| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 36
First pagePrevious page1234Next pageLast page
11.
Informacijske tehnologije v gradbenem podjetju
Tomaž Žnuderl, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo proučevali možnosti uporabe informacijskih tehnologij v gradbenih podjetjih. V teoretičnem delu naloge smo najprej predstavili najpomembnejša poslovna področja, ki jih lahko zasledimo v gradbenih podjetjih. Nato smo za vsako posamezno področje proučili možnosti optimizacije z implementacijo ustreznih informacijskih tehnologij. Zaokrožen pregled informacijskih orodij, ki so gradbenim podjetjem na voljo, smo v nadaljevanju uporabili kot osnovo za praktični del magistrskega dela. V praktičnem delu smo proučevali poslovanje konkretnega gradbenega podjetja. Glede na predhodno zastavljena teoretična izhodišča, smo analizirali trenutno stanje po poslovnih področjih. Na podlagi ugotovljenega smo nato oblikovali predloge za optimizacijo poslovanja z implementacijo ustreznih informacijskih tehnologij. V zadnjem delu magistrskega dela smo analizirali trende in smernice razvoja informacijskih tehnologij v prihodnosti ter možnosti njihove vpeljave v poslovanje gradbenih podjetij.
Keywords: Gradbeništvo, informacijske tehnologije, optimizacija poslovanja, gradbeno podjetje
Published: 30.06.2017; Views: 526; Downloads: 109
.pdf Full text (3,50 MB)

12.
Razvoj inovativnih produktov informacijskih tehnologij in digitalna transformacija logističnih podjetij
Albert Pajaziti, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Dandanes predstavlja digitalno gospodarstvo enega največjih izzivov za mnoga podjetja, vključno s tistimi v logistični industriji. Digitalna transformacija je ena izmed najbolj aktualnih tem med vodilnimi managerji v podjetjih. Pri tem so podjetja primorana spreminjati svoje poslovne modele in avtomatizacijo poslovnih procesov. Podjetja iz vseh panog, zlasti tistih v logističnem sektorju, bodo prej ali slej prisiljena, da gredo v digitalizacijo in ohranile svojo konkurenčno prednost. Zato je glavni cilj tega magistrskega dela raziskati inovativne poslovne modele za razvoj inovativnih IT izdelkov in rešitve za logistične industrije. Pri tem je naša raziskava osredotočena na majhne dinamične IT podjetja v Sloveniji, ki razvijajo lastne inovativne izdelke za logistiko na lokalnem in mednarodnem trgu. Raziskali smo pet izbranih inovativnih IT podjetij. Podatke smo zbrali preko različnih raziskovalnih metod. Vprašalnik za intervju je razdelejen na štiri komponente: raziskave in razvoj v IT oddelku, spodbujanje inovativnega modela razvoja izdelkov, finančni model in strategija družbe za financiranje inovativnih izdelkov in sistem upravljanja odnosov s strankami. Ugotovitve rezultatov so predstavljene za vsako komponento posebej in na koncu sledi skupen zaključek. Rezultati kažejo, da podjetja z jasno opredeljeno strategijo razvoja zaposlenih v R & D, omogočajo bolj inovativne izdelke v podjetju. Podjetja, ki namenjajo večjo pozornost odnosom in reševanje problemov s kupci - CRM, tudi bolje prosperirajo. Podjetja v splošnem pri tem prakticirajo metodo projektnega managementa. Ugotovili smo tudi, da analizirana podjetja v splošnem ne spremljajo mednarodnih logističnih trendov na zadovoljivi ravni, pretežno zaradi pomanjkanja internih virov. Empirični del v zadnjem delu podkrepimo z izbranim vzornim podjetjem v IT logistiki na področju avtomatizacije skladišč, s pomočjo raziskovalne metode študije primera. Podjetje "Epilog d.o.o." je na domačem trgu trenutno najboljše hitrorastoče inovativno podjetje v IT logistiki z obetujočim poslovnim modelom rasti.
Keywords: digitalna transformacija, inovacije, logisitka, informacijske tehnologije, trendi.
Published: 16.11.2016; Views: 902; Downloads: 171
.pdf Full text (1,06 MB)

13.
Celovit pristop k pretvorbi elektronskih dokumentov v obliko za dolgoročno hrambo
Tatjana Hajtnik, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Izhodišče raziskave predstavlja trditev, da vsaka pretvorba e-dokumentov iz izvirne v obliko zapisa (format) za dolgoročno hrambo lahko pomembno vpliva na ohranjanje njihovih bistvenih lastnosti in s tem na njihovo varno dolgoročno ohranjanje. Zato smo si kot osrednji cilj disertacije zastavili oblikovanje celovitega pristopa k pretvorbi e-dokumentov, s katerim lahko zmanjšamo izgubo njihovih bistvenih lastnosti ter s tem povečamo možnosti ohranjanja njihove verodostojnosti in ponovne uporabe za ves čas hrambe. Kot ključne dejavnike, ki vplivajo na uspešno izvedbo pretvorbe, smo identificirali določitev načel, s katerimi dolgoročno hrambo e-dokumentov lahko opredelimo kot varno, izbiro ustreznih formatov in programskih orodij za izvedbo pretvorbe.Raziskovalnega problema smo se lotili najprej s študijo literature in proučitve dobrih praks. Na osnovi pridobljenih ugotovitev smo zasnovali teoretična modela, in sicer model načel, s katerimi bi lahko dolgoročno hrambo e-dokumentov opredelili kot varno in model Povzetek xii kriterijev, ki naj bi jih izpolnjevali formati, da bi bili primerni za dolgoročno hrambo. Pri pregledu virov nismo zasledili, da bi ti obravnavali kriterije za izbiro pretvornikov. Nadalje smo identificirali in analizirali različne pristope k pretvorbi formatov ter ugotovili, da se med seboj razlikujejo predvsem glede na namen in čas, kdaj pretvorbo izvajamo, obseg in zahtevnost kot tudi po formatih, v katere e-dokumente pretvarjamo. Empirično validacijo ugotovitev ter teoretičnih modelov predstavlja anketa, ki smo jo izvedli med nacionalnimi arhivi držav članic EU, Norveške in Švice. V okviru tretjega sklopa raziskav smo na podlagi študije primerov pretvorb preverjali ugotovitve iz prvih dveh raziskav. V prvem delu smo na podlagi lastnih primerov pretvorb proučevali različne, predhodno prepoznane pristope k pretvorbi ter v povezavi s tem ugotovili, da izbira formatov in pretvornikov vpliva na ohranjanje lastnosti izvirnih e-dokumentov. V drugem delu študije smo analizirali format PDF/A in ugotovili, da v celoti ne izpolnjuje kriterijev, ki jih določajo slovenski predpisi. Rezultate predhodnih raziskav smo sintetizirali in analizirali ter ugotovili, da je strategija pretvorbe e-dokumentov najprimernejša strategija za njihovo dolgoročno ohranjanje. Analiza identificiranih pristopov k pretvorbi je pokazala, da je najbolj primeren pristop k pretvorbi normalizacija. V zaključnem delu disertacije smo predstavili celovit pristop k pretvorbi e-dokumentov v formate, primerne za dolgoročno hrambo. S predlaganim pristopom lahko zmanjšamo izgubo bistvenih lastnosti izvirnih e-dokumentov in s tem povečamo možnosti njihove varne dolgoročne hrambe ter ponovne uporabe. Celovit pristop temelji na okvirnem teoretičnem pristopu, ki ga predstavlja standard ISO 13008. Tega smo specializirali in konkretizirali s predlaganimi modeli. Raziskave so pokazale, da poleg že omenjenih rešitev potrebujemo še natančno dokumentirana pravila za izvedbo procesa pretvorbe vse od njegovega načrtovanja do končne potrditve uspešnosti. Pri tem je treba ločeno obravnavati skrb za ohranjanje e-dokumentov, ki so bili ustvarjeni v formatih, ki niso več združljivi z danes uveljavljeno tehnologijo, od tistih, ki jih ustvarjamo danes oz. jih bomo v bodočnosti. Pri interpretaciji raziskav je treba upoštevati omejitve metod raziskovanja, vzorcev, ki smo jih uporabljali v raziskavah in tehnik analize. Rezultati raziskav disertacije so lahko osnova za številne izvirne rešitve, ki lahko pozitivno vplivajo na razvoj področja dolgoročnega ohranjanja različnih e-zapisov.
Keywords: e-zapisi, strategija pretvorbe, dolgoročna elektronska hramba, informacijske tehnologije, informacijski sistemi
Published: 14.09.2016; Views: 1361; Downloads: 251
.pdf Full text (10,89 MB)

14.
KRITIČNI DEJAVNIKI INFORMATIZACIJE MAJHNIH IN SREDNJIH PODJETIJ
Romana Mernik, 2016, master's thesis

Abstract: Statistike uspešnosti projektov informacijskih tehnologij so izjemno slabe, v veliko primerih zaradi neustreznih in pomanjkljivih znanj s strani vodij projektov. Danes se podjetja raje odločijo za nakup in uvedbo rešitev ERP, kot pa za razvoj programske opreme na ključ zaradi razlogov, kot so: nižji stroški razvoja rešitve, krajši čas tajanja projekta uvedbe rešitev ERP. Organizacija mora izbrati tako rešitev ERP, ki se kar najbolje prilagaja njenim poslovnim procesom, zagotavlja funkcionalnost v organizaciji, podpira spreminjajoče poslovno okolje, nudi pomoč ponudnika rešitve ERP pri uvedbi rešitve, ipd. Obstajajo mnogi razlogi, ampak če povzamemo glavne razloge je informacijska tehnologija bistven dejavnik pri povečanju učinkovitosti izvajanja vseh vrst procesov ter hitrosti pretoka in pridobivanja kakovostnih informacij, ki sta najpomembnejša pogoja za hitro, pravočasno in pravilno odločanje. To pa je ključnega pomena za preživetje, razvoj in uspešnost vsakega podjetja. Da bi uspešno izpeljali projekte uvajanja ERP je potrebno predvsem tesno sodelovanje vodstva z načrtovalci, pravilno zastaviti zahteve bodočega sistema, tesno sodelovanje z bodočimi uporabniki ter vzpostaviti ustrezno komunikacijo med vsemi poslovnimi enotami podjetja, ki sistem načrtuje in uvaja. Projekt mora imeti ustrezen načrt uvedbe, zastavljeni morajo biti cilji, ki jih je potrebno doseči in ne nazadnje postavljen mora biti proračun projekta, ki ga je potrebno spoštovati. S pravo poslovno informacijsko rešitvijo lahko tako zagotovimo pravilne poslovne odločitve na podlagi zanesljivih in kvalitetnih podatkov, ki omogočajo lahko dostopne in pregledne poslovne analize.
Keywords: Informacijske tehnologije, rešitve ERP, dejavniki uspešnosti informacijskih sistemov, uvajanje celovitih informacijskih rešitev, dejavniki uspešnosti ERP projektov.
Published: 12.09.2016; Views: 637; Downloads: 34
.pdf Full text (882,79 KB)

15.
POSEBNOSTI REVIZIJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV V BANKAH
Tatjana Kljajić Žebeljan, 2016, master's thesis

Abstract: Poslovanja bank si ni mogoče zamisliti brez uporabe informacijske tehnologije oz. računalniško podprtih informacijskih sistemov. Ta predstavlja ključen poslovni vir, ki banki prinaša tako koristi kot tudi negativne vplive, ki se med drugim kažejo v izpostavljenosti banke tveganjem iz naslova uporabe informacijske tehnologije. Slednja lahko zaradi neustreznega obvladovanja ogrozijo zanesljivost in varnost delovanja informacijskega sistema banke ter posledično njeno poslovanje. Ker banke zaradi svoje osrednje vloge v gospodarskem sistemu predstavljajo enega izmed ključnih dejavnikov finančne stabilnosti, morajo poslovati skrbno in varno. Zato so predmet nadzora Banke Slovenije, hkrati pa so z zakonom obvezane k ustanovitvi službe notranje revizije kot ene izmed funkcij notranjih kontrol. Naloge službe notranje revizije so zakonsko opredeljene in med drugim obsegajo tudi presojo informacijskega sistema vključno z elektronskim informacijskim sistemom in elektronskimi bančnimi storitvami. Notranji revizorji morajo svoje naloge izvajati skladno z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (angl. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing), ki zahtevajo vključevanje področja informacijske tehnologije med notranjerevizijske naloge, kar zahteva, da notranji revizor dovolj dobro pozna informacijsko tehnologijo tako z vidika njene uporabe v bančnem poslovanju kot z vidika ključnih tveganj. Navedeno pa lahko v praksi predstavlja težave, saj notranji revizorji običajno ne razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za opravljanje revizij informacijskih sistemov zlasti kadar gre za ozko usmerjena področja. Zato je Inštitut za notranje revizorje (angl. The Institute of Internal Auditors) izdal Globalne smernice za revidiranje tehnologij (angl. Global Technology Audit Guide), ki jih lahko notranji revizorji uporabijo kot pomoč pri izvajanju revizij informacijskih sistemov. Cilj naloge je tako bil predstavitev Globalnih smernic za revidiranje tehnologij ter prikaz njihove uporabe in primernosti pri izvajanju revizij informacijskih sistemov s strani notranjih revizorjev v banki.
Keywords: informacijski sistem, banka, notranja revizija, revizija informacijskih sistemov, tveganje informacijske tehnologije
Published: 12.09.2016; Views: 693; Downloads: 130
.pdf Full text (1,68 MB)

16.
VLOGA TIHEGA ZNANJA PRI SPREJEMANJU IN UPORABI INFORMACIJSKIH REŠITEV V DRŽAVNI UPRAVI
Jasna Rotenhajzer, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga se osredotoča na vlogo tihega znanja pri sprejemanju in uporabi informacijskih rešitev v državni upravi. V prvem delu so predstavljena teoretična izhodišča glede sprejemanja informacijske tehnologije, znanja in upravljanja z znanjem. Predstavljeni so modeli sprejemanja informacijske tehnologije z vedenjskega vidika (TRA, TPB, TAM in njegove različice. V teoriji o znanju je poudarjeno skrito znanje, ki je del izkušenj zaposlenih v državni upravi in njegov vpliv na sprejemanje in učinkovito uporabo informacijskih rešitev. Predstavljena je teoretična osnova upravljanja z znanjem na splošno in v državni upravi. V drugem empiričnemu delu so predstavljeni izsledki kvalitativne raziskave, kjer se je na osnovi teoretičnih izhodišč ugotovljala vloga tihega znanja pri sprejemanju in uporabi informacijskih rešitev v državni upravi.Navedena so mnenja o dejavnikih sprejemanja in uporabe informacijskih rešitev, o vlogi tihega znanja pri poglobljeni uporabi informacijske rešitve in trenutnem stanju upravljanja z znanjem v državni upravi.
Keywords: sprejemanje informacijske tehnologije, modeli TRA, TPB in različice TAM, znanje, upravljanje z znanjem, državna uprava
Published: 12.09.2016; Views: 625; Downloads: 73
.pdf Full text (3,42 MB)

17.
MANAGEMENT INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ V PODJETJIH
Luka Kovačič, 2016, master's thesis

Abstract: V zadnjih nekaj desetletjih se je uporaba informacijskih tehnologij drastično povečala, zaradi česar so vse večji pomen začela dobivati orodja za učinkovito upravljanje informacijskih tehnologij. Magistrsko delo se osredotoča na spoznanje informacijskih tehnologij in sistemov, ki so danes izjemno pomemben del poslovanja. V delu spoznamo informacijske tehnologije in sisteme, njihove sestavine in orodja za interno revizijo in organizacijo v podjetjih. Za uspešno poslovanje je potrebno ustrezno upravljanje informatike, kar dosegamo z različnimi standardi in orodij, ki jih spoznamo v nalogi. Zelo podrobno podajamo pregled dveh najpomembnejših orodij na tem področju, ITIL in COBIT, podajamo njihove sestavine in temeljne osnove za uspešno implementacijo.
Keywords: informacijske tehnologije, informacijski sistemi, upravljanje informatike, ITIL, COBIT
Published: 19.08.2016; Views: 810; Downloads: 167
.pdf Full text (1,45 MB)

18.
IZBOLJŠANJE INTERNEGA KOMUNICIRANJA V GRADBENEM PODJETJU A OB PODPORI IT ORODJA BASECAMP
Jelka Tajnik Andrejc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava interno poslovno komuniciranje v gradbenih podjetjih na splošno in v obravnavanem gradbenem podjetju A. Razdeljeno je v dva sklopa. V prvem sklopu podaja osnovna teoretična izhodišča o poslovnem internem komuniciranju in o organizaciji malega gradbenega podjetja. V drugem, praktičnem sklopu sledijo opis gradbenega podjetja A, opis obstoječega načina poslovnega internega komuniciranja v obravnavanem podjetju A in predlog za izboljšanje. Predlaga se dopolnitev obsoječega sinhronega načina komuniciranja z asinhronim komuniciranjem – uporabo poslovnega portala Basecamp. Predstavljeni so osnovne karakteristike omenjenega portala, morebiten prikaz njegove uporabe v obravnavanem podjetju A in informativno ovrednotenje učinkov njegove uporabe na poslovanje podjetja.
Keywords: gradbena podjetja, organizacija podjetij, interno komuniciranje, orodja informacijske tehnologije, poslovni portal Basecamp
Published: 27.05.2016; Views: 642; Downloads: 80
.pdf Full text (2,06 MB)

19.
Povezovanje celovitih informacijskih rešitev s pripomočki za poslovno poročanje na primeru rešitve iScala in pripomočka Crystal Reports 11
Aleš Markuš, 2015, master's thesis

Abstract: Da so organizacije konkurenčne, morajo dostaviti izdelke in izvajati storitve najvišje kakovosti, in sicer čim hitreje in po najboljši možni ceni. Nabor poslovnih procesov, ki je znan kot celovita informacijska rešitev, se je izkazal kot učinkovito orodje za doseganje teh ciljev. Celovita informacijska rešitev ponuja sredstva za učinkovito povečanje in upravljanje potrebnih virov (materiali, oprema, orodja, delo, denar itd.). Za vsakega izmed teh virov lahko celovita informacijska rešitev ugotovi, kaj je potrebno, če je potrebno in koliko je potrebno, zaradi česar je delovanje organizacije učinkovito in uspešno. Sistemi celovitih informacijskih rešitev spreminjajo način organizacije v smislu njenega poslovanja in delovanja. Sistemi poslovne inteligence so lahko zasnovani tako, da so točni in pravočasni podatki deljeni med funkcijska področja. Ti sistemi se tako imenujejo integrirani sistemi poslovne inteligence. Potreben je torej sistem, ki obravnava organizacijo kot enotno entiteto in skrbi za informacijske potrebe celotne organizacije. Če je to mogoče in če je informacija, ki je generirana, točna, pravočasna in ustrezna, potem so ti sistemi v veliki meri v pomoč organizaciji za uresničitev vseh poslovnih ciljev. V magistrski nalogi predstavljamo programsko platformo Crystal Reports 11 za izdelavo izpisov. Predmet obdelave so koncepti in funkcije Crystal Reports. Predstavljen je tudi pogled na orodje in integracija orodja v namiznih aplikacijah, pa tudi v spletnih aplikacijah. Kot primer celovite informacijske rešitve predstavimo Epicor iScala z vsemi prednostmi posameznih modulov. V zaključku je prikazan primer povezave celovite informacijske rešitve s pripomočkom za poslovno poročanje, ki strne razumevanje in konkretno uporabnost vsebine proučevanja.
Keywords: celovite informacijske rešitve, poslovno poročanje, sodobne tehnologije, poslovna inteligenca, Epicor iScala, Crystal Reports
Published: 22.10.2015; Views: 734; Downloads: 104
.pdf Full text (3,53 MB)

20.
UPORABA STORITEV SODOBNIH INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ NA PODROČJU ŠTUDIJA
Tjaša Bošnak, 2015, master's thesis/paper

Abstract: V magistrski nalogi smo raziskali uporabo storitev sodobnih informacijskih tehnologij na področju študija, pri čemer smo imeli v mislih storitve kot so npr. svetovni splet, spletne klepetalnice, družbena omrežja, spletne učilnice, forumi itd. Na podlagi rezultatov anket, izpolnjenih s strani anketirancev, smo skušali ugotoviti, kakšne so navade študentov in diplomantov pri uporabi storitev sodobnih informacijskih tehnologij na področju študija in povezavo s samim študijem, kakšno mnenje imajo o uporabi teh storitev pri njihovem študiju v primerjavi s tradicionalnimi načini študija, kakšno je njihovo mnenje o uporabnosti teh storitev na različnih področjih študija in s kakšnimi morebitnimi težavami in ovirami se srečujejo pri njihovi uporabi. Poleg tega smo skušali ugotoviti, kakšno mnenje prevladuje med izvajalci študijskih procesov na slovenskih fakultetah o uporabi in uporabnosti storitev sodobnih informacijskih tehnologij pri njihovem poučevanju.
Keywords: informacijske tehnologije, storitve sodobnih informacijskih tehnologij, študij, načini študija
Published: 24.09.2015; Views: 1048; Downloads: 117
.pdf Full text (1,83 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica