| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 1372
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Odzivanje na nasilje v družini - primerjava med Slovenijo in Portugalsko : magistrsko delo
Ula Moškerc, 2023, master's thesis

Abstract: Nasilje v družini je kompleksen in zaskrbljujoč pojav, ki se pojavlja v domačem okolju in prizadene vse družbene sloje in kulture. To lahko vključuje psihično, fizično, spolno in ekonomsko nasilje. Najpogosteje se dogaja za zaprtimi vrati, zaradi česar je le-tega težje zaznati in s tem tudi ukrepati. Nasilje lahko prizadene ljudi vseh starosti in spolov. Posledice nasilja v družini so dolgoročne in resne, zato je pomembno, da so pri obravnavanju tako storilca kot tudi žrtve uporabljeni ustrezni ukrepi. Sama prepoznava in preprečevanje nasilja v družini sta ključna za zagotavljanje varnosti žrtev. To vključuje ozaveščanje, izobraževanje in podporo žrtvam ter tudi strožjo zakonodajo in mehanizme za obravnavo nasilja v družini. Že s prepoznavanjem in z reševanjem problema lahko družba ustvari varnejšo in bolj podporno okolje za vse ljudi. Pri tem se je potrebno zavedati tudi ukrepov, ki so določeni za storilce in so ključni za preprečevanje ponavljanja nasilnih dejanj in za spodbujanje odgovornega ravnanja. Cilj zaključnega dela je predstaviti, kaj nasilje v družini sploh je, katere vrste nasilja poznamo in kaj je krog nasilja. Po pregledu in primerjavi zakonodajne ureditve nasilja v družini v naših izbranih državah smo ugotovili, da je zelo podobna. Obravnavanje storilcev in ukrepi zanje ter nudenje pomoči žrtvam je s strani organizacij in institucij v obeh državah opravljeno na zelo podobne načine. V nadaljevanju smo podali tudi podatke o številu primerov oz. sami pojavnosti nasilja v družini v izbranih državah, pri čemer smo ugotovili, da je število primerov na Portugalskem konkretno višje kot v Sloveniji. Na koncu smo naredili še predstavitev naših intervjujev, kratko razpravo in predstavili naša raziskovalna vprašanja. Nasilje v družini ni zgolj osebna težava, ampak tudi družbeni problem, ki zahteva aktivno ukrepanje vseh nas.
Keywords: nasilje v družini, žrtve, Slovenija, Portugalska, magistrska dela
Published in DKUM: 29.09.2023; Views: 40; Downloads: 4
.pdf Full text (1,52 MB)

2.
Odnosi med zaposlenimi v slovenskih zaporih : magistrsko delo
Jošt Meško, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo odnose med zaposlenimi v slovenskih zaporih. V uvodnem delu magistrske naloge smo opravili pregled literature in postavili raziskovalna vprašanja o tem, kako zaporski delavci ocenjujejo odnose med zaposlenimi v zavodih za prestajanje kazni zapora in o ocenjevanju lastne usposobljenosti za delo ter potrebah po dodatnem izpopolnjevanju. V raziskovalnem delu, ki je temeljil na sekundarni analizi podatkov iz študije, (Hacin idr., 2022) smo uporabili faktorsko analizo, diskriminantno analizo in t-test za neodvisne vzorce. Ugotovitve kažejo, da se statistično pomembne razlike med pravosodnimi policisti in strokovnimi delavci kažejo samo na enajstih od oseminštiridesetih analiziranih trditev. Pri pravosodnih policistih so vrednosti višje pri naslednjih trditvah 1) Večina obsojencev, s katerimi imam opravka, meni, da jih zaposleni v zavodu obravnavajo pravično. 2) Večina obsojencev, s katerimi imam opravka, meni, da zaposleni v zavodu vedno upoštevajo zakone. 3) Vedno podprem sodelavca, ko je ta v sporu z obsojencem. 4) Pred obsojenci vedno podprem sodelavce. 5) Vedno podprem sodelavca, ko ta izreče sankcijo obsojencu (četudi se s sankcijo ne strinjam). 6) Mislim, da pravosodni policisti hitro priskočijo na pomoč sodelavcu, če jo ta potrebuje. Glede potreb po usposabljanju za boljše opravljanje dela ugotavljamo, da so ocene lastne kompetentnosti visoke. Kljub temu pa zaporski delavci želijo več usposabljanj za izboljšanje komunikacijskih veščin, telesno pripravljenost za opravljanje dela, psihologijo, tuje jezike in številne druge veščine. V zaključnem delu magistrske naloge razpravljamo o pomenu rezultatov v primerjavi z drugimi študijami in pomenu raziskave za prakso.
Keywords: slovenski zapori, zaporski delavci, odnosi, magistrska dela
Published in DKUM: 28.09.2023; Views: 25; Downloads: 1
.pdf Full text (1,08 MB)

3.
Vpliv digitalizacije na oblike dela mladih
Zala Bergoč, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Digitalizacija je spremenila način življenja ter način in organizacijo dela. Namen diplomskega dela je bilo raziskati, kako je digitalizacija vplivala na študente Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru na področju dela. Namen je tudi izvedeti, ali si študenti želijo kadrovskih štipendij ali ne in zakaj. Raziskavo smo opravljali med študenti prve in druge stopnje Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika. Prvi cilj diplomskega dela je bil raziskati, kako študenti občutijo digitalizacijo pri svojem delu. Odgovori anketiranih študentov se razlikujejo predvsem glede na smer študija, ki so jo obiskovali v času ankete. To se navezuje tudi na drugi cilj, kjer smo želeli ugotoviti, kakšne so razlike med mnenji študentov glede na smer študija. Anketirani študenti na kadrovski smeri so digitalizacijo videli nekoliko v bolj negativni luči, študenti na inženiringu in informatiki pa so bili glede tega bolj optimistični, hkrati pa so se vsi anketiranci zavedali, da tehnološki napredek vpliva na prihodnost dela. Zadnji cilj je bil izvedeti, kaj si študenti mislijo o kadrovskih štipendijah. Anketirani študenti so bili s konceptom večinoma v celoti ali pa vsaj delno seznanjeni, kljub temu pa večina anketirancev kadrovskih štipendij tekom študija ne prejema. Najpogostejši razlogi za to ležijo v manjši svobodi štipendijsta pri izbiri zaposlitve, v želji študentov po delu v tujini ali pa v nepoznavanju tovrstne štipendije. Za izboljšanje stanja na trgu dela za mlade je pomembno, da se teh sprememb mladi zavedajo. Pomembno je tudi, da te spremembe sprejmejo kot pozitivno stanje in se nanje pripravijo že pred vstopom na trg dela. V času študija je pomembno, da si mladi pridobijo čim več tehnološkega znanja, ki bo v prihodnosti potreben in s pomočjo katerega bodo na trgu delovne sile izstopali od drugih iskalcev zaposlitve. Bistveno je, da so mladi v koraku s spremembami in inovacijami, da se jih ne bojijo, pač pa jih sprejmejo in se z njimi soočijo.
Keywords: oblike dela, mladi, digitalizacija, delo
Published in DKUM: 26.09.2023; Views: 24; Downloads: 5
.pdf Full text (2,24 MB)

4.
Vpetost mednarodnih varnostnih organizacij v Kurdsko vprašanje : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Eva Bon, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo prikazuje zgodovinsko umestitev Kurdov ter njihovo preteklost. Osrednja tema je preteklost Kurdov v Turčiji ter vpletenost mednarodnih varnostnih organizacij v Kurdsko vprašanje. Predstavljene so najpomembnejše prelomnice, ki so vplivale na življenje kurdske manjšine v drugih državah (Irak, Iran ter Sirija), ta so polna prizadevanj za avtonomijo, zatiranja ter prisilnih asimilacij. V nadaljevanju se osredotoča na vpetost različnih mednarodnih varnostnih organizacij. Mednarodne varnostne organizacije so se pri reševanju kurdske problematike posluževale resolucij ter humanitarne pomoči Kurdom, bodisi pri vračanju kurdskih beguncev v rodne države ali pa s humanitarnimi konvoji. Mednarodne varnostne organizacije uporabljajo različne mehanizme ter taktike pri vzpostavljanju miru ter uresničevanju človekovih pravic. To so resolucije, priporočila ter poročila mednarodnih varnostnih organizacij. Kljub določenemu vplivu nobena mednarodna varnostna organizacija s svojimi (dosedanjimi) ukrepi bistveno ne prispeva k reševanju kurdske problematike. Opisani sta dve resoluciji Organizacije združenih narodov, vprašanje spoštovanja pravic in svoboščin Turčije v Svetu Evrope, prav tako pa turško oddaljevanje od vstopa v Evropsko unijo. Diplomsko delo obravnava kako Organizacija severnoatlantske pogodbe posredno vpliva na življenje Kurdov ter odsotnost Evropskega sodišča za človekove pravice pri uspešnem zagotavljanju varnosti ter svobode Kurdov. Diplomsko delo se dotakne tudi vloge Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, katere osrednja naloga je boj za človekove pravice in pravice manjšin.
Keywords: Kurdsko vprašanje, mednarodne varnostne organizacije, Turčija, diplomska dela
Published in DKUM: 25.09.2023; Views: 60; Downloads: 13
.pdf Full text (1,13 MB)

5.
Goljufije s predplačili - pregled trendov v Sloveniji : magistrsko delo
Erik Tekavec, 2023, master's thesis

Abstract: Goljufije s predplačili predstavljajo dobičkonosno obliko goljufije z več pojavnimi oblikami (klasična nigerijska prevarantska pisma, romantična goljufija in odzivi na oglas). Kibernetski prostor storilcem ponuja nove priložnosti in ga uporabljajo kot orodje za izvrševanje kaznivih dejanj. Pri goljufijah s predplačili storilci aktivnosti najpogosteje izvajajo s pomočjo informacijske tehnologije (elektronska pošta, družabna omrežja, aplikacije, kriptovalute in plačilni mehanizmi). Uporaba spletnih orodij storilcem namreč zagotavlja večjo anonimnost in otežuje delo organom pregona. V zaključnem delu smo s statističnimi metodami analizirali podatke, pridobljene iz sistema policije, in pridobili vpogled v dinamiko goljufij s predplačili. Z analizo demografskih značilnosti oškodovancev smo ugotovili, da so ženske najpogosteje oškodovanke romantičnih goljufij, moški pa so bolj verjetno oškodovanci odzivov na oglas. Z analizo metod storilcev se nakazuje, da goljufije s predplačili predstavljajo organizirano kriminalno dejavnost, ki najpogosteje delujejo iz afriških držav s klicnimi centri in denarnimi mulami v Evropi. V Republiki Sloveniji se v obdobju 2011–2021 kaže naraščajoč trend števila primerov goljufij s predplačili in višine povzročene protipravne premoženjske koristi. Slovenska policija je v času epidemije COVID-19, tj. v letih 2020 in 2021, obravnavala bistveno večje število dejanj, kar kaže na dobro prilagoditev storilcev na aktualne razmere po svetu.
Keywords: goljufije s predplačili, nigerijska prevara, romantične goljufije, magistrska dela
Published in DKUM: 25.09.2023; Views: 47; Downloads: 1
.pdf Full text (1,90 MB)

6.
Poznavanje informacijske varnosti v avtomobilski industriji : magistrsko delo
Živa Kristančič, 2023, master's thesis

Abstract: V zadnjih letih smo na področju tehnologije bili priča velikim spremembam v relativno kratkem času. Teh sprememb je bila deležna tudi avtomobilska industrija. Avtomobili so pridobili ogromno število novih komponent, zaradi katerih lahko komunicirajo z okoljem. Postali so del interneta stvari in se tako povezujejo z drugimi napravami (pametni telefoni, druga pametna vozila itd.), prav zato se imenujejo pametni avtomobili. S tem ko so postali povezani, pa so bili izpostavljeni novim grožnjam, ki jim do sedaj niso bile poznane. Govorimo namreč o ranljivostih, ki so do sedaj bile značilne za naprave, ki so povezane v omrežja, na primer v pametne telefone, računalnike, strežnike itd. Tako se je avtomobilska industrija znašla v precepu med izdajanjem inovativnih produktov in zagotavljanjem informacijske varnosti, saj zagotavljanje informacijske varnosti zahteva večslojni pristop. Le-ta pomeni daljši čas proizvodnje, dodatne stroške itd. Med grožnje informacijske varnosti spada tudi človeški faktor, ki velja za najšibkejši člen pri zagotavljanju varnosti. Prav zato je bil namen magistrskega dela ugotoviti, kakšno je stanje poznavanja informacijske varnosti v avtomobilski industriji. V teoretičnem delu je prestavljen pregled obstoječe literature, v empiričnem delu pa so bili izvedeni intervjuji za pridobitev vpogleda, kako se slovenski servisi spoprijemajo s stalnimi spremembami na področju avtomobilizma in zagotavljanja informacijske varnosti.
Keywords: informacijska varnost, avtomobilska industrija, pametni avtomobili, magistrska dela
Published in DKUM: 25.09.2023; Views: 32; Downloads: 4
.pdf Full text (688,96 KB)

7.
Delo na črno in siva ekonomija v sezonskem delu v kmetijstvu : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Larisa Leskovšek Potočan, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je namenjeno lažjemu razumevanju dela na črno in sive ekonomije na splošno kot tudi v kmetijstvu. Razloženo je, kaj je delo na črno, in prikazano, kako in v kakšni količini se pojavlja v različnih državah sveta. Obrazloženo je, kdaj in kdo so izjeme dela na črno in kateri državni organi opravljajo nadzor nad zakonitim delom. Prikazano je tudi, v kakšni meri so izvajali nadzore in koliko je bilo dejanskih kršitev. Opisano je tudi delo na črno v kmetijstvu in njegove pojavne oblike. Storjena je bila primerjava deleža dela na črno, ki se pojavlja po svetu, in dela na črno v kmetijstvu. Ugotavljala sem tudi, v katerih kmetijskih panogah se delo na črno največkrat pojavlja. Po celovitem pregledu dela na črno na splošno in v kmetijstvu sem se osredotočila še na sivo ekonomijo. Razložila sem pojem sive ekonomije in ugotovila, kje in v kakšnih oblikah se na svetu največkrat pojavlja. Nato sem se ponovno osredotočila na kmetijski sektor. Storjena je bila primerjava sive ekonomije v kmetijstvu v različnih evropskih državah. Poskušala sem poiskati tudi vzroke za njeno nastajanje in panoge, kjer se največkrat pojavlja. Kot zadnje sem opisala tudi ukrepe za preprečevanje oziroma zmanjšanje sive ekonomije in dodala nekaj predlogov, ki bi lahko k temu tudi pripomogli.
Keywords: delo na črno, siva ekonomija, kmetijstvo, sezonska dela, nezakonito delo, nadzor, diplomske naloge
Published in DKUM: 22.09.2023; Views: 78; Downloads: 9
.pdf Full text (766,89 KB)

8.
Vloga vojske pri zajezitvi epidemij/pandemij : magistrsko delo
Ljiljana Bručić, 2023, master's thesis

Abstract: Najhujše bolezni, ki so v svetovni populaciji terjale milijonske žrtve obolelih in umrlih so bile: kuga, črne koze, španska gripa, kolera in nazadnje COVID-19. Z napredkom družbe so se sčasoma razvili in vpeljali različni mehanizmi za preprečevanje in zdravljenje okužb, hkrati pa so se bolezni zaradi povezovanja sveta razširile na več celin in se razvile v epidemije oz. pandemije. Pri zajezitvah epidemij je imela že skozi celo zgodovino pomembno vlogo vojska, ki je takrat poleg običajnih nalog vojskovanja predvsem s svojim medicinskim osebjem in sredstvi pomagala na civilni ravni. Seveda niti vojaki niso bili imuni na okužbe, saj so se te razširile tudi na frontah in še dodatno zmanjševale storilnost in številčnost vojske. Zadnja težka pandemija je bila COVID-19. Kljub izredni organiziranosti, rigoroznih zajezitvenih ukrepih po večini držav in vsemu zdravstvenemu napredku nas je presenetila in za sabo pustila visoke številke okuženih, obolelih in mrtvih ter tudi posledice v svetovnem gospodarstvu in v vsakdanjem življenju. Tudi ob izbruhu COVID-19 se je kot nepogrešljiv člen v obvladovanju pandemije spet izkazala vojska. V magistrski nalogi opisujemo zgodovino epidemij/pandemij ter vlogo vojske pri zajezitvi le-teh skozi čas, teoretične osnove COVID-19 in državne ukrepe za obvladovanje bolezni, za empirični del pa smo izvedli anketo mnenj o COVID-19, o preventivi, sprejetih ukrepih ter posledicah za duševno zdravje med vojaki Vojašnice Vincenca Repnika Slovenska Bistrica.
Keywords: vojska, vloga vojske, pandemije, COVID-19, magistrska dela
Published in DKUM: 21.09.2023; Views: 60; Downloads: 4
.pdf Full text (1,48 MB)

9.
Načrtovanje urnika dela zaposlenih v podjetju IKEA Maribor
Viktor Kastel, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu izpostavljamo teoretična spoznanja o načrtovanju dela in delovnega časa zaposlenih, v drugem pa smo izvedli empirično raziskavo v podjetju IKEA. Problem vidimo v tem, kako učinkovito načrtovati delovni urnik zaposlenih, tako da so upoštevane potrebe podjetja ter želje in potrebe zaposlenih. Načrtovanje delovnega urnika je kompleksen proces, ki zahteva upoštevanje različnih dejavnikov, kot so zakonski predpisi, delovni pogoji ipd. Zaradi številnih omejitev je izziv najti optimalno rešitev, ki zadovoljuje vse vpletene strani. Načrtovanje delovnega urnika mora zagotoviti ustrezno ravnotežje med delovnim časom in počitkom ter lahko pozitivno vpliva na zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih. V raziskavi smo ugotovili, da so se fleksibilnost in predvidljivost urnika izkazali kot ključni dejavniki, ki prispevajo k zadovoljstvu zaposlenih, ter da pristop upoštevanja razpoložljivih virov kaže na dobro upravljanje urnika zaposlenih in ustvarjanje ugodnega delovnega okolja. Živimo v času, v katerem so človeški viri v organizaciji najpomembnejši vidik in zadovoljni zaposleni konkurenčna prednost. Po drugi strani pa managerji, ki dobro poznajo svoje podrejene, njihove želje in zasebno življenje, vedo, na kakšen način spodbujati in motivirati zaposlene pri delu ter jih na ta način ohranjati.
Keywords: delovni čas, urnik dela, upravljanje časa, organizacija dela, človeški viri
Published in DKUM: 15.09.2023; Views: 72; Downloads: 15
.pdf Full text (3,33 MB)

10.
Trg dela po epidemiji v sloveniji
Žiga Škrabl, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Trg dela nenehno pretresajo naravni, družbeni in politični dogodki oziroma spremembe. V začetku leta 2020 se je svetovno gospodarstvo srečalo z zdravstveno krizo, katere v Evropi, kot tudi v Sloveniji ni bilo več desetletij in je pustila posledice na gospodarski aktivnosti. Delovanje podjetij je bilo omejeno, potrebno ga je bilo prilagoditi poslovanje takratnim zdravstveno- varnostnim ukrepom. Epidemija Covid-19 je vplivala tudi na trg dela. Zato so se s številnimi izzivi in težavami na trgu srečevala tako podjetja kot tudi zaposleni oziroma ljudje, ki vstopa na trg dela. Obenem je prišlo še do novega družbenega izziva, povzročenega z digitalizacijo, to je uveljavitve novih oblik dela. Vse to se je zaradi nepripravljenosti tako države kot tudi podjetij na zdravstveno krizo oziroma epidemijo država kot tudi podjetja odrazilo v večji brezposelnosti in nižjem bruto družbenem proizvodu. V relativno kratkem času si je gospodarstvo opomoglo, brezposelni so si našli zaposlitev v drugih gospodarskih panogah, tudi Slovenija je dosegla najnižjo stopnjo brezposelnosti v svoji zgodovini. Dodati pa je treba, da se trg dela sedaj sooča s staranjem prebivalstva, zaradi visoke zaposljivosti in nizke rodnosti, begom možganov oziroma izseljevanjem, pomankanjem delovne sile in iskanjem ustreznih in potencialnih zaposlenih, managerji namreč opažajo namreč opažajo pomankanje kompetenc in digitalnih kompetenc. Želja delojemalcev po maksimalnem dobičku vodi k strmenju po večji produktivnosti in učinkovitosti, le za dosego tega se bomo morali nenehno prilagajati in izpopolnjevati skozi vseživljenjsko učenje, le tako se bomo osebnostno kot družba rastli in razvijali.
Keywords: Trg dela, kompetence, staranje prebivalstva, pomankanje delovne sile, epidemija, Covid-19, Slovenija
Published in DKUM: 15.09.2023; Views: 66; Downloads: 23
.pdf Full text (1,86 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica