| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 16
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
SPOSOJENKE V ANGLEŠKEM JEZIKU
Katja Jug, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Angleški jezik danes velja za najbolj razširjen jezik na svetu in tudi največji darovalec besed. Veliko jezikov prevzema besede iz angleščine. Kakorkoli, angleščina je skozi zgodovino tudi prevzela na tisoče besed iz tujih jezikov. Prevzemanje besed je zelo razširjen sociolingvistični pojav v razvoju jezika. Besede, ki so prenesene iz enega jezika v drugega, se imenujejo sposojenke. Stara angleščina je bila v primerjavi s srednjo in moderno angleščino dovolj okretna in sposobna izpeljati nove besede iz domačega besednega zaklada. Pozneje pa se je govorcem zdelo lažje prevzeti že obstoječe besede, kot pa ustvarjati nove. Eden izmed argumentov, ki govori v prid sposojenkam je obogatitev jezika in sposobnost izražati izpopolnjene ideje in koncepte, tako kot so to sposobni izražati klasični jeziki. Pravzaprav je bilo v angleščini v primerjavi z nekaterimi drugimi jeziki dokaj malo nasprotovanja sposojenkam. Latinščina in francoščina sta v vsej zgodovini prispevali največ besed v angleški jezik. Besede iz latinščine, ki so vstopile v staro in srednjo angleščino, so bile v glavnem povezane s področji vojskovanja, trgovanja, kmetijstva, hrane in s tistimi področji človekovega živjenja, kjer so bili Romani vzor kot višja kultura. Veliko latinskih izrazov s področja cerkve in duhovnih dejavnosti je bilo v angleščino sprejetih preko keltskega jezika in na račun krščastva, ki so ga sprejeli Angleži. Še vedno se mnogi učenjaki obrnejo k latinščini, ko potrebujejo izraz za nov koncept ali izum. Pritok besed iz francoščine v angleščino se je začel po normanski osvojitvi leta 1066, ko je francoščina nadomestila angleščino v javnosti in postala uraden jezik vlade, uprave, sodišč in višji normaskih slojev. Vse do časa moderne angleščine je angleščina prevzela iz francoščine veliko izrazov, povezanih s področji vlade, uprave, vojaških zadev, zakona, umetnosti, znanosti, kot tudi mode, hrane in zabave. Francoščina je namreč v osemnajstem in devetnajstem stoletju veljala za jezik kulture, prestiža in civilizacije. V času moderne angleščine, od leta 1500 naprej, besede iz tujih jezikov še kar vstopajo v angleščino, vendar angleščina prevzema besede iz vse manj znanih, celo eksotičnih jezikov. Sposojenke, ki so prišle v angleščino do dandanes, pokrivajo večino področij človekovega življenja in delovanja, vključno s politiko, vlado, vojsko, družbo, kulturo, umetnost in religijo. Prevzete so predvem besede, ki so povezane z eksotičnimi idejami, koncepti in stvarmi oziroma imena stvari, ki so tujega izvora. Glede besedne vrste sposojenk je treba omeniti, da so samostalniki in samostalniške besedne zveze bolj pogoste kot slovnične besede. To je mogoče razložiti s pomočjo glavnih vzrokov za prevzemanje, in sicer s potrebo po sposojenkah za poimenovanje novih stvari in obogatitvijo besedišča tistega jezika, ki prevzema. Več kot 50 odstotkov vseh angleških besed je prevzetih iz latinščine in francoščine. Preostale besede so bodisi domače oziroma anglosaškega izvora ali pa prevzete iz drugih jezikov (japonščine, kitajščine, italijanščine, španščine, skandinavskih jezikov, nemščine, nizozemščine idr.). Velika večina sposojenk pa se vendarle ne pojavlja v vsakdanjem govoru oziroma so omejene na določen strokovni jezik. Osnovno besedišče angleščine še vedno sestavljajo večinoma domače oz neprevzete besede.
Keywords: angleški jezik, sociolingvistika, jezikovni stiki, sposojenke
Published: 17.11.2009; Views: 3130; Downloads: 264
.pdf Full text (601,43 KB)

2.
ANGLEŠKI GLAGOLI V SEDMIH IN DEVETIH RAZREDIH SLOVENSKIH OSNOVNIH ŠOL
Mojca Hvauc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V večini slovenskih osnovnih šol je angleščina eden izmed obveznih predmetov v drugem in tretjem triletju. V tem času se od učencev pričakuje, da spoznajo značilnosti in kulture dežel, v katerih se govori angleški jezik. Učenci se naučijo, da je angleščina sredstvo sporazumevanja med različnimi narodi. V učnem načrtu je za učence ob koncu osnovnošolskega šolanja predvideno obvladovanje vsakdanje komunikacije v angleškem jeziku. Za uspešno komunikacijo je treba, da učenci spoznajo temeljna pravila, s pomočjo katerih naj tvorili slovnično pravilne stavke, ter s tem izboljšali svojo govorno sporazumevanje z drugimi v angleškem jeziku. V teoretičnem delu so zajeti glagolski časi, katere učenci usvajajo predvsem v 7. razredu. Tukaj spoznavajo temeljne angleške glagolske čase. V nadaljevanju je znanje učencev 7. razreda primerjano z znanjem učencev 9. razreda, ki so to znanje postopoma utrdili in nadgradili. Zanimalo nas je, ali učenci 9. razredov snov res obvladajo bolje kot učenci 7. razredov. V diplomskem delu je teoretičen del podkrepljen z empirično raziskavo. Le — ta je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika, sestavljenega iz številnih primerov v različnih glagolskih časih, ki smo jih zbrali iz učbenikov in delovnih zvezkov, ki se najpogosteje uporabljajo za poučevanje angleščine v sedmih in devetih razredih slovenskih osnovnih šol. Raziskava je pokazala, da učenci 9. razredov v večjem deležu kot učenci 7. razredov poznajo pravila za tvorjenje glagolskih časov. Dejstvo je, da se z vajo in utrjevanjem doseže tvorba pravilnih stavkov. Zaključimo lahko, da učenci z leti svoje znanje angleških glagolov in glagolskih časov res utrdijo, nadgradijo in pravilneje uporabljajo.
Keywords: učenci, osnovna šola, znanje, glagoli, angleški jezik, primerjava
Published: 19.03.2010; Views: 2931; Downloads: 178
.pdf Full text (492,96 KB)

3.
ITALIJANSKE BESEDE V ANGLEŠKEM JEZIKU
Natalija Ferčec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Sposojenke predstavljajo pomemben del angleškega jezika. Skozi zgodovino angleškega jezika in kulture je veliko faktorjev prispevalo k prevzemu novih besed iz drugih jezikov. V prvem delu diplomskega dela je kratka predstavitev zgodovine angleškega jezika. Orisane so tako zgodovinske in družbene okoliščine kot tudi značilnosti angleškega jezika v različnih obdobjih. V nadaljevanju diplomskega dela sta predstavljeni obdobji v zgodovini angleškega jezika, ki sta bili najpomembnejši za prenos italijanskih besed v angleški jezik. V tretjem delu so navedeni razlogi za sposojanje ter italijanske besede v angleškem jeziku. Besede so razdeljene v različne kategorije glede na njihov pomen. Pri vsaki besedi je navedena definicija besede, njen izvor in primer uporabe v povedi. Zadnji del diplomskega dela predstavlja zaključke, do katerih sem prišla, ko sem preučevala, kdaj so bile posamezne besede prevzete iz italijanskega v angleški jezik.
Keywords: angleški jezik, zgodovinske okoliščine, sposojenka, prevzemanje tujih besed, etimologija.
Published: 13.05.2010; Views: 1904; Downloads: 100
.pdf Full text (661,53 KB)

4.
Angleške sposojenke v nemškem jeziku
Jerneja Novak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V zgodovinskem razvoju katerega koli jezika lahko opazimo vplive drugih jezikov. Gre za proces izposojanja — bodisi iz besednega zaklada, oblikoslovja, skladnje, semantike ali z drugih področij jezika, pri čemer igra angleški jezik kot svetovni jezik posebno vlogo. To diplomsko delo ugotavlja, v kolikšni meri vpliva angleški jezik na nemškega, pri čemer se osredotoča predvsem na besedišče. Proces, ki vodi do označevanja besede kot sposojenke iz katerega koli jezika, pa je dolgotrajen in vodi skozi različne stopnje. O sposojenki govorimo šele, ko je ta beseda bolj ali manj prilagojena ciljnemu jeziku in se pojavi v slovarjih tega jezika. Kot izhodišče za vpogled v nabor besed angleškega izvora je služil nemški slovar osnovnega besedišča PONS Basiswörterbuch. Sposojenke, ki se v njem pojavljajo, so razvrščene po naslednjih tematskih sklopih: Splošne besede, Glasba, Politika in ekonomija, Računalništvo in Šport. Analiza teh besed temelji na etimoloških podatkih in primerih rabe in na primerjavi pomena besede v sistemu izhodiščnega in ciljnega jezika. Ker pa je angleško besedišče najbližje predvsem mlajšim generacijam, prinaša empirični del tega diplomskega dela korpus besedišča angleškega izvora ene najbolj popularnih revij za mladostnike v nemško govorečem prostoru — »Bravo«. Primeri, vzeti iz omenjene revije, kažejo na širok razpon rabe besed angleškega izvora (od tujk do sposojenk).
Keywords: Ključne besede: angleški jezik, nemški jezik, sposojenke, prevzemanje tujih besed, revija Bravo
Published: 27.07.2010; Views: 2360; Downloads: 104
.pdf Full text (490,26 KB)

5.
PRVINE PREKMURŠČINE V IZGOVORJAVI ANGLEŠČINE V PREKMURJU
Nuša Grah, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Pričujoče diplomsko delo raziskuje vprašanje vpliva prekmurskega narečja na izgovorjavo angleščine pri prekmurskih dijakih in učencih v soodvisnosti od lastnosti učencev, ameriške angleščine in različnih psiholoških dejavnikov. V teoretičnem delu so po poglavjih predstavljene glasoslovne značilnosti prekmurskega narečja in glasoslovne značilnosti angleškega jezika, v zadnjem segmentu teoretičnega dela pa so te primerjane in ponazorjene s primeri. Teoretska izhodišča o vplivu dialekta na tuj jezik so podkrepljene z rezultati v praktičnem delu. V raziskovalnem delu sta uporabljeni dve raziskovalni metodi, in sicer protistavnost in analiza napak. Ključni del raziskave predstavljajo posnetki angleške izgovorjave učencev in dijakov v Prekmurju, ki prihajajo iz dveh šol. Posnetki učencev in dijakov so transkribirani po slušnem vtisu, rezultati pa so predstavljeni po kategorijah in glede na glasovna okolja. Z dobljenimi rezultati dokazujemo močan vpliv prekmurskega dialekta na izgovorjavo angleščine pri učencih in dijakih, ki so sodelovali v raziskavi. Poleg tega smo nekatere podatke o izgovorjavi angleščine učencev in dijakov pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, katerega namen je bil spoznati, ali se učenci in dijaki zavedajo vpliva narečja na tuj jezik in kolikšno mero pozornosti namenjajo pravilni izgovorjavi angleščine. Za analizo teh podatkov smo uporabili deskriptivno metodo. Rezultati diplomskega dela bodo lahko v pomoč tako učencem kot učiteljem angleščine pri izgovorjavi angleščine.
Keywords: prekmursko narečje, angleški jezik, glasoslovje prekmurskega narečja, glasoslovje angleškega jezika, dialektologija, fonetika, fonologija, medjezik, protistavnost, analiza napak
Published: 14.12.2012; Views: 1705; Downloads: 297
.pdf Full text (2,63 MB)

6.
PODPORA UČITELJEV UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI PRI ANGLEŠKEM JEZIKU
Lea Bračko, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga se ukvarja s problematiko vzgojno-izobraževalnega dela z učenci z učnimi težavami v osnovnih šolah. Poudarek je na vodilnem strokovnem in političnem konceptu vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami – vključujoči šoli, v tem pa na dveh nepogrešljivih vlogah učitelja, in sicer učitelja kot osebnosti in učitelja kot strokovnjaka. V teoretičnem delu so z vidika različnih pedagoških disciplin uvodoma prikazane temeljne vloge današnjega učitelja, kar v osnovi zadeva tudi področje posebnih potreb. Posebej je izpostavljeno učenje in poučevanje tujega jezika. Nadalje so predstavljena pojmovanja učne neuspešnosti in učnih težav v preteklosti in danes, podana pa je tudi osnovna opredelitev skupine učencev z učnimi težavami. Sledi predstavitev inkluzivne vzgoje in izobraževanja v sodobnih šolskih sistemih ter odgovornosti in hkrati pomen pozitivnih stališč učitelja znotraj nje. V nadaljevanju je opisan kontinuum podpore učitelja učencem z učnimi težavami kot ga predvideva slovenski petstopenjski model s poudarkom na učiteljevi dobri poučevalni praksi. Glede na naslovno tematiko so podana tudi izbrana priporočila za nudenje podpore učencem z učnimi težavami pri angleškem jeziku. Empirični del raziskuje različne oblike podpore tem učencem glede na mestni in vaški okoliš osnovne šole. Podatki so zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, v vzorec pa je vključenih 47 učiteljev angleškega jezika, ki poučujejo v mariborski regiji. Izsledki raziskave kažejo, da so nekatere splošne in specifične oblike pomoči, ki so v teoretičem delu predstavljene kot učinkovite, relativno slabo izkoriščene. Učitelji nadalje ocenjujejo delovanje tima na tem področju kot zelo dobro, medtem ko s sodelovanjem s starši niso najbolj zadovoljni. Kot najpogostejše ovire pri nudenju podpore zaznavajo slabe učne navade učencev, sposobnost reševanja vedenjskih, socialno emocionalnih problemov ter strokovno usposobljenost za izvajanje pomoči pri pouku. Pokazalo se je, da v tem okviru med mestnimi in vaškimi šolami ne prihaja do statistično pomembnih razlik. Izpeljani so nekateri predlogi za prakso.
Keywords: učitelj kot osebnost, konstruktivizem, učna ne/uspešnost, splošne in specifične učne težave, inkluzija, kontinuum podpore učitelja, dobra poučevalna praksa, angleški jezik
Published: 27.03.2013; Views: 2206; Downloads: 318
.pdf Full text (504,36 KB)

7.
UPORABA MEDIJEV PRI POUKU ANGLEŠČINE NA NIŽJI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
Nina Valentan, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Uporaba medijev pri pouku angleščine na nižji stopnji osnovne šole v prvem teoretičnem delu predstavi uporabo angleščine kot prvega tujega jezika na nižji stopnji OŠ, vključevanje posameznega medija v proces poučevanja, vlogo učiteljev pri uporabi določenega medija in s tem vpliva posameznega medija na splošno znanje učencev nižjih razredov osnovnih šol. Namen empiričnega dela v diplomski nalogi pa je bil raziskati dejavnike, ki vplivajo na uporabo avdio ter avdio vizualnih medijev pri učenju angleščine kot tujega jezika ter analizirati pogostost uporabe posameznega medija pri poučevanju. Uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Vzorec je obsegal 46 učiteljev angleškega jezika na nižji stopnji osnovne šole. Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji aktivno vključujejo medije v izobraževalni proces angleškega jezika v nižjih razredih osnovne šole. Večina učiteljev le-te uporablja večkrat tedensko pri pouku. Najpogosteje pa jih uporabijo z namenom, da učencem predstavijo učno snov natančno in nazorno. Računalnik in internet sta medija, ki ga mlajši učitelji najpogosteje uporabijo pri pouku na nižjih stopnjah, medtem ko sta CD in DVD predvajalnik medija, ki ga pogosteje uporabljajo starejši učitelji. Tendence kažejo, da je uporaba kasetofona vse manj uporabna. Večina učiteljev meni, da je opremljenost osnovnih šol z določenimi mediji dobra in da uporaba določenega medija prispeva k boljšemu znanju učencev.
Keywords: - osnovna šola - učitelji - angleški jezik kot prvi tuji jezik - mediji - strokovna usposobljenost
Published: 24.02.2014; Views: 1301; Downloads: 138
.pdf Full text (893,56 KB)

8.
Poučevanje angleškega jezika s pomočjo pesmi na razredni stopnji OŠ
Marija Kristan, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga povzema teoretična izhodišča o kognitivnih, psiholoških, razvojnih in socialnih lastnostih učencev, ki se prvič srečajo z angleškim jezikom, njihov način pridobivanja tujega jezika in zakaj so prav pesmi tiste, ki so učencem v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju (VIO) tako blizu. Učenci s pomočjo pesmi spoznavajo različne kulture, v katerih so le-te nastale, in širijo svoja obzorja. Ob poslušanju ali petju pesmi se zabavajo, sprostijo, radi ob njih zaplešejo, v šoli pa jih pesmi motivirajo tudi za nadaljnje delo. Dosedanje teorije in različne raziskave govorijo o prednostih poučevanja angleškega jezika s pomočjo pesmi, saj te pripomorejo k boljši zapomnitvi in izgovorjavi. Namen naše raziskave je ugotoviti pomen poučevanja angleškega jezika s pomočjo pesmi v 1. VIO v slovenskih OŠ oz. natančneje v 1. razredu, saj takšna raziskava še ni bila izvedena v Sloveniji. Predstavljena je prednost poučevanja angleškega jezika s pomočjo angleških pesmi na zapomnitev angleških jezikovnih vsebin in njihovo natančno izgovorjavo. Temeljne ugotovitve naše raziskave, ki je zajemala 230 učencev 1. razreda in je potekala od oktobra 2010 do maja 2011, so, da so bili učenci eksperimentalne skupine (ES), ki so se angleških jezikovnih vsebin učili predvsem s pomočjo angleških pesmi, v prednosti pri zapomnitvi vsebin in tudi v njihovi izgovorjavi pred učenci kontrolne skupine (KS), ki so se enakih vsebin učili na tradicionalni način. Rezultati so pokazali, da so učenci ES pri preverjanju znanja dosegli boljše rezultate od učencev KS tako pri zapomnitvi angleških jezikovnih vsebin kot tudi pri njihovi pravilni izgovorjavi. Iz tega smo zaključili, da učenje angleškega jezika s pomočjo pesmi pripomore h kakovostnejši zapomnitvi in boljši izgovorjavi angleških vsebin. Učiteljem, ki poučujejo angleški jezik na razredni stopnji OŠ, pa predlagamo naj k poučevanju angleškega jezika čim pogosteje vključujejo pesmi, saj je kvalitetno znanje tujih jezikov v današnjem času globalizacije postalo že skoraj nuja in ne več le prednost.
Keywords: angleški jezik na razredni stopnji OŠ, pesmi pri poučevanju angleškega jezika, zapomnitev jezikovnih vsebin s pomočjo pesmi, natančna izgovorjava jezikovnih vsebin
Published: 08.06.2015; Views: 1378; Downloads: 300
.pdf Full text (1,46 MB)

9.
RAZVOJ IN UPORABA MODELA E-IZOBRAŽEVANJA ANGLEŠKEGA POSLOVNEGA JEZIKA
Alenka Tratnik, 2015, doctoral dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji so uvodoma predstavljeni teoretični vidiki e-izobraževanja, opredeljena različna pojmovanja e-izobraževanja, od splošnih do bolj specifičnih, opisujemo pa tudi poglavitne značilnosti in različne oblike e-izobraževanja. Nadalje predstavljamo začetke in razvoj e-izobraževanja od študija na daljavo do sodobnih oblik mobilnega izobraževanja ter ključne razlike med klasičnim načinom izobraževanja v učilnici in e-izobraževanjem. E-izobraževanje se pojavlja v različnih izvedbenih modelih, ki jih po posameznih fazah razvoja predstavljamo v poglavju o modelih izobraževanja, prikazujemo pa tudi prednosti in pomanjkljivosti e-izobraževanja ter vlogo in kompetence različnih udeležencev e-izobraževanja. Specifičnost tujejezikovnega poučevanja zahteva uporabo drugačne metodike. Razvoj različnih metod za učenje in poučevanje angleščine ter razlogi za prelom od klasičnega načina izobraževanja so pojasnjeni iz različnih zornih kotov, teoretičnega, praktičnega kakor tudi z vidika uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Eno od osrednjih poglavij naloge predstavlja razvoj modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika, kjer se osredotočamo na opredelitev ciljev, pogojev in izhodišč za eksperimentalno uvedbo modela v pedagoški proces na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede ter razčlenjujemo posamezne faze razvoja modela. Poglobljeno se lotevamo tudi predstavitve zgradbe modela z opisom vsebine, študijskih gradiv in posameznih učnih aktivnosti. V empiričnem delu naloge analiziramo rezultate raziskave o testiranju modela, kjer smo ovrgli dve od treh zastavljenih hipotez, saj smo ugotovili statistično pomembne razlike med skupino, ki se je izobraževala prek modela e-izobraževanja, in skupino, ki je imela le klasično izobraževanje. Podatke za raziskavo smo pridobili z anketo o zadovoljstvu, kakovosti in uporabnosti modela e-izobraževanja, o vplivih na učni dosežek, o motivacijskih dejavnikih za učenje in o odnosu do predmeta oz. učenja poslovne angleščine. Posebna pozornost je bila pri testiranju modela usmerjena na stopnjo zadovoljstva udeležencev z izvedbo izobraževanja, oceno udeležencev glede strukture modela, zanimivosti in privlačnosti učnih vsebin ter aktivnosti, odgovorili pa smo na tudi vprašanje, kako model izpolnjuje svojo funkcijo in kakšen je njegov vpliv na učinkovitost e-izobraževanja.
Keywords: e-izobraževanje, model e-izobraževanja, klasično izobraževanje, poslovni angleški jezik, učno okolje Moodle
Published: 13.10.2016; Views: 1579; Downloads: 136
.pdf Full text (3,21 MB)

10.
ZNANJE TUJEGA JEZIKA V OSNOVNI ŠOLI: PRIMERJAVA SLOVENIJE, ŠPANIJE IN ŠVEDSKE.
Eva Jazbec Leber, 2016, master's thesis

Abstract: Povzetek Namen magistrskega dela je predstaviti pridobivanje znanja tujega jezika v osnovni šoli. V teoretičnem delu magistrske naloge smo se osredotočili na pridobivanje znanja angleščine kot prvega tujega jezika. Predstavili smo mišljenje, miselne zmožnosti in tuji jezik; temu poglavju sledi poglavje o znanju in tujem jeziku. Teoretični del smo zaključili s poglavjem o osnovnošolskem procesu poučevanja in učenja angleškega jezika v Sloveniji, Španiji in na Švedskem. Proučili smo učne načrte za učenje in poučevanje angleškega jezika ter jih med seboj primerjali, pri čemer smo ugotovili, kako se učni načrti med državami razlikujejo ter kakšen vpliv imajo na uspešnost slovenskih, španskih in švedskih učencev. V empiričnem delu magistrske naloge smo preverili znanje angleškega jezika na razredni in predmetni stopnji osnovne šole. Cilj raziskave je bil testiranje učencev dveh starostnih skupin iz treh različnih držav, s čimer smo ugotovili, kako njihove učne izkušnje na področju angleškega jezika vplivajo na znanje le-tega. Raziskava je potekala v Sloveniji, Španiji in na Švedskem. Iskali smo razlike v znanju angleškega jezika glede na državo in razred (starost učencev). Zanimala nas je razlika v znanju učencev 4. in 6. razreda v Sloveniji, Španiji in na Švedskem. Rezultate smo pridobili s pomočjo testa znanja. Kažejo, da so bili med četrtošolci najbolj uspešni švedski učenci, sledijo jim učenci iz Slovenije, nato pa še iz Španije. Raziskovali smo tudi, kako uspešni so bili učenci 6. razreda osnovne šole. Najvišje rezultate so dosegli učenci iz Slovenije, sledijo jim švedski, nato še španski učenci.
Keywords: znanje tujega jezika, angleški jezik, osnovna šola, primerjava.
Published: 03.10.2016; Views: 792; Downloads: 154
.pdf Full text (1,67 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica