| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
IZBOLJŠANJE ETIKE DELA MANAGERJEV V PODJETJU
Boris Mujović, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V sodobnem okolju so podjetja soočena z zahtevo okolja, da svoje poslovanje temeljijo na etičnih načelih delovanja. Kadar je ravnanja v podjetju ustrzeno etično se podjetje lažje vsestransko razvija na vseh ravneh. To se kaže tako tako v odnosu do okolja – npr. v sodelovanju s poslovnimi partnerji in bankami, kakor tudi v odnosu do notranjega okolju – npr. v odnosih med zaposlenimi in zadovoljstvu posameznikov na delovnem mestu. V prvem delu diplomskega dela smo preučili teoretična izhodišča za obravnavo etike ter njen vpliv na poslovanju. Ustrezno etično delovanje podjetja podpira celoviti razvoj organizacije – tj. z ekonomskega, socialnega ter okoljskega vidika. Za potrebne naše raziskave smo preučili normativna izhodišča za etično delovanje podjetja in se pri tem usmerili na obravnavo etičnih kodeksov. Za našo obravnavo smo izbrali primer etičnega kodeksa Združenje Manager, ki ga lahko podjetja uporabijo pri svojem delu. V drugem delu diplomskega dela smo preučili poslovno etiko na primeru dveh podjetij in sicer Mercatorja in Krke. Izbrani podjetji imata dolgo tradicijo na slovenskem trgu, ki s svojim delovanjem dajeta zgled ostalim udeležencem na trgu. Na osnovi obravnave stanja etike v preučevanih podjetjih smo oblikovali tudi predloge za izboljšanje etičnega delovanja slovenskih podjetij. Izboljšanje etičnosti poslovanja podjetij v največji meri podpirata izobraževanje zaposlenih in njihovo usposabljanje.
Keywords: etika poslovnja, poslovna etika, etika managementa, etičnost, vodenje, organizacija
Published: 23.06.2016; Views: 756; Downloads: 162
.pdf Full text (875,69 KB)

2.
Kako izboljšati etiko managerskih prevzemov v Sloveniji
Vladka Jauk, 2015, master's thesis

Abstract: Vpliv etike managerjev na splošno poslovno etiko je izredno velik in pomemben. Namen magistrskega dela je obravnava slovenskih podjetij in delovanje managerjev pri prevzemih podjetij v skladu s poslovno etiko. Prvi del magistrskega dela je obravnavan s teoretičnega vidika, in sicer zajema obravnavo managerskih prevzemov, opredelitev etike in poslovne etike, etike managementa in predstavitev ene izmed pomembnejših funkcij v managementu, ki ji pravimo etično odločanje. Navedene kompetence smo na podlagi literature ustrezno predstavili in povzeli mnenja različnih avtorjev. V drugem delu magistrskega dela smo po posameznih korakih predstavili podjetja, ki so prevzemala ali bila prevzeta, in izpostavili motive oziroma vzroke za prevzem posameznega podjetja. Zabeležili smo tudi, kako je bila prisotna etika pri posameznih prevzemih, in navedli predloge za izboljšave. To nam je predstavljalo I. aplikativni del. V nadaljevanju aplikativnega dela smo proučili raziskovalna vprašanja in jih ustrezno argumentirali. V magistrskem delu smo si zastavili nalogo, da pojasnimo in ugotovimo vpliv etike na managerske prevzeme v Sloveniji. Temeljna ugotovitev našega dela je, da na uspeh managerskega prevzema pomembno vpliva etično delovanje v podjetju. Managerski prevzemi, v katerih podjetja procesu etičnega delovanja ne posvečajo dovolj pozornosti, so obsojena na propad. Pomemben del magistrskega dela predstavlja primerjava petih podjetij, ki so prevzemala in bila v končni fazi tudi sama prevzeta ter prikaz vloge etike v obravnavanih primerih. Tako v teoretičnem kot v empiričnem delu dosegli zastavljene cilje magistrskega dela.
Keywords: prevzem podjetij, prijazni in sovražni prevzem, uspešnost prevzema, etika in poslovna etika, etika managementa, etično odločanje, izbrani managerski prevzemi v Sloveniji (Pivovarna Laško, Pivovarna Union, Mercator, Merkur in Fructal).
Published: 26.11.2015; Views: 1068; Downloads: 177
.pdf Full text (1,60 MB)

3.
RAZVOJ MODELA ETIČNEGA MANAGEMENTA SODOBNIH ORGANIZACIJ
Boštjan Kuralt, 2014, doctoral dissertation

Abstract: Disertacija je usmerjena v razvoj modela etičnega managementa sodobnih organizacij, ki temelji na sintezi ključnih teoretičnih in empiričnih raziskav. V primerjavi z dosedanjo obravnavo poslovne etike, teoretično in empirično, raziskava temelji na celovitejšem pristopu, ki pomembno prispeva k razumevanju celovitega koncepta etičnega managementa. Proučevanje etičnega managementa se večinoma osredotoča na izbrane segmente etičnega ravnanja managementa, kar je velikokrat težko aplicirati na delovanje in vedenje pomembnih udeležencev organizacije in celotne organizacije. V tem kontekstu so dosedanja preučevanja večinoma parcialna, kar je z nalogo preseženo in s tem zagotovljena večja stopnja celovitosti obravnave, ki bo lahko vplivala na izboljšanje vodenja in uspešnost organizacije. Naloga posamezne dimenzije etičnosti managementa povezuje v dialektično celoto, ki s svojimi sinergijskimi učinki lahko podpira in zagotavlja ustrezno delovanje managementa. Dosedanje raziskave merjenja učinkov ravni etičnosti managementa se ne poglabljajo v iskanje povezav med razlogi zanjo in med njenimi vplivi na na vodenje in rezultate podjetja, ampak izhajajo iz obstoječe ravni etičnosti managementa ter zanjo ugotavljajo določene učinke. Raziskava v okviru doktorskega dela je omogočila spoznanje povezanosti med dejavniki etičnega managementa, preučevanimi področji etike managementa in etiko managementa organizacij. Za izvedbo raziskave smo oblikovali model za multidimenzionalno razumevanje povezav med izbranimi pomembnimi skupinami značilnosti etičnosti managementa. Model tako vključuje organizacijske dejavnike etičnega managementa – tj. osebne in splošne organizacijske dejavnike, izbrana področja obravnave etike managementa – tj. dejavnike, ki znižujejo raven etike managementa v organizaciji, upoštevanje normativne etike v organizaciji in aktivnosti za izboljšanje etike v organizaciji ter etiko managementa organizacije. Na osnovi postavljenih hipotez raziskava preučuje njihovo medsebojno povezanost in vpliv spremenljivk na izbrane indikatorje. Hkrati bodo izsledki empirične raziskave omogočili dopolnitve in nadgradnjo dosedanjih raziskav etičnosti managementa, ki so bile ciljno usmerjene v obravnavo delnih obravnav modela etičnega managementa. Naslednji pomembni vidik raziskave predstavlja preučitev vpliva etičnega managementa na notranje okolje organizacije – tj. zaposlene in zunanje okolje organizacije - tj. okolja organizacije. Celovita – dialektično sistemska – obravnava sinergijskih in delnih učinkov etičnega managementa je relativno slabo raziskano področje, ki temelji predvsem na delnih raziskavah in študijah primerov. Zato je z raziskavo povezanosti med etičnostjo managementa in deajvniki, ki vplivajo nanj ter uspešnostjo organizacije mogoče oblikovati pomembna spoznanja o njihovih vzročno-posledičnih povezavah ter oblikovati možne rešitve za izboljšanje delovanja in vedenja organizacij. Naloga v obravnavo vpliva etičnega managementa na delovanje in vedenje organizacij vključuje celoviti splet kvantitativnih in kvalitativnih meril. Na osnovi empirične raziskave in analize je raziskava podala možnosti uporabe etičnega managementa kot orodja za povečanje ustreznosti delovanja in uspešnosti ciljne skupine preučevanih organizacij. Hkrati pa raziskava prispeva novo znanje k razumevanju teoretičnih konceptov etičnega managementa, z empiričnim raziskovanjem pa je novo vedenje izboljšalo razumevanje tega fenomena. Z družbenega vidika je raziskava podala vpogled v povezave med razvitostjo okolja in razvitostjo etičnega managementa, med posameznimi organizacijskimi dejavniki ter etičnim managementom, med etičnim managementom in ustreznostjo delovanja in med etičnim managementom ter uspešnostjo organizacij. To bo nudilo podporo najodgovornejšim udeležencem organizacije – tj. oblikovalcem politike in vrhovnim vodjem z vidika vzpostavljanja takšnih pogojev delovanja in vedenja organizacij, da bodo bolj uspešna in inovativna. Z vsebinskega
Keywords: management, etika, tranzicija, vrednote, delovanje in vedenje managementa
Published: 14.04.2015; Views: 1064; Downloads: 301
.pdf Full text (4,28 MB)

4.
PROBLEMI ETIKE MANAGEMENTA V PODJETJIH
Tine Puhar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V delu diplomskega seminarja je preučena in opisana poslovna etika, bolj podrobneje značilnosti in problemi etike managementa v podjetjih. V prvem delu diplomskega seminarja je predstavljena poslovna etika kot veda in njena pomembnost za poslovanje podjetij ter katera temeljna področja poslovne etike znotraj podjetja poznamo. V nadaljevanju podrobneje predstavimo etiko managementa, predvsem različne odzive na neetične situacije in opišemo postopek sprejemanja etičnih odločitev ter orodja, ki jih za ta namen lahko uporabimo. V drugem delu naloge identificiramo in predstavimo tri največje probleme etike managementa. Prvi problem, ki ga izpostavimo je korupcija, katere poznamo več vrst in tudi metod za zmanjševanje korupcije je več, zato podamo in opišemo nekaj primerov. Etični pritiski in dileme, katerim so managerji izpostavljeni so drugi problem s katerim se management pogosto sooča, medtem ko je tretji konflikt interesov posameznih udeležnecev. Prav tako definiramo temeljna področja iz katerih izhajajo razlogi za neetična ravnanja in opredelimo ter podrobneje predstavimo načela poslovno-etičnega vedenja, standarde dobrega etičnega ravnanja in etični kodeks kot tri možna orodja ali pripomočki za reševanje oziroma izboljševanje in minimiziranje etičnih problemov managementa.
Keywords: Poslovna etika, Management, Korupcija, Etika managementa, Etične odločitve
Published: 05.12.2014; Views: 1447; Downloads: 389
.pdf Full text (3,85 MB)

5.
ETIČNO VEDENJE MANAGERJA V BANKI
Maksim Mejak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Gospodarska kriza v Sloveniji kot tudi drugje, ki predstavlja za podjetja propad ali priložnost, je na površje prinesla tudi krizo etike. Priložnost za podjetje in prav tako tudi banke je predvsem v tem, da managment prevrednoti dosedanjo prakso, prevetri obstoječe cilje, sredstva in način dela. Managerji kot nosilci vodenja in vedenja v banki, morajo poiskati nove izzive, da bi izboljšali svojo konkurenčnost, rast podjetja ali vsaj preživetje. Povrniti morajo ugled bančni ustanovi in bankirju-managerju, ki se je v zadnjem času povzpel na sam vrh lestvice etičnih "negativcev". V diplomskem seminarju bomo prikazali dve plati etičnega delovanja: neetično-koruptivno dejanje zlorabe notranjih informacij in etično delovanje kot -primer dobre prakse Bančnega Kodeksa dveh priznanih slovenskih bank. Uvajanje etike je dolgotrajen proces, zato sta etika managmenta in etično vedenje managerja nujno potrebni za uspešno in dolgoročno delovanje.
Keywords: Etika, manager, poslovna etika, bančni kodeks, etika managementa, etični kodeks, etično odločanje, bančni management.
Published: 25.10.2013; Views: 1209; Downloads: 174
.pdf Full text (678,95 KB)

6.
ETIKA V PRODAJI
Matevž Fak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Etika je področje, ki je v razvitem svetu že dolgo znana in je pogosto predmet razprav in raziskovanj. Ožje področje etike je poslovna etika, ki nam daje iztočnice nekega vedenja, obnašanja, ravnanja in ukrepanja v poslovni praksi. Vse več podjetij se zanima za poslovno etiko, saj sta etika in poslovanje močno prepletena. Vsakdanje življenje je polno etičnih in moralnih dilem, tudi v podjetjih se pogosto srečujejo z etičnimi problemi in dilemami. Etične dileme so sestavni del vsake poslovne odločitve in so povezane s vprašanjem kaj je prav in kaj ne? Za omejitev oziroma zmanjšanje je potrebno te dileme najprej spoznati. Vedno več ljudi govori o etiki in vedno težje je za podjetja, da bi ignorirala poslovno etiko. Menimo, da je poslovna etika vsekakor potrebna in da predstavlja tisti dejavnik, ki odločilno vpliva na uspešno poslovanje podjetij. Navsezadnje je slabo za vsako gospodarstvo in njegov razvoj, če se managerjev, ki vodijo podjetja, drži slab sloves. Managerji se pogosto premalo zavedajo potrebe po poslovni etiki. V podjetjih se pogosto srečujejo z etičnimi problemi in dilemami, saj so v poslovanje vpletene številne osebe. Vsaka od teh oseb zagovarja svoja stališča, ki pa so si pogosto v medsebojnem nasprotju. Naloga managerjev je, da uskladijo interese različnih interesnih skupin v podjetju in zunaj njega. Etika managementa v vsakem pogledu torej prinaša korist tako za ljudi kot tudi organizacije oziroma družbene sisteme. Ob tem je potrebno dodati tudi to, da se bodo etična vprašanja pojavljala neprenehoma, četudi ob vsaki dilemi ravnamo prav. Ob diskusiji etičnosti prodaje pa lahko povzamemo le eno; potrebno je biti zaupanja vreden, se prilagajati strankam in njihovim željam in tako vzpodbujati prodajne aktivnosti.
Keywords: management prodaje, marketing, osebna prodaja, kompetence managementa, etika, poslovna etika, dileme, etične odločitve
Published: 17.12.2012; Views: 2038; Downloads: 307
.pdf Full text (624,46 KB)

7.
KAKO IZBOLJŠATI ETIČNOST POSLOVANJA PODJETJA V POGOJIH FINANČNE KRIZE
Luka Čepe, 2011, final seminar paper

Abstract: Etično poslovanje je eden temeljnih pogojev, da lahko podjetje uspešno deluje in da je lahko konkurenčno na dolgi rok. Etičnemu poslovanju se pripisuje velik pomen tudi zato, ker je poslovanje v koruptivnem okolju drago ter niti približno tako efektivno, saj etičnost vpliva tudi na medsebojna razmerja med zaposlenimi ter tako skrbi za dobro vzdušje na delovnem mestu, kar pomeni večjo produktivnost. Etično poslovanje pa tudi daje podjetju ugled, kar vpliva na zaposlene, ki so ponosni nad podjetjem ter s tem izražajo lojalnost in pripadnost podjetju. Načinov za izboljšanje etičnosti je več, najprej je treba začeti z izbiro ustreznega managementa, ki mora biti pravilno usposobljen, mora pa tudi omogočati razvijanje pravilnega etičnega presojanja in odločanja, kar vodi do večje etičnosti celotnega podjetja. Vedno večkrat se podjetja odločajo za uporabo etičnih kodeksov z namenom izboljšati etičnost. Kodeksi so zbirke vrednot in pravil, po katerih naj bi se zaposleni ravnali, vendar nespoštovanje kodeksa ni kaznovano. Za večjo etičnost se uporabljajo tudi različni programi in priročniki, podjetja lahko tudi ustvarijo komisije in odbore za etičnost, možne pa so tudi vroče linije, kamor lahko zaposleni javijo domnevne nepravilnosti v podjetju. Glavni nosilec etičnosti v podjetju je management, ki bi moral biti v prvi vrsti tisti, ki sprejema etične odločitve v prid podjetju in drugim udeležencem v poslovnem procesu. Tako bi lahko tudi drugi zaposleni posnemali njihovo ravnanje, kar bi pomeni večjo etičnost v poslovanju. In prav v trenutni krizi je bilo mogoče opaziti pomanjkanje etičnosti managementa, s tem so posamezniki uničili velika podjetja, nato pa si še izplačali milijonske premije. Njihovo ravnanje je bilo tudi eden izmed vzrokov, da se je finančna kriza v letu 2007 začela ter se razširila po vsem svetu.
Keywords: Poslovna etika, Neetično delovanje, Etika managementa, Finančna kriza, Etični kodeks, Izboljšanje etičnosti
Published: 25.11.2011; Views: 3996; Downloads: 398
.pdf Full text (633,33 KB)

Search done in 0.13 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica