| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Analiza uporabe modulov kadrovsko informacijskega sistema v Splošni bolnišnici Jesenice
Sabina Mubi, 2023, master's thesis

Abstract: V Službi za organizacijo in kadre Splošne bolnišnice Jesenice (v nadaljevanju: SBJ) si kot v drugih organizacijah prizadevajo, da bi čim več kadrovskih procesov, postopkov in načinov dela digitalizirali oz. jih izvajali v obstoječem kadrovskem sistemu KADRIS 4 ponudnika Četrta pot, d. o. o. Z namenom ugotavljanja učinkovitosti digitalizacije procesov je v pričujoči nalogi kritično ovrednotena obstoječa digitalizacija programske rešitve, ki jo uporablja SBJ za namen kadrovske službe. V ta namen je bila izvedena analiza uporabe modulov kadrovsko informacijskih sistemov v SBJ in narejena primerjava z najpogosteje uporabljenimi moduli kadrovsko informacijskih sistemov na splošno (v nadaljevanju: KIS). Analizirali je bilo tudi, v kolikšnem obsegu te module uporabljajo v SBJ ter kako bi lahko uporabo le-teh še izboljšali oz. povečali. Pri pripravi magistrske naloge smo na celoten sistem gledali celovito ter z ustreznimi metodami in tehnikami skušali analizirati, kaj vse bi sistem lahko ponudil, kje so priložnosti za izboljšave ter kaj so prioritete. Eden od rezultatov analize so priporočila za izboljšavo in uvedbo smiselnih modulov glede na pričakovane učinke in stroške uvedbe.
Keywords: kadrovski management, kadrovsko informacijski sistem, modul, zaposlovanje, kadri
Published in DKUM: 24.11.2023; Views: 315; Downloads: 29
.pdf Full text (4,00 MB)

2.
Analiza pričakovanih učinkov uvedbe oblačne rešitve »SAP Success Factors«
Špela Mahorič, 2019, master's thesis

Abstract: Eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri doseganju poslovnih ciljev podjetja so usposobljeni zaposleni, ki se uspešno spopadajo z novimi razmerami na trgu. Zato je kadrovska funkcija v podjetjih izjemnega pomena, saj izbira kandidate, ki so za dosego poslovnih ciljev najbolj primerni. Na eni strani imamo tradicionalno plat kadrovske funkcije, pri kateri podjetje zagotovi zaposlene in poskrbi, da ti zaposleni dobijo za svoje delo primerno plačilo. Na drugi strani pa imamo strateško plat kadrovske funkcije. Pri tej gre za to, da podjetje pridobi prave zaposlene na pravih delovnih mestih, ki delajo prave stvari na pravi način, hkrati pa jim omogoča pravi razvoj za prihodnost. Obe strani kadrovske funkcije lahko poenostavimo s pomočjo kadrovskih informacijskih sistemov. Ti omogočajo, da podjetje zmanjša kadrovsko papirno dokumentacijo in upravlja z zaposlenimi s pomočjo informacijskega sistema. Začetki kadrovskih informacijskih sistemov so bili v opravljanju nalog tradicionalne plati. Ob razvoju informacijske tehnologije pa so ponudniki kadrovskih informacijskih sistemov razvili tudi strateško plat kadrovske funkcije. Kadrovski informacijski sistemi so sredstvo za pridobivanje, shranjevanje, analiziranje in posredovanje informacij različnim uporabnikom. Običajno obsegajo ohranjanje zaposlenih, zaposlovanje, upravljanje z zaposlenimi, upravljanje plačilnega prometa, načrtovanje kadrovskih virov, upravljanje z izobraževanji, spremljanje uspešnosti, samoupravljanje zaposlenih, načrtovanje, upravljanje odsotnosti, analitiko, prerazporeditve zaposlenih in drugo. Na trgu obstaja veliko ponudnikov kadrovskih informacijskih sistemov. Noviteta predvsem na slovenskem trgu pa je SAP Success Factors. Rešitev še vedno omogoča opravljanje enakih kadrovskih funkcij, le da je s SAP Success Factors to poenostavljeno in dostopnejše. V magistrski nalogi je mogoče spoznati in lažje razumeti kadrovsko funkcijo v podjetju in področja upravljanja s kadri. Podrobneje so opredeljeni kadrovski informacijski sistemi, njihov razvoj in funkcije ter ponudniki kadrovskih informacijskih sistemov. Izmed vseh ponudnikov smo izbrali rešitev SAP Success Factors, ki je nastala leta 2011 ob združitvi podjetij SAP d. o. o. in Success Factors. V drugem delu je na podlagi podjetja X predstavljen obstoječi kadrovski informacijski sistem in nekatere funkcije, kot sta spremljanje uspešnosti zaposlenih in upravljanje nasledstev. Obstoječi kadrovski informacijski sistem v tem podjetju namreč ne predstavlja takšne učinkovitosti, kot bi ga podjetje z uporabo sistema želelo. Nekaterih funkcij ni mogoče informacijsko podpreti ali pa so za to potrebni zunanji zaposleni, kar prinaša podjetju visoke stroške. V magistrski nalogi smo v demo verziji programa SAP Success Factors predstavili procese, ki bi izbranemu podjetju izboljšali upravljanje s kadri. Za konec smo naredili primerjalno analizo med obstoječim kadrovskim informacijskim sistemom in programom SAP Success Factors. Ugotovili smo, da bi podjetje z vpeljavo sistema SAP Success Factors izboljšalo nekatere procese, zmanjšalo papirno dokumentacijo, izboljšalo kadrovsko poročanje, informacijsko podprlo letne pogovore, izboljšalo motivacijo zaposlenih in drugo.
Keywords: kadrovski informacijski sistem, SAP Success Factors, primerjalna analiza, oblikovanje ciljev, letni pogovori, upravljanje nasledstev
Published in DKUM: 18.03.2019; Views: 1408; Downloads: 200
.pdf Full text (2,11 MB)

3.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH Z LETNIMI POGOVORI V NEPROFITNI ORGANIZACIJI
Karmen Mattias Klemen, 2011, master's thesis

Abstract: Osnova za izdelavo magistrskega dela je, da se kadrovska politika razvija z usmeritvijo, ki daje vedno večji pomen raziskovanju razvoja kadrov, organizacijske kulture in klime in s tem tudi letnih pogovorov. Letni pogovori prispevajo k izboljšanju dela, saj gre za obliko rednega medosebnega poslovnega komuniciranja vodje z zaposlenim. Glavni namen letnega pogovora je analiza preteklega in sedanjega stanja dela zaposlenih ter načrtovanje ciljev za prihodnost. Namen usmerjenega razvoja kadrov in organizacijske klime pa je uspešnejše in učinkovitejše vodenje organizacije. V magistrski nalogi sem ugotavljala zadovoljstvo zaposlenih z že uvedenimi letnimi pogovori. Raziskavo sem izvedla v neprofitni organizaciji, zavodu za vzgojo in izobraževanje, kjer sem zaposlena. Institucija je namenjena vzgoji in izobraževanju mladostnikov z motnjami vedenja in čustvovanja. S sodobnimi metodami vzgoje in izobraževanja poskušamo pomagati mladostnikom pri odpravljanju težav, ki so jih pripeljale v zavod, in pri pripravljanju za vrnitev v primarno socialno okolje. S tovrstnim delom pa smo zaposleni izpostavljeni tudi večjemu tveganju izgorelosti pri delu, zato je tudi letni pogovor ena od oblik preprečevanja le-tega. Magistrsko delo Zadovoljstvo zaposlenih z letnimi pogovori v neprofitni organizaciji je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu sem s pomočjo domače in tuje literature opredelila pomen letnega pogovora, ki ga v delu obravnavam v sklopu sistemskega pristopa. Letne pogovore sem umestila v proces razvoja kadrov, opisala namen in cilj letnih pogovorov v javni upravi/šolstvu, opisala postopke izvajanja letnih pogovorov ter podala pomembno vlogo kadrovskemu informacijskemu sistemu, predvsem modulu letnih pogovorov. V raziskovalnem delu sem rezultate raziskave o stopnji zadovoljstva zaposlenih z letnimi pogovori predstavila v treh delih. Prvi del obsega demografske podatke anketiranih, drugi del analizo podatkov, ki jih lahko razberemo iz vsake trditve posebej, in tretji del, ki vključuje testiranje postavljenih hipotez. Na osnovi mojega spoznavanja področja letnih pogovorov v organizaciji sem v dodatnem poglavju magistrskega dela oblikovala predlog za uvedbo kadrovskega informacijskega sistema – modul letni pogovori (KIS − LP). To področje je tudi potencialno področje, kjer je možen napredek. V zaključnem delu sem poleg zaključkov predlagala možnosti nadaljnjega razvoja, ki se nanašajo na posodobitev načinov vodenja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, saj je bilo na področju vzgoje in izobraževanja na temo letnih pogovorov napisanih le manjše število del.
Keywords: razvoj kadrov, letni pogovor, kompetence, javna uprava, kadrovski informacijski sistem
Published in DKUM: 03.06.2014; Views: 1575; Downloads: 197
.pdf Full text (4,08 MB)

4.
UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI V ERP REŠITVI SAP NA PRIMERU OSEBNEGA PORTALA ZA ZAPOSLENE IN PORTALA ZA VODJE
Sara Gojčič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času se podjetja zavedajo pomena človeških virov, ki predstavljajo enega izmed najpomembnejših virov organizacije, saj so le ti tisti, ki omogočajo optimalno izrabo ostalih virov in povečujejo poslovno uspešnost podjetij. Veliko vlogo pri strateškem načrtovanju podjetja pa igra management človeških virov, ki se nanaša na ukrepe managementa ob upoštevanju ciljev in interesov zaposlenih z namenom doseganja čim boljših poslovnih rezultatov. Za učinkovito vodenje kadrovske funkcije se mnoga podjetja odločajo za kadrovske informacijske sisteme, ki lahko delujejo kot modul ERP ali kot samostojna kadrovska rešitev. Pri vodenju kadrovske funkcije pa ne mislimo le na ciljno vodenje in razvoj kariere, vendar se podjetja srečujejo tudi s potrebami po npr. hitrem prilagajanju zakonskih sprememb, sprotnem analitičnem in statističnem poročanju, kar še toliko bolj povečuje vrednost kadrovsko informacijskih sistemov. Primer pogosto implementirane ERP je SAP, ki vsebuje številne module za celotno poslovanje podjetja. Za povečanje učinkovitosti kadrovskega oddelka služi modul Upravljanje s človeškim kapitalom. V diplomskem seminarju smo predstavili tudi aplikaciji podjetja SAP: Portal za zaposlene in Portal za vodje, ki služita predvsem optimizaciji poslovnih procesov in razbremenitvi dela kadrovske službe, ki lahko sedaj nastopa kot strokovni partner managerjem in se ukvarja s strateško pomembnejšimi nalogami v podjetju.
Keywords: Človeški viri, ERP, kadrovski informacijski sistem, management človeških virov, modul Upravljanje s človeškim kapitalom, Portal za vodje, Portal za zaposlene, SAP.
Published in DKUM: 06.12.2012; Views: 2133; Downloads: 272
.pdf Full text (1,01 MB)

5.
KADROVSKI PROCESI V PODJETJU TOKO D.O.O.
Teja Kastelic, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo raziskali kadrovske procese v podjetju Toko, d. o. o. Opredelili smo, kdo izvaja kadrovske procese in na kakšen način jih izvaja. Opisali in prikazali smo potek obstoječih kadrovskih procesov in na podlagi tega oblikovali model kadrovske dejavnosti. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili kadre – to so vsi zaposleni v podjetju in so pomembni pri uresničevanju ciljev organizacije, zato je potrebno pravilno vodenje in stalno izobraževanje. Kadrovska funkcija se nanaša na kadrovske potrebe. Opisali in našteli smo kadrovske procese ter predstavili osnovni kadrovski proces - kadrovanje, ki se v podjetju neprestano izvaja. Kadrovski procesi pa se v večini danes izvajajo s pomočjo kadrovskega informacijskega sistema. V empiričnem delu smo raziskovali kadrovske procese v podjetju Toko, d. o. o. Raziskovanje je potekalo na podlagi intervjuja z direktorjem podjetja in kadrovsko referentko. Zanimalo nas je, kdo izvaja kadrovske procese v podjetju, ali prihaja do podvajanja nalog, kajti kadrovsko funkcijo v podjetju Toko, d. o. o. izvajajo kadrovska referentka, direktor, administrativna služba in zunanji izvajalci. Kadrovske procese, ki se v podjetju izvajajo, smo opisali in jih grafično prikazali s programom Microsoft Visio 2010. V zaključku smo podali svoje ugotovitve, mnenje in nekaj predlogov za izboljšanje obstoječega stanja.
Keywords: Kadrovski procesi, kadri, kadrovska funkcija, kadrovanje, kadrovski informacijski sistem.
Published in DKUM: 19.09.2012; Views: 3950; Downloads: 594
.pdf Full text (1,97 MB)

6.
7.
8.
PRENOVA KADROVSKO INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA 2. OSNOVNI ŠOLI SLOVENSKA BISTRICA
Jožica Smogavec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Napredku informacijske tehnologije in zamahu hitrega razvoja celovitih informacijskih rešitev je v zadnjih letih skoraj nemogoče slediti. Razvoj je bliskovit predvsem v gospodarstvu, česar pa ne moremo trditi za javne zavode, kjer se šele v zadnjih letih pojavljajo poenotene informacijske rešitve za določena področja. Med njimi ni kadrovskega informacijskega sistema, ki bi bil zaradi specifike upravljanja s kadrom na osnovnih šolah nujno potreben. Tako je odločitev o razvoju, nakupu, uporabi in prilagajanju takšnega sistema prepuščena posameznemu zavodu. 2. osnovna šola Slovenska Bistrica trenutno uporablja osnovni kadrovsko informacijski sistem, ki ne vsebuje funkcionalnosti beleženja opravljenih delovnih ur. Slednje so ključnega pomena za dosledno, korektno in transparentno upravljanje s kadrom. Diplomska naloga je osredotočena na prenovo in hkrati nadgradnjo osnovnega informacijskega sistema, ki bi bil z novimi funkcionalnostmi primeren in vsesplošno zanimiv za uporabo v osnovnih šolah. Osnova za pripravo prenove informacijskega sistema je bila analiza večjih informacijskih sistemov, ki obstajajo na tržišču, upoštevanje v literaturi obstoječih teoretičnih izhodišč o kadrovsko informacijskih sistemih in zbrane izkušnje zaposlenih na osnovnih šolah, ki se ukvarjajo z organizacijo dela . Na podlagi tega so bile natančno definirane potrebe osnovnih šol in iz njih izluščene funkcionalnosti, ki so jih lahko programerji pretvorili v prenovljen kadrovsko informacijski sistem. Ta omogoča celovit pregled nad opravljenim delom, izplačevanjem povečanega obsega dela, interesnih dejavnosti in dodatne strokovne pomoči, kar je zaradi ažurnosti in transparentnosti povzročilo večje zadovoljstvo med zaposlenimi in bistveno olajšalo in skrajšalo delo administratorjev, ki so zadolženi za to področje. S tem predstavlja diplomska naloga pomemben prispevek k razvoju kadrovsko informacijskih sistemov na osnovnih šolah in je primerna tako za programerska podjetja, ki se ukvarjalo z razvojem KIS, kot za ravnatelje, pomočnike ravnateljev, strokovne in druge potencialne uporabnike.
Keywords: kadrovske evidence, prisotnosti in odsotnosti, javni zavod, kadrovski informacijski sistem, informacijska tehnologija
Published in DKUM: 08.03.2011; Views: 2487; Downloads: 415
.pdf Full text (3,99 MB)

9.
RAZVOJ KADROV IN KADROVSKE DEJAVNOSTI V SLOVENSKIH ŽELEZNICAH D.D.
Žiga Skvarča, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Kadrovska dejavnost dobiva nov položaj v podjetjih. S tem so tudi funkcije dela tako poslovnih delavcev kot kadrovskih vodij in kadrovskih strokovnjakov zahtevnejše, odgovornejše in strokovnejše. Naloga kadrovske dejavnosti je, da se vključi v kratkoročni in dolgoročni razvoj podjetja, da izbira, adaptira, stimulira in razvija ustrezne kadre, ki so potrebni za uresničevanje postavljenih nalog. Njena naloga je, da usposobi kadre za delovne veščine, inovacije, ustvarjalnost, napredek in razvoj, da jih stimulira za nadaljnje izpopolnjevanje in za pravilen odnos do dela. V diplomski nalogi smo predstavili razvoj kadrov in kadrovske dejavnosti na Slovenskih železnicah. V teoretičnem delu smo se podrobneje seznanili s celotno kadrovsko dejavnostjo, kadrovsko politiko, z iskanjem in selekcijo kadrov ter s kadrovsko informacijskim sistemom. V drugem, empiričnem delu, smo podrobneje predstavili delovanje Slovenskih železnic, njihovo zgodovino, dejavnost s katero se ukvarja, organizacijsko strukturo in razvojne usmeritve. Preko razgovora in ankete pa smo pridobili podatke o kadrovski strukturi, kadrovski dejavnosti, izobraževalni dejavnosti, ter o kadrovsko informacijskem sistemu, katere smo obdelali in podali rezultate, ter odgovorili na postavljene hipoteze.
Keywords: - Slovenske železnice - Razvoj kadrov - Kadrovska struktura - Kadrovska dejavnost - Izobraževalna dejavnost - Kadrovski informacijski sistem
Published in DKUM: 01.06.2010; Views: 3534; Downloads: 406
.pdf Full text (576,78 KB)

10.
IZGRADNJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA PODPORO SISTEMA RAZVOJA KADROV
Živa Primožič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava uvedbo kadrovsko informacijskega sistema v podjetju, saj zaradi naraščanja števila zaposlenih vodenje evidence zaposlenih v papirni obliki predstavlja dolgoročno in zamudno delo z večjimi možnostmi za napake. V prvem delu je predstavljen problem ter na kratko podjetje Diss d.o.o. Sledi teoretična opredelitev razvoja kadrov ter njihov pomen. Osrednji del ter zaključek je namenjen rešitvi problema z uvedbo kadrovsko informacijskega sistema za podjetje Diss d.o.o. z uporabo programa Microsoft Office Access 2007. Predstavljene so dejavnosti, kot so izdelava tabel, relacij in oblikovanje obrazcev, ki so potrebni za delovanje te aplikacije.
Keywords: • kadri • kadrovska dejavnost • razvoj kadrov • kadrovski informacijski sistem
Published in DKUM: 10.05.2010; Views: 2742; Downloads: 373
.pdf Full text (1,11 MB)

Search done in 1.77 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica