| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 17
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Eksperimentalna analiza superhidrofobnega betona
Alen Jazbec, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Zaključno delo zajema eksperimentalno analizo superhidrofobnega betona. Superhidrofobni materiali imajo kontaktne kote, večje od 150°, njihove površine so samočistilne, so korozijsko odporni in imajo visoko odpornost proti zmrzovanju. Kontaktne kote smo izmerili s pomočjo kapljične tenziometrije ob uporabi računalniških algoritmov. Upogibno in tlačno trdnost smo izmerili s pomočjo univerzalne testne naprave za preizkušanje materialov Zwick Roell Z010. Morfologijo superhidrofobne površine smo preučili s pomočjo mikroskopa SEM-SEI (Scanning Electron Microscopy – Secondary Electron Imaging). Z namenom ugotoviti trajnost armiranega superhidrofobnega betona, smo izvedli elektrokemijske meritve pospešene korozije s potenciostatom. V komori za zmrzovanje/tajanje smo preskusili odpornost pripravljenega superhidrofobnega betona proti zmrzovanju/tajanju. Uspešno smo pripravili superhidrofobni beton z mikro in nano narebreno površino, ki je imel visoko vodoodbojnost s kontaktnimi koti vse do 157,6°. Zaradi uporabe kemijskih dodatkov so se tlačne in upogibne lastnosti nekoliko zmanjšale, medtem ko se je odpornost površine vzorcev proti zmrzovanju/tajanju bistveno izboljšala. Elektrokemijski testi na armiranem superhidrofobnem betonu nakazujejo bistveno izboljšano korozijsko odpornost. Pripravljeni superhidrofobni betoni z izboljšanimi lastnostmi imajo velik potencial v gradbeni praksi.
Keywords: superhidrofobni beton, kontaktni kot, tlačni in upogibni test, odpornost proti zmrzovanju/tajanju, korozija
Published: 05.03.2021; Views: 319; Downloads: 43
.pdf Full text (4,40 MB)

2.
Analiza in primerjava postopkov digitalizacije za namene vzvratnega inženirstva
Domen Babič, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava proces vzvratnega inženirstva na podlagi podatkov, pridobljenih z različnimi načini digitalizacije. Opisan je celoten postopek pridobivanja podatkov v obliki oblaka točk, na podlagi katerih je možno, v procesu vzvratnega inženirstva, rekonstruirati površine. Na praktičnih primerih uporabe treh različnih sistemov digitalizacije, je predstavljeno delo z vsakim posebej. Prav tako je za vsak digitalizacijski sistem, po korakih opisan način digitalizacije, in nekatera priporočila. V sklepnem dejanju, kjer smo izvedli primerjavo vseh treh, v praktičnem delu uporabljenih, sistemov digitalizacije in priporočila, kdaj je smiselno uporabiti določen sistem. Ugotovljeno je bilo, da ni možno enoznačno določiti optimalnega sistema digitalizacije, ampak je možno le izbrati najugodnejšega, za določeno vrsto aplikacije. Glede na to, da se na trgu pojavlja vse več različnih digitalizatorjev, je možno na podlagi ugotovitev, zbranih skozi nalogo pridobiti osnovno predstavo o možnostih, ki jih ponuja določen sistem.
Keywords: Vzvratno inženirstvo, digitalizacija, kontaktni digitalizator, optični digitalizator, trikoordinatna digitalizacija, analiza digitalizatorjev
Published: 29.10.2018; Views: 878; Downloads: 165
.pdf Full text (4,24 MB)

3.
Didaktična analiza kontaktnih načinov in oblik dela v visokošolskem izobraževalnem procesu
Silvija Kukovec, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo z didaktično analizo teoretično in empirično osvetlili predavanje in seminar – v visokošolskem izobraževalnem procesu prevladujoča kontaktna načina oziroma obliki dela profesorjev s študenti. Predstavili smo didaktične značilnosti, funkcije, vloge in vidike teh dveh načinov dela ter njuno načrtovanje, pripravo, izvedbo, analizo in evalvacijo. Poudarili smo pomembnost vseh navedenih faz za njuno kakovost, saj lahko samo kakovostna predavanja in seminarji pri študentih spodbujajo usvajanje znanja, razvijanje kognitivnih sposobnosti in oblikovanje pozitivnih, zaželenih značajskih lastnosti, s čimer dobijo podlago za razvijanje specifičnih in splošnih kompetenc. Z izvedeno anketo na vzorcu 240 rednih študentov dodiplomskega študija smo preučili, kako se ti udeležujejo predavanj in seminarjev, katere značilnosti najpogosteje zaznavajo, kakšna pričakovanja imajo in kako se jim uresničijo. Pri tem nas je zanimal obstoj razlik glede na vrsto fakultete, na kateri študirajo, letnik študija, v katerega so vpisani, in njihovo uspešnost pri študiju. Rezultati kažejo, da se študenti seminarjev in sploh predavanj udeležujejo kar redno in da visoko ocenjujejo njihovo kakovost, so pa pri tem določene statistično značilne razlike glede na vrsto fakultete in uspešnost. Od predavanja in v glavnem tudi od seminarja imajo visoka pričakovanja, ki pa se jim nekoliko manj uresničijo. Menimo, da so možnosti za izboljšanje uresničitve njihovih pričakovanj predvsem v razvijanju in izboljševanju didaktičnih in metodičnih kompetenc profesorjev ter izboljševanju intelektualne in socialne didaktične komunikacije in interakcije med profesorji in študenti.
Keywords: kontaktni načini dela, predavanje, seminar, pričakovanja študentov od predavanja, pričakovanja študentov od seminarja, kakovost visokošolskega izobraževanja.
Published: 26.08.2016; Views: 895; Downloads: 91
.pdf Full text (2,85 MB)

4.
Numerično simuliranje površinske utrujenostne razpoke na zobeh zobnikov
Gorazd Fajdiga, Jože Flašker, Srečko Glodež, Zoran Ren, 2000, original scientific article

Abstract: V tem prispevku je predstavljen dvodimenzijski računski model za simuliranje širjenja površinsko začetne utrujenostne razpoke v stičnem področju dveh zobnih bokov zobnikov. Diskretiziran model zoba zobnika je obremenjen s pravokotno obremenitvijo (Hertzov stični tlak), strižno obremenitvijo (trenje med zobnimi boki zobnikov) in dodatno stično silo, ki je posledica elastohidrodinamičnih (EHD) pogojev mazanja. Za določitev širjenja utrujenostne razpoke od začetne do kritične dolžine, ko se delček materiala odlomi od površine in povzroči nastanek jamice, je uporabljen postopek J-integrala v okviru metode končnih elementov. Primerjava računskih in eksperimentalnih rezultatov kaže, daje predstavljeni model primeren za spremljanje širjenja površinske utrujenostne razpoke pri stični obremenitvi in ga kot takega lahko uporabimo pri napovedovanju pojava jamičenja na stično obremenjenih elementih, kakor so zobniki, ležaji, kolesa itn.
Keywords: strojni elementi, zobniška gonila, lomna mehanika, utrujanje, jamičenje, mazanje, kontaktni problemi, dotikalne površine
Published: 10.07.2015; Views: 908; Downloads: 57
URL Link to full text

5.
Priprava in analiza filmov iz mešanice glukomanana in keratina iz piščančjega perja
Zala Urisk, 2014, master's thesis

Abstract: Perutninsko perje predstavlja pomemben industrijski odpadek, ki vsakodnevno nastaja pri proizvodnji in predelavi perutninskega mesa. Zaradi tega potekajo številne raziskave možnosti njegove ponovne uporabe oziroma razvoja novih materialov in produktov iz perutninskega perja. Uporaba keratina iz perja za izdelavo funkcionalnih filmov je ena od pomembnejših smeri razvoja na tem področju, saj je zamenjava izdelkov, temelječih na petrokemičnih polimerih, z organskimi eden od osnovnih ciljev razvoja materialov v prihodnje. V magistrskem delu z naslovom »Priprava in analiza filmov iz mešanic glukomanana in keratina iz piščančjega perja« je bil namen preučiti možnosti uporabe keratina, pridobljenega iz piščančjega perja, v mešanicah z glukomananom za pripravo filmov, ki bi lahko predstavljali nosilce za različne protimikrobne aktivne substance, antibiotike, antioksidante, ipd. Pri pripravi filmov smo keratinu, ekstrahiranemu iz piščančjega perja, za izboljšanje fizikalnih lastnosti dodajali drug biopolimer z visokim povprečjem molskih mas, konjak glukomanan. S pomočjo analiznih metod, kot so optična mikroskopija, FTIR spektroskopija, določanje mehanskih lastnosti, analiza nabrekanja filmov v vodi in navzemanje vlage, določanje termičnih lastnosti ter določanje kontaktnega kota z vodo, smo ugotavljali, kakšne fizikalne in kemične lastnosti imajo pripravljeni filmi in kakšne so njihove možnosti za nadaljnjo uporabo. Ugotovili smo, da dodatek konjak glukomanana keratinu močno vpliva na mehanske lastnosti filmov, zaradi uvedbe velikega števila hidroksilnih skupin pa zviša adsorpcijo vlage.
Keywords: piščančje perje, keratin, glukomanan, funkcionalni filmi, kontaktni kot, FTIR spektroskopija, termogravimetrija
Published: 29.10.2014; Views: 1589; Downloads: 148
.pdf Full text (3,00 MB)

6.
ANALIZA UTRUJANJA DELOVNIH VALJEV PRI VROČEM VALJANJU PLOČEVINE
Matej Drobne, 2014, doctoral dissertation

Abstract: V predloženi doktorski disertaciji je obravnavana analiza utrujanja delovnih valjev pri vročem valjanju pločevine. Delovni valji so med obratovanjem mehansko in termično obremenjeni. Pri mehanski obremenitvi lahko ločimo dva območja, in sicer: (i) območje med delovnim valjem in valjancem; (ii) območje med delovnim in podpornim valjem. Pri termičnih obremenitvah pa lahko opazimo le eno območje, in sicer na mestu, kjer prehaja toplota iz valjanca na delovni valj. Določevanje kontaktnih obremenitev delovnega valja je bilo najprej izračunano analitično, potem pa še numerično. Rezultat numerične analize je služil kot osnova za izračun življenjske dobe. Na osnovi eksperimentalno določenih materialnih podatkov pri sobni in povišani temperaturi ter rezultatov numerične analize smo z uporabo Basquinove enačbe izračunali življenjsko dobo delovnih valjev na dva načina: (i) z uporabo podatkov pri obremenitvenem razmerju R = -1 in upoštevanjem srednje napetosti po Goodmanu; (ii) direktno s podatki pri R = -∞. Poleg določevanja koeficientov za določevanje življenjske dobe delovnih valjev po metodi visoko-cikličnega utrujanja je bilo v sklopu doktorske disertacije narejeno še veliko eksperimentalnega dela. Prikazana je kemijska analiza preučevanega materiala ter mikrostruktura pred in po termični obdelavi. Prikazan je potek trdote v odvisnosti od globine delovne plast. Določitev nateznih in tlačnih trdnosti je potekalo pri različnih temperaturah glede na pogoje med valjanjem, ko sta v kontaktu delovni valj in valjanec. Prikazani so tudi rezultati upogibnih trdnosti in udarne žilavosti. Eksperimentalno so bili določeni parametri mehanike loma, kjer se je spremljala rast utrujenostne razpoke v preizkušancu. Izvedena je bila podrobna metalografska analiza preizkušancev za določevanje življenjske dobe valjev z uporabo elektronskega mikroskopa. Na koncu se je izvedla tudi analiza obrabne odpornosti na lastno izdelani preizkuševalni napravi.
Keywords: kontaktni problemi, utrujanje, numerične analize, vroča valjarna trakov
Published: 06.08.2014; Views: 1784; Downloads: 216
.pdf Full text (5,46 MB)

7.
POSLOVNI POTENCIALI POENOTENJA KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ NA PRIMERU PODJETJA ELEKTRO MARIBOR
Marko Brvar, 2014, master's thesis

Abstract: Živimo v dobi informatike, saj se večina delovnih procesov in komuniciranja odvija preko računalniških programov in omrežij. Na pohodu je IP tehnologija, ki izpodriva starejše in dotrajane rešitve, ki zaradi zastarelosti predstavljajo tudi velike stroške vzdrževanja in obnove. Z magistrskim delom smo želeli dokazati upravičenost investicije prehoda na IP telefonijo in vpeljavo poenotenih komunikacij. Poleg ekonomskih učinkov smo opisali tudi poslovne koristi sodobnih komunikacijskih rešitev in sodelovanja ter ključne dejavnike za uspešno uvedbo projekta prehoda na IP telefonijo. S pomočjo finančnih kazalnikov ter drugih dejavnikov smo dokazali upravičenost investicije na praktičnem primeru vpeljave IP telefonije v podjetju Elektro Maribor d.d. Ključne besede: IP telefonija, poenotene komunikacije, kontaktni center, sodobne komunikacije, finančni kazalniki.
Keywords: IP telefonija, poenotene komunikacije, kontaktni center, sodobne komunikacije, finančni kazalniki
Published: 22.07.2014; Views: 1049; Downloads: 127
.pdf Full text (2,05 MB)

8.
RAZVOJ VIRTUALNEGA MODELA ČLOVEŠKE ROKE ZA ERGONOMSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV
Gregor Harih, 2014, doctoral dissertation

Abstract: Velik del ročnih opravil je še vedno opravljen s pomočjo ročnih orodij. Pravilna zasnova ročaja orodja je tako lahko ključnega pomena za preprečevanje obolenj. Obstoječe metode načrtovanja upoštevajo valjaste ročaje in podajajo smernice za določitev optimalnih premerov za povečanje zmogljivosti in zviševanje udobja ob zmanjševanju možnosti za nastanek akutnih in kumulativnih travmatičnih obolenj. Oblika ročaja in materiali ročaja doslej niso bili podrobneje raziskani, kar bi imelo vpliv na izboljšanje ergonomije izdelka. Za premostitev omejitev glede določitve oblike ročaja, smo razvili anatomsko natančen statični virtualni model človeške roke v optimalnem krepkem oprijemu za neposredno oblikovanje ročaja orodja, ki temelji na interdisciplinarnem pristopu na osnovi medicinskega slikanja. Da bi odpravili omejitve glede pravilne določitve materiala ročaja orodja, smo uporabili metodo končnih elementov za simulacijo človeškega prsta ob oprijemu ročaja iz različnih materialov. Rezultati so pokazali, da ročaj orodja, ki temelji na razvitem virtualnem modelu človeške roke, zagotavlja bistveno večjo kontaktno površino in udobje v primerjavi s cilindričnim ročajem. Z večjo kontaktno površino in anatomsko obliko ročaja je mogoče preprečiti prekomerne deformacije mehkega tkiva in s tem prekomerne obremenitve na roko. Numerični izračuni so pokazali, da običajni materiali ročajev orodij ne zmanjšujejo kontaktnega tlaka ob oprijemu, predlagane hiper-elastične pene, ki upoštevajo nelinearno mehansko obnašanje mehkega tkiva pa lahko znatno zmanjšajo kontaktni tlak in hkrati ohranijo zadostno stopnjo stabilnosti. Rezultati tako potrjujejo domnevo, da lahko pravilna oblika in material ročaja orodja povečata učinkovitost in udobje in s tem zmanjšata tveganje za nastanek akutnih in kumulativnih travmatičnih obolenj.
Keywords: razvoj izdelka, ergonomija, virtualni model človeške roke, ročaj orodja, medicinsko slikanje, oblika ročaja, udobje, metoda končnih elementov, izbira materiala, kontaktni tlak, simulacija oprijema, hiper-elastične pene
Published: 12.05.2014; Views: 1589; Downloads: 197
.pdf Full text (4,76 MB)

9.
Razvoj preizkusne naprave za kontaktne probleme
Matej Zajc, 2014, master's thesis

Abstract: Glavni cilj magistrske naloge je bil razviti in izdelati preizkuševališče za preizkušanje kontaktno obremenjenih elementov. Za osnovo je bilo vzeto obstoječe preizkuševališče, katero je bilo izdelano v okviru doktorske disertacije z naslovom »Določevanje parametrov malo-cikličnega utrujanja z rotirajočim upogibnim preizkusom«. Obstoječe preizkuševališče je bilo izdelano za izvajanje rotirajočih upogibnih preizkusov. Sedaj pa je bilo v okviru magistrske naloge preizkuševališče ustrezno konstrukcijsko prirejeno, tako da omogoča izvajanje preizkusov kontaktno obremenjenih elementov. Z ustrezno prirejenim preizkuševališčem omogočamo na enostaven način simulirati kontaktne probleme med valjčki.
Keywords: kontaktni problem, Hertzov kontakt, preskuševališče, dimenzioniranje.
Published: 13.02.2014; Views: 1109; Downloads: 139
.pdf Full text (2,78 MB)

10.
Računski model za določitev nosilnosti velikih aksialnih trirednih valjčnih ležajev
Peter Göncz, 2013, doctoral dissertation

Abstract: V predloženi doktorski disertaciji je prikazan računski model za določitev nosilnosti velikih aksialnih trirednih valjčnih ležajev. Jedro modela predstavlja matematično-analitični računski postopek za določitev porazdelitve notranjih kontaktnih sil pri obravnavanem tipu velikega aksialnega ležaja. Ta temelji na statičnem ravnovesju med zunanjo obremenitvijo ter notranjimi kontaktnimi silami med valjčki in tečinami ležajnih obročev. Računski model lahko upošteva vpliv poljubnega števila in geometrij valjčkov, nevzporednih relativnih pomikov ležajnih obročev in posledično neenakomerne kontaktne obremenitve valjčkov. Omogočeno je upoštevanje poljubnih kombinacij aksialnih zračnosti ležaja ter vnaprej definiranih strukturnih deformiranosti ležajnih obročev. Rezultati računskih primerov za ta dva dejavnika so pokazali, da lahko bistveno zmanjšata nosilnost ležaja. Za praktično uporabnost je bil model implementiran v računalniško kodo. V okviru določitve statične nosilnosti površinsko zakaljenih tečin je bil analiziran vpliv geometrije valjčkov treh tipov: cilindričnega, logaritemskega in delno profiliranega. Za ta namen je bila izvedena numerična parametrična analiza kontakta valjčkov in segmenta tečine, ki je omogočala določitev vplivov izbranih kriterijev mejne nosilnosti, debeline zakaljene plasti tečine ter neenakomernih kontaktnih obremenitev valjčkov. S pomočjo Basquinove enačbe je bila računsko določena dinamična nosilnost površinsko zakaljene tečine ležaja v območju velikocikličnega utrujanja. Doba trajanja tečine je bila pri tem določena na dva načina: (i) z uporabo materialnih parametrov, določenih pri R = −1 ter upoštevanjem vpliva srednje primerjalne napetosti z Goodmanovo enačbo; (ii) z uporabo materialnih parametrov, določenih pri R = −∞. V omejenem obsegu je bila opravljena eksperimentalna določitev dinamične nosilnosti površinsko zakaljene tečine velikega kotalnega ležaja na preizkuševališču za kotalno-kontaktno utrujanje.
Keywords: kontaktni problemi, veliki aksialni ležaji, valjčni ležaji, nosilnost, utrujanje
Published: 02.12.2013; Views: 1762; Downloads: 187
.pdf Full text (20,61 MB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica