| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Organizacijska kultura v podjetju in njen vpliv na zadovoljstvo zaposlenih
Marko Petek, 2020, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo pojasnjuje vpliv organizacijske kulture na zadovoljstvo zaposlenih. Organizacijska kultura s svojimi vrednotami in normami oblikuje notranji kontekst organizacije in tako vpliva na različne elemente, vključno z zadovoljstvom zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih se nanaša na dojemanje zaposlenih o njihovem delovnem okolju, odnosih s sodelavci, plači in možnostih napredovanja. Magistrsko delo je vsebinsko sestavljeno iz petih delov. V prvem poglavju smo opisali namen, cilje, hipoteze, metode in omejitve. V drugem poglavju smo opredelili pojem organizacijske strukture, predstavili tipe organizacijske kulture in se osredotočili na tipologijo Cameron & Quinn, ki smo jo v nadaljevanju tudi uporabili v raziskavi. Predstavili smo vlogo organizacijske kulture, merjenje organizacijske kulture, značilnosti, spreminjanje organizacijske kulture in njeno povezavo z zadovoljstvom z delovnim mestom. V tretjem poglavju smo opredelili zadovoljstvo zaposlenih, dejavnike zadovoljstva, pomembnost zadovoljstva zaposlenih in zadovoljstvo z delovnimi mesti v povezavi z organizacijsko kulturo. Četro poglavje smo namenili organizacijski kulturi in zadovoljstvu zaposlenih v proučevanem podjetju, njegovo vizijo in poslanstvo ter organizacijsko strukturo. V petem poglavju smo predstavili rezultate raziskave organizacijske kulture in zadovoljstva zaposlenih v proučevanem podjetju in podali ključne ugotovitve.
Keywords: Organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih, motivacija, podjetje X, OCAI vprašalnik.
Published in DKUM: 09.02.2021; Views: 1292; Downloads: 348
.pdf Full text (1,03 MB)

2.
Organizacijska kultura v slovenskih logističnih podjetjih in njen vpliv na zadovoljstvo zaposlenih
Mateja Čuček, 2019, master's thesis/paper

Abstract: V magistrskem delu smo raziskovali vpliv organizacijske kulture na zadovoljstvo zaposlenih v slovenskih logističnih podjetjih. Za namen raziskave smo izvedli anketni vprašalnik, ki je zajemal OCAI-vprašalnik po Cameronu in Quinnu za organizacijsko kulturo in vprašalnik zadovoljstva zaposlenih po avtorici Renati Mihalič. Z anketnim vprašalnikom smo ugotovili, kakšna je povezava med omenjenima pojmoma in v katerem tipu kulture so zaposleni v slovenskih logističnih podjetjih najbolj in najmanj zadovoljeni. Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del je sestavljen iz organizacijske kulture in zadovoljstva zaposlenih. Pri organizacijski kulturi smo opisali pojem in navedli nekaj definicij po različnih avtorjih. Vključili smo temeljne karakteristike organizacijske kulture in predstavili nekaj modelov, po katerih lahko umestimo kulturo v različne tipe. V okviru predstavitve zadovoljstva zaposlenih smo definirali pojem in predstavili tudi, zakaj je le-to pomembno, našteli dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo, in opisali tri modele zadovoljstva zaposlenih. V empiričnem delu smo predstavili metode, ki so bile uporabljene v magistrskem delu, in opisali oba vprašalnika, ki sta bila vključena v končni anketni vprašalnik. Temu je sledila predstavitev pridobljenih rezultatov in potrjevanje hipotez. V sklepnem delu smo strnili ugotovitve iz raziskave.
Keywords: organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih, tipologija organizacijske kulture, OCAI
Published in DKUM: 18.12.2019; Views: 1802; Downloads: 365
.pdf Full text (1,31 MB)

3.
Kako izboljšati organizacijsko kulturo na primeru izbranega podjetja
Almina Skejić, 2019, master's thesis

Abstract: Organizacijska kultura ima moč, da okolju, v katerem organizacija deluje, prikaže njeno dejansko sliko. Skozi kulturo se odraža delovanje organizacije, medsebojni odnosi zaposlenih, družbena odgovornost in odnos med notranjimi ter zunanjimi udeleženci organizacije. Izredno pomembno je, da člani organizacije sprejemajo kulturo organizacije in s svojim delovanjem prispevajo k njeni ohranitvi. Ko pa člani organizacije s samo kulturo v določenih trenutkih niso zadovoljni, je potrebno nekaj storiti. Tedaj je potrebno skušati izboljšati oziroma spremeniti kulturo v takšni smeri, da bo članom zopet odgovarjala. To se lahko stori na več načinov, najprej pa je potrebno ugotoviti, kje se nahaja težava, in s skupnimi močni oblikovati predloge za njeno rešitev. Organizacijska kultura ne nastane čez noč, ampak je v njeno izoblikovanje potrebno veliko vlagati, še več truda pa je potrebno vložiti v njeno ohranitev. Kultura organizacije se mora razvijati v smeri, da stremi k složnosti svojih članov, njihovi osebnostni rasti. Člani morajo med seboj komunicirati in pripomoči k doseganju ciljev, ki si jih organizacija zastavi. Magistrsko delo vsebuje teoretični ter aplikativni del. Teoretični del sestoji iz uvodnega dela, kjer so predstavljeni problem, namen, cilji ter raziskovalna vprašanja magistrskega dela, metode, uporabljene pri raziskovanju, ter predpostavke in omejitve,s katerimi smo se soočili. Teoretični del v nadaljevanju zajema opis in razlago pojmov, ki se nanašajo na organizacijsko kulturo (npr.značilnosti, vloga in funkcije, ravni ter vsebina organizacijske kulture). Predstavljene so tudi štiri tipologije organizacijskih kultur. Več pozornosti je posvečene Cameronovi in Quinnovi tipologiji, saj je prav na njeni podlagi kasneje v aplikativnem delu potekala raziskava v izbranem podjetju, kjer je analizirano trenutno stanje ter želeno stanje organizacijske kulture. Kultura v izbranem podjetju je merjena z merilnim instrumentom modela konkurenčnih vrednot OCAI. Z modelom McKinsey 7S je merjeno razumevanje organizacijske kulture s strani zaposlenih s poudarkom na vodenju managementa. Vodenje vpliva na organizacijsko kulturo, ki je pomemben dejavnik poslovne uspešnosti. Zaposleni so v anketnem vprašalniku odgovarjali na vprašanja, vezana na trde in mehke spremenljivke, s čimer smo dobili vpogled v trenutno stanje na področju vodenja managementa. Aplikativni del temelji na analizi raziskave, s katero se je ugotavljalo trenutno in želeno stanje organizacijske kulture izbranega podjetja ter razumevanje organizacijske kulture. Na osnovi rezultatov analize so se izoblikovali predlogi za morebitno izboljšavo organizacijske kulture. Sklep sestoji iz temeljnih ugotovitev, ki so posledica analize organizacijske kulture v izbranem podjetju, in na podlagi tega so podani odprti problemi, za katere obstaja možnost, da se pojavijo v prihodnosti.
Keywords: organizacijska kultura, tipologije organizacijskih kultur, instrument OCAI, McKinseyjev 7S model, tipologija Camerona in Quinn.
Published in DKUM: 25.11.2019; Views: 1322; Downloads: 251
.pdf Full text (1,98 MB)

4.
ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE V JAVNEM ZAVODU CENE ŠTUPAR
Helena Nevistić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Spraševali smo se, kakšen pomen ima organizacijska kultura na organizacijo, ter ali je res pomembno, da se vrednote zaposlenih in organizacije med seboj ujemajo. S pomočjo vprašalnikov smo izmerili organizacijsko kulturo v Javnem zavodu Cene Štupar – CILJ in dobili rezultate, da je prevladujoča organizacijska kultura tipa klan. Ena od ugotovitev je bila tudi, da se je želeno stanje zelo ujemalo s trenutnim, kar ni zelo pogost pojav. Iz tega smo tudi izhajali, da se vrednote zaposlenih ujemajo z vrednotami podjetja. Ugotovili smo, da je v Javnem zavodu Cene Štupar – CILJ organizacijska kultura tako notranje kot tudi zunanje usmerjena ter da je organizacija zelo fleksibilna in diskretna.
Keywords: Organizacijska kultura, javni zavod Cene Štupar – CILJ, merjenje organizacijske kulture, OCAI, vrednote.
Published in DKUM: 07.10.2016; Views: 1640; Downloads: 130
.pdf Full text (837,99 KB)

5.
ORGANIZACIJSKA KULTURA V PODJETJU PIKTRONIK D.O.O.
Polona Sekol, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Osrednje raziskovalno področje v diplomski nalogi je preučevanje organizacijske kulture v podjetju Piktronik d.o.o. V teoretičnem delu smo predstavili pojem organizacijske kulture, njene sestavine, kako ta vpliva na uspešnost podjetja in kako je le-to mogoče spremeniti, ter predstavili nekatere tipologije organizacijske kulture od znanih predstavnikov s tega področja. V empiričnem delu smo na kratko predstavili podjetje Piktronik d.o.o. in njegovo strategijo ter s pomočjo rezultatov anketnega vprašalnika testirali postavljene hipoteze. Rezultati raziskave so pokazali, da je prevladujoč tip organizacijske kulture v podjetju Piktronik d.o.o. »hierarhija«, ki pa ni usklajena s samo strategijo podjetja, saj ima ta karakteristike tipa organizacijske kulture »adhoc«. V zaključku smo vodstvu podali predloge za izboljšanje usklajevanja med strategijo podjetja in njegovo kulturo.
Keywords: Organizacijska kultura, vrednote, moč kulture, strategija podjetja, OCAI-vprašalnik.
Published in DKUM: 05.10.2016; Views: 1785; Downloads: 170
.pdf Full text (1,02 MB)

6.
VPLIV KOMUNIKACIJE NA ORGANIZACIJSKO KULTURO PODJETJA HENKEL MARIBOR D.O.O.
Mateja Županek, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi obravnavamo organizacijsko kulturo in organizacijsko komunikacijo. Organizacijska kultura je tisti dejavnik, ki je v podjetju najbolj neposredno povezan z vsemi dogodki, dejanji in okoljem podjetja ter posamezniki v sistemu. Prav vsaka aktivnost in sprememba v podjetju ali njenem okolju se odraža na organizacijski kulturi. Ker lahko z organizacijsko kulturo upravljamo in jo spreminjamo pomeni, da jo lahko preoblikujemo v nekaj kar bo dalo zadovoljstvo zaposlenim in bo načeloma poskrbela za uspešnost celotne organizacije. Organizacijsko kulturo lahko vidimo v vsaki organizaciji, saj se odraža predvsem v prepričanjih, vrednotah, normah, simbolih, jeziku in pripovedih. Kot smo omenili se bomo ukvarjali tudi z organizacijsko komunikacijo, saj ima velik vpliv na nastajanje in oblikovanje organizacijske kulture. V podjetju najdemo tako neverbalno kot verbalno komunikacijo, komunikacijo navzdol, komunikacijo navzgor ter prečno komunikacijo. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela, in sicer na teoretični del in praktični del. V prvem delu govorimo o organizacijski kulturi in organizacijski komunikaciji. V delu organizacijske kulture se osredotočimo na splošne opredelitve, sestavine kulture in dejavnike, ki vplivajo na organizacijsko kulturo. V nadaljevanju se osredotočimo na oblikovanje, ohranjanje in spreminjanje organizacijske kulture. V naslednjem poglavju govorimo o tipologijah organizacijskih kultur, kjer predstavimo organizacijsko kulturo po več avtorjih, ki se v strokovnih literaturah največkrat pojavijo. V tej nalogi smo se osredotočili na razlago organizacijske kulture po Cameronu in Qiunnu, ki smo jo tudi uporabili za analizo organizacijske kulture podjetja Henkel Maribor d.o.o. V nadaljevanju na kratko opredelimo organizacijsko komunikacijo kjer predstavimo uspešno komunikacijo v organizaciji. V tem delu predstavimo tudi vlogo in pomen komuniciranja za organizacijsko kulturo ter vpliv komuniciranja na razvoj kulture. V empiričnem delu magistrske naloge smo predstavili podjetje Henkel Maribor d.o.o., v katerem je bila izvedena raziskava. Osrednji del empiričnega dela je namenjen analizi organizacijske kulture izbranega podjetja. Glavni namen naloge pa je ugotoviti ali si zaposleni podjetja želijo spremembo kulture in kako s komunikacijo vplivati na te želene spremembe kulture.
Keywords: organizacijska kultura, organizacijska komunikacija, tipologije organizacijske kulture, zaposleni, OCAI.
Published in DKUM: 26.11.2015; Views: 2010; Downloads: 276
.pdf Full text (1,04 MB)

7.
IZBOLJŠANJE ORGANIZACIJSKE KULTURE V PODJETJU
Andreja Tominc Voh, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo organizacijsko kulturo, s katero se odražajo zgrajeni odnosi, vrednote in cilji vsakega poslovnega subjekta, kakor tudi vsaka aktivnost, sprememba ali vedenje v organizaciji. Magistrsko delo je razdeljeno na uvodni, teoretični, empirični in sklepni del. Teoretični del zajema drugo in tretje poglavje, empirični oziroma raziskovalni del pa je predstavljen v četrtem poglavju. V uvodnem delu, prvem poglavju magistrske naloge, predstavimo opredelitev področja in opis problema, namen, cilje, raziskovalne hipoteze in predvidene metode raziskovanja organizacijske kulture v podjetju. V drugem poglavju so predstavljena izhodišča za obravnavo organizacijske kulture, predstavljene so splošne in specifične opredelitve ter funkcije organizacijske kulture. V nadaljevanju drugega poglavja so predstavljeni elementi organizacijske kulture, s pomočjo katerih lahko analiziramo organizacijsko kulturo na njeni pojavni ravni. Tretje poglavje teoretičnega dela govori o modelih organizacijske kulture. Predstavljena so izhodišča za obravnavo tipologije kulture in vloga le-te za razumevanje organizacijske kulture. Glavno besedo namenjamo dvema modeloma, s katerima je bila opravljena empirična raziskava organizacijske kulture v podjetju, to sta model konkurenčnih vrednosti Camerona in Quinna ter model za razumevanje organizacijske kulture podjetja McKinsey 7S. V empiričnem delu, četrtem poglavju magistrske naloge, so predstavljena izhodišča za obravnavo organizacijske kulture v podjetju, v katerem je bila izvedena raziskava. Osrednji del predstavlja analiza raziskave sedanjega in želenega stanja organizacijske kulture v izbranem podjetju. Na osnovi izsledkov analize so podani predlogi in priporočila vodstvu za izboljšanje organizacijske kulture. V sklepnem delu, petem poglavju magistrske naloge, so izpostavljene temeljne ugotovitve analize organizacijske kulture v podjetju in podani odprti problemi kot izzivi za prihodnost. Organizacijska kultura v podjetju zahteva neprestane izboljšave, zato je potrebno zastarelo mišljenje nadomestiti z vrednotami, kot so pozitivni osebnostni razvoj zaposlenih, stalno izobraževanje, izmenjavanje znanja, boljša komunikacija med zaposlenimi, vključevanje sodelavcev v procese podjetja in skrb za poznavanje strategije ter ciljev podjetja. Navedeno je potrebno, da podjetje ostane vitalno tekom časa in da ga povezuje organizacijska kultura na visoki ravni zavedanja vseh zaposlenih.
Keywords: organizacijska kultura, elementi organizacijske kulture, tipologije organizacijske kulture, modeli organizacijske kulture, model McKinsey 7-S, model Cameron Quinn, merilni instrument OCAI
Published in DKUM: 27.10.2015; Views: 2107; Downloads: 342
.pdf Full text (2,13 MB)

8.
ORGANIZACIJSKA KULTURA PODJETJA X
Ines Balažic, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je predstaviti organizacijsko kulturo. Pomen organizacijske kulture, njene vsebine, ter vpliv organizacijske kulture na uspešnost poslovanja organizacije.
Keywords: organizacijska kultura, norme, vrednote, OCAI vprašalnik
Published in DKUM: 25.08.2015; Views: 1114; Downloads: 245
.pdf Full text (303,30 KB)

9.
ORGANIZACIJSKA KULTURA NA PRIMERU PODJETJA SG AUTOMOTIVE
Valentina Pernat, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Organizacijska kultura je širok spekter pojmov in pojavov v organizaciji. Je ena izmed pomembnejših, če ne kr najpomembnejših dejavnikov podjetja v današnjem času. Če se podjetje začne pravi čas zavedati o spremembah kulture, lahko realizacija podjetja poteka le po začrtani črti zastavljenih ciljev. Na to opozarja mnogo znanih podjetnikov, ki se zavedajo današnjega časa gospodarskih in političnih sprememb. Pomembno je, da ima podjetje trdno postavljeno vizijo in politiko podjetja preko katere uresničuje tako lasne cilje in pa tudi želje in cilje zaposlenih. V uvodnem (teoretičnem) delu smo se podali na pot proti raziskovanju novih pojmov, pojavov, teorij o sami organizacijski kulturi. Kjer smo spoznali, da se je potrebno osredotočati na procese skupinskega reševanja, kjer nastaja organizacijska kultura, v kateri je pomembno reševanje problemov. Sestavljena je iz mnogih vrednot, norm, stališče iz različnih obrazcev vedenja. Zanjo so pomembni tudi vzorniki, običaji in obredi. Vse to pa povezuje še komunikacija. Seznanili smo se tudi z tremi tipologijami organizacijske kulture. Našo popotovanje okrog organizacijske kulture pa se je končalo s spoznavanjem organizacijske kulture v kriznih časih, ko prihaja do sprememb, različnih mnenj in trenj med zaposlenimi. Za zaključek pa smo se odločili uporabiti metodo anketnega vprašalnika, ki nam je pokazala, da v organizaciji prevladuje kultura trga zaposleni pa si v prihodnje želijo več kulture klana.
Keywords: Organizacijska kultura, tipologija kultur, sestavine, zaposleni, organizacija, spremembe in razvoj, OCAI
Published in DKUM: 24.09.2012; Views: 2073; Downloads: 314
.pdf Full text (748,80 KB)

10.
ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE: PRIMER PODJETJA ELEKTROSTUDIO D.O.O.
Jernej Prša, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Pričujoče magistrsko delo se ukvarja s pojmom organizacijske kulture. To je organizacijski dejavnik, ki je neposredno najbolj vzajemen z vsemi ostalimi elementi organizacije in njenim okoljem ter z vsemi posamezniki v sistemu. Prav vsaka aktivnost, sprememba ali vedenje se namreč odraža na organizacijski kulturi, prav tako vsaka sprememba kulture povzroči spremembe na ostalih področjih v organizaciji. Z načrtnim upravljanjem organizacijske kulture se bo povečalo zadovoljstvo zaposlenih ter posledično s tem uspešnost celotne organizacije. Organizacijska kultura obravnava ideologijo organizacije ter oblike njene manifestacije. Ideologija organizacije vključuje prepričanja, vrednote in norme. Izraža se preko simbolov, jezika, pripovedi ter različnih aktivnosti. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela, in sicer na teoretični in praktični del. Prvo poglavje teoretičnega dela govori o opredelitvi organizacijske kulture. V tem poglavju so predstavljene splošne opredelitve kulture ter specifične opredelitve organizacijske kulture. V nadaljevanju poglavja so predstavljeni vzroki za proučevanje, sestavine, značilnosti in dejavniki, ki vplivajo na organizacijsko kulturo. Prvo poglavje zaključujemo s podpoglavjem, ki govori o vlogi in pomenu organizacijske kulture za uspešnost podjetja. Drugo poglavje teoretičnega dela govori o oblikovanju, ohranjanju in spreminjanju organizacijske kulture. Osrednjo besedo namenjamo spreminjanju organizacijske kulture, pri čemer so podrobneje predstavljeni modeli spreminjanja organizacijske kulture. Zadnje poglavje teoretičnega dela govori o tipologijah organizacijskih kultur. Uvodoma so predstavljene vloge kvalitativnih in kvantitativnih merjenj organizacijske kulture ter njihova uporabnost in učinkovitost. V nadaljevanju so na kratko predstavljene tipologije organizacijskih kultur, ki se v strokovni literaturi največkrat pojavljajo. Osrednja beseda je namenjena predstavitvi v analizi uporabljene tipologije organizacijske kulture podjetja Elektrostudio, d. o. o., to je tipologija po Cameronu in Quinnu. V empiričnem delu magistrskega dela je na kratko predstavljeno podjetje Elektrostudio, d. o. o., v katerem je bila izvedena raziskava. Osrednji del empiričnega dela predstavlja analiza organizacijske kulture v omenjenem podjetju. Glavni namen raziskave je bil ugotoviti dejansko stanje organizacijske kulture v tem podjetju, na podlagi analize sedanjega in želenega stanja kulture izpostaviti morebitne razlike med njima in podati konkretne predloge za njene izboljšanje.
Keywords: Organizacijska kultura, organizacija, podjetje, zaposleni, tipologije organizacijske kulture, OCAI.
Published in DKUM: 05.07.2010; Views: 6275; Downloads: 1755
.pdf Full text (715,38 KB)

Search done in 16.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica