| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 135
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
51.
HACCP SISTEM V PEKARNI POSTOJNA D.O.O.
Tanja Jerman, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Želja vsakega kupca je kupiti varen in higiensko neoporečen izdelek, zato je v živilskih obratih uveden sistem HACCP (Hazard Analysis Critcal Control Points) oz. ATKKT (Analiza Tveganja Kritičnih Kontrolnih Točk). Lahko rečemo, da podjetje Pekarna Postojna zaenkrat proizvaja varna živila, kar dokazujemo z odvzetimi vzorci. Podjetje ima že vpeljan sistem HACCP od dne, ko je bil zakonsko obvezen. Ker pa se razmere v Pekarni Postojna nenehno spreminjajo, se spreminja tudi sistem HACCP, ki ga je potrebno stalno vzdrževati in dopolnjevati, zato smo poiskali pomanjkljivosti in slabosti sistema HACCP v podjetju ter podali predloge za boljše izpolnjevanje zahtev sistema HACCP. Ocenjujemo, da se zaposleni premalo zavedajo odgovornosti pri svojem delu, ter da je ključ problema higiena živil, zato bi morali vodilni usposabljanju in motivaciji nameniti več pozornosti. Vodilni delavci bi morali imeti večji nadzor nad zaposlenimi in jih opozarjati na napake ter neupoštevanje navodil sankcionirati. Za izvajanje notranjega nadzora bi morali zaposliti strokovno ustrezno usposobljeno osebo ali zunanjo pogodbeno službo. Za uspešno izvajanje sistema HACCP pa so v največji meri odgovorni zaposleni v živilsko predelovalni industriji, ki so v neposrednem stiku z živili.
Keywords: HACCP, kakovost živil, neoporečna živila, dejavniki tveganja, higiena, nadzor
Published: 09.01.2013; Views: 3053; Downloads: 787
.pdf Full text (366,64 KB)

52.
ZDRAVSTVENO-VZGOJNO DELO V REFERENČNI AMBULANTI
Denis Kozar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V referenčni ambulanti se obravnavajo pacienti s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Med nje spadajo astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen, sladkorna bolezen, povišan krvni tlak in druge. To so bolezni, ki močno vplivajo na življenje človeka in je pri vsakem posamezniku drugačna ter tudi drugače sprejeta. Diplomirana medicinska sestra s svojim delom in strokovnim znanjem pa ima pri obravnavi takšnega pacienta s kronično nenalezljivo boleznijo nepogrešljivo vlogo.
Keywords: referenčna ambulanta, kronične nenalezljive bolezni, dejavniki tveganja, zdrav življenjski slog, pacient, diplomirana medicinska sestra
Published: 21.11.2012; Views: 3889; Downloads: 979
.pdf Full text (626,31 KB)

53.
Preventiva pri raku debelega črevesa in danke
Timea Petkovič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišča: Rak debelega črevesa in danke (v nadaljevanju RDČD) predstavlja v razvitih državah in tudi v Sloveniji eno od najpogostejših vrst raka. Z ukrepi na primarni ravni preventive (upoštevanje načel zdravega življenjskega sloga, spremljanje ogroženih skupin) in sekundarni ravni preventive (udeleževanje v programu Svit, takojšnji obisk zdravnika ob simptomih in znakih RDČD), bi lahko zmanjšali incidenco in umrljivost te bolezni. Namen: Z diplomskim delom smo želeli predstaviti RDČD in preventivne ukrepe, s katerimi lahko zmanjšamo nastanek te bolezni ter ugotoviti osveščenost ljudi o RDČD in programu Svit. Raziskovalna metodologija: V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela. Želene podatke smo zbirali s pomočjo anonimnega vprašalnika, ki je vseboval 20 vprašanj. Raziskava je potekala v splošnih ambulantah Zdravstvenega doma Lendava, junija 2012. Anketiranih je bilo 100 oseb, od tega 50 naključno izbranih oseb starih od 20 do 50 let in 50 naključno izbranih oseb starih nad 50 let. Zbrane podatke smo analizirali in rezultate grafično ponazorili s pomočjo programa Microsoft Excel. Rezultati: Z raziskavo smo ugotovili, da je dobra polovica anketiranih poučena o RDČD in programu Svit, bolezenske simptome in znake pa poznajo v manjši meri. Največ anketirancev je pridobilo informacije o teh temah preko medijev, manj od zdravnikov ter od sorodnikov ali prijateljev, najmanj informacij o RDČD pa so pridobili od medicinskih sester. Odzivnost povabljenih anketirancev v program Svit je znašala 66 %. Sklep: Informiranost ljudi o načinih preprečevanja RDČD in o sami bolezni je izrednega pomena, kajti le dobro seznanjen in poučen posameznik se lahko uspešno bori proti nastanku RDČD in pripomore k zgodnjemu odkrivanju raka in tako tudi k zmanjševanju incidence in umrljivosti omenjene bolezni. Zdravstveni delavci bi morali imeti pri osveščanju ljudi večjo vlogo.
Keywords: rak debelega črevesa in danke, dejavniki tveganja, preventiva, program Svit
Published: 20.02.2013; Views: 1352; Downloads: 238
.pdf Full text (1,48 MB)

54.
Obravnava pacienta z rakom debelega črevesa ali danke
Maja Pintar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili rak debelega črevesa in danke, ki je drugi najpogostejši rak v Sloveniji. Namen diplomskega dela je predstaviti rak debelega črevesa ali danke, dejavnike tveganja, znake bolezni in zdravstveno vzgojo pacienta ter na osnovi študije primera ugotoviti negovalne probleme pri pacientu z rakom debelega črevesa ali danke. V raziskovalnem delu diplomskega dela smo na osnovi študije primera ugotovili negovalne probleme pri pacientki z rakom danke. Podatke smo pridobili od pacientke – z metodo opazovanja, merjenja in intervjuja oz. pogovora. Prav tako smo podatke pridobili od članov negovalnega in zdravstvenega tima. Pacientko smo obravnavali po konceptualnem modelu Virginije Henderson ter na osnovi zbranih podatkov izpostavili negovalne diagnoze in izdelali načrt zdravstvene nege. Pacientka, ki jo bomo predstavili v raziskovalnem delu diplomskega dela, je stara 86 let. Za rakom danke je zbolela leta 1984, ko je bila stara 58 let. Torej od leta 1984 ima narejeno kirurško odprtino imenovano sigmokolostoma. Bila je močna oseba in se je za svoje življenje borila. Nekaj časa po operativnem posegu se je izogibala težjim fizičnim opravilom, telesni aktivnosti in določeni prehrani, po obdobju okrevanja, pa je živela normalno kvalitetno življenje. Če ima človek voljo, moč in pozitivno mišljenje na uspešno zdravljenje bo vsekakor premagal še najtežjo oviro, ki mu je stkana v življenju.
Keywords: rak debelega črevesa in danke, dejavniki tveganja, črevesna stoma, zdravstvena nega.
Published: 21.02.2013; Views: 1578; Downloads: 479
.pdf Full text (1,39 MB)

55.
Preprečevanje bolezni srca in ožilja
Andreja Alič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Bolezni srca in ožilja predstavljajo najpogostejši vzrok obolevnosti in umrljivosti ljudi pri nas in po svetu. Dejavniki tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja so predvsem slabe življenjske navade in razvade na katere z našo poučenostjo lahko vplivamo je pa tudi dednost na katero žal ne moremo vplivati. Preventiva ima v tem zelo velik pomen, pomembna je poučenost prebivalstva za čimprejšnjo zajezitev te bolezni ki je v zelo velikem porastu. V raziskavo je bilo vključenih 50 anketirancev, ki se zdravijo zaradi bolezni srca in ožilja. Uporabili smo opisno metodo dela, kot raziskovalni instrument pa anketni vprašalnik, ki je vseboval 32 vprašanj. Rezultate smo računalniško in statistično obdelali ter grafično prikazali.Pomembno vlogo pri prepoznavanju bolezni srca in ožilja ima zdravstvena nega, saj se vključuje primarno, sekundarno in tercialno raven zdravstvene dejavnosti in predstavlja zelo pomemben dejavnik na področju preventive. Tukaj ne smemo prezreti pomembnosti vloge medicinske sestre, katera sodeluje v obliki primarne preventive bolezni srca in ožilja v društvih za preprečevanje bolezni srca in ožilja, kot svetovalka zdravega načina življenja, izvajalka meritev krvnega tlaka, krvnega sladkorja, holesterola in z vsem tem lahko pripomore k večji ozaveščenosti ljudi in posledično k boljši kakovosti življenja bolnikov z že odkrito ishemično boleznijo srca.
Keywords: preventiva, bolezni srca in ožilja, dejavniki tveganja
Published: 11.04.2013; Views: 1333; Downloads: 300
.pdf Full text (1,33 MB)

56.
VZROKI MLADOLETNIŠKEGA PRESTOPNIŠTVA IN UKREPI ZA NJEGOVO PREPREČEVANJE
Sabina Matija, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava mladoletniško prestopništvo. Osredotoča se na vzroke in ukrepe za preprečevanje oziroma zmanjševanje prestopništva mladih. Pozornost je posvečena še obravnavi tako mladoletnih storilcev kaznivih dejanj kot mladoletnih storilcev prekrškov. Mladoletniško prestopništvo obsega kazniva dejanja in druge oblike deviantnega, negativnega odklonskega vedenja otrok in mladoletnikov, vendar je pri nas sprejeto ožje pojmovanje omenjenega pojava. Po tem konceptu obravnava kazenska zakonodaja samo kazniva dejanja mladoletnikov, torej ravnanja, ki jih kazenski zakonik določa kot kazniva in jih storijo mladoletniki (to so praviloma osebe med 14. in 18. letom starosti). Izključena so kazniva dejanja, ki jih storijo otroci (osebe do 14. leta starosti) in vsa ravnanja mladoletnikov, ki so sicer odklonska, niso pa kazniva. Sodišča obravnavajo mladoletne storilce kaznivih dejanj v prirejenem kazenskem postopku, ostale mladoletne storilce nekaznivih a odklonskih dejanj pa obravnavajo nekazenski (sodni ali upravni) organi. Dejavniki tveganja ali vzroki za prestopniško vedenje mladoletnikov povečujejo možnost za razvoj takšnega vedenja. Nekatere teorije posplošujejo pomen posameznega dejavnika, vendar je večinsko mnenje, da na mladoletniško prestopništvo vplivajo številni, med seboj povezani dejavniki, ki izhajajo iz širšega ali ožjega družbenega ali mladoletnikovega okolja, iz splošnih socialnih in ekonomskih razmer ter iz osebnih lastnosti mladoletnika. Potrebno je upoštevati njihovo součinkovanje, saj se pogosto pokaže učinek šele v medsebojni povezavi. Kljub temu ima nedvomno najpomembnejši vpliv družina, ki bistveno vpliva na razvoj otrokove percepcije. Družina pomembno vpliva na razvoj otroka, na njegovo zaznavanje kaj je prav in kaj ne in ima tako zelo pozitiven vpliv. Po drugi strani pa neurejene družinske razmere (slaba vzgoja, odsotnost mej in nadzora, pomanjkanje čustvenih vezi) prispevajo na nastanek prestopništva. Pomemben dejavnik so tudi vrstniki, saj ko začne popuščati vpliv staršev je družba tista, ki ima vedno večji vpliv na posameznika. Mladoletne storilce kaznivih dejanj in mladoletne storilce prekrškov je potrebno obravnavati na specifičen način, predvsem zaradi njihove stopnje osebnega razvoja ter dovzetnosti za vplive okolja. S posebno vrsto kazenskih sankcij se skuša mladoletniku zagotoviti vzgoja, prevzgoja in pravilen razvoj ter pomoč pri ponovni vključitvi v življenje. Pri tem ima pomembno vlogo tudi center za socialno delo, ki sodeluje s sodiščem. V okviru preprečevanja oziroma zmanjševanja mladoletniškega prestopništva je potrebna sprememba ali odprava vzrokov, okoliščin in situacij, ki vplivajo na njegov razvoj. Učinkovito ukrepanje zahteva predvsem poznavanje vzrokov in preventivno dejavnost vseh pristojnih institucij ter njihovo sodelovanje.
Keywords: mladoletnik, mladoletniško prestopništvo, dejavniki tveganja, mladoletni storilci kaznivih dejanj, mladoletni storilci prekrškov, center za socialno delo, preprečevanje mladoletniškega prestopništva
Published: 24.04.2013; Views: 1501; Downloads: 396
.pdf Full text (589,15 KB)

57.
Učinkovitost osveščanja staršev o preventivnem cepljenju proti okužbam s humanim papiloma virusom (HPV)
Nada Manojlović, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Infekcija s humanim papiloma virusom (HPV) je spolno prenosljiva bolezen. HPV lahko poleg drugih genitalnih bolezni povzroči tudi raka na materničnem vratu. Okužbe skušamo zmanjšati na ta način, da preventivno cepimo dekleta v šestem razredu osnove šole. Pomembno vlogo imajo medicinske sestre pri osveščanju staršev in njihovih otrok o dejavnikih tveganja za okužbo in o programu preventivnega cepljenja. Narejena je bila raziskava s katero smo želeli ugotoviti ali starši poznajo problematiko okužbe s HPV, kako in koliko so osveščeni o okužbi s HPV in ali si želijo pridobiti še več informacij v obliki predavanj, seminarjev, učnih delavnic itd. Uporabili smo kvantitativno metodo dela, pri kateri smo s pomočjo delno strukturiranega anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili starši šestošolk dveh osnovnih šol na Ravnah na Koroškem. Ugotovili smo, da starši na splošno poznajo problematiko okužbe s HPV, vendar menijo, da niso dovolj osveščeni o okužbah s HPV in da si želijo več informacij, kot so predavanja, seminarji ali učne delavnice. Po oceni anketiranih staršev imajo premalo informacij glede preventivnega cepljenja proti okužbi s HPV, zaradi česa je potreba po osveščanju in edukaciji staršev velika.
Keywords: okužba s HPV, dejavniki tveganja, osveščenost staršev, cepljenje, zdravstvena vzgoja.
Published: 06.08.2013; Views: 1310; Downloads: 137
.pdf Full text (7,47 MB)

58.
Tveganje za nastanek kardiovaskularnih bolezni v Pomurju
Mitja Hari, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišča: Bolezni srca in ožilja so še vedno ene izmed najpogostejših bolezni današnjega časa, zato je pomembno, da ljudje poznajo in se zavedajo nevarnosti, ki nastanejo ob nezdravem načinu življenja, ki nas spremlja v vedno bolj napetem sodobnem načinu življenja. Temu načinu življenja se ni izognilo niti Pomurje, ki je v Sloveniji med najbolj ogroženimi področji za nastanek omenjenih bolezni. Namen: Namen diplomskega dela je predstaviti najpogostejša kardiovaskularna obolenja in dejavnike tveganja za kardiovaskularna obolenja ter z raziskavo ugotoviti, kateri dejavniki tveganja so najpogostejši med populacijo v Pomurju. Raziskovalna metodologija: Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela. V empiričnemu delu diplomskega dela smo uporabili kvantitativno metodologijo raziskovanja. Raziskava je bila izvedena v Pomurju, v Murski Soboti in okolici, v mesecu novembru 2012. Empirične podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je obsegal 29 raziskovalnih vprašanj. Zbrane podatke smo statistično obdelali s pomočjo računalniškega programa Windows 7 in s programskim orodjem Microsoft Office. Rezultate smo pretvorili v odstotke in jih grafično prikazali. Rezultati: Z raziskavo smo ugotovili, da se ženske prehranjujejo bolj zdravo kot moški, da je kadilcev vedno manj, da se rekreira 60 % anketirancev in da je večina Pomurcev vsakodnevno izpostavljena stresu. Sklep: Eden izmed problemov sodobnega časa je hiter tempo življenja, zaradi katerega si ljudje ne privoščijo kvalitetnih obrokov, ampak si privoščijo raje hitro pripravljeno hrano. Prav tako veliko ljudi zanemarja telesno aktivnost v prostem času, veliko pa jih je tudi vsakodnevno izpostavljenih stresu. Da bi se temu izognili, bi si morali vzeti več časa zase, si pripraviti več kvalitetnih obrokov na dan in se malo več ukvarjati z rekreacijo.
Keywords: Ključne besede: bolezni srca in ožilja, dejavniki tveganja, telesna aktivnost, zdravje, preventiva.
Published: 06.08.2013; Views: 1224; Downloads: 125
.pdf Full text (1,33 MB)

59.
Seznanjenost žensk o raku materničnega vratu
Barbara Rep, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Rak materničnega vratu je bolezen, pri kateri se normalne celice spremenijo v rakave. Spremembe v celicah potekajo postopoma, od blagih do hudih, do rakavih, kar traja od 10 do 15 let. Zato je zelo pomembno zavedanje, da je potrebno obiskati ginekologa, še preden se pojavijo težave in se pokažejo prvi znaki. Kljub temu je zavedanje, kako pomembno se je udeleževati preventivnih ginekoloških pregledov, še vedno slabo. Pri vsem tem ima pomembno vlogo medicinska sestra v dispanzerju za žene, da ozavešča pacientke o raku materničnega vratu in kako pomembno je, da se predrakave spremembe dovolj hitro odkrijejo in pričnejo zdraviti. Za raziskovanje smo uporabili deskriptivno metodo dela, kot predmet raziskovanja nam je služil anonimni anketni vprašalnik. V raziskavo smo zajeli 100 naključno izbranih žensk, ki obiskujejo ginekološko ambulanto zdravstvenega doma Ormož, dobljene podatke pa smo obdelali in prikazali s pomočjo računalniških programov. Iz dobljenih rezultatov raziskave smo ugotovili, da večina žensk dobro pozna RMV, preventivne ukrepe, dejavnike tveganja, znake RMV in državni program ZORA. Seznanjenost žensk o raku materničnega vratu je dokaj dobra, vendar bi njihovo znanje bilo še vedno dobro dopolniti. Obstaja namreč še nekaj takih žensk, ki o vseh informacijah niso povsem prepričane. Te informacije pa so zelo pomembne, saj ženske tako lahko pravočasno odkrijejo predrakave spremembe na materničnem vratu in pričnejo z zdravljenjem zgodaj, kar je najpomembnejše.
Keywords: Rak materničnega vratu, dejavniki tveganja, cepljenje proti HPV, program ZORA, zdravstvena vzgoja.
Published: 10.10.2013; Views: 1246; Downloads: 139
.pdf Full text (1,06 MB)

60.
Sociološki in zdravstveni vidiki zlorab in nasilja nad starejšimi
Nina Sukič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: O nasilju in zlorabah nad starejšimi se čedalje več govori, čeprav se problem nasilja nad starejšimi v družbi pojavlja že od nekdaj, vendar takrat zgolj kot družinski problem, ki se mora znotraj družine tudi razrešiti. Ker se prebivalstvo stara, je tudi nasilje nad starejšimi vse bolj pereč problem. Predmet diplomskega dela je analiza socioloških in zdravstvenih vidikov zlorab in nasilja nad starejšimi. V teoretičnem delu smo tako najprej opisali starostnike in staranje, slednje smo opisali tudi iz kronološke, biološke in doživljajske perspektive. Predstavljena je tudi gerontofobija, diskriminacija in stereotipi o starejših. Opisali smo tudi različne vrste nasilja in zlorab nad starejšimi, predstavili smo vzroke in dejavnike tveganja za pojav nasilja nad starejšimi, kakor tudi zakaj se še zmeraj zoper to problematiko premalokrat ukrepa, tudi s strani zdravstvenih delavcev. Predstavljene so vladne in nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko nasilja in zlorab nad starejšimi, vloga medicinskih sester pri obravnavi nasilja ter preventivne dejavnosti in Zakon o preprečevanju nasilja v družini.
Keywords: staranje, gerontofobija, zlorabe in nasilje nad starejšimi, dejavniki tveganja zlorab in nasilja nad starejšimi
Published: 06.08.2013; Views: 1161; Downloads: 241
.pdf Full text (1,12 MB)

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica