| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


361 - 370 / 370
Na začetekNa prejšnjo stran28293031323334353637Na naslednjo stranNa konec
361.
Poslovni načrt rasti knjigoveškega podjetja
Stojan Krička, 2014, diplomsko delo

Opis: Namen diplomske naloge je s pomočjo poslovnega načrta preveriti oz. ponuditi nadaljnje smernice razvoja podjetja XY s.p. v prihodnosti. Cilj je prikazati učinek investicije v opremo in vpliv le-te na poslovanje podjetja. Zaradi vstopa poslovanja na območju EU, želim podjetju z investicijo v spletno stran, prikazati nov način oglaševanja in lažje komuniciranje z naročniki, preko katere bi podjetje pridobilo več naročnikov, s tem pa si utrdilo svoj položaj v panogi. Diplomska naloga je sestavljena v obliki poslovnega načrta, katera nosi v sebi večino praktičnega dela, saj je narejena na primeru že obstoječega podjetja. Naloga vsebuje uvod v poslovni načrt, opis dejavnosti, s katero se ukvarja, analizo trga, kupcev in konkurence, SWOT analizo, predviden razvoj podjetja, opis investirane opreme, kadre, tveganja, finančno projekcijo in terminski plan. Poudarek je na opisu delovanja podjetja do sedaj, predvsem pa osredotočiti se na prihodnost, ki podjetje še čaka. Rezultati diplomskega dela bodo v pomoč obstoječemu podjetju pri nadaljnjem razvoju in uspešnem poslovanju.
Ključne besede: podjetja, poslovni načrti, finančna analiza, tržne raziskave, finančno poslovanje, diplomske naloge
Objavljeno: 22.01.2015; Ogledov: 1031; Prenosov: 242
.pdf Celotno besedilo (957,93 KB)

362.
NADZOR NAD FINANČNIM POSLOVANJEM OBČINE
Danaja Rožmarin, 2013, diplomsko delo

Opis: Občina je temeljna samoupravna lokalna skupnost. Gre za organizirano skupino ljudi, ki preko predstavnikov sama odloča o svojih, lokalnih zadevah, torej zadevah ki se tičejo življenja in dela prebivalcev na tem ozemlju. Je samostojna gospodarska enota z lastnim premoženjem. Lokalne zadeve javnega pomena financira občina iz lastnih virov, sredstev države in zadolževanja. Prihodki in izdatki za financiranje javne porabe občine morajo biti zajeti v proračunu občine (57. člen ZLS). Občina je v okviru svojih pristojnosti, ki so izraz decentralizacije javne uprave, na svojem območju resda nosilec oblasti, a vendar je del države, del celote in zato ni suvereni nosilec oblasti, temveč je odvisna od države. Izvorni »dobavitelji« javnih sredstev smo državljani, v funkciji davkoplačevalca. Kot taki imamo pravico zahtevati preverjanje odgovornosti tistih, ki jim je zaupano upravljanje z javnimi sredstvi. Vsaka sodobna in demokratična država potrebuje ustrezen in učinkovit sistem nadzora nad neposrednimi in posrednimi uporabniki javnih sredstev, kamor spada tudi občina. Ta ima dolžnost, da z javnimi sredstvi zakonito, učinkovito in gospodarno ravna, ter tako zagotavlja kvalitetne javne dobrine. Sistemi nadzora nad finančnim poslovanjem občine so potrebni, da preprečijo prekoračitev ustavnih in zakonskih omejitev pooblastil in zagotovijo ravnotežje med javnim interesom, interesom občine in individualnimi pravicami. V diplomskem delu se bom posvetila nadzoru nad finančnim poslovanjem občine. Finančni nadzor je opredeljen v desetem poglavju Zakona o javnih financah /ZJF/ (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12). Zakon določa, da mora župan, kot predstojnik občine, poskrbeti za vzpostavitev ustreznega sistema finančnega poslovanja, notranje kontrole in revizije. To pomeni, da mora občina organizirati notranje revizijske službe za svoje potrebe in za potrebe organov iz njene pristojnosti. Ne glede na to, pa občinski svet občine imenuje člane nadzornega odbora, ki kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini, opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (32. člen ZLS). Finančni nadzor izvajata tudi Računsko sodišče Republike Slovenije in Ministrstvo za finance, prav tako pa imajo na tem področju, kar zadeva sredstva s strani Evropske Unije, svoje pristojnosti tudi institucije Evropske unije. Kljub različnim institucijam nadzora, tako notranjim na ravni občine, kot zunanjim na državni ravni, so prisotne graje, da se ugotovljenim nepravilnostim navkljub nič ne zgodi. Razlog za to naj bi bilo pomanjkanje sistema, ki bi omogočal sistematičen nadzor in ustrezne kazni. Pogoste so kritike, da v Sloveniji ni organa, ki bi imel materialne in kadrovske zmožnosti za izvajanje učinkovitega nadzora, ne samo nad občinami pač pa nad vsemi subjekti javnega sektorja in vsemi funkcionarji. Ravno o sistemih in oblikah nadzora nad finančnim poslovanjem občine ter njihovi ustreznosti in učinkovitosti bo govora v tej diplomski nalogi.
Ključne besede: občina, proračun, javna sredstva, nadzor, finančno poslovanje, notranja revizija, nadzorni odbor, ministrstvo za finance, računsko sodišče
Objavljeno: 22.03.2013; Ogledov: 2232; Prenosov: 313
.pdf Celotno besedilo (643,57 KB)

363.
VPLIV FINANČNO GOSPODARSKE KRIZE NA MEDNARODNO POSLOVANJE, NA PRIMERU PODJETJA SILKEM D.O.O.
Jan Kaučič, 2014, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu sem se osredotočil na veliko finančno gospodarsko krizo, ki se je leta 2007 začela kot hipotekarna kriza na ameriškem trgu in se kasneje razširila v finančni in realni sektor, ter njenega vpliva in posledice na izbrano podjetje – Silkem d.o.o. Še Danes živimo v okolju, ki se otepa s posledicami ekonomske krize in na dnevnem redu so informacije o stečajnih postopkih do še pred kratkim solidnih gospodarskih družb. Izredno pomembno za gospodarske družbe je, da najdejo tržne niše v pravem času, se zavedajo svojih konkurenčnih prednostih pred tekmeci oziroma konkurenti, ter s svojim izdelkom ali storitvijo zadovoljijo potrebe končnega uporabnika oz. porabnika. V času finančno gospodarske krize je pomembna vloga managerjev (ki velikokrat prevzamejo vlogo kriznih managerjev) ter sprejetje hitrih in pravilnih odločitev v danem trenutku. Vsako podjetje si želi uspešno poslovanje, dosegati zastavljene cilje in ustvariti dobiček ob koncu leta, ne glede na to ali se nahajamo v času gospodarske krize ali gospodarske rasti. Podjetje, ki želi mednarodno poslovati na dolgi rok in biti pri tem uspešno si mora odgovoriti na številna vprašanja. Podjetje se mora mednarodnega poslovanja lotiti premišljeno, saj mu vsaka nepremišljena poteza povzroči stroške, ki so lahko zelo visoki. V konkretno izbranem podjetju – Silkem d.o.o. je močna izvozna usmerjenost na tuje trge obvarovala podjetje pred negativnimi vplivi padajoče gospodarske rasti na domačem tržišču, ustrezni ukrepi pa so poskrbeli, da so posledice velike finančno gospodarske krize bistveno manj vidne. Relativno velika prilagodljivost ter fleksibilnost pri izpolnjevanju specializiranih zahtev kupcev je omogočila utrditev obstoječe tržne pozicije in hkrati pridobivanje novih kupcev.
Ključne besede: finančno gospodarska kriza, ukrepi, management, mednarodno poslovanje, tveganja, prodaja izdelkov
Objavljeno: 09.10.2014; Ogledov: 1556; Prenosov: 44
URL Povezava na celotno besedilo

364.
FINANČNO POSLOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Luka Ribič, 2014, diplomsko delo

Opis: Diplomski seminar je osredotočen na finančno poslovanje športnih društev. Finančno poslovanje pomeni zagotavljanje in upravljanje s finančnimi sredstvi in njihovimi viri ter razporejanje virov finančnih sredstev, z namenom zagotavljanja pogojev za opravljanje njihovih dejavnosti. V diplomskem seminarju je največ pozornosti namenjeno predvsem problemu, kako zagotoviti vire sredstev za poslovanje športnih društev. Ugotavljal pa bom tudi, kako velike so razlike med Nogometnim klubom Maribor (v nadaljevanju NK Maribor) in Realom Madrid. Najprej bom društva na splošno opredelil, saj so športna društva njihov del. Nato se bom na kratko zadržal pri zakonskih določilih o poslovanju in delovanju društva, saj so ti zakoni zelo pomembni pri poslovanju nepridobitnih društev, med katera spadajo športna društva. Predstavil bom tudi računovodski vidik, podrobneje pa bilanco stanja in izkaz poslovnega izida po Slovenskem računovodskem standardu 33, ki velja za društva. Opredelil in predstavil bom tudi strukturo prihodkov v športnih društvih. Nato se bom osredotočil na finančno poslovanje NK Maribor in predstavil njegov finančni vidik ter poslovno poročilo. V poslovnem poročilu bom podrobneje predstavil bilanco stanja in izkaz poslovnega izida med leti 2011 in 2013. Na koncu diplomskega seminarja pa bom finančno poslovanje NK Maribor primerjal še s poslovanjem nogometnega velikana Reala Madrid. Ugotavljam, da si športna društva večino prihodkov zagotavljajo z donacijami in sponzorstvom in da bi morala graditi predvsem na ugledu in tako privabljati nove sponzorje. Potrebno je tudi nenehno iskanje potencialnih financerjev, saj je od tega odvisen razvoj in obstoj društev.
Ključne besede: NK Maribor, finančno poslovanje, društva, športna društva, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, nepridobitne organizacije, primerjava
Objavljeno: 04.12.2014; Ogledov: 1416; Prenosov: 325
.pdf Celotno besedilo (1,37 MB)

365.
366.
367.
How relational capabilities matter? Organizational context and performance of internationally oriented SMEs
Mariola Ciszewska Mlinarič, Krzysztof Obłój, Franjo Mlinarič, 2012, izvirni znanstveni članek

Opis: This article sheds light on the organizational context enhancing development of relational capabilities and examines the significance of relational capabilities for SMEsʼ financial and non-financial performance. The firmʼs relational capability is measured separately in customersʼ and suppliersʼ networks. This study is based on a sample of 67 SMEs from the five most internationalized industries in Slovenia. Research hypotheses are tested with linear regression models. The results support our prediction that fostering internal social capital, coupled with the usage of economic motivators, augments a firmʼs relational capability in a supplier network, which in turn is associated with better performance outcomes, both financial and non-fi nancial. The results on relational capability in a customer network with respect to performance are less conclusive, indicating that vertical ties of internationally oriented SMEs (with suppliers and customers) are not of equal importance.
Ključne besede: podjetje, mala podjetja, srednja podjetja, mednarodno poslovanje, finančno poslovanje
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 357; Prenosov: 40
URL Povezava na celotno besedilo

368.
369.
Vloga proaktivne in odzivne tržne naravnanosti za razvoj inovacijskih virov
Borut Milfelner, 2009, izvirni znanstveni članek

Opis: V pričujočem prispevku opredeljujemo vlogo in pomen tržne naravnanosti z vidika dveh komponent, ki jo sestavljata, in sicer z vidika odzivne in proaktivne tržne naravnanosti. Tržno naravnanost preučujemo kot predhodnika, ki je pomembno povezan z inovacijskimi viri organizacije. V raziskavi, ki smo jo izvedli na vzorcu 3000 podjetij v Sloveniji z več kot 20 zaposlenimi, ugotavljamo, da tako odzivna kot tudi proaktivna tržna naravnanost vplivata na inovativnost. Na sposobnosti za uvajanje novih izdelkov na trge pa vpliva predvsem proaktivna tržna naravnanost, ki je tudi ključna za razvoj konkurenčnih prednosti organizacije.
Ključne besede: trženje, marketing, inovativnost, inovativno poslovanje, finančno poslovanje, uspešnost, trg
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 448; Prenosov: 12
URL Povezava na celotno besedilo

370.
ODGOVORNOST ZA NEPRAVOČASNI STEČAJ GOSPODARSKE DRUŽBE KOT POSLEDICA PONAREDITVE PODATKOV LETNEGA POROČILA Z VIDIKA ZAHTEV PRAVA EU
Katarina Moravec, 2016, magistrsko delo

Opis: Insolventnost gospodarske družbe je stanje, za katerega pravo zahteva sprejem ustreznih ukrepov, kot so finančna reorganizacija, prisilna poravnava ali stečaj. Organi vodenja in nadzora so dolžni stanje insolventnosti zaznati dovolj zgodaj, nato pa brez nepotrebnega odlašanja nadaljevati z ukrepi, s katerimi zagotovijo stabilno finančno poslovanje gospodarske družbe. Namen hitrega delovanja je v varstvu interesov upnikov, saj lahko prav ti zaradi zavlačevanja sprejema prepotrebnih ukrepov izgubijo največ. Stanje insolventnosti gospodarske družbe, kot ga določa 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP) se zazna najkasneje ob sestavi letnega poročila, kot enega najpomembnejših korporacijskopravnih aktov vsake gospodarske družbe in podjetnika. Na podlagi tega se lahko ugotovi zadolženost (prezadolženost) gospodarske družbe, strukturo dolgov, zavarovanja, kot tudi realno vrednost premoženja gospodarske družbe. Generalna klavzula v prvem odstavku 61. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) zahteva, da je letno poročilo sestavljeno jasno in pregledno ter da izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti gospodarske družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida. Če so podatki v letnem poročilu ponarejeni tako, da izkazujejo boljše premoženjsko stanje od dejanskega, se stanje insolventnosti ne zazna. Posledično to pomeni, da do pravočasnega sprejema ustreznih ukrepov, kot jih za primer insolventnosti gospodarske družbe določa ZFPPIPP ne pride, kar prinese odgovornost članov organov vodenja in nadzora. Zavlačevanje s predlaganjem stečaja je predvsem v interesu lastnikov gospodarske družbe, ki z odlaganjem pridobijo možnost, da iz gospodarske družbe umaknejo lastna sredstva in ustanovijo novo gospodarsko družbo, s čimer oškodujejo predvsem svoje upnike.
Ključne besede: finančno poslovanje gospodarske družbe, business judgement rule, letno poročilo, harmonizacija bilančnega prava, ponarejanje podatkov letnega poročila, insolventnost, nepravočasni stečaj, odgovornost članov organov vodenja in nadzora, stečajni upravitelj, revizor.
Objavljeno: 06.03.2017; Ogledov: 837; Prenosov: 77
.pdf Celotno besedilo (642,46 KB)

Iskanje izvedeno v 0.17 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici