| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
3.
MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE NA CARINSKI IZPOSTAVI METLIKA
Natalija Movern, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se osredotočili na dva pojma, in sicer na motivacijo in na izobraževanje. V teoretičnem delu diplomskega dela smo definirali pojma motivacija in izobraževanje. Prav tako smo opisali motivacijske teorije, katere podrobno prikažejo, na kakšen način lahko preučujemo motivacijo. Povzeli smo tudi potek izobraževanja in vsako fazo na kratko opisali. Predstavili smo tudi organizacijo Carinske izpostave Metlika, kjer smo se osredotočili na predstavitev organizacijske strukture in nalog, ki jih opravljajo zaposleni. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili med zaposlene na Carinski izpostavi Metlika, pridobili podatke o motiviranosti zaposlenih za izobraževanje. Anketni vprašalnik nam je prikazal starostno, izobrazbeno ter spolno strukturo zaposlenih. Rezultati ankete so nam tudi pokazali kaj zaposlene motivira in kaj demotivira. Prav tako smo iz celote izluščili dejstva, ki so nam pomagala pri oblikovanju rešitev za večjo motiviranost zaposlenih. Zaključek diplomske naloge je povzetek celotnega empiričnega dela oziroma rezultatov. Odgovorili smo tudi na vse podane hipoteze in oblikovali rešitve za večjo motiviranost.
Keywords: Kadri, izobraževanje, motivacija, carina.
Published: 19.11.2010; Views: 1329; Downloads: 103
.pdf Full text (5,54 MB)

4.
VPLIV KOMUNICIRANJA NA ODNOSE MED ZAPOSLENIMI V ORGANIZACIJSKI ENOTI
Matej Beranič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom »VPLIV KOMUNICIRANJA NA ODNOSE MED ZAPOSLENIMI V ORGANIZACIJSKI ENOTI« sem analiziral vpliv komuniciranja na odnose med zaposlenimi na carinski Izpostavi Gruškovje. Predstavil sem odnose med posameznimi ravnmi zaposlenih v organizacijski enoti, in sicer komuniciranje med cariniki sodelavci horizontalno in komuniciranje carinikov z nadrejenimi vertikalno. Predstavil sem, kako vpliva komuniciranje na odnose med zaposlenimi ter na splošno organizacijsko in delovno klimo med zaposlenimi, z neposrednim vplivom etičnega kodeksa zaposlenih v carinski službi. V nalogi je predstavljena specifičnost komuniciranja v carinski službi. V državni upravi se ta vsebina v prvi vrsti nanaša na Uradni list Republike Slovenije, pravilnike in navodila Generalne carinske uprave ter ustne usmeritve nadrejenih za uporabo zgoraj omenjenih aktov, medtem ko, za primerjavo, te specifičnosti v gospodarskih družbah ni zaznati. Na teoretični ravni sem v nalogi osvetlil spoznanja o komuniciranju, komuniciranju v organizacijah, pojmu etike oz. etičnega kodeksa, organizacijski klimi, medsebojnih odnosih in zadovoljstvu zaposlenih. V raziskovalnem delu diplomske naloge sem na podlagi izvedene ankete proučil vpliv notranjega komuniciranja in uporabo etičnega kodeksa na organizacijsko in delovno klimo, zlasti na medsebojne odnose med zaposlenimi na carinski Izpostavi Gruškovje. Po jasni opredelitvi raziskovalnega problema sem naredil še načrt raziskovanja. Za definicije potrebnih hipotez in vzorčnih povezav so bili podatki in informacije pridobljeni iz razpoložljivih sekundarnih (literarnih) virov, ki so med navedenimi viri. Z izvedbo anonimne ankete so se potrdile ali ovrgle hipoteze, ki sem jih zastavil v samem začetku izdelave diplomske naloge. Anketa se je izvedla med zaposlenimi na carinski izpostavi Gruškovje.
Keywords: komuniciranje, etični kodeks, medsebojni odnosi, carina
Published: 13.09.2010; Views: 2880; Downloads: 354
.pdf Full text (1,12 MB)

5.
Oskrbne verige v pomorskih agencijah : diplomsko delo
Bojan Bašić, 2008, undergraduate thesis

Abstract: Uskladiti vse strani in optimizirati oskrbno verigo, kakršna je oskrbna veriga pomorskih agencij, je zahtevna naloga. Vsak izmed sodelujočih ima določene lastne interese in cilje, ki jih želi doseči. Zato je potrebno učinkovito povezovanje, sodelovanje in zadovoljevanje vseh strani, tako da vsak dobi svoj delež. Vendar tudi to ni vselej garancija za učinkovitost oskrbne verige, saj niso vedno vsi zadovoljni s tem, kar pridobijo. Nekateri izmed sodelujočih členov te verige delujejo celo brez učinkovitega nadzora in s svojim samovoljnim ravnanjem povzročajo škodo s tem, ko zavlačujejo s postopkom. Kot vemo, je časovna usklajenost v oskrbni verigi zelo pomembna. Krivci za ta zavlačevanja so najbolj pogosto policija, carina in kapitanija. Edina rešitev tega problema je po mojem mnenju ostrejši nadzor nad njihovim delom in sprememba načina sodelovanja z njimi.
Keywords: oskrbna veriga, pomorska agencija, agent, luška kapitanija, carina, pomorski promet
Published: 03.09.2010; Views: 1195; Downloads: 121
.pdf Full text (3,19 MB)

6.
Uporaba poenostavljenih carinskih postopkov v oskrbni verigi na primeru podjetja Croger GmbH : diplomsko delo
Dominik Hozjan, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo opisali poslovne subjekte, ki sodelujejo pri oskrbni verigi na primeru podjetja Croger, ki se ukvarja z dobavo lesnih sekancev iz Hrvaške v Avstrijo. Ker je naše delo povezano s carinjenjem blaga na mejnem prehodu, smo se natančneje posvetili tej temi. Teoretično smo opisali carino, špedicijo in oskrbno verigo. Prikazali smo potek carinjenja, ko smo carinili vsako pošiljko posebej in ko smo pridobili dovoljenje za poenostavljeni postopek prijavljanja blaga in s tem dovoljenje za naknadno vlaganje carinskih deklaracij. Ker se je za del poslovanja med CURS in špedicijami uvedlo brezpapirno poslovanje, je opisano tudi e-poslovanje, ki je pospešilo carinjenje blaga.
Keywords: carina, špedicija, oskrbna veriga, uvoz, izvoz, tranzit, poenostavljeni uvozni postopek
Published: 04.11.2010; Views: 1862; Downloads: 173
.pdf Full text (1,84 MB)

7.
POMEN SODOBNEGA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V CARINSKI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE
Filip Pozeb, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo »Pomen sodobnega elektronskega poslovanja v carinski upravi Republike Slovenije« je izdelano z namenom analize rezultatov raziskave urejenosti elektronskega poslovanja slovenskih podjetij s Carinsko upravo RS z vidika konkurenčnih prednosti, ki jih ta prinaša. Potrjena je izhodiščna teza, da je upravičeno šteti poslovanje slovenskih podjetij s slovensko carino za enega podsistemov logističnega procesa podjetij, tudi v smislu zniževanja vseh vrst stroškov in zniževanja časovne komponente dosegljivosti slovenskih proizvodov v EU. Prestrukturiranje tako zasebnega kot javnega sektorja je zaradi razvoja, ki je najbolj intenziven na področju informatike, usmerjeno v informacijsko tehnologijo in pomeni strateško orožje za doseganje konkurenčnih prednosti na tržišču. Poseben poudarek je dan elektronskemu poslovanju z vidika prednosti, ki jih ta prinaša. Uvajanje carinskih poenostavitev ter možnosti elektronskega poslovanja za vse carinske postopke predstavljajo pomemben korak pri doseganju še enega pomembnega cilja, to je e-uprave. Vse to vpliva na znižanje stroškov upravljanja v podjetjih, zmanjšanje čakalnih dob v carinskih postopkih ter razmejitev odgovornosti v postopkih, kar omogoča učinkovitejše delovanje gospodarstva in vseh udeleženih subjektov. Slovenska carinska služba je sodobna in odzivna, kar slovenskemu gospodarstvu omogoča izvajanje številnih poenostavljenih carinskih postopkov in sodobno elektronsko poslovanje. Informacijska urejenost slovenske carine je na visoki stopnji razvitosti in gospodarskim subjektom omogoča veliko več kot le bistveno olajšanje poslovanja s carino, v primerjavi z obdobjem pred vstopom v EU.
Keywords: carina, carinski postopek, elektronsko poslovanje, konkurenca, poenostavljeni carinski postopki, informacijski sistemi.
Published: 11.07.2011; Views: 1395; Downloads: 138
.pdf Full text (707,51 KB)

8.
E-POSLOVANJE V CARINSKI UPRAVI RS
Jasna Kavčič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Inovacije na področju elektronskega poslovanja zadnja leta samo strmo naraščajo, tako da klasičnih načinov poslovanja skoraj ni več v uporabi. Lahko rečemo, da elektronsko poslovanje dandanes ni več le sodobni trend, ampak nuja, saj ponuja ogromno možnosti za izboljšanje notranje učinkovitosti javnega sektorja in zagotavljanje storitev gospodarstvu in državljanom. V svetu hitrih sprememb je potrebna hitra in učinkovita odzivnost podjetij in organizacij na te spremembe. V cilju po povečani učinkovitosti in tako tudi fleksibilnosti javne uprave v odnosu na spreminjajoče se okolje je bila le-ta postavljena pred vrsto zahtev po preobrazbi in modernizaciji. Integracija Slovenije v EU je zahtevala nujne prilagoditve in poenotenje informacijske infrastrukture, predvsem pa sprožitev procesa informacijskega odpiranja. To je izhajalo tudi iz strateških dokumentov EU-ja, ki med drugim vzpodbujajo informacijsko odpiranje posameznih držav Samo diplomsko delo je sestavljena iz štirih smiselnih sklopov, od katerih prvi sklop zajema splošno predstavitev e-poslovanja, namen in prednosti ter varnost poslovanja preko spleta, drugi sklop pa vsebuje kratko predstavitev organizacije in zakonske osnove za izvajanje carinske službe in elektronskega poslovanja. Tretji, glavni sklop zajema predstavitev razvoja e-poslovanja v carini skozi leta, podani so načini e-poslovanja in predstavljene dosedanje izkušnje ter izsledki raziskave o odzivu in odnosih zaposlenih v CURS-u na uvedbo e-poslovanja. Delo zaključuje četrti sklop, ki poda znane smernice za nadaljnji razvoj e-poslovanja tako slovenske carine kot carine v carinski uniji EU-ja.
Keywords: carina, elektronsko poslovanje, informacijski sistem, carinski postopek
Published: 13.08.2012; Views: 1130; Downloads: 107
.pdf Full text (2,27 MB)

9.
Sistemske spremembe carinske službe ob vstopu Hrvaške v Evropsko unijo
Tanja Potočnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Ureditev sistema slovenske carinske službe bo potrebna ob vstopu Hrvaške v Evropsko unijo. Potrebne bodo prerazporeditve carinskih mejnih uslužbencev na druga delovna mesta in sprememba sistema organizacije carinske službe ob vstopu Hrvaške v Evropsko unijo. V okviru projekta reorganizacije carinske službe in spremembe informacijskega sistema smo predpostavili ukrepe za odpravo socialno ekonomskih posledic, ki bodo nastale zaradi vstopa Hrvaške v Evropsko unijo. Cilj carinske službe je, da z dnem, ko bo Hrvaška vstopila v Evropsko unijo, nihče od zaposlenih ne ostane brez zaposlitve, ter da se s poenostavitvijo obstoječih informacijskih sistemov in uvedbo novih informacijskih sistemov, ki bodo enotni na celotnem območju skupnosti odpravijo administrativne ovire, uvede še hitrejše carinjenje ter učinkovitejši nadzor nad blagom, ki bo vstopalo in izstopalo iz carinskega območja skupnosti.
Keywords: carina, reorganizacija, Evropa, Hrvaška.
Published: 10.07.2013; Views: 1114; Downloads: 97
.pdf Full text (1,41 MB)

10.
PROTEKCIONISTIČNI UKREPI DRŽAV EVROPSKE UNIJE PRED KONKURENCO IZ AZIJSKIH DRŽAV
Matej Črešnar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Dandanes smo priča, kako se težišča gospodarske in politične moči hitro spreminjajo. Mednarodna menjava raste in je večja kot kadarkoli prej v zgodovini. Razlog za večjo mednarodno menjavo gre iskati tudi v številnih podpisanih mednarodnih trgovinskih sporazumih in v vplivu Svetovne trgovinske organizacij, ki poizkuša liberalizirati svetovni trg. Vendar pa gospodarska kriza pušča tudi velike posledice v mednarodni trgovini in kljub podpisanim sporazumom, ki bi omogočilo prosto trgovanje pa še vedno prihaja do meddržavnih sporov ter zopet zatekanje v državne zaščitniške intervencije. Tako je med Evropsko unijo in azijskimi državami prišlo do spora zaradi »prepoceni« izvoza v Evropsko unijo, ki po mnenju evropskih proizvajalcev ni upravičena in ogroža številna delovna mesta. Zato se je Evropska unija zavzela za zaščito svojih proizvajalcev, kar pa je za sabo pustilo tako dobre kot slabe posledice. Po eni strani je ukrep popolnoma upravičen, saj preprečuje uničevanje evropske industrije, ki jo povzroča azijska nelojalna konkurenca. Po drugi strani pa so se številne članice Unije pričele zavzemati, da se ukrepov ne izvaja več, saj si države ne želijo priti v spor z azijskimi državami, predvsem pa ne s Kitajsko, ki predstavlja za evropske države pomemben perspektiven trg v prihodnosti. To pa bi povzročilo še večjo škodo že sedaj močno upehanemu evropskemu gospodarstvu. Ob sprejetih ukrepih pa se mora Evropa tudi soočiti s povračilnimi ukrepi, ki jih sprožijo prizadete države. Tako bi Evropska unija počasi morala razumeti, da gre tu predvsem za politični projekt. Da hitro rastoče azijsko gospodarstvo temelji na državnih subvencijah in dampinških cenah in da bomo priča konfliktnim interesom obeh velesil še kar nekaj časa. Ob tem pa so se zopet pričele pojavljati protekcionistične ideje nekaterih držav, kar pa bi z njihovo uvedbo, lahko po mnenju ekonomistov, v teh kriznih časih pustilo še hujše posledice.
Keywords: protekcionizem, damping, protidampinški ukrepi, carina, trgovinski sporazumi, ukrepi Evropske unije.
Published: 04.11.2013; Views: 1849; Downloads: 113
.pdf Full text (481,75 KB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica