| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 23
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Razvoj in implementacija kadrovsko informacijskega sistema kot podpora kadrovski dejavnosti
Sonja Cimerman, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Uprava družbe LEK d.d. je zaradi odločitve, da program farmacevtskih izdelkov in učinkovin razvija kot osnovno in temeljno dejavnost, ob soglasju Nadzornega sveta družbe, sprejela sklep o preoblikovanju nekaterih enot. Kot povezana družba farmacevtske delniške družbe LEK je bila ustanovljena in registrirana nova družba: LEK KOZMETIKA, d.o.o., s sedežem v Ljubljani. Njena poglavitna dejavnost je izdelava in trženje kozmetičnih izdelkov. V novi družbi je bilo potrebno celoten poslovno-proizvod
Keywords: kadrovska dejavnost, upravljanje s človeškimi viri, kadrovske evidence, modul, kadrovsko informacijski sistem.
Published: 24.03.2009; Views: 1972; Downloads: 347
.pdf Full text (1,71 MB)

2.
MODEL ZDRUŽEVANJA NEPREMIČNINSKIH EVIDENC GEODETSKE UPRAVE
Maja Simon, 2010, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava nepremičninske evidence, katere vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije. Podrobno predstavi zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin in register prostorskih enot. Predstavi definicije nepremičnine in stavbe v skladu z obstoječo zakonodajo. Opiše uporabnost podatkov, ki se vodijo v nepremičninskih evidencah in izpostavi posebnosti, kot je na primer neskladnost drugih zakonov s spremembami v zakonih, ki urejajo vodenje in vzdrževanje podatkov o nepremičninah. Predstavi smernice nepremičninskih evidenc v Evropski uniji in nepremičninske evidence v izbranih državah. V nadaljevanju v treh modelih nakaže možnosti združevanja nepremičninskih evidenc. Na podlagi izvedene analize oceni učinke uvedbe posameznega modela, pogoje za uvedbo in možnosti nadaljnjega razvoja.
Keywords: nepremičninske evidence, zemljiški kataster, kataster stavb, register prostorskih enot, združevanje, uporabnost
Published: 04.05.2010; Views: 2260; Downloads: 335
.pdf Full text (3,19 MB)

3.
Davek na nepremičnine v Republiki Sloveniji in Republiki Irski ter pomen nepremičninskih evidenc za izračun davka
Natalija Ribič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili temeljne nepremičninske evidence in prikazali njihov pomen pri izračunu davka na nepremičnine. Prikazali smo napake, ki se lahko pojavijo pri evidentiranju oziroma so prisotne v evidencah nepremičnin. Ker gre za evidentiranje, ki je v RS tudi zakonsko urejeno, smo v diplomskem delu predstavili Zakon o evidentiranju nepremičnin. Predstavili smo davek na nepremičnine v Republiki Irski, ki je urejen z Zakonom o lokalnem davku na nepremičnine (Local Property Tax Act). Davek na nepremičnine v Republiki Irski smo primerjali z davkom na nepremičnine v RS, ki je veljal do 28. 3. 2014, ko ga je Ustavno sodišče razglasilo za neustavnega. Izpostavili smo prednosti in slabosti obeh ter naredili primerjavo.
Keywords: davek na nepremičnine, lokalni davek na nepremičnine, nepremičninske evidence, množično vrednotenje
Published: 23.06.2016; Views: 842; Downloads: 64
.pdf Full text (2,80 MB)

4.
Analiza skladiščnega poslovanja v humanitarni organizaciji : diplomsko delo
Renata Veternik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je podrobneje predstavljena analiza skladiščnega poslovanja humanitarne organizacije Škofijska karitas Celje, oz. delovanje njihovega humanitarnega skladišča v Vrbju pri Žalcu. V tej organizaciji je veliko dela pri prevzemu blaga, izdaji blaga, skladiščenju blaga in komisioniranju blaga, kar pomeni da je potrebna velika natančnost pri vodenju in urejanju skladiščne dokumentacije. Problem je v obsežni dokumentaciji, ki bi jo radi zmanjšali, oz. radi bi poskrbeli, da bi bilo skladiščno poslovanje bolj pregledno. Kot glavno rešitev smo predlagali uvedbo črtne kode, saj se nam zdi, da bi bila najbolj primernejša, saj bi omogočila večjo preglednost skladiščenja in boljši nadzor nad materialom. Predlagali smo tudi novo poimenovanje določene skladiščne dokumentacije.
Keywords: skladiščno poslovanje, skladiščna dokumentacija, skladiščne evidence, tehnologija črtne kode, RFID tehnologija
Published: 30.11.2010; Views: 2003; Downloads: 222
.pdf Full text (1,21 MB)

5.
PRENOVA KADROVSKO INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA 2. OSNOVNI ŠOLI SLOVENSKA BISTRICA
Jožica Smogavec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Napredku informacijske tehnologije in zamahu hitrega razvoja celovitih informacijskih rešitev je v zadnjih letih skoraj nemogoče slediti. Razvoj je bliskovit predvsem v gospodarstvu, česar pa ne moremo trditi za javne zavode, kjer se šele v zadnjih letih pojavljajo poenotene informacijske rešitve za določena področja. Med njimi ni kadrovskega informacijskega sistema, ki bi bil zaradi specifike upravljanja s kadrom na osnovnih šolah nujno potreben. Tako je odločitev o razvoju, nakupu, uporabi in prilagajanju takšnega sistema prepuščena posameznemu zavodu. 2. osnovna šola Slovenska Bistrica trenutno uporablja osnovni kadrovsko informacijski sistem, ki ne vsebuje funkcionalnosti beleženja opravljenih delovnih ur. Slednje so ključnega pomena za dosledno, korektno in transparentno upravljanje s kadrom. Diplomska naloga je osredotočena na prenovo in hkrati nadgradnjo osnovnega informacijskega sistema, ki bi bil z novimi funkcionalnostmi primeren in vsesplošno zanimiv za uporabo v osnovnih šolah. Osnova za pripravo prenove informacijskega sistema je bila analiza večjih informacijskih sistemov, ki obstajajo na tržišču, upoštevanje v literaturi obstoječih teoretičnih izhodišč o kadrovsko informacijskih sistemih in zbrane izkušnje zaposlenih na osnovnih šolah, ki se ukvarjajo z organizacijo dela . Na podlagi tega so bile natančno definirane potrebe osnovnih šol in iz njih izluščene funkcionalnosti, ki so jih lahko programerji pretvorili v prenovljen kadrovsko informacijski sistem. Ta omogoča celovit pregled nad opravljenim delom, izplačevanjem povečanega obsega dela, interesnih dejavnosti in dodatne strokovne pomoči, kar je zaradi ažurnosti in transparentnosti povzročilo večje zadovoljstvo med zaposlenimi in bistveno olajšalo in skrajšalo delo administratorjev, ki so zadolženi za to področje. S tem predstavlja diplomska naloga pomemben prispevek k razvoju kadrovsko informacijskih sistemov na osnovnih šolah in je primerna tako za programerska podjetja, ki se ukvarjalo z razvojem KIS, kot za ravnatelje, pomočnike ravnateljev, strokovne in druge potencialne uporabnike.
Keywords: kadrovske evidence, prisotnosti in odsotnosti, javni zavod, kadrovski informacijski sistem, informacijska tehnologija
Published: 08.03.2011; Views: 1742; Downloads: 241
.pdf Full text (3,99 MB)

6.
VZPOSTAVITEV ETAŽNE LASTNINE V POVEZAVI Z ZAKONOM O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN (ZEN)
Iza Miložič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Sistem evidentiranja nepremičnin je ključen za pravno varnost. Urejeno stanje na področju evidentiranja nepremičnim (tako v zemljiški knjigi kot tudi v katastru) je pogoj za varen promet z nepremičninami. Bolj je sistem natančen in celosten, večja je pravna varnost.Pri nas temelji evidentiranje nepremičnin na katastru (zemljiškem katastru in katastru stavb) in zemljiški knjigi. Kataster opisuje dejanske lastnosti nepremičnine, zemljiška knjiga pa je namenjena evidentiranju pravic in pravnih dejstev. Obe evidenci se med seboj dopolnjujeta in skupaj popolnoma opišeta nepremičnino. Namen mojega diplomskega dela je predstaviti bistvene značilnosti instituta etažne lastnine, opisati korake, ki jih je potrebno opravit, da se etažna lastnina vpiše. Poseben poudarek je namenjen upravnemu evidentiranju nepremičnin. Vpis v zemljiško knjigo je predstavljen na kratko zgolj zato, ker je vpis eden izmed pogojev za njen nastanek. Zemljiška knjiga je predstavljena zato, da se poda pregled nepremičninskih evidenc pri nas. Še posebej sem se posvetila katastru stavb in pogojem za vpis v kataster stavb, saj se moja tema — vzpostavitev etažne lastnine v povezavi z Zakonom o evidentiranju nepremičnin - bolj navezuje na kataster stavb in ne toliko na zemljiško knjigo.
Keywords: etažna lastnina, posamezen del zgradbe, skupni deli, nepremičninske evidence, zemljiški kataster, kataster stavb, zemljiška knjiga, upravno evidentiranje nepremičnin, vpis v zemljiško knjigo, vpis stavbe v kataster stavb.
Published: 10.02.2011; Views: 3377; Downloads: 369
.pdf Full text (610,83 KB)

7.
Računovodstvo v kmetijstvu
Marjeta Luknar, 2011, final seminar paper

Abstract: Delo diplomskega seminarja predstavlja računovodstvo v kmetijstvu. Najprej se osredotoča na kmetijstvo in značilne pojme, ki se pojavljajo v zvezi z njim. Računovodenje v kmetijstvu smo najprej opredelili s pravnimi podlagami. Nato smo predstavili osnovne značilnosti računovodenja v kmetijski dejavnosti z vidika kmeta, samostojnega podjetnika in različnih oblik gospodarskih družb. Delo smo nadaljevali s posebnostmi računovodstva v kmetijstvu. Tukaj smo se srečali s pojmom poštena vrednost. Poštena vrednost je v mednarodnem računovodskem standardu 41 navedena kot najprimernejša oblika vrednotenja. Ta pa v vseh primerih vrednotenja ni mogoča. Med najbolj primernimi po našem mnenju je pri pripoznavanju zalog kmetijskih proizvodov. Delo je namenjeno predvsem spoznanju, kako voditi računovodstvo v kmetijstvu, ki je zanimivo zaradi svojih posebnosti.
Keywords: računovodenje v kmetijstvu, računovodstvo v kmetijstvu, SRS, MRS 41, poštena vrednost, biološka sredstva, kmetijski pridelki, posebne evidence v kmetijstvu
Published: 08.12.2011; Views: 2685; Downloads: 514
.pdf Full text (760,66 KB)

8.
PROBLEMATIKA EVIDENC NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI Z VIDIKA DELODAJALCEV V ZASEBNEM SEKTORJU
Tea Borovnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja ureditev delovnega prava v naši državi. Temeljni akt, ki ureja navedeno področje je Zakon o delovnih razmerjih, vendar je ob tem potrebno upoštevati tudi druge predpise. Na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti so delodajalci dolžni voditi 4 evidence, to so evidenca o zaposlenih delavcih, evidenca o izrabi delovnega časa, evidenca o stroških dela in evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcih. V diplomskem delu je predstavljena njihova vsebino ter izpostavljeni določeni odkloni oziroma možnosti težav zaradi pomanjkanja ali pa neustreznosti vodenja podatkov. Glede na tesno povezanost problematike z varstvom osebnih podatkov zaposlenih delavcev, je opredeljena tudi funkcija Informacijske pooblaščenke in inšpekcijski nadzor. Kot priloge so izdelani predlogi za izdelavo navedenih evidenc.
Keywords: evidence na področju dela in socialne varnosti, delovni čas, plačilo za delo, kolektivni delovni spor, informacijska pooblaščenka, osebni podatek
Published: 15.06.2012; Views: 2825; Downloads: 321
.pdf Full text (560,25 KB)

9.
Delež geodezije pri gradnji objektov
Eva Ilešič, 2012, diploma project paper

Abstract: Geodetska dejavnost ima pomembno vlogo pri gradnji objektov in je praktično prisotna v vseh fazah izgradnje objekta. V projektni nalogi so zajeti geodetski postopki od parcelacije in ureditve meje, zakoličbe, izdelave geodetskega načrta do vpisa v uradne evidence. Predstavljeni sta projektna in tehnična dokumentacija ter njuni sestavni deli, predvsem tisti, ki so povezani z geodetsko dejavnostjo. Storitve, ki jih opravljajo geodetska podjetja so ovrednotene s točkami, ki jih predpisuje tarifni del cenika geodetskih storitev. V projektni nalogi sta predstavljena tudi dva primera izračuna vrednosti geodetske storitve.
Keywords: Geodetska dejavnost, geodetske storitve, projektiranje, geodetski načrt, parcelacija, zakoličba, vpis v uradne evidence
Published: 27.09.2012; Views: 1207; Downloads: 129
.pdf Full text (1,86 MB)

10.
PRIMERJALNA ANALIZA SISTEMOV DAVKA NA NEPREMIČNINE V IZBRANIH DRŽAVAH EU IN V SLOVENIJI V POVEZAVI S STOPNJO AVTONOMIJE LOKALNE SAMOUPRAVE
Janja Hižman, 2013, master's thesis

Abstract: Lokalna samouprava predstavlja pravno-sistemsko institucijo, ki opredeljuje položaj lokalne samouprave v državi. Pojem lokalne samouprave je med državami zelo različen, vendar je njen namen med državami povsod enak. Ustrezno urejena lokalna samouprava omogoča, da so javne službe učinkovitejše, kot če bi se izvajale samo na državni ravni. Namen lokalne skupnosti kot nosilke lokalne samouprave je, da naj bi z upravljanjem zagotavljala javne dobrine, povečevala družbene aktivnosti itd. Uvajanje lokalne samouprave je v Sloveniji, tako kot v večini evropskih držav, temeljijo na ustavi in zakonodaji, ob upoštevanju načel evropske lokalne samouprave oz. MELLS (Evropska listina o lokalni samoupravi). Pomemben 9. člen omenjene listine govori o finančnih virih lokalnih skupnosti, ki zajema 8 načel. Pri tem je pomembno načelo ustreznosti, ki določa, da ima lokalna skupnost lastne finančne vire, s katerimi prosto razpolaga v okviru svojih pristojnosti, in načelo sorazmernosti, ki določa, da morajo biti finančni viri lokalnih skupnosti v sorazmerju z nalogami, ki jih določata ustava in zakon. Največji problem lokalnih skupnosti je njeno financiranje. Viri financiranja v Sloveniji in nekaterih evropskih državah so davčni prihodki, nedavčni prihodki, drugi prihodki iz občinskega premoženja in transferji oz. subvencije. Sistem financiranja lokalnih skupnosti oz. finančni viri so osnovnega pomena za doseganje primarnega smisla fiskalne decentralizacije. Pri tem so pomembni tisti finančni viri, nad katerimi ima lokalna skupnost popolno avtonomijo, to pomeni, da poleg odločanja o virih istočasno odloča tudi o njihovem pridobivanju (višina davčne stopnje, predmet obdavčitve …). Resnično avtonomni fiskalni vir v Sloveniji predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V primerljivih evropskih državah, to je v Avstriji, Danski in Nemčiji, je izvorni davčni prihodek decentraliziranih fiskalnih enot (občin in lokalnih skupnosti) davek na nepremičnine, predvsem pa je njegova vloga v povečevanju stopnje njihove avtonomije. Z razvojem decentralizacije upravljanja javnih financ je davek na nepremičnine postal eden najpomembnejših virov lokalnih prihodkov, hkrati pa tudi orodje za usmerjanje gospodarskega, prostorskega, socialnega razvoja mest in avtonomije lokalnih skupnosti. V Sloveniji pravega davka na nepremičnine ne poznamo, opredeljen je kot davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, zaradi česar je manjši tudi njegov vpliv na stopnjo avtonomije lokalnih oblasti, torej občin oziroma lokalnih skupnosti. Uveljavitev davka na nepremičnine, kot ga poznajo v ostalih državah članicah EU, bi v Sloveniji pomenil bistven korak k izboljšanju položaja lokalnih skupnosti in zasledovanju ciljev davčne politike, predvsem pa bi povečal njihovo stopnjo fiskalne avtonomije. Področje držav članic EU (Avstrija, Danska, Nemčija) je izbrano iz razloga, ker bi pri uvajanju prihodnjih sprememb na področju davka na nepremičnine v Sloveniji bilo smiselno upoštevati pozitivne izkušnje ter učenje iz napak, ki so se pri uvajanju davka na nepremičnine pojavile v omenjenih državah.
Keywords: premoženjski davki, davek na nepremičnine, lokalna skupnost, decentralizacija, lokalni prihodki, nepremičninske evidence, vrednotenje nepremičnin
Published: 05.12.2013; Views: 1783; Downloads: 353
.pdf Full text (1,15 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica