| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 308
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Filozofija humorja - teorija namere : magistrsko delo
Rok Klemenčič, 2022, master's thesis

Abstract: Filozofija humorja je področje, ki ga filozofi raziskujejo že od antične Grčije. Ravno bogata zgodovina preučevanja humorja omogoča temeljit vpogled v prepletenost humorja z družbo, moralo, etiko in estetiko ter politično filozofijo. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela, prvi služi kot teoretični uvod v filozofijo humorja in bralcem omogoči razumevanje osnovnih vprašanj, problematik in predlaganih rešitev, tj. tradicionalnih teorij humorja. Drugi del sestavljata analiza in sinteza tradicionalnih teorij humorja v vsesplošno teorijo humorja, ki smo jo poimenovali kar teorija namere – po njeni najbolj prepoznavni lastnosti. Namera igra ključno vlogo pri definiciji humorja in razlikovanju med smešnim in humorjem. Naša najbolj drzna predpostavka je namreč, da smešnost brez namere ni humor. Na ta način tudi striktno ločujemo naključno smešno situacijo od namerno izpeljanega humornega dejanja. Sredica tega magistrskega dela je štiristopenjski model procesiranja humorja, ki ob dodatni razlagi preprosto prikaže humorno dejanje vse od izvorne ideje do ciljnega odziva oz. povratne informacije. Za konec pa še predlagamo štiri maksime za moralno vrednotenje humornega dejanja po teoriji namere. Namen teh maksim je vzpostavitev pojmovne mreže, ki omogoča praktično vrednotenje primerov humorja iz vsakdana, pri tem pa se pomembno opre na namero izvajalca, razmerje med izvajalcem in prejemnikom ter notranjimi in zunanjimi okoliščinami. Teorija namere je nastala kot naravno nadaljevanje uveljavljenih teorij humorja, katerih osnovne gradnike je povezala in prilagodila z namenom, da vzpostavi vsesplošno teorijo humorja, primerno za 21. stoletje in nadaljnji razvoj tega področja.
Keywords: Filozofija humorja, namera, smeh, etika, estetika
Published in DKUM: 10.08.2022; Views: 18; Downloads: 1
.pdf Full text (1,68 MB)

2.
Terensko delo pri predmetu domovinska in državljanska kultura ter etika : magistrsko delo
Zala Virant, 2022, master's thesis

Abstract: Osnovni namen magistrskega dela je proučevanje različnih vidikov vključenosti terenskega dela v pouk domovinske in državljanske kulture ter etike v slovenski osnovni šoli. V teoretičnem delu smo opredelili terensko delo in predstavili njegove razsežnosti, oblike in značilnosti. Na podlagi raziskav smo izpostavili učinke terenskega dela v učnem procesu in predstavili omejitve, ki se pojavljajo pri vključevanju terenskega dela v pouk. Proučili smo predstavnost terenskega dela v osnovnih dokumentih, ki določajo organizacijo in delovanje učnega procesa v slovenskih osnovnih šolah. Nato smo se osredotočili na predstavitev predmeta državljanska in domovinska kultura ter etika (v nadaljevanju DKE), ki je sestavni del obveznega kurikuluma v slovenski osnovni šoli. Na osnovi analize učnega načrta in predpisanega učnega gradiva smo proučili povezavo med terenskim delom in predmetom DKE. V empiričnem delu smo izvedli raziskavo med učitelji DKE in analizirali stališča ter mnenje učiteljev o terenskem delu pri pouku DKE. Ugotovili smo, da je vključevanje terenskega dela v pouk DKE redko zaradi različnih omejitev, ki zmanjšujejo učinkovitost in količino aktivnosti terenskega dela pri pouku. Med omejitvami izstopajo veliko število otrok v oddelku, pomanjkanje pedagoških delavcev, ki so na voljo, ter velik energijski in časovni vložek, ki ga zahteva organizacija terenskih aktivnosti. Izkazalo se je tudi, da se učitelji zavedajo pozitivnih učinkov izvajanja terenskega dela in da bi si učitelji želeli več vključevanja terenskega dela v pouk, kar bi lahko dosegli z različnimi ukrepi, kot so priročnik za učitelje in različna izobraževanja o terenskem delu.
Keywords: terensko delo, domovinska in državljanska kultura ter etika, osnovna šola
Published in DKUM: 05.08.2022; Views: 40; Downloads: 1
.pdf Full text (1,55 MB)

3.
Etiene dileme na podroeju ogla?evanja
Jelena Krčmar, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo »Etične dileme na področju oglaševanja« se ukvarja s problematiko neetičnega oglaševanja oziroma kakšen vpliv ima neetično oglaševanje na stališča in védenje odjemalcev. V teoretičnem delu naloge smo pojasnili pojem oglaševanja, cilje in problematiko oglaševanja, vlogo ter funkcije oglaševanja, medije oglaševanja in njihovo manipulacijo. Prav tako sta pojasnjeni etika in poslovna etika. Z namenom dodatne pojasnitve smo definirali tudi pojma etika v oglaševanju in etični kodeks. Poudarjeno je, da sam nastop na trgu ni takšen, kot bi moral biti, zaupanje končnega uporabnika pa je pogosto zlorabljeno. Primeri, kateri so obdelani v nalogi, to jasno prikazujejo. Zloraba otrok v oglaševanju, kjer je pogosto mogoče prepoznati rasizem in seksizem, je primer neetičnega vedenja v oglaševalski industriji. Tudi primer, kateri se pogosto pojavlja, je odnos do žensk, obravnavanje žensk kot predmeta in seksizem v oglaševanju. Skupaj s primeri so podrobneje pojasnjeni tudi pojmi prikritega, zavajajočega in sublimiranega oglaševanja. V empiričnem delu naloge smo izvedli anketni vprašalnik za ugotavljanje vpliva neetičnega oglaševanja na stališča in vedenja odjemalcev. Uporabljen je bil spletni vprašalnik, in sicer s pomočjo portala 1ka. Kvantitativna analiza je zajemala vzorec 100ih oseb na Hrvaškem. Analizirani podatki teoretičnega dela in primerjava glavnih zaključkov z empiričnimi izsledki so povzeti v sklepu.
Keywords: etika, poslovna etika, oglaševanje, oglas, neetično oglaševanje, mediji, etični kodeks
Published in DKUM: 01.06.2022; Views: 119; Downloads: 21
.pdf Full text (3,11 MB)

4.
Nacionalna in narodna identiteta učencev 7. in 8. razredov osnovne šole ter izraženost le te v učbenikih za državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko : magistrsko delo
Veronika Tepež, 2019, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo raziskovali prisotnost narodne in nacionalne identitete med učenci 7. in 8. razredov osnovne šole. Še posebej nas je zanimala prisotnost dualne identitete. Raziskovali smo kdo in kaj vpliva na razvoj otrokove nacionalne oziroma narodne identitete in preverjali, v kolikšni meri je za to odgovorna šola. Pri tem smo se osredotočili na vsebino, učbenike in učni načrt predmeta domovinska in državljanska kultura in etika. V empiričnem delu smo opravili anketo, znotraj katere smo posameznike spraševali po njihovem mnenju o lastni narodni in nacionalni identiteti. To smo preverjali skozi sklope vprašanj, ki so povezani s kognitivno in emocionalno dimenzijo nacionalne in narodne identitete ter jezikovno tekočnostjo (branje, pisanje, govor). Podatke smo obdelali s programom SPSS. Vzporedno z anketo smo analizirali učbenika za Državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko, kot tudi učni načrt predmeta. Iskali smo predvsem pogostost izpostavljanja narodne in nacionalne identitete v besedilu in skozi slikovno gradivo učbenikov. Za to smo uporabljali kodiranje besed. Ugotovili smo, da veliko učencev migrantov izbere dualno narodno in nacionalno identiteto ter da je za to v veliki meri odgovorna družina. Ob pregledu učbenikov smo ugotovili, da učbeniki v manjšem obsegu pokrivajo vsebine o narodni in nacionalni identiteti.
Keywords: narodna identiteta, nacionalna identiteta, dualna identiteta, domovinska in državljanska kultura in etika, generacije migrantov
Published in DKUM: 21.04.2022; Views: 187; Downloads: 15
.pdf Full text (1,69 MB)

5.
Vpliv digitalnih medijev na predšolske otroke - tveganje in priložnosti v času digitalizacije : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Tina Krampl, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga predstavlja uporabo digitalnih »novih« medijev pri predšolskih otrocih in kakšni so vplivi na otroke. Prav tako je opredeljena tema, koliko se starši sami spoznajo na tematiko vpliva digitalnih medijev na njihove otroke in kako sami omogočajo, vplivajo in udejanjajo metode povezane z uporabo digitalnih medijev. Prikazali smo, kakšnim tveganjem in nevarnostim so otroci izpostavljeni in kakšni so ukrepi za odgovorno uporabo digitalnih medijev v sedanji dobi. V prvem delu smo s pomočjo spletnih virov ter literature predstavili osnovne pojme, ki se pojavljajo ob tej tematiki. Podrobneje smo opisali katere nevarnosti se najpogosteje pojavljajo ter kako jih prepoznamo. S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotavljali kolikšna je dejanska raba novih digitalnih medijev pri otrocih, v kolikšni meri so jim izpostavljeni in kakšna je osveščenost staršev o nevernostih in tveganjih. Na podlagi raziskave in študija virov navajamo ukrepe za varnejšo uporabo, odgovorno rabo in nadzor uporabe pri otrocih, ki so namenjeni staršem, saj starši skoraj v celotni meri omogočajo otrokom rabo novih digitalnih medijev in tako tudi nosijo odgovornost.
Keywords: diplomske naloge, predšolski otroci, digitalni mediji, medijska vzgoja, medijska pismenost, vplivi uporabe digitalnih medijev, medijska etika
Published in DKUM: 28.10.2021; Views: 345; Downloads: 92
.pdf Full text (1,44 MB)

6.
Svobodna volja managerjev pri uveljavljanju etike podjetja
Petra Aleksić, 2021, master's thesis

Abstract: Etika je filozofska disciplina, s katero razčlenjujemo, proučujemo in vrednotimo odnose med ljudmi ter tako opisujemo realnost, pravila obnašanja in ravnanja v odnosih med ljudmi. Stremi k pozitivnemu in moralno nespornemu vedenju. Etika je povezana z moralo, ki predstavlja celoto sestavljeno iz predpisov, vrednot, načel, idealov ipd. in obsega ravnanje, ki je skladno z etiko. V magistrski nalogi se bomo posvetili poslovni etiki podjetja, ki vključuje etiko notranjih in zunanjih okolij. Poslovna etika v okolju podjetja govori o družbeni odgovornosti managementa, ki tvorijo in ohranjajo odnose z drugimi udeleženci in posamezniki v okolju podjetja. Poslovno etiko znotraj podjetja, ki zadeva razmerja managerjev s vsemi sodelavci v organizaciji (tako s podrejenimi kot tudi z nadrejenimi), vključuje pogoje dela, osebni razvoj, nagrajevanje ipd. Oblikovanje poslovne etike podjetja temelji na sinergijskem delovanju tako splošnih kot specifičnih dejavnikov, pri tem je vredno poudariti, da na njo vpliva tudi sinergijska celota splošnih in specifičnih etičnih dejavnikov. Za poslovno etiko lahko rečemo, da je osnova za etiko managenta v podjetju, ki zadeva vse dejavnosti, ravni, funkcije, vse skupine in posameznike iz notranjega okolja ter skupine in posameznike iz zunanjega okolja, ki so v kakršnem koli smislu povezani z dejavnostjo in delovanjem podjetja. Etično ravnanje v podjetju se pričakuje od vseh deležnikov, tako lastnikov in managerjev, kot tudi poslovnih partnerjev. Etičnega presojanja in moralnega delovanja managerjem ne moremo vsiliti, temveč jim v podzavesti lahko vzbudimo občutek za etiko in moralo v kolikor etično ravna večina vpletenih v podjetje. Managerji so primarno zadolženi za področje poslovne etike in etike v njeni najsplošnejši obliki in posledično za širjenje moralne zavesti med zaposlenimi in ostalimi deležniki podjetja. Prizadevajo si za uspešno delovanje podjetja, ta prizadevanja pa so neposredno povezana s pojavnimi oblikami kulture podjetja in okolje v katerem podjetje deluje. Pomembno vlogo ima tudi etično odločanje managerjev, saj je pomembnost njihovega odločanja za podjetje prvotnega pomena. Managerji se morajo zavedati, da tako kot se razlikujejo vrednote med različnimi kulturami, se razlikujejo vrednote med udeleženci v podjetju. Smiselno je poudariti, da se managerji mnogokrat znajdejo v situaciji, kjer se mora odločati med raznimi vrednotami ne le drugih udeležencev podjetja, temveč tudi med lastnimi osebnimi vrednotami.
Keywords: etika, morala, manager, podjetje, poslovna etika, vrednote
Published in DKUM: 06.07.2021; Views: 477; Downloads: 135
.pdf Full text (1,54 MB)

7.
Etični vidik v poslovodnem računovodstvu
Anja Horvat, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Pojem etika se v širšem smislu ukvarja s področjem človeških ravnanj glede na to, kaj je dobro in kaj slabo, prav tako kaj je prav in kaj je narobe. Da pridemo do bistva, ali so naše odločitve dobre ali slabe, mora odločevalec primerjati svoje odločitve s standardi. To so standardi, ki ne izražajo statističnega odnosa, vendar zahtevajo od odločevalca, da oceni vrednote in položaj oseb, na katere vpliva odločevalec. Delo odločevalca je, da oceni rezultate odločitve in biti posledično odgovoren zanje. Standarde, ki nam služijo kot sodilo, imenujemo kodeks poklicne etike, po katerem presojamo svoja dejanja. V diplomskem seminarju smo želeli dokazati, da prihaja do kar nekaj neetičnih ravnanj v Sloveniji. Do želenih ugotovitev smo prišli s pomočjo literature in s kodeksom poklicne etike računovodij ter s pomočjo člankov izbranih avtorjev. Glede pritiskov za neetično ravnanje smo ugotovili, da ti pritiski obstajajo, vendar jih ni toliko, kot smo pričakovali. Obstaja možnost, da jih rezultati teh razpoložljivih raziskav ne razkrivajo, saj so viri teh pritiskov pogosteje notranji, torej nadrejenih, sodelavci in računovodjevi.
Keywords: poslovodno računovodstvo, etika, morala, kodeks poklicne etike, etične dileme, kreativno računovodstvo.
Published in DKUM: 30.03.2021; Views: 516; Downloads: 132
.pdf Full text (629,28 KB)

8.
Analiza etičnih kodeksov finančnih in nefinančnih institucij v Sloveniji
Rok Pen, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo analizirali etične kodekse naključno izbranih treh finančnih in treh nefinančnih institucij. Na temelju izbranih kategorij smo presojali razlike in podobnosti med etičnimi kodeksi finančnih in nefinančnih institucij. Za lažje razumevanje problematike v smo v začetku diplomskega dela navedli vse potrebne pojme za razumevanje problematike. Opredelili smo pojme; etika, poslovna etika, etični kodeks, finančne institucije, nefinančne institucije. Ugotovili smo, da imajo finančne institucije in nefinančna podjetja v Sloveniji različne bistvene vsebine etičnih kodeksov poslovanja. Dodatna ugotovitev je, da učinkovita raba etičnih kodeksov izboljšuje korporativno upravljanje podjetij. Etični kodeksi so po finančni krizi leta 2008 dobili večji pomen. Povečan pomen poslovne etike v podjetjih in podrobno napisani etični kodeksi so zelo pomembni, zahteve po njihovi kakovostni vsebini pa naraščajo. Zastavljene hipoteze smo preverjali s pomočjo javno objavljenih dokumentov. Zaradi preglednosti smo se odločili uporabiti tabelarični prikaz, ki smo ga pisno povzeli in tako navedli razlike med finančnimi in nefinančnimi institucijami. Ugotovili smo, da imajo tako finančne kot nefinančne institucije vsebine etičnih kodeksov, ki jim dajejo poseben pomen. Te vsebine so bistvene za zaposlene v podjetjih, saj jim ob kritičnih situacijah pri delu nudijo oporo, kjer zaposleni najdejo navodila ustreznega ravnanja v situaciji.
Keywords: etika, poslovna etika, etični kodeks, finančne institucije, nefinančne institucije
Published in DKUM: 30.03.2021; Views: 398; Downloads: 141
.pdf Full text (1,06 MB)

9.
POSLOVNA ETIKA V ZAVAROVALNICI
Tanja Vekjet, 2014, undergraduate thesis

Keywords: etika, poslovna etika, poslovna morala, etični kodeks, kodeksi, zavarovalništvo, zavarovalnice
Published in DKUM: 18.03.2021; Views: 422; Downloads: 97
.pdf Full text (426,67 KB)

10.
Vplivni dejavniki na etično obnašanje računovodij in revizorjev
Klarisa Raner, 2020, master's thesis

Abstract: Etika definira dejanja posameznika kot etična oziroma neetična. Je pomemben del računovodskega poklica, saj se s pomočjo kodeksov etike definirajo načela, ki jih morajo računovodje in revizorji upoštevati med opravljanjem svojega dela. Ti kodeksi prav tako vplivajo na vedenje in presojo računovodij ter revizorjev. Kodekse je treba prilagajati spreminjajočim se družbenim, ekonomskim, poslovnim in računovodskim okoljem. Glavni namen etičnih kodeksov je pomagati računovodjem in revizorjem, da izpolnijo svoje poklicne obveznosti. Zelo pomembno je izobraževanje o etiki, ki je lahko prisotno v več oblikah. Etika je lahko samostojen predmet na univerzi, lahko pa je vključena v druge, že obstoječe predmete poučevanja. Pomen izobraževanja je velik, saj se posamezniki na ta način seznanijo s sprejemljivim etičnim obnašanjem in zaznavanjem etičnih dilem. Dejavniki, ki vplivajo na etično obnašanje posameznika, so različni. Spol, starost, vera, izpostavljenost etičnim vsebinam, stopnja izobrazbe, delovne izkušnje in odločanje kot posameznik ali v skupini so samo nekateri izmed teh. Poznavanje teh dejavnikov je pomembno za oblikovalce zakonov, delodajalce in učitelje. Razumevanje etike in pravilno reševanje etičnih dilem je pomembno tudi zato, da se ne ponovijo računovodski škandali, kot sta na primer Enron in WorldCom. Povzročeni škandali namreč zmanjšujejo zaupanje javnosti v računovodski poklic.
Keywords: etika, etično izobraževanje, etični modeli, dejavniki, ki vplivajo na etično obnašanje, goljufije
Published in DKUM: 10.12.2020; Views: 418; Downloads: 104
.pdf Full text (692,53 KB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica