| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
2.
PREGLED METODOLOŠKIH VIDIKOV POUČEVANJA IN UČENJA TEMELJNIH KEMIJSKIH KONCEPTOV NA SLOVENSKEM V PRETEKLOSTI IN DANES
Tadeja Ščavničar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen pričujočega diplomskega dela je bil proučiti metodično-didaktično oblikovanost srednješolskih kemijskih publikacij za področje anorganske kemije — natančneje učbenikov in tudi prispevkov iz kemijskih revij — skozi različna obdobja. Najzgodnejši članek, ki sem ga obravnavala, je iz leta 1897, zadnji obravnavani članek pa je izšel leta 2002. Analizirala sem deset temeljnih abstraktnih kemijskih konceptov. Kriterij didaktično-metodološke oblikovanosti izbranih publikacij oz. v njih zajetih kemijskih konceptov so predstavljala splošna didaktična načela, ki sem jih opisala v prvem delu tega diplomskega dela. Sprotne ugotovitve sem nanizala na koncu vsakega od konceptov, v sklepnem delu pa sem zbrala skupne in nekoliko bolj posplošene ugotovitve primerjalne analize.
Keywords: kemija, učbenik, metodologija oblikovanja kemijskih konceptov, didaktična načela
Published: 10.03.2011; Views: 1819; Downloads: 103
.pdf Full text (1,99 MB)

3.
JEZIKOVNA ZVRSTNOST UČENCEV TRETJEGA TRILETJA OSNOVNE ŠOLE V DANIH GOVORNIH POLOŽAJIH
Barbara Srnko, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo v teoretičnem delu obravnava socialne zvrsti jezika in interesne govorice s poudarkom na slengu. Izpostavlja pomen in vlogo narečja ter ruški govor in njegove značilnosti. V povezavi s tem sledi kratka predstavitev kraja Ruše. Diplomsko delo predstavlja didaktična načela in izpostavlja načelo naslonitve knjižnega jezika na vsakdanji govor učencev. Obravnava tudi otrokov govor in izpostavlja dejavnike govornega razvoja. Obravnavano tematiko osvetljuje v učnem načrtu za slovenščino v tretjem triletju osnovne šole in v povezavi s tem ugotavlja, kakšna je zastopanost narečij in ostalih socialnih zvrsti jezika v Rokusovih samostojnih delovnih zvezkih Slovenščina za vsakdan in vsak dan, ki jih učenci uporabljajo pri pouku slovenščine na osnovni šoli v Rušah. V zaključku teoretičnega dela so zbrani avtorji in naslovi dosedanjih raziskav, ki se ukvarjajo z rabo socialnih zvrsti jezika učencev osnovne in srednje šole, ter njihove temeljne ugotovitve. Osrednje vprašanje diplomskega dela so socialne zvrsti jezika, ki jih učenci tretjega triletja osnovne šole uporabljajo v različnih govornih položajih. V povezavi s tem me je zanimalo, ali se učenci glede na spol, starost, kraj bivanja in izobrazbo staršev razlikujejo v pogostosti rabe socialnih zvrsti jezika. V ta namen sem uporabila vnaprej pripravljen anketni vprašalnik avtoric doc. dr. Melite Zemljak Jontes in doc. dr. Simone Pulko. S pomočjo slednjega sem ugotovila, katere zvrsti jezika uporabljajo anketirani učenci v domačem okolju s starši, s sokrajani, ki so nevrstniki in vrstniki, ter v šolskem okolju pri urah slovenščine in pri urah drugih predmetov, kako se pogovarjajo med seboj s sošolci in z vrstniki ter z drugimi zaposlenimi na šoli. Prav tako sem ugotovila, v kolikšni meri učenci obvladajo krajevni narečni govor in kakšen odnos imajo do njega.
Keywords: učenci tretjega triletja osnovne šole, socialne zvrsti jezika, narečje, ruški govor, didaktična načela, učni načrt, govorni položaj
Published: 09.04.2013; Views: 1778; Downloads: 234
.pdf Full text (1,09 MB)

4.
ZNAČILNOSTI IN POJAVLJANJE DIDAKTIČNIH NAČEL PRI SODOBNEM POUKU SLOVENŠČINE
Suzana Klausner, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu preučujemo definicijo načela skozi različne slovarje ter se nato osredotočimo na pojmovanje načela v didaktiki, pri čemer opazujemo pojmovanje načel pri izbranih avtorjih. Spoznamo, da je didaktičnih načel več in da ima vsako zase svojo vrednost. Različni avtorji navajajo različna didaktična načela. Diplomska naloga se naslanja na teoretske osnove didaktika in slavista Franceta Žagarja, ki navaja devet didaktičnih načel. Po temeljitem preučevanju načel po Francetu Žagarju, sledi primerjava navedenih načel še z dvema avtorjema: z učiteljem in pedagogom Vladimirjem Poljakom in pedagogom Ivanom Andoljškom. V diplomskem delu se osredotočimo na značilnosti posameznega didaktičnega načela, sledi njihova primerjava, iskanje podobnosti in razlik med njimi. Nato so navedeni primeri didaktičnih načel, ki se pojavljajo pri književnem pouku in pri jeziku. Sledeče poglavje je razdeljeno na književnost in na jezik, v okviru katerih je za vsako načelo zapisanih le nekaj primerov udejstvovanja določenega didaktičnega načela. Primeri so vzeti iz različnih priročnikov za učitelje ter iz lastnih izkušenj iz časa svojega šolanja in izobraževanja. Empirični del zajema dva sklopa: analizo anketnih vprašalnikov, razdeljenih učiteljem in profesorjem slovenščine ter analizo hospitacij, ki sem jih opravljala tako na osnovni kot na srednji šoli ter. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil razdeljen med učitelje in profesorje slovenščine na Osnovni šoli J. in na Gimnaziji T., smo ugotavljali, kako anketiranci uresničujejo didaktična načela v praksi, kako sami doživljajo didaktična načela glede na njihovo pomembnost, od kod črpajo ideje za uresničevanje didaktičnih načel in kako uresničujejo določeno didaktično načelo. V okviru hospitacij nas je zanimalo, kako se didaktična načela uresničujejo pri pouku slovenskega jezika tako v osnovni kot v srednji šoli. Podrobneje smo opazovali aktivnosti in dejavnosti učitelja in učencev ter s pomočjo ocenjevalne lestvice ugotavljali, katero načelo v didaktični enoti prevladuje, katero se pojavlja le del ure ali pa se v didaktični enoti sploh ne pojavlja.
Keywords: Načelo, načelo v didaktiki, vrste didaktičnih načel, didaktična načela pri književnem pouku, didaktična načela pri jeziku, uresničevanje didaktičnih načel pri učni uri slovenščine.
Published: 14.10.2013; Views: 1331; Downloads: 209
.pdf Full text (1,34 MB)

5.
UČENCI V TRETJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE IN NJIHOVA RABA RAZLIČNIH SOCIALNIH ZVRSTI JEZIKA
Katja Sojič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Učenci v tretjem triletju osnovne šole in njihova raba različnih socialnih zvrsti jezika sem se v prvem delu posvetila teoretični podstavi samega diplomskega dela, kasneje pa sem svoje teoretično znanje podkrepila še z empirično raziskavo. Na podlagi anonimnih anketnih vprašalnikov sem v empiričnem delu raziskovala, katero zvrst jezika (knjižno, pogovorno, narečno, sleng) uporabljajo učenci tretjega triletja osnovne šole, in sicer glede na različne okoliščine, kot so pogovor s starši, s sokrajani, z vrstniki iz kraja, s sošolci, z učitelji pri pouku slovenščine oziroma pri urah drugih predmetov ter z ostalimi zaposlenimi na osnovni šoli, npr. s tajnico, hišnikom, kuharicami … Izvedeti sem želela, kakšen je učenčev odnos do samega narečja, ki velja za pristni materni jezik. Prav tako sem ovrednotila naloge in cilje pouka slovenskega jezika ter didaktična načela s poudarkom na načelu naslonitve knjižnega jezika na vsakdanji govor učencev. Definirala sem tudi termina knjižni in neknjižni jezik ter pojasnila delitev na zborni in knjižno pogovorni jezik, pokrajinski pogovorni jezik, narečja in interesne govorice.
Keywords: didaktična načela, načelo naslonitve knjižnega jezika na vsakdanji govor učencev, knjižni in neknjižni jezik, narečja, interesne govorice, okoliščine sporazumevanja.
Published: 01.08.2016; Views: 427; Downloads: 48
.pdf Full text (2,43 MB)

6.
Načelo nazornosti kot motivacijski dejavnik pri pouku slovenščine v osnovni šoli
Majda Hebar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Osrednja tema pričujočega diplomskega dela je didaktično načelo nazornosti kot motivacijski dejavnik pri pouku slovenščine v osnovni šoli. V teoretičnem delu smo raziskali in proučevali literaturo, ki se navezuje na našo temo; pregledali različne sisteme didaktičnih načel, preverili, ali vključujejo načelo nazornosti ali ne, nato smo podrobneje razčlenili samo načelo nazornosti. Ker uresničevanje tega načela daje prednost drugim čutnim zaznavam pred govorjenjem o stvareh, smo s pomočjo literature raziskali zaznavni sistem in različne zaznavne tipe – vizualnega, avditivnega in kinestetičnega (olfaktornega in gustatornega ne obravnavamo posebej, ampak v sklopu kinestetičnega). Pri nazornem podajanju učne snovi ne moremo mimo ponazoril, tako smo raziskali tudi to področje ter navedli osnovna pravila in pogoje za diskutiranje v razredu. Zanimalo nas je, ali ima nazorno podajanje učne snovi ustrezen učinek na učenčevi strani, ali vzbudi njihovo motivacijo za učno delo. Pogledali smo, katere motivacijske dejavnosti so primerne za uresničevanje tega načela, ter s katerimi motivacijskimi metodami lahko pri pouku prebudimo vse oz. različne čute. Odločili smo se za tiste metode, pri katerih dajemo prednost pisanju in domišljiji (ustvarjalno pisanje), dotiku oz. delu z rokami (ustvarjalni dotik), metode, kjer je prisotna korelacija gibov, izražanja in ustvarjanja (igralne improvizacije). V empiričnem delu smo analizirali anketne vprašalnike, ki so jih izpolnili učenci 6. in 9. razreda in anketne vprašalnike, ki so jih izpolnile njihove učiteljice. Zanimalo nas je, kakšen pomen pripisujejo učitelji slovenščine v osnovnih šolah načelu nazornosti, kako ga uresničujejo, s katerimi pripomočki, metodami, dejavnostmi. Vprašali smo jih, katere metode uporabljajo za motiviranje učencev pri pouku književnosti in katere za jezikovni pouk. Na drugi strani pa smo želeli izvedeti, katere dejavnosti so najljubše učencem, kaj najraje počnejo, kako se najlažje učijo, ali si bolj zapomnijo učiteljevo razlago, projekcijo oz. tabelski zapis, jim v spominu ostanejo miselni vzorci ali jim je bližje tiho oz. glasno branje/učenje. Zanimalo nas je tudi, kako posamezni zunanji dejavniki vplivajo na počutje in motivacijo učencev.
Keywords: didaktična načela, načelo nazornosti, motivacijske metode, motivacijske dejavnosti, zaznavni tipi.
Published: 09.08.2016; Views: 783; Downloads: 129
.pdf Full text (1,19 MB)

Search done in 0.07 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica