| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 142
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
VLOGA ORGANIZACIJSKE KULTURE V SODOBNIH PODJETJIH
Marko Ereš, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Organizacijska kultura je temeljen element doseganja strategij. Management podjetja mora prepoznati organizacijsko kulturo in jo znati tudi ohranjati. Zato je pomembno, da se kulturo vrednoti. Na podlagi tega lahko management izvaja ukrepe za ohranjanje kulture ali pa jo zaradi ne-doseganja strategij tudi spremeni. Korenita sprememba kulture nastane takrat, kadar management ugotovi, da kultura v podjetju sploh ne obstaja. Tako srečamo tri elemente upravljanja z organizacijsko kulturo: ohranjanje, spreminjanje in oblikovanje kulture. Definiranje tipologije organizacijske kulture podjetja je zelo kompleksno. To pa zaradi tega, ker podjetje dejansko nima smo enega tipa kulture, ampak več tipov. Postavi se tudi vprašanje, ali ima podjetje samo eno kulturo ali več. Gotov lahko trdimo, da ima dovolj veliko podjetje, več subkultur, ki se med seboj prepletajo in tvorijo močno organizacijsko kulturo. Pomembno je spoznanje, da organizacijska kultura izraža vrednote managementa oziroma ustanoviteljev podjetja. Kultura v podjetju nastane, kadar ima posameznik določeno idejo. Ustanovitelj s predstavitvijo ideje pridobi eno ali več oseb, ki se strinjajo z idejo in jo tudi sprejmejo. Tako imajo skupno vizijo in ustanovijo podjetje, ki začne delovati v smeri njihovega interesa. S časom podjetje zaposli nove ljudi. Skupine v podjetju na podlagi reševanja problemov oblikujejo rešitve, ki jih uporabljajo tudi v prihodnosti. Tako se s začne oblikovati organizacijska kultura. Management podjetja, se mora zavedati, da je organizacijska kultura pomemben dejavnik pri doseganju visoke konkurenčnosti podjetja v svoji panogi. Tako mora oblikovati okolje, ki bo zaposlenega spodbujalo. Ljudje v podjetju pa postanejo inovativni in prevzemajo večjo odgovornosti. Zato lahko management doseže močno organizacijsko kulturo z različnimi prijemi. Management oblikuje dejavnike kulture, ki pri ljudeh sprožijo zadovoljstvo. Z ustvarjanjem dejavnikov, ki jih zaposleni sprejmejo kot pozitivne, pa tudi oblikuje temelje za inovativno okolje.
Keywords: Organizacijska kultura, management organizacije, inovacije, tipologija organizacijske kulture, ohranjanje in spreminjanje organizacijske kulture, kultura prihodnosti.
Published: 11.12.2012; Views: 1304; Downloads: 250
.pdf Full text (1,36 MB)

62.
ANALIZA OKOLJSKIH INVESTICIJ V SLOVENIJI
Doroteja Ketiš, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Okolje in ekonomija se zdita kot nasprotni si področji, pa vendar lahko ugotovimo, da sta drug drugemu potrebna in da ekonomija nikakor ni samozadostna. V preseku ekoloških in okoljskih teorij je nastala nova veda, to je okoljska ekonomika, ki razlaga, kako s trajnostnim razvojem doseči sožitje med gospodarskimi subjekti in njihovim naravnim, socialnim ter poslovnim okoljem. V vlogi uresničevalca trajnostnega razvoja nastopajo okoljske investicije, ki pomenijo financiranje tistih projektov, kateri rešujejo tako osnovne, kot tudi zelo kompleksne okoljske probleme in pogosto izhajajo iz okoljskih inovacij. Poznamo različne vrste financiranja tovrstnih naložb, pri čemer so najpomembnejše različne oblike nepovratnih sredstev in posebne vrste kreditiranja s strani določenih pristojnih institucij. Okoljske investicije v Sloveniji v zadnjih desetih letih ves čas naraščajo in se gibljejo visoko nad evropskim povprečjem. Ob doseženi določeni stopnji razvitosti procesov in proizvodov v Sloveniji v smislu zmanjšanja okoljskih vplivov, je pričakovati upad okoljskih investicij oziroma uravnovešenje na določeni letni ravni.
Keywords: Okolje, Redkost, Trajnost, Investicije, Financiranje, Okoljsko podjetništvo, Okoljske inovacije, Okoljske investicije
Published: 17.12.2012; Views: 1288; Downloads: 107
.pdf Full text (1,01 MB)

63.
Zelene tehnologije v Sloveniji - primer dobre prakse uvajanja v podjetju Krka d.d.
Maja Lambreščak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Globalni trendi kažejo na vse večjo negotovost na vseh področjih našega življenja. Podnebne spremembe so neizogibne. Naša odgovornost je, da ukrepamo hitro in preoblikujemo gospodarstvo v smeri ohranjevanja okolja, da do hujših sprememb ne pride in tako preprečimo propad civilizacije. Eden izmed ukrepov za varovanje okolja, ki je čedalje bolj aktiven, je uvajanje zelenih tehnologij v dejavnosti podjetij. Te predstavljajo načine za nove priložnosti na globalnem trgu, spodbujajo inovativnost, prinašajo rešitve za znižanje stroškov in ponujajo nova delovna mesta. Slovenija ima velik potencial pri razvijanju zelenih tehnologij zaradi svoje biotske raznovrstnosti, premore pa tudi mogočna podjetja, kot je farmacevtsko podjetje Krka, d. d., Novo mesto, ki zna pametno izkoristiti njene prednosti in to brez večjega okolju nevarnega posega. Njihova gospodarnost in prednost na trgu se kažeta tudi z vlaganjem v zelene tehnologije.
Keywords: zelene tehnologije, zelene inovacije, varovanje okolja, investicije, kritična analiza, SWOT analiza
Published: 30.09.2012; Views: 2368; Downloads: 459
.pdf Full text (1,07 MB)

64.
VPLIV TEHNOLOGIJE ZASLONOV NA DOTIK NA UČINKOVITOST PODJETIJ V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI
Mojca Breznik, 2012, master's thesis

Abstract: POVZETEK Vpliv tehnologij postaja pri vrednotenju učinkovitosti poslovanja vse pomembnejši. Ima močan vpliv na konkurenčne sposobnosti podjetja, ki jih lahko izboljšamo s pomočjo tehnoloških inovacij. V magistrski nalogi smo proučevali, kako tehnološke inovacije s področja tehnologije zaslonov na dotik vplivajo na učinkovitost poslovanja trgovinskih podjetij. Namen našega magistrskega dela je bil na podlagi razpoložljivih virov in literature, prav tako pa tudi anketnega raziskovanja, ugotoviti, kako pomemben vpliv ima sprejemanje tehnoloških inovacij s področja tehnologije zaslonov na dotik na učinkovitost poslovanja trgovinskih podjetij. Ugotoviti smo želeli, kako pomembna je uporaba te tehnologije pri uspešnejšem in učinkovitejšem poslovanju podjetij v trgovinski dejavnosti, in kako le-te vplivajo na poslovanje. Cilji so bili: - Navesti razloge, zakaj uporabljati zaslone na dotik v poslovanju kot priložnost za povečanje ekonomske učinkovitosti in uspešnosti, - na podlagi izpolnjenih anketnih vprašalnikov opredeliti pomen uvajanja zaslonov na dotik v slovenska podjetja trgovinske dejavnosti, - raziskati, kakšni so razlogi, da se podjetja v trgovinski dejavnosti odločajo za uvajanje aplikacij z zasloni na dotik v poslovanje, - ugotoviti, v kolikšni meri slovenska trgovinska podjetja sledijo trendom uvajanja zaslonov na dotik v tujini, - podati sklep z ugotovitvami in predlogi. V magistrskem delu smo uporabili metodo kompilacije, kjer smo povzemali in navajali ugotovitve ter spoznanja domačih in tujih strokovnjakov s področja novih tehnologij pametnih poslovnih rešitev z zasloni, občutljivimi na dotik. Uporabili smo še metodo komparacije, s katero smo primerjali rezultate (spoznanja) iz literature in virov ter anketnega raziskovanja. Uporabili smo tudi metodo anketiranja. Izvedli smo anketno raziskavo, v kateri so anketiranci lahko podali svoja stališča in prepričanja. V anketno raziskavo smo poleg podjetij v trgovinski dejavnosti vključili tudi ponudnike tovrstnih tehnologij, in na ta način poskušali pridobiti čim več podatkov za analizo trendov uvajanja oziroma uporabe tehnologije zaslonov na dotik v Sloveniji. Pri ugotovitvah smo uporabili metodo indukcije, kjer smo poskušali iz dosedanjih razpoložljivih podatkov izpeljati nove, samostojne sklepe. S pomočjo anketne raziskave smo ugotovili, da je tehnologija zaslonov na dotik v podjetjih trgovinske dejavnosti v Sloveniji sicer že prepoznana v določenih poslovnih okoljih, ni pa še prodrla v večino slovenskih trgovinskih podjetij. Aplikacije omenjene tehnologije predstavljajo v splošnem 20 do 40-odstotno podporo poslovnemu procesu. Večina anketiranih trgovinskih podjetij je v svoje poslovanje že uvedlo interaktivne samopostrežne blagajne in interaktivne terminale z zasloni, občutljivimi na dotik. Uvedli so jih predvsem zaradi številnih priložnosti za učinkovitejše komuniciranje s kupci ter priložnosti učinkovitejšega ter bolj okoljsko naravnanega oglaševanja in promoviranja njihovih izdelkov oziroma storitev. Veliko anketiranih trgovinskih podjetij se je strinjalo, da je s to tehnologijo možno tudi znižati stroške dela. Ugotovili smo, da slovenska trgovinska podjetja že kar v veliki meri sledijo tujim trgovinskim podjetjem pri uvajanju tovrstnih tehnologij. Prav tako smo ugotovili, da predstavljena tehnologija predstavlja priložnosti za pridobitev večjega obsega potencialnih odjemalcev kot klasična »papirna«. Iz rezultatov anketiranih podjetij lahko razberemo, da so slovenska trgovinska podjetja naklonjena uvajanju nove tehnologije z zasloni, občutljivimi na dotik, saj nameravajo v prihodnosti še povečati vlaganja v aplikacije omenjene tehnologije. Raziskava je potrdila, da so tehnološke inovacije pomemben dejavnik tudi v podjetjih trgovinske dejavnosti. Imajo lahko močan vpliv na izboljšanje učinkovitosti poslovanja ter povečevanja konkurenčnih prednosti.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: Tehnološke inovacije, tehnologija zaslonov na dotik, trgovinska podjetja, učinkovitost poslovanja
Published: 30.01.2013; Views: 1433; Downloads: 174
.pdf Full text (1,73 MB)

65.
DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ V OSKRBNI VERIGI KOT PODLAGA OKOLJSKIM INOVACIJAM
Sanja Predovič, 2012, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo družbeno odgovornost podjetij (DOP) v oskrbni verigi ter inovativnost, ki izhaja iz strategij podjetij da prestopijo okvire ustaljenega poslovanja in ustvarijo dodano (zeleno) vrednost svojim izdelkom in storitvam. Magistrsko delo je zastavljeno tako, da vključuje poglobljen strokovni in znanstveno-raziskovalni nivo in v ta namen uporabljamo pristop z raziskovanjem domače in tuje strokovne literature. Vsebinsko je naloga razdeljena na teoretičen del, kjer v drugem poglavju obravnavamo DOP, razloge vključevanja v norme, poslovno politiko in prakso ter dimenzije in področja, ki jih pokriva DOP. V tretjem poglavju govorimo o inovacijah, povezovanju DOP v inovacijski proces in iz tega izhajajočih družbenih inovacij. Četrto poglavje pa je posvečeno oskrbni verigi in vključevanju DOP v njo ter vzvodom in oviram za zeleno nabavo. Drugi del naloge zajema terensko raziskavo v podjetjih IMI plc, kjer smo izvajali anketo o družbeni odgovornosti podjetij in njeno izvajanje preko okoljskih inovacij, ki so odvisne od zakonskega okvirja, od pričakovanih koristi za kupce izdelkov in koristi podjetij samih, od splošne inovativnosti in od »zelene zrelosti« podjetja. V sklepu so povzete ključne misli in ugotovitve, ki smo jih pridobili skozi nastajanje magistrske naloge. Izsledki te raziskave bodo lahko služili vodstvu kot informacija, kako povečati konkurenčnost in hkrati prenoviti politiko podjetja v duhu DOP. Z razvojem strategije trajnostnega razvoja lahko podjetja namreč razumejo pomembnost svojega vpliva na družbo in okolje, kot rezultat tega pa spodbudijo sprejemanje ukrepov z merljivimi cilji.
Keywords: družbena odgovornost podjetij, inovacije, oskrbna veriga, zelena nabava
Published: 10.06.2013; Views: 1338; Downloads: 145
.pdf Full text (2,59 MB)

66.
NAČINI MERJENJA DAVČNIH SPODBUD ZA RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE
Monika Drstvenšek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Davčne spodbude za raziskave, razvoj in inovacije se delijo v različne skupine, ki pripomorejo k večjem vlaganju v raziskave in razvoj. Niso vse davčne spodbude primerne za vsako podjetje v katerikoli državi. Vsaka država ima svoje ukrepe usmerjene v raziskave in razvoj, ki pa se med državami razlikujejo. Posledica tega pa je, da je potrebno paziti pri izbiri vrste spodbude, ki je na voljo v posameznih državah. Vsaka davčna spodbuda prinaša dobre in slabe lastnosti, zato mora podjetje zase ugotoviti, katera je najprimernejša, saj lahko v nasprotnem primeru vodi k destimulaciji.
Keywords: davki, davčne spodbude za raziskave, razvoj in inovacije, zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, merjenje davčnih spodbud
Published: 02.04.2013; Views: 939; Downloads: 75
.pdf Full text (390,89 KB)

67.
INOVIRANJE V MALIH PODJETJIH V PODRAVJU
Tomaž Hvala, 2013, master's thesis

Abstract: Velik strokovnjak za področje konkurenčnosti Michael Porter je zapisal, da so inovacije ključ do konkurenčnosti. Konkurenčnost je zelo pomembna iz sledečega razloga: ob pogledu na različne ugledne lestvice konkurenčnosti (lestvica WEF, IMD iz Lozane) ugotovimo, da so najbolj konkurenčne države na svetu tudi države, ki zagotavljajo na svetu najvišji življenjski standard svojim prebivalcem. Tako je jasno, da imajo v današnjem času inovacije ogromen vpliv na kvaliteto življenja ljudi. Inoviranje je v sodobnem gospodarstvu ključno za poslovni uspeh podjetij. Brez inoviranja so današnja podjetja obsojena na slabše poslovne uspehe, ki odločilno vplivajo na višino plač zaposlenih. Višina plač pomembno vpliva na kvaliteto življenja ljudi. Podjetja v Podravju in celotni Sloveniji so premalo inovativna, zato je potrebno okrepiti inoviranje znotraj podjetij. Prvi pogoj, da Podravje postane inovativna regija je, da kulturne in družbene vrednote ljudi podpirajo in spodbujajo inovativnost, inovacije, oziroma ljudi, ki premorejo te lastnosti. Država, s svojimi človeškimi in finančnimi viri, ima veliko vlogo pri spodbujanju inovativnosti ljudi in podjetij. Znotraj podjetij pa ima management ključno vlogo pri izboljšanju inovativnosti zaposlenih in podjetij. Eno izmed temeljnih načel managementa je, da zaposlene vodi z lastnim zgledom. V primeru, da managerji, ne cenijo, se ne trudijo za dvig inovativnosti podjetij, bodo zaposleni ravnali podobno. S tem ne bo prišlo do izboljšanja inovativnosti podjetij, kar lahko ogrozi njihovo prihodnost v sodobnem gospodarstvu. Glavna pozornost v nalogi je namenjena majhnim podjetjem, ki imajo nekaj deset zaposlenih. Tem podjetjem je, za razliko od mikro podjetij, uspelo razviti večji obseg poslovanja. S tem so lahko zaposlili večje število ljudi. Gospodarstvo in družba, še posebej v sedanji gospodarski krizi, nujno potrebuje podjetja, ki ustvarijo večje število delovnih mest. Ljudem zaposlitev omogoča boljše življenje. Toda le redki ljudje, ki jih običajno imenujemo podjetniki, zmorejo in uspejo praktično iz nič ustvariti podjetje z nekaj deset zaposlenimi. Večino novih delovnih mest ustvarijo prav podjetniki oziroma mala in srednja podjetja. Zato družba mora ceniti in podpirati podjetnike, saj imajo ti zelo pomembno vlogo v gospodarskem razvoju. Podravska regija po vseh vodilnih kazalcih razvitosti (plače, zaposlenost, BDP na prebivalca, dodana vrednost na zaposlenega) zaostaja za osrednjeslovensko regijo, ki je najbolj razvita regija v Sloveniji. Da podravska regija nadoknadi razvojni zaostanek za osrednjeslovensko regijo bodo morali centri odločanja v regiji nameniti večjo pozornost dvigu inovativnosti podjetij, razvoju podjetništva, povečati vlaganja v raziskave in razvoj, povečati število raziskovalcev v regiji. V 400 podjetij iz podravske regije, ki so imela po podatkih poslovne baze GVIN.com v letu 2011 povprečno število med 10 in 49 zaposlenih, je bila poslana anketa, preko katere smo raziskovali probleme in ovire za inoviranje v malih podjetjih v podravski regiji. Odgovori podjetij so potrdili veliko večino zastavljenih hipotez te magistrske naloge.
Keywords: inoviranje, inovacije, delitev inovacij, inovativno podjetništvo, podjetništvo, podjetnik, poslovna uspešnost malih podjetij, MSP, mala podjetja, majhna podjetja, malo gospodarstvo, Podravje, Podravska regija
Published: 10.06.2013; Views: 1529; Downloads: 182
.pdf Full text (1,21 MB)

68.
INOVACIJAM NAKLONJENA ORGANIZACIJSKA KULTURA KOT NUJEN POGOJ ZA INOVATIVNOST ZAPOSLENIH
Mateja Zorman Muić, 2013, master's thesis

Abstract: Inovativnost v podjetju se lahko spodbuja z različnimi dejavniki, v magistrski nalogi pa smo se osredotočili le na pomen in vpliv organizacijske kulture. Na podlagi različnih tujih in domačih avtorjev smo prikazali, da je ustrezno oblikovana organizacijska kultura nujen pogoj za inovativnost zaposlenih. To smo dodatno podkrepili s pomočjo lastne anketne raziskave na vzorcu 60 srednje velikih in velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji. V zaključku naloge smo na osnovi teoretičnih in empiričnih spoznanj predstavili svoj model za oblikovanje inovacijam naklonjene organizacijske kulture v podjetju.
Keywords: inovacije, inovativnost, organizacijska kultura, inovacijam naklonjena organizacijska kultura, soodvisnost inovativnosti in organizacijske kulture
Published: 06.06.2013; Views: 1259; Downloads: 243
.pdf Full text (1,73 MB)

69.
FINANČNE INOVACIJE V LUČI AKTUALNE FINANČNE KRIZE IN NJIHOV VPLIV NA POSLOVANJE BANK
Andrej Novak, 2013, master's thesis

Abstract: Zgodovina finančnih kriz v dvajsetem stoletju je dolga in pestra, prav tako tudi vzroki za njihov nastanek in načini za njihovo preprečevanje ter reševanje. Aktualno finančno krizo pogosto imenujemo tudi kriza drugorazrednih posojil, saj naj bi bile njen neposredni vzrok ravno težave v izpolnjevanju obveznosti drugorazrednih posojilojemalcev na ameriškem trgu. Vendar pa samo omenjeno dejstvo še ni moglo biti izključen vzrok za globalno krizo. Razvoj finančnega trga in novih finančnih produktov je namreč omogočil prenos kreditnega tveganja iz običajnih kreditnih institucij preko strukturiranih finančnih instrumentov na različne skupine investitorjev, tudi takšne, ki sicer ne bi prevzemali tovrstnih tveganj. Finančne inovacije lahko opredelimo kot novosti na finančnem področju, ki vključujejo tako nove finančne produkte kot tudi storitve oziroma procese značilne za napredne ekonomske sisteme. Značilno za moderne finančne inovacije je, da zraven ciljev kot je na primer povečanje donosnosti, bistveno vplivajo na odnos do tveganj tako na aktivni kot pasivni strani bilanc finančnih institucij. Banke kot eden izmed največjih igralcev na finančnem trgu so imele vodilno vlogo pri razvoju finančnih inovacij. Pri tem so zasledovale svoje interese kot so povečanje dobička, zmanjšanje izpostavljenosti tveganju, povečanje likvidnosti ali ustreznost regulatornih zahtevam. Namen naše raziskave je bil analizirati različne dejavnike poslovanja v ameriških bankah v obdobju od leta 2003 do leta 2011 in ugotoviti njihov vpliv na poslovanje bank iz vidika donosnosti in izpostavljenosti tveganju. Pri tem smo bili posebej pozorni na vpliv listinjenja kot ene izmed glavnih finančnih inovacij na donosnost in izpostavljenost tveganju bank ter vplivu finančne krize na poslovanje bank. V raziskavi smo kot vir podatkov uporabljali podatke iz Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC. Za preverjanje postavljenih hipotez smo razvili in predstavili ekonometrični model s pomočjo katerega smo analizirali vpliv listinjenja na poslovanje bank. Raziskava je pokazala, da je vpliv listinjenja na donosnost pozitiven in da lahko sklepamo, da je povečevanje donosnosti bil eden glavnih ciljev uporabe listinjenja. Hkrati pa nam rezultati raziskave pokažejo, da se je izpostavljenost tveganju v bankah ob uporabi listinjenja povečala. Ekonometrični model nam je sicer pri analizi ostalih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje bank, dal rezultate, ki so bili pričakovani. To velja tudi za vpliv finančne krize, kjer se je pokazalo, da je vplivala na zmanjšanje donosnosti bank obenem pa tudi na zmanjšanje izpostavljenosti tveganju.
Keywords: Finančna kriza, deregulacija, globalna ekonomska neravnovesja, hipotekarna posojila, nepremičninski balon, bonitetne agencije, finančne inovacije, listinjenje, hipotekarna obveznica – MBS, zadolžnica zavarovana z dolgom - CDO, zamenjava kreditnega tveganja – CDS, bančni sistem v senci, ameriške banke, donosnost, izpostavljenost tveganju, regresijska analiza, metoda najmanjših kvadratov, Ramseyev Reset Test.
Published: 17.10.2013; Views: 1177; Downloads: 284
.pdf Full text (2,00 MB)

70.
Zasnova proizvodnje in organizacijska oblika podjetja za izdelavo individualizirane opreme
Rok Karažinec, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi človeških želja po individualizaciji se poraja ideja o proizvodnji in prodaji individualiziranih izdelkov. Vse skupaj nam omogoča tehnologija tridimenzionalnega tiskanja izdelkov, s katero lahko vpeljemo proizvodnjo individualizirane opreme, prilagojene končnemu uporabniku. V tem delu je predstavljena proizvodnja individualizirane notranje opreme, izračuni o smotrnosti izdelave, zaščita intelektualne lastnine ter izbira in prikaz optimalne izbire organizacijske oblike podjetja.
Keywords: dodajalne tehnologije, inovacije, individualizirani izdelki, hitra izdelava izdelkov, intelektualna lastnina, blagovna znamka, pravo gospodarskih družb
Published: 02.07.2013; Views: 987; Downloads: 91
.pdf Full text (2,77 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica