| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Analiza možnosti uvedbe horizontalnega prekladanja kontejnerjev v podjetju Slovenske železnice
Uroš Pliberšek, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Zaradi vse večje potrebe po hitrejši in obsežnejši svetovni logistiki v kontejnerskem transportu se pojavlja nuja po izboljšanju kakovosti transportnega sistema. Povečanje logističnih stroškov, ki povzročajo ozka grla, ki nastanejo na poti tovora od pristanišča do strank, ter odvračajo uporabo kombiniranega transporta. V podjetju Slovenske železnice d. o. o. za pretovor in prevoz kontejnerjev uporabljajo klasične sisteme za pretovor kontejnerjev, ki so primerni za velike kontejnerske terminale, kjer se opravi veliko pretovora kontejnerjev. Za učinkovito in uspešno konkuriranje prevozniških storitev bi bilo nujno potrebno posodobiti način pretovora kontejnerjev, omogočiti večjo fleksibilnost kombiniranega transporta ter s tem zmanjšati logistične stroške. V magistrskem delu smo analizirali nove načine pretovarjanja kontejnerjev, ki omogočajo zmanjšanje logističnih stroškov, nove načine sodelovanja s strankami ter vpeljujejo večjo fleksibilnost v kombinirani transport. Uvedba izbranega sistema horizontalnega prekladanja kontejnerjev bi podjetju Slovenske železnice d. o. o. prinesla ekonomsko kot tudi konkurenčno prednost pred železniškimi podjetji iz tujine.
Keywords: logistika, horizontalno prekladanje, kontejnerski terminali, kombinirani transport, železniški transport
Published: 24.01.2017; Views: 1037; Downloads: 112
.pdf Full text (1,61 MB)

2.
IZDELAVA TRANSPORTNIH POTI V KONTEJNERSKEM TERMINALU ŽELEZNIŠKE POSTAJE MARIBOR - TEZNO
Valen Filipović, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi visokošolskega programa bomo skušali izdelati transportne poti znotraj kontejnerskega terminala železniške postaje Maribor – Tezno, ki jih trenutno na samem terminalu ni. Z vzpostavitvijo transportnih poti bomo terminal uredili ter izboljšali njegovo delovanje. Najprej bomo podali nekaj teoretičnih osnov znotraj obravnavanega področja, osredotočili se bomo predvsem na notranji transport ter transportne poti. Nato bomo s pomočjo znanja, pridobljenega v času praktičnega usposabljanja, ter predhodnega teoretičnega znanja predstavili ter opisali dejansko stanje železniškega kontejnerskega terminala ŽP Maribor – Tezno, podali kritično analizo ter na koncu predlog rešitve za opisani problem. Končni cilj diplomskega dela je predlog rešitve notranjih transportnih poti kontejnerskega terminala ŽP Maribor – Tezno, ugotovili pa bomo, da sama ureditev transportnih poti dodatno izboljša tudi varnost terminala ter potek dela na terminalu.
Keywords: notranji transport, transportne poti, kontejnerski terminal.
Published: 23.11.2016; Views: 1026; Downloads: 109
.pdf Full text (5,71 MB)

3.
MODEL OPTIMALNEGA TRANSPORTA KONTEJNERJEV (TEU) MED VZHODNIMI DRŽAVAMI ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE IN DRŽAVAMI ZAHODNE EVROPE
Hugo Maučec, 2014, doctoral dissertation

Abstract: Kontejnerji omogočajo unitizacijo tovora, kar pomeni hitrejše natovarjanje in raztovarjanje vozil, možnost izgube tovora je manjša, zmanjšuje se možnost za krajo pošiljk, olajšuje se skladiščenje pošiljk ter zmanjšujejo se stroški embaliranja. Transport kontejnerjev je najhitreje rastoči sektor v pomorski industriji zadnji dve desetletji. Rast transporta kontejnerjev spodbujajo gospodarska rast, proces globalizacije, liberalizacija transporta in outsourcing. Rast transporta kontejnerjev so vzpodbudile tudi spremembe v načrtovanju strategij prevoznikov in razvoj pomorskih luk. Takšen razvoj sproža regionalne razlike v aktivnostih, povezanih z uvozom in izvozom ter povzroča neuravnovešenost v usmerjanju kontejnerskih tokov. Pomorske kontejnerske linije so tako izpostavljene številnim izzivom v visoko tekmovalnem okolju, čigar posledica je povečanje povpraševanja uporabnikov po visoki kakovosti transportnih storitev ob najnižjih skupnih stroških. Glavni cilj te doktorske disertacije je optimirati prekomorske transportne poti in tako skrajšati čas ter ceno transporta kontejnerjev med vzhodnimi državami ZDA in državami zahodne Evrope kot del logističnega sistema v transnacionalnem kontekstu ter definirati in izračunati stopnjo razvoja pomorskih kontejnerskih terminalov v vzhodnih državah ZDA in v državah zahodne Evrope. V raziskavi smo modelirali šest optimizacijskih modelov transporta. Prvi optimizacijski model (Z1) transporta kontejnerjev po morju iz pomorskih kontejnerskih terminalov vzhodnih držav ZDA (PKT/A) v države zahodne Evrope (PKT/E) je bil modeliran za optimiranje z metodo celoštevilčnega linearnega programiranja v programskem orodju Lingo 14, pri kateri je bil kriterij optimiranja cena transporta kontejnerjev. Drugi optimizacijski model (Z2) je bil modeliran za optimiranje z metodo celoštevilčnega linearnega programiranja v programskem orodju Lingo 14 in z upoštevano stopnjo razvoja pomorskih kontejnerskih terminalov v državah zahodne Evrope Sr, kjer je bil tudi kriterij optimiranja cena transporta kontejnerjev. Ker se v kontejnerjih pogosto transportira tudi hitro pokvarljivo blago, se prioriteta daje kriteriju optimiranja časa transporta pred kriterijem cene transporta. V teh primerih namenska funkcija ostaja linearna. Tretji optimizacijski model (Z3T) je bil modeliran za celoštevilsko linearno programiranje časa transporta. Četrti optimizacijski model (Z3C) je bil za tem modeliran za optimizacijo cene transporta, pri čemer se upoštevajo rezultati predhodne optimizacije po času (Z3T). Peti optimizacijski model (Z4T) je bil modeliran za celoštevilsko linearno programiranje časa transporta. Šesti optimizacijski model (Z4C) je bil za tem modeliran za optimizacijo cene transporta z upoštevano stopnjo razvoja pomorskih kontejnerskih terminalov v državah zahodne Evrope Sr, pri čemer se upoštevajo rezultati predhodne optimizacije po času transporta kontejnerjev (Z4T). Z razvojem in uporabo optimizacijskih modelov celoštevilčnega linearnega programiranja je možno znatno zmanajšati ceno in čas transporta kontejnerjev med pomorskimi kontejnerskimi terminali v vzhodnih državah ZDA in v državah zahodne Evrope, pri čemer smo pri snovanju modela upoštevali naslednje elemente: 1) prometna infrastruktura in prometna suprastruktura, 2) vpliv inteligentnega informacijskega sistema, 3) bruto domači proizvod, 4) prometna ekologija, 5) prometni tokovi, 6) inovacije, 7) varnost in varovanje ter 8) prometna energija, katerih uvedba v praktičnem smislu predstavlja zmanjšanje cene in časa transporta kontejnerjev med kontejnerskimi terminali vzhodnih držav ZDA in držav zahodne Evrope. Iz raziskave se dajo razbrati različne smeri. Prvič, s konkretnimi ocenitvami in kalkulacijami je dokazana hipoteza 1, da se z optimizacijo blagovnih kontejnerskih tokov med pomorskimi kontejnerskimi terminali v vzhodnih državah ZDA in v državah zahodne Evrope celotna cena transporta kontejnerjev zmanjša in sicer za 3 %. Pri optimalni rešitvi, kjer je vključena stopnja r
Keywords: Kontejnerski transport, pomorski kontejnerski terminali, optimiranje transporta kontejnerjev, celoštevilsko linearno programiranje.
Published: 03.11.2014; Views: 1853; Downloads: 160
.pdf Full text (6,33 MB)

4.
Analiza možnosti uvedbe kontejnerskega terminala v Gorenje, d.d.
Moris Krašovic, 2013, master's thesis

Abstract: Uspešna podjetja predstavljajo sposobne skupine ljudi, katere odlikuje sposobnost reševanja problemov v težkih časih. Logistika je v takšnih okoljih univerzalno orodje za doseganje višjih ciljev, s čimer pridobiva na pomenu. Rešujemo tako prostorske, transportne, časovne, procesne, kot tudi finančne težave in jih nadomestimo z rešitvami. Rešitve ocenjujemo na podlagi uspešnosti podjetja v globalnem sistemu in se kritično primerjamo s konkurenčnimi podjetji. Z magistrskim delom želimo doseči do sedaj najvišjo stopničko v slovenskem okolju. Obravnavamo uvedbo kontejnerskega terminala, katerega bi podjetje Gorenje, d. d. imelo kot prvi v Sloveniji izmed proizvodnih podjetij. V trenutno stanje bomo uvedli preproste spremembe, ki imajo velik pomen pri načinu dela. Spremembe bomo preverili, jih podkrepili z dejstvi in osvojenim znanjem ter na razumljiv način predstavili.
Keywords: Logistika, kontejner, kontejnerski terminal, kontejnerski manipulator, kontejnerski transport
Published: 12.10.2013; Views: 1415; Downloads: 151
.pdf Full text (2,41 MB)

5.
KONTEJNERSKI TRANSPORT V SLOVENIJI IN NJEGOV RAZVOJ
Dušanka Ačko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Geografski položaj Slovenije in s tem v povezavi položaj Slovenskih železnic, ter ključnega pristanišča Koper, je v primerjavi z mrežami in smermi sosednjih železnic zemljepisno ugodno umeščen. Strateška prednost in geografski položaj Slovenije pa še ne zagotavljata, da bodo prometni tokovi čez njo tudi v resnici izbrani. Sosednje države, ki si prizadevajo prevzeti čim več tovora, bi lahko z obvoznimi potmi prek svojih ozemelj bistveno poslabšale naš položaj. Da bi se izognili takšnemu scenariju, je potrebno vlagati v razvoj infrastrukture, suprastrukture in kadrov, kateri tako ali drugače sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi transporta ter razvoju in modernizaciji terminalov. Do polovice dvajsetega stoletja je bil transport tovora čez morja in oceane stroškovno, časovno in delovno zelo intenziven proces. Paketi tovora so bili locirani v velikih košarah ali vrečah. Manipulirali so se kos za kosom. Te košare so se nalagale individualno na vlak ali tovornjak. Nato so se pripeljale v luko. Na dokih so vsako posamezno košaro razložili iz tovornjaka ali vlaka. Sledilo je njihovo nalaganje na ladjo, torej v ladijsko skladišče oziroma podpalubo. Ta težaven in dolgotrajen postopek se je v obratnem vrstnem redu ponovil v kraju destinacije. Natovarjanje je opravilo približno večja skupina delavcev in ker je potekalo počasneje, je bil rezultat tako počasnih manipulacij večdnevno stanje ladij v luki. Seveda se danes kažejo ladijski prevozi v drugačni luči. Globalizacija kontejnerskega prometa je pod velikim pritiskom zahtev in želja naročnikov. V kontejnerski plovbi so se pokazale zahteve po celostnem obdelovanju svetovnih trgov, s tem so bili ladjarji primorani posodobiti servise in vzpostaviti zveze z novimi svetovnimi pristanišči. Za sodoben prevoz kontejnerjev je zelo pomembno, da je njihovo poslovanje usklajeno z osnovnimi zahtevami transportne logistike. To pomeni, da se kontejner nahaja na pravem mestu, ob pravnem času, ki je odvisen od voznega reda ladij. Veliki ladjarji, ki bi radi zadovoljili stranke, so začeli ponujati celotne prevozne storitve. Tako se je njihova prevozna storitev razširila s pomorskega na kopenski del poti, s čimer ponujajo storitve prevoza kontejnerjev od vrat do vrat. Kontejnerski transport je rastoče tržišče, v katerem se je količina tovora v zadnjem desetletju podvojila. Povečevanje uporabe kontejnerjev je kazalo potrebo po koordinaciji med različnimi vejami transporta in po standardizaciji dimenzij ter oblik kontejnerjev. Ravno vsestranska uporabnost kontejnerja v vseh vejah transporta predstavlja gonilo razvoja kontejnerizacije. Kontejnerski pomorski transport je bistvenega pomena za procese globalizacije ter ustvarja pogoje za vse večjo širitev svetovne trgovine. Kontejnerizacija, ki je eden izmed metod unitizacije, ima velike prednosti in ekonomske učinke v primerjavi s klasičnim manipuliranjem in transportom blaga. V slovenskem prostoru ima kombinirani transport še vedno premajhno veljavo, vendar se v zadnjih nekaj letih že opažajo vidni napredki. Z uvajanjem kompletnih kontejnerskih vlakov za prevoz avtomobilov in uvajanjem prevoza polprikolic in prikolic, se vedno bolj uveljavlja načelo »od vrat do vrat«
Keywords: kontejnerizacija, globalizacija, koridorji, kontejnerski terminal, kombiniran transport.
Published: 22.03.2013; Views: 2285; Downloads: 342
.pdf Full text (900,82 KB)

6.
Optimizacija kontejnerskih odprem iz hčerinskih podjetij Gorenja, d.d., v Srbiji
Anita Halilović, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Optimizacija kontejnerskih odprem iz hčerinskih podjetij Gorenja, d. d., v Srbiji smo reševali problematiko obstoječih odprem gotovih izdelkov iz srbskih mest Valjevo in Stara Pazova, ki se trenutno opravljajo preko Velenja v Luko Koper. V teoretičnem delu smo definirali bistvene pojme, ki se nanašajo predvsem na kontejnerski transport. Po teoretičnih trditvah smo raziskali, kako stvari potekajo v praksi. Na osnovi posnetka stanja smo s kritično analizo prišli do ključnih vprašanj, ki se nanašajo na predolg tranzitni čas, visoke stroške in občasne transportne poškodbe aparatov. Ugotovili smo, da lahko s preusmeritvijo obstoječih odprem na eno izmed izbranih južnih luk odpravimo nekatere izmed omenjenih težav. V analizi rešitev smo preučili ostale izbrane luke, preko katerih bi se v osnovi kontejnerske odpreme lahko opravljale. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo podali najustreznejše rešitve.
Keywords: kontejnerski transport, preusmeritev odprem, južne luke, optimizacija odprem.
Published: 27.10.2012; Views: 1112; Downloads: 112
.pdf Full text (1,88 MB)

7.
POMORSKI KONTEJNERSKI TRANSPORT V SEVERNOJADRANSKIH LUKAH
Mihaela Fras, 2011, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Razvoj transportne tehnologije stremi k oblikovanju večjih tovornih enot in unitiziranju tovora, kar prinaša racionalizacijo transportnega procesa. Unitiziranje je poenotenje tovora z uporabo standardnih transportnih in manipulacijskih enot (kontejnerjev in palet) (Ogorelc 2004, 77). Pomorski kontejnerski transport igra pomembno vlogo v svetovni trgovini. Cilji kontejnerizacije so: • Združevanje kosovnega tovora v večje transportne enote, ki omogočajo transport od »vrat do vrat« (brez razformiranja tovora). • Varna, hitra in racionalna manipulacija in transport tovora. • Optimizacija izkoristka transportne infrastrukture in suprastrukture. • Povečanje tehničnih, tehnoloških in ekonomskih učinkov pri izvajanju transportnih storitev. Najpomembnejše ugotovitve diplomske naloge so: • Severnojadranske luke imajo dober geografski položaj, vendar manj razvito zaledno transportno infrastrukturo. • Pretovor kontejnerjev v vseh izbranih lukah narašča, upad je le v letu 2009, zaradi zmanjšanja gospodarske aktivnosti. • Luka Koper je leta 2010 v pretovoru kontejnerjev prevzela vodilno mesto med severnojadranskimi lukami. • Zmanjšana gospodarska aktivnost je v letu 2009 nekoliko bolj prizadela velike severnoevropske luke. • V opazovanem obdobju (od 2005 do 2010) je skupni pretovor severnojadranskih luk v primerjavi s severnoevropskimi hitreje naraščal.
Keywords: Ključne besede: kontejnerizacija, kontejnerske ladje, pomorski kontejnerski transport, pretovor kontejnerjev v severnojadranskih lukah, pretovor kontejnerjev v Luki Koper.
Published: 25.01.2012; Views: 2194; Downloads: 441
.pdf Full text (551,85 KB)

8.
ORGANIZIRANJE KONTEJNERSKEGA TRANSPORTA PREK LUKE KOPER - PRIMER PODJETJA MSC
Marjetka Bradač, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pomorska agencija je družba, ki ureja pomorski transport in pretovor v lukah. Agent pripravi potrebne dokumente za prevoz ladijskega tovora, tovor zavaruje in pripravi potrebne carinske dokumente v imenu ladjarja. Poznamo različne vrste pomorskih agentov, to so »luški agent«, »linijski agent« in »lastne agencije«. Naloge pomorskega agenta so različne in so odvisne od vrste storitve, ki jo izvaja (v linijski plovbi ali svobodni plovbi). Naloge linijskega agenta pri odhodu ladje so: • po elektronski pošti pošlje plovni seznam, • obračuna stroške prevoza, • vpiše tovor na seznam rezervacij, • pripravi izračun tovora, • uredi formalnosti v zvezi z nevarnim blagom, • priskrbi konosament, • obvesti naslednjo luko in lastnike tovora o odhodu ladje, • pripravi posebne dokumente po zahtevah posameznih luk, • posreduje pri reklamacijah naročnikov. Naloge linijskega agenta pri prihodu ladje so: • po elektronski pošti pošlje sprejemnikom čas prihoda ladje, • sprejme seznam tovora in sprejme manifest, • preveri izračun stroškov prevoza, • sestavi seznam tovora za carino, • imenuje nadzornika v primeru poškodbe blaga, • pripravi poročilo lastnikom tovora v zvezi z odškodnino. Najpomembnejše ugotovitve diplomske naloge so: • načrtovanje linijskih povezav po potrebah naročnikov pomorskega transporta je ključnega pomena za uspešnost podjetja, • družba MSC se uspešno prilagaja potrebam trga, • temeljna naloga pomorskega agenta je pomoč in zastopanje ladjarja, • pogoj za uspešno izvedbo pretovora ladje je dobra organiziranost dela pomorskega agenta in • priprava dokumentacije je ključnega pomena za hiter in uspešen pretovor kontejnerjev v pristanišču.
Keywords: Linijski pomorski transport, kontejnerski transport, pomorski agent, pretovarjanje kontejnerjev v lukah.
Published: 17.08.2010; Views: 2438; Downloads: 412
.pdf Full text (4,97 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica