| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 18
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Vpliv industrije 4.0 na logistiko
Filip Dvorak, 2020, undergraduate thesis

Abstract: ndustrija 4.0, ki jo poznamo tudi pod imenom četrta industrijska revolucija, je danes neizogibna tema tako v poslovnem svetu kot tudi v vsakdanjem življenju, saj vpliva na celotne panoge ter spreminja način oblikovanja in izdelave produktov, dostave in plačila blaga. Gre za povezovanje digitalnega in fizičnega sveta, ki ga omogočajo nove tehnologije. V vsakdanjem življenju smo tem tehnologijam že izpostavljeni ali pa za njih slišimo preko modnih besed kot so “internet stvari“, “računalništvo v oblaku“, “agumentirana realnost“, “pametne tovarne“ in podobno. Namen diplomskega projekta je predstaviti industrijo 4.0, razumeti njene gradnike ter to smiselno povezati z področjem logistike. Dobavne verige, zaradi vse večjih zahtev potrošnikov, postajajo vedno bolj kompleksne in zahtevnejše za obvladovati in nadzirati. Industirja 4.0 bo imela pozitivne vplive na določene logistične procese, saj bo pravilna uporaba novih tehnologij pripomogla k večji učinkovitosti in optimizaciji vsakdanjih procesov. Posledično pa prinesla večjo dodano vrednost končnim potrošnikom. Videli bomo, da se določena podjetja temu že intenzivno prilagajajo in uživajo v njenih koristih.
Keywords: industrija 4.0, internet stvari, digitalizacija, agumentirana realnost, logistika, dobavna veriga
Published: 02.12.2020; Views: 173; Downloads: 37
.pdf Full text (2,46 MB)

2.
Tveganja in skladnost dobavnih verig
Filip Čulk, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo opisali tako dobavno verigo kot tudi predstavili upravljanje le-te. Najprej smo opredelili dobavno verige ter navedli vrste tokov, ki sestavljajo vsako dobavno verigo. Hkrati smo opisali tudi, kaj pomeni razumevanje dobavnih verig, navedli njihove subjekte in funkcije. Površinsko smo se dotaknili tudi logistike in predstavili povezavo med njo samo ter dobavnimi verigami. Na koncu smo raziskali tudi tveganja v dobavnih verigah ter prišli do sklepa, da je tveganj danes ogromno in da je njihovo obvladovanje ključnega pomena. Zanimalo nas je, kje lahko najdemo akutna žariščna mesta logistično-dobavnih verig in na katerih področjih lahko vodje poskrbijo, da do neželenih zamud, šumov in kriz v dobavni mreži ne bo prihajalo. Hkrati smo poskušali poiskati tudi najbolj optimalne rešitve za odpravo tovrstnih težav, saj mora biti cilj vsakega vodje, odpraviti tveganja v dobavnih verigah, še preden pride do težav oziroma kriz. Skozi raziskovalna vprašanja, ki smo jih poslali v uspešna slovenska podjetja, smo ugotovili, da je najpomembnejši sestavni del dobavnih verig vsekakor kader, in da danes podjetja brez pravilno delujoče dobavne verige ne morejo poslovati. Hkrati pa smo prišli do zaključka, da bodo vsi tisti, ki že danes vlagajo v dobavne verige več, kot je le nujno potrebno, vedno korak pred konkurenco in s tem tudi njihov obstoj na trgu ne bo vprašljiv.
Keywords: Dobavna veriga, tveganja, upravljanje dobavne verige, logistika.
Published: 06.11.2020; Views: 145; Downloads: 48
.pdf Full text (454,88 KB)

3.
Optimizacija oskrbe z elektronskimi komponentami v podjetju Gorenje d. o. o.
Tjan Kapitler, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je predstaviti celoten proces proizvodne verige ter njenih sestavnih delov. Hkrati sta podrobno prikazani A-B-C in X-Y-Z analizi, prva je uporabljena tudi na primeru elektronik iz podjetja Gorenje d. o. o. V nalogi so opisani načini naročanja gospodarnih količin, med drugim naročanje ob signalni zalogi, naročanje v fiksnih časovnih intervalih, naročanje glede na potrebe in naročanje ob upoštevanju količinskih popustov. Prav tako je opisana pomembnost dobavnih verig ter njihov vpliv na uspešnost podjetja. Ker podjetje Gorenje uporablja računalniško podporo SAP, sem na kratko predstavil tudi to. V praktičnem delu je prikazana ideja o optimizaciji zaloge elektronik ter problem hitre zastarelosti nekaterih vrst materiala.
Keywords: Optimizacija, nabava, oskrba, dobavna veriga, računalniška podpora, elektronika, zastarelost
Published: 25.09.2019; Views: 417; Downloads: 46
.pdf Full text (1,75 MB)

4.
OBVLADOVANJE TVEGANJ DOBAVNIH VERIG V SLOVENSKI KOVINSKOPREDELOVALNI INDUSTRIJI
Polonca Turnšek, 2016, master's thesis

Abstract: Podjetja, ki delujejo v današnjem sodobnem poslovnem svetu, so izpostavljena vedno večji konkurenci, vedno večjim in hitrejšim spremembam, na kar se morajo prilagoditi, če želijo dolgoročno obstati. Z oblikovanjem dobavnih verig si podjetja lahko zagotovijo konkurenčno prednost. Sodelovanje v dobavnih verigah je trend, ki se pojavlja na globalnem trgu, ki pomaga podjetjem, da se združijo v neko celoto in si med sabo pomagajo.Najpomembnejše v današnjem poslovnem svetu je obvladovanje tveganj in zavedanje podjetij, da s samim obvladovanjem tveganj lahko dosegajo večjo konkurenčnost in učinkovitost dobavne verige. V magistrskem delu smo želeli prikazati, kako so podjetja v slovenski kovinsko-predelovalni industriji pripravljena na tveganja, ki so jim izpostavljena.
Keywords: dobavna veriga, tveganja, obvladovanje tveganj, kovinsko-predelovalna industrija, strategije obvladovanja tveganja
Published: 04.08.2016; Views: 694; Downloads: 108
.pdf Full text (2,07 MB)

5.
Status pooblaščenega gospodarskega subjekta in varnost podjetja
Maja Modic, Iztok Podbregar, 2009, published professional conference contribution

Abstract: Status pooblaščenega gospodarskega subjekta je bil uveden v okviru sprememb Carinskega zakonika Evropske unije, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti na zunanjih mejah Evropske unije in na hitrejši pretok blaga s poenostavljenimi postopki ter uporabo informacijske tehnologije. Razlog za pisanje prispevka je pomen uvedbe statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta, ki je zagotavljanje varnosti celotne dobavne verige in njenih posameznih členov – gospodarskih subjektov. Cilj prispevka je predstavitev procesa pridobivanja statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta z vidika zahtev, ki jih mora gospodarski subjekt izpolnjevati, da ustreza merilom za podelitev statusa, s poudarkom na varnostnih in varstvenih zahtevah.
Keywords: pooblaščeni gospodarski subjekt, dobavna veriga, ocena ogroženosti, varnostna politika, gospodarske družbe, standardi, varnostna merila
Published: 04.06.2012; Views: 1649; Downloads: 168
.pdf Full text (110,27 KB)
This document has many files! More...

6.
NOTRANJA LOGISTIKA KOT DEL DOBAVNE VERIGE PODJETJA
Janko Stupan, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava področje dobavne verige in njen vpliv na notranje logistično funkcijo v podjetju Flenco, d. o. o. V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavil povezavo notranje logistike z drugimi poslovnimi funkcijami podjetja, skladiščno poslovanje, ter predstavil teoretična izhodišča dobavnih verig. Empirični del diplomskega dela zajema predstavitev podjetja, proizvodno in skladiščno službo podjetja, procese znotraj dobavne verige – planiranje proizvodnje, plan potreb po materialu, proces skladiščenja ter povezavo med poslovnimi funkcijami znotraj podjetja. Dobro organiziran proces toka materiala od prevzema do izdaje končnega izdelka prispeva k nižjim stroškom poslovanja in omogoča nemoten proizvodni proces ter zadovoljstvo kupcev.
Keywords: Ključne besede: dobavna veriga, notranja logistika, skladiščno poslovanje, proizvodni procesi, planiranje proizvodnje, tok materiala.
Published: 29.05.2012; Views: 1273; Downloads: 241
.pdf Full text (1,65 MB)

7.
OBVLADOVANJE TVEGANJ V DOBAVNI VERIGI V SLOVENSKI ŽIVILSKOPREDELOVALNI INDUSTRIJI
Primož Bauman, master's thesis

Abstract: Vsaka organizacija se pri svojem delovanju sooča z različnimi tveganji, ne glede na to, ali se tveganj zaveda in jih sistematično obvladuje ali pa jih v celoti ignorira. Tveganje razumemo kot vsak neugoden dogodek ali okoliščino, ki ima vpliv na doseganje ciljev podjetja in lahko vpliva na kakovost ali dostopnost dobrin in storitev ter ovira zmožnost zadovoljevanja potreb kupcev. Sodobno poslovno okolje, ki je zaradi naraščajoče internacionalizacije in globalizacije vedno bolj nepredvidljivo, zahteva prenovo procesov v podjetju in celotni dobavni verigi. Pri tem je ključno obvladovanje hitrih sprememb in negotovosti, zato v tej nalogi dajemo velik poudarek predstavitvi dobavne verige, ključnih izzivov, ki jih negotovo okolje prinaša podjetjem, ter obvladovanju tveganj v dobavni verigi. Razumevanje koncepta tveganj je namreč nujno za uspešno obvladovanje tveganj, ki postaja eno najpomembnejših načel doseganja konkurenčnosti in učinkovitosti celotne dobavne verige. V našem okolju gre za relativno nov pojav in tudi slovenska proizvodna podjetja se v primerjavi s tujimi premalo zavedajo pomembnosti proaktivnega pristopa k obvladovanju tveganj. Glavni namen magistrske naloge je bil opozoriti na problematiko nezadostnega obvladovanja tveganj v slovenski živilskopredelovalni industriji in predstaviti možne korake uspešnega obvladovanja tveganj. Raziskava je pokazala, da je koncept obvladovanja tveganj relativno slabo poznan, čeprav nekatera slovenska podjetja že izvajajo nekatere bolj strukturirane korake obvladovanja tveganj, predvsem prepoznavanje in ocenjevanje tveganj.
Keywords: dobavna veriga, upravljanje dobavne verige, učinek biča, tveganje, agencijska teorija, ekonomika transakcijskih stroškov, dejavniki tveganja, ranljivost dobavne verige, proces obvladovanja tveganj, aktivnosti obvladovanja tveganj, živilskopredelovalna industrija
Published: 04.04.2012; Views: 2319; Downloads: 483
.pdf Full text (1,56 MB)

8.
OPTIMIZACIJA LOGISTIČNIH PODSISTEMOV VZDOLŽ DOBAVNE VERIGE PROIZVODNEGA TEKSTILNEGA PODJETJA
Dijana Štiglic, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Razmere na trgu silijo podjetja, ki želijo biti in ostati konkurenčna, v nenehno prilagajanje dinamičnim in vse bolj nepredvidljivim tržnim razmeram. Prilagoditev je možna le z nenehnimi izboljšavami in razvojem v skladu s tržnimi trendi, hkrati pa morajo podjetja biti vse bolj pozorna na racionalizacijo lastnega poslovnega procesa. S pojavom globalizacije se je močno povečal in pospešil pretok blaga, informacij in kapitala, kar je povzročilo eksponentno rast svetovne proizvodnje in s tem presežek ponudbe cenejšega blaga iz oddaljenih trgov, ki še pred desetletjem niso predstavljali realne grožnje domačim proizvajalcem. Zaradi prepletenosti svetovnega gospodarstva so tudi domača podjetja močno občutljiva na vse negativne spremembe na svetovnih trgih, kar se je zelo hitro pokazalo leta 2008, ko se je zaradi nastale finančne krize, predvsem v ZDA in Angliji, zanihalo gospodarstvo cele Evrope. Spremembe v kupni moči so marsikatero podjetje pahnile na kolena ali v stečaj. Ta kriza se je še posebej odražala v tekstilni branži, ki se v Evropi bori za obstanek že skoraj dve desetletji. Ta negativna dinamika sili predvsem proizvodna podjetja, še posebej tekstilna, k ponudbi vedno boljših in tehnično dovršenih proizvodov po konkurenčnih cenah, kar pa dodatno pritiska na iskanje stroškovnih rezerv v podjetju samem. Te rezerve je možno doseči le z optimizacijo in racionalizacijo celotnega poslovanja. Logistika je iz domene ločene poslovne funkcije, ki se je še do nedavnega bolj ali manj ukvarjala s premiki blaga in racionalnim skladiščenjem le-tega, prerasla v domeno odločitev vrhunskega menedžmenta, ki se vse bolj zaveda pomembnosti obvladovanja celotne dobavne verige podjetja ter vzpostavljanjem tesnih zavezništev v okviru lastne dobavne verige. Danes pomeni biti člen v konkurenčni dobavni verigi bistveno prednost pred podjetji, ki še vedno delujejo samostojno ali v okviru neusklajene dobavne verige. Strateška zavezništva v dobavni verigi pomenijo določeno stopnjo varnosti in predvidljivosti pri organiziranju lastne poslovne dejavnosti. Optimizacija logističnih podsistemov pomeni rešitev pri organizaciji nabavne, proizvodne, prodajne, distribucijske in poprodajne funkcije podjetja. Uspešen menedžment mora težiti k celoviti obravnavi lastnega poslovnega sistema, ki zajema tako lasten poslovni proces kot njegovo okolje, ki po večini sega tudi na druge kontinente. Tu gre za potrebo po usklajevanju časovnih in prostorskih neenakosti med nabavo, proizvodnjo in prodajo ter neprekinjeno komunikacijo med vsemi udeleženimi v dobavni verigi. Učinkovita in uspešna organizacija logistične funkcije bo tudi v prihodnosti igrala ključno vlogo pri uspehu ali neuspehu večine podjetij. Temeljni cilj pa je, kako napraviti svoje podjetje in lastno dobavno verigo konkurenčnejšo od drugih.
Keywords: Logistika, dobavna veriga, logistični podsistemi, optimizacija, nabava, proizvodnja, prodaja, distribucija, razbremenilna logistika, zaloge
Published: 22.02.2012; Views: 1640; Downloads: 192
.pdf Full text (1,18 MB)

9.
TRAJNOSTNE KONKURENČNE PREDNOSTI IN STRATEGIJE POSLOVNEGA MODELA ZARA
Jasmina Ferlinc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Globalizacija v oblačilni industriji je pomenila določeno stopnjo homogenizacije trga, povezano z ogromnimi stroškovnimi pritiski. Podjetja morajo imeti možnost za izgradnjo in upravljanje proizvodne in distribucijske mreže, ki jim omogoča svetovno povezanost in distribucijo svojih izdelkov na najbolj dobičkonosne lokacije. Prav tako izredno dinamičen trg potrošnikov in hitro spreminjajoči se modni trendi zahtevajo od ponudnikov oblačil, da zagotovijo take zmogljivosti, ki bodo imele sposobnost razumeti spreminjajoče se potrebe kupcev in prilagoditi svoje dobavne verige. Pri tem pa bo potrebno skrbno loviti ravnotežje med konkurenčnimi prednostnimi nalogami. Inditex s svojo glavno trgovsko verigo Zaro je bil že od vsega začetka zasnovan kot vertikalno integrirano podjetje, ki opravlja večino svojih procesov kar v svoji državi blizu sedeža podjetja, občutno izboljšuje odzivnost oskrbovalne verige in zmanjšuje stroške. Njegova učinkovitost je realizirana v ekonomiji obsega, poenostavljeni komunikaciji in usklajevanjem dejavnosti od zasnove in proizvodnje do prodaje v trgovinah. Upravlja z velikim številom trgovin, racionaliziranim proizvodnim in distribucijskim omrežjem in centraliziranim centrom za oblikovanje. Ta enotna, celostno povezana oblika organizacije oskrbovalne verige mu omogoča ustvarjanje veliko večjega števila vzorcev in modelov, ki jih testira v trgovinah po vsem svetu ter zbere takojšnje povratne informacije preko informacijskih sistemov na prodajnem mestu. Zelo odzivna dobavna veriga omogoča nenehno spreminjanje in prilagajanje izdelkov vsaki trgovini glede na lokalne potrošnikove preference. Zraven vertikalne integracije zasnove in načrtovanja izdelkov, proizvodnje in distribucije ter prodajnih mest, ki je odločilnega pomena za Zarin uspeh poslovnega modela, podjetje sodeluje tudi z zunanjimi podizvajalci za opravljanje manj bistvenih nalog. Nove tehnologije in proizvodne zmogljivosti v državah s cenejšo delovno silo in cenejšimi proizvodnimi viri so bistveno zmanjšale stroške. Vendar prizadevanje za stroškovno najbolj ugodno oskrbovalno verigo se odraža v daljši, manj prilagodljivi verigi, ki v končni fazi proizvede izdelke, po katerih stranke več ne povprašujejo. Po drugi strani je izredno hitra, fleksibilna veriga najverjetneje zelo draga. Ključno je doseči pravo ravnovesje med obema in segmentirati dobavne tokove glede na različne karakteristike povpraševanja. Kombinacija vseh Zarinih strategij: od usklajevanja oblikovanja in proizvodnje skozi optimalen dobavni rok, postopne proizvodnje do optimizacije sistema distribucije še maksimizira koristi poslovnega modela.
Keywords: Inditex, Amancio Ortega Gaona, skupna vlaganja, franšizing, strategija multikoncepta, primerjalna LFL prodaja, Zarina dobavna veriga, Zarina veriga vrednosti, življenjski cikel proizvodov, vertikalna integracija, učinek volovskega biča, strategija hitrega odziva, optimizacijski model določanja količin za distribucijo, model napovedi, postopna proizvodnja, optimizacija dobavnih rokov, evrocentričen model, globalna širitev, just-in-time proizvodna strategija
Published: 18.01.2012; Views: 2737; Downloads: 501
.pdf Full text (3,37 MB)

10.
OBVLADOVANJE TVEGAJA ZNOTRAJ DOBAVNE VERIGE
Tina Navodnik, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Obvladovanje dobavnih verig v današnjem konkurenčnem svetu predstavlja zelo velik izziv. Zaradi vse večje negotovosti povpraševanja, globalizacije trga, vse krajših življenjskih ciklov proizvodov, vse večje vpletenosti proizvodnih, distribucijskih in logističnih partnerjev so verige vedno bolj izpostavljene tveganjem v dobavni verigi. Slovenske organizacije se v primerjavi s tujimi organizacijami premalo zavedajo pomena obvladovanja tveganja. Premalo se zavedajo, da lahko z ustreznim obvladovanjem tveganja dosegamo visoko produktivnost s hkratnim povečanjem dodane vrednosti, kar je bistvo obvladovanja tveganja.
Keywords: tveganje, dobavna veriga, obvladovanje tveganja, management dobavne verige, prožne dobavne verige, logistika
Published: 05.07.2011; Views: 2004; Downloads: 303
.pdf Full text (2,50 MB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica