| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


81 - 90 / 208
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
81.
STRES NA DELOVNEM MESTU V PODJETJU FLAMIN HOLDING D.O.O.
Admir Zahović, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem izbral tematiko, ki je neposredno povezana z delom, ki ga opravljam, hkrati pa je dovolj splošna, da obsega tudi praktično vsa delovna mesta. Govorim namreč o pojavu stresa na delovnem mestu. Želel sem raziskati omenjen pojav, ugotoviti vzroke za nastanek stresa, načine kako ga prepoznati, ga preprečiti ali vsaj omejiti. V raziskavi in analizi sem se omejil na podjetje Flamin holding, kjer službujem, podrobenje, razsikal sem pojav stresa na delovnem mestu prodajalca. Podatke sem dobil s pomočjo anketnega vprašalnika, intervijujev in lastnih izkušenj. Pri analiziranju pridobljenih podatkov sem se uprl na obstoječe teorije iz različnih virov, ter na podlagi le teh sklepal kako se stres manifestira znotraj omejenega raziskovalnega obomčja. Skozi nalogo sem prikazal in dokazal, da je stres prisoten tudi na mojem delovnem mestu, njegova moč pa je odvisna od posameznikovega dojemnaja in prilagajanja. Cilj naloge mi je bil ne le raziskati omenjen problem, temveč najti tudi rašitve, kako stres omejiti ali ga celo povsem odstraniti. S tem je moja naloga pridobila tudi praktično vrednost, upam da pri čim širši populaciji.
Keywords: stres, delovno mesto, podjetje, vzrok, posledica
Published: 05.01.2012; Views: 1723; Downloads: 127
.pdf Full text (1,65 MB)

82.
NASILJE NAD MEDICINSKO SESTRO V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI
Mojca Kolar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Nasilje na delovnih mestih zaposlenih v zdravstvu je resen problem. Na to nas opozarjajo tudi različna svetovna združenja, ki so k obvarovanju te problematike začela delovati združeno, z namenom celovitega pristopa k reševanju problematike. Nasilje nad delavci v zdravstveni negi predstavlja približno četrtino vsega nasilja na delovnem mestu. Diplomsko delo govori o nasilju na delovnem mestu v zdravstvu. Osredotočili smo se na nasilje v patronažni dejavnosti. V teoretičnem delu smo predstavili nasilje (razvoj, vrste, vzroke, preprečevanje, ukrepe in posledice nasilja, vloga organizacije ter nasilje na delovnem mestu patronažne medicinske sestre). Raziskava ima značilnosti eksplicitne raziskave. V njej je sodelovalo 50 patronažnih medicinskih sester Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca v Mariboru. Da smo raziskavo lahko opravili, smo razvili anketni vprašalnik, ki vsebuje 14 vprašanj zaprtega in odprtega tipa. Namen diplomske naloge je ugotoviti, v kolikšni meri so patronažne medicinske sestre izpostavljene nasilju pri opravljanju svojega dela ter katera vrsta nasilja se najpogosteje pojavlja in kako odreagirajo v takšnih primerih. Izvedeti smo hoteli tudi, kako preprečiti oz. omiliti nasilje na delovnem mestu. Iz rezultatov, ki smo jih dobili, lahko razberemo, da se je večina medicinskih sester že večkrat srečala z nasiljem pri opravljanju svojega dela ter da je najpogostejše verbalno nasilje. S tem diplomskim delom smo prišli do spoznanja, da se nasilje v zdravstvu dogaja zelo pogosto, čeprav se o tem ne govori veliko. Ugotovili smo tudi, da se je večina patronažnih medicinskih sester v primeru, da so bile žrtve nasilja pri opravljanju svojega dela, pogovorilo s sodelavci, ali pa so same rešile problem.
Keywords: nasilje, delovno mesto, patronažna medicinska sestra, patronažna zdravstvena nega, posameznik, družina.
Published: 09.12.2011; Views: 1863; Downloads: 233
.pdf Full text (1,38 MB)

83.
Stres na delovnem mestu varnostnika : magistrsko delo
Anja Resnik, 2012, master's thesis

Abstract: V današnjem času skoraj ni delovnega mesta, ki ne bi zahteval dobre psihične in fizične kondicije zaposlenega. Pri delu se človek srečuje s pritiski in priča-kovanji nadrejenih, na stres vplivajo tudi odnosi s sodelavci, zadovoljstvo z delom, ki ga človek opravlja, delovni pogoji, organizacija dela. Stres povzroča ljudem številne težave, zaradi katerih nastane tudi precejšna škoda za organizacijo in družbo kot celoto. Stresna služba je po vsem svetu daleč najpomembnejši povzročitelj stresa. Vodstvo se velikokrat ne želi sooči-ti s stresom svojih zaposlenih. Prepričani so, da je nastanek stresne situacije problem posameznika in prav tako tudi rešitev. Ne zavedajo se, da lahko stres vpliva na končni rezultat poslovanja, povzroči znatne finančne izgube in zma-njšanje donosnosti. Magistrska naloga obravnava stres na delovnem mestu varnostnika. V teoretič-nem delu naloge so podrobneje predstavljena razmišljanja o stresu, stres v organizaciji, stres na delovnem mestu, stres v zasebnem varovanju in delov-nem mestu varnostnika. Sledi praktični del magistrske naloge, v katerem je izvedena raziskava med zaposlenimi v večjih zasebno varnostnih službah v Sloveniji. Rezultati raziska-ve so prikazani v več sklopih - zadovoljstvo z delom, dejavniki stresa, obre-menjenost z delom, simptomi stresa pri delu, vpliv stresa na učinkovitost, spoprijemanje s stresom, skrbi podjetja za spoprijemanje s stresom, splošno zadovoljstvo z delom. Sledijo mu odgovori na hipoteze, povzetek raziskave in predlogi za izboljšave. Glavne ugotovitve raziskave: delovno mesto varnostnika je polno napetosti in stresov, stresnost dela vpliva na opravljanje nalog, delo v času praznikov in prostih dni ter nadurno delo večini vedno povzroča stres, itd. Kljub stresnim dejavnikom so anketiranci zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, sodelavci in nad-rejenimi.
Keywords: zasebno varovanje, varnostniki, delovno mesto, stres, magistrska dela
Published: 05.07.2012; Views: 2730; Downloads: 581
.pdf Full text (1,19 MB)

84.
OBVLADOVANJE STRESA IN VZPOSTAVLJANJE DOBREGA POČUTJA NA DELOVNEM MESTU
Nataša Mravljak, 2012, master's thesis

Abstract: Zaradi nenehnega prilagajanja spremembam v delovnem okolju, pospešenega tehnološkega napredka in hitrega tempa življenja je stres naš vsakdanji spremljevalec, ki se mu je nemogoče popolnoma izogniti. Zaradi prevelike pojavnosti stresa na delovnem mestu se organizacije soočajo z nenehnimi težavami, kot so večkratno izostajanje zaposlenih z delovnega mesta, zmanjševanje produktivnosti na delovnem mestu zaradi napak in napačnih odločitev ter fluktuacija zaposlenih. Zaradi vsega naštetega postaja stres zelo resen problem delovnega sveta. Večina vzrokov za stres pri delu izhaja iz delovnega okolja in so posledica delovnih obremenitev, spremenjenih pogojev dela in delovnega okolja, razvijanja kariere, organizacijske klime, kulture ter vloge in odgovornosti zaposlenih na delovnem mestu, medsebojnih odnosov in organizacijskih sprememb. Spretnost obvladovanja in preprečevanja stresnih situacij je eden ključnih dejavnikov ohranjanja uspešnosti pri delu in visoke delovne motivacije. Za obvladovanje stresnih situacij je priporočljiv trojni pristop, sestavljen iz primarnega, sekundarnega in terciarnega nivoja obvladovanja stresa. Znotraj teh nivojev se je mogoče osredotočiti na posameznika, skupino ali organizacijo. Z obvladovanjem stresnih situacij na delovnem mestu se vzpostavlja dobro počutje zaposlenega, saj zdrav, zadovoljen in srečen zaposleni prispeva velik delež k večji produktivnosti organizacije, uspešnosti in nižjim stroškom. Zato morajo organizacije posebno pozornost posvečati zdravju in dobremu počutju zaposlenih. Z raziskavo, ki smo jo opravili na Ministrstvu za okolje in prostor, smo prišli do naslednjih ugotovitev: - zaposleni, ki so bili udeleženi v raziskavi, v povprečju ocenjujejo svoje delo kot zmerno stresno, saj se jih je 42,9 % opredelilo, da so včasih v stresu; - za zaposlene sta najbolj stresogena dejavnika količina dela na delovnem mestu in časovni pritiski ter roki; - zaposleni se v največji meri spoprijemajo s stresom na način, da si določijo prednostne naloge in da delujejo v smeri uresničitve realnejših ciljev; - obstaja dokaj tesna povezanost med dimenzijami obvladovanja stresa in lestvicami dobrega počutja na delovnem mestu - bolj kot zaposleni obvladujejo stres, boljše se počutijo na delovnem mestu; - skoraj ne obstajajo statistično značilne razlike v doživljanju z delom povezanega stresa glede na izbrane socio-demografske spremenljivke (spol, starost in stopnja izobrazbe); - obstajajo minimalne razlike glede na demografske značilnosti, na kakšen način se zaposleni spoprijemajo s stresom na delovnem mestu. Zaposlenim na Ministrstvu za okolje in prostor smo pripravili celovit model za obvladovanje stresnih situacij in vzpostavljanje dobrega počutja na delovnem mestu, kjer smo podali koristne praktične nasvete za obvladovanje stresa, poudarili naloge delodajalcev in pomen vzpodbujanja zdravja za dobro počutje zaposlenih ter opisali štiri učinkovite metode za obvladovanje stresa in vzpostavljanja subjektivnega blagostanja na delovnem mestu, in sicer obvladovanje časa in konfliktov, uravnotežena prehrana in redna telesna dejavnost ter mirno dihanje in sprostitvene tehnike.
Keywords: stres, stresorji, obvladovanje stresa, dobro počutje, zdravje, zaposleni, delovno mesto
Published: 20.02.2013; Views: 1956; Downloads: 452
.pdf Full text (1,07 MB)

85.
SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST V MAJHNEM PODJETJU
Mateja Cvelbar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Veliko podjetnikov se vse bolj zaveda, da so zaposleni njihov največji kapital. Pomembno je poskrbeti, da se ta kapital pravilno porazdeli po delovnih mestih v podjetju in da se spremlja napredek posameznega zaposlenega. Kakor je pomembno vlagati v razvoj opreme, strojev in naprav, je pomembno tudi vlaganje v razvoj človeškega kapitala. Pomembno orodje za doseganje cilja je tudi kvalitetno pripravljena notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest, kar je osrednja tema tega diplomskega dela. V teoretičnem razdelku povzemamo predvsem nekatera temeljna spoznanja o poslovnih funkcijah in sistemizaciji dela. V empiričnem razdelku izhajamo iz naslednje predpostavke: nameravamo ustanoviti novo podjetje. Podjetje naj bi zaposlovalo 17 ljudi. Po zakonu smo dolžni pripraviti sistemizacijo delovnih mest, ki bo ustrezno odražala organizacijsko strukturo in delovanje podjetja, vsebino dela, odgovornosti in zahtevnosti delovnih mest, pogoje za zasedbo delovnih mest oziroma za opravljanje dela in druge elemente. Za omenjeno podjetje smo pripravili osnutek pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s katalogom vseh delovnih mest, ki ga v celoti predstavljamo.
Keywords: KLJUČNE BESEDE - Zaposleni - Človeški kapital - Poslovna funkcija - Delovno mesto - Sistemizacija delovnih mest
Published: 04.06.2012; Views: 3051; Downloads: 314
.pdf Full text (1,06 MB)

86.
SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST V POSLOVNEM SISTEMU
Anja Gačnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo se osredotočili na pomembno kadrovsko področje, sistemizacijo delovnih mest v konkretnem delovnem okolju – Poslovnem sistemu, ki zaposluje precejšnje število ljudi in urejenost takšnega področja je lahko izjemnega pomena, tako za zaposlene kot tudi uspešnost samega poslovanja. Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo upoštevajoč različne vire, opredelili vse pomembnejše segmente sistemiziranja delovnih mest in povzeli, do kakšnih napak v organizacijah najpogosteje prihaja. V empiričnem delu smo v izhodišču predstavili okolje oziroma Poslovni sistem, ki ga preučujemo, nato pa pripravili analizo obstoječega stanja sistemizacije delovnih mest. Navedbe teoretičnega dela o najpogostejših pomanjkljivostih smo primerjali z obstoječim stanjem in izpostavili napake. Osredotočili smo se na opise delovnih mest, saj so v obstoječi sistemizaciji ti najbolj kritični in predstavljajo osnovo za nadaljnje potrebne nadgradnje. V zaključku empiričnega dela smo predstavili predlog opisa delovnega mesta, kot bi ga v takšni organizaciji želeli uvesti. Izboljšave, ki bi jih v Poslovni sistem prinesla uvedba novih opisov delovnega mesta po predlaganem vzorcu, bi vplivale na kvalitetnejšo izvedbo kadrovskih procesov, kot tudi na boljše počutje in delovanje posameznikov na delovnih mestih. Učinkoviteje bi potekalo kadrovanje novih delavcev, saj so podatki ustrezni in zanesljivi, posledično je izbor kadra natančnejši. Povečano število uporabnih podatkov v opisu delovnega mesta bi predstavljalo boljšo osnovo za razvoj kadra in planiranje usposabljanj ter izobraževanj, kot tudi opozorilo na morebitne nepravilnosti pri izvajanju predpisov iz varnosti pri delu in varstva pred požarom. Z uvedbo določenih podatkov v opis, kot na primer namen delovnega mesta, pristojnosti in odgovornosti na delovnem mestu, bi v zaposlenih spodbudili večjo samostojnost pri delu in jim izrazili večjo stopnjo zaupanja, posledično lahko pričakujemo, da bodo pri delu uspešnejši. Opredelitev zahtevanih kompetenc v opisu pa v zaposlenih vzbuja večjo ustvarjalnost in zajema podatke o več kot le zahtevanih znanjih, ampak tudi veščinah, potencialih in sposobnostih, ki iz samih navedb nalog niso razvidne. Odločitev vodstva o prenovi sistemizacije delovnih mest bi odlično vplivala tudi na same medosebne odnose med zaposlenimi ter poslovno uspešnost. Prenova bi namreč zahtevala aktivnejše vključevanje zaposlenih na vodilnih delovnih mestih, ki bi na ta način bolje spoznali procese dela, ki jih izvajajo njihovi podrejeni. Preverila bi se trenutna ovrednotenja delovnih mest in se po potrebi popravila. Postopoma bi se lahko uvedel kompetenčni model in bi se določile potrebne stopnje razvoja zaposlenih. Prenova sistemizacije delovnih mest bi v Poslovnem sistemu lahko odprla vrata k odličnosti poslovanja.
Keywords: Delavec, delovno mesto, sistemizacija delovnih mest, kompetence
Published: 16.02.2012; Views: 2074; Downloads: 319
.pdf Full text (530,33 KB)

87.
ZAPOSLOVANJE V UPRAVNI ENOTI ŠENTJUR PRI CELJU
Jure Rezar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno zaposlovanje uslužbencev, ki sklenejo delovno razmerje v javni upravi. Uvodoma so opredeljeni pojmi in predstavljena načela, vezana na zaposlovanje javnih uslužbencev. Sledi prikaz ureditve kadrovskega načrta ter sistemizacije delovnih mest. V nadaljevanju je predstavljena veljavna ureditev postopka zaposlovanja javnih uslužbencev, to je postopka premestitve v okviru istega organa, postopka internega natečaja ter postopka javnega natečaja. Poudarjene so razlike in posebnosti pri zaposlovanju na uradniško, strokovno-tehnično ter položajno delovno mesto. Osrednji del je namenjen podrobni predstavitvi zaposlovanja na Upravni enoti Šentjur pri Celju, ki je kot ena izmed srednje velikih upravnih enot del državne uprave. V okviru tega dela je predstavljena notranja organizacija in sistemizacija Upravne enote Šentjur pri Celju, njena kadrovska služba ter kadrovska komisija, ki se oblikuje ob potrebi po novi zaposlitvi. Opisana sta dva konkretna postopka zaposlitve javnega uslužbenca, ki sta bila izvedena v Upravni enoti Šentjur pri Celju. Gre za zaposlitev javnega uslužbenca preko javnega natečaja na uradniško delovno mesto in zaposlitev strokovno tehničnega delavca preko internega natečaja. Prikazana sta celotna postopka, od načrtovanja potrebe po novi zaposlitvi do sklenitve pogodbe o zaposlitvi. V zaključnem delu tega poglavja so predstavljeni rezultati ankete o učinkovitosti in primernosti izvedbe postopkov zaposlovanja javnih uslužbencev na Upravni enoti Šentjur pri Celju. Na koncu smo opisali pravno varstvo neizbranih kandidatov ter postopek sklenitve pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Keywords:  zaposlovanje  javni uslužbenec  strokovno-tehnično delovno mesto  uradniško delovno mesto
Published: 08.08.2012; Views: 1891; Downloads: 287
.pdf Full text (488,55 KB)

88.
VRNITEV DELAVCA NA DELO V IZVRŠILNEM POSTOPKU
Mihaela Györek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Predmetno diplomsko delo se nanaša na izvršilni postopek in v zvezi z njim podrobneje obravnava problematiko uveljavitve upnikove nedenarne terjatve – pravice delavca do vrnitve na delo. Predstavljena so načela in predpostavke izvršilnega postopka, verodostojna listina in izvršilni naslov, na podlagi katerih lahko vlagamo izvršilne predloge, oblike izvršilnih predlogov, izvršbe na uveljavitev upnikove nedenarne terjatve, podrobneje pa je obdelan institut vrnitve delavca na delo, ki je zaradi posebnega pomena te vrste spornih odnosov v Zakonu o izvršbi in zavarovanju urejen posebej in sicer v tretjem razdelku z naslovom Izvršba za uveljavitev nedenarne terjatve, v 18. poglavju, členi od 230 do 233. V praksi se, kljub zakonsko dokaj podrobni ureditvi, pojavljajo vprašanja, vezana na izvršitev teh sodnih odločb. Problem vrnitve delavca na delo zajema tudi druge pravice, ki so bile delavcu kratene v obdobju nezakonite odstranitve z delovnega mesta, kot npr. nadomestilo plače, vplačila vseh pokojninskih in zdravstvenih prispevkov itd. V določenih primerih je sama vrnitev delavca na delo vezana tudi na druge, zakonsko določene pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je reintegracija oz. vrnitev sploh mogoča (npr. veljavno delovno dovoljenje pri tujcih). Cilj predmetne diplomske naloge je opredeliti pravna pravila instituta vrnitve delavca na delo v skladu s pozitivno izvršilno zakonodajo, upoštevaje določila Zakona o izvršbi in zavarovanju, Zakona o pravdnem postopku, Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o delovnih in socialnih sodiščih ter upoštevaje dejansko realno stanje s sočasno preučitvijo sodne prakse, ki obstaja v zvezi s tem vprašanjem.
Keywords: izvršba, izvršilni naslov, izvršilni predlog, nedenarna terjatev, vrnitev delavca na delo, reintegracija, vrnitev na drugo delovno mesto, rok za vložitev izvršilnega predloga, dejanje, ki ga lahko opravi samo dolžnik, denarna kazen, nadomestilo plače, ugovor dolžnika.
Published: 19.04.2012; Views: 2558; Downloads: 351
.pdf Full text (10,03 MB)

89.
VPLIV MOBINGA NA USPEŠNOST PODJETJA X
Renira Dominika Šinko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Družba deluje na način, da posameznik brez sodelovanja z drugimi le težko uspe. Poleg trdnega zaupanja v svoje sposobnosti, zmožnosti in prepričanja je za doseganje začrtanih ciljev potrebna uspešna komunikacija ali kakršnakoli druga oblika interakcije z okolico. Vsakdanja težnja po dokazovanju in uspehu povzroča konkurenco, pritisk, pomanjkanje časa, to pa vodi k neuspešnemu komuniciranju, rahlja ustvarjena razmerja in ima za posledico propad posameznika. Vse bolj se nasilje na ulicah in v družinah prenaša na delovna mesta. V diplomski nalogi želimo predstaviti in analizirati problematiko nasilja na delovnem mestu, ki ga teorija najpogosteje imenuje mobing. Gre za pojav čustvenega in psihičnega nasilja na delovnem mestu in pomeni načrtno psihično nasilje, trpinčenje in šikaniranje, ki žrtev privede do socialne izolacije. Vzroki za mobing so zelo različni. Največkrat se kot vzrok navede slaba organizacija dela, slabo vodenje ljudi in nejasne pristojnosti. Mobing pomeni tudi stroške za podjetje zaradi fluktuacije in manjše storilnosti. Ker gre za resen problem, je preventiva izrednega pomena. Družbo je treba opozoriti na problem mobinga, ki postaja v naši družbi vedno pogostejši, povzročitelji mobinga so preveč zaščiteni, žrtve mobinga pa premalo. Organizacije in posamezniki se le redko zavedajo problematike mobinga, njegove razširjenosti in ustreznih ukrepov, s katerimi je mogoče psihično nasilje na delovnem mestu preprečevati. Glavni cilj v diplomski nalogi je ugotoviti prisotnost čustvenega in psihičnega nasilja na delovnem mestu med aktivno populacijo in posledice le-tega, ter posledice mobinga na uspešnost podjetja.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: mobing, delovno mesto, konflikt, psihične posledice, uspešnost podjetja
Published: 06.08.2012; Views: 1571; Downloads: 116
.pdf Full text (1,34 MB)

90.
Stres v poklicih, ki so vezani na delo z ljudmi
Nataša Kolar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Stres postaja vse večji globalni problem današnje družbe. S stresom se srečujemo skoraj vsak dan bodisi v službi, doma ali drugod. Človek kar eno tretjino življenja preživi na delovnem mestu, zato je pomembno, da ga služba ne izčrpava, ampak ga dopolnjuje na vseh ravneh (fizično, duševno, emocialno, socialno in ekonomsko). Dokler je stresa v majhnih količinah, je za nas dobro in lahko vpliva pozitivno, problem nastane, kadar naše življenje obremenjuje preveč stresa, ko nam primanjkuje časa ali si enostavno ne vzamemo trenutka zase in za sprostitev. Ob izčrpanosti, ki nastopi zaradi dela, lahko pride do izgorelosti, ki je najhujša posledica stresa. V diplomskem delu obravnavamo stres na delovnem mestu, ki je pereč problem današnje družbe, zaposlenih in delodajalcev. Velikokrat smo žrtve preobremenjenosti in izžetosti na delovnem mestu, česar si sploh ne priznamo ali pa pogosto ne opazimo začetnih znakov preobremenjenosti. V empiričnem delu diplomskega dela smo izvedli kvantitativno raziskavo, s pomočjo anketnega vprašalnika z vprašanji zaprtega tipa. V raziskavi je sodelovalo 90 naključno izbranih zaposlenih na zdravstvenem, socialnem in pedagoškem področju. Ugotavljali smo, kolikšna je prisotnost stresa pri poklicih, ki so vezani na delo z ljudmi, in kateri so najpogostejši dejavniki stresa na delovnem mestu. Večina zaposlenih je ocenila, da se srečujejo s stresom na delovnem mestu in da so najpogostejši vzroki stresa količina dela, narava dela in organiziranost dela. Najpogosteje prisotni simptomi stresa, po oceni zaposlenih, so: prehlad, glavobol in utrujenost. Večina zaposlenih je tudi mnenja, da se najbolje sprostijo ob rekreaciji in ob klepetu s prijatelji. Zelo pomembno je, da si po stresnih obdobjih vzamemo čas in v miru premislimo nastalo situacijo ali zaprosimo za pomoč sodelavcev ali drugih. Pri delu ne smemo pozabiti na naša načela in vrednote ter na psihično in fizično sprostitev.
Keywords: Ključne besede: delovno mesto, stres, zmanjševanje stresa, izgorelost, preprečevanje izgorelosti
Published: 07.06.2012; Views: 2540; Downloads: 298
.pdf Full text (1,95 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica