| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 15
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
PRAVNA UREDITEV POSTOPKA IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA
Marija Jurman, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo pričenjam s prikazom zgodovinskega pregleda pravnega urejanja prostora ter prvih dovoljenj za gradnjo na našem ozemlju. V nadaljevanju pa bom izbrano temo ponazorila s primerjalnim prikazom pravne ureditve graditve v drugih pravnih sistemih in predstavitvijo aktualne zakonodaje, na področju graditve (Zakon o graditvi objektov). V osrednjem delu naloge je predstavljena pravna ureditev upravnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja. Pri tem opozarjam na težave, ki se pojavljajo v praksi skozi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. S pomočjo analize pritožb ter odločitev instančnih organov (ministrstvo) ter sodišč, pa sem skušala izpostaviti najpogostejše kršitve, ki se pojavljajo v postopkih. V nalogi so prikazani tudi nekateri vzroki, ki lahko vplivajo na kvaliteto in hitrost postopka. Obširni del naloge je namenjen stranskim udeležencem v postopku, s poudarkom na tem ali uveljavljanje pravice do sodelovanja v postopku, pomeni v določenih primerih tudi zlorabo te pravice. Kljub vsemu ugotavljam, da ključni problem ne izhaja iz neustrezne pravne ureditve postopka izdaje gradbenega dovoljenja, temveč iz zakonodaje, ki temelji na predpostavkah, ki v praksi žal velikokrat niso realizirane (npr.: Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) izhaja iz predpostavke, da so z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP1) urejene podlage za jasne, natančne in zanesljive prostorske akte, iz katerih bo mogoče natančno razbrati lokacijske pogoje, ki so izhodišče za graditev objektov).
Keywords: - gradbeno dovoljenje - investitor - objekt - upravni postopek - stranke v postopku - javni interes - projekt za pridobite gradbenega dovoljenja - prostorski akt - dokazilo o pravici graditi
Published: 24.02.2010; Views: 4936; Downloads: 842
.pdf Full text (24,35 MB)

3.
UPORABA SIMULACIJ IN NOTACIJE BPMN PRI PRENOVI UPRAVNIH POSTOPKOV
Matej Perhavec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili notacijo BPMN in upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. Trenutni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja smo modelirali z notacijo BPMN in s simulacijo prišli do časovnih rezultatov. Nato smo modelirali še teoretično informatiziran proces pridobitve gradbenega dovoljenja in pridobili časovne rezultate prenovljenega procesa ter jih primerjali z rezultati iz prve simulacije.
Keywords: BPMN, simulacija, upravni postopek, gradbeno dovoljenje
Published: 03.01.2012; Views: 1463; Downloads: 119
.pdf Full text (3,55 MB)

4.
MALA HIDROELEKTRARNA NA REKI DRAVINJI
Primož Rezar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga prikazuje postopka pridobitve koncesije za izrabo vode za pridobivanje električne energije na izbrani lokaciji na reki Dravinji in pridobitve gradbenega dovoljenja za izgradnjo mHe z ustreznimi tehničnimi rešitvami. Za pridobitev koncesije se na ARSO odda ustrezna vloga s priloženo idejno zasnovo. Po podpisu koncesijske pogodbe moramo pridobiti vsa zahtevana soglasja. Za pridobitev gradbenega dovoljenja moramo na upravni enoti oddati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je sestavljen iz vodilne mape, ustreznih načrtov in elaboratov ter kopij vseh soglasij in koncesijske pogodbe. MHe na reki Dravinji je sestavljena iz vtočnega in iztočnega objekta, strojnice in kablovoda do električnega omrežja.
Keywords: gradbeno dovoljenje, projektna dokumentacija, mala hidroelektrarna, obnovljivi viri energije, vodna energija, strojna oprema
Published: 05.07.2012; Views: 2804; Downloads: 271
.pdf Full text (19,77 MB)

5.
POSTOPEK PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA
Maja Tašner, 2012, diploma project paper

Abstract: V uvodu projektne naloge smo predstavili razvoj zemljiškega katastra skozi zgodovino. Jedro naloge predstavlja postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt. Postopek gradbenega dovoljenja se začne z nakupom zemljišča. Po nakupu sledi vpis v zemljiško knjigo. Sledi urejanje projektne dokumentacije, ki je sestavljena iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ter projekta izvedenih del.
Keywords: gradbeništvo, projektna dokumentacija, gradbeno dovoljenje, zakoličba
Published: 12.09.2012; Views: 3263; Downloads: 491
.pdf Full text (803,51 KB)

6.
POTREBNA DOVOLJENJA ZA POSTAVITEV MALE RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE IN VREDNOSTNA ANALIZA
Alenka Pogačar, 2014, diploma project paper

Abstract: Ljudje se vedno bolj zavedamo, da sta skrb za naravo in okolje pomembni. Vedno več je govora o varčevanju energije, uporabi alternativnih virov, o zdravem načinu življenja, recikliranju predmetov in tudi vode. In prav skrb za vodo, da bi jo po uporabi lahko ponovno uporabili, smo se odločili, da raziščemo malo več o rastlinskih čistilnih napravah. Tema je še kako aktualna, saj je Slovenija leta 2005 sprejela operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih voda. Program pravi, da je potrebno do leta 2017, urediti odtok vseh komunalnih vod v čistilne naprave. Ena izmed možnost je tudi rastlinska čistilna naprava. V projektni nalogi se bomo osredotočili na delovanje rastlinske čistilne naprave, se pravi na njene značilnosti oz. lastnosti ter katere so njene prednosti in slabosti. Potlej bomo opredelili, katera dovoljenja potrebujemo pred začetkom gradnje čistilne naprave, katere zakone in predpise je potrebno pri tem upoštevati in kakšni so pogoji oz. zahteve ter katere dokumente potrebujemo, da lahko sploh pričnemo z izgradnjo. Drugi del naloge zajema izvedbo vrednostne analize za ugotavljanje najprimernejše, ekonomične ter okolju prijazne male biološke čistilne naprave. Primerjavo smo naredili med rastlinsko čistilno napravo in dvema drugima biološkima čistilnima napravama.
Keywords: gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo, zakonodaja, varstvo okolja, rastlinska čistilna naprava, mala komunalna čistilna naprava, kanalizacija, vrednostna analiza
Published: 09.09.2014; Views: 1214; Downloads: 620
.pdf Full text (2,23 MB)

7.
GRAJENO JAVNO DOBRO NA JAVNIH CESTAH LOKALNEGA POMENA
Darko Čepelnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga predstavlja grajeno javno dobro na javnih cestah lokalnega pomena. Bralec se v prvem delu seznani s splošno razlago grajenega javnega dobra, z njeno zakonsko ureditvijo ter s kratkim opisom faz graditve. V jedru diplomske naloge so predstavljeni grajeno javno dobro na javnih cestah, območja zemljišča javno dobro, pridobitev zemljišč za gradnjo, pridobitev projektne dokumentacije, potek izvedbe investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, postopki pregleda in predaje. Zadnji del diplomske naloge opisuje, kako v praktičnih primerih za različna grajena javna dobra pristopimo in izvedemo dela na javnih cestah.
Keywords: Gradbeništvo, grajeno javno dobro, javne ceste, gradbeno dovoljenje, investicijsko vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist.
Published: 09.09.2014; Views: 1843; Downloads: 336
.pdf Full text (3,75 MB)

8.
DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO HLEVA ZA KRAVE MOLZNICE: OD ZASNOVE OBJEKTA DO PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA
Nina Hajšek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava vso potrebno prostorsko, okoljsko in projektno dokumentacijo za gradnjo hleva za krave molznice. Najpodrobneje je predstavljen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z opisom vodilne mape in vsemi načrti ter elaborati. V nadaljevanju pa je vsa ta dokumentacija prikazana še na konkretnem primeru gradnje hleva za krave molznice, tlorisnih dimenzij 45 m x 20 m ter zmožnostjo namestitve 57 krav molznic in 11 presušenih krav.
Keywords: gradbeništvo, projektna dokumentacija, okoljska dokumentacija, prostorska dokumentacija, gradbeno dovoljenje, hlev za krave molznice
Published: 16.10.2015; Views: 1573; Downloads: 429
.pdf Full text (2,18 MB)

9.
SKLEPANJE SLUŽNOSTNIH POGODB ZA IZGRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Gašper Pavlin, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo obravnava institut služnosti za izgradnjo komunalne infrastrukture. Služnost za izgradnjo komunalne infrastrukture oz. služnost v javno korist je služnost, ki se ustanovi v javnem interesu, in sicer v korist investitorja, kot so izvajalci javnih služb, lokalne skupnosti, države ali nosilci različnih infrastrukturnih dejavnosti, če je to potrebno za postavitev omrežij in objektov gospodarske infrastrukture ter za njihovo nemoteno delovanje. Neprava stvarna služnost, kar predstavlja služnost v javno korist, je lahko ustanovljena v korist individualno določene osebe, in sicer fizične ali pravne osebe. Služnost v javno korist je možno ustanoviti le v tistih primerih, če je nujno potrebna za dosego javne koristi, ki je ni mogoče drugače ustanoviti. Nastanek stvarne služnosti določa Stvarnopravni zakonik, ki predvideva tri podlage, in sicer: zakon, pravni posel in z odločbo državnega oz. upravnega organa. Ustanovitev služnosti v javno korist je poseg v temeljno človekovo pravico, s katerim zakonodaja lastniku nepremičnine priznava izplačilo denarnega nadomestila na premoženjskem področju. S posegom v lastninsko pravico se zmanjšujeta vrednost služečega zemljišča zaradi povzročene škode ter izgubljeni dobiček. Za večino projektov izgradnje komunalne infrastrukture je treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Le nekateri projekti se izvajajo brez gradbenega dovoljenja, kjer gre za obnovo obstoječega stanja.
Keywords: stvarno pravo, neprava stvarna služnost, služnost v javno korist, denarno nadomestilo, komunalna infrastruktura, investitor, idejna zasnova, projekt za gradbeno dovoljenje
Published: 04.07.2016; Views: 1251; Downloads: 131
.pdf Full text (1013,86 KB)

10.
PRIMERJAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA ENOSTANOVANJSKO STAVBO NA RAZLIČNIH OBMOČJIH UREJANJA
Katja Majer, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja sistematični potek procesa izdelave PGD dokumentacije za enostanovanjsko stavbo s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. V delu se bralec seznani z vsemi fazami izdelave dokumentacije, veljavno zakonodajo, predvidenimi stroški in časovnim potekom teh faz. Na dveh primerih iz prakse analiziramo čas in strošek, ki ga investitorja potrebujeta za izdelavo PGD dokumentacije, upravni postopek ter komunalno opremljanje parcel. Primera se nahajata v isti občini, vendar na različnih območjih urejanja po prostorskih planih. Za lokacijo A so veljavni prostorski ureditveni pogoji (PUP), ki veljajo za celotno občino, za lokacijo B pa je veljaven občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), na podlagi katerega se ureja prostor v točno določenem območju občine.
Keywords: PGD dokumentacija, enostanovanjska stavba, gradbeno dovoljenje, prostorski akti
Published: 19.07.2016; Views: 841; Downloads: 129
.pdf Full text (1,11 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica