| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 26
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
1.
POSLOVNA ETIKA V ZAVAROVALNICI
Tanja Vekjet, 2014, diplomsko delo

Ključne besede: etika, poslovna etika, poslovna morala, etični kodeks, kodeksi, zavarovalništvo, zavarovalnice
Objavljeno: 18.03.2021; Ogledov: 137; Prenosov: 35
.pdf Celotno besedilo (426,67 KB)

2.
Etični kodeksi v organizacijah
Sara Stavanja, 2017, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo najprej opredelili kaj sploh je etika in kaj poslovna etika ter kako ljudje in podjetja gledajo nanjo. Podjetja večinoma zagotavljajo etičnost delovanja in vedenja s pomočjo uporabe etičnih kodeksov, ki predstavljajo najpogostejši instrument za izvajanje zastavljenih načel delovanja in vedenja. Etični kodeksi so vodila, smernice in pravila nekega podjetja, ki temeljijo na njihovih vrednotah in ciljih. V njih naj bi bile povzete vse možne etične dileme in situacije v katerih se lahko zaposleni znajdejo v okviru svojega delovanja in vedenja v organizaciji. Izbrali smo naključne 4 etične kodekse, jih povzeli in analizirali ter prišli do ugotovitve, da imajo temeljne sestavine zelo podobne, vendar pa se z vidika dajanja poudarka na različnih sklopih medsebojno precej razlikujejo. Pomembnejši ponavljajoči se sklopi so odnos podjetja do zaposlenih in obratno, odnos do kupcev, dobaviteljev in poslovnih partnerjev ter tudi odnos do okolja. Glede na značilnosti analiziranih kodeksov smo sestavili nov etični kodeks, kateri bo na dolgi rok pripomogel k ugledu podjetja in analizirali, ali bi ta bil primeren tudi za ostala mala slovenska proizvodna podjetja. Na podlagi te analize smo prišli do zaključka, da bi to bilo le delno primerno. Sestavljen etični kodeks bi lahko služil le kot primerna podlaga za ostala mala slovenska proizvodna podjetja, vendar ga zaradi njegovih posebnosti ne moremo popolnoma kopirati.
Ključne besede: Etika, poslovna etika, etične dileme, etični kodeksi, primerjalna analiza
Objavljeno: 01.12.2017; Ogledov: 2572; Prenosov: 581
.pdf Celotno besedilo (821,13 KB)

3.
Etično zaznavanje študentov računovodstva
Mateja Smodiš, 2016, diplomsko delo

Opis: Namen moje diplomske naloge je bil pregledno predstaviti izsledke (izbranih) raziskav o etičnem zaznavanju študentov računovodstva. V prvem delu diplomske naloge sem predstavila definicije etike, etične kodekse poklicnih računovodij in etične dileme, ki se pojavljajo pri bodočih računovodjih. Drugi del pa se nanaša na etično občutljivost študentov na različne etične probleme ter na dejavnike, ki vplivajo na etično zaznavanje študentov računovodstva, kot so spol, stopnja študija, vključenost poučevanja etike v njihov študij, kulturno okolje in druge dejavnike. Nato sem s pomočjo tujih in domačih člankov predstavila različne rezultate raziskav o etičnem zaznavanju študentov računovodstva. Nekateri raziskovalci so ugotavljali, da so ženske bolj etične od moških, drugi da je ravno obratno, spet tretji, da ni razlik med spoloma. Tudi pri stopnji študija so bili rezultati empiričnih raziskav različni. Ene so pokazale, da izobraževanje vpliva na etično obnašanje posameznika, spet drugi pa, da ni pomembnih razlik med profesionalnim računovodjem in posameznikom, ki se izobražuje. Rezultati raziskav o kulturnem dejavniku so pokazali, da je za evropska ljudstva značilna velika mera soodločanja in odgovornosti, za razliko od ameriških, kjer kulturna dejanja vplivajo predvsem na poštenost.
Ključne besede: etika, kodeksi poklicne etike računovodij, etične dileme, etično zaznavanje.
Objavljeno: 21.06.2016; Ogledov: 1056; Prenosov: 56
.pdf Celotno besedilo (662,73 KB)

4.
VRLINE V POSLOVNEM SVETU: RADODARNOST
Darinka Sovinc, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava problematiko vrlin v poslovnem svetu, s posebnim poudarkom na radodarnosti. V teoretičnem delu je osnovni namen predstaviti pojem vrline in radodarnost kot ene izmed njih ter jo povezati z utilitarizmom in deontološko teorijo. Osredotočili smo se na poslovno etiko, ki smo jo poskušali povezati z nekaterimi etičnimi teorijami. Poskušali smo ugotoviti prisotnost vrlin v poslovnem svetu in ali je možno govoriti o prisotnosti radodarnosti v poslovnem svetu. Izhajali smo iz primerjave etičnih kodeksov in ugotavljanja, ali je vrlina radodarnosti prisotna oziroma zapisana v etičnih kodeksih. Trdimo lahko, da podjetja, ki oblikujejo in spoštujejo etični kodeks, prepoznavajo človeške odnose in etiko kot dodano vrednost. Podjetja, ki cenijo svoje zaposlene in jih spoštujejo, posledično od njih pričakujejo pripadnost in lojalnost, s čimer pa si na dolgi rok zagotovijo višjo delovno uspešnost in boljše poslovne rezultate.
Ključne besede: etika, morala, vrline, radodarnost, poslovna etika, etični kodeksi.
Objavljeno: 18.03.2016; Ogledov: 1011; Prenosov: 163
.pdf Celotno besedilo (715,70 KB)

5.
HIERARHIJA PRAVNIH AKTOV IN PRAVIL RAČUNOVODENJA
Nina Pulko, 2015, diplomsko delo

Opis: Računovodstvo se zaradi tehnoloških sprememb vedno bolj modernizira, kar pomeni, da prehajajo na izvajanje aktivnosti preko računalnikov in spleta. Podjetniki lahko vse potrebne zadolžitve opravijo na daljavo, uporablja se e-bančništvo, uvedeni so e-računi, ki zmanjšujejo ročnost in podobno. Računovodska stroka je v svetu nujno potrebna dejavnost za vse, ki želijo delovati na gospodarskem trgu. Da bi bili vsi subjekti, ki delujejo na trgu enakopravno obravnavani, računovodje izvajajo aktivnosti, pri katerih morajo sledijo pravilom in zakonom, ki jih narekuje stroka. Tako so v računovodski stroki vsa moralna in etična pravila razvrščena in opredeljena v treh različnih kodeksih, ki jih mora upoštevati vsak, ki odgovorno deluje v računovodstvu. V diplomskem projektu bom uvodoma pojasnila pojem in delitev računovodstva ter za boljše razumevanje vsako od »podzvrsti« računovodstva tudi podrobno opisala. V sklopu diplomskega projekta bom preučila pravne podlage, ki jih je potrebno upoštevati v računovodski stroki. Prav tako bom preučila kodekse, povezane z računovodstvom in raziskala njihove pravne podlage. V nadaljevanju jih bom medsebojno primerjala. V praktičnem delu bom podala primere različnih kršitev pravnih pravil ali kodeksov z opredelitvijo zadeve, postopkom in zaključno odločitvijo sodišča. Na podlagi vseh ugotovitev bom prikazala hierarhičnost (razvrstitev po pomembnosti) vseh pravil in kodeksov, ki jih računovodja upošteva pri svojem delovanju.
Ključne besede: računovodstvo, računovodski kodeksi, etika, zakoni, kršitve, računovodski standardi
Objavljeno: 22.10.2015; Ogledov: 1170; Prenosov: 142
.pdf Celotno besedilo (627,07 KB)

6.
Slovenski kodeks policijske etike : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Lucija Kosmač, 2014, diplomsko delo

Opis: Funkcioniranje vsake skupnosti, družbe ali organizacije temelji na določenih pravilih, ki jih mora spoštovati vsak posameznik. Organizacije imajo sprejeta svoja pravila, po katerih se mora vsak zaposleni ravnati; le-ta so zbrana v določbah njihovih kodeksov. Tako imajo tudi policisti v Sloveniji svoj kodeks etike. Vsak zaposlen v policiji je z vsebino kodeksa seznanjen in ga mora sprejeti kot poslanstvo pri opravljanju svojega dela. V diplomski nalogi sem predstavila slovenski Kodeks policijske etike, sprejeti leta 2008, in ga primerjala s kodeksom iz leta 1992. Toda ali tudi družba pozna načela kodeksa policijske etike? Kakšno je mnenje javnosti o njegovem upoštevanju? Namen diplomske naloge je bil, pridobiti podatke javnosti, v kolikšni meri se jim zdijo pomembna temeljna načela kodeksa za izvajanje policijskega dela, na drugi strani pa, v kolikšni meri pa po njihovem mnenju policisti ta načela zares udejanjajo. Z empiričnim delom diplomske naloge sem prišla do želenih podatkov. Od vseh anketiranih jih je 90 % že bilo v stiku s policistom, a kodeks policijske etike jih je prebralo zgolj 8 %. V javnosti prevladuje mnenje, da na uspešno delo policista v večji meri vplivajo njegove delovne izkušnje in delovno mesto kakor njegove osebne lastnosti (spol, starost). Presenetili so me rezultati o mnenju javnosti glede upoštevanja načel ter o oceni povprečnega policista, saj sem bila na začetku opravljanja empiričnega dela mnenja, da v javnosti prevladuje bolj negativno mnenje o policistih. S pomočjo ankete sem ugotovila, da večina anketirancev zaupa slovenski policiji, jo spoštuje ter se v okolju, kjer živi, počuti varna.
Ključne besede: policija, kodeksi, etika, policijska etika, kodeks policijske etike, diplomske naloge
Objavljeno: 19.11.2014; Ogledov: 1995; Prenosov: 440
.pdf Celotno besedilo (744,97 KB)

7.
VLOGA POSLOVNE ETIKE V FINANČNEM POSLOVANJU
Sandra Kidrič, 2014, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo sprva opredelili etiko na splošno, opisali zgodovino etike in se nato podali še v raziskovanje etike na finančnem področju ter med drugim obravnavali tudi primer etike v banki. Ugotovili smo, da je etika v finančnem poslovanju zelo pomembna za dolgoročno uspešnost podjetja. Delovna klima v podjetju je odvisna od vseh zaposlenih, predvsem pa od vodilnega kadra, ki lahko v največji meri vpliva na etičnost celotne organizacije. Prav menedžerji morajo redno obveščati vse zaposlene o pomembnosti etike in jim dajati vzgled. Kajti v današnjih razmerah, ko je toliko korupcije, ljudje vse bolj cenijo poštenost, zanesljivost in zaupanje - z drugimi besedami etičnost. In če podjetje enkrat izgubi ugled, lahko za vedno ostane brez odjemalcev. Ker so v poslovanje podjetja vpletene številne osebe, mnogokrat prihaja do etičnih dilem. Vsaka od oseb namreč zagovarja svoja stališča, ki so si pogosto nasprotna. Naloga menedžerjev pa je, da uskladijo interese teh različnih interesnih skupin v podjetju in tudi zunaj njega, in sicer na način, da kar najbolje ugodijo vsem vpletenim stranem.
Ključne besede: Etika, zgodovina etike, osebni etični razvoj, vrste etičnega odločanja, poslovna etika, poslovna morala, etične dileme, etični kodeksi, etika in banke, bančni kodeks.
Objavljeno: 22.10.2014; Ogledov: 1298; Prenosov: 190
.pdf Celotno besedilo (1,17 MB)

8.
ETIČNOST POSLOVANJA MANAGERJEV
Nina Možir, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomskem seminarju smo obravnavali temo etičnost poslovanja managerjev. Ta tema je trenutno v gospodarstvu zelo aktualna saj je vedno več primerov neetičnosti poslovanja v podjetjih. Pomembno je da se management v podjetju zaveda, da je etika v poslovanju zelo pomembna. Managerji ne smejo obravnavati etike, kot le še en dodatni strošek v podjetju, saj mu lahko doprinese razne koristi in uspešnost podjetja. Ugotoviti smo hoteli ali se etičnost managerjev izplača ali je pomembno, da se managerji odločajo etično. Torej etičnost se definitivno izplača, saj je s tem povezan ugled podjetja in večja uspešnost na trgu. Managerji se morajo odločati na podlagi interesov lastnikov podjetja in drugih udeležencev, vendar kljub navodilom morajo ravnati po svoji vesti, torej se odločiti v skladu z poslovno etiko. Poslovna etika odločilno vpliva na delovanje organizacije in na ravnanje njenih udeležencev. Vsak manager bi se rad odločal in ravnal prav ter se izognil slabemu odločanju in delovanju. V Sloveniji imamo dobre in slabe managerjev. Zadnje čase se pogosto dogajajo razkritja koruptivnih dejanj, ponarejanje dokumentov, zloraba položaja in kršenje zakonodaje. To je problem, ki ga je treba rešiti z večjim nadzorom in izboljšano zakonodajo.
Ključne besede: manager, etika, morala, poslovna etika, etika managerjev, etični kodeksi, etična sodila, neetično poslovanje, etična stališča.
Objavljeno: 12.12.2012; Ogledov: 1794; Prenosov: 389
.pdf Celotno besedilo (347,49 KB)

9.
Etične dimenzije mamografije in problem sevalne obremenjenosti
Melita Sotlar, 2012, magistrsko delo

Opis: Sodobni razvoj medicine nenehno prinaša nova odkritja, nove tehnologije, posege, uspehe, neuspehe in seveda tveganja. V medicini se izvajajo nove preiskave za zgodnje odkrivanje bolezni, preprečevanje bolezni in uspešno zdravljenje. Med najpogostejšimi boleznimi je pri ženskah še vedno na prvem mestu rak. Incidenca raka dojke v Sloveniji narašča in je najpogostejša zvrst raka pri ženskah v Sloveniji. Mamografija je trenutno najboljša metoda za zgodnje odkrivanje raka na dojki. Zaradi povečanega števila mamografij, še posebno po uvedbi organiziranega, sistematičnega zgodnjega odkrivanja raka dojk (presejanja) v Sloveniji, moramo nameniti več pozornosti sevanju in dozi na dojko. Pri mamografiji je tkivo dojke izpostavljeno ionizirajočemu sevanju, s čimer tvegamo nastanek radiogenega raka. Doza pri mamografiji se izraža s povprečno žlezno dozo na dojko. Opisali smo način izračuna povprečne žlezne doze, kolikšna je doza sevanja na dojko in kakšno je tveganje za nastanek radiogenega raka. Določili smo absolutno oceno tveganja in ocenili, koliko novo nastalih rakov smo povzročili z ionizirajočim sevanjem. Glede na to, da pomen etike v zdravstvu vseskozi narašča in je osnova za etično razmišljanje in odločanje v dilemah, ki se pojavljajo v vsakodnevni praksi, smo v nalogi izpostavili pomembnost (I) etičnih načel, in sicer načela avtonomije, neškodovanja, dobronamernosti in pravičnosti (II), ugotavljali smo njihovo upoštevanje na področju sevalne obremenjenosti (III), preučili kodeksa etike, in sicer Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov in Kodeks etike radioloških inženirjev in (IV) ugotavljali, ali si posamezna načela, ki so zapisana v kodeksih, nasprotujejo oziroma so v koliziji. Razen kršenja načel smo upoštevali tudi Zakon o pacientovih pravicah, ki za vse primere zdravstvene oskrbe predpisuje standarde primernosti, kakovosti in varnosti.
Ključne besede: mamografija, rak dojke, povprečna žlezna doza, etiška načela, kodeksi, pravice
Objavljeno: 22.08.2012; Ogledov: 2073; Prenosov: 251
.pdf Celotno besedilo (1,22 MB)

10.
Iskanje izvedeno v 0.32 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici