| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 36
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Primerjalno pravni vidik družbene odgovornosti v javnih podjetjih
Sara Harinski, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo tematiko družbene odgovornosti podjetja. Najprej definiramo osnovni pojem družbene odgovornosti podjetja. Teoretičnim spoznanjem nudimo nadgradnjo s študijo primera, treh podjetij. Nadalje proučujemo družbeno odgovornost podjetja z vidika prava in jo primerjamo med podjetji, s katero želimo ugotoviti katero podjetje je bolj družbeno odgovorno in katero manj. Pri študiji primera se posvetimo podjetjem OKP, d. o. o., Snaga, d. o. o. in Remondis. Opišemo vsako podjetje, predstavimo ključne osebe v vsakem podjetju ter opišemo družbeno odgovornost. Poskušamo ugotoviti, katero podjetje je bolj družbeno odgovorno in katero manj. Zanima nas tudi, ali so odnosi med sodelavci, ki sodelujejo v podjetju ključnega pomena, za uspešno poslovanje podjetja
Keywords: družbena odgovornost podjetja, ključne osebe v podjetjih, pravni vidik družbene odgovornosti, primerjalno pravni vidik DOP, OKP, d. o. o., Snaga, d. o. o., Remondis
Published: 04.03.2019; Views: 570; Downloads: 79
.pdf Full text (742,26 KB)

2.
Primerjalna analiza implementacije koncepta trajnostnega razvoja v izbranih slovenskih in tujih podjetjih
Anže Lenovšek, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Trajnostni razvoj predstavlja vse bolj razširjen koncept delovanja držav, organizacij in posameznikov. Razloge za to najdemo v eksponentni rasti gospodarstva, grožnji podnebnih sprememb, povečanju revščine in naraščanju svetovnega prebivalstva. Trajnostni razvoj pomeni, da se države, organizacije in posamezniki ne osredotočajo le na doseganje gospodarske blaginje, temveč skušajo pozitivno vplivati tudi na okolje in družbo. Mnoga podjetja so že sprejela ta koncept, saj s tem ostajajo korak pred konkurenco, institucije na mednarodni ravni pa so s pobudami in konferencami predstavile smernice trajnostnega razvoja. Vendar pogosto institucije nimajo neposrednega vpliva na poslovanje podjetij, mnoga podjetja pa trajnostni razvoj še zmeraj zanemarjajo ali pa ga uporabljajo zgolj kot marketinško orodje. V diplomskem projektu preučujemo tri slovenska in tri tuja podjetja ter njihove pristope k zagotavljanju trajnostnega razvoja.
Keywords: trajnostni razvoj, varovanje okolja, družbena odgovornost, Agenda 2030, multinacionalna podjetja
Published: 14.11.2018; Views: 674; Downloads: 152
.pdf Full text (953,68 KB)

3.
Obravnava poslovne etike na podlagi sodobnih organizacij
Tomaž Podlesnik, 2017, master's thesis

Abstract: V poslovnem svetu se okolje in pogoji, nenehno spreminjajo. Zato je nujno za ljudi, ki so aktivni na področju poslovanja, da nenehno spremljajo spremembe, ter se jim prilagajajo. Predvsem je imela pomemben vpliv na načine poslovanja zadnja gospodarsko - finančna kriza, ki je izbruhnila leta 2008. Od začetka krize in vse do danes, smo lahko bili priča številnim nemoralnim in ne-etičnim dejanjem na področju poslovanja. Nekateri so izkoristili gospodarsko – finančno krizo v svoj prid, nekateri oz. veliko ljudi pa je občutilo njene negativne posledice. Ni samo gospodarsko - finančna kriza tista, ki je imela močan vpliv. Zraven nje, je bil nenehno prisoten tudi vpliv kapitalizma in globalizacije. Ker ljudje, po svoji naravi, v obdobjih stiske in neugodja hitro popustimo, smo se pripravljeni prepustiti »neizbežni usodi«. Ne glede na stanje v kakšnem se ljudje nahajamo ali nas obdaja, ne bi smeli izgubiti občutka za pravilne in etične odločitve. To je še predvsem pomembno v poslovnem svetu, kjer lahko etične odločitve zaposlenim zagotavljajo delovna mesto ali plače, ter poslovnim partnerjem poštene pogoje in uspešno sodelovanje. Torej govorimo o etiki, natančneje o poslovni etiki, ki je danes nujno potrebna v poslovnem svetu. Da bi si lahko zagotovili uspešno in zdravo okolje na področju poslovanja, je potrebna prisotnost poslovne etike. V magistrski nalogi smo se osredotočili na moderna podjetja, ter na njihovo poslovno etiko. Obravnavali smo osnovne pojme: globalizacija, kapitalizem, družbena odgovornost in etični kodeks. Da bi se lahko približali ciljem naše raziskave, smo preučili etične kodekse izbranih modernih podjetij. Ugotovili smo, da določena izbrana podjetja ne spoštujejo vseh določil lastnih etičnih kodeksov, ter, da poslovna etika lahko vpliva na poslovne rezultate podjetja. Zaradi določenih omejitev, kot sta npr. časovna in geografska omejitev, nekaterih področij poslovne etike nismo mogli podrobneje raziskati.
Keywords: poslovna etika, etični kodeks, moderna podjetja, globalizacija, kapitalizem, družbena odgovornost.
Published: 13.07.2017; Views: 608; Downloads: 162
.pdf Full text (1,16 MB)

4.
KREPITEV INOVATIVNOSTI PODJETIJ V SLOVENIJI Z RAZVOJEM DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
Mira Zore, 2015, doctoral dissertation

Abstract: Predpogoji za poslovno uspešnost vključujejo inovativnost. Glede na dokumente OZN, EU, ISO in več drugih mednarodnih organizacij ju lahko družbena odgovornost (individualna in korporativna) okrepi. Vpliv družbene odgovornosti na poslovno uspešnost podjetij so raziskovali že desetletja, vendar so le nekateri analizirali vpliv družbene odgovornosti na inovativnost. Raziskavo v tej disertaciji smo izvedli na treh različnih področjih: področju družbene odgovornosti in sedmih razsežnosti ter načel družbene odgovornosti; drugi vidik s področja inovacij in tretji na področju poslovne uspešnosti, ki smo jo merili s tržnimi in finančnimi kazalniki. Namen doktorske disertacije je bil proučiti odnos med družbeno odgovornostjo, inovacijami in poslovno uspešnostjo na primeru slovenskih podjetij. Zato je bil glavni namen študije, o kateri poročamo, raziskati odnose med različnimi dimenzijami družbene odgovornost podjetij in posredniško vlogo inovacij v odnosih med družbeno odgovornostjo podjetij in poslovno uspešnostjo, merjeno finančno. Podatke za empirični del raziskave smo zbrali od 321 menedžerjev slovenskih podjetij, da smo preverili konceptualni model v majhnih, srednje velikih in velikih podjetjih. Ugotoviti smo želeli, ali se povečujeta inovativnost in poslovna uspešnost, če podjetje ravna družbeno odgovorno. Za proučevanje učinkov inovativnost pod vplivom razvoja družbene odgovornost smo uporabili čisto nov pristop. Poudarek je bil predvsem na upoštevanju in sprejemanju sedmih načel in vsebin družbene odgovornosti v podjetjih po ISO 26000 in obeh povezovalnih kategorijah (iz teorije sistemov) – soodvisnosti in celovitega pristopa pri njihovi obravnavi: kako vplivajo na inoviranje in zato na poslovno odličnost v slovenskih podjetjih. Prišli smo do zanimivih spoznanj, nekaterih v nasprotju z našim predvidevanjem o praksi - obstoju sedmih razsežnosti DO in njihovem vplivu na inovativnost in poslovno odličnost. Rezultati raziskave predstavljajo štiri-dimenzionalno strukturo družbene odgovornosti podjetij, vključno z družbeno odgovornostjo do zaposlenih, do naravnega okolja, do lokalne skupnosti in do odjemalcev, ter njihov vpliv na inovativnost in njen pozitiven vpliv na poslovno odličnost. Rezultati terenske raziskave so pokazali, da družbena odgovornost podjetij do zaposlenih pozitivno vpliva na družbeno odgovornost do naravnega okolja, do odjemalcev in do lokalne skupnosti. Ugotovili smo tudi, da družbena odgovornost do naravnega okolja in družbena odgovornost do odjemalcev pozitivno vplivata na inovativnost, medtem ko je vpliv družbene odgovornosti do lokalne skupnosti na inovativnost negativen. Poleg tega nismo zasledili neposrednega in pozitivnega vpliva družbene odgovornosti na poslovno uspešnost in inovacije. Slovenska podjetja naj bi upoštevala globalne pobude, ki podpirajo družbeno odgovornost, ker omogočajo inovacije in razlikovanje od drugih podjetij ter krepijo poslovni uspeh.
Keywords: družbena odgovornost, inovativnost, poslovna odličnost, ISO26000, lokalna skupnost, odjemalci, Slovenija, majhna in srednje velika podjetja
Published: 15.02.2017; Views: 1690; Downloads: 164
.pdf Full text (3,82 MB)

5.
Analiza družbene odgovornosti v javnih komunalnih podjetjih v Sloveniji
Vesna Breg, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Magistrska naloga temelji na področju družbene odgovornosti in njene vpetosti v javnih komunalnih podjetjih. Najprej bo predstavljen teoretičen okvir družbene odgovornosti in njene vključenosti tako v logistiki kot tudi v proučevani panogi – javnih komunalnih podjetjih v Sloveniji. Na podlagi izvedenih intervjujev, ki so bili zasnovani na osnovi Zelenega dokumenta, ki ga je spisala Evropska komisija v sklopu različnih dejavnikov kot smernice za družbeno odgovorno ravnanje, smo s pomočjo analize rezultatov lahko ugotovili, ali so javna komunalna podjetja družbeno odgovorna, kako slednje uresničujejo, katerim področjem namenjajo največ pozornosti in ali le-te tudi oglašujejo. Verjamemo, da prisotnost družbene odgovornosti v javnih komunalnih podjetjih doprinese do večjega zadovoljstva zaposlenih, njihovih uporabnikov in posledično do uspešnejšega poslovanja in h konkurenčni prednosti.
Keywords: družbena odgovornost, javna komunalna podjetja, Zeleni dokument
Published: 24.01.2017; Views: 1035; Downloads: 162
.pdf Full text (1,47 MB)

6.
Slovenski podjetniški observatorij 2003
Miroslav Rebernik, Dijana Močnik, Jožica Knez-Riedl, Polona Tominc, Karin Širec, Matej Rus, Tadej Krošlin, Silvo Dajčman, final research report

Abstract: Monografija Slovenski podjetniški observatorij 2003 je sestavljena iz več raziskovalnih področij. V prvem delu je podan pregled trenutne stopnje podjetništva, ki je pripravljen na osnovi ekonomskih in statističnih podatkov. Razumevanje o tem, kaj se dogaja s slovenskimi podjetji, je pomembno ne samo zaradi izvajanja ustrezne nacionalne ekonomske politike, ampak tudi, da bi ugotovili prednosti in slabosti slovenskih podjetij in v primerjavi s podjetjih iz drugih evropskih držav. Če se želi Slovenija pridružiti najbolj razvitim evropskim državam, bo namreč morala pospešiti svojo gospodarsko rast. Drugi del monografije sestavlja več tem, ki temeljijo na primarni raziskavi vzorca 672 podjetij. Tako so vanj vključene naslednje teme: proučevanje odnosa med bankami in malimi in srednje velikimi podjetji (MSP) z vidika financiranja, proučevanje ženskega podjetništva, možnosti grozdenja ter značilnosti okoljske odgovornosti podjetij in razvoja kompetenc.
Keywords: podjetje, podjetnik, podjetništvo, žensko delo, mala podjetja, podjetniška demografija, financiranje MSP, žensko podjetništvo, grozdenje, okoljska odgovornost
Published: 18.01.2017; Views: 953; Downloads: 106
URL Link to full text
This document has many files! More...

7.
Družbena odgovornost multinacionalnih podjetij
Maja Pavlović, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava koncept družbene odgovornosti v multinacionalnih podjetjih. Uvodni del zajema teoretična izhodišča vezana na mednarodno poslovanje in globalizacijo. Sledi predstavitev koncepta družbene odgovornosti, njene zgodovine, področij, prednosti, integracije ter poročanja. V nadaljevanju družbeno odgovornost podjetij razčlenimo na notranjo in zunanjo dimenzijo. Ker je etika zelo prepletena z družbeno odgovornostjo, so v nalogi predstavljeni tudi etični kodeksi ravnanja ter standardi, ki se uporabljajo za presojo družbene odgovornosti. Praktični del naloge pa predstavlja analizo primera družbene odgovornosti v multinacionalnem podjetju National Instruments. Primer predstavlja strukturiran pristop k družbeni odgovornosti ter programe ter aktivnosti, ki jih podjetje izvaja na tem področju.
Keywords: družbena odgovornost podjetja, multinacionalna podjetja, trajnostni razvoj, poročanje o družbeni odgovornosti, etika.
Published: 03.08.2016; Views: 1128; Downloads: 198
.pdf Full text (923,90 KB)

8.
DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ IN IMPLEMENTACIJA SOCIALNIH STANDARDOV V PODJETJU V REPUBLIKI SLOVENIJI V PRIMERJAVI Z VELJAVNO ZAKONODAJO
Saša Jamnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Zagotavljanje ustreznega delovnega okolja je predmet urejanja mnogih mednarodnih pogodb in konvencij. S tem se ukvarjajo pomembne mednarodne organizacije, kot sta Organizacija združenih narodov in Mednarodna organizacija dela. V okviru njihovega dela so nastali dokumenti, katerih države podpisnice so se obvezane držati njihovih dolocb ter sprejemati zakone, ki so z njimi skladni. Na podlagi teh dolocb so se izoblikovala mnoga gibanja, iniciative in organizacije, ki skrbijo za implementacijo le-teh v sferi podjetij in organizacij, ki zaposlujejo delovno silo, saj se zavedajo, da skrb za ustreznost delovnih pogojev ne sme in ne more biti samo na strani posamezne države – kljucnega pomena je aktivno delovanje podjetij. V okviru diplomskega dela se bomo posvetili predvsem družbeni odgovornosti podjetij in njeni izvedbi. V prvem delu bo podrobneje opredeljen pomen družbene odgovornosti, njen izvor in na cem temelji. Nadalje se bomo dotaknili mednarodnih organizacij, ki so kljucnega pomena pri postavljanju temeljev za urejanje eticnih odnosov med delavci, delodajalci in tudi lokalno skupnostjo, v kateri podjetje deluje. Opisani bosta predvsem dve tovrstni organizaciji, in sicer OZN in MOD. Pod drobnogled bomo vzeli organizacijo, ki stremi k izboljševanju delovnih pogojev in skupnosti z razvojem ter implementacijo družbeno odgovornih standardov, t.j. Social Accountability International (SAI). SAI je razvila standarde, ki se imenujejo SA 8000, z implementacijo katerih zainteresirano podjetje pridobi certifikat ustreznosti. Ta certifikat ima posredno pomembno vlogo pri povecevanju profita posameznega podjetja. V zadnjem casu se namrec veliko strank/kupcev odloca za nakup posameznih produktov oziroma storitev na podlagi eticne ustreznosti podjetja in njegove družbene odgovornosti. S tem certifikatom pa podjetje zagotavlja, da je za ta aspekt njegovega delovanja docela poskrbljeno. V osrednjem delu diplomskega dela se bomo podrobneje dotaknili vseh zahtev, ki jih standard zahteva: odpravo otroškega in prisilnega dela, prepoved diskriminacije, zagotavljanje pravic do sindikalne svobode in kolektivnih pogajanj ter zdravja in varstva pri delu, ustrezno ureditev disciplinskih postopkov, placila in delovnega casa ter vii nenazadnje vzpostavitev ustreznega sistema vodenja. V sklopu tega bomo pogledali, na kakšen nacin mora potekati implementacija teh standardov v podjetju in ali je delovanje podjetja v Republiki Sloveniji skladno z zahtevami SA 8000 ter kje so razlike med ureditvijo po zakonodaji Republike Slovenije in zahtevami SA 8000.
Keywords: delo, delavec, delodajalec, podjetje, SA 8000, družbena odgovornost podjetja, delavske pravice, zakonodaja RS, implementacija
Published: 05.07.2016; Views: 432; Downloads: 58
.pdf Full text (398,43 KB)

9.
Analiza nekaterih kriterijev družbene odgovornosti v logističnih podjetjih
Sebastjan Lazar, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V magistrskem delu se bomo osredotočili na družbeno odgovornost, kjer bomo teorijo nadgradili s prakso. Praktično raziskovanje bomo povezali z našim področjem izobraževanja, logistiko. Preučevali bomo najboljša logistična podjetja, ki logistično dejavnost opravljajo na področju Republike Slovenije. Logistična podjetja opravljajo dejavnosti, ki so družbi bolj vidne, zato je tudi njihovo delovanje bolj izpostavljeno, s tem pa tudi vse, kar se z njimi dogaja in kar izvajajo. Družbena odgovornost obsega široko področje. Na njo lahko gledamo iz različnih vidikov. Zavedamo se, da če se družbena odgovornost izvaja že v podjetju do zaposlenih, se jo potem lažje prenese v delovanje do uporabnikov ter še dalje do okolja. Družbena odgovornost podjetjem prinaša dolgoročno dodatno vrednost in s tem konkurenčno prednost. Bistvo delovanja vseh podjetij je, da dosegajo kakovostne rezultate. Namen našega magistrskega dela je, da poudarimo pomen družbene odgovornosti, da bi jo vsi prepoznali, cenili ter znali pravilno ovrednotiti vsa tista podjetja, ki jo imajo zapisano in jo tudi izvajajo. Na tovrsten način postajamo vsi boljši, zadovoljnejši, učinkovitejši in te lastnosti pomenijo za vse subjekte, dejavnosti, vključno z logistiko, pozitivne usmeritve. Prepričani smo, da je družbena odgovornost eden od dejavnikov, ki podjetjem omogočajo, da so danes boljša, ko so bila včeraj ter da bodo jutri še uspešnejša, kot so danes.
Keywords: logistika, logistična podjetja, družbena odgovornost.
Published: 01.07.2016; Views: 3518; Downloads: 144
.pdf Full text (2,76 MB)

10.
DRUŽBENA ODGOVORNOST KOT NETEHNOLOŠKA INOVACIJA V SPLETNIH TRGOVINAH V SLOVENIJI
Martina Kušnik, 2016, master's thesis

Abstract: Podjetja pri svojem poslovanju ne upoštevajo več le ekonomskih vidikov poslovanja, temveč tudi okoljske in socialne, saj okolje v vedno večji meri to od njih zahteva. Družbeno odgovornost podjetij zahtevajo potrošniki, ki so vse bolj osveščeni, podjetja opozarjajo na njihovo vlogo v okolju in opominjajo, da je nujno družbeno odgovorno ravnanje. Od podjetij okolje zahteva, da proizvajajo varne in okolju prijazne izdelke; s sodobno tehnologijo, postopki in materiali želijo zmanjšati negativen vpliv proizvodnje na okolje, delujejo družbeno odgovorno do zaposlenih, ter se aktivno vključujejo v lokalno skupnost s podporo različnim organizacijam, društvom ter tako prispevajo pomemben del k razvoju okolja, v katerem delujejo. Trendi in spremembe silijo podjetja, da se prilagodijo in inovirajo način poslovanja, saj jih ljudje kot ekonomski subjekti vidijo kot del okolja, v katerem lahko bistveno pripomorejo k materialnemu blagostanju družbe in dobremu življenju ljudi, kar je težje doseči brez družbene odgovornosti. Družbena odgovornost podjetja postaja vse bolj aktualna tema, ki pride do izraza sploh v zaostrenih pogojih poslovanja, ki jih je prinesla zadnja gospodarska kriza, po letu 2008. Večina podjetij je bila prisiljenih v zniževanje stroškov poslovanja na minimum, s tem pa tudi sredstva, namenjena družbeno odgovornemu ravnanju. V nalogi smo se osredotočili na družbeno odgovorno poslovanje spletnih trgovin. Zanimalo nas je, ali spletne trgovine v Sloveniji poznajo družbeno odgovorno ravnanje, ali menijo, da delujejo družbeno odgovorno, ali ob takšnem ravnanju nastajajo stroški, in to, kako po njihovem mnenju družbeno odgovorno ravnanje vpliva na poslovanje podjetja. Rezultati naše raziskave so pokazali, da slovenske spletne trgovine smatrajo za družbeno odgovorno ravnanje predvsem skrb za zadovoljstvo do zaposlenih in etično ravnanje. Ugotovili smo, da skoraj polovica vprašanih meni, da delujejo družbeno odgovorno. Slovenske spletne trgovine na osnovi naše raziskave podpirajo družbeno odgovorno ravnanje predvsem s sodelovanjem pri humanitarnih akcijah, vendar opažamo, da so takšne akcije premalo medijsko podprte (tudi s strani podjetij samih). Podjetja menijo, da družbeno odgovorno ravnanje pozitivno vpliva na poslovanje podjetja. Med vprašanimi so večinoma pozitivno naravnana podjetja in menijo, da bodo v naslednjih petih letih dobro poslovala, in da spodbujanje inovativne družbene odgovornosti pripomore k trajnostnem razvoju podjetja.
Keywords: družbena odgovornost podjetja, inovacije, ne-tehnološke inovacije, spletne trgovine
Published: 30.06.2016; Views: 742; Downloads: 90
.pdf Full text (2,23 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica