| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 2581
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Učinkovitost algoritmov umetne inteligence pri mikroplaniranju proizvodnje
Vukašin Radisavljević, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se osredotoča na analizo podatkov v kontekstu uporabe umetne inteligence pri mikroplaniranju proizvodnje. Na podlagi analize pridobljenih podatkov smo identificirali zakonitosti in trende, ki se nanašajo na učinkovitost sistema za napredno planiranje in razporejanje proizvodnje z umetno inteligenco Qlector LEAP. Opažamo korelacije med relativno napako planiranja s Qlector LEAP-om in številom poskusov planiranja, pri čemer opažamo določene trende za določene izdelke. Primerjamo učinek planiranja Qlector LEAP-a tudi z učinkom planiranja po normativih. Razprava se osredotoča tudi na tehnološke, kadrovske in organizacijske dejavnike ter priporoča organizacijske ukrepe za izboljšanje učinkovitosti planiranja z LEAP-om. Kljub izzivom pri dokazovanju hipotez je razprava pokazala možnosti za nadaljnje raziskave, ki vključujejo kvantifikacijo zanesljivosti planiranja z LEAP-om in preučevanje drugih modulov Qlector LEAP-a. Skupaj s postavljenimi organizacijskimi ukrepi diplomsko delo zagotavlja osnovo za nadaljnje raziskave na tem področju.
Keywords: umetna inteligenca, strojno učenje, mikroplaniranje proizvodnje, sistem za napredno planiranje in razporejanje proizvodnje, merjenje učinka
Published in DKUM: 13.06.2024; Views: 44; Downloads: 4
.pdf Full text (4,53 MB)

2.
Hidravlična izboljšava protipožarnih črpalk v Nuklearni elektrarni Krško : diplomsko delo
Domen Preskar, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava protipožarni sistem v Nuklearni elektrarni Krško oziroma bolj specifično električno ter dizelsko protipožarno črpalko. Narejena je analiza dosedanjega obratovanja črpalk ter primerjava z zahtevami tehničnih specifikacij. Sledi raziskava različnih epoksi premazov ter iskanje že znanih izboljšav, da lahko privzamemo neko vrednost pričakovane izboljšave hidravličnih izgub. Po vseh analizah sledi remont črpalke ter uporaba epoksi premaza. Po remontu pa se še opravijo testi, da preverimo, ali smo dosegli pričakovane izboljšave.
Keywords: protipožarni sistem, protipožarne črpalke, Nuklearna elektrarna Krško, hidravlične izboljšave, epoksi premazi.
Published in DKUM: 12.06.2024; Views: 57; Downloads: 2
.pdf Full text (2,92 MB)

3.
Menjava standarda sporočil plačilnih nalogov v gorenjski banki
Bernarda Kejžar, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Zaključno delo se osredotoča na implementacijo novih standardov plačilnega sistema v Gorenjski banki, ki so bili določeni s strani Evropske centralne banke in so začeli veljati nenadoma. Vključuje podroben pregled novih XML sporočil, zlasti ključnih obveznih podatkov, v skladu s standardom ISO 20022 v plačilnem sistemu TARGET2. Obstoječa sporočila za čezmejna plačila so bila zasnovana v povsem drugačnem formatu, zato smo morali v banki procedure zasnovati, na novo prilagoditi zapisom ter jih dodatno digitalizirati. Standardi za tuje naloge ostajajo nespremenjeni do leta 2025, zato smo vzpostavili dva vzporedna procesa, ki morata delovati nemoteno in sinhrono . Glavni cilj naloge je analizirati in implementirati procese za uporabo novega standarda. Vse ugotovitve bomo upoštevali v bodoče pri implementaciji XML sporočil tujega plačilnega sistema. V nalogi so podrobno opisani načrti procesov, cilji dela, predvideni rezultati ter uporabljene metode, tehnike in orodja. Rezultati naloge bodo služili za pomoč pri realizaciji tujih plačilnih nalogov, katere moramo preusmeriti v nove standarde do novembra 2025. Predstavljeni procesi so podrobno obravnavani v bančnem okolju in so prilagojeni za nemoteno delovanje v njem.
Keywords: bančne storitve, digitalizacija procesov, plačilni sistem, plačilni sistem SWIFT, storitve TARGET
Published in DKUM: 03.06.2024; Views: 58; Downloads: 5
.pdf Full text (1,36 MB)

4.
Primerjava korporativnega upravljanja družbe za upravljanje in Slovenskega državnega holdinga d. d. (SDH, d. d.) : magistrsko delo
Ana Novak, 2024, master's thesis

Abstract: Osrednja tema magistrske naloge je primerjava upravljanja Slovenskega državnega holdinga, d. d., z upravljanjem družbe za upravljanje, katerih opravljanje dejavnosti je usmerjeno v upravljanje tujega premoženja. Družba za upravljanje je pravna oseba, katere primarna dejavnost je upravljanje z investicijskimi skladi. V Republiki Sloveniji je trenutno registriranih pet družb za upravljanje. Te, poleg upravljanja investicijskih skladov, izvajajo tudi druge finančne storitve. Za potrebe ureditve njihovih statusnopravnih značilnosti in upravljanja se uporablja Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), ki predvideva dvotirni sistem upravljanja, oblikovanj z upravo in nadzornim svetom. Slovenski državnih holding, d. d., pa velja za krovnega upravljalca državnih kapitalskih naložb, ki jih vlaga v več gospodarskih družb. Prek teh vpliva in se vključuje v različne panoge, kot so energetika, turizem in promet. Poleg upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije Slovenski državni holding, d. d., opravlja tudi druge dejavnosti in storitve, s katerimi vpliva na slovensko gospodarstvo. Delovanje in organizacijo Slovenskega državnega holdinga, d. d., podrobneje ureja Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), ki predpisuje tudi dvotirni sistem upravljanja, sestavljen iz uprave in nadzornega sveta. Magistrska naloga se deli na tri dele. V prvem delu se predstavi in uvrsti investicijske sklade in družbe za upravljanje v finančni sistem. Za lažjo predstavitev in uvrstitev se obravnavano primerja tudi s pomočjo pravnih aktov, kot so direktive in ZGD-1. Drugi del se osredotoča na predstavitev korporativnega upravljanja družb za upravljanje in Slovenskega državnega holdinga, d. d. Pri tem se korporativno upravljanje obeh družb podrobno obravnava in primerja s splošno ureditvijo upravljanja, določeno z določbami zakona ZGD-1. Tretji del pa se osredotoča na primerjavo elementov korporativnega upravljanja obravnavanih družb. Korporativno upravljanje je zelo široko področje, zato se v drugem in tretjem delu magistrske naloge osredotoča predvsem na pravno ureditev sistemov upravljanja in upravljalnih organov, kot sta uprava in nadzorni svet. Pri tem se, poleg primerjave zakonskih aktov, k obravnavi uvršča tudi druge pravne akte, kot so kodeksi, politike in pravilniki. V zadnjem delu magistrske naloge se ugotavlja, da je primerjava obravnavanih družb smiselna. Ugotovitve se nanašajo predvsem na pomen in vpliv določb zakona ZGD-1. Ta zakon predstavlja podlago tako za specialne zakone, namenjene organizaciji in poslovanju obravnavanih družb, kot tudi za ureditev drugih področij korporativnega upravljanja. Izpostavlja pa se tudi določene razlike, ki se odražajo v opredelitvi in organizacij področij, prilagojenih naravi obravnavanih družb (npr.: organizacija posvetovalnih organov in pooblaščenih oseb).
Keywords: korporativno upravljanje, družba za upravljanje, Slovenski državni holding, d. d., dvotirni sistem upravljanja, uprava, nadzorni svet, upravljalni organi, organi vodenja in nadzora.
Published in DKUM: 30.05.2024; Views: 95; Downloads: 12
.pdf Full text (1,83 MB)

5.
Plačni sistem v državni upravi : primer Slovenske vojske
Peter Papler, 2007, published scientific conference contribution

Keywords: državna uprava, plačni sistem, nagrajevanje, vojska, Slovenska vojska
Published in DKUM: 30.05.2024; Views: 53; Downloads: 2
.pdf Full text (878,42 KB)

6.
Prihodnost tajnih služb : ali so tajne službe res (še) tajne?
Janez Žirovnik, 2007, published scientific conference contribution

Keywords: tajne službe, nacionalno-varnostni sistem
Published in DKUM: 30.05.2024; Views: 47; Downloads: 1
.pdf Full text (653,33 KB)

7.
Prednosti in pasti uporabe avtomatskih detektorjev v NRKB/E-obrambi
Iztok Podbregar, Matjaž Kavčič, Teodora Ivanuša, 2007, published scientific conference contribution

Keywords: avtomatski detektorji, NRKB/E-obramba, krizno upravljanje, varnostni sistem
Published in DKUM: 30.05.2024; Views: 47; Downloads: 1
.pdf Full text (632,40 KB)

8.
Kakovost negovalne dokumentacije z vidika osredotočenosti na osebo in vpeljave elektronskega zdravstvenega zapisa
Maja Klančnik Gruden, 2024, doctoral dissertation

Abstract: Uvod: Dokumentacija zdravstvene nege podpira medicinske sestre pri sprejemanju kliničnih odločitev, zato je pomembno, da je kakovostna in ustreza strokovnim zahtevam ter odseva načela osredotočenosti na osebo, česar raziskave ne potrjujejo. Uvedba elektronskega zapisa zdravstvene nege (EZZN) kaže pozitivne učinke, ki niso enoznačni in zanesljivi. Namen doktorske disertacije je izdelati predlog izboljšav obstoječega kliničnega informacijskega sistema zdravstvene nege, ki bi medicinske sestre spodbujal k izvajanju bolj na osebo osredotočene zdravstvene nege. Metode: Raziskava je temeljila na paradigmi pragmatizma in uporabi mešanih metode. Kot raziskovalni pristop je bilo uporabljeno akcijsko raziskovanje. Izveden je bil en cikel, ki je potekal v petih korakih: identifikacija problema, načrtovanje, intervencija, evalvacija in integracija.V okviru identifikacije problema sta bili konvergentno izvedeni kvantitativna in kvalitativna raziskava. V kvantitativno raziskavo je bilo vključenih 207 dokumentacij otrok z akutno okužbo spodnjih dihal s treh oddelkov. Izvedena je bila opazovalna presečna raziskava s pomočjo merskega instrumenta Q-DIO. V kvalitativno raziskavo je bilo vključenih 60 dokumentacij otrok, ki so bili zbrani s pomočjo kategorizacijske matrike, izdelane na osnovi teorije Na osebo osredotočena zdravstvena nega ter analizirani po metodi direktivne analize vsebine. V fazi intervencije je bila izvedena učna delavnica, priprava pa v fazi načrtovanja. Učne delavnice se je udeležilo 47 članov tima zdravstvene nege iz oddelka, kjer so uporabljali EZZN. Ti so bili v fazi evalvacije povabljeni k sodelovanju v drugi kvalitativni raziskavi, izvedeni s pomočjo fokusnih skupin. Teh se je udeležilo 28 oseb. Zbrani podatki so bili analizirani s pomočjo orodja tematska mreža. V zadnji fazi so bili za izdelavo priporočil integrirani rezultati raziskav, analiza literature in načela teorije Na osebo osredotočena zdravstvena nega. Rezultati: Kakovost zapisov zdravstvene nege je bila pomembno višja na oddelku, kjer so uporabljali EZZN in standardiziran jezik za poimenovanje negovalnih diagnoz (p < 0,05). Najbolje so bile podprte faze procesa zdravstvene nege: izvajanje (100 %), postavljanje negovalnih diagnoz (98 %) in ocenjevanje (87 %); najslabše je bilo podprto načrtovanje (51 %). Frekvenca in raznolikost pojavljanja negovalnih diagnoz sta bili največji v fiziološki in psihološki dimenziji, pri tem je imel oddelek, ki je uporabljal EZZN in standardiziran jezik, največjo raznolikost v vseh treh dimenzijah, kjer so se diagnoze pojavljale. Pri kvalitativni analizi zapisov zdravstvene nege je bilo ugotovljeno, da ti le delno pokrivajo pet procesov osredotočenosti na osebo. Na podlagi kvalitativne analize zapisov intervjujev fokusnih skupin sta bili oblikovani dve tematski mreži: uporabnost kliničnega informacijskega sistema zdravstvene nege in na osebo osredotočeni zapisi zdravstvene nege. Razprava in sklep: Dokumentacija zdravstvene nege je pomembno orodje pri odločanju medicinskih sester. Zagotavljanje in preverjanje njene kakovosti s standardiziranimi orodji sta zato pomembni. Uporaba elektronske dokumentacije prispeva k večji kakovosti in bolj celostni obravnavi, vendar še ni zagotovilo kakovosti. Na osnovi integracije rezultatov raziskave, analize literature in teorije Na osebo osredotočena zdravstvena nega je bilo izpostavljenih pet tematskih sklopov: kompetence uporabnikov, podporno okolje, uporabniku prijazen in na procesu zdravstvene nege zasnovan informacijski sistem, pristno delovanje in izidi zdravstvene nege.
Keywords: na osebo osredotočena zdravstvena nega, elektronski zapis zdravstvene nege, klinični informacijski sistem zdravstvene nege, akutna bolnišnična obravnava
Published in DKUM: 09.05.2024; Views: 148; Downloads: 20
.pdf Full text (5,73 MB)

9.
Prenova informacijskega sistema za preprečevanje vstopa ponarejenih zdravil v dobavno verigo
Miha Starešinič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Na podlagi uporabe obstoječega informacijskega sistema za preprečevanje vstopa ponarejenih zdravil v dobavno verigo smo v podjetju opazili pomanjkljivosti, ki nam onemogočajo hitrejšo in ustrezno obravnavo posameznih primerov na področju preprečevanje vstopa ponarejenih zdravil v dobavno verigo. V diplomskem delu je oblikovan načrt prenove informacijskega sistema za preprečevanje vstopa ponarejenih zdravil v dobavno verigo. S tem bomo lahko še naprej uspešno zagotavljali nemoteno preskrbo z zdravili. Rezultat bo prenovljena aplikacija, ki bo še naprej zagotavljala, da bo končni uporabnik pridobil ustrezno in varno zdravilo, ki ga potrebuje.
Keywords: ponarejena zdravila, SiMVS, informacijski sistem, 2D-koda, aplikacija
Published in DKUM: 05.04.2024; Views: 143; Downloads: 9
.pdf Full text (1,73 MB)

10.
Alternative sistemu "just in time" za zagonska podjetja
Andrej Papler, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjih letih so se pojavile velike spremembe pri poslovanju podjetij in s tem tudi pri oskrbovalnih verigah, večinoma zaradi pandemije bolezni covid-19 in kasneje tudi zaradi vojne v Ukrajini. Sistem oskrbovalnih verig »just in time« deluje v stabilnem svetu, ki pa ne obstaja vedno. Zaradi pogoste nestabilnosti smo zato v diplomskem delu poiskali alternative sistemu »just in time« za zagonska podjetja, ki smo jih utemeljili na podlagi pridobljenih teoretičnih znanj. Predstavili smo šest osnovnih modelov oskrbovalnih verig, ki bi lahko delovali kot alternative sistemu »just in time« za zagonska podjetja, nato pa smo iz teh šestih modelov razvili štiri oziroma pet svojih, ki temeljijo predvsem na krožnem modelu in ostalih trendih oskrbovalnih verig ter na lastnostih zagonskih podjetij.
Keywords: oskrbovalne verige, sistem "just in time", zagonska podjetja, alternativni modeli oskrbovalnih verig
Published in DKUM: 04.04.2024; Views: 135; Downloads: 7
.pdf Full text (1,62 MB)

Search done in 0.55 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica