| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 18
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
3.
4.
PROJEKTIRANJE ORGANIZACIJE ˝INŽENIRKO, D. O. O.˝
Jernej Žajdela, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem tržnem okolju, kjer so pomembni inovativnost, drznost, prodornost in vztrajnost podjetnikov, smo se odločili ustanoviti podjetje, ki se bo ukvarjalo z gradbenim inženiringom in upravljanjem nepremičnin. V diplomskem delu smo se posvetili predvsem predustanovitvenim analizam in politiki planiranja ustanovitve, saj se zavedamo pomembnosti letega. Pri tem smo se osredotočili na tržne raziskave, analizo konkurence in naših potencialnih naročnikov. Poiskali smo naše prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti, ki podjetje čakajo na trgu. Pri planiranju poslovanja podjetja smo se odločili za časovno obdobje petih let. Za sedež podjetja smo se odločili za obstoječe prostore ustanovitelja, ki imajo ugodno lego in ustrezne prometne povezave. V planiranem obdobju petih let bo imelo podjetje tri zaposlene, ki bodo s svojimi znanji dograjevali celotno delovanje podjetja na trgu. Ustanovitveni kapital v višini 10.000 € bo zagotovljen s strani ustanovitelja in bo namenjen prvotno za nakup tehnično-tehnološke opreme in opreme pisarniških prostorov, kjer bo podjetje delovalo. Zaradi trenutnih razmer na trgu, ki so za ustanovitev podjetja neugodne in preveč nepredvidljive, smo ustanovitev podjetja prestavili na september naslednjega leta, ko pričakujemo, da se bodo razmere stabilizirale in se bo pokazalo dejansko stanje na trgu. Nastajanje in obstajanje podjetja, njegova uspešnost, razvoj in rast morajo služiti večanju blagostanja vseh njegovih udeležencev.
Keywords: podjetniška ideja, dejavniki uspešnosti, etika podjetja, ustanovitvene aktivnosti, vizija podjetja, vrednote, prednosti in slabosti, možnosti in nevarnosti, politika podjetja, poslanstvo podjetja, smotri podjetja, temeljni cilji podjetja, splošne strategije, temeljne strategije, poslovne strategije, razvojne strukture, poslovni izid, bilanca stanja.
Published: 02.12.2009; Views: 3259; Downloads: 646
.pdf Full text (212,11 KB)

5.
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE O DODATNEM ZAPOSLOVANJU V STORITVENEM PODJETJU
Brigita Pajtler, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljen poslovodski problem odločanja o dodatnem zaposlovanju. Problem smo skušali rešiti s pomočjo analize občutljivosti poslovnega izida, za katero smo morali opraviti še ločitev celotnih stroškov na variabilni in fiksni del.
Keywords: Poslovni izid, ocenjevanje gibanja stroškov, izkustvena metoda, kritična točka gospodarnosti, varnostna razlika do kritične točke gospodarnosti, prožnost poslovnega izida, analiza občutljivosti poslovnega izida, računovodske informacije o dodatnih zaposlencih.
Published: 17.02.2010; Views: 1518; Downloads: 270
.pdf Full text (364,17 KB)

6.
POSEBNOSTI PREUČEVANJA USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI DEJAVNOSTI STROJNEGA KLJUČAVNIČARSTVA PRI MIKRO PODJETJIH V SLOVENIJI
Mirjana Horvat, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo analizirali poslovanje mikro podjetja, ki se ukvarja s strojnim ključavničarstvom, v primerjavi s tremi konkurenti. Namen analize je bolje odločati, izvajati in nadzirati poslovanje podjetja. Za analizo smo se odločili zato, ker gre za družinsko podjetje in je analiza lahko za podjetje zelo uporabna. V nalogi najprej predstavimo nekatere posebnosti podjetij z dejavnostjo strojnega ključavničarstva in analiziranja njihovega poslovanja. Sledi analiza delovanja konkretnega podjetja za obdobje treh let in primerjava s konkurenčnimi podjetji in predlogi za izboljšanje poslovanja.
Keywords: analiza poslovanja, uspešnost, učinkovitost, strojno ključavničarstvo, kazalniki, produktivnost, donosnost, bilanca stanja, poslovni izid, denarni tokovi.
Published: 21.01.2010; Views: 1845; Downloads: 167
.pdf Full text (588,94 KB)

7.
FINANČNA ANALIZA: PRIMERJAVA DVEH PODJETIJ V GRAFIČNI INDUSTRIJI
Nejc Polovič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V tržnih gospodarstvih predstavlja finančna analiza enega izmed pomembnejših delov analize podjetja. Njen cilj je pridobiti čim več relevantnih informacij o sposobnostih podjetja. Analiza poslovanja omogoča, da presodimo ekonomski položaj, tj. njegovo učinkovitost, uspešnost, ekonomičnost ter premoženjsko in finančno stabilnost. Spoznanja, ki jih dobimo na podlagi analize poslovanja nam omogočajo boljše in racionalnejše odločanje, izvajanje in analiziranje poslovanja v podjetju ter možnost pravočasnega in pravilnega ukrepanja.
Keywords: Grafična industrija, analiza poslovanja, uspešnost poslovanja, poslovni izid, analiza s finančnimi kazalniki.
Published: 07.07.2011; Views: 1836; Downloads: 330
.pdf Full text (493,79 KB)

8.
VPLIV FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE NA POSLOVANJE SLOVENSKIH ŽELEZNIC D.O.O.
Andreja Konatar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predmet analize vpliv finančne in gospodarke krize na poslovanje Slovenskih železnic d.o.o.V teoretičnem delu je opisan pojav finančne in gospodarske krize v svetu in v Sloveniji.Izpostavljeni so tudi vplivi, ki sta jih finančna in gospodarska kriza imeli na poslivanje Slovenskih železnic v letih 2007-2010. Empirični del temelji na podrobnejši analizi poslovanja treh glavnih poslovnih enot PE Slovenskih železnic: PE Tovorni promet, PE Potniški promet in PE Infrastruktura. Slovenske železnice d.o.o. so najslabše poslovale leta 2009 in 2010, ko je PE Tovorni promet ustvaril velike finančne izgube in končni negativen poslovni rezultat. Izgube v PE Potniški promet so bile manjše, PE Infrastruktura pa je v letih 2007-2010 poslovala pozitivno.
Keywords: finančna kriza, gospodarska kriza, Slovenske železnice, železniški promet, poslovni izid
Published: 22.03.2013; Views: 1174; Downloads: 195
.pdf Full text (411,60 KB)

9.
METODE VREDNOTENJA OSNOVNIH SREDSTEV IN NALOŽBENIH NEPREMIČNIN V SLOVENSKIH PODJETJIH
Simona Bagola, 2012, final seminar paper

Abstract: Osnovna sredstva in naložbene nepremičnine običajno predstavljajo pomembno postavko sredstev podjetja, s tem pa tudi pomemben element in vplivni dejavnik kakovosti računovodskih informacij za presojanje premoženja z računovodsko finančnega položaja in poslovne uspešnosti večine organizacij. Vrednost sredstev podjetja je odvisna tudi od metode vrednotenja sredstev. Podjetje lahko izbira med modelom nabavne vrednosti in modelom prevrednotenja oz. modelom poštene vrednosti. Ta izbira pa posledično vpliva tudi na poslovni izid in obdavčitev podjetja, saj osnovna sredstva postopno prenašajo vrednost na nove poslovne učinke, podvržena so torej procesu amortiziranja. Slovenska podjetja imajo prosto izbiro, za kateri model se bodo odločala. To določata dva zakona, in sicer SRS in ZGD-1. Nimajo pa proste izbire glede amortizacijske stopnja, saj ZDDPO-2 določa maksimalno priznano amortizacijsko stopnjo, ki znižuje davčno osnovo. Za cilj diplomskega seminarja smo si zadali, da ugotovimo, katere metode uporabljajo slovenska podjetja ter kakšno amortizacijsko stopnjo določajo podjetja. V raziskavo smo vključili 120 podjetij, od tega 60 družb z omejeno odgovornostjo in 60 delniških družb. Ugotovili smo, da podjetja bolj uporabljajo model nabavne vrednosti, amortizacijsko stopnjo določijo glede na pričakovano dobo koristnosti sredstev, uporabljajo pa enakomerno časovno amortizacijo. Kljub gospodarski krizi podjetja še vedno investirajo v osnovna sredstva, saj so ta pogoj za nemoteno poslovanje.
Keywords: amortizacija, model prevrednotenja, model nabavne vrednosti, obdavčitev, sredstva, poslovni izid, davčni izkaz
Published: 21.09.2012; Views: 3227; Downloads: 609
.pdf Full text (1,45 MB)

10.
POSLOVNI NAČRT ZA IZGRADNJO APARTMAJEV
Rok Poplatnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se nanaša na poslovni načrt za gradnjo apartmajev na slovenski obali. Cilj poslovnega načrta, v katerem vidimo dobro priložnost za investicijo, je dokazati utemeljenost naložbe oziroma gradnje nadstandardnih apartmajev. V prvem delu poslovnega načrta predstavljamo vse faze, ki so v skladu s projektom potrebne za pripravo kompleksnega poslovnega načrta. V osredjem delu naloge predstavljamo konkretni primer, v katerem analiziramo rezultate raziskave trga in kritičnih tveganj, prodajne in tržne strategije, razvoj in organizacijo ter terminski načrt. Na osnovi naših rezultatov je oblikovan tudi zadnji del naloge, v katerem prikazujemo rezultate in ugotovitve v zvezi s postavljenimi hipotezami, ki jih lahko strnemo v naslednje štiri: H1: Na obali obstaja za nakup apartmajev zadostno število kupcev. H2: Na obali obstaja zadostno povpraševanje po našem projektu. H3: Predvidevamo, da bo na trgu naš projekt bolj konkurenčen od drugih zaradi pravilne izbire lokacije, cene in kakovosti gradnje. H4: Podjetja, posamezniki in obrtniki bodo kupili naše apartmaje za oddih vodstvenih delavcev in za lastne potrebe.
Keywords: apartmaji na obali, investicija, turizem, tveganja, poslovni izid.
Published: 13.09.2012; Views: 2579; Downloads: 639
.pdf Full text (1,44 MB)

Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica