| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Sistem za avtomatsko testiranje spletnih aplikacij z uporabo ogrodja selenium
Leon Kutoš, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu se osredotočimo na avtomatsko testiranje spletnih aplikacij. Pri tem uporabimo pristop testiranja bele škatle in ogrodje Selenium. Razvili smo čelni in zaledni podsistem za avtomatsko testiranje, pri čemer je interakcija z uporabo prijaznega uporabniškega vmesnika. Testirali smo tri spletne aplikacije: Aips, Bolho ter Funtech. Pri vseh treh aplikacijah je test bil izveden uspešno. Implementiran sistem prinaša visoko fleksibilnost za testiranje raznolikih spletnih aplikacij in neodvisnost od strojne opreme.
Keywords: Avtomatsko testiranje, spletna aplikacija, test bele škatle, Selenium.
Published: 03.11.2020; Views: 169; Downloads: 21
.pdf Full text (719,70 KB)

2.
Stiskanje črno- belih slik z algoritmi delitve prostora
Satja Lipuš, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Stiskanje je proces zmanjševanja podatkov v pomnilniškem prostoru. V diplomskem delu predstavimo metodo stiskanja črno-belih slik z uporabo algoritmov, ki delijo prostor. Omejili smo se na sledeče tri metode deljenja prostora: enakomerna mreža, štiriško drevo in Kd drevo. Enakomerna mreža temelji na matematičnem modelu enakomerne kartezične mreže. Medtem, ko štiriško drevo rekurzivno deli prostor v štiri podprostore v obliki štiriškega podatkovnega drevesa, katerega vozlišča prestavljajo nadaljnjo delitev v globino. Kd drevo deli prostor v binarno drevo glede na mediano vrednosti, pri čemer vsako nadaljno rekuzijo izmenjuje dimenzijo delitve. Imenovani algoritmi predstavljajo obliko izgubnega stiskanja z različno učinkovitostjo. V diplomskem delu smo primerjali izgubo podatkov pri stiskanju poljubnih slik s predstavljenimi algoritmi in le to kvantitativno ocenili z uporabo metode povrečne kvadratne napake in strukturne podobnosti. Pri rezultatih smo ugotovili, da je pri delitvi prostora optimalna izbira štiriško drevo.
Keywords: stiskanje, razširjanje, črno-bele slike, delitev prostora, podatkovna drevesa.
Published: 14.01.2020; Views: 513; Downloads: 33
.pdf Full text (697,79 KB)

3.
Biološka predobdelava lignoceluloznih materialov z glivami bele trohnobe
Jasna Cizl, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Namen raziskave je bil izvesti predobdelavo piščančjega gnoja z nastiljem, ki je iz mešanice slame in žagovine. Za izboljšanje razmerja C/N smo mešanici piščančjega gnoja z nastiljem dodali še slamo v razmerjih 80:20 in 60:40 (razen mešanice 100:0, ki je brez dodane slame). Predobdelavo smo izvedli z dvema glivama bele trohnobe in sicer z osmojeno bjerkandero (Bjerkándera adústa (BJA)) in z zimsko panjevko (Flammulina velutipes (FL)) ter preko produktov razgradnje spremljali proces glivne predobdelave. Tekom raziskave smo merili količino sproščenega CO₂ v različnih z glivo predobdelanih mešanicah pri različnih časih predobdelave in različnih razmerjih gnoja in slame. Pri dobro preraščenih mešanicah smo spremljali tudi deleže lignina, ogljikovih hidratov ter ekstrahiranega materiala. Ker je v literaturi navedeno, da glive razgradijo lignocelulozo v monosaharide glukozo, ksilozo, manozo, galaktozo, ramnozo in arabinozo, smo ugotavljali še prisotnost monosaharidov. To smo ugotavljali za preraščen nehidroliziran in hidroliziran material z glivo BJA. Za spremljanje količine sproščenega CO₂ in porabljenega kisika smo uporabili CO₂ in O₂ senzorja in plinski kromatograf. Ugotovili smo, da se CO₂ sprošča, vendar je bilo preraščanje gliv neenakomerno, zato je bilo neenakomeeno tudi sproščanje CO₂. Več CO₂ se sprošča pri glivi BJA, ki je tudi bolje preraščala material. Najboljša preraščenost substratov je bila pri mešanici z razmerjem 60:40. Glivi sta preraščali tudi mešanice brez dodatka slame (mešanica 100:0), vendar precej slabše. Količina lignina se zmanjšuje s časom preraščanja, ker glive razkrajajo lignin, delež ogljikovih hidratov pa se povečuje. Z metodo GC-MS nismo uspeli dokazati, da bi glive razgradile lignocelulozo v monosaharide oz. je bila prisotnost monosaharidov pod mejo zaznave za analizo s tako metodo.
Keywords: lignocelulozni material, predobdelava, glive bele trohnobe, proizvodnja CO₂, monosaharidi, količina lignina
Published: 05.10.2018; Views: 455; Downloads: 74
.pdf Full text (3,26 MB)

4.
Vpliv predobdelave piščančje stelje z glivami na proizvodnjo bioplina
Maša Makovec, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Stelja iz piščančjega gnoja z žagovino je agroživilski ostanek, ki se lahko uporablja kot substrat za proizvodnjo bioplina. Agroživilski ostanki vsebujejo lignocelulozo, ki je težko biološko razgradljiva. Lignin kot sestavino lignoceluloznih materialov bakterije v procesu anaerobne digestije težko razgradijo. Z odstranitvijo lignina imajo bakterije dostop do hranil, hemiceluloze in celuloze in na ta način se proces mikrobiološke razgradnje olajša. Vsebnost lignina lahko zmanjšamo z različnimi metodami predobdelave. Namen diplomske naloge je ugotoviti ali predobdelava substrata z glivami izboljša donos bioplina in hkrati ugotoviti tudi učinkovitost procesa anaerobne digestije. Izvedli smo preraščanje stelje, ki vsebuje piščančji gnoj z žagovino z dvema vrstama gliv bele trohnobe, zimsko panjevko (Flammulina velutipes) in osmojeno bjerkandero (Bjerkandera adusta). Glivno predobdelavo smo izvedli tudi pri mešanicah, kjer smo piščančjemu gnoju z žagovino dodali še pšenično slamo v razmerju 60 % piščančjega gnoja z žagovino in 40 % pšenične slame. Eksperiment smo izvedli pri treh različnih časih preraščanja, in sicer po štirih, sedmih in desetih dneh. Izkazalo se je, da glivi slabo preraščata piščančji gnoj z žagovino, zimska panjevka pa slabo prerašča tudi mešanice z dodatkom slame. Za nadaljnji proces anaerobne digestije smo tako uporabili le mešanice iz 60 % piščančjega gnoja z žagovino in 40 % pšenične slame preraščene z glivo osmojeno bjerkandero. V proces smo vključili dobro in slabo preraščene mešanice pri treh časih preraščanja. Za kontrolo smo uporabili mešanice iz 60 % starega oz. svežega piščančjega gnoja z žagovino in 40 % pšenične slame. Zanimalo nas je tudi koliko bioplina nastane iz samega inokuluma. Spremljali smo dnevni volumen bioplina, sestavo bioplina in pH fermentacijskih mešanic. Rezultati kažejo, da je optimalni čas predobdelave za proizvodnjo bioplina in metana štiri dni. Bolje preraščene mešanice dosegajo boljše rezultate v primerjavi s slabo preraščenimi mešanicami samo ob prvem času preraščanja (po štirih dneh). Največ bioplina je proizvedla slabo preraščena mešanica, ki je bila deset dni izpostavljena delovanju osmojene bjerkandere. Največjo količino metana pa je proizvedla bolje preraščena mešanica, ki smo jo preraščali štiri dni. Ugotovili smo, da daje star piščančji gnoj večji donos bioplina in metana v primerjavi s svežim piščančjim gnojem.
Keywords: predobdelava, biološka predobdelava, glive bele trohnobe, lignoceluloza, anaerobna digestija, proizvodnja bioplina
Published: 05.10.2018; Views: 546; Downloads: 59
.pdf Full text (2,32 MB)

5.
POVOJNA DRAMA V NEMŠKI IN SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI S POUDARKOM NA EPSKI DRAMI BERTOLTA BRECHTA IN MATEJA BORA
Petra Ropert, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Pričujoče diplomsko delo obravnava epsko dramo v nemški in slovenski književnosti v obdobju po 2. svetovni vojni, natančneje v letih 1945-1950. Epska drama se korenito razlikuje od klasične drame. V Nemčiji je bila njena prisotnost bolj izrazita, v slovenski dramatiki pa ni veliko napisanega o tem. Slovenska dramska tradicija se je razlikovala od nemške, zato je pomembno osvetliti razvoj nemške in slovenske dramatike v letih po 2. svetovni vojni. Raziskala sem, kako se je ta zvrst dramatike uveljavljala v literarnem ustvarjanju in v čem se je epska drama v nemški in slovenski književnosti v obravnavanem obdobju razlikovala od klasične oziroma tradicionalne drame in kako se je ta zvrst dramatike uveljavila v obeh literarnih sistemih. Na primeru dveh izbranih dram, Der kaukasische Kreidekreis (Kavkaški krog s kredo) Bertolta Brechta in Bele vode Mateja Bora, sem z ozirom na obe dramski poetiki osvetlila podobnosti in razlike v razvoju nemške in slovenske povojne dramatike.
Keywords: Bertolt Brecht, Matej Bor, Der kaukasische Kreidekreis, Bele vode, poetika klasične drame, poetika epske drame
Published: 27.07.2016; Views: 633; Downloads: 58
.pdf Full text (661,67 KB)

6.
TRANSPORTNA EMBALAŽA
Katja Debevc, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je razdeljeno na šest poglavij. V prvem poglavju je opredeljen namen in cilj diplomskega dela, uporabljene naloge obdelave in raziskovanja ter kompozicija dela. V drugem poglavju bomo predstavili embalažo in njene funkcije ter opredelili predpise v zvezi z embalažo in standardizacijo na tem področju. V tretjem poglavju bomo opisali vrste embalaž glede na uporabljene materiale in njihove lastnosti. Četrto poglavje opisuje uporabo ustrezne embalaže za posamezne vrste blaga. Transportno embalažo, njeno zlaganje na transportne pripomočke, označevanje embalaže in embalažo prihodnosti bomo opredelili v petem poglavju. V šestem poglavju na kratko povzamemo bistvo ter ključne ugotovitve diplomskega dela.
Keywords: Embalaža in pakiranje, Embalažne palete, Transportna embalaža, Plastična embalaža, Papirna in kartonska embalaža, Kovinska embalaža, Steklena embalaža, Lesena embalaža, Tekstilna embalaža, Embalaža bele tehnike
Published: 08.04.2016; Views: 1425; Downloads: 311
.pdf Full text (1,56 MB)

7.
8.
Učinek bele halje pri ambulantnem merjenju krvnega tlaka
Dominika Peganc, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišče. V diplomskem delu smo predstavili učinek bele halje in hipertenzijo bele halje ter vpliv, ki ga imata pri obravnavi arterijske hipertenzije. Opisali smo stres in anksioznost ter ostale dejavnike, ki prispevajo k fenomenu bele halje. Namen raziskave je bil oceniti učinek bele halje in pri pacientih ugotoviti dejansko razliko v vrednostih krvnega tlaka in pulza izmerjenih pri zdravniku in medicinski sestri, upoštevajoč starost in spol. Nenazadnje smo želeli predstaviti tudi vlogo medicinske sestre pri merjenju krvnega tlaka. Metodologija. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodi z uporabo strukturirane tabele, kamor smo vpisovali rezultate dveh merjenj krvnega tlaka, prvega s strani medicinske sestre, drugega s strani zdravnice. Sodelovalo je 50 pacientov Poliklinike Spera v Mariboru. Rezultati. Vrednosti krvnega tlaka in pulza so bile višje, ko je meritve izvajala zdravnica. Vrednosti sistoličnega krvnega tlaka so bile povprečno višje za 9,9 mmHg (p < 0,000), vrednosti diastoličnega krvnega tlaka za 5,1 mmHg (p < 0,000), vrednosti pulza pa za 4,2 utripe/min (p < 0,000) v primerjavi z meritvami medicinske sestre. Klinično pomembna razlika med merjenji zdravnice in medicinske sestre se pri sistoličnem krvnem tlaku kaže pri 46 % pacientov, ki so pri merjenju s strani zdravnice dosegali vrednosti nad 10 mmHg, v primerjavi z meritvami medicinske sestre, pri merjenju diastoličnega krvnega tlaka pa se ta razlika kaže pri 12 % pacientov. Pri merjenju pulza pa je klinično pomembna razlika izražena pri 12 % pacientov, kjer se je pulz povečal za 9 udarcev/minuto ali več. Povišanje krvnega tlaka, predvsem sistoličnega krvnega tlaka, ko je meritve izvajala zdravnica, je bilo izrazitejše pri pacientih, starih 65 let ali več, razlika v vrednostih krvnega tlaka in pulza med spoli pa je sicer majhna, vendar izrazitejša pri ženskah. Sklep. Vrednosti krvnega tlaka in pulza so višje, ko meritve izvaja zdravnik, zato je vloga medicinske sestre pri merjenju krvnega tlaka toliko bolj pomembna, saj skupaj s prepoznavanjem in upoštevanjem pojava učinka bele halje pripomore k ustrezni obravnavi arterijske hipertenzije.
Keywords: arterijska hipertenzija, učinek bele halje, hipertenzija bele halje, merjenje krvnega tlaka, stres, medicinska sestra
Published: 22.08.2014; Views: 2303; Downloads: 124
.pdf Full text (903,70 KB)

9.
Modeli internacionalizacije podjetij na indijskem trgu gospodinjskih aparatov
Klavdija Ključevšek, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Glavni namen magistrskega dela je preučiti vstop proizvodnega podjetja na zanj še neznani indijski trg bele tehnike. Podjetje, ki je zelo uspešno na domačem in evropskem trgu, želi izkoristiti svojo poslovno priložnost, ki jo ponuja vstop na indijski trg. Podjetje se zaveda, da mora v korak s časom in v korak s konkurenti, kar pomeni razvijati se in izkoristiti vse priložnosti, ki jih ta trg ponuja. Vstop na trg druge države, še posebno takšen, kot je Indija, predstavlja velik izziv in tveganje, obenem pa lahko bistveno poveča prodajo in poslovno krepitev podjetja. Raziskava je pokazala, da je vstop na novi trg zelo zahteven postopek, ki zahteva preučitev in analizo številnih dejavnikov, preden se podjetje odloči za tovrsten korak. Odločitev za vstop na novi trg postavlja podjetja pred številne nevarnosti in pasti, ki jih na domačem, lokalnem trgu ni deležno in vajeno, zato je poznavanje temeljnih značilnosti tujega trga bistvenega pomena za uspešno in dobičkonosno poslovanje.
Keywords: Ključne besede: Gorenje, indijski trg bele tehnike, značilnosti indijskega okolja, industrija bele tehnike, modeli vstopa na indijski trg, tržna raziskava.
Published: 23.02.2012; Views: 1588; Downloads: 238
.pdf Full text (1,29 MB)

10.
SISTEM ODDALJENEGA IZVAJANJA PROCESOV POVEZANIH APARATOV BELE TEHNIKE
Gregor Štumpfel, 2011, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo obravnavali drugačen pristop k izvedbi sistema povezanih aparatov bele tehnike. Klasična izvedba sistema povezanih aparatov omogoča samo daljinski nadzor nad njihovim delovanjem. Pri sistemu z oddaljenim izvajanjem aplikacijskih procesov pa oddaljeni strežnik opravlja tudi naloge, ki jih v klasičnih povezanih sistemih izvaja vgrajeni mikrokrmilniški sistem posameznega povezanega aparata bele tehnike. V ta namen smo najprej preučili procese, ki jih opravlja vgrajeni mikrokrmilniški sistem komercialnih aparatov bele tehnike. Te smo nato razdelili na aplikacijske procese krmiljenja in regulacije, ki jih bomo izvajali na oddaljenem strežniku našega sistema, ter na vhodno-izhodne procese, ki bodo ostali implementirani v vgrajenem mikrokrmilniškem sistemu povezanega aparata bele tehnike. Nato smo opisali metodo predelave komercialnih izvedb aparatov bele tehnike v povezljive aparate primerne za uporabo v našem sistemu. Podrobneje smo preučili arhitekturo naše izvedbe sistema povezanih aparatov bele tehnike z oddaljenim izvajanjem aplikacijskih procesov in implementacijo oddaljenega strežnika aplikacijskih procesov. Za potrebe delovanja sistema smo razvili komunikacijski vmesnik, ki skrbi za prenos podatkov med povezanimi aparati in oddaljenim strežnikom. Uspešnost izvedbe sistema z oddaljenim izvajanjem aplikacijskih procesov smo nato ocenili z opazovanjem rezultatov izvajanja osnovnih nalog aparatov bele tehnike našega sistema. Na koncu pa smo se posvetili še varnostnim vidikom izvajanja aplikacijskih procesov aparatov bele tehnike na oddaljenem strežniku.
Keywords: aparati bele tehnike, strežnik procesov, krmiljenje, regulacija, oddaljeno vodenje procesov, izvajanje v oblaku, tcp/ip, spletno omrežje, vgrajeni mikrokrmilniški sistemi
Published: 31.01.2012; Views: 1936; Downloads: 156
.pdf Full text (13,72 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica