| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
NABAVA ŽIVIL V GOSTINSKEM PODJETJU GOST D.O.O.
Irena Klemenc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Danes, v času globalizacije gospodarstva je postala nabava v sodobnih podjetjih ena med pomembnejšimi poslovnimi funkcijami. Uspeh nabave je odvisen od notranje organiziranosti podjetja, od učinkovitega sodelovanja z ostalimi poslovnimi funkcijami v podjetju, od sodelovanja z zunanjim okoljem podjetja in od uporabe sodobnih informacijskih tehnologij. Namen diplomskega dela je preučiti in poudariti vlogo in pomen nabave živil v gostinskem podjetju, predvsem z vidika HACCP sistema. Poudarek je na povezanosti z ostalimi poslovnimi funkcijami v podjetju in z dobavitelji, s katerimi so vzpostavljeni partnerski in profesionalni odnosi. Cilj diplomskega dela je prikazati nabavo živil in njen pomen za podjetje. Skozi celotni nabavni postopek je potrebno upoštevati in spoštovati številna zakonska določila in priporočila o neoporečnosti in ravnanju z živili.
Keywords: nabava, gostinsko podjetje, sistem HACCP, dobavitelji, JIT sistem, postopek naročanja
Published: 04.06.2010; Views: 2169; Downloads: 333
.pdf Full text (278,58 KB)

2.
Učinkovitost HACCP sistema v šolah ptujskega in ormoškega območja
Valerija Benko, 2010, specialist thesis

Abstract: V specialističnem delu smo želeli predstaviti pomen varne hrane za šoloobveznega otroka, opisati pomen HACCP sistema, njegove prednosti in pomanjkljivosti, ter ugotoviti učinkovitost HACCP sistema v osnovnih šolah ptujskega in ormoškega območja. Z namenom ugotovitve učinkovitosti HACCP sistema smo analizirali poročila o mikrobioloških preskusih odvzetih vzorcev živil in brisov na snažnost, v obdobjih pred in po uvedbo HACCP sistema, ter jih med seboj primerjali. Raziskovalni obdobji sta bili torej ločeni na obdobje od leta 1998 do 2002 in 2004 do 2008. Leto 2003 v raziskavo ni bilo vključeno saj smo smatrali to leto kot uvajalno, s predpostavko, da HACCP sistem v obratih še ni zaživel. Metodologija raziskovanja. Raziskava temelji na obdelavi podatkov, mikrobiološko analiziranih vzorcev živil in brisov na snažnost, odvzetih v osnovnih šolah ptujskega in ormoškega območja, pridobljenih od Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor. Rezultati. Ugotovili smo, da se je sicer delež neustreznih brisov v petletnem obdobju po uvedbi HACCP sistema znižal v primerjavi s petletnim obdobjem pred uvedbo HACCP sistema in sicer za 1,8 % (iz 7,5 % na 5,7 %), vendar razlika ni statistično pomenljiva (p=0,067). Zaskrbljujoče je dejstvo, da se je zvišal odstotek neustreznih živil in sicer za 6,4 %. Vzrok neustreznih živil je sicer v največji meri pripisati higienski oporečnosti, kar pomeni, da so živila neustrezna zaradi preseženega skupnega števila mikroorganizmov, vendar pa sta bili dve živili tudi zdravstveno oporečni, torej s prisotnostjo patogenih bakterij. Sklep. Ugotovitve v okviru specialističnega dela nakazujejo, da v šolah ptujskega in ormoškega območja HACCP sistem ni v celoti obvladovani in v primerjavi s prejšnjo ureditvijo ni doprinesel k večji varnosti hrane.
Keywords: HACCP sistem, varna hrana, dejavniki tveganja, zastrupitve z živili, zakonodaja s področja varnih živil, šolska kuhinja.
Published: 10.06.2010; Views: 3458; Downloads: 360
.pdf Full text (606,82 KB)

3.
Izbira sistema sledenja v podjetju Ledas d.o.o. z uporabo večparametrskega modela odločanja
Damir Komljen, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Kupec 21. stoletja je ozaveščen o zdravi in varni hrani ter ravno zaradi njegove varnosti se zahteva, da mesna industrija vodi sledljivost svežega mesa. Osnovni namen sledljivosti je zmanjševanje stroškov in dela pri izsledovanju živil, ki so jih oddali na trg v primeru krize v prehrambeni industriji (umik, odpoklic). Zakonodaja nam ne veleva, kako naj vodimo sledljivost, temveč nam le nalaga, da smo kot izvajalci te dejavnosti kadarkoli sposobni določiti dobavitelje svežega mesa oziroma naše kupce. Sledljivost je moč voditi preko sistema HACCP in na takšen način vodijo sledljivost tudi v podjetju Ledas, d. o. o. Takšno sledenje zadostuje svojemu namenu, vendar ima tudi pomanjkljivosti, ki je moč odpraviti le z informatizacijo sistema sledenja. Ne glede na to, kakšno vrsto sledenja uporablja podjetje, mora biti to sledenje preprosto za uporabo, v skladu s pravili, stroškovno učinkovito, usmerjeno v rezultate, preverljivo, dosledno in objektivno. V diplomski nalogi analiziramo obstoječi sistem in ga kritično ovrednotimo, oblikujemo večparametrski model odločanja ter anketiramo ponudnike, da pridobimo žaljene podatke. Ta model odločanja nam bo služil le kot pomoč, navsezadnje je končna odločitev še vedno odvisna od nosilca odločitve.
Keywords: Sledljivost, logistika, mesna industrija, sistem HACCP, Ledas, d. o. o., večparametrski model odločanja.
Published: 07.09.2012; Views: 1022; Downloads: 143
.pdf Full text (7,03 MB)

4.
Prenova skladiščnega poslovanja v interni kuhinji
Anja Rezar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena prenova skladiščnega poslovanja v interni kuhinji. S predstavitvijo obstoječega stanja želimo pokazati obseg in potek tehnoloških procesov v kuhinji. Vključili smo vse procese od naročanja, dostave in prevzema do skladiščenja, priprave ter razdeljevanja jedi. S pomočjo smernic dobre higienske prakse-HACCP sistema in zakonodaje, ki obsega Zakon o zdravstveni ustreznosti živil (ZZUZIS) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni ustreznosti živil, želimo odpraviti nekatere pomanjkljivosti, na katere smo pozabili v letih obratovanja kuhinje. Tako smo se osredotočili na vsak proces posebej in predlagali rešitev, ki bi jo bilo možno realizirati. S predlagano rešitvijo želimo zmanjšati zaloge ter stroške skladiščnega poslovanja. Nova rešitev procesa pa bo prilagojena potrebam zaposlenih v obratu kuhinje.
Keywords: skladiščno poslovanje, tehnološki procesi, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil, HACCP sistem, interna kuhinja
Published: 17.10.2013; Views: 861; Downloads: 126
.pdf Full text (1,30 MB)

5.
6.
VZPOSTAVITEV NOTRANJEGA NADZORA PITNE VODE PO SISTEMU HACCP
Breda Gašpar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bil vzpostavitev notranjega nadzora po sistemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) na skupnem vodovodnem sistemu, ki oskrbuje 12 občin severovzhodne Slovenije na območju levega brega reke Mure s pitno vodo. Pitna voda ne sme vsebovati mikrobioloških, fizikalnih in kemičnih onesnaženj, ki bi ogrožala zdravje ljudi. Problem, s katerim smo se srečali, je v velikem številu majhnih sistemov za oskrbo s pitno vodo, ki so po večini nezanesljivi, saj že same geografske razmere, intenzivno kmetijstvo in neurejeno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda pogojujejo veliko tveganje za onesnaženje vodnega vira. Slabo pa je bilo tudi vzdrževanje vodovodnih omrežij, ki so bila vzrok za onesnaženje pitne vode. Z vstopom v EU je morala Slovenija svoj pravni red uskladiti z evropskim. Na področju pitne vode je to storila s sprejetjem Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015), ki je usklajen z Direktivo sveta 98/83/ES; o kakovosti pitne vode, namenjene za prehrano ljudi. S skupnim vodovodnim sistemom za vseh 12 občin in vzpostavljenim notranjim nadzorom po sistemu HACCP je zagotovljen nadzor nad kakovostjo pitne vode v celotnem procesu od zajetja, priprave in hrambe vode vse do pipe uporabnika.
Keywords: pitna voda, onesnaženje, vodovodni sistem, notranji nadzor, HACCP sistem
Published: 25.07.2016; Views: 970; Downloads: 116
.pdf Full text (1,45 MB)

7.
Upravljanje tveganj v oskrbovalni verigi na primeru catering podjetja
Mateja Povirk, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Danes se še premalo zavedamo vseh različnih vrst tveganj, ki obstajajo. Kljub temu, da ima organizacija ali podjetje zastavljene in urejene procese z nekaterimi preventivnimi ukrepi za tveganja, lahko v oskrbovalni verigi podjetja pride do različnih posledic. V nalogi so opredeljene različne vrste tveganj, ki so povezana z delovanjem podjetja v oskrbovalni verigi, posebno tveganja v poslovanju in operativna tveganja. Za upravljanje tveganj je potrebno tveganja zaznati in identificirati, narediti analizo z vrednotenjem tveganj, se z njimi spopasti in vzpostaviti nadzor. Povezavo med logistiko in cateringom smo vzpostavili tako, da se naloga osredotoča na del oskrbovalne verige catering podjetja s poudarkom na delovanju znotraj podjetja. Zajema opis delovanja cateringa in na praktičnih primerih predstavi pomembnost zavedanja o obstoječih tveganjih. Na primerih so razčlenjeni možni vzroki za posamičen primer. S pomočjo fishbone metode smo analizirali izbrane probleme in prišli do predlogov za preprečitev nastanka neugodnih situacij. Na podlagi rešitev lahko podjetje izboljša sistem upravljanja tveganj, operacije in poslovanje podjetja, zmanjša tveganja, optimizira procese, izboljša kakovost, ipd. V sklopu problematike so omenjeni tudi standardi HACCP in ISO, kateri pripomorejo k sistematičnem upravljanju tveganj in uspešnem poslovanju. Ravno ti in vzpostavitev prilagojenih ter primernih sistemov v podjetju, pomaga k optimalnemu delovanju podjetja in s tem k obvladovanju tveganj.
Keywords: tveganja v poslovanju, upravljanje tveganj v oskrbni verigi, catering podjetje, operativna tveganja, sistem HACCP, ISO standardi
Published: 06.12.2016; Views: 1012; Downloads: 80
.pdf Full text (2,65 MB)

8.
Uporaba sistema kakovosti haccp pri predelavi mesa na kmetiji
Tina Pleteršek, 2017, bachelor thesis/paper

Abstract: Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili navaja, da je uvedba sistema kakovosti HACCP obvezna za vse, ki se ukvarjajo z živilsko dejavnostjo. V raziskavi smo obravnavali kmetijo, ki se ukvarja z dopolnilno dejavnostjo predelave mesa. Na kmetiji smo analizirali vsebinsko in uporabno vrednost sistema kakovosti HACCP. Analizirana kmetija upošteva vseh sedem načel sistema kakovosti in s tem zagotavlja varno hrano potrošnikom. V raziskavi navajamo oceno porabe dodatnega letnega delovnega časa (139 ur) in posledično dodatnih stroškov na kmetiji (820 €) zaradi uvedbe HACCP v letu 2016. Podali smo tudi oceno možnega zmanjšanja prihodka zaradi tržne neustreznosti posameznih izdelkov na analizirani kmetiji.
Keywords: prireja, predelava mesa, sistem kakovosti, HACCP, ekonomika
Published: 21.06.2017; Views: 528; Downloads: 121
.pdf Full text (2,98 MB)

9.
Upravljanje tveganj v hladni oskrbovalni verigi
Tatjana Živič, 2019, bachelor thesis/paper

Abstract: Zaradi pogosto spregledanih in nepravočasno upravljanih tveganj ter posledično velikih količin izgub živil v hladni oskrbovalni verigi smo se v diplomski nalogi osredotočili na identifikacijo in vzročno opredelitev potencialnih tveganj na konkretnem primeru hladne oskrbovalne verige pri prireji mleka in mlečnih izdelkov. Omenjeno verigo smo s pomočjo analize HACCP segmentirali in izvedli vzročni grafični prikaz ključnih tveganj oskrbovalne verige, jih analizirali in zanj poiskali možne rešitve. Ključna tveganja smo dopolnili v Katalog tveganj, ki je uporaben pripomoček za upravljanje tveganj v vsaki dani organizaciji, saj njegova uporaba omogoča določati smernice za prepoznavanje tveganj.
Keywords: tveganje, upravljanje tveganj, ISO standardi, Katalog tveganj, HACCP sistem, hladna oskrbovalna veriga, prireja mleka in mlečnih izdelkov
Published: 04.04.2019; Views: 176; Downloads: 23
.pdf Full text (1,83 MB)

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica