Znano je, da sta kreativnost in inovativnost v tesni povezavi. Dandanes vse več podjetji stremi k inovativnosti, kajti le tako so lahko boljša in konkurenčna na trgu. Čustvena kreativnost se potemtakem ne dotika le osebnostnega razvoja, ampak tudi podjetniškega razvoja. Z njenim razumevanjem bomo nadgradili zgradbo čustvenih spretnosti, s pomočjo katerih bomo lažje obvladovali sebe in druge. Naučili smo se kako lahko razvijamo čustveno inteligenco, saj se lahko te, za razliko od razumske, ki je prirojena, vsak dan učimo. Predstavili smo tudi kriterije čustvene kreativnosti in spoznali faze kreativnega mišljenja. V okviru diplomskega dela je bila opravljena tudi analiza čustvene kreativnosti. Idelali smo anketni vprašalnik, ki je bil razdeljen na tri sklope (sklop 1: pripravljenost, sklop 2: novost, sklop 3: učinkovitost/pristnost). Na anketni vprašalnik je odgovorilo 58 ljudi iz Slovenije. Na podlagi prejetih odgovorov smo najprej naredili analizo strukturiranih vprašanj. V nadaljevanju smo prikazali oceno trditev v deležih po posameznih trditvah, trditve smo primerjali tudi po izobrazbenih kategorijah, po sklopih pa smo primerjali rezultate glede na spol. Naredili smo tabelo in jo primerjali tudi s študijo Averilla (1999), ki pa je bila izvedena v drugčnem okolju (ZDA) in na bistveno večjem vzorcu (489). Nazadnje smo opravili še zanimivo korelacijsko analizo med sklopi, ki je pokazala tesno povezanost vseh treh sklopov.
Keywords: - čustvena kreativnost, - čustvena inteligenca, - kreativno mišljenje, - razvoj in učenje, - vrednotenje čustvene kreativnosti
Published in DKUM: 04.10.2016; Views: 1075; Downloads: 125
.pdf Full text (870,57 KB)

7.
STANJE OZAVEŠČENOSTI ŠTUDENTOV IN UČITELJEV RAČUNOVODSTVA V SLOVENIJI O FORENZIČNEM RAČUNOVODSTVU IN GOSPODARSKEM KRIMINALU
Barbara Landeker, 2015, master's thesis

Abstract: Eden izmed najpomembnejših mehanizmov pri odkrivanju in preprečevanju gospodarskih kaznivih dejanj je forenzično računovodstvo. Na podlagi znanja, ki ga premore forenzični računovodja in orodij, ki se jih poslužuje pri opravljanju dela pomaga pravosodnim organom pri izvrševanju nalog v kazenskem postopku. Forenzično računovodstvo je v pomoč tudi vodstenemu organu podjetja pri vzpostavitvi notranjih kontrol ter odkrivanju že nastalih gospodarskih kaznivih dejanjih. V teoretičnem delu raziskave smo s pomočjo domače in tuje literature predstavili gospodarski kriminal in njegove pravne podlage v Sloveniji. Predstavili smo tudi kakšne so naloge in pristojnosti forenzičnega računovodstva, področje gospodarskega kriminala, ki ga pokriva forenzično računovodstvo, kako se bojuje in katera orodja uporablja pri odkrivanju. Empirični del raziskave je namanjen predvsem razrešitvi problema, saj v Sloveniji ni znano, kakšna je ozaveščenost študentov smeri računovodstva in revizije ter visokošolskih učiteljev in sodelavcev na ekonomskih fakultetah o forenzičnem računovodstvu in gospodarskem kriminalu v Sloveniji. V ta namen smo pripravili anketni vprašalnik s trditvami, ki podajajo odgovore na zastavljene hipoteze: H1: Raven ozaveščenosti o vsebini forenzičnega računovodstva med študenti smeri računovodstva in revizije je nizka. H2: Raven ozaveščenosti o stanju gospodarskega kriminala med študenti smeri računovodstva in revizije je nizka. H3: Raven ozaveščenosti o vsebini forenzičnega računovodstva med visokošolskimi učitelji in sodelavci na ekonomskih fakultetah v Sloveniji je nizka. V vzorcu 1 so zajeti študentje smeri računovodstva in revizije, v vzorcu 2 pa profesorji računovodstva. Anketiranje je potekalo na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru ter Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Po opravljeni analizi vseh odgovorov smo v statističnem programu SPSS dobili zanimive rezultate. Rezultati so namreč pokazali, da so študentje zelo dobro ozaveščeni z vsebino forenzičnega računovodstva in stanjem gospodarskega kriminala. Tudi raven ozaveščenosti o vsebini forenzičnega računovodstva med visokošolskimi učitelji in sodelavci je visoka. Zavrgli smo vse tri zastavljene hipoteze in prišli do novih spoznanj.
Keywords: gospodarski kriminal, forenzično računovodstvo, forenzični računovodja, računovodske prevare, kreativno računovodstvo, davčne utaje, kodeks poklicne etike forenzičnega računovodja
Published in DKUM: 13.01.2016; Views: 1466; Downloads: 240
.pdf Full text (2,72 MB)

8.
Kreativno oblikovanje inovacijskih idej pri razvoju novega izdelka
Uroš Koren, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Inoviranje ter razvoj novih izdelkov je v modernem času postalo vsakdanje. Glavna prednost podjetij ni več njihova velikost, kapital ali delovna sila, vendar njihova sposobnost po hitrem odzivanju na spremembe ter zmožnostjo inoviranja. Podjetja si ne morejo več privoščiti čakati na nove inovacije, ne morejo več čakati na nepričakovano konkurenco, na spremembo trga, obnašanja potrošnikov, na nove načine organiziranja. Ampak si morajo podjetja sama prizadevati za nove inovacije, za nove produkte, načine organiziranja, ter morajo tudi vnaprej predvidevati spremembe obnašanja potrošnikov ter sprememb na trgu. Marketinške raziskave podjetij težko natančno napovejo kako se bo trg obnašal v prihodnosti. Zato pa vedno več podjetij vlaga vedno večje vsote denarja v raziskave in razvoj, kar pa prinaša veliko boljši ter celovit pogled na nove inovacije. Tak razvoj po navadi deluje v multidisciplinarnih timih, ki sledijo proces razumevanja potrošnikov, zaposlenih in dobaviteljev, saj so vsi povezani v skupnem kontekstu, kjer so-ustvarjajo rešitve skupaj s strokovnjaki, da bi bolje razumeli njihove potrebe. Takšna ekipa bo na koncu ustvarila nove rešitve, ki se nagibajo k inovativnosti in so lahko tudi precej nepričakovane.
Keywords: Razvoj novega izdelka, izdelek, razvoj, podjetje, znanje, inovativnost, ideje, kreativno razmišljanje, ustvarjalnost
Published in DKUM: 20.10.2014; Views: 1219; Downloads: 141
.pdf Full text (1,56 MB)

9.
VLOGA UČITELJA SLOVENŠČINE PRI KREATIVNEM USTVARJANJU ŠOLSKE RADIJSKE ODDAJE
Romana Drumlič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Človek je lahko ustvarjalen na različnih področjih, v znanosti ali umetnosti, kot tudi v preprostih vsakdanjih opravilih. Strokovnjaki so si enotni v tem, da je ustvarjalnost ali kreativnost, proces preoblikovanja obstoječe snovi v drugačno, novo obliko. Kreativnost v učnem procesu je odvisna od osebnostnih lastnosti otrok, spodbudnega okolja, motivacije in drugega. Razvoj ustvarjalnosti pa ni vedno usklajen z razvojem drugih sposobnosti. Strokovnjaki na vprašanje ali se je kreativnega pisanja mogoče naučiti odgovarjajo pritrdilno – s posameznikovo nadarjenostjo in s ponavljajočo se vajo, kar govori v prid tistim, ki se trudijo in spodbujajo kreativnost učencev. Učitelji imajo tako idealen položaj za spodbujanje ali zaviranje kreativnosti skozi svoje sprejemanje ali zavračanje nenavadnega, domišljijskega. Šolski radio, z vsemi spremljevalnimi oblikami in možnostmi, spada med najpomembnejše interesne dejavnosti na naših šolah, saj ob njem učenci poglabljajo svoje zmožnosti jezikovnega izražanja in se vzgajajo v kritične spremljevalce medijev Cilj diplomskega dela je bil spoznati proces nastajanja šolskih radijskih oddaj Iz osnovnošolskih klopi, ki so predvajane na Radiu Slovenske gorice. V empiričnem delu diplomskega dela bomo z opazovanjem skozi vso šolsko leto in s krajšim intervjujem želeli preveriti, kakšna je vloga mentorjev in kolikšna je avtonomnost učencev pri ustvarjanju oddaj. Iz zbranih in interpretiranih odgovorov je jasno razvidno, da je šolski radio, v obliki interesne dejavnosti ali izbirnega predmeta, odlično dopolnilo k uram slovenščine za razvijanje kreativnosti, mentor pa tista oseba, ki poskrbi za motivacijo, spodbudno okolje in ustrezne pogoje za ustvarjalnost učencev.
Keywords: ustvarjalnost, kreativno pisanje, šolski radio, radijska oddaja, učitelj kot mentor
Published in DKUM: 17.06.2013; Views: 1421; Downloads: 219
.pdf Full text (1,03 MB)

10.
POMEN KVALITATIVNIH PODATKOV PRI ODLOČITVAH O KREDITIRANJU NA PRIMERU BANKE
Andreja Kladnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Banke so pri svojem poslovanju najbolj izpostavljene kreditnemu tveganju, zato temu tveganju namenjajo največjo pozornost. Slabo upravljanje s kreditnim tveganjem je namreč eden največjih vzrokov propada bank ter bančnih kriz. Eden izmed pogojev za dobro upravljanje s kreditnim tveganjem je tudi kvalitetno odobravanje kreditov. Pri odobravanju kreditov posojilojemalcem je banka zelo previdna. Odločitev banke, ali bo podjetju odobrila kredit, je odvisno od njegove bonitete. Le-to določi z analizo pridobljenih finančnih in nefinančnih podatkov o posojilojemalcu. Z analizo finančnih podatkov banka ugotovi finančni položaj podjetja in njegovo sposobnost vračanja kredita, z analizo nefinančnih podatkov pa sposobnost podjetja za nadaljnji razvoj. Za sprejetje kvalitetne odločitve o kreditiranju je pomembno, da se upoštevajo tako finančni kot nefinančni podatki o podjetju, saj le tako lahko banka dobi celovit vpogled v poslovanje podjetja. Banke pri odločitvah o kreditiranju poleg ugodnega finančnega položaja upoštevajo tudi druge dejavnike, kot so položaj podjetja v industriji, dejavnost podjetja, vodstvo oz. menedžment podjetja itd. Pomembnost kvalitativnih (nefinančnih) podatkov narašča in so vključeni tudi v interno metodologijo razvrščanja komitentov, vendar pa v celotni bonitetni oceni v primerjavi s finančnimi (kvalitativnimi) podatki zavzemajo bistveno manjši ponder. Tako odločitve o kreditiranju še vedno temeljijo na ugodnem finančnem položaju podjetja.
Keywords: kvalitativni podatki, kvantitativni podatki, kreditna sposobnost, boniteta, kreditno tveganje, kreditna analiza, transakcijsko kreditiranje, odnosno kreditiranje, finančni izkazi, računovodski kazalniki, kreativno računovodstvo
Published in DKUM: 19.10.2009; Views: 2121; Downloads: 227
.pdf Full text (277,13 KB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica