| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


91 - 100 / 273
Na začetekNa prejšnjo stran6789101112131415Na naslednjo stranNa konec
91.
Governance, coordination and distribution along commodity value chains
2007, zbornik

Opis: "Significant changes are taking place in the value chain for many agricultural commodities, particularly those fresh products destined for supermarket shelves. The changing patterns of these value chains in agriculture affect equity between producers and buyers and equity among producers themselves, alter the allocation of resources in agriculture and have implications for domestic as well as international policy. This set of workshop proceedings is published to assist in the understanding and analysis of the implications of these developments, particularly the development of market power among the participants in these markets"--Publisher description
Ključne besede: agrarna ekonomika, trgovina, razvoj
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 950; Prenosov: 20
URL Povezava na celotno besedilo

92.
93.
RENTABILNOST INVESTICIJE V HLEV ZA KRAVE MOLZNICE: NOVOGRADNJA IN ADAPTACIJA
Gašper Dajčman, 2015, diplomsko delo/naloga

Opis: Cilj diplomske naloge je oceniti ekonomske parametre prireje mleka na domači kmetiji in nato s pomočjo teh podatkov oceniti rentabilnost investicije v gradnjo novega hleva oz. adaptacijo le-tega. V raziskavo bodo zajeti glavni ocenjevani parametri prireje mleka: vrednost kmetijske proizvodnje, skupni stroški, koeficient ekonomičnosti, lastna cena in finančni rezultat. Na koncu bo narejena še kratka primerjava analize investicije glede na to, ali je hlev grajen na novi lokaciji s pridobitvijo gradbenega dovoljenja ali pa je grajen na obstoječi lokaciji vključno s porušitvijo obstoječega hleva. Rezultati kažejo, da je prireja mleka na kmetiji ekonomsko upravičena. Gradnja hleva na obstoječi lokaciji se ob upoštevanju 5,5 % letne obrestne mere ne bi povrnila v 15 letih, prav tako se gradnja na novi lokaciji ne bi povrnila v 16 letih. Smotrno bi bilo, da kmetija za investicijo pridobi 50 % nepovratnih sredstev, saj bi se po takšnem scenariju investicija povrnila že v 12 letih.
Ključne besede: ekonomika, ocena investicije, modelne kalkulacije, prireja mleka
Objavljeno: 29.06.2015; Ogledov: 1644; Prenosov: 541
.pdf Celotno besedilo (800,43 KB)

94.
ZASNOVA PROJEKTA PLEZALNO-RAZGLEDNEGA STOLPA Z RAČUNSKO ANALIZO JEKLENE KONSTRUKCIJE
Vitjan Muršec, 2015, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga prikazuje projekt plezalno razglednega stolpa. Obravnavana je funkcionalna in arhitekturna zasnova konstrukcije stolpa. Podrobneje je razdelana analiza obtežb, statična analiza in dimenzioniranje jeklene konstrukcije, spojev posameznih elementov in temeljev. Diplomsko delo ima projektni pristop do problema, kar zajema vsebinsko zasnovo projekta plezalno razglednega stolpa. V zasnovi je definirana potreba po takšnem objektu, oblika konstrukcije in njeni materiali, lokacija objekta, potrebna so dovoljenja in soglasja, varnost uporabe, upravljanje in varovanje objekta, viri financiranja in možnost izvedbe tekmovanj. Obravnavana je tudi analiza projekta s cilji, taktiko izvedbe in planom projekta, prav tako tudi ekonomika projekta s stroškovno analizo investicije.
Ključne besede: gradbeništvo, plezalni stolp, umetne plezalne stene, razgledni stolp, jeklene konstrukcije, statična analiza, dimenzioniranje, priprava projekta, analiza in ekonomika projekta, športno plezanje.
Objavljeno: 04.05.2015; Ogledov: 1146; Prenosov: 127
.pdf Celotno besedilo (18,42 MB)

95.
Preusmeritveni načrt konvencionalne kmetije v ekološko
Mihaela Misja, 2015, diplomsko delo/naloga

Opis: Raziskava zajema pripravo preusmeritvenega načrta konvencionalne prašičerejske kmetije v ekološko rejo prašičev z vidika ekonomike. Trenutno jih je na kmetiji 327. Poljščine, katere pridelujejo, uporabijo za krmo živali. Za potrebe raziskave je bil za kmetijo razvit proizvodno-tehnološki ekonomski simulacijski model. Osrednje metodološko orodje raziskave je simulacijsko modeliranje in kalkulacije po metodi skupnih stroškov. Rezultati so pokazali, da je reja prašičev pitancev od 80 do 110 kg na kmetijskem gospodarstvu v obdobju ekološkega kmetovanja ekonomsko upravičena (koeficient ekonomičnosti je 1,05). V konvencionalnem obdobju in prvem letu preusmeritve sta skupna finančna rezultata poslovanja kmetije sicer negativna (-3.777,99 EUR in -268,91 EUR), v naslednjih letih pa so finančni rezultati že pozitivne vrednosti.
Ključne besede: preusmeritev, ekonomika, simulacijsko modeliranje
Objavljeno: 29.01.2015; Ogledov: 1444; Prenosov: 399
.pdf Celotno besedilo (1010,97 KB)

96.
Stanje kmetijstva v občini Ribnica in vizija razvoja ekološkega kmetijstva
Stanko Oblak, 2014, magistrsko delo

Opis: Stanje kmetijstva v občini Ribnica je na sorazmerno nizki stopnji intenzivnosti, zlasti na njivah, ki se nahajajo v ravninskem območju Dolenje vasi. V občini Ribnica, ki leži na gorsko višinskem področju, se kmetije ukvarjajo pretežno z živinorejo. Gospodarji na kmetijah so v veliki meri starejši, mlajši se zaposlujejo in izobražujejo za poklic v drugih, neagrarnih sektorjih. Vprašljivo je tudi nasledstvo kmetij. V raziskavi je prikazano celostno stanje kmetijstva v ribniški občini in glede na to so predlagane ustrezne rešitve za kmetije, ki so le samooskrbne oziroma se na njih izvaja minimalna raba njivskih površin. Glede na posestno strukturo in pogoje pridelave je prikazana ekonomska analiza ekološke pridelave kot ena od možnosti za doseganje ugodnejših ekonomskih parametrov pri samem kmetovanju na analiziranem območju. Ekonomika ekološke pridelave je ocenjena z metodama simulacijskega modeliranja in izračunov skupnih stroškov. Z raziskavo smo dokazali, da je s pravilnim pristopom in ustreznimi tehnologijami mogoča ekonomsko upravičena ekološka pridelava tudi na manjših, za konvencionalno kmetijstvo nezanimivih površinah. Z metodama simulacijskega modeliranja in izračuna skupnih stroškov smo z ustreznim orodjem za oceno ekonomike podprli preusmeritvene načrte za posamezne vzorčne kmetije in jih s tem želeli spodbuditi k prestrukturiranju in vključitvi v ekološko pridelovanje. S preusmeritvenim načrtom smo na prvi vzorčni kmetiji, živinorejsko zelenjadarski, prišli do rezultata, da je količnik ekonomičnosti že v preusmeritvenem obdobju porastel iz 0,84 na 0,89, s pridobitvijo ekološkega certifikata pa je narastel na 1,09. Na drugi poljedelski kmetiji se je količnik ekonomičnosti ravno tako zvišal, saj je že v drugem letu preusmeritve presegel 1, in v tretjem letu, ko je že potekala ekološka pridelava, dosegel 1,34.
Ključne besede: ekološko kmetijstvo, preusmeritveni načrt, simulacijsko modeliranje, ekonomika
Objavljeno: 14.01.2015; Ogledov: 1313; Prenosov: 165
.pdf Celotno besedilo (2,15 MB)

97.
VPLIV INSTITUCIJ NA GOSPODARSKO RAST
Jurij Pridigar, 2014, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu obravnavamo institucije in njihov vpliv na gospodarsko rast. Najprej institucije klasificiramo in opišemo ter predstavimo razvoj ekonomske teorije v kontekstu upoštevanja institucionalnih dejavnikov tržne družbe. S proučitvijo empiričnih raziskav smo prišli do ugotovitve, da institucije močno vplivajo na stopnjo gospodarske aktivnosti držav. Podali smo opis pomembnih institucij, ki krepijo gospodarsko aktivnost držav, ki jih pravilno implementirajo in razvijajo znotraj svojih geografskih in družbeno-ekonomskih posebnosti.
Ključne besede: institucije, nova institucionalna ekonomika, gospodarska rast, pravne institucije, ekonomske institucije, politične institucije.
Objavljeno: 02.12.2014; Ogledov: 606; Prenosov: 151
.pdf Celotno besedilo (381,04 KB)

98.
OCENA PRIREJE MLEKA IN MLEČNIH PROIZVODOV S POMOČJO KRITERIJEV TVEGANJA
Breda Ribič, 2014, diplomsko delo

Opis: Cilj raziskave je analizirati uspešnost prodaje in trženja mlečnih izdelkov na modelni kmetiji. Raziskava je temeljila na oceni petih kriterijev tveganja: Waldov kriterij pesimizma (MaxMin), Hurwiczev kriterij, kriterij optimizma (MaxMax), Savageov kriterij minimalnega obžalovanja ter Laplaceov kriterij. Na osnovi ocene kriterijev se lahko nosilec odloči, katera poslovna usmeritev proizvodnje daje zanj najugodnejše ocene. Rezultati kažejo, da je glede na vhodne parametre analize, za nosilca odločanja najustreznejša proizvodnja poltrdih sirov, kjer po Waldovem kriteriju dobiček znaša 12.106 €, Hurwiczev kriterij prikaže 92.002,80 € dobička, ter po Laplaceu bi bil zaslužek 37.830,00 €. Največji izplen pa nam prikaže izračun po MaxiMax kriteriju v vrednosti 121.056,00 €. Le Savageov kriterij prikaže kot donosnost analizirane modelne kmetije, da se le- ta popolnoma usmeri samo v prirejo mleka. Donosnost bi znašala 2.028,00 €.
Ključne besede: ekonomika, tveganje v kmetijstvu, mlečni izdelki
Objavljeno: 27.10.2014; Ogledov: 1377; Prenosov: 102
.pdf Celotno besedilo (228,18 KB)

99.
Uporaba vrednostne analize pri razvoju ščitnika okvirja kolesa
Katja Koren, 2014, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je predstavljen koncept in začetki vrednostne analize, predstavljene so tudi metode in postopki vrednostnega inženiringa, s katerimi optimiziramo vrednost izdelka, pri čemer se zavzemamo za čim manjše stroške ob čim večji koristi za svojega potencialnega kupca. Na podlagi ščitnika okvirja kolesa je predstavljena metoda razvoja novega izdelka z uporabo vrednostne analize, kjer smo določili in ovrednotili pomembnost funkcij izdelka, izvedli stroškovno-funkcijsko analizo, iskali rešitve za izbrane funkcije ter s pomočjo COMBINEX metode izbrali končno variantno rešitev ščitnika gorskega kolesa. Pri razvoju izdelka smo upoštevali tudi zbrane tržne podatke in izsledke izvedene ankete. Za izbran izdelek je v delu predstavljena tudi ekonomika poslovanja in finančni kazalci.
Ključne besede: vrednostna analiza, ščitnik okvirja kolesa, funkcijsko-stroškovna analiza, Combinex metoda, ekonomika izdelka
Objavljeno: 16.10.2014; Ogledov: 1137; Prenosov: 105
.pdf Celotno besedilo (2,58 MB)

100.
Ekonomika prireje kunčjega mesa
Vid Šajher, 2014, diplomsko delo

Opis: Cilj raziskave je bil analizirati prirejo kunčjega mesa z ekonomskega vidika. V ta namen je bil za prirejo kunčjega mesa na kmetiji razvit tehnološko-ekonomsko simulacijski model s pripadajočimi podmodeli za lastno pridelano krmo. V model so zajeti glavni tehnološko-ekonomski parametri prireje mesa, skupni stroški, vrednost kmetijske proizvodnje, koeficient ekonomičnosti in finančni rezultat. Osrednja metodologija raziskave je bila metoda kalkulacij skupnih stroškov. V analizo je bila vključena skupina 100 kuncev za pitanje. V nadaljevanju raziskave je bila izvedena tudi anketa o potrošnji kunčjega mesa in definiciji profila potencialnih potrošnikov. Izsledki ankete lahko služijo kot pomoč pri iskanju novih trgovskih poti na relaciji rejec-potrošnik. Reja kuncev se je izkazala za ekonomsko upravičeno, saj je koeficient ekonomičnosti znašal 1,04. Na podlagi rezultatov anket smo ocenili, da potrošniki ocenjujejo kakovost mesa z oceno 4 na 5-stopenjski lestvici. V prehrani ga uporabljajo 1- do 2-krat na mesec, predvsem zaradi njegove kakovosti. Meso kuncev kupujejo neposredno pri rejcu, za dostavo na dom pa so pripravljeni plačati do 10 % redne prodajne cene. Potrošnikom je krmni obrok kuncev zelo pomemben.
Ključne besede: ekonomika, modelne kalkulacije, reja kuncev, anketa
Objavljeno: 26.09.2014; Ogledov: 1403; Prenosov: 362
.pdf Celotno besedilo (872,86 KB)

Iskanje izvedeno v 0.27 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici