| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
RAZVOJ TAKTILNIH OBČUTKOV PRI OTROCIH PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA V OKVIRU LIKOVNE DEJAVNOSTI
Mojca Bider, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Razvoj taktilnih občutkov pri otrocih prvega starostnega obdobja v okviru likovne dejavnosti v teoretičnem delu predstavlja celosten razvoj predšolskega otroka s poudarkom na njegovem zaznavnem razvoju in razvoju likovnega izražanja. V teoretičnem delu je predstavljen Kurikulum za vrtce, kot dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcu ter likovno izražanje predšolskih otrok. Predstavljena so načela, cilji in naloge ter metode in oblike dela pri likovni vzgoji v vrtcu. Podrobno je razčlenjeno področje kiparstva. V sklopu kiparstva so predstavljeni otrokovo doživljanje le-tega prek tipa, likovna izrazila, tehnike in materiali, ki jih v vrtcu lahko uporabljamo. Empirični del zajema raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti, katere dejavnosti so primerne za razvoj taktilnih občutkov pri otrocih prvega starostnega obdobja. Raziskovalni vzorec je bila skupina otrok, starih od enega leta do dveh let. Otroci so ob številnih ponujenih dejavnostih za razvoj taktilnih občutkov imeli možnost z lastno aktivnostjo pridobivati številna nova znanja in izkušnje. Interpretacija rezultatov je podana v zaključnem delu empiričnega diplomskega dela.
Keywords: otroci, predšolska vzgoja, likovna vzgoja, kiparstvo, taktilni občutki
Published: 10.03.2010; Views: 3653; Downloads: 522
.pdf Full text (20,08 MB)

2.
KIPARSTVO NA RAZREDNI STOPNJI
Urška Kračun, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Kiparstvo na razredni stopnji so predstavljene splošne značilnosti kiparstva in kiparstvo v učnem načrtu devetletke. V nadaljevanju smo predstavili najpogostejše kiparske tehnike, ki so primerne za učence razredne stopnje in njihov likovni razvoj. Diplomsko delo zajema študijo primera, s pomočjo katere smo želeli ugotoviti razvoj na področju kiparstva v modeliranju z glino v prvih petih razredih osnovne šole. Raziskavo smo izvedli na osnovni šoli Pod goro, Slovenske Konjice. Učenci so samostojno ustvarjali z glino in upodobili motiv afriške živali. Izbrane izdelke smo med seboj primerjali in ugotovili, da se pojavljajo razlike med posameznimi razredi po starosti glede na stojnost figure, v upodobitvi figure v gibanju, glede na proporce figure ter v razgibanosti površine pri figuri. V nadaljevanju raziskave se prav tako pojavljajo razlike med spoloma na prej omenjenih področjih. Pri upodobitvi živalske figure smo opazili šablonski način dela, ki se pojavlja v vseh razredih. Glede na razvojno stopnjo so učenci višjih razredov bolj ustvarjalni pri upodobitvi figure in bolj tehnično spretni pri razgibanosti površine, kar smo tudi pričakovali. Pogosto so se pri upodobitvi figure pojavljala nesorazmerja, predvsem pri mlajših, kar je razvojno pogojeno.
Keywords: Ključne besede: likovna vzgoja, kiparstvo, kiparske tehnike, likovni razvoj učencev, upodobitev živalske figure.
Published: 03.03.2010; Views: 2895; Downloads: 466
.pdf Full text (20,20 MB)

3.
ZASTOPANOST LIKOVNIH NALOG S PODROČJA KIPARSTVA IN PROSTORSKEGA OBLIKOVANJA NA RAZREDNI STOPNJI
Goran Poglajen, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljen razvoj otrokovega likovnega izražanja, pomen načrtovanja likovne vzgoje, učiteljeva priprava na pouk likovne vzgoje, problemsko naravnan pouk likovne vzgoje in cilji problemskega pouka na področju kiparstva in prostorskega oblikovanja. V prvem delu diplomske naloge je izpostavljen razvoj otroka in njegovega likovnega izražanja, podrobno so predstavljene stopnje otrokovega likovnega razvoja, načrtovanje pouka in cilji likovne vzgoje na področju kiparstva in prostorskega oblikovanja na razredni stopnji. V nadaljevanju je podrobno opisano področje kiparstva in prostorskega oblikovanja, najpogosteje uporabljeni materiali, postopki obdelave ter likovna področja, problemi in naloge s področja kiparstva in prostorskega oblikovanja. V drugem delu je predstavljena raziskava zastopanosti likovnih nalog in učnih ur s področja kiparstva in prostorskega oblikovanja, ki je bila izvedena v osnovnih šolah. V raziskavo je bilo vključenih deset osnovnih šol in vsi oddelki od tretjega do petega razreda. Poudarek je na likovnih nalogah, ki so bile realizirane in zapisane v dnevnike, zanimala so nas predvsem statistična odstopanja realiziranih nalog in učnih ur od predpisane realizacije iz učnega načrta za likovno vzgojo.
Keywords: Likovna vzgoja, načrtovanje pouka likovne vzgoje, priprava na problemski pouk likovne vzgoje, letni učni načrt, kiparstvo, prostorsko oblikovanje.
Published: 31.05.2010; Views: 2773; Downloads: 507
.pdf Full text (7,47 MB)

4.
PREVERJANJE ZNANJA PRI LIKOVNI VZGOJI NA PODROČJU KIPARSTVA
Miša Hozjan, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Temeljni način, kako spremljati napredek učencev, je preverjanje znanja. Preko preverjanja učitelj ugotovi, koliko učne snovi so učenci usvojili, predvsem pa dobi s tem povratno informacijo o svojem načinu podajanja snovi. Preko preverjanja znanja učitelj pridobi informacije, s katerimi oblikuje zaključno oceno učenca, informacije ali predloge za nadaljnje poučevanje ter seveda povratno informacijo o kakovosti lastnega dela. Tako kot pri vseh predmetih se znanje preverja in ocenjuje tudi pri likovni vzgoji. Posebno pozornost pa smo namenili področju kiparstva. Namen diplomskega dela je bil seznaniti se s pravili sestavljanja preizkusov in testov znanja, izoblikovati kriterije za sestavo testov znanja na področju kiparstva pri likovni vzgoji ter sestaviti banko tesnih vprašanj na področju kiparstva za bodoče učitelje razrednega pouka. Dobljeni rezultati oziroma kriteriji bodo uporabni pri preverjanju znanja študentov 2. letnika razrednega pouka pri predmetu temeljne likovno-pedagoške vsebine. V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno in komparativno metodo pedagoškega raziskovanja. Testne naloge smo preverili pri študentih 4. letnika univerzitetnega programa Razredni pouk na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Sestavili smo trideset nalog, od tega petnajst nalog I. taksonomske stopnje, devet nalog II. taksonomske stopnje in šest nalog III. taksonomske stopnje.
Keywords: znanje, preverjanje, likovna vzgoja, kiparstvo, učni načrt, cilji likovne vzgoje
Published: 23.12.2010; Views: 2146; Downloads: 317
.pdf Full text (1,65 MB)

5.
NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE LIKOVNIH DEJAVNOSTI V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU
Barbara Dolinar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo želeli predstaviti oziroma poudariti, kako zelo je pomembna likovna vzgoja za razvoj predšolskih otrok. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, katere dejavnosti so primerne za otroke prvega starostnega obdobja in kako načrtovati in izvesti primerno likovno dejavnost, ki bo všeč otrokom. Ob tem smo želeli ugotoviti tudi otrokova občutja in reakcije na ponujena sredstva. Želeli smo si, da bi si otroci s svojo aktivnostjo pridobili nove izkušnje, iskali nove poti in preizkušali dana sredstva na svojevrsten način. Uporabili smo deskriptivno in neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Raziskavo smo opravljali v Vrtcih občine Žalec, kjer smo zaposleni. Vzorec za raziskavo predstavlja sedem otrok, starih od enega do treh let. Otroci niso imeli težav s skupnim ustvarjanjem in so nas celo presenetili, saj ni niti enkrat prišlo do konflikta, ampak so nasprotno ves čas lepo sodelovali, se dogovarjali, si izmenjavali material ter pripomočke, si pomagali ter vzpodbujali drug drugega, sploh starejši mlajše. Prav vsi materiali so otroke takoj pritegnili k raziskovanju ter likovni igri, tako da posebne dodatne motivacije niso potrebovali. Pozornost otrok je bila resnično nad pričakovanji, saj so prav vsi otroci polni radovednosti raziskovali, ustvarjali ter, kar je najbolj pomembno, uživali v dejavnostih.
Keywords: predšolski otroci, predšolska vzgoja, likovna vzgoja, slikarstvo, kiparstvo
Published: 28.11.2012; Views: 3202; Downloads: 544
.pdf Full text (4,14 MB)

6.
JAVNI SPOMENIKI V CELJU PO LETU 1991
Nuša Koritnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z umetnostnozgodovinskega vidika obravnava javne spomenike v Celju, ki so bili postavljeni po letu 1991. Za pojasnitev teme je predstavljeno samo mesto Celje in njegova zgodovina, razloženo je tudi kiparstvo v izbranem obdobju, definiran je pojem javnega spomenika. Predstavljeni so štirje spomeniki: spomenik Antonu Martinu Slomšku (delo kiparke Karle Bulovec Mrak), ki se nahaja na Slomškovem trgu, obeležje slovenske osamosvojitve, ki ga je izdelal Franc Purg in se nahaja na Trgu svobode poleg Savinškovega spomenika NOB, spomenik Almi Karlin, ki je bil postavljen na Krekovem trgu, trenutno pa je zaradi obnovitvenih del trga deponiran ter spomenik Josipu Pelikanu na Trgu Celjskih knezov. Avtor slednjih dveh je kipar Vasilije Četković. Spomeniki so popisani, opisani, navedena je njihova lokacija, predstavljene so upodobljene osebe oziroma dogodki, prav tako tudi avtorji obravnavanih spomenikov. Spomeniki so razvrščeni kronološko, za boljšo vizualizacijo je dodano tudi slikovno gradivo. Diplomsko delo se dotakne tudi vprašanja kvalitete spomenikov in odzivov publike na postavitev teh del.
Keywords: javni spomenik, Anton Martin Slomšek, osamosvojitev Slovenije, Alma Karlin, Josip Pelikan, kiparstvo
Published: 11.09.2013; Views: 2845; Downloads: 297
.pdf Full text (3,01 MB)

7.
ROMANSKA STAVBNA PLASTIKA V FRANCIJI
Enea Bronja Gajšek, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Romanska stavbna plastika v Franciji predstavljam sakralno kiparsko okrasje zunanjščin. Delo je razdeljeno na dva dela. V prvem delu pri časovnem in zgodovinskem pregledu obravnavam razloge za zaton stavbne plastike, vplive meniških redov in križarskih vojn ter nastanek stavbne plastike. Sledi kratko poglavje o usodi skulptur po obdobju romanike, nato pa predstavljam estetske vidike dojemanja romanike, arhitekturo in stilni značaj stavbne plastike. V drugem delu s topološko razčlenitvijo zaokrožim stavbno plastiko in predstavim, kje je bila ta najizrazitejša in najbolj pripovedna. Pri tem sta kriterija stilna in ikonografska analiza. Namen diplomskega dela je predstaviti in analizirati romansko stavbno plastiko v Franciji.
Keywords: romanika, romanska skulptura, stavbna plastika, stavbni členi, monumentalna skulptura, relief, arhitekturno kiparstvo.
Published: 27.01.2015; Views: 874; Downloads: 192
.pdf Full text (3,09 MB)

8.
OLTARJI V MARIBORSKI FRANČIŠKANSKI CERKVI SV. MARIJE MATERE USMILJENJA
Nataša Radanovič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen natančen opis in analiza vseh osmih oltarjev, vključno s kiparskimi deli na oltarjih, ki se nahajajo v baziliki Marije Matere usmiljenja v Mariboru, ter oltar postavljen v kapeli. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, ki vključuje natančen umetnostno zgodovinski opis vseh obravnavanih oltarjev, materialno sestavo, ikonografsko določitev in opis kiparskih del ter slogovno opredelitev kiparskih del. Raziskovalna naloga temelji predvsem na terenskem delu in na natančnem opazovanju, izvedenim tekom pisanja naloge. Na koncu naloge so vključene končne ugotovitve, do katerih sem prišla. Velika zahvala za postavitev bazilike Matere Usmiljenja v Mariboru gre dunajskemu arhitektu Richardu Jordanu, ki je poskrbel, da so vsi elementi, arhitektura, liturgična oprema in stenske poslikave enotne in skladne, ter graškemu kiparju Eduardu Kubovskemu, ki je izdelal skoraj vso oltarno plastiko.
Keywords: mariborska frančiškanska cerkev, Marija Mati usmiljenja, bazilika, Mihael Napotnik, Richard Jordan, Eduard Kubovsky, oltarno kiparstvo, oltarna arhitektura.
Published: 18.07.2013; Views: 1870; Downloads: 158
.pdf Full text (3,63 MB)

9.
OPREMA GRADU MURETINCI
Karmen Muhič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo Oprema gradu Muretinci je bilo napisano kot sistematičen pregled opreme grajske kapele svete Ane v križniškem gradu v Muretincih. Predstavljena je kratka zgodovina gradu v Muretincih, njegova arhitektura in oprema, ki spada v kapelo. Želeli smo ugotoviti, v kakšnem stanju je kapela danes, kako je bila opremljena ob izgraditvi, kako se je skozi stoletja spreminjala, koliko inventarja je ohranjenega iz baročnega obdobja, v katerem je bila kapela zgrajena in v kakšnem stanju je njena oprema sedaj. Pregledali smo stare fotografije in druge vire, s pomočjo katerih smo ugotovili, katera umetniška dela so del inventarja kapele. Kapelo in inventar smo fotografirali, opisali in opredelili sedanje stanje kapele in inventarja. Skozi raziskovanje smo prišli do zaključkov da so se ohranila vsa pomembna umetniška dela, med katera spadajo oltar, pripadajoča kiparska in slikarska dela ter dve sliki. Ugotovili smo, da je kapela z opremo v postopku restavriranja, in je skupaj z inventarjem, ki se je ohranil, v zelo dobrem stanju. Žal pa smo ugotovili, da je nekaj inventarja izgubljenega, posebej velja omeniti kiparska dela z oltarja.
Keywords: Grad Muretinci, nemški viteški red, baročna oprema kapele, baročno kiparstvo, baročno slikarstvo
Published: 20.09.2013; Views: 1599; Downloads: 119
.pdf Full text (1,98 MB)

10.
OD SKULPTURNEGA DO MIKRO-SKULPTURNEGA PARKA
Katja Šket, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Delo razčlenjuje pojav skulpturnih parkov iz likovnega, zgodovinskega in prostorsko-oblikovnega vidika. Z obravnavo sorodnih pojavov in analizo referenčnega primera se naveže na realiziran študentski projekt Mikro-skulpturni park, in predstavi njegovo zasnovo, obseg, proces nastajanja, vsebinske in oblikovne lastnosti ter reazlizacijo projekta. Skupinski študentski projekt v obliki začasnega skulpturnga parka, v malem merilu, poseže v odprti prostor mesta, kot urbani eksperiment, ki kaže na potencialne možnosti razvoja in pomene tovrstnih posegov v prostor mesta. V praktičnem delu je predstavljena oblikovna zasnova publikacije o projektu, ki združuje predstavitveno in izobraževalno vlogo. Vključuje obravnavo projektne lokacije, mariborskega mestnega parka, teoretična izhodišča in podrobno predstavlja posamezna šudentska dela, elemente Mikro-skulpturnega parka.
Keywords: skulpturni park, umetnost na prostem, kiparstvo, Mestni park Maribor
Published: 30.09.2013; Views: 1209; Downloads: 136
.pdf Full text (39,22 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica