| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 138
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
51.
BRALNO RAZUMEVANJE POSAVSKIH DEVETOŠOLCEV IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE TEGA
Klavdija Marjetič, 2015, master's thesis

Abstract: POVZETEK Magistrsko delo obravnava bralno razumevanje posavskih devetošolcev in predloge za izboljšanje tega. V raziskavi je sodelovalo 193 učencev devetega razreda in 20 učiteljev razrednega pouka ter učiteljev slovenščine iz devetih posavskih osnovnih šol. Glavni namen je bil ugotoviti stališče učencev do bralnega razumevanja, katerim dejavnikom učenci pripisujejo največ pomena, bralno razumevanje učencev in predlogi učiteljev, kako bi lahko na izboljšanje bralnega razumevanja vplivali v šoli. V teoretičnem delu naloge smo opredelili pojme branje, bralno razumevanje in bralna pismenost. Nadalje smo opisali vrste branja in dejavnike branja. Razložili smo še dejavnike, ki prispevajo k boljši bralni pismenosti. V empiričnem delu smo najprej analizirali lestvico stališč, da bi ugotovili, ali učenci mislijo, da lahko bralno razumevanje izboljšamo ali ne. Nato smo analizirali ocenjevalno lestvico, da bi ugotovili, za katere dejavnike učenci ocenjujejo, da so najpomembnejši pri bralnem razumevanju, in za katere ocenjujejo, da niso pomembni. Zatem smo analizirali dva preizkusa znanja, kje smo ocenjevali vsebinsko pravilnost odgovorov ter slovnično pravilnost zapisa odgvorov. Na koncu je sledila analiza odgovorov učiteljev, ki so podali predloge za izboljšanje bralnega razumevanja. Rezultati kažejo, da učenci mislijo, da lahko izboljšamo bralno razumevanje. Dejavniki, ki se učencem zdijo najpomembnejši, so branje različnih knjig, glasno branje, pisanje povzetkov in domače naloge. Kot manj pomembne dejavnike ocenjujejo vsebinsko razlago pri pouku književnosti, kjer razlaga samo učitelj, reševanje logičnih nalog in strožji kriteriji za ocenjevanje. Pri preizkusih bralnega razumevanja se je izkazalo, da učenci vsebino prebranega razumejo, večje težave se pojavijo s slovničnim zapisom odgovora. Učitelji kot predloge za izboljšanje bralnega razumevanja navajajo uporabo bralnih učnih strategij pri pouku, več branja pri pouku, več svobode za učitelja, da lahko prilagodi vsebine.
Keywords: Ključne besede: branje, bralno razumevanje, bralna pismenost, vrste branja, bralna motivacija, predlogi za izboljšanje bralnega razumevanja.
Published: 07.10.2015; Views: 1144; Downloads: 159
.pdf Full text (1,42 MB)

52.
KVALITATIVNI VIDIK PISANJA ZGODBE UČENCEV V DRUGEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Petra Peterka, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Človek se že od rojstva sporazumeva na verbalni in neverbalni ravni. V svojem diplomskem delu sem se osredotočila na štiri komunikacijske sposobnosti, ki so pomembne za otrokov razvoj in njegovo samopodobo ter vključitev v družbo. Kot novorojenček otrok najprej prične sprejemati slušne informacije in jih skozi faze razvoja poslušanja poskuša analizirati, razumeti in se nanje odzvati. Na dejavnike iz okolja se odziva s pomočjo govora, branja in pisanja. Te komunikacijske sposobnosti prične razvijati že v fazi porajajočega se opismenjevanja pred vstopom v šolo. Otrok s spontanim poskušanjem in posnemanjem govorjenja, branja in pisanja razvija osnovne izkušnje, ki so pomembna predstopnja formalnega opismenjevanja. Večje in bolj bogate kot so njihove izkušnje, lažje in hitrejše bo potekalo opismenjevanje. Te štiri komunikacijske sposobnosti pa so močno povezane s človeškim mišljenjem. Misleči človek je sposoben informacijo sprejeti, jo glede na svoja znanja in izkušnje analizirati, jo skozi sporazumevalne kanale prenesti drugim mislečim bitjem in najti pravilno ali vsaj primerno rešitev problema. Vsi novi miselni procesi, ki jih človek ustvari z novimi idejami, so del kreativnega mišljenja. Ustvarjalnost je prisotna v vsakodnevnih opravilih človeka in pri nekaterih je bolj razvita, pri drugih manj. V diplomskem delu se bom usmerila prav na kreativnost in domišljijo otrok pri pisanju, saj me predvsem zanima njihova iznajdljiva in kreativna stran mišljenja ter njihov napredek v določenem obdobju. V empiričnemu delu sledi moja raziskava napredka v kreativnosti, kjer so rezultati in interpretacija učencev petih mariborskih osnovnih šol. Raziskava je potekala v dveh obrobjih, pri čemer je bila v obeh preverjanjih enaka. Pri raziskavi me je zanimal individualni napredek v ustvarjalnosti učencev pri pisanju zgodbe ob sliki glede na kvalitativni vidik pisanja. Rezultate sem nato primerjala še glede na razrede in šole.
Keywords: opismenjevanje, poslušanje, govor, branje, pisanje, kreativnost
Published: 21.04.2015; Views: 638; Downloads: 74
.pdf Full text (1,12 MB)

53.
Jaz pa berem
Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida, 2002, dictionary, encyclopaedia, lexicon, manual, atlas, map

Keywords: začetni pouk, branje, razredni pouk, priročniki
Published: 07.06.2012; Views: 1977; Downloads: 124
URL Link to full text

54.
USPEŠNOST PRAVOPISNIH ZMOŽNOSTI UČENCEV 3. IN 4. RAZREDOV
Melita Verhnjak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Opismenjevanje pomeni naučiti se brati in pisati. Učenci se v devetletni osnovni šoli že precej zgodaj seznanijo z opismenjevanjem. V šoli med drugim spoznavajo branje, pisanje, grafomotoriko pisanja in osnove pravopisa. Vse to sem na opisala v teoretičnem delu. Posebno poglavje sem namenila motnjam branja in pisanja. Učenci se med seboj močno razlikujejo po intelektualnih sposobnostih, motivaciji in še po mnogo drugih dejavnikih. Učiteljevo poznavanje učenčevega predznanja je pomembno, saj lahko na ta način individualizira pouk in spremlja njegov napredek. Namen diplomskega dela je preveriti uspešnost pravopisnih zmožnosti učencev 3. in 4. razredov. V raziskavi so sodelovali učenci štirih mariborskih šol. V empiričnem delu sledijo rezultati in interpretacija moje raziskave, ki sem jo izvajala na štirih mariborskih osnovnih šolah. Pravopisno znanje smo preverjali prvič meseca marca 2011 v tretjem razredu, drugo preverjanje pa sem izvedla v mesecu decembru 2011 z istimi učenci, ki so takrat obiskovali 4. razred. S preizkusom pismenosti sem z deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovala, v kakšni meri so pri učencih razvite pravopisne zmožnosti in kakšen je napredek učencev v roku devetih mesecev. Obe preverjanji sta bili izvedeni z istim preizkusom znanja, saj lahko le tako govorimo o realnem napredku učencev.
Keywords: Grafomotorika, načini usvajanja črk, metode opismenjevanja, pisanje, branje, pravopis, motnje branja in pisanja
Published: 13.07.2012; Views: 2528; Downloads: 158
.pdf Full text (1,80 MB)

55.
ZMOŽNOSTI UČENCEV 2. RAZREDA PRI PISANJU NAREKA IN DOMIŠLJIJSKEGA BINOMA
Katja Ivezić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Otroci se že od rojstva naprej srečujejo z opismenjevanjem doma in v okolju z različnimi bralnimi in pisnimi vzorci; le-ti jim pomagajo pri spoznavanju sveta ter jim omogočajo socialno interakcijo z odraslimi. Ob vstopu v formalni proces opismenjevanja otrok tako v razvoju ni na točki nič. Ko otroci vstopijo v šolo in gredo v prvem triletju osnovne šole skozi fazo opismenjevanja, kar pomeni učenje branja in pisanja, je učiteljeva naloga ta, da z najprimernejšim pristopom (z različnimi metodami opismenjevanja, z grafomotoričnimi vajami in s slušnimi vajami) učencem zagotovi možnost, da bodo postali funkcionalno pismeni bralci. Napredek pri opismenjevanju učitelji lahko spremljajo s pisanjem nareka. Pomembno je, da učenci pišejo isti narek dvakrat v različnih časovnih obdobjih, učitelji pa zabeležijo, katere napake so pri učencu najpogostejše ter katera napaka je bila pri učencu dominantna. V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila opismenjevanje (postopke, metode, motnje) in poudarek namenila predvsem grafomotoriki, pisanju, poslušanju, branju ter različnim motnjam, ki spremljajo posamezne procese, na katere mora biti učitelj zelo pozoren, saj je mogoče, da so jih starši v zgodnjem otroštvu spregledali. Danes je že skoraj v vsakem razredu učenec, ki ima težave v razvoju branja in pisanja; nedvomno pa lahko take težave vplivajo na posameznikove rezultate in uspeh v nadaljnjem izobraževanju. V teoretičnem delu diplomskega dela sem opisala tudi obe preverjanji, in sicer narek ter domišljijski binom, s katerima so se srečali učenci med šolskim letom. V empiričnem delu sem v obliki tabel predstavila rezultate, ki so jih učenci dosegli pri preizkusu pismenosti, ki so ga pisali na začetku šolskega leta, ter napake, ki so jih učenci napravili pri pisanju nareka ob koncu šolskega leta. V obliki tabel sem predstavila tudi rezultate domišljijskega binoma, ki smo jih ocenjevali na podlagi prej zastavljenih kriterijev. Domišljijske binome so učenci pisali konec šolskega leta. S preizkusi znanja sem ugotavljala njihove zmožnost pri pisanju nareka in domišljijskega binoma.
Keywords: Opismenjevanje, grafomotorika, poslušanje, branje, narek, domišljijski binom.
Published: 03.10.2012; Views: 4207; Downloads: 309
.pdf Full text (1,62 MB)

56.
PRIKAZ PODATKOV O DELOVANJU AVTOMOBILA Z UPORABO VMESNIKA OBD-2
Matjaž Cehner, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili avtomobilski diagnostični sistem OBD-II in zgodovino uporabe standarda OBD v avtomobilski industriji. V nadaljevanju je podrobno opisana naša programska oprema za diagnostiko, spremljanje različnih senzorjev v motornem sklopu ter branje in brisanje napak. Program smo implementirali v programskem jeziku C#, s pomočjo razvojnega okolja Microsoft Visual Studio 2010. Za komunikacijo z vozilom smo uporabili vmesnik ELM 327, priključen na računalnik preko bluetootha ali USB serijskega vmesnika. Naša programska oprema je prilagojena vozilom znamke Opel/Vauxhall in Alfa Romeo, vendar bi morala delovati na večini v Evropi prodajanih vozil, mlajših od letnika 2001.
Keywords: OBD, ELM 327, diagnostika avtomobila, ECU, nadzorna enota motorja, branje napak.
Published: 16.11.2012; Views: 1524; Downloads: 270
.pdf Full text (2,50 MB)

57.
PISMENOST OTROK PRED VSTOPOM V ŠOLO
Katja Kunej, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Opismenjevanje je proces, skozi katerega gre vsak človek. Začne se že v predšolskem obdobju, do formalne pismenosti pa pride z vstopom otroka v šolo. Prvi otrokovi spodbudniki v procesu opismenjevanja so vsekakor starši. Otrok jih namreč vidi brati in pisati, kar tudi pri njem spodbudi željo po tem. V obdobju, ko ugotovi, da pisalo pušča sledi, ga to spodbuja, da uporablja različne pisalne pripomočke in podlage. Odrasli moramo otrokovo željo po pisanju potešiti, se z njim pogovarjati ter ga voditi. Tudi vzgojitelji/ce v vrtcu z različnimi vajami in preko iger otroke seznanjajo s črkami, jih učijo poimenovanja posameznih črk ter črkovanja, kjer otrok ugotovi, da ima vsaka črka svoj glas ter z njim povezan tudi grafični zapis. V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila opismenjevanje, kjer sem se najprej osredotočila na vpliv družine na potek opismenjevanja, nato pa sem še podrobneje opisala vse štiri komunikacijske dejavnosti (govorjenje, poslušanje, pisanje, branje). Posebno poglavje sem namenila tudi dejavnikom začetnega opismenjevanja. V empiričnem delu pa sem predstavila in interpretirala rezultate preverjanja, ki sem ga izvajala na dveh mariborskih vrtcih s podružnicami. S preizkusom pismenosti sem z deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo raziskala, v kakšni meri je pri otrocih pred vstopom v šolo razvita stopnja pismenosti in kakšen je napredek učencev v štirih mesecih. Obe preverjanji sem izvedla z istim instrumentarijem, v razmahu štirih mesecev, saj le tako lahko govorimo o realnem napredku otrok.
Keywords: opismenjevanje, govorjenje, poslušanje, pisanje, branje, dejavniki opismenjevanja.
Published: 18.10.2012; Views: 1098; Downloads: 188
.pdf Full text (1,87 MB)

58.
MOTIVACIJA ZA BRANJE LITERATURE
Maša Filipič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomske naloge z naslovom Motivacija za branje literature je ugotoviti, ali so prisotne vse tri dimenzije motivacije za branje literature, in sicer samoučinkovitost pri branju, notranja in zunanja motivacija ter socialno branje. Zanimala nas je tudi korelacija z otrokovo uspešnostjo pri literarnem branju po presoji njegovega učitelja. V teoretičnem delu diplomske naloge je na podlagi znanstvene in strokovne literature opredeljena motivacija v splošnem pomenu besede in štirje pristopi k motivaciji. Ker diplomska naloga govori o bralni motivaciji, pa je opredeljeno branje, tehnike branja, razlogi za branje ter bralni razvoj in bralni modeli. Natančno je opredeljena tudi bralna motivacija, tako notranja kot zunanja. V nadaljevanju je govora še o vplivu domačega okolja in šole na bralno motivacijo ter kako jo razvijati. V empiričnem delu je kot raziskovalni inštrument uporabljen anketni vprašalnik, ki ga je izpolnilo skupno 39 učencev 4. razreda I. osnovne šole Žalec. Ugotovljeno je bilo, da so pri učencih 4. razreda prisotne vse dimenzije motivacije za branje literature. Prav tako obstaja povezanost teh dimenzij z otrokovo uspešnostjo pri literarnem branju po presoji njegovega učitelja.
Keywords: motivacija, branje, vrste branja, razumevanje, bralna motivacija, dejavniki bralne motivacije
Published: 08.11.2012; Views: 2608; Downloads: 348
.pdf Full text (499,40 KB)

59.
UČINKOVITOST PAUKOVE STRATEGIJE PRI SLOVENŠČINI V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Katja Velunšek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Branje v šoli ostaja še vedno najpogostejši način pridobivanja novega znanja in informacij. Učenci se v šoli naučijo tekočega branja, nato pa bralno spretnost uporabijo v funkciji učenja. Branje v funkciji učenja terja, da bralec pozna tudi učinkovite bralne učne strategije, ki mu omogočajo, da informacij ne le spozna, temveč jih zna glede na namen tudi izbrati in učinkovito uporabiti. Velikokrat pa se zgodi, da prebranega ne razumemo ali si ga težko zapomnimo, zato si lahko pomagamo z različnimi bralnimi strategijami. Ena izmed bralnih strategij je kompleksna bralna strategija, ki jo imenujemo Paukova strategija. Primerna je predvsem pri samostojnem učenju iz učbenikov, zlasti pri besedilih, ki vsebujejo precej podrobnosti. Učinkovitost Paukove strategije sem preverila pri učencih 5. razredov na eni izmed koroških osnovnih šol. V empiričnem delu diplomskega dela bom predstavila razlike med učenci, ki so obravnavali neumetnostna besedila s pomočjo Paukove strategije, in tistimi učenci, ki te metode niso spoznali.
Keywords: branje, učenje, bralne strategije, kompleksne bralne strategije, Paukova strategija
Published: 08.11.2012; Views: 2212; Downloads: 165
.pdf Full text (2,13 MB)

60.
PRAVOPISNE ZMOŽNOSTI UČENCEV 5. RAZREDA
Brigita Kokol, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Komunikacija je človekova družbena dejavnost, zato je razvijanje komunikacijskih dejavnosti osnovno težišče pouka. Jezikovne dejavnosti: poslušanje, govorjenje, branje in pisanje predstavljajo integriran jezikovni sistem. Zato je pomemben razvoj vsake izmed dejavnosti. Kajti primanjkljaj pri kateri koli dejavnosti slabi jezikovni sistem. Prav zato so v teoretičnem diplomskem delu vsem štirim komunikacijskim dejavnostim namenjena svoja poglavja. Podrobneje je opisana dejavnost poslušanja. Gre namreč za prvo in najpogostejšo komunikacijsko jezikovno sposobnost, od katere je odvisen razvoj ostalih treh. Pri tem ne gre zapostavljati niti razločujočega poslušanja, ki predstavlja temelj ostalim vrstam poslušanja ter odločilno vpliva na učenje govora in branja. Tako je tudi branje temeljni pogoj za napredovanja otroka v šoli. Še posebej, ko postanejo pisni viri pomembni za učenje. Ob samem usvajanju pisanja se morajo učenci naučiti še številnih pravopisnih pravil. Le-ta so opisana v poglavju o pravopisu. Nekaj strani je namenjenih učnemu načrtu za slovenščino, kjer je med drugim tudi primerjava starega in novega učnega načrta. Namen diplomskega dela je bilo preveriti pravopisno zmožnost učencev 5. razreda. V empiričnem delu sledijo rezultati in interpretacije raziskave razreda, na eni izmed mariborskih osnovnih šol. Raziskava je bila izvedena dvakrat v istem razredu ter z istim besedilom s pravopisnimi napakami, ki so jih morali učenci prepoznati, označiti ter ustrezno popraviti. Le tako je realno in objektivno govoriti o napredku učencev. S tem preizkusom je z deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo bil raziskan individualni napredek učencev v zmožnostih pravopisnih pravil ter razlike v napredku učencev glede na spol v obdobju štirih mesecev. Raziskava je tudi pokazala, da je bil pri večini pravopisnih kriterijev individualni napredek učencev od 1. do 2. preverjanja, prav tako pa tudi, da so bile deklice pri večini pravopisnih kriterijev uspešnejše od dečkov.
Keywords: poslušanje, vrste poslušanja, govorjenje, branje, pisanje, učni načrt, pravopis, besedilo s pravopisnimi napakami
Published: 03.01.2013; Views: 1798; Downloads: 212
.pdf Full text (3,00 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica