| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


81 - 90 / 142
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
81.
RAZŠIRJENOST EKO-PODJETNIŠTVA MED SLOVENSKIMI PODJETJI
Mateja Flak, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je predstavljen eko-podjetnik, ki je poslovno aktiven z obzirom na okolje ter razvija okolju prijazne izdelke, storitve in procese. Opisujemo tudi eko-podjetništvo, ki temelji na trajnostnem razvoju, katerega cilj pa je spoštovanje ekonomskih, okoljskih in socialnih vplivov podjetja na okolje. Pomembno vlogo pri vpeljevanju takšnega podjetništva igrata Evropska unija in Slovenija. Tako lahko z zakonodajo, strategijami za prihodnost, finančnimi spodbudami in podpornim okoljem spodbujata podjetja k okolju prijaznem poslovanju. Cilj magistrskega dela je preučiti stanje eko-podjetništva med slovenskimi podjetji. Analiza vprašalnika, katerega smo dobili od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije (Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo, Sektor za inovativnost), je omogočila globlji vpogled v razširjenost eko-podjetništva v Sloveniji. Za opazovan vzorec smo ugotovili, da se višina eko-podjetniške aktivnosti v podjetju razlikuje glede na velikost podjetja, spodbujanje razvoja inovacij, višino vlaganj v razvoj inovacij in stopnjo izobrazbe odgovorne osebe za inoviranje.
Keywords: Eko-podjetništvo, eko-podjetnik, eko-podjetje, trajnostni razvoj, zeleni kupec, eko-inovacije, eko-dizajn
Published: 28.05.2014; Views: 882; Downloads: 175
.pdf Full text (1,28 MB)

82.
DIFUZIJA INOVACIJ E-POSLOVANJA V DRŽAVNI UPRAVI - SOODVISNOST VLADNIH INSTITUCIJ
Barbara Majcen, 2014, master's thesis

Abstract: Celovita prenova danega družbeno – ekonomskega sistema ni več ena izmed izbir, marveč nuja. Učinkovitejše, pravičnejše in bolj ali celo povsem sonaravno poslovanje, prilagojeno odjemalcu, nas ne bo peljalo v polom, ampak iz njega. Danes lahko preko uporabe novih tehnologij in v korist napredka in trajnostnega razvoja vključimo v proces e-poslovanja državljane. Vladni uradi preko participativnih procesov prav tako sodelujejo z državljani v zagotavljanju storitev. Ob pregledu najuspešnejših držav v e-poslovanju opazimo nedavni napredek na področju e-uprave, kjer so državljani tako uporabniki kot koproducenti javnih storitev. Razprave o e-upravi se večinoma vrtijo okoli poudarka na funkcijah glede zagotavljanja storitev, upravljanja informacij in uporabe tehnologij. Vendar sega e-poslovanje v javni upravi daleč preko tega okvirja. Potrebno je uvesti širši, sistemski pristop e-poslovanja in v celoti izkoristiti prednosti na vseh področjih javne uprave in s tem preseči tehnokratski poudarek. Sistemski pristop ponuja rešitev tehnoloških dilem, ki trenutno prevladujejo v e-upravi. E-uprava je neizbežna v državah, ki stremijo k boljšemu upravljanju s podatki. Upravljanje presega državne enklave, usmerjeno je k civilni družbi in k sodelovanju z zasebnimi podjetji. Vključuje vse subjekte, od posamezne družine, od posameznika do države. Torej, v okviru e-uprave pričakujemo vključenost v sodelovanje med različnimi možnostmi uveljavljanja, tako političnih, socialnih, gospodarskih, kot upravnih procesov. Javno upravo je potrebno podkrepiti s pomočjo e-uprave in izkoristiti enormne možnosti, ki jih ta ponuja. Skladno s sistemskim pristopom v javni upravi, so cilji e-uprave usmerjeni k usklajevanju vizij javnih institucij, virov podatkov, vzpostavitvi infrastrukture, ki je potrebna za integracijo procesov upravljanja in za sinhronizacijo sodelovanja vladnih služb ter za zagotavljanje kakovostnih storitev svojim upravičencem – državljanom.
Keywords: E-poslovanje, inovacije, e-uprava, soodvisnost institucij, celostna vlada.
Published: 29.07.2014; Views: 887; Downloads: 86
.pdf Full text (2,27 MB)

83.
TRENDI EKOINOVIRANJA INDUSTRIJE ELEKTRO IN ELEKTRONSKE OPREME NA TRGU EU
Mateja Rihter, 2014, master's thesis

Abstract: Zaradi vse večje potrošnje in proizvodnje v svetu narašča količina elektro in elektronskih odpadkov (OEEO). Vse večji problem predstavlja zavržena elektro in elektronska oprema na eni strani in dostopnost do potrebnih surovinskih virov za proizvodnjo na drugi strani. EU je sprejela številne ukrepe v zvezi z proizvodnjo elektro in elektronske opreme ter posledično s tovrstnimi odpadki. Eden izmed ukrepov je poenotena in zaostrena okoljska zakonodaja. Podjetja EEO, ki želijo na današnjem trgu ostati konkurenčna, morajo biti inovativna. Sposobnost podjetja, da zadovoljuje pričakovanja potrošnikov, je v veliki meri odvisna od njegove sposobnosti inoviranja. Pomembno vlogo za doseganje konkurenčne prednosti podjetij ima eko-inoviranje. Proizvajalci okolju prijaznih izdelkov lahko uživajo prednost prvega na trgu, kar jim predstavlja vir konkurenčne prednosti. OEEO je tudi vir surovin za izdelavo novih izdelkov, saj je večino materialov mogoče ponovno uporabiti. Nekatera OEEO vsebuje redke kovine, ki so strateškega pomena za Evropsko unijo, ki želi narediti velik premik k svoji neodvisnosti od uvoza surovin in povečati lastno proizvodnjo za predelavo surovin v Evropi. Zaradi omenjenega so eko-inovacije pomembno orodje za spopadanje s številnimi izzivi na področju izgube dragocenih surovin v vseh fazah življenjskega cikla. Za podjetja pa je izjemno pomemben koncept ekodizajna, ki pomeni specifičen pristop znotraj procesa načrtovanja oz. oblikovanja izdelkov. Več kot 80 % okoljskih učinkov, ki jih bo imel izdelek do konca svoje življenjske dobe, je določenih že v fazi zasnove. Inovativna podjetja EEO so s pomočjo ekodizajna znatno pripomogla k kreiranju inovativnih produktnih rešitev in oblikovanju višjega ugleda ter s tem k večji konkurenčnosti podjetij. V magistrskem delu želimo opredeliti OEEO, prikazati glavne povzročitelje, pregledati zakonodajne zahteve na področju evropske unije, predstaviti okoljsko učinkovito ravnanje in zbiranje OEEO v Sloveniji ter opredeliti pomen eko-inovacij za gospodarstvo. Koristi od ustreznega ravnanja in oblikovanja okolju primernejših proizvodov imajo podjetja elektro in elektronske opreme (EEO), ki lahko s pomočjo uporabe ekodizajna dosegajo konkurenčne prednosti in višji ugled. V ta namen bomo na podlagi študije primerov prikazali trende eko-inoviranja inovativnih podjetij EEO. Ugotovili smo, da so inovativna podjetja EEO s pomočjo ekodizajna dosegla zmanjšanje okoljskih vplivov z odpravo nevarnih snovi in zmanjšanjem energijske intenzivnosti proizvodov. Inovativna podjetja EEO so z načrtovanjem proizvodov z merili eko-dizajna dale samemu proizvodu noto inovativnosti in izboljšano kakovost proizvodov. Z uvedbo okoljskih meril so podjetja EEO dosegla skladnost z zahtevami okoljske zakonodaje in večjo skladnost z zahtevami kupcev proizvoda. Podjetja lahko pridobijo tudi priznanja za okolju prijazno podjetje, okoljski izdelek leta, okoljska odgovornost do uporabnika.
Keywords: inovacije, ekoinoviranje, ekodizajn, odpadna elektro in elektronska oprema, trg EU
Published: 24.07.2014; Views: 675; Downloads: 130
.pdf Full text (2,56 MB)

84.
Analiza inovativnosti slovenskih proizvodnih podjetij
Matija Glinšek, 2014, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga prikazuje stanje na področju inovativnosti slovenskih proizvodnih podjetij in bazira na opravljeni raziskavi proizvodne dejavnosti v Evropi (EMS) 2012. V teoretičnem delu je najprej na kratko predstavljen pojem inovacije in nato delitev inovacij s poudarkom na tehničnih inovacijah. V nadaljevanju so predstavljeni povzetki analiz s področja inovativnosti slovenskih podjetij, ki v veliki meri potrjujejo pozitiven vpliv inovacij na produktivnost in uspešnost podjetij. V raziskovalnem delu so predstavljene metode raziskovanja, rezultati in izsledki raziskave. Izbrali smo deset najbolj pogosto rabljenih tehnologij, na podlagi katerih smo izvedli deskriptivno analizo. Rezultati prikazujejo najbolj zastopane tehniške inovacije in njihov nivo rabe. Z deskriptivno metodo smo raziskali tudi področja vlaganja v raziskave in razvoj, sodelovanja pri inovacijah in virov inovacij. Predstavljene so tudi korelacije med inovativnostjo in uspešnostjo podjetij. Za konec je prikazano tudi večletno vlaganje podjetij v tehnološko opremo, kjer je prikazan negativen trend investicij v posodobitve tehnologij. Magistrsko delo opozarja na področja, kjer so izboljšave potrebne in kjer slovenska proizvodna podjetja zaostajajo za globalno konkurenco.
Keywords: inovacije, tehnične inovacije, inovacije izdelkov, raziskave in razvoj, uspešnost podjetij
Published: 12.12.2014; Views: 1078; Downloads: 167
.pdf Full text (1,55 MB)

85.
JAVNA NAROČILA KOT ORODJE ZA SPODBUJANJE INOVACIJ
Kristina Detelj, 2014, doctoral dissertation

Abstract: Ena izmed najpomembnejših nalog sodobne države je doseganje zadovoljive gospodarske rasti s ciljem zadovoljevanja osnovnih potreb državljanov. Z usmerjanjem proračunskih sredstev v spodbujanje inovativnosti v okviru nacionalnega inovacijskega sistema države vplivajo na inovativnost podjetij in posledično na svojo konkurenčnost, kar prinaša boljše gospodarsko stanje in višji življenjski standard državljanov. Inovacije lahko vidimo, podobno kot tudi druge izdelke in storitve, ki kotirajo na trgih, in na podlagi tega lahko identificiramo ponudbo in povpraševanje po inovacijah. Prav zato se lahko ukrepi za spodbujanje razvoja in širjenje inovacij na trgu osredotočijo na povpraševalno ali ponudbeno stran. Na ponudbeni strani lahko država spodbuja inovatorje, na povpraševalni strani pa uporabnike inovacij. V doktorski disertaciji prikazujemo pregled raziskav o načinih spodbujanja inovacij. V prejšnjih študijah je bilo ugotovljeno, da so države veliko več instrumentov za spodbujanje inovacij razvile na ponudbeni strani (npr. subvencije za raziskave in razvoj, sklade tveganega kapitala in davčne olajšave za financiranje inovacij). Po drugi strani pa so spodbude na strani povpraševanja po inovacijah razvite veliko slabše, s čimer so se evropski raziskovalci začeli ukvarjati šele na začetku 21. stoletja. Ukrepi, usmerjeni v povpraševanje po inovacijah, inovatorjem zagotavljajo trg in zmanjšajo tveganja vstopa na trg z inovacijami. Med instrumente na povpraševalni strani vsekakor spadajo javna naročila inovativnih izdelkov in storitev, zakonodaja in standardi, ki zahtevajo določeno raven kakovosti tega, kar se trži, in subvencije potrošnikom za uporabo inovativnih izdelkov in storitev. V zadnjih 10–15 letih v akademski skupnosti opažamo povečano zanimanje na področju javnih naročil za spodbujanje inovacij, zato smo se usmerili v raziskovanje vpliva javnih naročil na nastanek inovacij na področju Evropske unije in s tem tudi Hrvaške. Glavna teza doktorske disertacije je, da javna naročila spodbujajo nastanek inovacij. Javno naročanje inovativnih rešitev inovatorjem predstavlja gospodarsko spodbudo za razvoj inovacij, saj zagotavlja trg, na katerem podjetja lahko plasirajo zadostno količino inovativnih proizvodov in storitev, da dosežejo želeno raven dobička. Večina raziskav o javnih naročilih za spodbujanje inovacij temelji na študijah posameznih primerov. S tem namenom je bil v naši raziskavi na makro ravni oblikovan model, ki z uporabo ekonometričnih metod preverja vpliv posameznih ukrepov za spodbujanje inovacij na vzorcu 28 držav EU. Na mikro ravni (ravni podjetja) smo raziskali sistem javnih naročil v Republiki Hrvaški, s tem da smo zaradi nizkega odziva anketirancev na mikro ravni uporabili metodo študije primera namesto ekonometrije, kar je v skladu z metodami iz večine raziskav, opravljenih na to temo. Iz rezultatov analize je razvidno, da so na makro ravni inovativno naravnana javna naročila povezana z rastjo ravni inovativnosti v državi, medtem ko to ni bilo ugotovljeno za druge obravnavane instrumente za spodbujanje inovacij. Na mikro ravni je bilo prav tako ugotovljeno, da so na Hrvaškem prisotni primeri inovativno naravnanih javnih naročil, ki so spodbudili nastanek in širjenje inovacij. Prispevek raziskave je v ustvarjanju izhodiščnega modela za proučevanje vpliva različnih instrumentov ekonomske politike za spodbujanje inovacij v državi in v empirični potrditvi osrednje teze, da inovativno naravnana javna naročila spodbujajo nastanek inovacij. Drugi del prispevka se nanaša na sistematizacijo značilnosti hrvaškega sistema javnih naročil in na potrditev, da javna naročila zahtevnih in inovativnejših rešitev na Hrvaškem lahko spodbudijo nastanek in širjenje inovacij v podjetjih. Ker je doktorska disertacija napisana v slovenskem jeziku, prispeva tudi k oblikovanju terminološke zbirke izrazov, ki se nanašajo na novejše ekonometrične izraze, ki še niso splošno sprejeti in priznani.
Keywords: javna naročila, inovacije, analiza panelnih podatkov, EU
Published: 08.05.2015; Views: 1807; Downloads: 160
.pdf Full text (3,37 MB)

86.
VPLIV TEHNOLOŠKIH SPREMEMB NA GLOBALIZACIJO
Nives Mohar, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom »Vpliv tehnoloških dejavnikov na globalizacijo« zajema dve večji področji ekonomske teorije – tehnologijo in globalizacijo. Namen magistrskega dela je analizirati odnose med tehnološkimi spremembami, gospodarsko rastjo in globaliziranostjo držav. Teoretični del smo razdelili na obravnavo tehnologije in globalizacije. Najprej smo predstavili pojme, ki se navezujejo na tehnologijo, nato smo prikazali mesto tehnologije skozi zgodovino ekonomske teorije in predstavili tehnološke teorije mednarodne menjave. Na koncu poglavja smo nekaj besed namenili industrijski revoluciji in prikazali tehnologijo v vlogi pogajalca mednarodne vpetosti. Nadaljevanje teoretičnega dela zajema predstavitev globalizacije, njene značilnosti, faze in gonilne sile. Posebej smo se osredotočili na tehnološke dejavnike globalizacije, med katere uvrščamo tehnološki napredek, izboljšave v transportu in napredek na področju informacijsko-komunikacije tehnologije. Nikakor pa nismo pozabili na prikaz prednosti in pasti globalizacije, dotaknili pa smo se tudi večne dileme ali je globalizacija gonilo rasti. V zadnjem delu smo proučevali odnos med tehnološko pripravljenostjo, inovacijami, globalizacijo in gospodarsko rastjo. V podrobnejšo analizo smo zajeli naslednje države: Avstrijo, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko in Slovenijo. S pomočjo analize globalnega indeksa konkurenčnosti, indeksa globalizacije KOF in gibanja bruto družbenega proizvoda smo poskušali ugotoviti ali dostopnost najnovejših tehnologij vpliva na gospodarski razvoj kakor tudi povečuje globaliziranost države. Prav tako smo proučevali inovativnost izbranih držav. Pred sklepnimi ugotovitvami pa smo predstaviti tudi položaj Slovenije med izbranimi državami na lestvici indeksa globalne konkurenčnosti in indeksa KOF globalizacije. Intenzivne in hitre tehnološke spremembe ter spremenjeni pogoji mednarodne menjave (cenejši in hitrejši transport in informacije) vplivajo oz. povzročajo spremembe na področju mednarodne menjave, mednarodnega poslovanja in vloge države v procesu globalizacije.
Keywords: Tehnologija, tehnološke spremembe, tehnološki napredek, inovacije, industrijska revolucija, globalizacija, informacijsko-komunikacijska tehnologija, izboljšave v transportu, gospodarska rast, bruto družbeni proizvod, globalni indeks konkurenčnosti, indeks globalizacije KOF.
Published: 21.08.2015; Views: 1111; Downloads: 288
.pdf Full text (7,98 MB)

87.
88.
Scientific creativity: the missing ingredient in Slovenian science education
Andrej Šorgo, 2012, original scientific article

Abstract: Creativity is regarded as one of the cornerstones for economic and social progress in every society. There are two possible ways to get creative people to work for an enterprise or community. The first is by attracting creative employees by good working conditions - a solution for those who can afford such an approach. For communities that are not so rich, the only solution is to foster creativity by education and by helping small and medium enterprises to create products based on creative ideas and innovations. In Slovenia, proposals for nourishing creativity and innovations emerge from the government thus forgetting that creativity does not start at University or on the first day of employment. To increase creativity, immediate action should be taken throughout the educational system, recognizing that society needs not only creative artists but scientists, economists and engineers as well. Through the analysis of the legislation, syllabi and textbooks, it can be recognized that they do not promote or even allow creativity in science education; even more, they can be regarded as creativity killers. In such a way key documents and teaching resources are placing creative science teachers in the position of guerrillas in a battle against prevailing teaching methods influenced by highstakes external exams or measurable outcomes. To improve science creativity, the legislation should be changed to give creativity appropriate value, and teachers must be educated to use methods that increase creativity in students, with the aim of producing open minds that will be able to work in a creative way.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, naravoslovje, ustvarjalnosti, inovacije, strategije, Slovenija
Published: 10.07.2015; Views: 487; Downloads: 46
URL Link to full text

89.
Model vpliva trženjskih virov na tržno in finančno uspešnost organizacije
Borut Milfelner, 2008, doctoral dissertation

Abstract: Model vpliva trženjskih virov na tržno in finančno uspešnost organizacije
Keywords: podjetje, poslovanje podjetja, uspešnost poslovanja, trženje, konkurenčna prednost, image, inovacije, modeli, raziskave, razvoj
Published: 10.07.2015; Views: 742; Downloads: 133
URL Link to full text
This document has many files! More...

90.
Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica