| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Zadovoljstvo stanovalcev, svojcev in zaposlenih v domu upokojencev Špesov dom Vojnik
Barbara Brečko, 2018, master's thesis/paper

Abstract: Stopnja zadovoljstva uporabnikov je v vrhu meril kakovosti in ima odločujoč vpliv na poslovni uspeh organizacije. Z nalogo smo želeli ugotoviti zadovoljstvo svojcev, stanovalcev in zaposlenih v domu starejših občanov Špesov dom Vojnik. Z uvedbo sistema kakovosti European quality-improving leraning (E-Qalin) smo želeli ugotoviti, s katerimi področji delovanja so svojci, stanovalci in zaposleni zadovoljni, katera področja so za njih pomembnejša in kaj bo treba še izboljšati. Uporabljena je bila metoda deskriptivne statistike. V raziskavi so bili uporabljeni trije vprašalniki, ki so bili namenjeni svojcem, stanovalcem in zaposlenim. Vprašalnike smo pridobili od podjetja Fabrika, za kar imamo pisno dovoljenje. Anketiranje je bilo izvedeno leta 2013, ko se je dom vključeval v E-Qalin, leta 2014 in leto kasneje, 2015. Anketiranci so si pri ocenjevanju trditev pomagali s petstopenjsko lestvico. Na koncu vsakega vprašalnika so dopisali svojo starost, lahko so dodali tudi pripombe, predloge in napisali pohvalo. Vprašalnik za svojce je skupno vseboval 24 vprašanj, ki so se posvetila trem različnim področjem delovanja (zadovoljstvu z nivojem nege in oskrbe, zadovoljstvu glede vključenosti in imidžu doma). Vprašalnik za stanovalce je skupno vseboval 33 vprašanj, ki so ocenjevala pet različnih področij delovanja z različnimi podpodročji (zadovoljstvo s standardom nege in oskrbe, komunikacijo, avtonomijo, ponudbo dodatnih dejavnosti in zasebnost). Vprašalnik za zaposlene pa je vseboval 23 vprašanj za pet različnih področij delovanja (zadovoljstvo z interdisciplinarnim sodelovanjem, sprejemanje vizije, klimo v organizaciji, možnost osebnega in poklicnega razvoja ter dodatno usposabljanje). V raziskavi je sodelovalo 67 svojcev. S splošno kakovostjo storitev jih je bilo 37 % zadovoljnih, 62 % zelo zadovoljnih in 1 % niti zadovoljen niti nezadovoljen. Razlika v povprečni oceni stopnje zadovoljstva pri svojcih je bila po vpeljavi modela E-Qalin statistično pomembno višja. Od skupno 69 anketiranih stanovalcev jih je bilo s splošno kakovostjo storitev 31 % zadovoljnih, 66 % zelo zadovoljnih in 3 % niti zadovoljni niti nezadovoljni. Pri stanovalcih se je povprečna ocena zadovoljstva po vpeljavi modela E-Qalin prav tako zvišala, vendar razlika ni bila statistično pomembna. V sklopu ankete za zaposlene je sodelovalo 47 zaposlenih. S splošno kakovostjo storitev jih je bilo 57 % zadovoljnih, 26 % zelo zadovoljnih in 17 % niti zadovoljnih niti nezadovoljnih. Razlika v povprečni oceni stopnje zadovoljstva pri zaposlenih se je od leta 2013 do leta 2015 statistično pomembno povišala. Raziskava je razkrila pomen vpeljave sistema kakovosti v Špesov dom Vojnik in postopen dvig zadovoljstva svojcev, stanovalcev in zaposlenih. Rezultati anket so vodstvo spodbudili, da so se pri delu uvedle določene spremembe, ki so jih predlagali svojci, stanovalci in zaposleni.
Keywords: zadovoljstvo, svojci, stanovalci, zaposleni, sistem kakovosti E-Qalin, spremembe
Published: 18.01.2019; Views: 995; Downloads: 116
.pdf Full text (4,85 MB)

2.
VPLIV VPELJAVE SISTEMA KAKOVOSTI E-QALIN NA ZADOVOLJSTVO STANOVALCEV V INSTITUCIONALNEM VARSTVU
Martina Klobčar, 2017, master's thesis

Abstract: Naraščanje števila starejših prebivalcev, demografske spremembe in večplastne težave, ki spremljajo staranje, prispevajo k razlogom za nastanitev v institucije, ki nudijo zdravstveno nego in oskrbo. Z magistrskim delom želimo ugotoviti zadovoljstvo stanovalcev v enem izmed domov za starejše po uvedbi sistema upravljanja kakovosti E-Qalin. Ob enem želimo ugotoviti, s katerimi področji delovanja so stanovalci bolj zadovoljni in katera področja oz. storitve smatrajo za pomembnejša.
Keywords: staranje, kakovostna starost, institucionalno varstvo, zdravstvena nega in oskrba, sistem kakovosti E-Qalin
Published: 23.02.2017; Views: 873; Downloads: 168
.pdf Full text (1,48 MB)

3.
VLOGA VODJE KAKOVOSTI V MODELU E-QALIN
Gordana Drimel, 2016, master's thesis

Abstract: Kakovost tudi v socialno-varstvenih zavodih vedno bolj pridobiva veljavo. Vedno večja pričakovanja uporabnikov od vodstev terjajo, da uporabljajo sodobne prijeme vodenja in upravljanja; eden od njih je zagotovo vodenje sistema kakovosti. V magistrskem delu smo se osredotočili na vlogo vodje kakovosti v modelu E-Qalin®. Vodja kakovosti je oseba, ki je ključna za njegovo delovanje. V modelu E-Qalin®, ki je bil razvit za uporabo v socialno-varstvenih zavodih, funkcija vodje kakovosti ni bila formalno zastavljena. To nam je postavilo izziv za pripravo magistrskega dela. Cilj je bil ugotoviti, kako poteka izvajanje modela v praksi, kako vodje kakovosti vidijo svojo vlogo, katere veščine in znanja po njihov mnenju pri delu potrebujejo in kateri so pomembni faktorji, da svoje delo lahko opravijo učinkovito. Raziskavo smo opravili med 50 zavodi, ki se ukvarjajo z modelom E-Qalin®, oziroma so za izvajanje modela opravili osnovno izobraževanje. Odzvalo se je 29 vodij kakovosti. Zaradi majhnega vzorca sodelujočih smo ugotovitve podkrepili z intervjuji z osebami, ki se z vodenjem sistemov kakovosti srečujejo v različnih organizacijah in skozi različne vloge. Če na kratko povzamemo dobljene rezultate, se ugotavlja, da so vodje kakovosti ključne osebe za izvajanje kakovosti. Anketiranci so se najbolj strinjali, da vodstvo podpira sodelovanje, vključevanje in predloge zaposlenih za izboljšave ter da je model E-Qalin® primerno orodje za vodenje sistema kakovosti. Vodenje terja znanje in veščine različnih področij, predvsem pa mora biti vodja dober timski delavec in zanesljiv pri opravljanju svojih nalog. Vodenje sistema kakovosti po modelu E-Qalin® anketirancem predstavlja izziv. V raziskavi smo potrdili, da je vloga vodje pozitivno povezana z znanji vodje kakovosti E-Qalin® ter s kakovostjo izvajanja modela E-Qalin®. Nismo pa potrdili hipotez, da je vloga vodje pozitivno povezana s kompetencami vodje kakovosti E-Qalin® ter z obremenitvami vodje kakovosti E-Qalin® Da lahko vodja kakovosti delo uspešno opravi, mora dobro poznati lastno organizacijo in procese, ki se izvajajo v njej. Pomembna so znanja s področja vodenja in organiziranja dela. Svoje delo bo lahko opravljal bolje, če bo imel popolno podporo vodstva in ga bo vodstvo razbremenilo drugih nalog. Vodenje sistema kakovosti ni mogoče brez popolne vključenosti najvišjega managementa.
Keywords: vodja kakovosti, kakovost, vodenje, sistem vodenja kakovosti E-Qalin®.
Published: 14.10.2016; Views: 1486; Downloads: 144
.pdf Full text (831,85 KB)

4.
Vloga modela E-Qalin pri doseganju zadovoljstva zaposlenih v socialno varstvenem zavodu
Barbara Groznik, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo temelji na tezi, da je zadovoljstvo zaposlenih eden pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na kakovost bivanja starostnikov v socialno varstvenem zavodu. Vemo, da je dober delavec tisti, ki je zadovoljen. Zadovoljstvo je odvisno od tega, ali se delavec čuti sprejetega in slišanega na delovnem mestu. Socialno varstveni zavodi se tega vedno bolj zavedajo in vpeljujejo v ustanove model kakovosti E-Qalin, ki naj bi jim pomagal pri doseganju večjega zadovoljstva zaposlenih in stanovalcev. Diplomsko delo smo razdelili na dva dela. V teoretičnem delu smo na kratko opredelili kakovost in njeno vlogo v socialno varstvenem zavodu, opredelili smo organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih, predstavili modele obvladovanja kakovosti s poudarkom na modelu kakovosti E-Qalin in predstavili socialno varstveni zavod Dom Tisje, kjer so oktobra 2014 pridobili certifikat kakovosti E-Qalin. Nato smo v raziskovalnem delu z anketnim vprašalnikom izvedli raziskavo v socialno varstvenem zavodu Dom Tisje z namenom, da bi ugotovili, ali sta se z uvedbo modela E-Qalin izboljšala zadovoljstvo zaposlenih ter področje komunikacije med zaposlenimi in nadrejenimi. Ugotovili smo, da so zaposleni zadovoljni na svojih delovnih mestih in s komunikacijo med zaposlenimi in vodstvom. Menimo pa, da se bo z modelom E-Qalin zadovoljstvo še stopnjevalo, saj je model usmerjen k zadovoljstvu zaposlenih in njihovi motiviranosti.
Keywords: kakovost, obvladovanje kakovosti, socialno varstveni zavod, E-Qalin, zadovoljstvo zaposlenih
Published: 04.10.2016; Views: 824; Downloads: 54
.pdf Full text (799,62 KB)

5.
VPLIV UVEDBE MODELA KAKOVOSTI E-QALIN V SOCIALNO VARSTVENEM ZAVODU NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Natalija Bukovec, 2012, master's thesis

Abstract: Teoretična izhodišča. V nalogi smo se osredotočili na kakovost storitev v institucionalnem varstvu. V socialno varstvenih zavodih je pomen kakovosti zelo bistvena, saj je konkurenca med domovi za starejše zelo velika, že zaradi cene oskrbe, vendar svojci se bodo predvsem začeli odločati na podlagi, kazalnikov, ki so merljivi in dokazljivi. Pri tem seveda imajo veliko vlogo zaposleni v socialno varstvenem zavodu, ker so s stanovalci 24 ur na dan, in je odločilnega pomena za njihovo dobro in zadovoljno bivanje v ustanovi. Zato morajo biti zaposleni zadovoljni na delovnem mestu. Namen in cilj. Prikazati ali je res možna razlika med dvema različnima domovoma za starejše, kar se tiče uvajanja modela kakovosti na zadovoljstvo zaposlenih. Raziskovalna metodologija. V magistrski nalogi je bila uporabljena deskriptivna in analitična metoda, najprej smo s pomočjo strokovne literature dobili podatke, ki so nam pomagali pri izvedbi analitičnega dela, saj smo najprej potrebovali strokovne podlage, da smo jih lahko s pomočjo raziskovalnega dela potrdili oziroma ovrgli. Na podlagi analize smo želeli dobiti odgovore na postavljene hipoteze. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Dobljene podatke smo obdelali in vizualizirali s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, program EpiData ter z programom SPSS. Rezultati. Rezultati raziskave so pokazali, da smo lahko dve hipoteze potrdili in eno le delno potrdili, vendar smo prišli do zaključka, da zaposleni obeh domov za starejše IX menijo, da potrebujejo spremembo, oziroma jim je model kakovosti E-Qalin pomagal na poti do zadovoljstva. Sklep. Zaključek magistrskega dela smo lahko zaključili s spoznanji, saj smo ugotovili da vsak član institucionalnega varstva potrebuje enega od modelov kakovosti, za boljše izvajanje storitev in predvsem zadovoljstva zaposlenih, ki opravljajo to težko delo. Saj le tako, bodo lahko domovi za starejše konkurirali med seboj, glede na to da je konkurence tudi na tem področju čedalje več.
Keywords: Institucionalno varstvo, stanovalec - uporabnik, vodstvo, zadovoljstvo, zaposleni, organizacijska navodila, izobraževanje, model kakovosti E-Qalin.
Published: 15.02.2013; Views: 1752; Downloads: 186
.pdf Full text (1,83 MB)

6.
MODEL KAKOVOSTI E-QALIN IN UČEČA SE ORGANIZACIJA
Olga Irman Počej, 2012, master's thesis

Abstract: Proces učenja in njegova uporabnost na vseh ravneh v sodobnih organizacijah je postal konkurenčna prednost na trgu. Preobrazba organizacij v učeča se podjetja pomeni stalno prilagajanje in fleksibilnost managementa, strateško usmerjenost in jasno vizijo vseh zaposlenih, enostavne organizacijske oblike, timsko delo in povezovanje, opolnomočenje zaposlenih, informiranje ter uporabo sodobne tehnologije. Zaradi globalizacije in povečanih kapacitet javnih ustanov so se tudi socialnovarstveni zavodi začeli zavedati, da je treba zagotavljati vse bolj kakovostne storitve. Uporabniki storitev postajajo vse zahtevnejši, zato je treba vložiti nove napore v spreminjanje klasičnih ustanov v modele, ki dajejo nove možnosti napredka, strokovnosti, zadovoljstva uporabnikov, svojcev in tudi zaposlenih. Socialnovarstveni zavodi se z uvajanjem modela učeče se organizacije spoznavajo pri vpeljevanju modela kakovosti E-Qalin, ki se v okviru mednarodnega projekta držav Evropske unije v Sloveniji uvaja od leta 2004. V magistrski nalogi smo preverili, kako je model E-Qalin povezan z učečo se organizacijo, ali obstajajo razlike v kakovosti med zavodi, ki imajo vpeljan model, in zavodi, ki modela E-Qalin nimajo, kako model vpliva na zadovoljstvo uporabnikov, svojcev in zaposlenih, katere merske instrumente za spremljanje zadovoljstva uporabljajo ter morebitne povezave med velikostjo zavoda, vrsto zavoda ter učečo se organizacijo in modelom E-Qalin. Raziskava je temeljila na podatkih standardne raziskave merjenja zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih in svojcev, statističnih kazalnikov socialnovarstvenih zavodov iz letnih poročil Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter anketnega vprašalnika. Rezultati so pokazali, da je model kakovosti E-Qalin močno povezan z elementi učeče se organizacije ter da so uporabniki, kot zaposleni v ustanovah z že uvedenim modelom kakovosti, izrazili višje zadovoljstvo s storitvami ter samo organizacijo.
Keywords: učeča se organizacija, E-Qalin, management, timsko delo, opolnomočenje.
Published: 20.09.2012; Views: 2395; Downloads: 357
.pdf Full text (1,88 MB)

7.
VPLIV INOVACIJ ZA STANOVALCE LAMBRECHTOVEGA DOMA
Sandra Krajnc, 2010, final seminar paper

Abstract: Pred pisanjem diplomskega seminarja sem si postavila hipoteze, ki sem jih po pogovoru s strokovno delavko potrdila. V veliko veselje mi je bilo prepletanje znanja, ki sem ga pridobila s teorijo inoviranja in spoznanj o inovacijskih pristopih v Lambrechtovem domu. Tako sem s pomočjo pogovora dobila vpogled tudi v delo in življenje v domu, torej v področje, ki ga predhodno nisem poznala. Z gotovostjo lahko rečem, da me je institucionalno življenje v domu presenetilo. Nisem si predstavljala, da je življenje v domu naravnano navzven in hkrati k vsakemu posamezniku. Mnenja, predlogi, pohvale in graje so del vsakdanjika, ki pripomorejo k uresničevanju zastavljenega poslanstva doma. Konkurenca je vedno večja in k zapolnitvi praznih postelj pripomore tudi nenehno inoviranje in ustvarjalnost zaposlenih. To pomeni, da morajo zaposleni pri svojem poslovanju nenehno ustvarjati, raziskovati in spodbujati inovacije. Inovacije predstavljajo nov izdelek ali storitev, lahko pa gre tudi samo za to, da se izdelek ali storitev bistveno izboljša. Prav zaradi tega sem mnenja, da je inovativnost ključnega pomena za vsako podjetje ali organizacijo, s tem pa se povečuje tudi konkurenčna prednost na trgu. Pri pisanju diplomskega seminarja sem se osredotočila tudi na inovacijo, ki so jo v Lambrechtovem domu začeli uvajati leta 2010 in sicer gre za evropski projekt imenovan E-qalin. Pri takšnem projektu gre predvsem za dvig kakovosti življenja starostnikov, kakovost bivanja, oskrbe in nege, dela, izobraževanja, socialnih storitev in predvsem krepitev zadovoljstva zaposlenih. S projektom E-qalin ustanova po treh letih uspešnega, ustvarjalnega razmišljanja in inoviranja pridobi certifikat kakovosti, kar pomeni, da se s tem povečuje konkurenčnost in primerljivost z drugimi domovi, prav tako pa se izboljšuje kakovost za vse uporabnike kakor tudi za zaposlene. Projekt prinaša v Lambrechtov dom veliko ustvarjalnosti ter novih inovacij, ki bodo koristne tako za uporabnike doma kot tudi za zaposlene.
Keywords: Ustvarjalnost, invencija, potencialna inovacija, inovacija, projekt E-qalin, Lambrechtov dom, zadovoljstvo stanovalcev, kvaliteta opravljenih storitev.
Published: 25.01.2011; Views: 1914; Downloads: 155
.pdf Full text (6,67 MB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica