| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Uporaba in zaščita osebnih podatkov v okviru organizacijske in varnostne kulture podjetja v digitalnem okolju
Krešimir Fileš, 2021, master's thesis

Abstract: Osebni podatki so temelj upravljanja s človeškimi viri. Prav zaradi tega dejstva je za vsako organizacijo izjemnega pomena uspešno upravljanje osebnih podatkov njenih članov. Pri uspešnem upravljanju se razmišlja o vestni uporabi in zaščiti le -teh ter o ustvarjanju varnega delovnega okolja. Tehnologija izboljšuje in olajša poslovanje in delovanje organizacije. V skladu s tem mora vsaka organizacija, tako v proizvodnem procesu kot pri zbiranju podatkov, slediti konkurenci. Pomembno je omeniti, da morajo organizacije v skladu z rastjo poslovne tehnologije izboljšati tudi varnost pred napadi. Ob upoštevanju groženj, ki jih prinaša neznanje in neustrezna uporaba tehnologije, je izjemnega pomena razviti varnostno kulturo kot osnovo za krepitev in razvoj organizacije. Ta trditev se nanaša predvsem na varnost osebnih podatkov članov, zaposlenih, pa tudi strank. Avtor se bo ukvarjal tudi s socialnimi omrežji in mediji, ki z zbiranjem in širjenjem informacij vplivajo na člane organizacije. Poudariti je treba, da to ni problem izključno poslovnega okolja, ampak tudi zasebnega. Različne dezinformacije in orodja za oblikovanje mnenj lahko močno vplivajo na misli in dejanja v organizaciji. Posameznik, ki podleže vplivu, lahko širi napačne informacije in prepričanja v organizaciji, kot je virus. Tem grožnjam bi se lahko izognili z ustreznim izobraževanjem članov organizacije o zaščiti pred zlonamernimi zunanjimi vplivi. Samoregulacija trgov in družbenih omrežij je neustrezna, subjekti mednarodnega prava pa morajo svojo vlogo v celoti izkoristiti, zlasti v digitalnem svetu. Avtor bo obravnaval pravni segment problema v smislu zakona, ki ne more slediti tehnologiji. Ta segment je zanimiv, ker se zakoni preprosto ne morejo hitro odzvati na tehnološke spremembe, da bi preprečili njihovo zlorabo. V tem prispevku bo avtor opredelil Zakon o varstvu osebnih podatkov na Hrvaškem in poskušal izpostaviti njegove prednosti in slabosti v odnosu do organizacij.
Keywords: osebni podatki, Zakon o varstvu osebnih podatkov, varnost, tehnologija
Published in DKUM: 11.11.2021; Views: 648; Downloads: 49
.pdf Full text (1,69 MB)

2.
Tajnost pri opravljanju zdravstvenih storitev
Matej Koželj, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo Tajnost pri opravljanju zdravstvenih storitev temelji na izhodišču, da je zaupanje bistveni del razmerja med zdravnikom in bolnikom. Bolniki se lahko zaradi pomanjkanja zaupanja začnejo izogibati zdravljenju ali zdravniku zaupajo premalo potrebnih informacij za uspešno zdravljenje. Dolžnost varovati poklicno skrivnost, ki je opredeljena v Zakonu o pacientovih pravicah, je tesno povezana s poklicno etiko. Za poklicno skrivnost se šteje informacija, ki jo zdravnik pridobi med opravljanjem svojega poklica. Načela medicinskega kodeksa zdravnika ne vežejo, če za skrivnost izve zasebno ali po naključju. Sodoben zdravstveni sistem brez zbirke velikega števila medicinskih podatkov v računalniških sistemih ne bi mogel delovati, saj prav te pospešujejo delovanje učinkovitega zdravstvenega sistema. Za zbiranje medicinskih podatkov je potrebna dosledna uporaba varnostnih ukrepov, kar mora izhajati iz nacionalne zakonodaje (Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o pacientovih pravicah) in zakonodaje Evropske unije. Maja 2016 je Evropska unija sprejela novo Splošno uredbo 2016/679 o varovanju osebnih podatkov (z angleško kratico GDPR), ki je stopila v veljavo 25. 5. 2018. Uredba zagotavlja pacientom več pravic, predvsem da so bolje obveščeni o uporabi njihovih osebnih podatkov, na drugi strani pa nalaga več odgovornosti subjektom, ki upravljajo osebne podatke. Nacionalni informacijski sistem eZdravje omogoča veliko pozitivnih rešitev za učinkovito obdelavo pacientovih podatkov, vendar je treba opozoriti na možnost zlorab znotraj sistema. V magistrskem delu bodo analizirani bistveni elementi podanih iztočnic in zaključne ugotovitve glede na opravljeno raziskavo predmetne tematike.
Keywords: medicinska tajnost, zdravniška skrivnost, zasebnost pacienta, varstvo osebnih podatkov pacientov, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o pacientovih pravicah, GDPR, eZdravje
Published in DKUM: 18.12.2018; Views: 3120; Downloads: 280
.pdf Full text (1,75 MB)

3.
ZAGOTAVLJANJE VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV V INFORMACIJSKIH SISTEMIH V ZAVAROVALNICAH
Sabina Velički, 2016, master's thesis

Abstract: Za varnost osebnih podatkov v organizacijah je potrebno poslovne procese in sisteme prilagoditi tako, da bomo lahko dosledno varovali ta hip »najbolj vroče blago na trgu«, kot osebne podatke mnogi radi poimenujejo. Da lahko delujemo skladno in po vseh predpisih, je osnova za vpeljavo varstva osebnih podatkov dobra varnostna politika in pravila, katera veljajo za vse udeležence v procesu, od najbolj presprostih uporabnikov do vodstvenih delavcev in uprav organizacij. Vpeljava informacijske varnosti ni projekt, ki se zaključi, temveč proces, ki se mora nenehno izboljševati. Kako ta proces vpeljemo, kateri so najprimernejši standardi in kaj pomenijo osebni podatki v zavarovalništvu, bomo predstavili v tej raziskovalni nalogi. Ogledali si bomo model vpeljave in primer v zavarovalništvu, primere aplikacijske podpore in varovanje osebnih podatkov ter informacijsko varnost v nekaterih slovenskih zavarovalnicah. Izvedli bomo tudi analize teh primerjav.
Keywords: Zakon o varstvu osebnih podatkov, Informacijska varnost, ISO/IEC27001, Obdelava osebnih podatkov, Informacijski sistem, Nadzor nad osebnimi podatki
Published in DKUM: 12.09.2016; Views: 1562; Downloads: 185
.pdf Full text (2,47 MB)

4.
Varstvo osebnih podatkov študentov na primeru visokošolskega zavoda : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Cecilija Loparič Hercog, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo varstvo osebnih podatkov študentov. Za uspešno spoznavanje s problematiko varstva osebnih podatkov smo se najprej osredotočili na razpoložljivo teorijo s tega področja, na vprašanja, kaj sploh varstvo osebnih podatkov je in zakaj je tako zelo pomembno. Iskali smo odgovor na vprašanje kaj je osebni podatek. Nadalje smo se sprehodili skozi pravno ureditev osebnih podatkov v Evropi in doma. Spoznali smo, kako varstvo osebnih podatkov ureja zakonodaja in kako interni pravilniki Univerze v Mariboru in njenih članic ter s primerjavo obeh ugotovili, da je področje varstva osebnih podatkov študentov na Univerzi v Mariboru in njenih članicah urejeno skladno z zakonodajo. Na področju varstva osebnih podatkov ima številne pristojnosti Informacijski pooblaščenec, državni organ, ki je tako inšpekcijski kot prekrškovni organ, deluje pa tudi na področju dostopa do informacij javnega značaja. Preverili smo, ali je Informacijski pooblaščenec obravnaval kršitve varstva osebnih podatkov študentov na Univerzi v Mariboru oz. njenih članicah in ugotovili, da je Informacijski pooblaščenec prejel skupaj 13 prijav zoper Univerzo v Mariboru oz. njene članice, pri obravnavi le-teh pa ni ugotovil hujših kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov - 1(2007). Z anketo, ki smo jo izvedli med študenti 1. in 3. letnikov na eni izmed članic Univerze v Mariboru smo poiskali odgovore na vprašanja, v kolikšni meri študenti poznajo področje varstva osebnih podatkov in ali zaupajo visokošolskemu zavodu kot upravljavcu zbirk njihovih osebnih podatkov. Rezultati ankete so pokazali, da študenti ne glede na to, da zakonodajo in pravilnike Univerze v Mariboru in njenih članicah s področja varstva osebnih podatkov slabo poznajo ali sploh ne poznajo, zaupajo, da visokošolski zavod Univerza v Mariboru skrbno ravna z njihovimi osebnimi podatki in v veliki večini navajajo, da nimajo negativnih izkušenj s kršitvami zaposlenih na visokošolskem zavodu s področja varstva njihovih podatkov.
Keywords: osebni podatki, varstvo osebnih podatkov, pravna ureditev, visokošolski zavodi, študenti, kršitve, nadzor, informacijski pooblaščenec, Zakon o varstvu osebnih podatkih, diplomske naloge
Published in DKUM: 14.09.2015; Views: 2107; Downloads: 159
.pdf Full text (450,93 KB)

5.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI
Marija Belovič, 2015, master's thesis

Abstract: Teoretično izhodišče. Medicinske sestre se pri svojem delu dnevno srečujejo z osebnimi podatki pacientov. Zato je zelo pomembno, da vedo, kako naj z njimi ravnajo in jih zaščitijo pred morebitnimi zlorabami, ki so pogoste predvsem v zdravstvu. Tudi pacienti se vse bolj zavedajo svojih pravic in od zdravstvenih delavcev zahtevajo, da jih spoštujejo. Metodologija raziskovanja. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Njen namen je bil ugotoviti, v kolikšni meri zaposleni v patronažni zdravstveni negi poznajo zakone in predpise, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov pacientov. Prav tako je bil namen ugotoviti, ali so pacienti zadovoljni z varovanjem zasebnosti in osebnih podatkov s strani zaposlenih v patronažni zdravstveni negi. Za izvedbo raziskave smo uporabili postopek zbiranja podatkov z metodo anketiranja v obliki pisnega vprašalnika. Izvedli smo jo v štirih zdravstvenih domovih koroške regije v času od 15. 9. do 20. 10. 2014. Prvi vprašalnik je bil namenjen medicinskim sestram v patronažnem varstvu, drugi pa pacientom, ki živijo na istem geografskem območju, katerega te medicinske sestre obiskujejo. S strani medicinskih sester je bilo vrnjenih 26 vprašalnikov, s strani pacientov pa 48 vprašalnikov. Za obdelavo rezultatov ankete smo uporabili računalniške programe IBM SPSS Statistics 20.0, Microsoft Office Word 2010 ter Microsoft Office Excel 2010. Rezultati raziskave. Raziskava je pokazala, da zaposleni v zdravstveni negi v patronažnem varstvu poznajo najpomembnejše zakonske akte s področja varovanja osebnih podatkov pacientov. Kar 62,5 % anketirancev se popolnoma strinja, da so njihovi osebni podatki dovolj in pravilno varovani. Ugotovili smo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike (p=0,253) med anketiranimi pacienti glede na stopnjo izobrazbe pri poznavanju pravic s področja varstva osebnih podatkov. Ugotovili smo še, da se anketiranci, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe niso bolje izkazali pri poznavanju zakonodaje (p=0,415). Rezultati so pokazali, da pri vplivu delovne dobe na poznavanje najpomembnejših zakonskih aktov s področja varstva osebnih podatkov ne obstajajo statistično pomembne razlike (p=0,438). Sklep. S strani pacientov je zaupanje v patronažno službo glede varstva osebnih podatkovna na visokem nivoju. Treba bo poskrbeti, da se to zaupanje ohrani in na nekaterih področjih še izboljša.
Keywords: Zdravstvena nega v patronažnem varstvu, diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu, varstvo osebnih podatkov, Zakon o varstvu osebnih podatkov.
Published in DKUM: 12.06.2015; Views: 1766; Downloads: 199
.pdf Full text (1,92 MB)

6.
UPRAVLJANJE OSEBNIH PODATKOV PRI MOBILNEM OPERATERJU
Jaka Erjavec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so raziskana določila in zahteve Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v zvezi z izvajanjem obdelave in hrambe osebnih podatkov znotraj informacijskega sistema neimenovanega mobilnega operaterja. Zagotavljanje zakonske skladnosti je na prvi pogled morda videti kot enostavno opravilo, ki pa se z večjim številom modulov informacijskega sistema prelevi v zahtevnejše, v praksi pogosto težko obvladljivo opravilo. V diplomskem delu je najprej izvedena analiza trenutnega stanja skladnosti z zakonodajo v opisanem okolju. V nadaljevanju pa so podani konceptualnimi predlogi rešitev za posamezne module informacijskega sistema, zajem revizijskih sledi iz izvornih sistemov v centralni sistem za hrambo revizijskih sledi in za pripravo obrazcev za poizvedovanje nad hranjenimi revizijskimi sledmi.
Keywords: osebni podatki, obdelava, Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1, informacijski sistem, revizijske sledi, centralni sistem za hrambo revizijskih sledi
Published in DKUM: 30.01.2013; Views: 1601; Downloads: 108
.pdf Full text (1,17 MB)

Search done in 1.96 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica