| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 35
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Microstructure, mechanical properties and fatigue behaviour of a new high-strength aluminium alloy AA 6086
Franc Zupanič, Jernej Klemenc, Matej Steinacher, Srečko Glodež, 2023, original scientific article

Abstract: This study presents the comprehensive experimental investigation of the microstructure, mechanical and fatigue properties of a new high-strength aluminium alloy AA 6086, which was developed from a commercial aluminium alloy AA 6082. The new alloy possesses a higher content of Si, and, it also contains Cu and Zr. The alloy was characterised in the as-cast condition after homogenisation, extrusion, and T6 heat treatment. Light microscopy, scanning and transmission electron microscopy with energy dispersive spectrometry were used to analyse the microstructure and the fractography of broken specimens. The quasi-static and fatigue tests were performed on the MTS Landmark 100 kN servo-hydraulic test machine, controlled with a mechanical extensometer with a 25 mm gauge length. The quasi-static strength of the analysed aluminium alloy AA 6086 was found to be significantly higher if compared to some other AA 6xxx alloys, while the ductility was kept almost the same. The experimental results of the comprehensive fatigue tests in a Low Cycle Fatigue (LCF) and High Cycle Fatigue (HCF) regime showed a good fatigue resistance, and represent a good basis for engineering design applications of the newly developed aluminium alloy AA 6086.
Keywords: aluminijeve zlitine, karakterizacija materiala, utrujanje, eksperimentalno testiranje, statistično ovrednotenje, Aluminium Alloy AA 6086, material characterisation, fatigue behaviour, experimental testing, statistical evaluation
Published in DKUM: 02.04.2024; Views: 159; Downloads: 12
URL Link to full text
This document has many files! More...

2.
Razvoj au nanodelcev z metodo ultrazvočne razpršilne pirolize za detekcijo protiteles proti SARS-CoV-2 : doktorska disertacija
Žiga Jelen, 2023, doctoral dissertation

Abstract: V doktorskem delu so predstavljene študije, eksperimentalno delo, tehnike karakterizacije, rezultati in analize, s pomočjo katerih smo potrdili hipotezo, da je možno Au nanodelce (AuND) pripravljene z metodo ultrazvočne razpršilne pirolize (USP), konjugirati s ciljnimi antigeni SARS-CoV-2 in rekombinantnim IgG, da bodo delovali v imunoserološkem hitrem testu na lateralni tok (LFIA), za potrditev potencialne prisotnosti protiteles proti virusu SARS-CoV-2. S ciljno izbranimi parametri (0,5 g/l Au, 5 l/min N2, 2,5 l/min H2) smo z USP sintetizirali AuND iz prekurzorja na osnovi zlatovega (III) klorida. AuND smo zbirali v steklenicah z demineralizirano vodo. Določili smo optimalne stabilizatorje in njihove koncentracije: 2,5 g/L PVP 40K ((C6H9NO)n) ter naknadno dodani 1 g/L trinatrijevega citrata (Na3C6H5O7) in saharoze (C12H22O11), da bi preprečili AuND aglomeracijo. Presevna elektronska mikroskopija AuND je pokazala, da so okrogli, s povprečno velikostjo okoli 50 nm in ozko velikostno porazdelitvijo, brez defektov in nizkim ZETA potencialom, 2,4 mV, pri pH 7,5. Za odstranitev vode iz suspenzije z AuND in stabilizatorji je bila uporabljena liofiliazcija, ki je bila izvedena pri naslednjih pogojih: zamrzovanje pri –40 °C, 4 h, atmosferski tlak; primarno sušenje pri +20 °C, 12 h, 1–4 Pa; sekundarno sušenje pri +30 °C, 33 h, 1–4 Pa. Nastali posušeni AuND so ohranili vse lastnosti, ki so potrebne za funkcijo oznak v hitrih LFIA testih: visoka površinska energija, površinska plazmonska resonanca in proste karboksilne skupine za konjugacijo. V nadaljevanju izvajanja eksperimentov smo, da bi potrdili doktorske hipoteze, izvedli raziskavo in optimizacijo konjugacije AuND z antigenom SARS-CoV-2, ki je bodičasti protein S1 (ak 1-681), in s protitelesi na zajčji IgG (RMG03). Za določitev poteka konjugacije AuND smo uporabili posredne (gelske elektroforeze, UV-Vis, preizkus delovanja) in direktne (XPS, SIMS) metode. Rezultati so pokazali, da se med našim postopkom konjugacije, v fazah čiščenja odstranimo večinski delež PVP in saharoze, ter s tem sprostimo proste karboksilne funkcionalne skupine citratnih ionov, ki so vezani na povšini AuND. Na teh prostih mestih lahko poteče konjugacija prek prostih -NH2 skupin na proteinih. Njihovo funkcionalnost smo ovrednotili z eksperimentalnimi testiranji lastno razvitega LFIA testa. Na osnovi tega smo postavili model in mehanizem konjugacije AuND, ki predpostavlja, da poteka konjugacija z antigeni oziroma protitelesi prek tvorbe peptidnih vezi med N-koncem proteina in prostimi karboksilnimi skupinami citratnega iona, ki je vezan na površino AuND prek svojih karboksilnih skupin. Za dodatno potrditev funkcionalizacije AuND z izbranimi biomolekulami smo v sklepnem delu doktorskega dela izvedli klinično študijo na pacientih UKC MB, ki je bila odobrena s sklepom KME RS št. 0120-148/2021/3. Rezultati študije so pokazali, da testi dosegajo visoko občutljivost (83 %) tako na vzorcih nosnega sluza kot na vzorcih seruma, slabšo specifičnost (66 % sluz, 74 % serum), visoko negativno napovedno vrednost (94 %) in slabšo pozitivno napovedno vrednost (38 % sluz, 45 % serum). S študijo smo potrdili delovanje AuND v funkciji oznak, saj so se testne in kontrolne linije v lastno razvitem LFIA hitrem testu obarvale.
Keywords: Nanodelci zlata, SARS-CoV-2 virus, stabilizacija, konjugacija, LFIA testi, karakterizacija
Published in DKUM: 28.03.2024; Views: 221; Downloads: 27
.pdf Full text (5,61 MB)

3.
Sinteza pi-konjugiranih polimernih pen z različnimi reakcijami kondenzacije : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa I. stopnje
Tadej Jeršič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo prikazuje študijo Schiffove bazne kondenzacije med substituiranim tereftaldehidom in 1,4-fenildiaminom za pripravo poliHIPE materialov na osnovi poliazometinov. Π-konjugirane poliHIPE pene smo pripravili s polimerizacijo emulzij z visokim deležem notranje faze (HIP emulzije). Sintetizirane polimere smo očistili s Soxhlet ekstrakcijo z metanolom. Uspešnost organo-katalizirane sinteze poliazometinov smo preverili s spektroskopskimi tehnikami kot so FTIR analiza, UV-Vis DRS analiza in 13C CP/MAS NMR spektroskopijo v trdnem. Morfološke lastnosti smo preverili z vrstično elektronsko mikroskopijo (SEM). S He-piknometrijo smo določili gostoto in določili poroznost polimera. Informacije o porazdelitvi por in specifični površini smo dobili z dušikovo fizisorpcijo.
Keywords: Schiff-bazna kondenzacija, π-konjugirani polimeri, vpliv substituente, poliHIPE, karakterizacija polimerov
Published in DKUM: 18.09.2023; Views: 342; Downloads: 19
.pdf Full text (4,66 MB)

4.
Liposomi kot nosilci bioaktivnih učinkovin : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa I. stopnje
Neva Kovač, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Liposomi, lipidni sferični delci v nano velikosti, se v zadnjih letih vse bolj pogosto uporabljajo v farmacevtski in živilski industriji, tudi na področju biomedicine. Njihova naloga je zavarovanje enkapsulirane učinkovine in sproščanje le-te na mestih, kjer je to zaželeno. V liposome je možno enkapsulirati različne biološko aktivne snovi, kot so npr. antibiotiki in ekstrakti. V diplomskem delu je prikazana sinteza liposomov z metodo hidracije tankega lipidnega filma s steklenimi kroglicami z enkapsuliranimi bioaktivnimi snovmi. Proučevali smo vpliv različnih organskih topil na sintezo liposomov z enkapsuliranim ciprofloksacinom. Uporabili smo tri polarna (metanol, etanol in izopropanol) in tri nepolarna topila (kloroform, dietil eter in diklorometan). Določevali smo učinkovitost enkapsulacije in sproščanje enkapsuliranega ciprofloksacina ter velikost, vrednosti indeksa polidisperznosti in stabilnost sintetiziranih liposomov s pomočjo zeta potenciala. Najvišji odstotek enkapsulacije, najmanjše in najbolj stabilne liposome smo dosegli z uporabo nepolarnega topila kloroforma. Ob težnji po uporabi čim bolj ˝zelenega˝ topila smo sintezo liposomov izvedli še z mešanico etanola in kloroforma v razmerju 1:1. V nadaljevanju študije smo v liposome enkapsulirali raztopino mangovega ekstrakta. Za sintezo smo izbrali eno polarno topilo (etanol) in eno nepolarno topilo (kloroform) ter njuno mešanico. Dosegli smo 53,73 % enkapsulacijo raztopine mangovega ekstrakta v liposome pripravljene z etanolom, kar je najvišji odstotek izmed vseh treh uporabljenih topil za pripravo liposomov. Največ enkapsuliranega mangovega ekstrakta se je sprostilo iz liposomov sintetiziranih z etanolom. Liposomi pripravljeni z etanolom so bili glede na liposome pripravljene z ostalimi topili najmanjši in najbolj homogene velikosti. Optimirali smo tudi koncentracijo dodane raztopine mangovega ekstrakta med postopkom sinteze liposomov z namenom doseči čim višji odstotek enkapsulacije ekstrakta. Izmed petih izbranih koncentracij mangovega ekstrakta (0,5 mg/mL, 1,0 mg/mL, 2,5 mg/mL, 3,0 mg/mL in 5,0 mg/mL), je bil najvišji odstotek enkapsulacije in najboljši trend sproščanja dosežen pri koncentraciji 2,5 mg/mL. Izmerjena vrednost zeta potenciala je pokazala, da so pripravljeni liposomi stabilni, določili pa smo tudi velikosti in vrednosti indeksa polidisperznosti za liposome z različnimi koncentracijami enkapsuliranega mangovega ekstrakta.
Keywords: liposomi, enkapsulacija, ciprofloksacin, olupki manga, karakterizacija, sproščanje
Published in DKUM: 13.09.2023; Views: 496; Downloads: 55
.pdf Full text (3,38 MB)

5.
Sinteza in uporaba fotokatalizatorjev v naprednih oksidacijskih postopkih za oksidativno razgradnjo organskih onesnažil v odpadnih vodah : magistrsko delo
Marcel Žafran, 2023, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je bila sinteza fotokatalizatorjev z uporabo nosilcev g-C3N4 ali TiO2, pri čemer smo v sistem vpeljali Pt, ki izkazuje pojav lokalizirane površinske plazmonske resonance. Tako pripravljene fotokatalizatorje smo uporabili za proučevanje fotokatalitske aktivnosti v vodi raztopljenega organskega onesnažila bisfenola A (BPA), nadalje pa smo najoptimalnejšega med g-C3N4 preizkusili še za fotokatalitsko razgradnjo aktivnih farmacevtskih učinkovin (paracetamola, acetilsalicilne kisline in kofeina) v odpadnih vodah. Z raziskavami smo se osredotočili na karakterizacijo katalizatorjev pred in po uporabi v heterogenih fotokatalitskih oksidacijskih procesih s poudarkom na podrobnem proučevanju strukturnih, elektronskih in optičnih lastnosti razvitih materialov. Omenjene lastnosti sintetiziranih materialov smo preverili z naslednjimi analitskimi tehnikami: infrardečo spektroskopijo s Fourierovo transformacijo na oslabljen totalni odboj, rentgensko praškovno difrakcijo, dušikovo fizisorpcijo, fotoluminiscenco in UV Vis difuzno refleksijo. Na osnovi lovilca reaktivnih kisikovih vrst – kumarina, smo sintetiziranim fotokatalizatorjem ocenili sposobnost tvorbe hidroksilnih radikalov. Fotokatalitsko aktivnost preiskovanih vzorcev smo spremljali s testom fotooksidacije modelnega onesnažila BPA pri osvetljevanju z vidno svetlobo. V sklopu opravljenih analiz smo izvedli še meritve celokupnega ogljika v organskih snoveh, CHNS-elementno analizo in določitev stopnje razgradnje s tehniko tekočinske kromatografije visoke ločljivosti. Ugotovili smo, da z depozicijo plazmonske Pt na površino osnovnih nosilcev g-C3N4 ali TiO2 zmanjšamo možnost rekombinacije nosilcev naboja, razširimo absorpcijski spekter TiO2 na področje vidne svetlobe in povečamo fotokatalitsko aktivnost katalizatorjev pri razgradnji BPA. Potrdili smo, da se z večanjem specifične površine g-C3N4 povečuje tudi njegova fotoaktivnost. Z združenjem vzorcev MR12 + 1-% Pt in TNR + 1-% Pt smo dognali, da izkazujeta sinergijski učinek.
Keywords: TiO2, g-C3N4, heterogena fotokataliza, plazmonska kovina, bisfenol A, karakterizacija
Published in DKUM: 13.09.2023; Views: 631; Downloads: 100
.pdf Full text (4,91 MB)

6.
Razpon grafa : magistrsko delo
Lara Drožđek, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu predstavimo osnove teorije grafov, razpone grafa, z njimi povezane pojme in rezultate. Pojem razpona grafa povežemo z določanjem največje varnostne razdalje, ki jo lahko v grafu ohranjata dva igralca, ki želita obiskati vsa vozlišča (ali vse povezave) grafa. Predstavimo tudi tri pravila premikanja, ki jih morata igralca med premikanjem po grafu upoštevati, in jih povežemo s produkti grafov. V delu je podana tudi karakterizacija grafov, v katerih ni mogoče ohranjati pozitivne varnostne razdalje med igralcema, glede na podano pravilo premikanja po grafu. Na koncu predstavimo polinomski algoritem za določanje razpona grafa. Katero različico razpona grafa nam algoritem izračuna, je odvisno od podanega pravila premikanja po grafu.
Keywords: krepki razpon grafa, direktni razpon grafa, kartezični razpon grafa, produkti grafov, karakterizacija, algoritem, varnostna razdalja
Published in DKUM: 28.10.2022; Views: 663; Downloads: 59
.pdf Full text (1,55 MB)

7.
Uporaba mehansko-kemijskega sinteznega postopka za pripravo TiO2/gC3N4 fotokatalizatorjev, uporabljenih v naprednih oksidacijskih postopkih za čiščenje odpadnih voda : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje
Tija Mrak, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bila mehanska sinteza kompozitov g-C3N4/TiO2 (grafitni ogljikov nitrid/titanov dioksid) ter preučiti vpliv frekvence in čas mletja v krogličnem mlinu na fotokatalitsko oksidacijo bisfenola A (BPA) ob osvetljevanju z vidno svetlobo. G-C3N4 smo sintetizirali s preprosto enostopenjsko kalcinacijo diciandiamida (DCDA) v zraku. Kompozite smo pripravili z mletjem komercialnega TiO2 in g-C3N4 v krogličnem mlinu v masnem razmerju 1 : 1 pri različni frekvenci in času mletja. Lastnosti sintetiziranih kompozitov smo preučili z različnimi analitskimi metodami, kot so: infrardeča spektroskopija, rentgenska praškovna difrakcija, dušikova fizisorpcija, termogravimetrična analiza, temperaturno programirana desorpcija, UV-Vis difuzna refleksija in fotoluminiscenca. S pomočjo lovilcev reaktivnih kisikovih vrst (ROS) kumarin in ABTS smo ovrednotili sposobnost sintetiziranih fotokatalizatorjev za tvorbo ROS ob osvetljevanju z vidno svetlobo. Možnost uporabe sintetiziranih kompozitov za remediacijo odpadnih voda smo preverili na fotooksidaciji motilca endokrinega sistema BPA kot modelnega onesnaževala. Ugotovili smo, da je najbolj aktiven kompozit za razgradnjo BPA z najmanjšim prepovedanim pasom Tija1, ki smo ga mleli 15 minut pri frekvenci 15 Hz. Krajši čas mletja pri nižjih frekvencah namreč izboljša stično površino med komponentama, kar izboljša dinamiko prenosa nosilcev naboja, hkrati pa ohrani višjo specifično površino in nižjo vrednost prepovedanega pasu. Višja frekvenca in daljši čas mletja namreč pomembno spremenita strukturi TiO2 in g-C3N4, s čimer smo potrdili hipotezo, da imata čas in frekvenca mletja vpliv na morfološke, strukturne in elektronske lastnosti kompozitov.
Keywords: TiO2, g-C3N4, kompoziti, fotokatalizatorji, karakterizacija
Published in DKUM: 29.09.2022; Views: 738; Downloads: 150
.pdf Full text (1,92 MB)

8.
Proces sinteze nanokompozita Ni/Y2O3 z ultrazvočno razpršilno pirolizo in liofilizacijo : magistrsko delo
Tilen Švarc, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obsega proces sinteze nanokompozita Ni/Y2O3 z ultrazvočno razpršilno pirolizo in liofilizacijo, študijo vpliva tehnoloških parametrov na sestavo delcev nanokompozita Ni/Y2O3 in vpliva stabilizatorja na potek sušenja. Za karakterizacijo nanokompozita so bile uporabljene naslednje tehnike: analiza z induktivno sklopljeno plazmo z masnim spektrometrom, vrstična elektronska mikroskopija, energijsko disperzijska spektroskopija, presevna elektronska mikroskopija, CIELAB meritve barve in optična mikroskopija. Suspenzija nanokompozita je bila analizirana s pomočjo dinamičnega sipanja svetlobe. Raziskan je bil vpliv koncentracije vhodnih surovin itrijeva in nikljeva nitrata pri nespremenjenih procesnih pogojih na kemijsko sestavo in velikost delcev nanokompozita Ni/Y2O3. Ugotovljeno je bilo, da povečana koncentracija stabilizatorja v procesu ultrazvočne razpršilne pirolize vpliva na bolj homogeno porazdelitev delcev nanokompozita Ni/Y2O3 v končnem osušenem materialu. Povečanje koncentracije stabilizatorja vpliva na daljši čas sušenja v procesu liofilizacije, saj so eksperimenti potrdili, da se suspenzija delcev nanokompozita Ni/Y2O3 z nižjo koncentracijo stabilizatorja posuši bistveno hitreje.
Keywords: ultrazvočna razpršilna piroliza, liofilizacija, nanokompozit, karakterizacija
Published in DKUM: 07.09.2022; Views: 639; Downloads: 120
.pdf Full text (4,98 MB)

9.
Preučevanje adsorpcijskih lastnosti šungita : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa I. stopnje
Adam Brumen, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomske naloge je preučiti adsorpcijske lastnosti šungita za adsorpcijo NO3, baker in lipofilnih snovi. V ta namen smo preučili karakteristike samega šungita. Rezultati sestave vzorca šungita so pokazali, da je vzorec vseboval 98 % ogljika. Specifična površina je znašala 11 m2/g. Meritve zeta potenciala so pokazale, da je na površini šungita potencial 18 mV, kar je blizu 0 in pomeni, da je površina rahlo pozitivno nabita. Izmerili smo tudi porazdelitev delcev in ugotovili, da so najbolj zastopani agregati šungita velikosti 900 nm. S Fourerovo transformirano infrardečo (FTIR) spektroskopijo smo dokazali, da šungit vsebuje dva tipa furelenov: C_60 in C_70. V diplomski nalogi smo tako ugotovili, da je šungit zelo dober adsorbent. Pri nitratu in težkohlapnih lipofilnih snoveh se je pokazal kot zelo učinkovit z adsorpcijo nad 90 %. Pri bakru je prišlo do adsorpcije, vendar je bila ta zelo počasna in tudi manj učinkovita. S študijami adsorpcije v pitni vodi smo v primerjavi z modelnimi raztopinami dobili nekoliko slabše učinkovitosti adsorpcije. Rezultati adsorpcije lipofilne snovi iz odpadne vode so pokazali zelo dobro adsorpcijsko sposobnost šungita.
Keywords: šungit, adsorpcija, adsorpcijski modeli, karakterizacija
Published in DKUM: 08.10.2020; Views: 1068; Downloads: 79
.pdf Full text (2,53 MB)

10.
Sinteza in karakterizacija mezoporoznih kislinskih katalizatorjev : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa I. stopnje
Saša Stanković, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V okviru diplomske naloge smo v prvi fazi raziskav po modificirani metodi sintetizirali mezoporozni kislinski katalizator. Prvotno je bila načrtovana podrobna karakterizacija sintetiziranega katalizatorja po različnih metodah, kar zaradi epidemioloških razmer in časovnih omejitev ni bilo možno izvesti. Katalizator smo sintetizirali na osnovi cetil trimetil amonijevega bromida (CTAB), natrijevega hidroksida, tetraetil ortosilikata (TEOS), (3-trimetoksi)-1-propanetiola (MPTMS) in vode. Učinkovitost njegovega delovanja smo preverili z reakcijo esterifikacije miristinske kisline z etanolom, ki smo jo izvajali v šaržnem reaktorju. Nastali produkt smo analizirali na plinskem kromatografu s plamenskim ionizacijskim detektorjem (GC-FID). Z namenom izračuna presnove miristinske kisline v metil miristat smo pripravili umeritveno krivuljo. Določili smo 53,3 % presnovo reakcije. Področje karakterizacije katalizatorjev smo raziskali s podrobnim pregledom literature in teoretične ugotovitve vključili v poglavje »Materiali in metode dela«.
Keywords: kislinski katalizator, mezoporozni katalizator, karakterizacija, sinteza, esterifikacija
Published in DKUM: 08.10.2020; Views: 999; Downloads: 153
.pdf Full text (1,82 MB)

Search done in 2.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica