| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 51
First pagePrevious page123456Next pageLast page
21.
DEJAVNIKI BREZPOSELNOSTI V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI
Simona Molan, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Zaposlenost oziroma stopnja brezposelnosti je eden od pomembnejših pokazateljev uspešnosti makroekonomskega delovanja države in zadovoljstva njenih prebivalcev. Brezposelnost se je v času gospodarske krize v zadnjih letih močno povečala. Povečala se je tako v Sloveniji kot v regijah znotraj države. V delu nas je zanimalo, kakšno je stanje na trgu dela v Spodnjeposavski regiji. Ker je stopnja brezposelnosti v regiji nad povprečjem Slovenije, smo preučili, kakšni so vzroki za to odstopanje. Ugotovili smo, da ima regija neugodne demografske (nizka izobraženost, staro prebivalstvo) ter gospodarske (prevladujoč kmetijski, industrijski sektor) razmere, kar vpliva na slabe razmere na trgu dela in kar je v trenutnih gospodarskih razmerah povzročilo zapiranje številnih podjetij in dodatno povečalo brezposelnost. Ugotovili smo, da je v regiji nadpovprečno visok delež brezposelnih ženk, starejših in mladih, neustrezna izobrazbena in poklicna struktura ter prevladujoča dolgoročna brezposelnost. Izvaja se kar nekaj ukrepov v regiji, namenjenih zmanjšanju strukturne brezposelnosti, vendar brez ustvarjanja novih delovnih mest ti ukrepi ne bodo imeli velike vloge pri reševanju zlasti dolgotrajne brezposelnosti.
Keywords: stopnja brezposelnosti, trg dela, dolgotrajna brezposelnost, aktivna politika zaposlovanja, strukturna brezposelnost, Spodnjeposavska regija
Published in DKUM: 15.11.2013; Views: 1723; Downloads: 132
.pdf Full text (1,08 MB)

22.
PROGRAMI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI
Tamara Premzl, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Brezposelnost je močno povezana z APZ. APZ je sestavljena iz sklopa ukrepov in programov, katerih namen je zmanjšati brezposelnost in povečati zaposlenost ter usklajevati ponudbo in povpraševanje na trgu dela. Ukrepi pripomorejo k zmanjšanju brezposelnosti, saj ustvarjajo nove delovne možnosti ter spodbujajo samozaposlovanje, kar je še posebej pomembno v času gospodarske in finančne krize. Diplomski seminar smo razdelili na dva dela. V teoretičnem delu smo opisali brezposelnost, ki ima za posameznika in državo velike socialne in ekonomske posledice. Tega se zaveda tudi država, kajti brezposelnost predvsem po letu 2008 postaja velik problem. Da bi zmanjšal brezposelnost, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje vsako leto izvede ukrepe in programe APZ, ki pa se razlikujejo glede na ciljno skupino in število vključenih brezposelnih oseb. Opisali smo tudi APZ, njene ukrepe in aktivnosti, ki se izvajajo v okviru teh ukrepov. V empiričnem delu smo se osredotočili na programe in ukrepe APZ, ki jih je Zavod izvedel v letih 2011 in 2012 v celotni Sloveniji ter na območju Območne službe Maribor. Poudarek je bil predvsem na številu vključenih brezposelnih oseb v te programe ter na smernicah APZ za leto 2013.
Keywords: aktivna politika zaposlovanja, brezposelnost, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, trg dela, zaposlovanje
Published in DKUM: 11.11.2013; Views: 2412; Downloads: 182
.pdf Full text (931,81 KB)

23.
SAMOZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST V GORIŠKI REGIJI
Jernej Gabrijelčič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Gospodarska recesija, ki se je razvila v vsesplošno krizo, je tudi v Sloveniji dodobra premešala razmere na trgu dela. Število registrirano brezposelnih oseb se je iz leta v leto povečevalo. Pri tem Goriška regija ni bila izjema. Pred pojavom gospodarske krize je bila slednja regija z najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti, po letu 2008 pa je ta naraščala z večjim tempom od državnega povprečja in konec leta 2012 skoraj dosegla državni nivo. V nalogi smo poleg gibanj registrirane brezposelnosti proučevali tudi gibanja samozaposlitev v Goriški regiji in jih primerjali z gibanji na državni ravni. Pri tem smo ugotovili, da je število samozaposlenih v Goriški regiji naraščalo počasneje od tistega na državni ravni, spodbudna pa je ugotovitev, da je delež samozaposlenih Goriške regije v Sloveniji na koncu obravnavanega obdobja večji od tistega na začetku. Pri spodbujanju zaposlovanja in samozaposlovanja ima pomembno vlogo Aktivna politika zaposlovanja. V okviru le-te smo proučevali pomembnost aktivnosti »Subvencija za samozaposlitev« na podlagi vpisov in sklenjenih pogodb. Na podlagi naraščanja števila vpisov in pogodb smo ugotovili, da omenjena aktivnost pozitivno vpliva na rast samozaposlitev v Goriški regiji.
Keywords: brezposelnost, samozaposlovanje, Goriška regija, aktivna politika zaposlovanja
Published in DKUM: 09.05.2013; Views: 1600; Downloads: 173
.pdf Full text (1,15 MB)

24.
JAVNA DELA V ZASAVSKI REGIJI
Lavra Izgoršek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Večina držav si prizadeva doseči ugodno gospodarsko rast in razvoj, pri čemer se soočajo z različnimi problemi. Med izredno pereče probleme lahko štejemo brezposelnost in ustvarjanje novih delovnih mest. Evropska unija, kamor je vključena tudi Slovenija, med drugim za zmanjšanje oziroma blaženje brezposelnosti uporablja tako imenovane ukrepe aktivne politike zaposlovanja (APZ). Pomembno mesto med ukrepi aktivne politike zaposlovanja zavzemajo javna dela. V diplomskem delu predstavljamo javna dela, v empiričnem delu posebej zaposlenost, brezposelnost, aktivno politiko zaposlovanja in javna dela v Zasavski regiji (v tem primeru to pomeni v Območni službe Trbovlje, ki pokriva območje upravnih enot Hrastnik, Litija, Trbovlje in Zagorje). Osredotočili smo se na javna dela v daljši časovni vrsti, pri čemer rezultate regije primerjamo z razmerami v državi. Na podlagi uradnih, javno dostopnih podatkov, smo preverili veljavnost dveh hipotez. Za predstavljeno temo sem se odločila predvsem zato, ker sem bila sama udeleženka javnih del. Sedaj sem zaposlena v neprofitni organizaciji in se prav tako srečujem z zaposlovanjem kadra v obliki javnih del.
Keywords: zaposlovanje, brezposelnost, aktivna politika zaposlovanja, javna dela, Zasavska regija
Published in DKUM: 24.01.2013; Views: 1651; Downloads: 206
.pdf Full text (860,06 KB)

25.
ZAPOSLOVANJE MLADIH IN SLOVENSKI TRG DELOVNE SILE
Alenka Prešern, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V sodobni družbi zaposlitev predstavlja osrednji del vsakdanjega življenja ter ključni vir finančne neodvisnosti. Razvoj trga dela spreminja stabilnost zaposlovanja, ki predstavlja pomemben vir socialne vključenosti. Slovenski trg dela se še vedno sooča s posledicami nedavne gospodarske finančne krize, ki je močno zaostrila stanje med iskalci zaposlitve. Dogajanja v gospodarstvu so se namreč odrazila na trgu dela. Od leta 2004 dalje je število delovno aktivnih naraščalo, odpuščanja in stečaji pa so v letu 2009 že povzročili večji padec delovne aktivnosti, ki se je nadaljeval tudi v letu 2010 in 2011. Od leta 2008 tako ponovno beležimo postopno rast brezposelnosti. Najbolj se je število delovno aktivnih zmanjšalo v gradbeništvu. Ko gre za stanje brezposelnosti, so še posebej izpostavljeni mladi odrasli, kot novi iskalci zaposlitve, ki se po končanem šolanju skušajo vklopiti na trg delovne sile. Problemi nastopijo predvsem zaradi njihovega pomanjkanja delovnih izkušenj, ki jih tekom študija niso uspeli nabrati. Četudi so opravljali morebitna dela na področju njihovega izobraževanja, to veliko delodajalcev ne smatra kot delovne izkušnje. S težavami na trgu dela pa se sooča tudi starejša populacija. Tu mislimo predvsem starejše od 50 let, ki se ob morebitni izgubi zaposlitve soočajo s ponovnim vstopom na trg delovne sile. Ti, ki imajo, za razliko od mladih odraslih, dovolj delovnih izkušenj, se tako srečujejo z drugačnimi težavami. Delodajalci v njih vidijo pomanjkljivosti zaradi same starosti, pa tudi zaradi pomanjkanja sodobnejših znanj, kot so poznavanje računalnikov, znanje tujih jezikov,… V Sloveniji zaradi zgoraj omenjenih težav ter drugih možnih situacij na trgu dela sodelujejo razne agencije, kot je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki z izvajanjem aktivne politike zaposlovanja stremijo k odpravljanju brezposelnosti in kreiranju novi delovnih mest.
Keywords: Trg dela, brezposelnost, mladi na trgu dela, aktivna politika zaposlovanja, diskriminacija na trgu dela, problemi starejših na trgu dela.
Published in DKUM: 30.08.2012; Views: 3921; Downloads: 506
.pdf Full text (539,06 KB)

26.
USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU - UKREP V OKVIRU AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
Zvezdana Žbontar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Z aktivno politiko zaposlovanja država posredno in neposredno posega na trg dela. Aktivna politika zaposlovanja je ključni instrument za odpravljanje neskladij med ponudbo in povpraševanjem. Ukrepi aktivne politike zaposlovanja so namenjeni povečanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela ter povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev. Namen diplomskega dela je prikazati program Usposabljanje na delovnem mestu, ki je stalnica programov aktivne politike zaposlovanja na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. V teoretičnem delu smo opredelili aktivno politiko zaposlovanja, trg dela - in podrobno program Usposabljanje na delovnem mestu. V empiričnem delu smo preverjali veljavnost dveh hipotez, in sicer z raziskavo o povezanosti med brezposelnostjo in vključevanjem v program Usposabljanje na delovnem mestu v obdobju od leta 2000 do 2010.
Keywords: Aktivna politika zaposlovanja, Brezposelnost, Trg dela, Usposabljanje na delovnem mestu, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Published in DKUM: 06.08.2012; Views: 2225; Downloads: 275
.pdf Full text (1,39 MB)

27.
28.
29.
JAVNA DELA V SLOVENIJI KOT POSEBEN PROGRAM AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
Jana Drvarič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavam problematiko brezposelnosti, ki je pereč problem sedanjega časa tako v Sloveniji in Evropski uniji, kot tudi v drugih državah sveta. Tako Slovenija, kot tudi Evropska unija, se na različne načine in z različnimi ukrepi lotevata reševanja tega problema. Slovenija sledi zakonodaji in usmeritvam Evropske unije na področju socialne politike in zaposlovanja. Diplomsko delo vsebuje poglavje z naslovom Aktivna politika zaposlovanja, katere temeljni namen je zagotavljanje ekonomske aktivnosti in zaposljivosti čim večjemu krogu posameznikov. Vključuje programe zaposlovanja, usposabljanja, izobraževanja in ustvarjanja delovnih mest. Pomemben del aktivne politike zaposlovanja predstavljajo javna dela, katerim je namenjeno posebno poglavje, ki podrobno opredeljuje ureditev in posamezne pojme. Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Javna dela so zaposlitveni programi, ki so organizirani zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. Cilj programov javnih del je predvsem znižanje števila brezposelnih oseb. Zakon o urejanju trga dela opredeljuje javna dela in določa posebnosti glede plačila za delo, trajanja dopusta, polnega delovnega časa in razlogov za prenehanje pogodbe o zaposlitvi za opravljanje javnih del.
Keywords: brezposelnost, evropska strategija zaposlovanja, aktivna politika zaposlovanja, javna dela
Published in DKUM: 15.03.2012; Views: 3070; Downloads: 0

30.
PROGRAMI ZA REŠEVANJE PROBLEMA BREZPOSELNOSTI V SLOVENSKIH REGIJAH IN OBČINAH
Urška Štancer, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Brezposelnost je osrednji makroekonomski problem, s katerim se soočajo vse evropske države. Tudi Slovenija ni izjema, saj od leta 2008 ponovno beležimo rast brezposelnosti. Brezposelnost delimo na: odkrito (kamor spada frikcijska, ciklična in strukturna brezposelnost) in prikrito ali latentno brezposelnost in prostovoljno in tehnološko brezposelnost. Ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti so odvisni od vrste brezposelnosti. Brezposelnost v Sloveniji smo analizirali po regijah in občinah in prišli do ugotovitev, da je problem slovenskega trga dela nizka izobrazbena in kvalifikacijska struktura delovne sile, nizka stopnja delovne aktivnosti mladih in starejših, izobrazbena, poklicna in regionalna neskladja in nefleksibilnost trga dela. Vsi ti dejavniki vplivajo na število brezposelnih oziroma na stopnjo brezposelnosti. V Sloveniji so se zaradi problema brezposelnosti oblikovali programi kot so aktivna politika zaposlovanja, pasivna politika zaposlovanja in regionalni programi zaposlovanja. Pri regionalnih programih ima vsaka statistična regija svoj program, svoje ukrepe in cilje za izboljšanje zaposlovanje oziroma za zmanjšanje brezposelnosti.
Keywords: brezposelnost, trg dela, merjenje brezposelnosti, aktivna politika zaposlovanja, pasivna politika, regionalna politika
Published in DKUM: 20.01.2012; Views: 3504; Downloads: 401
.pdf Full text (2,76 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica