| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 142
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
71.
Vpliv organizacijskih konceptov na inovativnost in uspešnost proizvodnih podjetij
Tomaž Kocijančič, 2013, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga prikazuje potek raziskave, s katero sem ugotavljal vpliv izbranih organizacijskih konceptov na inovativnost slovenskih in španskih proizvodnih podjetij. V teoretičnem delu je najprej na kratko predstavljen pojem inovacije in nato obširneje delitev inovacij s poudarkom na netehnoloških oz. organizacijskih inovacijah. Sledi bežen pregled povezanosti med organizacijskimi strukturami in omenjenimi organizacijskimi inovacijami. Pred raziskovalnim delom najdemo pregled literature s povzetki obstoječih člankov na temo organizacijskih inovacij, ki v veliki meri potrjujejo pozitiven vpliv organizacijskih konceptov na inovacije. V raziskovalnem delu je v začetku opisan potek raziskave, nato pa so predstavljeni rezultati. Najprej je izbranih deset najbolj pogosto rabljenih konceptov, na podlagi katerih je narejena opisna analiza, ki nam pove, kateri koncepti se največ uporabljajo in kateri imajo visoko stopnjo uporabe. Sledijo statistični modeli, ki prikazujejo pozitiven vpliv organizacijskih konceptov na inovacije izdelkov in na inovacije na izdelek vezanih storitev. Za konec sta narejeni primerjava rabe organizacijskih konceptov med podatki iz let 2009 in 2012 ter primerjava uvedbe novih izdelkov in na izdelek vezanih storitev v letih 2009 in 2012, kjer v obeh primerih beležimo negativne spremembe.
Keywords: tehnične inovacije, organizacijske inovacije, organizacijski koncepti, inovacije izdelkov, inovacije na izdelek vezanih storitev
Published: 12.12.2013; Views: 1069; Downloads: 143
.pdf Full text (1,83 MB)

72.
Vpliv prometa na onesnaženost z delci PM10 v državah Evropske unije
Nives Podbevšek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: PM10 delci so nevarni zaradi njihovega globokega in neopaznega prodiranja v človeško telo. Njihovi viri so povezani s človekovimi vsakdanjimi rutinami, kot je npr. uporaba vozil z dizelskim ali bencinskim pogonom, ogrevanje domov ipd., pa tudi z industrijo. Diplomsko delo govori o problemu onesnaževanja z delci PM10 v državah Evropske unije, predvsem na področju prometa. Predstavljene so države EU, ki se vsakodnevno spopadajo s tem problemom. Rešujejo ga z različnimi ukrepi, medtem ko se druge države z njim šele začenjajo spopadati. Predstavljeni so tudi ukrepi, ki pripomorejo k zmanjševanju koncentracije delcev PM10 v ozračju. Delo se dotika že uveljavljenih direktiv, na podlagi katerih države članice poskušajo izpeljevati njihove ukrepe. Poleg tega navaja tudi nekaj novih, še nepoznanih ter neuveljavljenih ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.
Keywords: EU, onesnaževanje, PM10, promet, ukrepi, inovacije
Published: 21.10.2013; Views: 825; Downloads: 113
.pdf Full text (1,60 MB)

73.
MERJENJE INOVATIVNE NARAVNANOSTI PODJETIJ
Darija Lavrinšek, 2013, master's thesis

Abstract: Že nekaj časa je najpomembnejša lastnost sodobnega podjetja inovativna naravnanost, na katero pa zelo vpliva kultura in klima v podjetju. V modelu inovacijske naravnanosti podjetja, ki so ga razvili Siguaw, Simpson in Enz (2006) inovacijski proces usmerjajo filozofija učenja, strateška usmerjenost in transfunkcionalna usmerjenost. Izidi inovacijskega procesa, ki so odvisni od organizacijskih kompetenc, vplivajo na uspešnost podjetja. Organizacijske kompetence se nanašajo na: razporejanje virov, tehnološke kompetence, zaposlene, tržne kompetence in izvedbene kompetence. Izide inovacijskega procesa merimo glede na obliko, vrsto in hitrost inovacij. Uspešnost podjetja pa merimo glede na njegov tržni, poslovni in finančni uspeh. Raziskovalni instrument za merjenje inovativne naravnanosti podjetij vsebuje 139 postavk v obliki trditev. Raziskovalni instrument bo v pomoč podjetjem pri ocenjevanju njihove inovativne naravnanosti ter ugotavljanju morebitnih slabosti in prednosti; raziskovalci pa ga bodo lahko uporabljali za zbiranje potrebnih podatkov pri preučevanju inovativne naravnanosti podjetij. Pri sestavljanju raziskovalnega instrumenta smo upoštevali model inovacijske naravnanosti podjetja, prikazan na strani 41 (slika 10) ter raziskovalne instrumente, ki so jih razvili drugi avtorji za merjenje enakih ali podobnih konstruktov.
Keywords: inovacije, inovativna naravnanost podjetij, filozofija učenja, strateška usmerjenost, transfunkcionalna usmerjenost
Published: 17.10.2013; Views: 831; Downloads: 307
.pdf Full text (1,76 MB)

74.
INOVATIVNI PRISTOPI K UPOŠTEVANJU EKOLOŠKIH INOVACIJ
Maja Rožman, 2013, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu sem se osredotočila na inovativnost in ekološke inovacije. Znano je, da je inovativnost v današnjem času bistvenega pomena za preživetje vsakega podjetja na trgu in povečevanje njegove konkurenčnosti. Podjetja morajo vedno znova težiti k napredku, dajati poudarek na inovativnosti, iskati nove ideje, konkurirati, predvsem pa biti prijazna do okolja. Prav tako v današnjem času dajemo predvsem poudarek na izdelke, storitve in proizvode, ki so okolju manj škodljivi. Zraven vseh novosti, inovativnosti, kreativnosti, konkurenčnosti je pomembna tudi družbena odgovornost do okolja. V podjetjih, katera temeljijo na širjenju okolju prijaznih izdelkov, proizvodov, storitev uporabljajo novejše tehnologije, okolju prijazne snovi, omogočajo kupcem nove inovativne ekološke proizvode in vpeljujejo nove metode distribucije. Takšna podjetja sledijo inovativnosti in povečujejo svojo konkurenčno moč. S pomočjo inovativnosti razvijajo ekološke izdelke in z uveljavljanjem med uporabniki dosegajo ekološke inovacije. Spodbujanje in ozaveščanje ljudi k uporabi ekoloških izdelkov povečuje povpraševanje po ekoloških inovacijah, in povečuje konkurenčno prednost pri tistih podjetjih, katera uporabljajo ekološke inovacije ter s tem krepijo njihov ugled. Prav tako se dolgoročen uspeh podjetja kaže v zaupanju, zadovoljstvu, zadovoljevanju potreb potrošnikov, kar je mogoče doseči s kreativnimi, kakovostnimi, inovativnimi pristopi in inovacijami. Raziskava je temeljila na izbranem podjetju Gorenje d.d., katero daje velik pomen inovativnosti in ekološkim inovacijam. Podjetje uspešno združuje vrhunsko znanje, ideje, kreativnost, inovativnost in inovativne tehnologije v uporabne rešitve, ki prepričajo tudi najbolj zahtevne uporabnike. Gorenje je na področju varovanja okolja v samem vrhu evropske industrije. Tako na področju razvoja aparatov kot tudi na področju obvladovanja tehnoloških postopkov. Prav tako so Gorenjevi inovativni gospodinjski aparati opremljeni z okolju in zdravju manj škodljivimi komponentami.
Keywords: invencija, inovacija, ekološke inovacije, inovativnost, eko-inovativnost, inovativno poslovanje, konkurenčnost, okoljsko ravnanje, ekološki management.
Published: 14.10.2013; Views: 1269; Downloads: 270 
(1 vote)
.pdf Full text (1,51 MB)

75.
76.
USTVARJALNOST KOT POGOJ ZA INOVATIVNOST
Darja Kranjc, 2013, master's thesis

Abstract: Ustvarjalnost in inovativnost sta pojma, ki sta tesno povezana. Organizacija, ki želi biti učinkovita in uspešna, mora biti hkrati ustvarjalna in inovativna. Ustvarjati mora boljše proizvode, iskati izvirnejše tržne poti, neprestano izboljševati tehnologijo in posodabljati proizvodnjo. Nenehne spremembe so pogoj za konkurenčnost na trgu. Ustvarjalne ideje so jedro vsake organizacije. Ideje so priložnost za zaposlene, za organizacijo in celotno družbo. Vsakdo ima ustvarjalni potencial, vendar je potrebno večino ljudi spodbuditi, da ga izrazijo. Zato mora organizacija ustvariti takšno organizacijsko kulturo, ki bo naklonjena ustvarjanju inovacij. Od zaposlenih mora zahtevati komunikativnost, interdisciplinarno znanje, predvsem pa kakovostne medsebojne odnose, ki so podlaga za ustvarjalne rezultate, rešitve in ideje, kot produkt reševanja skupno zastavljenih izzivov. Metode in tehnike ustvarjalnega mišljenja so odlično pomagalo pri ustvarjanju idej. Zaposlene vodijo k ustvarjanju novih zamisli in pripomorejo k razvoju ustreznejše klime v organizaciji. Obenem omogočajo reševanje težav, napovedovanje nekaterih dogodkov in procesov, zaposlene osvobajajo, bogatijo njihovo osebnost ter pomembno vplivajo na razvoj medosebnih odnosov. Ustvarjalnost in inovativnost v javnem sektorju je prav tako pomembna kot v gospodarstvu. Pogosto je javni sektor deležen kritik glede inovativnosti, vendar se v zadnjih letih stereotip spreminja in potekajo aktivnosti v zvezi z odpravo administrativnih ovir, večja je usmerjenost k uporabnikom in izboljšuje se kakovost poslovanja. V empiričnem delu ugotavljam stanje ustvarjalnosti in inovativnosti Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti ter na podlagi ugotovitev podam predloge za izboljšanje stanja.
Keywords: Ustvarjalnost, ustvarjalno razmišljanje, metode in tehnike ustvarjalnega mišljenja, inovacije, inovativnost, javni sektor, Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti.
Published: 06.01.2014; Views: 1178; Downloads: 383
.pdf Full text (1,58 MB)

77.
DIFUZIJA INOVACIJE CAR2GO V SLOVENIJI
Špela Kremzer, 2013, master's thesis

Abstract: Vse več individualnih, družbenih in okoljskih problemov je v današnjem času prispevalo k odkrivanju novih možnosti transporta posameznikov. Pojavile so se tako imenovane nove oblike individualne mobilnosti, kot sta na primer deljenje prevoza in skupna raba avtomobila oziroma car sharing. Obe obliki individualne mobilnosti sta za razliko od na primer tradicionalnega najemna avtomobila relativni novosti na trgu. Nove oblike individualne mobilnosti so se pojavile predvsem zaradi reševanja okoljevarstvenih problemov, kot sta onesnaževanje zraka in pomanjkanje goriv. Veliko podjetij je izkoristilo pojav novih problemov in potreb ter sledilo novim trendom. Z uvedbo novosti, kot je nudenje storitve skupne rabe avtomobila, podjetja niso izkazala zgolj želje po dobičku, ampak tudi inovativnost in usmerjenost k reševanju globalnih problemov. Primer takšnega podjetja je Daimler, proizvajalec avtomobilov in gospodarskih vozil, ki je z uvedbo storitve skupne rabe avtomobila, imenovane car2go, hkrati pripomoglo k trajnostnemu razvoju družbe in povečanju lastnega dobička. V magistrskem delu se ukvarjamo z raziskavo difuzije inovacije car2go v Sloveniji. V prvem, teoretičnem delu magistrskega dela opisujemo teorijo, povezano z raziskovalno tematiko, ki je potrebna za nadaljnjo izvedbo empiričnega dela. V teoretičnem delu opisujemo proces razvoja novih izdelkov, življenjski cikel izdelka, pojem inovacije in inoviranja, življenjski cikel inovacije, difuzijo inovacije, proces uvajanja inovacije, tipe odjemalcev glede na sprejem inovacije in dejavnike, ki vplivajo na nakupno vedenje. V drugem, empiričnem delu naloge izvedemo raziskavo o difuziji inovacije car2go v Sloveniji. Najprej opišemo storitve, povezane z mobilnostjo, ki se danes pojavljajo na trgu kot novosti. Nato opišemo dve obliki novosti, in sicer skupno rabo avtomobila in deljenje prevoza. V nadaljevanju se osredotočimo le na skupno rabo avtomobila in na praktičen primer – inovacijo car2go. V empiričnem delu na kratko predstavimo podjetje Daimler, katerega proizvod je omenjena inovacija. V poglavju o raziskavi difuzije inovacije car2go v Sloveniji najprej uporabimo kvalitativni postopek, kjer izvedemo strukturiran intervju z dejanskim uporabnikom inovacije z namenom boljšega razumevanja uporabnikov inovacije, dobiti informacije o dejanski uporabi inovacije in boljše splošne informiranosti o inovaciji. Uporabimo tudi kvantitativni postopek, in sicer metodo strukturiranega spraševanja s pomočjo anketnega vprašalnika. V raziskavi ugotavljamo, ali bi prebivalci Slovenije, natančneje mest Maribor in Ljubljana, inovacijo car2go sprejeli ali zavračali; ali so Slovenci že seznanjeni z inovacijo skupne rabe avtomobilov; kateri tipi odjemalcev, glede na sprejem novega izdelka, so anketirane osebe; razloge in namen uporabe; pogostost potencialne uporabe inovacije car2go, prebivalci katerega mesta (Maribor ali Ljubljana) bi inovacijo car2go bolje oziroma prej sprejeli ter odvisnost sprejema inovacije car2go od dohodka, izobrazbe in starosti anketiranih. V empiričnem delu prikazujemo in interpretiramo dobljene rezultate anketnega vprašalnika ter preverjamo in prikazujemo rezultate preverjanja zastavljenih hipotez. Ugotovitve so strnjene v zaključnem poglavju.
Keywords: Difuzija inovacije, inovacija, inoviranje, ideja, skupna raba avtomobila, delitev prevoza, individualna mobilnost, car2go, nov izdelek, življenjski cikel izdelka, sprejem, avtomobil, Slovenija, razširjanje, marketing, raziskava.
Published: 13.01.2014; Views: 1419; Downloads: 79
URL Link to full text

78.
Organizacija razvoja avtomatskega podajalnika radiofrekvenčnih identifikatorjev za pristopno kontrolo do prototipa
Luka Cevc, 2014, master's thesis

Abstract: V okviru magistrskega dela smo razvili napravo za avtomatsko izdajanje radiofrekvenčnih identifikatorjev (RFID) v obliki zapestnic do prototipa. S stališča organizacije procesov je delo dvoplastno. Pripravili, optimizirali, izvedli in nadzorovali smo proces razvoja naprave do prototipa, med izvedbo razvoja pa raziskali in optimizirali procese, ki jih nova naprava in njeni uporabniki izvajajo med uporabo. V nalogi se ne omejujem samo na analizo in optimizacijo obeh procesov, ampak skušam skozi opis praktične izvedbe in ovrednotenja prototipa naprave predstaviti, kakšen medsebojni vpliv imajo optimizacija procesov, konstrukcija naprave in predvidena končna zanesljivost oziroma kvaliteta načrtovane naprave. S pomočjo orodij kot so vrednostna analiza (VA), predhodno planiranje kakovosti (APQP), ter analiza možnih napak in odpovedi (FMEA), uporabljenimi že v fazi načrtovanja skušamo predvideti kvaliteten rezultat in nadzorovati tveganja tako pri izvedbi projekta kakor tudi pri konstrukciji naprave. S pomočjo primerjalne analize zastavljenih ciljev in doseženih rezultatov smo potrdili postavljeno hipotezo, da bo na tak način načrtovana naprava izvedena do prototipa boljša kot obstoječe primerljive naprave na trgu.
Keywords: inovacije, projektno vodenje, vrednostna analiza, RFID, obvladovanje tveganj
Published: 10.04.2014; Views: 607; Downloads: 68
.pdf Full text (4,33 MB)

79.
Projekt razvoja novega epilatorja v podjetju Philips
Uroš Štampe, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Z diplomskim delom sem predstavil in opisal projekt »Product Innovation Project 2011/2012«, pri katerem smo z mednarodno skupino študentov in s sodelovanjem univerzitetnih mentorjev ter zaposlenih pri podjetju Philips Consumer Lifestyle reševali problem slabe vidljivosti med postopkom odstranjevanja dlačic, kar bistveno vpliva na učinkovitost uporabe depilacijskih naprav. Med pomembnejše metode, uporabljene pri projektu, spada metoda TRIZ, s katero je omogočeno celovito razumevanje problema. Pri izvajanju projekta smo razvili več konceptov, ki problem rešujejo bolje kot do sedaj znane rešitve na trgu.
Keywords: razvoj novega izdelka, epilator, Philips, projekt inovacije izdelka, TRIZ
Published: 03.04.2014; Views: 1138; Downloads: 21
URL Link to full text

80.
POVEZAVA RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV IN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI Z INOVATIVNOSTJO ORGANIZACIJE
Vesna Adam, 2014, master's thesis

Abstract: Inovativnost organizacij je vedno bolj odvisna od izobraženih, usposobljenih, ustvarjalnih, inovativnih in družbeno odgovornih zaposlenih, saj so ravno ti strateško bogastvo in pogoj uresničevanja njenih razvojnih strategij. Razvoj zaposlenih pomeni zagotavljanje ustrezne vrste in kvalitete človeških virov, preko procesa vzgoje, izobraževanja in usposabljanja, učenja, osebnega in kariernega razvoja, rednih letnih razgovorov, spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih. Spremembe v družbi zahtevajo, da se zaposleni izobražujejo in sledijo tem spremembam, ki so v današnjem času vse pogostejše ter da hkrati obvladajo dela in naloge, ki jih narekujejo zahteve trga, ter sodobne vrednote, kulturo, etiko in norme (VKEN). Organizacije pa morajo zagotavljati človeške vire, ki učinkovito izvršujejo naloge, ki neprestano izboljšujejo kvaliteto opravljenih del ter se razvijajo v smeri neprestanega napredka. Pri tem pa je pomembno, da imajo organizacije dobro razvit model razvoja človeških virov, ki zaposlenim nudi možnost izboljšanja njihovega znanja in spretnosti. Osnova za uspešno uporabo modela razvoja človeških virov v praksi je pravilno zasnovan model, ki vključuje potrebne gradnike, kot so: raziskovalno središče, izobraževalno središče, center za določanje zahtevanih znanj in pristojnosti zaposlenih za posamezna delovna mesta, skupina za spremljanje ustvarjalnosti, inovativnosti, razvoja zaposlenih in uspešnosti organizacije, razvoj družbene odgovornosti kot lastnosti in prakse vseh ter upoštevanje sedmih načel družbene odgovornosti v praksi podjetja. Pri tem pa je pomembno, da organizacije neprestano proučujejo prednosti in slabosti uporabljenega modela razvoja človeških virov v praksi ter ga po potrebi dograjujejo za doseganje zastavljenih ciljev razvoja svojih zaposlenih.
Keywords: inovacije, ustvarjalnost, inovativnost, strateški razvoj človeških virov, razvoj človeških virov, družbena odgovornost
Published: 14.04.2014; Views: 924; Downloads: 163
.pdf Full text (2,97 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica