| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


11 - 20 / 23
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
11.
ANALIZA UPORABE JAVNEGA MESTNEGA POTNIŠKEGA PREVOZA V MARIBORU
Dunja Špiljak, 2009, diplomsko delo

Opis: Uporaba javnega mestnega potniškega prevoza v Sloveniji z leti upada, saj se prebivalci raje odločajo za prevoz z osebnim vozilom, kar vodi do nasičenosti mest z vozili. Potreben je pristop, ki bo nudil sodoben, hiter, udoben, racionalen in varen prevoz ter tako ljudi vzpodbudil k uporabi javnega prevoza v mestih. Namen raziskave je bil ugotoviti v kolikšni meri meščani Maribora in okolice uporabljajo javni mestni potniški prevoz in s kakšnim namenom. Analizirano je bilo tudi, kako so potniki zadovoljni s ceno vozovnic, z voznim redom, s prijaznostjo voznikov avtobusov, z udobjem na avtobusu, z urejenostjo avtobusa in postajališč. Glavne ugotovitve raziskave so: - Dnevne potnike predstavljajo učenci in dijaki, tedenske uporabnike predstavljajo upokojenci. - Največ potnikov uporablja javni mestni potniški prevoz, ker nima druge možnosti prevoza. - Večina potnikov je zadovoljna s pogostostjo voženj oz. voznim redom. - Kljub nižji ceni vozovnice se večina anketiranih oseb ne bi pogosteje vozila z javnim mestnim potniškim prevozom. - Večina potnikov je dokaj zadovoljnih glede udobja in urejenosti mestnega avtobusa.
Ključne besede: Ključne besede: mobilnost, javni prevoz potnikov, javni mestni potniški prevoz, Veolia Transport.
Objavljeno: 08.06.2010; Ogledov: 1877; Prenosov: 436
.pdf Celotno besedilo (708,80 KB)

12.
Park&Ride sistemi in študija primerov v okviru Evrope : diplomsko delo univerzitetnega študija
Tina Cvahte, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo se posveca opisu sheme Park&Ride, ki je oblika vecslojnega nacrtovanja javnega potniškega transporta ter parkiranja v mestu. Gre za sistem, kjer se uporabnik do obrobja mesta pripelje z lastnim osebnim avtomobilom, nato pa zamenja modaliteto ter pot do centra mesta nadaljuje z javnim potniškim prevozom. Za implementacijo tega sistema je potrebno skrbno nacrtovanje vseh vidikov sheme, od cene parkiranja na parkirišcih, ugodnosti javnega potniškega prevoza, pa vse do omejevanja prometa in parkiranja v centru mesta. Ta shema je v Evropi precej razvita, najdemo jo skoraj v vseh vecjih mestih. V nekaterih je razvita do te mere, da je njena uporaba zelo smiselna in razširjena, ponekod pa uporabo sheme Park&Ride ne spodbujajo z dodatnimi iniciativami, je predraga in podobno, zato shema uporabnikom ni privlacna in ni zaživela.
Ključne besede: javni potniški prevoz, omejevanje prometa, Park&Ride
Objavljeno: 30.11.2010; Ogledov: 2261; Prenosov: 225
.pdf Celotno besedilo (2,82 MB)

13.
Negativni vplivi cestnega prometa na okolje : diplomsko delo
Sandra Petrović, 2010, diplomsko delo/naloga

Opis: Danes veliko groţnjo okolju predstavlja cestni promet. Vse več podjetij za distribucijo uporablja cestni prevoz, vedno več ljudi uporablja osebna vozila kot edino prevozno sredstvo ter tako povzroča precejšnjo škodo okolju in ogroţa svoje zdravje. Zaradi ugodne geografske lege Slovenije in posodobljene cestne infrastrukture je cestni tovorni promet v stalnem porastu in predstavlja škodljive vplive na okolje. Cilj evropske in slovenske prometne politike je preusmeriti cestni tovorni promet na bolj racionalne oblike transporta oziroma na kombinirani transport. V Sloveniji prevladuje motorizirani promet. Gosto cestno omreţje je povzročilo manjšo uporabo javnega potniškega prometa ter tako povečalo netrajnosten način prevoza oziroma individualni prevoz. Zaradi vse večje uporabe zasebnega prevoza so se povečali izpusti toplogrednega plina ogljikovega dioksida.
Ključne besede: cestni promet, kombinirani prevoz, javni potniški promet, toplogredni plini, varovanje okolja
Objavljeno: 17.05.2011; Ogledov: 4122; Prenosov: 671
.pdf Celotno besedilo (1,10 MB)

14.
Analiza poslovanja družbe Kam-Bus, d.d.
Jure Premelč, 2011, diplomsko delo

Opis: Namen diplomskega dela je bila predstavitev in analiza poslovanja družbe Kam-Bus. Predstavili in analizirali smo tri temeljne računovodske izkaze podjetja, in sicer: bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov. Pri analizi poslovanja smo se omejili na obdobje zadnjih petih poslovnih let, zato so bili v diplomskem delu uporabljeni podatki iz letnih poročil od leta 2006 do leta 2010. Analizo poslovanja smo še dodatno dopolnili in razširili s pomočjo računovodskih kazalnikov, katere smo izračunali iz pridobljenih podatkov. Pred začetkom same analize pa smo na kratko opisali tudi značilnosti podjetja in dejavnosti v katero sodi. Z analizo računovodskih izkazov s pomočjo kazalnikov smo prišli do zaključka, da podjetje Kam-Bus posluje uspešno in učinkovito. Podjetje v vseh letih posluje z dobičkom. Sredstva se z leti povečujejo, predvsem na račun novih investicij. Prav tako podjetje nima težav s plačilno sposobnostjo. Poslovna uspešnost podjetja se povečuje, saj podjetje učinkovito kombinira javne linijske prevoze z ostalimi vrstami komercialnih prevozov.
Ključne besede: Bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, javni linijski prevoz, računovodska analiza, računovodski kazalniki
Objavljeno: 28.11.2011; Ogledov: 1960; Prenosov: 193
.pdf Celotno besedilo (1,22 MB)

15.
MOŽNOST RACIONALIZACIJE POTNIŠKIH PREVOZOV V DRUŽBI IZLETNIK CELJE
Urška Marš, 2013, diplomsko delo

Opis: Javni cestni potniški promet v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih ne sledi tempu povečanja prometa z osebnimi in tovornimi vozili, zato je večina cest v državi preobremenjena, hkrati pa občutno povečanje prometa vpliva na hitrost prometnih tokov, obremenjevanje okolja, kakovost prometnih storitev in ne nazadnje na kakovost vsakdanjega življenja. Ko pomislimo na javni potniški prevoz, moramo misliti tudi na okolje, saj je prevoz pomemben dejavnik, ki ima negativen vpliv na okolje in prostor. Vendar pa brez prevoza nikakor ne gre, zato morajo podjetja, ki se ukvarjajo z javnimi potniškimi prevozi, nabavljati prevozna sredstva, ki so kar se da prijazni okolju ter zdravju ljudi, kar pomeni, da so manj hrupni, imajo manj izpusta strupenih plinov v okolje ter nudijo potniku varno in udobno vožnjo. V diplomskem delu sem predstavila racionalizacijo javnih potniških prevozov v cestnem prometu. Opisani so problemi, s katerimi se soočajo prevozna podjetja, kot je Izletnik Celje, in katere cilje želimo doseči za večjo uporabnost javnih prevozov (nižja cena vozovnice, uvedba avtobusov na zemeljski plin – metanbus, prenova avtobusnih postajališč in postaj, uvedba enotne vozovnice).
Ključne besede: javni potniški prevoz, Izletnik Celje, d. d., promet, potniki, varnost prevozov, cena prevozov, vozni park, avtobus, ekonomičnost, udobnost, moderniziranost.
Objavljeno: 22.01.2014; Ogledov: 1396; Prenosov: 91
.pdf Celotno besedilo (4,15 MB)

16.
PREDLOGI UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA MED MAJŠPERKOM IN MARIBOROM
Erika Kozoderc, 2013, diplomsko delo

Opis: Slovenske občine se med seboj razlikujejo, tako po številu občanov, kot po gostoti poselitve. Večje občine imajo v javnem potniškem prometu vlogo vozlišč in so cilj številnih dnevnih migracij. Manjše občine izvajajo prometne povezave do vozliš. Mnogokrat je posledica prometnih povezav nerentabilnost linij. Pogosti problemi na obstoječem stanju linij med Majšperkom in Mariborom so: hitrost potovanja, usklajevanja pri prehodu med vrstami prometa iz enega načina potovanja na drugega. Obstoječe stanje javnega potniškega prometa sem opisala in raziskala s pomočjo ankete. Na osnovi raziskave, sem ugotovila, da je mogoče obstoječe stanje izboljšati z naslednjimi ukrepi, kot so: hitra linija avtobusnega prometa, strategija prestopanja, parkiraj in se pelji, najemi in se pelji, deli in se pelji in prevoz na klic. Vsak, od ukrepov je predstavljen v diplomski nalogi.
Ključne besede: javni potniški promet, obravnava avtobusnih in železniških linij, obravnava predlaganih ukrepov hitra linija avtobusnega prometa, strategija prestopanja, parkiraj in se pelji, najemi in se pelji, deli in se pelji, prevoz na klic.
Objavljeno: 23.05.2013; Ogledov: 943; Prenosov: 123
.pdf Celotno besedilo (6,68 MB)

17.
SISTEM ZA IZDELAVO VOZNIH REDOV IN NJEGOVA INTEGRACIJA V NAČRTOVALNIK ZA MARIBOR
Marko Burjek, 2014, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu smo analizirali trenutno dostopne načrtovalnike javnega prometa za mesto Maribor ter podatke, ki so potrebni za izdelavo lastnega načrtovalnika. Predstavili smo način snovanja sistema za izdelavo voznih redov, ki iz podatkov mariborskega upravljalca javnih prevozov, primestnega avtobusnega prometa in informacij o lokacijah in linijah v javno dostopni podatkovni zbirki OpenStreetMap izdela vozne rede primerne za uporabo v načrtovalniku. Vozni redi so uporabljeni v izdelanem načrtovalniku javnega prometa za Maribor.
Ključne besede: OpenStreetMap, General Transit Feed Specification, načrtovalnik poti, javni prevoz, vozni redi
Objavljeno: 06.03.2015; Ogledov: 940; Prenosov: 102
.pdf Celotno besedilo (4,38 MB)

18.
MOBILNOST LJUDI V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Jožica Uršnik, 2015, diplomsko delo

Opis: Večji del energije v Sloveniji se porabi za transport, poleg tega ima transport številne negativne vplive na ljudi in okolje. Posebno kritičen je cestni transport z osebnimi vozili. Z načrtovanjem urbane trajnostne mobilnosti se želi uvesti trajnostne oblike prevoza (javni transport in kolesarjanje). Trajnostna mobilnost pomeni zagotoviti učinkovito mobilnost za vse ljudi ob hkratnem zmanjšanju porabe neobnovljivih virov energije in negativnih okoljskih učinkov, kar se odraža v izboljšanju kakovosti življenja. Trajnostna mobilnost zahteva spoštovanje gospodarskih, socialnih in naravnih omejitev ter odgovorno ravnanje do prihodnjih generacij. V nalogi sem na primeru Občine Miklavž na Dravskem polju preučevala potovalne navade domačinov in uporabo transportnih sredstev pri vsakodnevnih opravilih (prevozi v službo in v prostem času ) in v času dopustov. Glavna ugotovitev raziskave glede mobilnosti odraslih oseb je, da večina ne uporablja javnega prevoza, čeprav je ta dobro organiziran; kljub relativno visoki ceni pogonskega goriva domačini še vedno najpogosteje uporabljajo osebni avtomobil. Tudi pri prevozih otrok v šolo prevladuje osebni prevoz ob rahlem naraščanju uporabe javnega prevoza. Večja uporaba sredstev javnega prevoza bi lahko izboljšala bivanjske pogoje domačinov.
Ključne besede: potovalne navade ljudi, promet v urbanem okolju, trajnostna mobilnost, dnevna mobilnost ljudi, mobilnost ljudi v času dopustov in počitnic, prevoz z osebnimi vozili, javni potniški prevoz.
Objavljeno: 25.08.2015; Ogledov: 587; Prenosov: 66
.pdf Celotno besedilo (700,91 KB)

19.
UČINEK USKLADITVE SISTEMA JAVNEGA FINANCIRANJA PREVOZOV DIJAKOV IN ŠTUDENTOV NA POVPRAŠEVANJE PO JAVNEM PREVOZU
Suzana Habjanič, 2015, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu je na podlagi multikriterijske analize razvit prometni model oziroma metodologija za napovedovanje učinka uskladitve sistema javnega financiranja prevozov dijakov in študentov na povpraševanje po javnem prevozu. Z uporabo izdelane metodologije lahko izračunamo vpliv vzpostavljenega modela financiranja na zastavljene cilje. V delu je prikazan potek prometnopolitičnega ukrepa združevanja javnih finančnih sredstev, namenjenih prevozu dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih, kot je bil izveden v letu 2012. Preveritev izdelanega matematičnega modela je potekala na realnih podatkih modificiranega modela subvencioniranih prevozov. Razviti model je bil umerjen na ugotovljenih spremembah v obsegu povpraševanja, ki je v letih 2010 do 2012 pokazal dvig števila uporabnikov za 61,39 % ob nespremenjenem obsegu skupaj uporabljenih finančnih sredstev. Ob učinkih večstopenjskega uteževanja ciljev je bilo ugotovljeno, da je možno izdelani znanstveni pristop z vsebinsko prilagoditvijo posameznih ciljev in ukrepov uporabiti za napovedovanje števila potnikov v GJS JPP. Izračun je pokazal, da bi se ob idealnih razmerah upravljanja in izvajanja integrirane GJS JPP potencialno število potnikov lahko dvignilo za kar 60,45 %. S pomočjo izdelane metodologije je možno napovedati, da bi učinek prenove GJS JPP lahko povzročil primerljiv dvig števila potnikov, kot se je to zgodilo v primeru prenove subvencioniranega sistema prevoza dijakov in študentov.
Ključne besede: javni potniški promet, subvencionirani prevoz, model financiranja, dvig števila potnikov, večkriterijska analiza
Objavljeno: 29.03.2016; Ogledov: 437; Prenosov: 112
.pdf Celotno besedilo (1,14 MB)

20.
INTEGRIRANE VARNOSTNE IN LOKACIJSKE STORITVE ZA VOZILA JAVNEGA PREVOZA
Gregor Černivec, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi je predstavljena izvedba prototipa sistema z integriranimi varnostnimi in lokacijskimi storitvami. Cilj je bil izdelati napreden nizkoenergijski digitalni sistem video nadzora, ki poleg osnovne funkcije varovanja oseb in premoženja, vključuje lociranje vozila, napredno analizo videa, kot je štetje oseb in gibanje v napačno smer, ter lokacijsko odvisno oglaševanje. Za sledenje smo razvili program v programskem jeziku C#. Program omogoča iskanje zanimivih lokacij v trenutni okolici vozila ter njihovo izpisovanje na monitorju v vozilu. Izdelan prototip je primeren za vgradnjo v vse vrste vozil javnega prevoza.
Ključne besede: varnostne storitve, lokacijske storitve, javni prevoz, video nadzor, analiza videa
Objavljeno: 28.09.2016; Ogledov: 1027; Prenosov: 62
.pdf Celotno besedilo (1,78 MB)

Iskanje izvedeno v 0.22 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici