| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 41
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
Temeljenje
Primož Jelušič, 2021

Abstract: Namen učbenika je predstaviti osnovne postopke načrtovanja geotehničnih konstrukcij. Za razumevanje tega učbenika je zaželeno osnovno znanje mehanike tal. Teoretične vsebine so aplicirane na računskih primerih. Načrtovanje konstrukcij v geotehniki je izvedeno skladno s standardom SIST EN 1997, zato je učbenik tudi koristen pripomoček inženirjem. Vsebina učbenika je razdeljena na 6 poglavij: Nosilnost temeljnih tal, Zemeljski pritiski, Stabilnost podpornih konstrukcij, Vitke podporne konstrukcije, Sidranje in Piloti.
Keywords: temeljenje, plitvi temelji, zemeljski pritiski, podporne konstrukcije, globoko temeljenje, geotehnika
Published in DKUM: 14.07.2021; Views: 1461; Downloads: 292
.pdf Full text (12,06 MB)
This document has many files! More...

2.
Analiza prečkanja železniške proge na južni obvoznici Sežana - geotehnični vidik : magistrsko delo
Toni Udovč, 2021, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljena južna obvoznica mesta Sežana. V Sežani bomo z izdelavo južne obvoznice dobili boljšo, varnejšo in hitrejšo povezavo z ostalimi kraji ter se znebili transportnemu prometu in gneče v središču mesta. Ker je potek trase ceste predviden čez železniško progo, je potrebno izdelati tudi premostitveni objekt, zato smo izdelali analizo prečkanja obvoznice z železniško progo. V magistrski nalogi so opisani možni načini prečkanja obvoznice in natančneje analizirano prečkanje železniške proge z nadvozom in podvozom. Izdelali smo tudi primerjavo izdelave nadvoza in podvoza ter za obe varianti naredili stroškovno oceno.
Keywords: geotehnika, nadvoz, podvoz, geotehnična analiza
Published in DKUM: 22.03.2021; Views: 726; Downloads: 93
.pdf Full text (8,55 MB)

3.
Jet Grouting in managementske funkcije v praksi
Elvis Zadravec, 2019, diploma project paper

Abstract: Projektno delo je bilo pripravljeno med šest-mesečnim praktičnim usposabljanjem v podjetju BAUER Spezialtiefbau GmbH v okviru projekta »Nachverdichtung Platensiedlung Ginnheim« (Dodatno tesnjenje naselja Ginnheim) v Frankfurtu (Nemčija). Razdeljeno je na dva dela, in sicer je prvi osredotočen na opis, analizo in razlago uporabljene tehnologije »Jet Grouting« za podtemeljevanje že obstoječih temeljev. V drugem delu pa je zajet managementski del naloge, kjer so opisane in hkrati analizirane managementske funkcije načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontrole. Rezultati naloge bodo prikaz izvedbe Jet-Groutinga v vsem svojem obsegu, ki sega mnogo širše od vrtanja in injektiranja. V managementsku delu pa bomo predstavili značilnosti vseh štirih temeljnih funkcij v izbranem podjetju BAUER.
Keywords: gradbeništvo, management, geotehnika, podtemeljenje, Jet-Grouting
Published in DKUM: 12.09.2019; Views: 913; Downloads: 144
.pdf Full text (6,29 MB)

4.
Analiza smernic za izvedbo geotehničnih opazovanj: II. stopnja natančnosti geodetskih opazovanj
Goran Tomiek, 2019, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je bil analizirati smernice za izvedbo geotehničnih opazovanj za drugi nivo natančnosti. Teoretični del je namenjen opisu merskih metod in opreme v geotehniki in geodeziji, težavam, ki spremljajo postopek meritev, ter ostalim parametrom, ki vplivajo na rezultate. Z geotehničnim monitoringom lahko obnašanje terena in objektov spremljamo predvsem pod terenom oz. v globini. Pregledali smo, ali se je v tem času na področju tehnologije in meritev geotehničnih opazovanj kaj bistvenega spremenilo. Geodezija pa zagotavlja meritve predvsem na površini in je kot taka zelo pomemben sestavni del za pridobitev celotne slike o obnašanju geotehničnega objekta predvsem na nestabilnih območjih. Zato je eden izmed ciljev proučiti tudi del Smernic, ki govori o povečanem nivoju natančnosti geodetskih meritev za potrebe geotehničnih preiskav in kako jih zagotavljati. Cilj je preveriti tudi, s katero opremo in na kakšen način dosegati to visoko natančnost meritev. V tem delu so zajete tudi praktične meritve in analiza rezultatov z dvema robotiziranima elektronskima instrumentoma in opremo GNSS.
Keywords: geotehnika, GNSS, natančnost, meritve, analiza
Published in DKUM: 26.02.2019; Views: 1243; Downloads: 91
.pdf Full text (2,06 MB)

5.
KONTROLIRANO ZNIŽEVANJE TALNE VODE V GRADBENIH JAMAH
Alen Čatak, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava tehnologijo črpanja talne vode iz gradbenih jam od začetka izkopa gradbene jame do konca gradnje objekta v takšnem okviru, da gradnja poteka zanesljivo, izvedljivo in ekonomično. Magistrsko delo opisuje postopke varovanja gradbenih jam in črpanja talne vode iz gradbenih jam. Kot primer je prikazano črpanje talne vode v gradbeni jami v času izgradnje »Javne podzemne garaže Kapucinski trg« v Varaždinu. Cilj dela je na podlagi analize primera črpanja talne vode iz gradbene jame mogoče dokazati varovanje pred talno vodo kot zanesljivo, izvedljivo in ekonomično v celotnem času izgradnje objekta.
Keywords: geotehnika, gradbena jama, AB diafragma, talna vode, črpanje
Published in DKUM: 17.01.2017; Views: 1918; Downloads: 248
.pdf Full text (6,11 MB)

6.
SANACIJA OPORNEGA ZIDU NA JUŽNI STRANI DOMINIKANSKEGA SAMOSTANA NA PTUJU
Simon Andrej Čerpnjak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja sanacijo opornega zidu Dominikanskega samostana na Ptuju. V teoretičnem delu je splošen opis oporno podpornih konstrukcij, sanacij takih konstrukcij ter opis sider. Drugi del diplomskega dela se navezuje na zgodovino izbranega objekta, geološko geotehnične lastnosti terena, na katerem stoji objekt, sanacijo objekta z alternativno možnostjo sanacije in izračun nosilnosti sidra vse skladno po evropskih SIST EN – EVROKOD standardih.
Keywords: gradbeništvo, sanacije, geotehnika, oporniki, podporne konstrukcije, sidra
Published in DKUM: 10.10.2016; Views: 987; Downloads: 123
.pdf Full text (13,07 MB)

7.
PRIMERJAVA SONARAVNIH TEŽNOSTNIH PODPORNIH KONSTRUKCIJ IN ZADRŽEVALNIH KONSTRUKCIJ IZ ARMIRANE ZEMLJINE
Aleš Volf, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Z diplomskim delom obravnavamo sanacijo obstoječe podporne konstrukcije, katero želimo zaradi vizualne izpostavljenosti oblikovati kot sonaravno in neopazno brežino ali podporno konstrukcijo z uporabo avtohtonega materiala in rastlinja. Na terenu in v laboratoriju smo izvedli analizo zemljine ter na podlagi vhodnih podatkov preverili različne tipe podpornih konstrukcij, jih medsebojno primerjali ter investitorju predlagali sprejemljive rešitve.
Keywords: geotehnika, podporne konstrukcije, težnostne podporne konstrukcije, armirana zemljina
Published in DKUM: 05.10.2016; Views: 1363; Downloads: 215
.pdf Full text (3,53 MB)

8.
Geomehanska analiza stabilnosti visokovodnega razbremenilnika HE Brežice
Mateja Škrabar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga v uvodnem poglavju obravnava opredelitev poplavne in potresne ogroženosti območja RS, ki izhaja iz geoloških, krajinskih, hidroloških in meteoroloških značilnosti ozemlja pod Alpami na prehodu iz Panonske nižine do Jadranskega morja. V nadaljevanju je podan pregled številnih večjih zemeljskih in drugih pregrad na ozemlju RS, ki so namenjene zagotavljanju poplavne varnosti, hidro-energetiki, namakanju in drugim ciljem. Večje pregrade in akumulacije predstavljajo večje posege v okolje ter tudi potencialno nevarnost za ljudi in materialne dobrine, v kolikor je njihova zanesljivost potencialno ogrožena. Zato vse večje pregrade in akumulacije praviloma sodijo v geotehnično kategorijo III, kjer je za projektiranje, izvedbo in obratovanje potrebno upoštevati bolj rigorozne projektne zahteve, kot veljajo za običajne objekte v gradbeni praksi, ki jih določa veljavni standard SIST EN 1997. Pri načrtovanju visokih pregrad v RS praviloma kot alternativni predpis upoštevamo priporočila ICOLD, ki so bolj stroga od predpisov, ki veljajo za gradbene in geotehnične objekte običajne zahtevnosti v RS. V diplomskem delu je podrobno prikazana zasnova, načrtovanje in delovanje visokovodnega razbremenilnika HE Brežice. Slednji predstavlja enega izmed pomembnejših objektov HE Brežice, ki se nahajajo v zelo zahtevnih geoloških, seizmičnih in hidroloških razmerah. Lokacija visokovodnega razbremenilnika je na obrobju sinklinale, globine do 120.0 m, ki je zapolnjena s prepustnimi pliokvartarnimi naplavinami. Z zahtevnimi elasto-plastičnimi in plasto-dinamičnimi analizami sodelovanja med akumulirano vodo, betonsko konstrukcijo visokovodnega razbremenilnika, tesnilno zaveso in heterogeno prepustnimi pliokvartarnim prodnim zasutjem je dokazano izpolnjevanje vseh projektnih zahtev visokovodnega razbremenilnika tako z vidika varnosti in zanesljivosti oz. stabilnosti pri uporabi, zagotavljanja dovolj majhnih vodnih izgub ter tudi izpolnjevanja pogojev stabilnosti in vodotesnosti objekta pri obremenitvah s projektno in največjo pričakovano potresno obtežbo v projektni življenjski dobi objekta.
Keywords: geotehnika, zemeljske pregrade, akumulacije, stabilnost, vodotesnost
Published in DKUM: 29.09.2016; Views: 1299; Downloads: 117
.pdf Full text (16,69 MB)

9.
GEODETSKE STORITVE IN UPORABA INSTRUMENTOV ZA POTREBE GRADNJE IN GEOTEHNIČNIH PREISKAV AC ODSEKA DRAŽENCI - GRUŠKOVJE
Matjaž Mislovič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: To diplomsko delo je namenjeno vsem gradbenikom na tako zahtevnih objektih kot je AC. V diplomski nalogi bom se seznanil z delom geodeta, z njihovimi nalogami, dolžnostmi sodelovanja z izvajalcem, geomehaniko in nadzornim. Predstavil bom AC odsek Draženci-Gruškovje, naloge geodezije, geomehanike, predstavil instrumente ter geotehnične preizkuse. Na kratko bom predstavil stabilizacijo voznega pasu. Izvedba AC ni tako zahtevna z gradbenega vidika, kot z logističnega, saj gosto naseljene vasi ob regionalki in pa povečan promet v poletni turistični sezoni, zelo otežujejo dela.
Keywords: gradbeništvo, znanstveno delo, geodezija, avtocesta, geotehnika, geodetska oprema
Published in DKUM: 09.09.2016; Views: 1114; Downloads: 96
.pdf Full text (59,71 MB)

10.
VAROVANJE GRADBENE JAME ZA KANALIZACIJO
Jernej Remic, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi bomo prikazali načrt varovanja gradbene jame na realnem projektu za izvedbo meteorne kanalizacije v Termoelektrarni Šoštanj. V teoretičnem delu se bomo osredotočili na najpogostejše možne načine varovanja gradbenih jam ter na načine odvodnjavanja oziroma nižanja talne in meteorne vode. V praktičnem delu bomo prikazali stabilnostne ter statične analize, dimenzioniranja izbranih podpornih elementov, pretoke in dotoke talne vode, na koncu pa bomo podali predlog izvedbe s tehnologijo gradnje ter izdelali načrte. Za stabilnostne in statične analize bomo uporabili več računalniških programov (Slide, Phase2, Tower7) in analitičnih metod. Cilj naloge je, da na podlagi realnega primera prikažemo izdelavo načrta varovanja gradbene jame, v katerega so zajeti vsi potrebni elementi za zanesljivo in varno izvedbo.
Keywords: Geotehnika, gradbena jama, stabilnostna analiza, brizgani cementni beton, pasivna sidra
Published in DKUM: 15.07.2016; Views: 1748; Downloads: 246
.pdf Full text (3,06 MB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica