| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


111 - 120 / 273
Na začetekNa prejšnjo stran891011121314151617Na naslednjo stranNa konec
111.
Uporaba ekonomskega optimiranja v govedoreji: razvoj linearnega modela za sestavo krmnih obrokov
Ines Kolarić, 2013, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu je bil razvit linearni model za sestavo krmnih obrokov za vse kategorije govedi na kmetiji. Najprej so bili za potrebe optimizacije razviti kalkulacijski sistemi v obliki simulacijskih modelov za vso domačo krmo. Rezultati so pokazali, da kmetija posluje ekonomsko upravičeno, saj je skupni finančni rezultat vseh proizvodenj na kmetiji pozitiven in znaša kar 38.939,38 €. Iz kalkulacij domače krme so bile pridobljene lastne cene vse uporabljene krme, ki so nato služile za realno oceno krmnih obrokov. Končno so bili razviti posamezni krmni obroki z najnižjimi možnimi stroški ob sočasnem zagotavljanju vseh hranilnih potreb živali. Primerjava trenutnih krmnih obrokov in izračunanih z ´Reševalcem` je pokazala, da so slednji v večini primerov stroškovno nižji od trenutnih. Izjema je le poletni krmni obrok za teleta v začetku pitanja, kjer je strošek trenutnega krmnega obroka enak strošku izračunanega krmnega obroka. Skupni stroški zimskih krmnih obrokov za celotno čredo so bili iz 47,47 €/dan znižani na 32,89 €/dan, kar znaša 14,58 €/dan manj. Prav tako so bili znižani skupni stroški poletnih krmnih obrokov za celotno čredo in sicer iz 36,39 €/dan na 24,83 €/dan, kar pomeni 11,56 €/dan manj. Razvit linearni model za sestavo krmnih obrokov bo predstavljal podporno metodološko orodje za nadaljnje gospodarno vodenje prehrane govedi na kmetiji.
Ključne besede: optimizacija, ekonomika, govedoreja, krmni obroki
Objavljeno: 15.10.2013; Ogledov: 2002; Prenosov: 334
.pdf Celotno besedilo (3,66 MB)

112.
Analiza ekonomske upravičenosti izločanja plastike za energetsko ali snovno izrabo odpadkov
Matej Golavšek, 2013, magistrsko delo

Opis: V skladu z direktivami EU je ravnanje z odpadki urejeno v obliki hierarhije, kjer si od najvišje do najnižje prioritete sledijo preprečevanje, ponovna uporaba, snovna izraba, energetska izraba in odlaganje odpadkov na deponijah. V magistrskem delu smo analizirali ekonomske in okoljske faktorje procesov snovne in energetske izrabe odpadkov, ki jih uporabljamo, kadar se nastanku odpadkov ne moremo izogniti. Dodali smo tudi tehnično-ekonomsko analizo avtomatskega in ročnega izločanje plastike iz mešanih odpadkov. Ugotovili smo, da je plastika pod določenimi pogoji lahko zaradi svoje visoke kurilne vrednosti uporabna v energetski izrabi, vendar pa je treba preprečiti sežig polivinilkloridov in zagotoviti doseganje zakonsko določenih standardov o emisijah. Boljša rešitev je recikliranje, ki je lahko ekonomsko upravičeno tudi ob visokih stroških, če je možno zagotoviti dobavo kvalitetnih surovin in odkup recikliranega granulata po predpostavljenih cenah. Ocene življenjskih ciklov postopkov za ravnanje z odpadki kažejo, da je okoljski vpliv recikliranja manjši od energetske izrabe, vendar pa je energetska izraba s sežigom še vedno boljša rešitev kot odlaganje na deponijah. Za celovit regionalni sistem ravnanja z odpadki sta oba postopka pomembna, saj odlaganje ni dolgoročno izvedljiva rešitev za ravnanje z večjimi količinami odpadkov. Pri izločanju plastike se v skoraj vseh pogledih avtomatsko sortiranje izkaže za boljšo alternativo pred ročnim sortiranjem. Čeprav se postopek priprave trdnega goriva zaradi tega lahko podraži, pa je vseeno treba upoštevati zakonska določila glede priprave alternativnih goriv iz odpadkov. Avtomatsko sortiranje je boljše tudi iz vidika izločanja plastike za reciklažo, saj dosega višjo kvaliteto in učinkovitost razvrščanja pri nižjih obratovalnih stroških.
Ključne besede: komunalni odpadki, odpadna embalaža, sortiranje, plastika, energetska izraba, reciklaža, ekonomika, odpadki v energijo
Objavljeno: 02.10.2013; Ogledov: 1502; Prenosov: 224
.pdf Celotno besedilo (2,95 MB)

113.
VPLIV GRADBENIH DEJAVNIKOV NA EKONOMIKO FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV
Nuša Vrečič, 2013, diplomsko delo

Opis: Relavantne raziskave kažejo, da fotovoltaika postaja konkurenčna preostalim konvencionalnim virom, da bo v prihodnosti bistveno vplivala na proizvodnjo energije v Evropi ter pomembno vpliva na zamnjšanje emisij toplogrednih plinov. V teoretičnem delu so zajete tehnične zasnove in delovanje fotovoltaičnih elektrarn. Pri tehničnih zasnovah so opisani materiali in njihove lastnosti, obremenitve ter načrtovanje in montaža fotonapetostnih sistemov. V nadaljevanju spoznamo osnove fotovoltaike od sončnega sevanja do zgradbe in tipov sončnih celic. Teoretični del diplomskega dela še sestavlja ekonomiko projektnih odločitev za investicije v potencialne projekte fotonapetosnih sistemov, kje so opisane različne metode izračunov za projektne odločitve. Po teoretičnem delu sledi empirični del. V tem delu je opisan projekt Vulkanland ter izbira komponent fotonapetostnega sistema. Za obdobje 25 let so podani podatki proizvedene energije po letih ter prejemki in izdatki, ki predstavljajo denarni tok investicije. V zadnjem koraku izberemo metodo neto sedanje vrednosti za izračun ekonomske upravičenosti. Ugotovili smo, da je fotovoltaika primerna tako z okoljevarstvenega vidika kot z vidika ekonomske upravičenosti.
Ključne besede: gradbena ekonomika, gradbeni dejavniki, fotonapetostni sistemi, neto sedanja vrednost
Objavljeno: 28.08.2013; Ogledov: 1354; Prenosov: 87
.pdf Celotno besedilo (29,54 MB)

114.
RENTABILNOST DOPOLNILNE DEJAVNOSTI PREDELAVE MESA NA DOMAČI KMETIJI
Dean Kokot, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi je prikazana ocena ekonomike kmetijske proizvodnje in ocena investicije z njeno finančno upravičenostjo predelave mesa v salame. Primarna proizvodnja na kmetiji je reja prašičev in govejih pitancev. Zaradi povečanja ekonomske varnosti se kmetija odloča za nadaljnjo predelavo mesa. Za oceno ekonomike reje živali in predelave mesa je bil predhodno razvit simulacijski model v programu Micrsoft Excel 2010, s pomočjo katerega smo ocenili pomembnejše ekonomske parametre. Koeficient ekonomičnosti salam (Ke=1,83) je pokazal, da je predelava mesa v salame ekonomsko učinkovitejša kot primarna prireja mesa. Nadalje so nekateri ocenjeni ekonomski parametri primarne kmetijske proizvodnje služili kot osnovni input podatek za finančno analizo investicije. Za oceno investicije je bila uporabljena »Cost – Benefit« analiza (primerjalna analiza skupnih stroškov in prihodkov). Analiza kaže, da se načrtovana investicija, ob predpostavljeni 8 % obrestni meri, lahko povrne v 4. letu, kjer je ocenjena vrednost neto sedanje vrednosti 3374,92 €.
Ključne besede: ekonomika / simulacijski model / investicija / predelava mesa
Objavljeno: 03.04.2013; Ogledov: 1498; Prenosov: 261
.pdf Celotno besedilo (616,59 KB)

115.
Računalniško podprto merjenje komponent malih gospodinjskih aparatov z optičnim digitalizatorjem
Žiga Veronek, 2013, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava računalniško podprto merjenje z optičnim digitalizatorjem in ekonomiko investicije v nov optični digitalizator v podjetju BSH Nazarje. Opisan je postopek priprav na meritev, meritev in nekateri primeri uporabe optičnega digitalizatorja. Predstavljen je postopek odločanja o investiciji v optični digitalizator. Izdelan je amortizacijski načrt za delovno sredstvo. Preračunana je rentabilnost in neto sedanja vrednost investicije v nov optični digitalizator.
Ključne besede: Meritev, optični digitalizator, ekonomika investicij, trikoordinatno merjenje
Objavljeno: 02.04.2013; Ogledov: 1732; Prenosov: 138
.pdf Celotno besedilo (6,26 MB)

116.
Ekonomika virtualizacije manjših strežniških sistemov
Miha Potočnik, 2011, magistrsko delo

Opis: V magistrski nalogi so predstavljeni in razloženi osnovni vidiki virtualizacije strežniških sistemov. Opredeljen je pojem manjšega strežniškega sistema. Na konkretnem primeru je prikazan tudi postopek prehoda iz fizičnega okolja v virtualno. Podani so stroški prehoda in izračunana ekonomska opravičenost le tega. Potrjena je delovna hipoteza, da je virtualizacija manjših strežniških sistemov upravičena pod določenimi pogoji in načini virtualizacije. Na koncu so podana tudi priporočila za vsakogar, ki bo reševal podobne probleme.
Ključne besede: Virtualizacija, Strežniški sistem, Ekonomika, Informacijski sistem, Konsolidacija
Objavljeno: 11.03.2013; Ogledov: 1063; Prenosov: 78
.pdf Celotno besedilo (2,06 MB)

117.
Ekonomika preusmeritve mešane kmetije iz konvencionalne v ekološko
Simona Praper Šipek, 2013, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu je bil izdelan preusmeritveni načrt za mešano kmetijo in analiziran prehod iz konvencionalnega načina kmetovanja v ekološki način. V ta namen so bili za oceno ekonomske upravičenosti kmetijske pridelave in predelave razviti tehnološko-ekonomski simulacijski modeli s pripadajočimi kalkulacijami skupnih stroškov in narejena SWOT analiza. Rezultati ekonomske analize kažejo, da sta pridelava na travinju (mrva, travna silaža – baliranje, paša) in pridelava sadja v travniškem sadovnjaku, v vseh obdobjih kmetijske proizvodnje (konvencionalno, preusmeritveno, ekološko) ekonomsko upravičeni, medtem ko je reja krav dojilj v vseh obdobjih kmetijske pridelave ekonomsko neupravičena. Modelna ocena parametrov finančne smotrnosti investicije je pokazala, da je investiranje v predelavo sadja v mošt in žganje s finančnega vidika smotrno, saj je po 10. letih konstantnega letnega denarnega toka in pri ISD = 8,00 % parameter NSV = 19.913,92 €. Rezultati analize so pokazali, da se investicija povrne v 5. letu pri 8,00 % obrestni meri (NSV = 3424,45 €). Anketna analiza potrošnikov je pokazala, da so potrošniki pri nakupu končnih proizvodov zelo pozorni na status proizvoda (konvencionalna, ekološka pridelava) ter so za ekološko pridelan mošt in žganje pripravljeni odšteti več denarja.
Ključne besede: preusmeritev, ekonomika, simulacijsko modeliranje
Objavljeno: 28.01.2013; Ogledov: 2139; Prenosov: 403
.pdf Celotno besedilo (5,81 MB)

118.
Vrednostna analiza kot integralni del razvoja držala za Smart telefone na kolesih
Marko Mavrič, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo prikazali pomen vrednostne analize in vrednostnega inženiringa na primeru razvoja novega izdelka - držala za smart telefone na kolesih. V postopek razvoja izdelka smo vključili tudi potencialne uporabnike, ter na podlagi rezultatov metode QFD in conjoint analize priredili funkcionalnost in s tem dodali k vrednosti končne variante izdelka, ki jo z njim uporabniki prejmejo. Konstrukcijsko najboljši izdelek smo stroškovno optimizirali, ter določili prodajno ceno, za katero mislimo, da je najprimernejša in po kateri bi se novi izdelek prodajal v kar največjem obsegu.
Ključne besede: vrednostna analiza, vrednostni inženiring, razvoj izdelkov, conjoint analiza, uvajanje kakovosti in funkcionalnosti, ekonomika izdelka
Objavljeno: 11.12.2012; Ogledov: 1618; Prenosov: 187
.pdf Celotno besedilo (18,22 MB)

119.
Vrednostni menedžment v proizvodni dejavnosti
Rok Bračič, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu sem podrobneje predstavil vrednostni menedžment v proizvodni dejavnosti. Poudarek je na planu dela in opisu posameznih faz plana dela. Podal sem najpomembnejše tehnike za dosego večje vrednosti proizvoda. Izvedel sem tudi anketo s katero sem dobil vpogled v razširjenost uporabe vrednostne analize v malih in srednje velikih podjetjih. S tem diplomskim delom sem želel prispevati k boljšemu razumevanju in povečanju interesa uporabe vrednostne analize v malih in srednje velikih podjetjih.
Ključne besede: ekonomika izdelka, vrednostna analiza, vrednostni inženiring, vrednostni menedžment, analiza funkcij, proizvodna dejavnost
Objavljeno: 20.11.2012; Ogledov: 1057; Prenosov: 56
.pdf Celotno besedilo (2,85 MB)

120.
Ekološka govedoreja v primerjavi s konvencionalnim načinom prireje in ekonomika
Tanja Knez, 2012, diplomsko delo

Opis: Predstavljena je organiziranost in sledljivost skupine proizvajalcev za »Rdeče eko meso«, ki deluje znotraj Kmetijske zadruge Šaleške doline. Meso prodajajo pod lastno blagovno znamko EKODAR. Primerjali smo tri kategorije govedi in sicer, ekološke in konvencionalne telice, bike do 24 mesecev in bike nad 24 mesecev. Znotraj vsake kategorije smo preverjali oceno konformacije, oceno zamaščenosti in maso hladnih klavnih trupov. Ugotovili smo, da je pri ekoloških telicah in bikih do 24 mesecev ocena konformacije boljša kot pri konvencionalnih, kar za skupino ekoloških bikov nad 24 mesecev ne velja. Ocena zamaščenosti je pri vseh kategorijah ekoloških govedi boljša od konvencionalnih. Masa hladnih klavnih trupov je bila pri ekoloških telicah in bikih do 24 mesecev manjša kot pri konvencionalnih. Pri ekoloških bikih nad 24 mesecev velja, da je masa hladnih klavnih trupov večja od konvencionalnih. Največji odkup goveda je bil v mesecu decembru, saj je bilo odkupljenih 157 živali. Izkaz poslovnega izida na koncu obračunskega obdobja v letu 2011 znaša 12. 046 €, tudi v skupini proizvajalcev za »Rdeče eko meso« so poslovali pozitivno in sicer, na koncu leta 2011 je dobiček znašal 30. 928,12 €.
Ključne besede: ekološka govedoreja, konvencionalna reja, ekonomika
Objavljeno: 22.10.2012; Ogledov: 2101; Prenosov: 252
.pdf Celotno besedilo (571,58 KB)

Iskanje izvedeno v 0.29 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici