| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 138
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
71.
BRANJE V SPLETNI UČILNICI: POT K BRALNI PISMENOSTI V TUJEM JEZIKU
Jelena Novak, 2015, master's thesis

Abstract: Mednarodna raziskava bralne pismenosti v tujem jeziku angleščina (ESLC 2011) je pokazala, da so devetošolci v Sloveniji dosegali slabše rezultate pri branju v tujem jeziku - angleščini, kot pri slušnem razumevanju in pisnem sporočanju v istem jeziku; od tega jih kar 41% ni doseglo rezultatov, ki so predvideni po učnem načrtu iz angleščine ob koncu osnovne šole in ki sovpadajo z ravnjo A2 Skupnega Evropskega Jezikovnega Okvira. Namen pričujoče raziskave je bil ugotoviti, ali je možno pri poučevanju angleščine vplivati na izboljšanje rezultatov bralnega razumevanja v tem jeziku. V ta namen je bila uporabljena obstoječa spletna učilnica. V šolskem letu 2012/13 je bilo 90 učencev osmih in devetih razredov razdeljenih v eksperimentalno (46 učencev) in kontrolno (44 učencev) skupino. V začetku raziskave so vsi učenci izpolnili anketo in opravili testiranje iz bralnega razumevanja. V ta namen je bil uporabljen standardiziran test KET založbe Cambridge University Press. Rezultati anket in testov so izkazali homogenost obeh skupin. Učenci v eksperimentalni skupini so nato dvakrat tedensko za domačo nalogo brali besedila in reševali pripadajoče naloge, ki jih je učiteljica naložila v Digitalno knjižnico spletne učilnice. To so počeli od decembra do sredine aprila. Učenci v kontrolni skupini so obiskovali običajen pouk, brez dodatnih rednih zaposlitev iz branja. Analiza je pokazala, da so učenci v eksperimentalni skupini v povprečju porabili približno pol ure na teden za branje besedil v angleščini (približno 900 besed) in reševanje pripadajočih nalog. V začetku maja sta obe skupini, ekperimentalna in kontrolna, spet pristopili k testiranju iz bralnega razumevanja. Eksperimentalna skupina je dosegla statistično značilno izboljšanje rezultatov iz bralnega razumevanja glede na kontrolno skupino (P=0,030) in tako potrdila uspešnost pristopa.
Keywords: branje, e-učilnica, tuji jezik, raziskava, osnovna šola
Published: 14.10.2015; Views: 606; Downloads: 53
.pdf Full text (18,38 MB)

72.
POVEZANOST DRUŽINSKE PISMENOSTI Z OPRAVLJANJEM BRALNE ZNAČKE V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Simona Grobin, 2015, master's thesis

Abstract: Družinska pismenost nima natančno opredeljene definicije, saj se pri nas ta izraz ne uporablja v tolikšni meri in je preveden iz family literacy. Družinska pismenost obsega različne dejavnosti, ki so povezane z branjem, prepoznavanjem znakov, napisov, s pisanjem, z izražanjem s pomočjo ilustracije in druge. Za boljše razumevanje in predstavo o družinski pismenosti obstajajo tudi različni programi za njeno razvijanje. Poleg vseh programov in dejavnosti, ki spodbujajo družinsko pismenost, so za spodbujanje le-te zelo pomembne tudi knjižnice, ki organizirajo različne dejavnosti za spodbujanje družinskega branja in družinske pismenosti Ena izmed dejavnosti, ki spodbuja družinsko branje, je branje za predšolsko bralno značko, pri kateri imajo največjo vlogo starši. Starši morajo namreč otroku prebrati knjige, ki jih otroci v vrtcu predstavijo svoji vzgojiteljici. Predšolska bralna značka pa se nadaljuje z bralno značko v osnovni šoli. Ti dve bralni znački se razlikujeta predvsem v bralcu. V osnovni šoli začnejo otroci samostojno brati knjige, ki jih morajo običajno predstaviti učiteljem. Branje za bralno značko je prostovoljna dejavnost, ki poteka vseh 9 let osnovnošolskega izobraževanja. Na opravljanje bralne značke vplivajo predvsem pozitivne izkušnje, ki so jih otroci pridobili v predšolskem obdobju, zato je branje predšolskemu otroku izredno pomembna dejavnost, saj vpliva na nadaljnje branje otrok v osnovni šoli in tudi kasneje v življenju. Z branjem si namreč tako otroci kot tudi starši bogatijo besedni zaklad.
Keywords: družinska pismenost, bralna značka, predšolska bralna značka, družinsko branje, motivacija
Published: 08.10.2015; Views: 895; Downloads: 103
.pdf Full text (1,74 MB)

73.
UČINKI TEHNIK BRANJA NA RAZUMEVANJE PREBRANEGA V DRUGEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Nastja Škrabl, 2015, master's thesis

Abstract: Branje je zagotovo beseda, s katero se vsak izmed nas srečuje dnevno. Verjetno pa se jih velika večina ne zaveda, kako močno je obstoj sveta odvisen od tega procesa. V procesu branja dekodiramo zapisane črke in jih prevajamo v zvočne jezikovne znake. Branje nas spremlja vedno in povsod. Mnogim otrokom je položeno že v zibelko, ko jih starši s svojim prebiranjem ponesejo v spanec ali jih razvedrijo z branjem čez dan. Nekateri se srečajo z njim, ko vstopijo v vrtec, spet drugi v šoli, nekateri so v stiku z branjem pri starih starših. Bolj kot so otroci v stiku z branjem, prej začutijo interes in voljo, da se na pot za prepoznavanjem črk podajo tudi sami. Ko otrok spozna željo po tej potrebi, lahko rečemo, da je to ustrezen čas za njegovo opismenjevanje. Učenje branja v šoli pa poteka celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. Vsi, ki otroka učimo opismenjevanja, bi se morali zavedati, da pa samo branje še ne pomeni velike pridobitve, kajti dejstvo je, da vsi ljudje beremo zato, ker želimo nekaj izvedeti, nekaj spoznati, se nekaj naučiti. Z branjem je torej povezana tudi bralna funkcija. Če želimo učitelji učence naučiti branja za vseživljenjsko učenje in doživljanje lepega ob literaturi, potem jih moramo naučiti branja z razumevanjem. Preden pa se lotimo te naloge, moramo doseči, da bodo vsi učenci obvladali tehniko branja, torej naučiti jih moramo, da ne bodo zamenjevali, izpuščali črk oz. glasov, da bodo tekoče brali besede v besednih zvezah in povedih, da bodo obvladali naglašenost ipd. Brati še zdaleč ne pomeni tega, da si znamo razložiti znake, ki so zapisani na papirju, da poznamo besede, ki so iz njih sestavljene, pač pa pomeni prebrano razumeti in ta razum uporabljati v različne namene. V teoretičnem delu magistrske naloge sem predstavila nekaj osnovnih informacij o branju, pismenosti, s poudarkom na bralnem opismenjevanju, bralnem pouku v osnovni šoli, teoriji o tehnikah in metodah branja, velik poudarek je tudi v poglavju razumevanja pri branju, nekaj besed sem namenila tudi teoriji o motivaciji in pa motnjam, ki se pojavljajo pri branju. Dosedanja praksa mi je prinesla veliko izkušenj, iz katerih sem se ogromno naučila. Med drugim je v meni vzbudila eno veliko vprašanje, ki sem ga imela željo in namen razvozlati. Zanimalo me je namreč, kje tišči vzrok tega, da učenci, ki že zelo tekoče berejo po branju zelo hitro pozabijo o čem je govorilo besedilo. V magistrski nalogi so povzeti zaključki mojih dvomov. V empiričnem delu sem raziskala učinke tehnik branja na razumevanje prebranega. Zato sem na petih mariborskih osnovnih šolah izvedla raziskavo, v kateri sem pridobila rezultate s področja tehnike branja (čas branja, pravilnost pri branju) in področja razumevanja prebranega na nižji in višji ravni. Zanimal me je tudi individualni napredek na posameznih področjih, napredek glede na spol in pa napredek glede na različne osnovne šole.
Keywords: branje, bralna pismenost, tehnike in metode branja, razumevanje branja na nižji ravni, razumevanje branja na višji ravni, motivacija, motnje branja.
Published: 13.10.2015; Views: 1345; Downloads: 272
.pdf Full text (2,17 MB)

74.
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Igor Saksida, 2011, original scientific article

Abstract: Članek predstavlja izbirno obliko preverjanja bralne zmožnosti (tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje). Uvodoma predstavi organizacijske spremembe ter namen in cilje tekmovanja, pri tem pa posebej poudarja pomen sodelovanja mentorjev, ki učence seznanijo s cilji tekmovanja in jih nanj pripravljajo. V osrednjem delu podrobno opredeljuje razliko med prvotnim spontanim branjem ter poglobljenim kritičnim (oz. literarnim) branjem; poglobljeno branje presega delne subjektivne vtise na podlagi sodelovanja učitelja (kot avtoritete) in učencev, razvijanja bralnih strategij ter vključevanja književnega in drugega znanja. Članek presoja tudi dosežke učencev, ki jih kaže raziskava bralne pismenosti PISA 2009; v sklepnem delu prikaže pestrost izbire besedil in nalog za preverjanje bralne zmožnosti v okviru tekmovanja za Cankarjevo priznanje ter nujnost strokovne avtonomije pri tej izbiri.
Keywords: Cankarjevo priznanje, branje, bralne zmožnosti, preverjanje znanja, tekmovanje, PISA 2009
Published: 10.10.2017; Views: 225; Downloads: 47
.pdf Full text (102,51 KB)
This document has many files! More...

75.
76.
77.
78.
79.
80.
BRANJE SLIKANIC V TRETJEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Anja Ledinek, 2015, master's thesis

Abstract: Za bogato doživeto zgodbo slikanice je potrebno upoštevati verbalni in vizualni del slikanice – celostno branje. Namen magistrskega dela je bil preučiti dosedanji način obravnave slikanic in posledično razumevanje ter izboljšati razumevanje po dodatnem poglabljanju v likovni del. Cilj raziskave – izboljšanje strategije branja slikanice s poudarkom na doslej zanemarjenem vizualnem kodu – je bil dosežen z izpeljavo akcijske raziskave v štirih korakih, in sicer s poudarkom na vedno večjem poglabljanju v vizualni del. V raziskavo je bilo vključenih trinajst učencev tretjega razreda osnovne šole. Po vsakem izmed izvedenih korakov so učenci individualno ustno odgovarjali na vprašanja odprtega tipa. Odgovori so bili zvočno posneti in zatem transkribirani ter obdelani na nivoju deskriptivne statistike. Z vprašalnikom smo želeli ugotoviti, iz katerega dela slikanice (iz verbalnega, iz vizualnega ali iz kombinacije verbalnega in vizualnega dela) so učenci za posamezni odgovor pridobili informacije. Iz analize odgovorov je razvidno, da so učenci v vedno večji meri pridobivali informacije iz vizualnega dela slikanice in jih nato smiselno usklajevali s tistimi iz besedila. V zadnjem koraku (obravnava slikanice brez besedila) so učenci pokazali usvojeno znanje in oblikovali zgodbo zgolj na podlagi slik. Akcijska raziskava je bila učinkovita, saj so se učenci začeli zavedati pomena ilustracij v slikanicah.
Keywords: slikanica, vizualni del slikanice, akcijska raziskava, celostno branje, obravnava slikanic pri pouku
Published: 12.10.2015; Views: 1353; Downloads: 184
.pdf Full text (2,04 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica