| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 21
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Implementacija strategije rasti na primeru podjetja iz orodjarske dejavnosti
Lucija Mukenauer, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Vse več podjetij želi rasti na način, ki jih pripelje do maksimiranja dobička. Pri tem pa se soočajo z nalogo, kako zagotoviti kader pri proizvodnji večjega obsega proizvodov ali pri vpeljevanju novih produktov, kateri zahtevajo drugačne kompetence. Rast v fizičnem smislu, ki pomeni nabavo novih strojev, zgradb in druge opreme, pritiska na razvoj novih kadrov oziroma prenos novega znanja na obstoječe zaposlene. V teoretičnem delu smo najprej pojasnili faze rasti podjetja, strategije rasti in analizo konkurence. Na podlagi teorije smo analizirali, kako uspešno je podjetje Orodjarstvo Gorjak v primerjavi s konkurenti in kakšen delež predstavljajo v občini, regiji in v obeh dejavnostih, v katerih je prisotno. Za to smo izdelali tržno in konkurenčno analizo podjetja. Vsako podjetje gre v svojem obstoju skozi več faz rasti, zato mora te poznati še preden vstopi v njih. Vedeti mora, kaj je potrebno v vsaki fazi izpolniti oziroma uskladiti, saj jih le to pripelje do željene stopnje rasti. Podjetju je potrebno določiti tudi strategijo rasti, ki bo pomagala slediti ciljem. Orodjarstvo Gorjak d.o.o. je najprej generično raslo s povečanjem obsega prodaje takrat obstoječih izdelkov. Nato je v letu 2015 uvedlo diverzifikacijo in sicer s pridobitvijo novega giganta BMW, ki je takrat predstavljal nov trg. V letu 2017 so diverzificirano rasli s povečanjem hale in nakupom novih strojev. Podjetje se trenutno nahaja v fazi vzleta, kar pomeni, da si je pridobilo stalne kupce in denarni tok, ki je po obstanku na trgu omogočal nadaljno rast ter da se je uspešno prilagodilo spremembam znotraj in zunaj podjetja. V svoji panogi proizvodnje orodij za stroje je zelo stabilno. V zadnjih štirih letih je podjetje raslo v vseh izbranih komponentah; v sredstvih, čistih prihodkih od prodaje, povprečnem številu zaposlenih na podlagi delovnih ur in v čistih poslovnih izidih. Pridobilo si je tudi stabilnega odjemalca in sicer avtomobilskega proizvajalca BMW, kateri je podjetju povečal profitnost, ugled in prepoznavnost.
Keywords: strategije rasti, Churchill-Lewisov model rasti, generična rast, diverzificirana rast, analiza konkurence, tržna analiza, strategija rasti Orodjarstva Gorjak d.o.o..
Published: 23.10.2018; Views: 525; Downloads: 130
.pdf Full text (1,00 MB)

2.
Analiza dostave paketov Pošte Slovenije v primerjavi s konkurenti
Sara Kure, 2017, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi bomo predstavili podjetje Pošta Slovenije d.o.o. ter storitve, ki jih nudi svojim uporabnikom. Največji poudarek bomo namenili dostavi paketov v notranjem prometu. Naš glavni cilj je bil, analizirati dostavo paketov Pošte Slovenije v primerjavi s konkurenco in podati predloge izboljšav. Opisali bomo, kako poteka organizacija dostave na Pošti Slovenije, kakšne posebnosti pri dostavi lahko uporabimo, pogostost dostave ter našteli alternativne možnosti prevzema paketov. Dostavo paketov Pošte Slovenije v notranjem prometu bomo primerjali z nekaterimi drugimi ponudniki dostave paketov. Za primerjavo bomo izbrali podjetja DPD, GLS, Tine d.o.o. ter City Express, vsakega izmed teh bomo na kratko opisali ter predstavili, kako v posameznem podjetju poteka dostava paketov. Opravili bomo tudi anketiranje, iz analize anketnih vprašalnikov pa bo razvidno, v kolikšni meri so uporabniki seznanjeni z dostavo paketov. V zaključnem delu bomo predstavili rezultate raziskave, ovrednotili hipoteze, ki smo si jih na začetku diplomske naloge zastavili ter predlagali predloge izboljšav pri dostavi paketov.
Keywords: logistika, dostava paketov, distribucija, Pošta Slovenije, primerjalna analiza konkurence
Published: 02.08.2018; Views: 728; Downloads: 195
.pdf Full text (11,47 MB)

3.
Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev
Sandra Podgoršek, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Konkurenčnost na zavarovalniškem trgu se vsako leto povečuje, s tem pa tudi boj za preživetje med zavarovalnicami. Zavarovanci vsako leto posegajo po cenejših zavarovanjih in posledično prehajajo od ene zavarovalnice k drugi, zato se mora vsaka zavarovalnica zavedati priložnosti in nevarnosti, navzočih v lastnem podjetju, predvsem pa prepoznati prednosti in slabosti konkurentov, saj šele potem more dosegati zastavljeno rast. V diplomski nalogi smo opredelili tekmece na področju zavarovalništva v Sloveniji. Izpostavili smo štiri izbrane zavarovalnice. To so: Zavarovalnica Triglav d.d., Adriatic Slovenica d.d., Zavarovalnica Sava d.d. in Generali d.d. V teoretičnem delu diplomske naloge smo med drugim predstavili osnove zavarovalništva in opisali nekaj zavarovalniških pojmov, opredelili zavarovalništvo kot gospodarsko dejavnost ter na kratko opisali zgodovino zavarovalništva v Sloveniji. Opredelili smo tudi pojem konkurence in pojasnili, kako si podjetje zagotovi konkurenčno prednost pred drugimi. V praktičnem delu smo predstavili analizo konkurence vseh štirih največjih zavarovalnic v Sloveniji, in sicer Zavarovalnice Triglav d.d., zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d., Zavarovalnice Sava d.d. in zavarovalnice Generali d.d. ter opredelili tržno moč zavarovalnic. V empiričnem delu smo z anketnim vprašalnikom opravili analizo sekundarnih virov in opravili raziskavo zadovoljstva zavarovancev z zavarovalnicami ter analizirali končne rezultate. Ker se podjetja na splošno razlikujejo med seboj v posameznih značilnostih, bomo skušali ugotoviti, v čem se razlikujejo izbrane zavarovalnice. To bomo izvedeli s pomočjo sekundarnih virov; med 100 naključno izbranih oseb bomo razdelili anketne vprašalnike. V diplomski nalogi bomo tudi ugotavljali, kateri je najpomembnejši faktor pri izbiri zavarovalnice in katera izmed njih ima največji ugled.
Keywords: konkurenca, zavarovalništvo, konkurenčna prednost, tržna moč, analiza konkurence
Published: 22.06.2018; Views: 816; Downloads: 133
.pdf Full text (1,02 MB)

4.
Analiza poslovnega okolja podjetja Farmtech d. o. o.
Miša Kapun, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu smo proučevali poslovno okolje. Diplomski projekt je razdeljen na dva dela, in sicer na teoretični del ter praktični del. V teoretičnem delu smo opredelili poslovno okolje podjetja ter definirali poslovno okolje na zunanje in notranje. Opredelili smo elemente, ki vplivajo na kontekstualno okolje ter elemente, ki vplivajo na transakcijsko okolje podjetja. V prvem delu smo preučili značilnosti poslovnega okolja, analizirali delitev poslovnega okolja, proučili smo, kako analizirati konkurenco, pojasnili celovito analizo okolja in položaj v modelu strateškega upravljanja ter podrobneje pojasnili analizo SWOT, portfeljsko analizo ter analizo na osnovi verige vrednosti. Empirični del sestoji iz predstavitve podjetja Farmtech ter analize poslovnega okolja. V ta del smo vključili tudi analizo konkurence, pri kateri smo s pomočjo Porterjeve analize ocenili dobičkonosnost, glede na naslednje panoge: obstoječa konkurenca, potencialna konkurenca, pogajaska moč kupcev, pogajalska moč dobaviteljev ter nevarnost substitutov. Osredotočili smo se predvsem na zunanje okolje podjetja, v katerem smo na podlagi primera podjetja Farmtech izdelali tudi PEST analizo, ki smo jo razdelili na naslednje elemente: ekonomski, politično-pravni, socio-kulturni ter tehnološki elementi. Pri analizi poslovnega okolja podjetja, ki smo si ga izbrali, smo si pomagali tudi s SWOT analizo, v katero smo vključili elemente uspešnosti podjetja Farmtech. Ocenili smo prednosti in slabosti podjetja ter tudi nevarnosti in priložnosti, ki vplivajo na samo podjetje. Pri sami izdelavi diplomskega projekta smo uporabili podatke iz strokovne literature, informacije zaposlenih na podjetju Farmtech, letno poročilo za leto 2015 in 2016, spletne članke, samo spletno stran podjetja ter objave v medijih.
Keywords: analiza zunanjega poslovnega okolja, PEST analiza, SWOT analiza, Porterjev model konkurence, Farmtech d.o.o.
Published: 03.11.2017; Views: 2154; Downloads: 606
.pdf Full text (1,13 MB)

5.
ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA S POUDARKOM NA ANALIZI KONKURENCE NA PRIMERU PODJETJA NOVEM CAR INTERIOR DESIGN D.O.O.
Nina Bukovc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo analizirali poslovno okolje podjetja Novem Car d.o.o. iz Žalca, ki izdeluje okrasne elemente za notranji interier za nemške luksuzne avtomobilske znamke. Naš namen je bil raziskati predvsem, kakšno je zunanje okolje podjetja in kakšna je konkurenca podjetja Novem Car Žalec. Za uspešno poslovanje podjetja je ključnega pomena, da analizira okolje, v katerem deluje. V samo analizo smo vključili tudi matično podjetje Novem Car iz Nemčije. V prvem delu diplomskega seminarja je bila predstavljena teoretična podlaga zunanjega poslovnega okolja. Pri tem smo opisali PEST analizo, s katero analiziramo dejavnike v državi, v kateri podjetja poslujejo, in Porterjev model petih silnic, s katerim analiziramo konkurenco podjetja. V naslednjem poglavju smo izpostavili Nemčijo kot največji evropski avtomobilski trg. Pri tem smo analizirali prodajo različnih avtomobilskih znamk in prišli do ugotovitve, da se najbolje prodajajo ravno luksuzne avtomobilske znamke, kar omogoča podjetju Novem Car Žalec posel še v prihodnje. V drugem- praktičnem delu smo s pomočjo zgoraj naštetih metod analizirali poslovno okolje podjetja Novem Car Žalec in Novem Car Nemčija. S pomočjo PEST analize smo analizirali dejavnike v Nemčiji in Sloveniji ter kakšne vplive imajo na poslovanje podjetja. Pri tem smo prišli do ugotovitve, da je Nemčija prijaznejše okolje za poslovanje podjetij kot Slovenija. Med analizo konkurence smo ugotovili, da je podjetje Novem Car svetovni ponudnik v izdelovanju okrasnih elementov ter da bo z nenehnim investiranjem v novo tehnologijo ostal še naprej vodilni v svoji panogi. Možnost vstopa nove konkurence v to panogo je pravzaprav skoraj nemogoča. V zaključku smo predstavili ugotovitve analize ter strateška vprašanja in cilje, ki jih želi podjetje Novem Car Žalec doseči v prihodnosti.
Keywords: poslovno okolje podjetja, PEST analiza, Porterjev model konkurence, konkurenca, evropska avtomobilska industrija, Novem Car Interior Design d.o.o..
Published: 27.03.2014; Views: 2049; Downloads: 348
.pdf Full text (1,03 MB)

6.
ANALIZA INDIJE KOT POTENCIALNEGA CILJNEGA TRGA PODJETJA STRUC MUTA, KMETIJSKA MEHANIZACIJA D. O. O.
David Peteršinek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo opravili analizo Indije kot potencialnega ciljnega trga za podjetje STRUC MUTA, kmetijska mehanizacija d.o.o.. Omenjeno podjetje je danes vodilni proizvajalec male kmetijske mehanizacije v Sloveniji, svoje proizvode pa trži še na 20-ih tujih tržiščih. Podjetje vseskozi proučuje svoje možnosti širjenja poslovanja na tuje trge, med perspektivnejše trge pa uvršča tudi indijski trg, katerega analiza je predmet tega diplomskega seminarja. Preko analize širšega in ožjega tržnega okolja indijskega tržišča ugotavljamo smotrnost odločitve širjenja poslovanja na omenjen trg. Predstavljamo in analiziramo splošne ekonomske kazalnike ciljnega tržišča, odprtost gospodarstva neposrednim tujim investicijam, omenjamo pa tudi sprejete ratifikacije, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Indijo. Po analizi (ne)gospodarskega indijskega okolja predstavimo še splošne možne strategije vstopa ter izhodišča za oblikovanje marketinških aktivnosti oziroma marketing miksa. V zaključku predstavimo ugotovitev o najboljšem načinu vstopa in sicer z posrednim izvozom ter zahtevnejšo obliko vstopa z neposrednimi investicijami.
Keywords: Struc Muta, Indija, Slovenija, trženjska analiza, analiza tržnega okolja, analiza konkurence, marketing miks, strategija vstopa, zunanja trgovina, kmetijska mehanizacija.
Published: 25.10.2013; Views: 1494; Downloads: 142
.pdf Full text (737,05 KB)

7.
ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA PODJETJA AERODROM LJUBLJANA D.D.
Andreja Zorko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju sem analizirala poslovno okolje podjetja Aerodrom Ljubljana d. d., ki upravlja letališče z zagotavljanjem pristankov in vzletov letal, uporabo infrastrukture in potniškega terminala, izvaja zemeljske oskrbe letal, potnikov in tovora ter ostale komercialne dejavnosti. V teoretičnem delu diplomskega seminarja sem predstavila metode za analiziranje širšega zunanjega okolja podjetja (sem spada PEST analiza), analizo okolja delovanja podjetja (analizo konkurence), analizo notranjega okolja podjetja (analizo poslovanja in interesnih skupin), ter celovito (SWOT) analizo. V praktičnem delu sem analizirala okolje podjetja s pomočjo zgoraj naštetih metod. Pomembno je poudariti, da je podjetje kljub krizi v letih 2008 in 2011 poslovalo dobro, na kar kažeta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Čisti poslovni izid leta 2011 je znašal 5.257.240 € in je bil za 23 % višji kot leta 2010. Povprečna stopnja rasti čistega poslovnega izida za zadnja štiri leta je bila –23,5 %. Sredstva in obveznosti do virov sredstev so se iz leta v leto povečevala, povprečna stopnja rasti je bila 1,26 %. Pri konkurenci je potrebno omeniti, da so padec prometa domačega prevoznika nadomestili s tujimi nizkocenovnimi prevozniki, ki pomenijo korist za vso državo. Ker ne želijo zaostajati za konkurenčnimi letališči, razvijajo svojo infrastrukturo (leta 2010 so obnovili vzletno-pristajalno stezo, v letu 2012 pa so pričeli z gradnjo novega terminala in poslovno-logističnega centra).
Keywords: poslovno okolje podjetja, PEST analiza, SWOT analiza, Porterjev model konkurence, analiza interesnih skupin, analiza poslovanja podjetja, Aerodrom Ljubljana d. d.
Published: 16.11.2012; Views: 2242; Downloads: 1047
.pdf Full text (707,20 KB)

8.
ANALIZA KONKURENCE ZAVAROVALNIC NA GORENJSKEM
Barbara Leskovec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Zavarovalništvo se kot gospodarska dejavnost sooča z vedno večjo konkurenco. Da bi podjetja dosegla določeno rast, se morajo zavedati priložnosti in nevarnosti, ki se nahajajo v okolju podjetja, predvsem pa spoznati prednosti in slabosti trenutnih in potencialnih konkurentov. V diplomski nalogi smo opredelil tekmece na področju zavarovalništva na Gorenjskem. Osredotočili smo se predvsem na največja zavarovalna podjetja, pri nas: Adriatic Slovenica d.d., Generali d.d., Zavarovalnica Maribor d.d. in Zavarovalnica Triglav d.d. V teoretičnem delu naloge je opredeljeno pojem konkurenca, kako si podjetja pridobijo konkurenčno prednost, katera so pomembna vprašanja, ki si jih mora organizacija zastaviti, če želi spoznati svojo konkurenco. Navedli smo tudi dejavnike tržne moči konkurentov. Za konec pa je podan tudi kratka predstava razvoj zavarovalništva na slovenskem od vsega začetka, ter predstavitev obravnavanih zavarovalnice. V praktičnem delu je predstavljena analiza konkurence štirih zavarovalnic na Gorenjskem, in sicer zavarovalnice Adriatic Slovenica, Generali, Zavarovalnica Maribor in Zavarovalnica Triglav. V empiričnem delu diplomske naloge smo opravilu analizo sekundarnih virov in izvedli raziskavo zadovoljstva zavarovancev z zavarovalnicami, ter analizirali rezultate raziskave. V diplomski nalogi je podanih, kar nekaj zanimivih ugotovitev, ki smo jih pridobili z analizo glavnih zavarovalnic na slovenskem zavarovalnem trgu.
Keywords: konkurenca, analiza konkurence, konkurenčna prednost, tržna moč, zavarovalništvo
Published: 17.09.2012; Views: 2083; Downloads: 291
.pdf Full text (1,37 MB)

9.
ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA NA PRIMERU PODJETJA FARMTECH D.O.O.
Matej Kolenko, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V delu diplomskega seminarja sem analiziral poslovno okolje podjetja Farmtech d.o.o., ki se ukvarja z proizvodnjo traktorskih prikolic in trosilnikov hlevskega gnoja. Podjetje prodaje svoje proizvode pod blagovnima znamkama Tehnostroj in Farmtech. Proizvodnja pa poteka v podjetju samem in v sestrskem podjetjem Komptech, ki se ukvarja z proizvodnjo okoljske tehnike. Podjetje je prisotno na več kot šestnajstih državah sveta, njeni največji trgi pa so Nemčija, Avstrija, Švica, Hrvaška in Srbija. Na mednarodnem trgu je prisotna velika konkurenca, ki vpliva na ceno in velikost povpraševanja. Trenutna situacija v gospodarstvu je botrovala k zmanjšanju povpraševanja po kmetijski opreme, vendar je kljub negativnim vplivom gospodarstva podjetje doseglo pozitivne rezultate in skupaj z družbo Komptech ustvarilo 15,4 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje. V podjetju se dobro zavedajo svojih prednosti in slabosti, ki prihajajo iz notranjega in zunanjega okolja. Zato imajo v podjetju zelo dobro oblikovano strategijo doseganja ciljev, ki temelji na dobri analizi poslovnega okolja. Skupaj z zaposlenimi v podjetju si želijo povečati svoje konkurenčne prednosti in odpraviti pomanjkljivosti zastarele tehnologije, ter problemom pomanjkanja prostora. To bodo dosegli z izgradnjo novih proizvodnih kapacitet, s povečanjem produktivnosti. Z vlaganjem v novo tehnologijo in stalnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih v podjetju bodo te cilje tudi dosegli. Pri tem pa ne smemo pozabiti na zadovoljstvo in potrebe kupcev.
Keywords: analiza poslovnega okolja, podjetje Farmteh d.o.o., PEST analiza, porterjev model konkurence v panogi, SWOT analiza
Published: 15.12.2011; Views: 2728; Downloads: 321
.pdf Full text (1,27 MB)

10.
ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA PODJETJA NA PRIMERU REDITUS D.O.O.
Gabrijela Zgrebec, 2011, final seminar paper

Abstract: Analiza poslovnega okolja podjetja je prvi korak v procesu strateškega menedžmenta, ki ga mora podjetje opraviti, če želi postaviti dolgotrajne in uspešne strateške cilje podjetja. V diplomskem delu je obravnavano poslovno okolje podjetja Reditus d.o.o. Analizirani so tako zunanji kot notranji dejavniki podjetja. Analiza teh dejavnikov je bila potrebna za celovito analizo podjetja, s katero smo zastavili izhodiščne strategije za naslednjih nekaj let poslovanja podjetja Reditus d.o.o. V prvem delu diplome je bila predstavljena teoretična podlaga poslovnega okolja podjetja, v naslednjem poglavju pa je bilo predstavljeno zavarovalništvo. V nadaljevanju diplomskega dela je bila predstavljena analiza poslovnega okolja podjetja na izbranem podjetju. V zaključku pa so bile predstavljene ugotovitve analize, strateška vprašanja in cilji, ki bi lahko bili dobro izhodišče na prihodnje poslovanje podjetja.
Keywords: Ključne besede: analiza poslovnega okolja, PEST analiza, SWOT analiza, Porterjev model konkurence v panogi, analiza interesnih skupin, analiza finančnih kazalnikov podjetja, Reditus d.o.o.
Published: 08.12.2011; Views: 1988; Downloads: 610
.pdf Full text (698,22 KB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica