| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 17
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Projektiranje nove zasnove transformatorske postaje 20/0,4 kV s krožnim vodom na srednji napetosti : diplomsko delo
Aljaž Pavšek, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo prikazuje rekonstrukcijo transformatorske postaje, ki zajema izvedbo in vključitev nove transformatorske postaje TP Konitex s krožnim vodom v distribucijski elektroenergetski sistem, na lokaciji Industrijska ulica v Slovenskih Konjicah. V podjetju Konitex d. o. o. V Slovenskih Konjicah je trenutna oskrba z električno energijo izvedena preko skupne transformatorske postaje TP Konus. V skladu z odločitvijo Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO) je potrebno izvesti odjem električne energije iz distribucijskega omrežja na način, da se bo električna energija za potrebe podjetja Konitex d. o. o. dobavljala neposredno iz distribucijskega omrežja, in sicer preko lastnega merilnega mesta na srednjenapetostnem nivoju.
Keywords: transformatorska postaja, kratki stiki, dimenzioniranje opreme.
Published in DKUM: 26.10.2022; Views: 193; Downloads: 28
.pdf Full text (2,19 MB)

2.
Rekonstrukcija napajalne energetske postaje 7 : diplomsko delo
Jaka Blagotinšek, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je obravnavana rekonstrukcija napajalne energetske postaje 7 v podjetju Premogovnik Velenje d. d. Opisane so vrste okvar, ki lahko nastopijo, kot so različni kratki stiki in prekinitve vodnikov. Predstavljeni so elementi, ki sestavljajo napajalno postajo; to so odklopnik, ločilnik in transformator. Opisana je obstoječa in nova napajalna postaja. Izvedeni so tehnični izračuni, s pomočjo katerih se dimenzionira oz. izbere oprema v napajalni energetski postaji.
Keywords: rekonstrukcija, napajalno energetska naprava, transformator in kratki stiki
Published in DKUM: 13.11.2019; Views: 704; Downloads: 71
.pdf Full text (2,56 MB)

3.
Načrtovanje nove transformatorske postaje na smučišču Rogla
Uroš Heric, 2017, diploma project paper

Abstract: Konstantna razpoložljivost električne energije je blaginja, brez katere si danes ne moremo predstavljati vsakdanjega življenja. Da nam je električna energija vedno na dosegu rok, je zadolžen elektroenergetski sistem. V diplomski nalogi sem se osredotočil predvsem na distribucijski del elektroenergetskega omrežja. Ta je zadolžen za to, da uporabnik dobi električno energijo take napetosti, da jo lahko uporablja za svoje električne naprave. Električni stroj v distribucijskem omrežju, ki opravlja to nalogo, je transformator. Da vse dobro deluje, je treba zgraditi transformatorsko postajo, v kateri je poleg transformatorja še vsa ostala potrebna oprema. V nalogi sem načrtoval transformatorsko postajo, ki bi zagotavljala električno energijo na smučišču Rogla. Zato je bilo treba izbrati dovolj močan transformator in izbrati pravilno dimenzionirano opremo. Poleg tega sem s pomočjo programa AutoCAD narisal risbo situacije in enopolno shemo transformatorske postaje z vso opremo.
Keywords: električno omrežje, transformatorska postaja, načrtovanje, kratki stiki, izračuni
Published in DKUM: 29.01.2018; Views: 1270; Downloads: 261
.pdf Full text (1,74 MB)

4.
Tehnične rešitve prenosa 110kV stikališč Dravskih elektrarn Maribor na sistemskega operaterja
Andrej Kovač, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je obravnavana aktualna problematika prenosa 110 kV stikališč, ki so trenutno v lasti in upravljanju proizvodnega podjetja Dravske elektrarne Maribor, k sistemskemu operaterju prenosnega omrežja ELES. V uvodnem delu je opravljen kratek zgodovinski pregled izgradnje elektrarn na reki Dravi ter opisano stanje pripadajočih stikališč. V nadaljevanju so navedene zakonske podlage, ki pogojujejo spremembo lastništva. Kot aktualna problematika je posebej obdelana potrebna zamenjava visokonapetostne opreme na 110 kV stikališču HE Formin. Opravljen je izračun kratkostičnih tokov ter dimenzioniranje opreme. V posebnem poglavju je obravnavana problematika ločitve sekundarnih sistemov, ki so potrebni za obratovanje stikališč. Prav tako je opravljena analiza vpliva na zanesljivost obratovanja, v zaključnem delu naloge pa je izdelana še stroškovna ocena potrebnih posegov.
Keywords: hidroelektrarne, 110 kV stikališče, prenosni sistem, kratki stiki, sekundarni sistemi
Published in DKUM: 27.06.2017; Views: 1438; Downloads: 128
.pdf Full text (5,02 MB)

5.
ANALIZA KRATKOSTIČNIH RAZMER NA 110kV OMREŽJU MED RTP ZLATOLIČJE IN RTP CIRKOVCE
Sašo Krčar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo podaja analizo kratkostičnih razmer na daljnovodu visoke napetosti 2 · 110 kV Zlatoličje–Cirkovce, ki povezuje največjo kanalsko hidroelektrarno Zlatoličje s pomembno razdelilno transformatorsko postajo Cirkovce. Predstavljeno je 110kV omrežje s hidroelektrarno in transformatorsko postajo. Podana sta analitični izračun kratkih stikov z metodo nadomestnih impedanc in izračun kratkih stikov v programskem orodju PSCAD za 110kV omrežje med hidroelektrarno Zlatoličje in razdelilno transformatorsko postajo Cirkovce. Na osnovi izračunov in izmerjenega dejanskega kratkega stika je opravljena analiza.
Keywords: elektroenergetsko omrežje, okvare, kratki stiki, razdelilne transformatorske postaje, analiza
Published in DKUM: 09.09.2016; Views: 1014; Downloads: 110
.pdf Full text (9,54 MB)

6.
NOV PRISTOP K NAČRTOVANJU IN IZVEDBI DISTRIBUCIJSKEGA RTP
Marko Lesjak, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo se osredotočili na nov (nadgrajen) pristop k načrtovanju in izvedbi distribucijskega RTP, saj je osnovni problem, ki se pojavlja pri razreševanju omenjenih nalog, v pomanjkanju informacij iz prakse. V ta namen smo skozi poglavja razvoj distribucijskega omrežja in RTP, vodenje investicij, umestitev RTP v prostor, izvedbo naročil, razvoj in načrtovanje tehnološke opreme, stroške investicij za RTP, izračune kratkostičnih razmer in dimenzioniranje opreme predstavili ključne dejavnike ter njihove izboljšave, s katerimi bo olajšan prihodnji razvoj RTP. Za pomoč pri analizi stanj obravnavanega srednjenapetostnega sistema, kakor tudi izračunih kratkih stikov za dimenzioniranje potrebne opreme RTP, smo uporabili sodobni programski orodji DMS in Gredos. Vendar je bil poudarek na DMS, saj uporablja algoritme razvite specifično za radialno distribucijsko omrežje, od katerih je bil konkretno predstavljen tudi eden izmed njih.
Keywords: Distribucijska razdelilna transformatorska postaja (RTP), pretoki energije, kratki stiki, programska orodja DMS in Gredos, načrtovanje RTP, izvedba RTP
Published in DKUM: 19.07.2016; Views: 1163; Downloads: 140
.pdf Full text (15,19 MB)

7.
NAČRTOVANJE SISTEMA REZERVNEGA NAPAJANJA, IZRAČUN PARAMETROV IN SIMULACIJA PRIČAKOVANIH RAZMER V OMREŽJU
Miha Zaveršnik, 2014, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava načrtovanje sistema rezervnega napajanja zahtevnejšega objekta, izračun parametrov in simulacij pričakovanih razmer v omrežju. Začetna poglavja podajajo osnovne značilnosti rezervnega napajanja zahtevnejših objektov. Zatem so opisani standardi, ki veljajo na tem področju. Opisan je primer bolnišnice in predstavitev omrežja, ki napaja bolnišnico. Nato pa je opisano načrtovanje modela, uporabljen v magistrskem delu. V programu Etap so izdelani različni simulacijski izračuni obratovalnih stanj. Izdelanih je več primerov, ki obravnavajo okvare v omrežju. Na osnovi teh obratovalnih stanj je potrjena pravilna izbira elementov rezervnega napajanja za obravnavani objekt.
Keywords: rezervno napajanje, bolnišnica, simulacija, obratovalno stanje, kratki stiki
Published in DKUM: 19.02.2015; Views: 1023; Downloads: 341
.pdf Full text (6,62 MB)

8.
ELEKTROENERGETSKI SISTEM KRŠKO POLJE V PROGRAMSKEM PAKETU MATLAB / SIMULINK
Jernej Milar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno delovanje distribucije električne energije na trasi Krško polje (20kV). Področje daljnovodov zahteva široko znanje elektrotehnike, zato bodo v prvem delu diplomske naloge razložene glavne električne lastnosti vodov, podkrepljene z analitičnimi izračuni za naš daljnovod, ki so zelo pomembni za postavitev modela omrežja. V drugem delu bodo predstavljeni kratki stiki, kajti njihovo poznavanje igra pomembno vlogo pri nastavljanju posameznih zaščitnih relejev. Tretji sklop bo natančno opisoval traso našega daljnovoda podkrepljen z razlago slik. V četrtem in hkrati najpomembnejšem delu bo prikazan model v Matlabu, s katerim bomo dobili približno sliko, kako bi se zmodeliran sistem odzval na napake. Sistem bo sestavljalo pet bremen, in sicer Drnovo, Brege, Mrtvice, Vihre in črpališče Drnovo.
Keywords: induktivnosti, kapacitivnosti, SimPowerSys, Matlab, kratki stiki.
Published in DKUM: 19.09.2014; Views: 1934; Downloads: 349
.pdf Full text (4,58 MB)

9.
REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE TRANSFORMATORSKE POSTAJE KRMELJ
Matej Kramžer, 2012, master's thesis/paper

Abstract: Magistrsko delo prikazuje rekonstrukcijo transformatorske postaje v naselju Krmelj. Obstoječa transformatorska postaja je dotrajana, trajno preobremenjena in ne omogoča nadgradnje, zato jo je potrebno zamenjati z novo. Prikazan je način dimenzioniranja nove transformatorske postaje, napajalnega srednjenapetostnega kablovoda in nizkonapetostnega omrežja z njihovo umestitvijo v prostor. Umestitev v prostor in dimenzioniranje postrojev temelji na trenutno veljavnih standardih in zakonskih določilih. Upoštevano je tudi dejstvo, da se transformatorska postaja vključuje v srednjenapetostno omrežje, ki deluje z resonančno ozemljeno nevtralno točko preko Petersenove dušilke z možnostjo preklopa na indirektno ozemljeno nevtralno točko preko paralelno vezanega delovnega upora v razdelilni transformatorski postaji Sevnica.
Keywords: distribucijsko omrežje, kratki stiki, okvare, ozemljitev nevtralne točke, dimenzioniranje opreme
Published in DKUM: 13.04.2012; Views: 2688; Downloads: 463
.pdf Full text (5,21 MB)

10.
VKLJUČITEV BIOPLINARNE DOBROVNIK 2 V ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE POMURSKE ZANKE
David Užmah, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjem desetletju smo se ljudje po svetu in v Sloveniji začeli zavedati, da bo postal primanjkljaj tradicionalnih energentov nekaj vsakdanjega, kar že lahko vsakodnevno občutimo z dvigom cen in višanjem trošarin na energente. Vse to je privedlo k pospešenemu raziskovanju in pridobivanju energije iz obnovljivih virov, s katerimi bi se lahko pokril ta primanjkljaj. Mednje prištevamo tudi bioplin, ki lahko služi kot klasično kurivo za ogrevanje ter kot energent s pomočjo katerega se v bioplinarnah pridobiva električna energija. Ena izmed elektrarn, ki proizvaja električno energijo s pomočjo bioplina je bioplinarna Dobrovnik 2, predvidene moči 1 MW, ki bo stala v neposredni bližini že obratujoče bioplinarne Dobrovnik prav tako moči 1MW. Pri nalogi smo se soočili s problemom priključitve te dodatne elektrarne v elektroenergetski sistem (20 kV distribucijski daljnovod Dobrovnik). Za to dodatno elektrarno smo pri dveh različnih možnih točkah priključitve na DV Dobrovnik (oporišče št. 96 in odcep Filovci Trnavski breg) preverili vrednosti kratkostičnih tokov ter ugotavljali, ali sta primerni za priključitev. Simulacije kratkih stikov smo izvedli v programskem paketu PSCAD®.
Keywords: bioplinarna, kratki stiki/ kratek stik, sončna elektrarna, hidroelektrarne na reki Muri, PSCAD®, proizvodnja električne energije.
Published in DKUM: 07.09.2010; Views: 3375; Downloads: 412
.pdf Full text (4,80 MB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica