| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 49
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
Upravljanje raznolikosti v podjetju X
Sara Jurhar, 2024, master's thesis

Abstract: To magistrsko delo raziskuje različne metode in pristope, ki jih uporabljajo organizacije za učinkovito upravljanje raznolikosti in spodbujanje vključenosti na delovnem mestu. Z razvijajočim se globalnim poslovnim okoljem so organizacije prepoznale pomen izkoriščanja potenciala raznolike delovne sile za pridobitev konkurenčne prednosti. Izkazalo se je, da je doseganje resnično vključujočega in pravičnega okolja precej zahtevno. Cilj te naloge je zato proučiti metode, ki jih organizacije uporabljajo za reševanje vprašanj, povezanih z raznolikostjo, in opredeliti najučinkovitejše načine za upravljanje raznolikosti. Magistrsko delo na podlagi celovitega pregleda literature analizira teoretične okvire, konceptualne modele in praktična orodja, ki se uporabljajo pri upravljanju raznolikosti. Poleg tega prikazuje tudi morebitne ovire, ki zavirajo prizadevanja za upravljanje raznolikosti, vključno s pristranskostjo, stereotipi, odporom do sprememb in komunikacijskimi izzivi. Z raziskovanjem teh izzivov želimo v magistrskem delu zagotoviti priporočila in predloge za organizacije, ki želijo spodbujati vključujočo delovno okolje. Namen tega dela je s kvalitativnim pristopom zbrati vpoglede zaposlenih, ki delajo na področju upravljanja raznolikosti, da bi spoznali različne pobude za upravljanje raznolikosti v podjetju. Ugotovitve te raziskave prispevajo k obstoječi literaturi o upravljanju raznolikosti in zagotavljajo praktične vpoglede za organizacije, ki želijo izboljšati svoje strategije upravljanja raznolikosti. Organizacije lahko z razumevanjem najučinkovitejših metod upravljanja raznolikosti ustvarijo okolje, kjer se vsi zaposleni počutijo cenjene, spoštovane in vključene, kar zagotavlja osnovo za inovativnost, ustvarjalnost in trajnostno rast.
Keywords: raznolikost zaposlenih, upravljanje raznolikosti, vključenost, programi upravljanja raznolikosti, izzivi upravljanja raznolikosti.
Published in DKUM: 22.04.2024; Views: 125; Downloads: 17
.pdf Full text (1,43 MB)

2.
Zaposlovanje tujih državljanov v Jugovzhodni Sloveniji
Nina Poglajen, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjem času smo v Sloveniji priča izjemnemu pomanjkanju predvsem ustrezne delovne sile. Podjetja se vse bolj usmerjajo v iskanje kadra v tujini, kar prinaša izzive na številnih področjih, predvsem v zaposlovanju. V diplomskem delu smo obravnavali problematiko pomanjkanja delovne sile in zaposlovanja tujih delavcev. S pomočjo ankete med podjetji iz predelovalnih dejavnosti smo v raziskovalnem delu naloge skušali raziskati regijo Jugovzhodna Slovenija, podati uvid v poklice, ki jih delodajalci te regije najbolj potrebujejo, preveriti, ali delodajalci zaposlujejo tudi tuje državljane, katere zaposlujejo v največji meri ter s kakšnimi težavami se soočajo pri iskanju delovne sile ter vodenju postopkov izdaje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo. V teoretičnem delu naloge smo poskušali podati celosten vpogled v zaposlovanje tujih državljanov v Sloveniji. Ugotovili smo, da bodo demografski trendi in gospodarska rast v prihodnje vedno izraziteje vplivali na trg dela ter s tem na pomanjkanje predvsem delovne sile, ki ima ustrezna znanja in kompetence in po katerih delodajalci največ povprašujejo. Podjetja tuje delavce v veliki meri zaposlujejo zaradi zapolnitve potreb po deficitarnih poklicih. Pomemben vir ponudbe delovne sile bo v prihodnosti pozitiven neto selitveni prirast, iz katerega bo Slovenija črpala potrebne kadre. Obenem smo ugotovili, da se v procesu iskanja kadra in vodenja postopkov izdaje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo pojavlja vrsto težav. Velik potencial na domačem trgu dela v prihodnje vidimo v privabljanju mladih slovenskih kadrov, ki jih je treba z različnimi ukrepi spodbuditi k izobraževanju za najbolj deficitarne poklice. Na strani omilitev težav v postopkih izdaje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo pa je potreben proaktivnejši pristop vseh, ki sodelujejo v postopku.
Keywords: zaposlovanje tujcev, zakonodaja, migracije, predelovalne dejavnosti, izzivi
Published in DKUM: 08.04.2024; Views: 169; Downloads: 24
.pdf Full text (1,73 MB)

3.
Posebnosti in izzivi pri podpori socialnemu in čustvenemu učenju učencev z MAS s perspektive učiteljev : magistrsko delo
Lina Mlakar, 2024, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo raziskali, kaj učitelji, ki poučujejo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, zaznavajo kot posebnosti in izzivi pri nudenju podpore socialnemu in čustvenemu učenju učencev z nizko funkcionalno MAS ter kaj so po njihovem mnenju posebnosti in izzivi pri soočanju z lastnim socialnim in čustvenim učenjem. Poleg glavnega cilja smo želeli odgovoriti tudi na specifične cilje, ki so pripomogli h glavnemu in smo jih zasledovali v empiričnem delu magistrskega dela. V teoretičnem delu smo predstavili avtizem oz. motnje avtističnega spektra (MAS), triado primanjkljajev, pridružene težave, socialno in čustveno učenje (tudi učencev z MAS) ter področja le-tega, čustveno inteligentnost učiteljev, odnos med učitelji in učenci z MAS, čustvovanje učiteljev, čustveno delo in njihove osnovne kvalitete ter strategije podpore socialnemu in čustvenemu učenju učencev z MAS. V kvalitativni raziskavi je sodelovalo osem učiteljic posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki poučujejo učence z nizko funkcionalno MAS. Na podlagi rezultatov smo pridobili odgovore petih sklopov raziskovalnih vprašanj, in sicer na učiteljevo socialno in čustveno učenje, učiteljevo podporo socialnemu in čustvenemu učenju učencev z nizko funkcionalno MAS, osnovne kvalitete učiteljev, medsebojne odnose med učitelji in učenci ter na čustvovanje učiteljev v odnosu do učencev z nizko funkcionalno MAS.
Keywords: Socialno in čustveno učenje, učenci z MAS, posebnosti in izzivi, podpora, učitelji.
Published in DKUM: 30.01.2024; Views: 295; Downloads: 41
.pdf Full text (2,10 MB)

4.
Upravljanje tveganj v velikih slovenskih podjetjih
Manja Kumer, 2023, master's thesis

Abstract: Upravljanje s tveganji v velikih slovenskih podjetjih je temeljni proces, namenjen prepoznavanju, ocenjevanju, zmanjševanju in spremljanju različnih vrst tveganj. To vključuje strateška, operativna, finančna tveganja, tveganja vplivov regulative in zakonodaje ter druga. Proces se začne s prepoznavanjem morebitnih groženj in priložnosti, čemur sledi ocena njihove verjetnosti in vpliva, prednostna razvrstitev tveganj in opredelitev sprejemljivih ravni tolerance tveganja. Nato se razvijejo in izvajajo strategije ublažitve, da se zmanjša ali odpravi vpliv teh ugotovljenih tveganj. Strategije tveganj v podjetju zajemajo celovit pristop k upravljanju tveganj v organizacijah, ki vključuje sprejemanje tveganja, prenos, izogibanje in zmanjševanje tveganja. Te strategije so zasnovane tako, da spodbujajo kulturo ozaveščenosti o tveganjih in preglednosti med zaposlenimi in zainteresiranimi stranmi. Orodja in njegove prednosti za upravljanje tveganj v podjetju, kot analiza tveganj, programska oprema za upravljanje tveganj, napovedi vrjetnih težav in katastrofalnih dogodkov, omogočanje rasti in konkurenca podjetij, izboljšanje poslovnih procesov ter načrtovanje proračuna, omogočajo bolj sistematičen, na podatkih temelječ in učinkovit proces obvladovanja tveganja. Ta orodja zagotavljajo prednosti, kot so izboljšano odločanje, proaktivno obvladovanje tveganj in izboljšano obvladovanje tveganj. Vendar obvladovanje tveganj v podjetju ni brez izzivov. Težave vključujejo kakovost in razpoložljivost podatkov, količinsko opredelitev nefinančnih tveganj, spremljanje regulativnih sprememb, obravnavanje človeških dejavnikov, slaba komunikacija ter drugo. Premagovanje teh izzivov je bistvenega pomena za organizacije, da lahko učinkovito delujejo v nenehno razvijajočem se poslovnem okolju in zaščitijo svoj dolgoročni uspeh. Prizadevanja za komuniciranje in izobraževanje zagotavljajo, da so zaposleni in deležniki dobro obveščeni o praksah obvladovanja tveganj. Nenehne izboljšave se spodbujajo z učenjem iz preteklih incidentov, sprejemanjem tehnološkega napredka in prilagajanjem pristopa obvladovanja tveganja posebnim potrebam vsakega podjetja. Navsezadnje je učinkovito obvladovanje tveganj ključnega pomena za ta velika slovenska podjetja, da se prilagodijo spreminjajočim se razmeram, zaščitijo svoje interese ter ohranijo dolgoročno rast in uspeh. S pomočjo letnih poročil smo primerjali upravljanja tveganj v slovenskih podjetjih za preteklih pet let. Obravnavana slovenska podjetja imajo svojo stategijo in politiko v primeru nastanka tveganj, ki sta ključnega pomena za ta podjetja, da se umaknejo iz negotovosti in izkoristijo priložnosti, hkrati pa zaščitijo svoje interese. Velika podjetja se v konkurenčnem okolju sodobnega poslovanja soočajo s kritičnim izzivom optimizacije delovanja in kakovosti ob učinkovitem obvladovanju tveganj. V tabelah smo pojasnili stopnje vrst tveganj, natančneje kreditno, likvidnostno, valutno, operativno, geopolitično in tržno tveganje. podjetij Revoz, Mercator, Lek in Krka. Ugotovili smo, da imajo omenjena podjetja izredno podobne in podrobne sisteme za obvladovanje tveganja. Prav tako smo za zadnje tekoče leto omenjenih podjetij naredili tabelo dejavnikov učinkovitosti in preverili katere od naštetih dejavnikov vsebujejo podjetja. Za vsako podjetje smo v letnem poročilu tudi pregledali njihove izzive in priložnosti glede upravljanja tveganj ter vplivov regulative in zakonodaje na le-to.
Keywords: Upravljanje tveganj, strategija tveganj, izzivi upravljanja tveganj, vrste tveganj, register tveganj.
Published in DKUM: 18.01.2024; Views: 409; Downloads: 104
.pdf Full text (1,04 MB)

5.
Stanje državnega notranjega revidiranja v Sloveniji
Stanka Lülik, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava pomen in vlogo revidiranja javnega sektorja v Sloveniji, pravni okvir državnega notranjega revidiranja, posebnosti različnih načinov organiziranja notranje revizije proračunskih uporabnikov in stanje državnega notranjega revidiranja v Sloveniji. Problemi državnega notranjega revidiranja v Sloveniji so naslednji: državno notranje revidiranje je pri več kot polovici proračunskih uporabnikov zgolj funkcija skladnosti (zakonitosti) poslovanja; državno notranje revidiranje v več kot polovici primerov izvajajo zunanji izvajalci storitev notranjega revidiranja in državno notranje revidiranje v Sloveniji pri več kot polovici proračunskih uporabnikov ne spremlja kakovosti svojega delovanja. Rezultati lastne raziskave kažejo, da je največ nalog notranjega revizijskega posla/lov predstavljalo notranje revidiranje skladnosti (zakonitosti), podobno navajajo tudi podatki Urada RS za nadzor proračuna, in sicer predstavljajo pregledi pravilnosti poslovanja 87 % vseh izvedenih notranjerevizijskih pregledov. Opravili smo lastno raziskavo med proračunskimi uporabniki z državnim notranjim revidiranjem. Pri tem smo zbrali 270 odgovorov, in sicer 61 % ali 166 anketirancev je izbralo odgovor »Z zunanjimi izvajalci storitev notranjega revidiranja«, 25 % ali 67 anketirancev odgovor »S skupno notranjerevizijsko službo«, preostalih 14 % oz. 37 anketirancev pa »Z lastno notranjerevizijsko službo«. Da je notranje revidiranje z najemom zunanjega izvajalca že vrsto let prevladujoča oblika zagotavljanja notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov, ugotavlja Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna. Spremljanje kakovosti delovanja se je v vprašalniku preverjalo z vprašanjem, »Kako spremljate kakovost delovanja notranjega revidiranja (kakovost opravljene notranje revizije, kakovost notranjerevizijskega poročila, priporočila notranje revizije, strokovnost izvajalcev notranjega revidiranja)?« Največ odgovorov, 45 %, je bilo, »Ne spremljamo«. Večina proračunskih uporabnikov v Sloveniji ne spremlja kakovosti delovanja.
Keywords: revidiranje javnega sektorja, pravila državnega notranjega revidiranja, načini organiziranja notranje revizije proračunskih uporabnikov, stanje državnega notranjega revidiranja v Sloveniji, izzivi državnega notranjega revidiranja v Sloveniji.
Published in DKUM: 15.01.2024; Views: 176; Downloads: 31
.pdf Full text (2,33 MB)

6.
Nastajanje novih podjetij in vloga starejših podjetnikov: primerjalna analiza med Slovenijo, Avstrijo in Hrvaško
Eva Klezin, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi staranja prebivalstva v državah po vsem svetu, je pozornost vse bolj usmerjena v politiko in raziskave, povezane s povečevanjem participacije starejših oseb na trgu dela. Številne starejše osebe potrebujejo in želijo nadaljevati delo tudi po upokojitveni starosti, a njihovo sposobnost za delo, na tradicionalnem trgu dela, pogosto omejujejo stereotipi in diskriminacija na podlagi starosti, zastarele veščine ter tveganje dolgotrajne brezposelnosti. V teoretičnemu delu diplomskega dela smo opisali pojav staranja prebivalstva, kaj so njegovi vzroki in posledice ter kakšno je stanje staranja v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem ter v Evropski uniji. Opredelili smo prav tako pojav aktivnega staranja prebivalstva in kakšen pomen ima ta v gospodarstvu. V nadaljevanju smo opredelili podjetništvo starejših, predstavili njegov pomen in razloge starejših za udejstvovanje v podjetniških aktivnostih. Nato smo predstavili prednosti starejših podjetnikov, vključno z razvitimi osebnimi mrežami, dobrim finančnim položajem in delovnimi izkušnjami. Opisali smo še izzive, v katere smo vključili človeški in družben kapital, omejen dostop do financ, starostno diskriminacijo in zdravstvene težave ter strah pred neuspehom. V teoretičnem delu smo opredelili prav tako faze podjetniškega procesa. V aplikativnem delu smo s pomočjo publikacije The Missing Entrepreneurs 2021 in desetih kazalnikov ugotavljali stopnje dejavnosti v življenjskem ciklu podjetništva v celotni populaciji ter med starejšimi. Rezultati so pokazali, da so stopnje v opazovanih državah, pri večini kazalnikov za starejše nižje, kot za celotno prebivalstvo, kar pomeni, da na tem področju še vedno obstaja prostor za izboljšave.
Keywords: podjetništvo starejših, izzivi starejših podjetnikov, prednosti starejših podjetnikov, aktivno staranje, primerjalna analiza.
Published in DKUM: 12.10.2023; Views: 395; Downloads: 27
.pdf Full text (997,82 KB)

7.
Diskurz varnosti v turizmu : svet in Slovenija
Janez Mekinc, Boris Prevolšek, Sebastjan Repnik, Anita Trnavčevič, Bojan Kurež, 2023, independent scientific component part or a chapter in a monograph

Abstract: Namen prispevka je odpreti diskurz o vplivu in pomenu varnosti na turizem v svetu in Sloveniji, kajti varnost je osnovni in temeljni pogoj za razvoj in delovanje turizma, kar še zlasti občutimo v času krize zaradi pandemije COVIDA-19. V prispevku bomo proučili, analizirali, primerjali, pregledali ter kritično ovrednotili sodobno domačo in tujo literaturo in vire s področja varnosti v turizmu. V obliki diskurza bomo predstavili ugotovitve in rezultate raziskav in znanstvenih objav, ki postavljajo koncept varnosti v kontekst turizma. Uporabili smo deduktivni znanstveni pristop in upoštevali načelo od splošnega do specifičnega. Diskurz na začetku obravnava splošno varnost v svetu, se nato osredotoči na varnost v turizmu in na koncu na varnost v turizmu v Sloveniji (Repnik, 2022).
Keywords: varnost, turizem, COVID-19, koncepti varnosti, izzivi varnosti v turizmu
Published in DKUM: 04.10.2023; Views: 454; Downloads: 43
.pdf Full text (29,07 MB)
This document has many files! More...

8.
Trajnostno poslovanje turističnih destinacij in ponudnikov
Marko Koščak, Nejc Pozvek, 2023, independent scientific component part or a chapter in a monograph

Abstract: Trajnostno poslovanje turističnih destinacij in ponudnikov je kot del koncepta trajnostnega razvoja oziroma praks, ki jih ta koncept poudarja in pooseblja, neizpodbitna nuja sedanjega in prihodnjega sveta – če želimo doseči namen trajnostnega razvoja (in poslovanja): da bodo tudi prihodnji rodovi lahko dosegli ali presegli kakovost bivanja sedanjih generacij. S pomembnim poudarkom: kakovost bivanja v skladu z današnjimi najboljšimi praksami za čim večji delež prebivalstva. Prispevek ponuja kratek vpogled v ključne izzive trajnostnega poslovanja, ki so danes v svetu turizma prepoznane tematike, na primer nosilna zmogljivost, čezmerni turizem, varnost, socialna in gospodarska vključenost, dostopnost, ozaveščenost, participativno načrtovanje in druge. Poudarek je na specifičnih tematikah slovenskega turizma, kjer med trajnostnimi praksami prednjači Zelena shema slovenskega turizma. Izziv in hkrati priložnost trajnostnemu poslovanju destinacij in tudi podjetij v kratko- oziroma srednjeročnem obdobju predstavlja aktualna (post)pandemična situacija, ki nagovarja k premisleku o uravnoteženju še vedno precej ekonomističnega pogleda na panogo v Sloveniji (in na splošno), dolgoročno pa bo med ključnimi izzivi poslovanja soočenje s podnebnimi spremembami in vsem, kar te prinašajo. Kakor koli že krize zarežejo v poslovanje, na svojem robu ponujajo tudi priložnosti; razmislek o trajnosti in smiselni skladnosti razvoja turizma (po)ostaja nedvomno prednostna naloga naših skupnih prizadevanj za boljši jutri.
Keywords: trajnostni razvoj, trajnostno poslovanje, turistične destinacije, turistični ponudniki, izzivi, priložnosti
Published in DKUM: 04.10.2023; Views: 344; Downloads: 31
.pdf Full text (29,07 MB)
This document has many files! More...

9.
Sodobni izzivi knjižnične logistike : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
Nejc Petermanec, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je predstaviti, analizirati in opisati notranjo logistiko na primeru Mariborske knjižnice (MK). Osredotočili se bomo na knjižnično logistiko, kako vpliva na delovanje knjižnice, katere so možne izboljšave ter kako jih vpeljati v delovanje javne ustanove. Eden od aktualnih korakov na poti k sodobni knjižnici je selitev osrednje enote Mariborske knjižnice na začasno lokacijo, saj se je na njeni stari lokaciji pričela gradnja nove sodobne knjižnice, knjižnice prihodnosti. Takšna selitev predstavlja velik interni logistični projekt. To pa zahteva veliko priprav in načrtovanja delovnih procesov. Ob tem pa ponuja možnosti za izboljšave pri ponovni selitvi v novo knjižnico. Pri izzivih zadnjih let v knjižničarstvu, ki so povezani s pričakovanji uporabnikov knjižničnih storitev, je treba slediti sodobnim svetovnim trendom. Pri tem lahko vidno vlogo odigra knjižnična logistika.
Keywords: logistika v knjižnici, notranja logistika, sodobne knjižnice, selitev knjižnice, knjižnični izzivi
Published in DKUM: 01.09.2023; Views: 371; Downloads: 38
.pdf Full text (2,09 MB)

10.
Vpliv otroka z motnjo avtističnega spektra na kakovost življenja staršev v družini
Tinkara Dončec, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Starševstvo otroka z motnjo avtističnega spektra (MAS) spremljajo določene specifične in pogosto težavne okoliščine, ki vplivajo na kakovost življenja staršev. Otrokovo specifično vedenje, ki je posledica MAS, predstavlja dejavnik, ki v znatni meri vpliva na kakovost življenja staršev v družini. Namen zaključnega dela je raziskati in predstaviti vplive, ki jih ima otrok z MAS na kakovost življena staršev v družini. Metode: Uporabili smo deskriptivno metodo dela za opis posameznih pojmov. Iskanje literature je s pomočjo iskalnega niza in ob upoštevanju omejitev potekalo v mednarodnih podatkovnih bazah Cochrane Library, MEDLINE in PubMed. Pri tem smo uporabili metodo tematske analize. Sam potek iskanja literature smo predstavili s PRISMA diagramom. Moč dokazov smo razvrstili z uporabo hierarhije dokazov. Rezultati: V analizo je bilo vključenih 6 člankov. Ugotovljeno je, da je kakovost življenja staršev otrok z MAS v primerjavi s starši zdravih otrok slabša, saj se soočajo z večjimi spremembami in številnimi izzivi v njihovem vsakdanjem življenju, ki zadevajo tako družbene odnose, odnose znotraj družine, partnerske odnose, kakor tudi zaposlitev ter finančna bremena. Razprava in zaključek: Starši otroka z MAS so v veliki meri primorani spremeniti in prilagoditi svoje življenje temu otroku, kar za njih predstavlja več stresnih situacij: izgubo prijateljev, negativne odzive javnosti, zapostavljanje ostalih družinskih članov, slabši partnerski odnos, večja možnost ločitve, večje finančno breme. Ob negativnih vplivih je potrebno omeniti tudi morebitne pozitivne vplive, kot so večja povezanost med partnerjema, večja mera potrpežljivosti in duhovna opolnomočenost.
Keywords: razvojna motnja, izzivi staršev, kakovost bivanja, družinsko življenje
Published in DKUM: 10.08.2023; Views: 458; Downloads: 83
.pdf Full text (954,31 KB)

Search done in 2.7 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica