| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 20
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Vpliv treninga juda na simptome ADHD pri učencih osnovne šole
Mojca Antolinc, 2020, master's thesis

Abstract: Hiperaktivna motnja, motnja pozornosti in hiperaktivnosti ali pogovorno ADHD spada v skupino vedenjsko-čustvenih motenj, ki jo zadnja leta diagnosticirajo vedno več otrokom. Osebe s hiperaktivno motnjo so hendikepirane na različnih področjih, kar jim onemogoča uspešno delovanje v družbi. Takšne osebe so zaradi svojih pogostih impulzivnih dejanj dojemane kot nevzgojene, agresivne, razvajene, zaradi nizke koncentracije dosegajo slabše šolske uspehe in so zaradi težav na področjih izvršilnih funkcij manj organizirane, dosledne ter samoiniciativne. V današnjem času se lahko osebam z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti uspešno pomaga pri zmanjševanju navedenih težav z različnimi metodami: osebe z ADHD lahko uporabljajo zdravila za boljšo koncentracijo, lahko si pomagajo z različnimi terapijami ali s pravilnim prehranjevanjem, nenazadnje jim lahko pomaga vključevanje v športne dejavnosti, kjer lahko svojo odvečno energijo sprostijo na družbeno sprejemljiv način. Šport pozitivno vpliva tudi na vse ostale telesne procese posameznika, njegove vrednote in njegovo telesno zdravje. Namen magistrskega dela je bil s pomočjo otrok, ki obiskujejo trening juda in imajo diagnosticirano motnjo ADHD, preveriti, ali lahko judo, torej disciplina s specifično filozofijo, vpliva na izboljšanje simptomov ADHD oziroma otrokovih izvršilnih funkcij. Z dvomesečno raziskavo, v kateri je sodelovalo 19 otrok, od tega jih je 7 enkrat tedensko obiskovalo treninge juda, ostalih 12 pa jih je bilo v kontrolni skupini brez posebne naloge, smo s standardiziranim vprašalnikom BRIEF preverjali, ali je prišlo do izboljšanja različnih področij otrokovih izvršilnih funkcij. Po statistični obdelavi s programom SPSS smo ugotovili, da je pri otrocih, ki so obiskovali treninge juda, na vseh enajstih področjih izvršilnih funkcij prišlo do izboljšanja prvotnih rezultatov disfunkcije. Pri nekaterih posameznih izvršilnih funkcijah je prišlo tudi do statistično pomembnih razlik v izboljšanju rezultatov disfunkcije. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo judu kot disciplini pripisali pomembno vlogo pri odpravljanju težav na področju izvršilnih funkcij otrok z ADHD.
Keywords: motnja pozornosti in koncentracije, ADHD, izvršilne funkcije, judo, šport
Published: 25.09.2020; Views: 297; Downloads: 77
.pdf Full text (1,62 MB)

2.
Karakterizacija zareznega učinka pri numeričnih analizah utrujanja litoželeznih gradiv
Žiga Donik, 2020, master's thesis

Abstract: Karakterizacija zareznega učinka je eden izmed glavnih izzivov pri numerični analizi utrujanja. Ugotovljeno je bilo, da koncept za vrednotenje zareznega učinka, ki temelji na napetostnem gradientu, za komponente iz sive litine ne daje napovedi v skladu z eksperimentalnimi rezultati. S pomočjo analize po metodi končnih elementov so bile opravljene numerične strukturne in utrujenostne simulacije eksperimentalnih testov. Metode za numerično vrednotenje zareznega učinka, ki so na voljo, so bile raziskane in ocenjene. Nobena izmed metod ni bila ustrezno natančna za predvidevanje dobe trajanja, zato je bila predlagana nova metoda, ki temelji na izračunu faktorja koncentracije napetosti na specifičnih problematičnih mestih v motorjih z notranjim zgorevanjem.
Keywords: utrujanje, numerične analize, zarezni učinek, napetostni gradient, faktor koncentracije napetosti
Published: 21.09.2020; Views: 176; Downloads: 0

3.
Vpliv vrste in geometrije zvarnega spoja na koncentracijo napetosti
Rok Skerbiš, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi predvidene dolge obratovalne dobe tirnih vozil je trdnost in ustrezno dimenzioniranje nosilnih delov le-teh izjemnega pomena. To velja še posebej za nosilni okvir podvozja tirnega vozila, ki je v splošnem konstrukcija zvarjena iz pločevin različnih debelin in oblik. Namen diplomskega dela je določitev faktorjev koncentracij napetosti na kritičnih mestih zvarnih spojev v odvisnosti od vrste geometrije in kombinacije zvarnih spojev. Za določitev omenjenih faktorjev so bile uporabljene računalniške simulacije po metodi končnih elementov. Na podlagi dobljenih faktorjev se lahko opredeli FAT razred vsakega izmed zvarov, pri čemer velja, da zvaru z najvišjim faktorjem pripada najnižji FAT razred. Končni rezultat dela predstavlja iz standardov dobljena Wöhlerjeva krivulja za posamezen zvar, ki se lahko primerja z Wöhlerjevo krivuljo dinamičnih preizkusov. Na ta način se lahko ugotovi ali so rezultati dobljeni z računalniškimi simulacijami primerljivi z rezultati preizkusov.
Keywords: tirno vozilo, zvarni spoj, faktor koncentracije napetosti, trajna dinamična trdnost, računalniško podprto konstruiranje, metoda končnih elementov
Published: 01.09.2020; Views: 192; Downloads: 65
.pdf Full text (3,60 MB)

4.
Numerična in eksperimentalna analiza raztapljanja soli v vodi med mešanjem
Danijel Kosi, 2020, master's thesis

Abstract: magistrski nalogi je opisan razvoj računskega modela raztapljanja soli na osnovi računalniške dinamike tekočin in njegova eksperimentalna validacija. Validacija temelji na eksperimentalnem delu oz. merjenju koncentracije solne raztopine s pomočjo merilnega instrumenta WTW Multi 3320. Preko električne prevodnosti, ki smo jo z merilcem merili, smo rezultate s funkcijo pretvorili v koncentracijo. Naslednji korak je bil simuliranje mešanja delcev soli povprečne velikosti v vodi za pridobitev povprečne hitrosti delcev. Predstavljen je uporabljen geometrijski model, ki smo ga zmodelirali v programu SolidWorks in simulacija, ki smo jo izvedli v programu Fluent. Na koncu smo naredili preračun v programu Excel, s katerim smo hoteli čim bolj natančno opisati raztapljanje soli, ki smo jo zabeležili pri eksperimentalnih meritvah.
Keywords: Raztapljanje, solna raztopina, merjenje koncentracije, merjenje električne prevodnosti, numerična simulacija z delci, raztapljanje soli v vodi, preračun raztapljanja soli.
Published: 18.05.2020; Views: 391; Downloads: 54
.pdf Full text (2,33 MB)

5.
Primerjava koncentracij in čistosti dna izolirane iz brstov (generativnih in vegetativnih) in listov (svežih, posušenih in liofiliziranih) bezga (sambucus nigra l.)
Špela Jelen, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V letu 2019 smo na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (laboratorij za genetiko) najprej izolirali DNA s CTAB metodo iz vegetativnih in generativnih brstov ter iz svežih, posušenih in liofiliziranih listov črnega bezga (Sambucus nigra). Primerjali smo koncentracije in čistost DNA. Namen diplomske naloge je bil ugotoviti iz katerih vzorcev smo dobili največjo koncentracijo DNA in iz katerih vzorcev je bila DNA najbolj čista. Koncentracije DNA smo izmerili s fluorimetrom, čistost pa s spektofotometrom in kvalitativno z agarozno elektroforezo. Ugotovili smo, da so bile največje koncentracije DNA pridobljene iz posušenih listov s povprečno vrednostjo 706,07 ng/µL. Najmanjše koncentracije DNA pa so bile izolirane iz svežih listov, s povprečno vrednostjo 301,13 ng/µL. Med vegetativnimi in generativnimi brsti ni bilo statistično značilnih razlik v koncentraciji in čistosti DNA. Prav tako ni bilo statistično značilnih razlik v čistosti med svežimi, posušenimi in liofiliziranimi listi. Najbližje optimalnemu razmerju A260/A280 so bili vzorci iz posušenih listov, s povprečnim razmerjem 2,08. Zaključili bi lahko, da dobimo največje koncentracije DNA iz posušenih listov, ki so se v našem primeru sušili dva tedna na zraku
Keywords: Sambucus nigra L., izolacija DNA, brst, svež, posušen, liofiliziran list, koncentracije DNA
Published: 22.08.2019; Views: 465; Downloads: 52
.pdf Full text (1,68 MB)

6.
Merila tržne koncentracije in tržne moči podjetij
Dejan Romih, 2011, polemic, discussion, commentary

Keywords: podjetja, konkurenca, tržne analize, koncentracije, merila, krize, ekonomska kriza, gospodarstvo, vodenje, spremembe
Published: 31.07.2018; Views: 242; Downloads: 24
.pdf Full text (66,87 KB)

7.
8.
Glavna obravnava - načelo javnosti in koncentracije
Anita Sever, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava eno izmed najpomembnejših faz civilnega pravdnega postopka, glavno obravnavo in dve temeljni načeli, ki prideta na glavni obravnavi še posebej do izraza. To sta načelo javnosti in načelo koncentracije postopka. Vsako izmed obeh načel je v diplomski nalogi podrobno analizirano, in predstavljeno tudi skozi aktualno novelo ZPP-E. S pomočjo strokovne literature, sodne prakse, zakonov in tudi nekaterih, za to temo pomembnih internetnih virov, pa je razložen tudi sam pomen glavne obravnave skozi spremembe, ki jih je prinesla že prej omenjena novela. V povezavi z načelom javnosti so opisani primeri, v katerih pride do izključitve le te. Veliko pozornosti pa sem namenila predvsem novelirani ureditvi nekaterih institutov, ki so posredno povezani s tem načelom. Drugo posebno načelo pravdnega postopka, ki ga zajema ta diplomska naloga, pa je načelo koncentracije postopka. V diplomski nalogi sem predstavila sam razvoj tega načela skozi različne novele Zakona o pravdnem postopku. Poudarek pa je na trenutno aktualni ureditvi načela po noveli ZPP-E. Na kratko sem omenila tudi pomen omenjenega načela v posebnih postopkih in opisala posledice kršitve načela.
Keywords: civilni pravdni postopek, glavna obravnava, novela ZPP-E, načelo javnosti, poslovna skrivnost, tajni podatki, načelo koncentracije, program vodenja, pripravljalni narok
Published: 22.09.2017; Views: 1167; Downloads: 233
.pdf Full text (319,27 KB)

9.
VPLIV IN OBSEG REFORME EVROPSKE UNIJE NA PODROČJU TRŽNIH KONCENTRACIJ
Matija Gomboc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Konkurenčno pravo varuje konkurenco na prostem trgu, kontrola koncentracij pa je ena izmed najbolj klasičnih področij konkurenčne politike. Pri nadzoru koncentracij na ravni Evropske unije ima glavno besedo Evropska komisija, zaradi pomembnosti področja pa ga praktično ureja tudi vsaka država članica. Cilj nadzora koncentracij je presoja ali se lahko dve ali več gospodarski družbi združita (v širšem smislu, tj. v statusnem ali pogodbenem smislu) in predvsem, ali bi takšna združitev negativno vplivala na konkurenco na trgu. Negativen vpliv pa lahko nastane tudi že pri lastništvu neobvladujočih manjšinskih deležev v podjetju konkurenta. Tak manjšinski delež lahko znatno pomaga njegovemu lastniku do neupravičene prednosti v tekmi na prostem trgu. Zato se je Evropska komisija odločila, da bo uredila pravno področje tržnih koncentracij s poudarkom na neobvladujočih manjšinskih deležih; področje, ki je do sedaj predstavljalo pravno luknjo. Diplomsko delo najprej predstavi trenutno pomanjkljivo pravno ureditev in težave, ki se pojavljajo, kar podpre tudi s primeri iz prakse. Nato se osredotoči na samo reformo, kjer je predstavljena njena vsebina in obseg. Na koncu pa je podan še kratek sklep ali reforma resnično prinaša rešitev na področju pridobitve neobvladujočega manjšinskega deleža ali pa predstavlja samo lepotni učinek.
Keywords: Konkurenčno pravo, koncentracije, Evropska komisija, reforma, neobvladujoči manjšinski delež.
Published: 02.12.2016; Views: 607; Downloads: 77
.pdf Full text (798,92 KB)

10.
KONCENTRACIJA V KOŠARKI
Mitja Kotnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil raziskati, primerjati in analizirati koncentracijo pri učencih, ki se ukvarjajo s košarko z učenci, ki se s košarko ne ukvarjajo ter ugotavljati razliko med fanti in puncami v koncentraciji. Zanimalo nas je, ali se učenci košarkarji razlikujejo od splošne populacije v koncentraciji ter ali spol vpliva na koncentracijo. a osnovi postavljenih raziskovalnih vprašanj smo določili in izpeljali teste pozornosti v košarkarskih klubih in v osnovni šoli. Rezultate smo prikazali opisno in tabelarno. Z rezultati, ki smo jih dobili na podlagi testiranj, smo ovrgli obe postavljeni hipotezi. Ugotovili smo, da ni razlike v koncentraciji med učenci in učenci, ki trenirajo košarko. Prav tako smo ugotovili, da med deklicami in fanti ni razlike v koncentraciji.
Keywords: koncentracija, koncentracija v športu, koncentracija v košarki, košarka, trening, psihologija športa, tehnike koncentracije, tipi koncentracije, metode sproščanja
Published: 23.01.2015; Views: 1155; Downloads: 217
.pdf Full text (570,18 KB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica