| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 51
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
Model kadrovskih procesov v dobi digitalizacije in staranja zaposlenih
Nena Hribar, 2023, doctoral dissertation

Abstract: Raziskava obravnava področje kadrovskega managementa, ki je v današnjem času še kako pomemben sopotnik strateškega razvoja organizacij. Na izbranih kadrovskih procesih se je v povezavi z demografskimi in tehnološkimi spremembami družbe z ustrezno teoretično podlago in raziskovalnim procesom pristopilo k pripravi modela kadrovskih procesov, ki je v prvi vrsti izvirni znanstveni doprinos na področju organizacijskih ved, ožje kadrovskega managementa. Staranje prebivalstva je značilnost praktično vseh držav po svetu in ključno sooblikuje pogoje delovanja organizacij. Značilnosti, ki jih povezuje management organizacij in se dotikajo strateškega delovanja kadrovskega managementa, so vzete v ozir tudi z vidika starostne komponente zaposlenih. Na eni strani imamo tako opravka z izkušnjami zaposlenimi, ki tvorno prispevajo k učinkovitemu in uspešnemu delovanju organizacij, na drugi strani pa pogoje dela, ki jih delegira tehnološki trend razvoja družbe in organizacij, ki pogosto prehiteva trend soočanja s spremembami z vidika zaposlenih, ki se uvrščajo med starejše zaposlene. Na kakšen način pristopati z vidika kadrovskega managementa, ki po vseh teoretičnih zasnovah in aplikativnih izkušnjah predstavlja strateško funkcijo organizacij, je vprašanje, ki je v prvi vrsti povezano z izvajanjem kadrovskih procesov, na drugi strani pa se veže na zaposlene. Ob tem se v skupen mozaik uvršča tudi dimenzija tehnologije, ki je že pred časom prehitela administrativno vodenje zaposlenih in ravno tako prehiteva tudi marsikateri del delovanja v organizacijah. Model kadrovskih procesov predstavlja noviteto na področju znanstvenega raziskovanja v okvirih organizacijskih ved. Pomeni pa tudi doprinos kot strateško orodje organizacijam, ki kadrovski management smelo vključujejo v glavno strukturo managementa organizacij.
Keywords: kadrovski management, kadrovski procesi, digitalizacija, staranje, model kadrovskih procesov
Published in DKUM: 26.03.2024; Views: 120; Downloads: 17
.pdf Full text (2,04 MB)

2.
Management konfliktov v organizacijah
Nina Minov, 2023, master's thesis

Abstract: Konflikti so del našega vsakdanjika, pojavljajo pa se tako v privatnem kot tudi v službenem delu življenja. V vsaki organizaciji se soočamo s konflikti, da omogočimo boljše delovanje organizacije, pa je pomembno, da konflikte pravilno managiramo. Namen raziskave je preveriti kakšne tipe managementa konfliktov uporabljajo zaposleni v organizaciji ter ali in kako vodje konflikte managirajo. Na podlagi rezultata vidimo, da.v tej organizaciji prevladuje kultura izogibanja, zato predlagamo, da bi se tako zaposlene kot vodje poučili o pravilnem managiranju konfliktov, ki bi na dolgi rok prineslo boljšo kulturo v organizaciji.
Keywords: organizacija, vodenje, kadrovski viri, management konfliktov
Published in DKUM: 01.12.2023; Views: 253; Downloads: 28
.pdf Full text (1005,45 KB)

3.
Analiza uporabe modulov kadrovsko informacijskega sistema v Splošni bolnišnici Jesenice
Sabina Mubi, 2023, master's thesis

Abstract: V Službi za organizacijo in kadre Splošne bolnišnice Jesenice (v nadaljevanju: SBJ) si kot v drugih organizacijah prizadevajo, da bi čim več kadrovskih procesov, postopkov in načinov dela digitalizirali oz. jih izvajali v obstoječem kadrovskem sistemu KADRIS 4 ponudnika Četrta pot, d. o. o. Z namenom ugotavljanja učinkovitosti digitalizacije procesov je v pričujoči nalogi kritično ovrednotena obstoječa digitalizacija programske rešitve, ki jo uporablja SBJ za namen kadrovske službe. V ta namen je bila izvedena analiza uporabe modulov kadrovsko informacijskih sistemov v SBJ in narejena primerjava z najpogosteje uporabljenimi moduli kadrovsko informacijskih sistemov na splošno (v nadaljevanju: KIS). Analizirali je bilo tudi, v kolikšnem obsegu te module uporabljajo v SBJ ter kako bi lahko uporabo le-teh še izboljšali oz. povečali. Pri pripravi magistrske naloge smo na celoten sistem gledali celovito ter z ustreznimi metodami in tehnikami skušali analizirati, kaj vse bi sistem lahko ponudil, kje so priložnosti za izboljšave ter kaj so prioritete. Eden od rezultatov analize so priporočila za izboljšavo in uvedbo smiselnih modulov glede na pričakovane učinke in stroške uvedbe.
Keywords: kadrovski management, kadrovsko informacijski sistem, modul, zaposlovanje, kadri
Published in DKUM: 24.11.2023; Views: 294; Downloads: 27
.pdf Full text (4,00 MB)

4.
Ukrepi za izboljšanje zaposljivosti diplomantov s kadrovskega področja
Adrijana Andonov, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu, ki je nadaljevanje našega diplomskega dela »Pričakovanja delodajalcev glede kompetenc diplomantov s kadrovskega področja«, smo raziskovali možnosti za izboljševanje zaposljivosti diplomantov s kadrovskega področja. Na podlagi znanstvene in strokovne literature ter javno dostopnih statističnih podatkov smo najprej opredelili vrste izobraževanj, nato pa navedli razlike med njimi. V nadaljevanju smo definirali razliko med kompetencami in veščinami ter nadaljevali z opisom mehkih in trdih veščin. Sledila je navedba definicije, vrst in oblik zaposlitve ter opis problematike zaposlovanja mladih v Sloveniji in tujini. Teoretični del smo zaključili s predstavitvijo trendov v HRM. V empiričnem delu smo preko zaposlitvenega portala pridobili informacije o zahtevah delodajalcev na področju kadrovskega managementa. Sestavljeni seznam iskanih kompetenc smo dali v samooceno študentov zaključnih letnikov kadrovske smeri na FOV UM. Rezultati raziskave so nam pokazali, da so samoocene iskanih kompetenc študentov dokaj nižje od pričakovanja delodajalcev. Poleg tega smo študente povpraševali o predlogih za izboljšanje njihove zaposljivosti. Ugotovili smo, da je lahko priročnik za študente prvi korak v smeri vplivanja za lažji prehod s študija v zaposlitev. Podali smo predloge za izboljšanje zaposljivosti diplomantov s kadrovskega področja, ki so namenjeni posameznikom, fakultetam in državi. Menimo, da smo z magistrskim delom prispevali k širši razpravi o krepitvi zaposljivosti diplomantov, potrebi po stalnem prilagajanju študijskih programov in učnih načrtov ter k razvoju večje samoiniciativnosti študentov, ki jim bo koristila tako na področju študija kot tudi na drugih področjih življenja. Prav tako smo na podlagi ugotovitev oblikovali priročnik, ki bo študente kadrovske smeri usmerjal k razvijanju kompetenc za vključitev na trg dela.
Keywords: diplomanti, ukrepi, zaposljivost, kadrovski management, neformalno izobraževanje
Published in DKUM: 10.11.2023; Views: 374; Downloads: 48
.pdf Full text (2,65 MB)

5.
Zadovoljstvo z delom v podjetju C&A MODA D. O. O., poslovna enota Kranj
Aleksandra Kovačević, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Zadovoljstvo zaposlenih je ključnega pomena za uspešnost organizacij iz več razlogov. Zadovoljni zaposleni so bolj motivirani, produktivni in angažirani pri delu. Prispevajo k nižji fluktuaciji kadra, boljšemu timskemu delu, večji inovativnosti ter izboljšanemu odnosu do strank. Visoko zadovoljstvo zaposlenih krepi ugled organizacije, vpliva na zdravje in počutje zaposlenih ter zagotavlja dolgoročno uspešnost podjetja. Raziskovali smo zadovoljstvo zaposlenih v podjetju C&A MODA D. O. O., s poudarkom na poslovalnici v Kranju. Zadovoljstvo zaposlenih je ključni dejavnik uspešnosti organizacij, ki vpliva na produktivnost, angažiranost in delovno okolje. Cilj raziskave je pridobiti globlji vpogled v zadovoljstvo zaposlenih v tem podjetju in identificirati ključne dejavnike, ki vplivajo nanj. Preučuje se tudi povezava med zadovoljstvom zaposlenih ter uspešnostjo podjetja. Raziskava se osredotoča na analizo zadovoljstva zaposlenih v C&A MODA D. O. O., poslovna enota Kranj. Skozi analizo teorije in dejavnikov vpliva na zadovoljstvo zaposlenih raziskava ponuja smernice za izboljšanje upravljanja zadovoljstva in doseganje trajnostne konkurenčne prednosti. Na podlagi narejene raziskave ugotavljamo, da je zadovoljstvo zaposlenih ključno za uspešno delovanje podjetja. C&A MODA D. O. O. prepoznava pomen zadovoljstva zaposlenih in izvaja strategije za izboljšanje delovnih pogojev, komunikacije ter omogočanje osebnega in poklicnega razvoja. Rezultati naše raziskave kažejo na pozitiven trend zadovoljstva zaposlenih v podjetju.
Keywords: zadovoljstvo, delo, delovno mesto, kadrovski management, organizacija
Published in DKUM: 17.10.2023; Views: 289; Downloads: 50
.pdf Full text (1,73 MB)

6.
Preverjanje obstoja meje med poklicnim in zasebnim življenjem pri delu od doma
Jona Senčur, 2023, master's thesis

Abstract: Poklicno in zasebno življenje predstavljata večinski del posameznikovega življenja. Njuno usklajevanje, ter postavljanje meje med enim in drugim delom, lahko vsakemu posamezniku predstavlja izziv. V času ko se je delo od doma začelo v Sloveniji uveljavljati, sta se poklicno in zasebno življenje pričela prepletati med seboj in tako je delo od doma v nekaterih primerih poleg olajšanja, prineslo tudi otežitve, saj posamezniki niso vedeli kako v istem okolju usklajevati delovne naloge, ter zasebno življenje, ki vključuje tako prosti čas, kot družino, osebne obveznosti ipd. Namen naloge je bil predstaviti teoretične osnove dveh glavnih (že omenjenih) področij – poklicno in zasebno življenje, ter njuno usklajevanje. Na začetku smo s kritičnim pregledom sekundarnih virov literature opisali omenjeno teorijo, kasneje pa z anketnim vprašalnikom zbrali podatke za analizo in kasnejšo raziskavo. S statističnimi analizami smo preverjali šest vnaprej postavljenih hipotez, ter tri raziskovalna vprašanja. Rezultati raziskave so pokazali, da ljudje menijo, da meja med poklicnim in zasebnim življenjem obstaja. Na postavljanje meje vpliva več različnih dejavnikov, eden izmed njih je tudi delo od doma. Ko ljudje delajo od doma, opravijo manj ur kot v pisarni, vseeno pa menijo, da imajo doma več miru in manj distrakcij, kot pri delu v pisarni. Samo mejo z definicijo težko določimo, saj izhaja iz subjektivnega razumevanja vsakega posameznika. Osebnost posameznika tako igra pomembno vlogo, skupaj s kulturo organizacije in njeno prilagodljivostjo.
Keywords: poklicno življenje, zasebno življenje, delo od doma, usklajevanje, kadrovski management
Published in DKUM: 16.10.2023; Views: 361; Downloads: 50
.pdf Full text (1,48 MB)

7.
Izzivi vzpostavitve podpornega e-okolja deležnikov za celovito ureditev delovnega in bivalnega okolja na primeru podjetja Aparati d.o.o.
2023, higher education textbook

Abstract: Monografija je sestavljena iz sedmih poglavij, ki so jih avtorji pripravili v povezavi z vsebino projekta “Vzpostavitev podpornega e-okolja deležnikov za celovito ureditev delovnega in bivalnega okolja v času Covid-19”. Vsem poglavjem v monografiji je ne glede na obravnavano področje skupno, da so raziskave izvedene v podjetju Aparati, d. o. o. Skozi vsa poglavja avtorji sledijo znanstvenemu pristopu skozi kritične preglede relevantnih sekundarnih virov literature, pregled stanja in raziskavo, diskusijo o ugotovitvah in podajanje predlogov za izboljšave.
Keywords: organizacija, kadrovski management, vodenje, digitalizacija poslovanja, notranja ureditev, pravni vidiki poslovanja
Published in DKUM: 11.08.2023; Views: 580; Downloads: 45
.pdf Full text (16,58 MB)
This document has many files! More...

8.
Transformacija kadrovskega managementa
2023, proceedings

Abstract: Znanstvena monografija Transformacija kadrovskega managementa razčlenjuje področja delovanja kadrovskega managementa, ki so bila izpostavljana zadnja leta spremembam v okolju. V sklopu kadrovskega managementa se uporabljajo novi pristopi in načini delovanja, ki izhajajo iz možnosti uporabe informacijske tehnologije in sprememb na globalnem tegu dela. Vsebina znanstvene monografije Transformacija kadrovskega managementa razčlenjuje problematiko izzivov dolgožive družbe, ki na področju kadrovskega managementa zahteva vpeljavo sprememb načinov dela starejših zaposlenih. To zahteva prilagoditev ključnih delovnih ciljev delovnih mest, kar poseže v definiranje in preoblikovanje opisov delovnih mest. Pričajoča znanstvena monografija obravnava tudi spremembe v delovanju zaposlenega zaradi razvoja informacijske tehnologije. Le ta je povzročila spremembe v delovanju zaposlenega, ki ga zaradi različnih načinov dela imenujemo hibridni zaposleni in ga lahko primerjamo z hibridnim potrošnikom. Uporaba sodobnih tehnologij je uvedla spremembe tudi na področju izobraževanja, ki omogočajo kadrovskemu managementu razvoj pametnih učnih okolij in s tem individualen način učenja.
Keywords: kadrovski management, hibridni zaposleni, dolgoživa družba, ravnanje s starejšimi zaposlenimi, delovno mesto, ključni cilji, pametno izobraževanje, pametna pedagogika
Published in DKUM: 15.03.2023; Views: 519; Downloads: 80
.pdf Full text (3,95 MB)
This document has many files! More...

9.
Selekcija kandidatov primernih za delovno mesto
Aljaž Štih, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Naloga predstavi najprej pregled literature s področja selekcije kandidatov, primernih za prosto delovno mesto. V nadaljevanju so prikazane teoretične osnove o načinih selekcije kandidatov, primernih za prosto delovno mesto, a s poudarkom na načinih izbora. Zanimalo nas je, kaj vpliva na izbor dobrih človeških virov, katere lastnosti in znanja mora imeti izpraševalec, če želi v podjetju imeti dobre kadre oz. dobre človeške vire, ter katere metode običajno izpraševalci uporabijo pri iskanju primernih kadrov. Zato smo pripravili raziskavo tako, da smo opravili intervjuje z izpraševalci iz različnih podjetij, saj smo želeli pridobiti širšo sliko problematike. Raziskava podaja njihove ocene in mnenja. Rezultati raziskave nam povedo, da je za izpraševalca zelo pomembno, da ima v osnovi primerno stopnjo in področje formalne izobrazbe in dodatna specialna znanja. Na splošno to velja za vse tiste, ki so vključeni v proces zaposlovanja, saj pomeni dodatno znanje s področja zaposlovanja in vodenja razgovorov bistveno boljšo možnost za izbiro primernih kandidatov. Čim bolj je izpraševalec izobražen, tem več različnih metod pozna in jih uspešno uporablja pri svojem delu. Dejansko lahko sklenemo, da je za vsako delovno organizacijo pomembno, da razgovore za zaposlitev vodi ustrezno usposobljeni izpraševalec. Če ga delovna organizacija nima na razpolago, je modro, da si ga najde zunaj svojega podjetja. Vsaka delovna organizacija mora del sredstev nameniti za iskanje primernih človeških virov, saj dobri delavci največ prispevajo k poslovnemu in strokovnemu uspehu podjetja.
Keywords: organizacija, management, kadrovski viri, selekcija kadrov
Published in DKUM: 11.11.2022; Views: 590; Downloads: 98
.pdf Full text (288,21 KB)

10.
Vodenje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v času epidemije covid-19
Aleksandra Špiclin, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomskega dela je vodenje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v času epidemije COVID-19. Današnji čas je zaznamovala nalezljiva bolezen COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2, njenemu izbruhu je sledila svetovna zdravstvena kriza. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je razglasila pandemijo in s tem se je za ljudi in organizacije začela nova normalnost. V zelo kratkem času smo se morali prilagoditi novim razmeram. S pomočjo anketnega vprašalnika smo raziskali, kako se je z zdravstveno krizo soočilo vodstvo agencije in kako so vse to doživljali zaposleni v agenciji. Na podlagi raziskave ugotavljamo, da se je vodstvo agencije uspešno odzvalo na zdravstveno krizo in podajamo nekaj priporočil, kako obstoječe stanje še izboljšati. Opažamo, da zaposlenim največ pomenita dobri medsebojni odnosi na delovnem mestu in primerna komunikacija. Z opravljanjem dela na domu, kot enim izmed ključnih ukrepov v času epidemije COVID-19, nimajo posebnih težav in so takšen način dela dobro sprejeli.
Keywords: Epidemija COVID-19, management, kadrovski management, krizni management, krizno komuniciranje.
Published in DKUM: 26.08.2021; Views: 1134; Downloads: 133
.pdf Full text (1,34 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica