| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 1186
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Luskavica in kakovost življenja odrasle osebe
Monika Marčič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Luskavica je nenalezljiva kronična vnetna bolezen, pri kateri je veliko negativnih vplivov na kakovost življenja. Patofiziologija bolezni vključuje komponente prirojenega in prilagoditvenega imunskega sistema, genetike ter okolja. Namen zaključnega dela je bil, raziskati, kako odrasle osebe z luskavico zaznavajo kakovost življenja. Metode: Izvedli smo narativni pregled s področja luskavica in kakovosti življenja odrasle osebe. Literaturo na raziskovalno tematiko smo iskali v PubMed, Cinahl, Science Direct. Uporabili smo opisno metodo dela. Članke smo razvrstili glede na hierarhijo znanstvenih dokazov. Rezultati: V analizo smo vključili osem raziskav. Na podlagi pregleda raziskav smo ugotovili, da luskavica močno vpliva na kakovost življenja odrasle osebe, kar ima posledice v vsakdanjem življenju. Razprava in zaključek: Ugotovili smo, da ima bolezen negativen vpliv na kakovost življenja posameznika, kar pa predstavlja veliko finančno breme ter poslabša psihično stanje posameznika. Potrebno bi bilo večje ozaveščanje okolice o bolezni in njenih znakih, kar bi pripomoglo k boljši kakovosti življenja osebe, ki ima luskavico.
Keywords: luskavica, kakovost življenja, odrasli
Published in DKUM: 17.03.2023; Views: 92; Downloads: 31
.pdf Full text (637,54 KB)

2.
Obremenitve zaposlenih v zdravstveni negi zaradi izmenskega dela
David Marjanović, 2022, master's thesis

Abstract: Zaposleni v zdravstveni negi zagotavljajo zdravstveno nego pacientom neprekinjeno 24 ur na dan. Izmensko delo poruši dnevni ritem telesa, vpliva na večino telesnih funkcij, in tudi na družbeno življenje zaposlenih. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti vpliv izmenskega dela na zdravje in počutje zaposlenih v zdravstveni negi ter vpliv izmenskega dela na delo, ki ga opravljajo.
Keywords: Izmensko delo, kakovost življenja, obremenitev zaposlenih v zdravstveni negi, zakonodaja s področja izmenskega dela, zdravje.
Published in DKUM: 14.03.2023; Views: 65; Downloads: 14
.pdf Full text (2,74 MB)

3.
Vpliv finančne krize leta 2008 na kakovost življenja v državah Evropske Unije
Tadej Varl, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo se podrobneje osredotočili na raziskovanje vplivov finančne krize leta 2008 na kakovost življenja v določenih državah Evropske Unije. Države smo sistematično razdelili na tiste z nižjim BDP na prebivalca in tiste z višjim BDP na prebivalca in v posamezno skupino uvrstili osem držav. Izhajali smo iz že dolgoletno merljivih kazalnikov kakovosti življenja in sicer petih ključnih kategorij: zdravje, izobrazba, materialne življenjske razmere, osebna varnost ter naravno in bivalno okolje. Za vsako kategorijo posebej smo preverili ali drži, da je finančna kriza statistično pomembno vplivala na izbran kazalnik. Dodatno smo testirali še ali je finančna kriza imela na posamezni kazalnik močnejši negativni vpliv v preučevanih državah z nižjim BDP na prebivalca kot v preučevanih državah z višjim BDP na prebivalca. Na podlagi teoretičnih izhodišč o pojmu finančne krize smo spoznali, da finančne krize lahko pomembno vplivajo na kakovost življenja, predvsem v gospodarstvih v razvoju. Ob preučevanju vpliva finančne krize na kazalnik zdravja smo zaznali negativno korelacijo z realno gospodarsko rastjo v obeh skupinah držav. Do podobnih ugotovitev pridemo pri kazalniku izobrazbe, delež mladih, med 15 in 34, ki so brezposelni in hkrati niso vključeni v nobeno formalno ali neformalno izobraževanje oz. usposabljanje, kjer je prav tako v obdobju po finančni krizi leta 2008 bilo zaznano poslabšanje le-tega, v obeh skupinah držav. Pri preverjanju korelacije med realno gospodarsko rastjo in kazalnikom kakovosti življenja, kategorije materialnih življenjskih razmer, prihajamo ponovno do sorodnih ugotovitev in sicer, da je finančna kriza leta 2008 statistično pomembno in negativno vplivala na delež populacije, ki živi v stanovanju s puščajočo streho, vlažnimi stenami, tlemi ali temelji in/ali v razkrajanju okenskih okvirjev ali tal. Ob ugotavljanju vpliva finančne krize na kazalnik osebne varnosti, stopnje kriminala, nasilja in vandalizma za gospodinjstva pod 60 % mediane osebnega dohodka v državi pa ni mogoče ugotoviti poslabšanje stanja le-tega. Edina država, v kateri se je kazalnik osebne varnosti, v obdobju po krizi spremenil na slabše je Grčija. Pri preverjanju vpliva finančne krize leta 2008 na kazalnik naravnega in bivalnega okolja, emisij toplogrednih plinov, je bila zaznana statistično značilna sprememba le-tega v obdobju po krizi napram predkriznem obdobju in sicer v državah z nižjim BDP na prebivalca.
Keywords: finančna kriza, kakovost življenja, gospodarski napredek, pristopi k merjenju kakovosti življenja, asimetrija informacij
Published in DKUM: 21.02.2023; Views: 82; Downloads: 20
.pdf Full text (4,15 MB)

4.
5.
Vpliv fizičnega okolja in atmosfere na zaznano kakovost storitev in zadovoljstvo strank v trgovinah z oblačili
Davorin Vrentuša, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo se posvetili proučevanju vsebine na področju fizičnega okolja in atmosfere ter temu, kako to vpliva na zaznavo kakovosti storitev in posledično na zadovoljstvo strank. Tako smo najprej predstavili teorijo iz domače in tuje literature, vezano na fizično okolje in atmosfero ter zadovoljstvo strank. Ugotovili smo, da s pomočjo čistoče lahko izboljšamo in vplivamo na občutke kupcev. Stranke dlje nakupujejo, če se predvaja prijetna glasba. Pri izbiri vonja prodajalne moramo upoštevati ciljno skupino. Pri ekstremnih temperaturah se kupci manj časa zadržijo v prodajalni. S pomočjo razsvetljave se poudarjajo izdelki in ustvarja zanimanje za nakupovanje. Pomembna je izbira barve prodajalne, ki bo pozitivno vplivala na vedenje kupcev. Izdelki morajo biti tako razstavljeni, da privlačijo stranke. Kakovostne storitve so bistvene za razlikovanje organizacije od konkurentov in pridobivanje konkurenčne prednosti. Tako trgovci na drobno menijo, da je to, kako zagotoviti kakovostne storitve na višjem nivoju, eno od bistvenih in viralnih strateških vprašanj. V empiričnem delu magistrskega dela pa smo s pomočjo vprašalnika ugotavljali, kako sta fizično okolje in atmosfera povezana z zaznano kakovostjo storitev ter kako so kakovostne storitve povezane z zadovoljstvom kupcev. Anketa je vključevala študente Ekonomsko-poslovne fakultete, stare od 19 do 30 let. V anketi je sodelovalo 110 anketirancev, od tega 23 moških in 87 žensk. Iz rezultatov anket smo ugotovili zmerno povezavo med čistočo in zaznavanjem kakovosti storitev. Glasba in vonj imata nizko povezavo s kakovostjo storitev. Tudi temperatura ima zmerno povezavo s kakovostjo storitev. Razsvetljava in barva imata nizko korelacijo z zaznavanjem kakovosti storitev. Postavitev izdelkov je zmerno povezana z zaznavo kakovosti storitev. Prav tako obstaja zmerna povezava med zaznano kakovostjo storitev in zadovoljstvom odjemalcev. Na koncu smo nekaj hipotez sprejeli, ostale pa zavrnili, saj so imele statistično neznačilne vrednosti.
Keywords: fizično okolje, atmosfera, zaznana kakovost, zadovoljstvo strank, trgovine z oblačili.
Published in DKUM: 23.01.2023; Views: 171; Downloads: 49
.pdf Full text (3,55 MB)

6.
Uvajanje sprememb v tehnološko-razvojnem podjetju adc sistemi d.o.o.
Luka Iličič, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je prikazati uvajanje sprememb v tehnološko-razvojnem podjetju ADC sistemi, ki je ustanovljeno na novo in si želi postavitev standarda ISO 9001:2015. Uporabljena je bila metoda analize razkoraka za primerjavo trenutnega stanja v podjetju z zahtevami, ki jih vsebuje standard. Z intervjujem so bile pridobljene potrebne informacije, ki so pripomogle pri vpeljavi standarda ISO 9001:2015. Podjetju so predložene predloge organizacijskih predpisov, potrebnih za standard.
Keywords: standard ISO 9001:2015, kakovost, vpeljava, procesi
Published in DKUM: 18.01.2023; Views: 99; Downloads: 21
.pdf Full text (1,31 MB)

7.
Vrednotenje vpliva strateških elementov na kakovost poslovnih procesov : magistrsko delo
Mitja Podlesnik, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo raziskali in opisali strateške elemente in poslovne procese ter ocenili njihovo kakovost. V teoretičnem delu smo najprej predstavili strateške elemente, s strateškim planiranjem povezane poslovne procese in na podlagi literature in raziskav raziskali vpliv strateških elementov na kakovost poslovnih procesov. V ta namen smo analizirali obstoječe metrike vrednotenja kakovosti strateških elementov in poslovnih procesov. V empiričnem delu smo izvedli raziskavo o poznavanju strateških elementov, poslovnih procesov in vplivu strateških elementov na kakovost poslovnih procesov med zaposlenimi v različnih tehnoloških podjetjih. Ugotovili smo, da so zaposleni s strateškimi elementi in poslovnimi procesi delno seznanjeni, večina pa jih meni, da imajo strateški elementi vpliv na kakovost poslovnih procesov.
Keywords: strateški elementi, poslovni procesi, kakovost, strateški načrt, metrike, kakovost poslovnih procesov
Published in DKUM: 20.12.2022; Views: 160; Downloads: 29
.pdf Full text (2,17 MB)

8.
Vpliv paliativne oskrbe na kakovost življenja bolnikov z multiplo sklerozo
Maša Sinkovič, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Multipla skleroza kljub vsemu zdravljenju in aktivnostih, ki pripomorejo k ustavitvi poslabšanja bolezni, ostaja bolezen, ki bistveno spremeni življenjski slog obolelega in ima velik vpliv na kakovost življenja bolnikov in njihovih svojcev. Namen zaključnega dela je pregledati in sintetizirati raziskave o paliativni oskrbi pri bolnikih z multiplo sklerozo. Metode: Izvedli smo narativni pregled literature. Literaturo smo iskali v mednarodnih podatkovnih bazah: PubMed, CINAHL, Medline, Web of Science, ter z iskalnikom Google Scholar. Potek iskanja literature smo prikazali v PRISMA diagramu. Za sintezo zbranih identificiranih raziskav smo uporabili vsebinsko analizo. Rezultati: V končno analizo literature smo vključili deset člankov, ki so ustrezali izbranim vključitvenim kriterijem. Vključevanje v proces paliativne oskrbe izboljša zadovoljstvo bolnikov z multiplo sklerozo in njihovih pomembnih drugih, posledično pa vpliva na izboljšano kakovost življenja bolnikov, saj jih razbremeni, omogoča več komunikacije z zdravstvenim osebjem in lajša telesne simptome bolezni. Razprava in zaključek: Življenje z multiplo sklerozo predstavlja velik izziv tako za bolnike kot tudi za njihove svojce, a vključevanje v paliativno oskrbo zviša raven kakovosti življenja. Paliativna oskrba izboljša kakovost življenja na fizičnem, socialnem, psihološkem in ekonomskem področju.
Keywords: multipla skleroza, paliativna oskrba, kakovost življenja
Published in DKUM: 19.12.2022; Views: 246; Downloads: 120
.pdf Full text (967,91 KB)

9.
Dohodkovna neenakost po svetu: analiza kakovosti življenja med državami z različno dohodkovno neenakostjo
Sara Brumec, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu analiziramo vpliv dohodkovne neenakosti na kakovost življenja ljudi. Dohodkovna neenakost pomeni razliko v porazdelitvi dohodka v določeni družbi. V zadnjih letih se je pojavilo vedno več zanimanja za preučevanje vpliva dohodkovne neenakosti na različne družbeno-ekonomske dejavnike. V magistrskem delu proučujemo povezavo med dohodkovno neenakostjo z različnimi družbeno-ekonomskimi dejavniki, ki predstavljajo gradnike kakovosti življenja za razvite države sveta. Dohodkovna neenakost je pomembna tako v razvitih državah kot v državah v razvoju, vendar iz različnih razlogov. V razvitih državah predstavlja znak statusa, med tem ko je v državah v razvoju povezana z zadovoljenjem osnovnih življenjskih potreb, zato ju ne bi bilo smiselno obravnavati hkrati. Sklepno spoznanje raziskave je, da je v razvitih državah, kjer je dohodkovna neenakost višja, prisotno več družbeno-ekonomskih problemov. Višja dohodkovna neenakost je pozitivno povezana z višjimi stopnjami slabega počutja, duševnega zdravja, debelosti, kriminala, uživanja prepovedanih drog, nezaupljivosti in števila zapornikov. Prav tako je uspešnost izobraževalnega sistema slabša v državah z visoko dohodkovno neenakostjo, ljudje delajo več in težje prehajajo po družbeni lestvici navzgor. Prebivalci držav z nižjo dohodkovno neenakostjo so v povprečju bolj pripravljeni pomagati drugim, se bolje spopadajo s krizami in bolje skrbijo za okolje. V nasprotju s prepričanjem mnogih, dohodkovna neenakost negativno vpliva na večino prebivalstva, ne samo na revne. Poznavanje dohodkovne neenakosti nam lahko pomaga pri pomembnih odločitvah, kot so odločitve glede migracije, odločitve glede izbire trga, kamor bomo prodajali izdelke, pogajanje za boljšo plačo ipd. Hkrati se lahko od drugih držav kaj naučimo in prenesemo znanje iz tujine v domačo državo.
Keywords: dohodkovna neenakost, družbeno-ekonomski dejavniki, globalizacija, kakovost življenja, revščina, socialni gradient.
Published in DKUM: 01.12.2022; Views: 227; Downloads: 42
.pdf Full text (1,70 MB)

10.
Uporaba elektronskih naprav in njihova vloga pri spanju ter učni zavzetosti mladostnikov : magistrsko delo
Urška Pisar, 2022, master's thesis

Abstract: Z razvojem tehnologije se pojavlja vedno večje lastništvo in uporaba elektronskih naprav, predvsem pametnih telefonov. Omenjeni trend je še posebej izrazit pri mladostnikih: iz leta v leto poročajo o vedno večjem lastništvu in njihovi uporabi. Uporaba elektronskih naprav se povezuje s težavami na področju spanja mladostnikov, ki je zaradi bioloških sprememb že tako podvrženo številnim izzivom, in s področjem učnega delovanja, natančneje učne zavzetosti. Zato smo želeli z našo raziskavo preveriti, v kakšnem odnosu so omenjeni dejavniki: uporaba elektronskih naprav, spanje in učna zavzetost. Zanimalo nas je, ali prihaja do razlik v spanju in učni zavzetosti posameznikov, ki pretirano uporabljajo naprave, ali le-te uporabljajo v zadnji uri pred spanjem, prav tako pa smo se osredotočili na to, ali je zasvojenost s pametnim telefonom napovednik spanja in učne zavzetosti. Iskali smo odgovore na raziskovalno vprašanje, če različni vidiki spanja moderirajo odnos med povprečno preživetim časom na pametnem telefonu in učno zavzetostjo. Predpostavke smo preverjali na vzorcu 531 dijakov (78,2 % dijakinj) iz različnih srednjih šol po Sloveniji, ki so bili stari med 15 in 20 let, in sicer smo za pridobivanje uporabili: tri vprašanja glede uporabe elektronskih naprav, ki smo jih sestavili sami, Kratko lestvico zasvojenosti s pametnim telefonom (SAS-SV) za pridobivanje informacije o tveganju za zasvojenost s pametnim telefonom, Vprašalnik učne zavzetosti (UWES-S) za preverjanje učne zavzetosti mladostnikov, Pittsburški vprašalnik kakovosti spanja (PSQI) ter Epworthsko lestvico zaspanosti (ESS) za preverjanje spanja in izidov spanja. Ugotovili smo, da dekleta poročajo o večjem tveganju za zasvojenost s pametnim telefonom in o njegovi pogostejši uporabi, medtem ko fantje izkazujejo pogostejšo uporabo igralnih konzol; da povprečen čas na pametnem telefonu in njegova uporaba v zadnji uri pred spanjem napovedujeta zasvojenost z njim; da je zasvojenost s pametnim telefonom napovednik učne zavzetosti in spanja. Prišli smo tudi do pomembnega spoznanja, da so zaznana kakovost spanja, dnevna neučinkovitost in zaspanost preko dneva moderatorji odnosa med povprečnim časom na pametnem telefonu in učno zavzetostjo, to pomeni, da omenjene dimenzije spanja dodatno okrepijo odnos med povprečnim časom na pametnem telefonu in učno zavzetostjo.
Keywords: uporaba elektronskih naprav, zasvojenost s pametnim telefonom, učna zavzetost, kakovost spanja mladostnikov
Published in DKUM: 02.11.2022; Views: 444; Downloads: 135
.pdf Full text (1,60 MB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica