| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


61 - 70 / 151
Na začetekNa prejšnjo stran3456789101112Na naslednjo stranNa konec
61.
RABA BRALNIH UČNIH STRATEGIJ PRI POUKU SLOVENŠČINE V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Mateja Lubej, 2016, diplomsko delo

Opis: POVZETEK Kljub vsej tehniki in elektroniki, katere imamo v današnjem času, branje še vedno predstavlja glavni vir pridobivanja informacij, tako v šoli kot v zasebnem življenju. Branje in razumevanje prebranega imata pomembno vlogo pri pouku slovenščine in tudi pri drugih predmetih, saj največ učenja še vedno poteka s pomočjo besedil oziroma iz besedil. V procesu učenja se od učenca pričakuje, da bo prebrano besedilo razumel, si ga zapomnil in nove informacije znal uporabiti pri reševanju problemov. Za učinkovito branje oziroma učenje s pomočjo branja, pa morajo učenci poznati različne bralne učne strategije. Te jim omogočajo boljše razumevanje prebranega, povezovanje novih informacij z že znanimi in lažjo ter boljšo zapomnitev informacij. Poznavanje različnih bralnih učnih strategij učencem omogoča, da se sami odločijo, katera bralna učna strategija jim pri posameznem besedilu omogoča najlažje razumevanje prebranega in zapomnitev bistvenih informacij. V sklopu diplomskega dela želimo ugotoviti, katere bralne učne strategije uporabljajo učenci 7. razreda izbrane osnovne šole pri branju neumetnostnih besedil. Prav tako želimo preizkusiti dve bralni učni strategiji, katerih še ne poznajo, in sicer Paukovo strategijo in metodo PV3P.
Ključne besede: KLJUČNE BESEDE: branje, učenje, bralne učne strategije, neumetnostno besedilo, Paukova strategija, metoda PV3P, 7. razred osnovne šole.
Objavljeno: 27.07.2016; Ogledov: 1451; Prenosov: 236
.pdf Celotno besedilo (984,07 KB)

62.
Administrativni vidik dela šolskega pedagoga v osnovni šoli - študija primera
Sanja Žgajner, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga se nanaša na proučevanje nekaterih področij dela pedagoga v vlogi šolskega svetovalnega delavca v osnovni šoli. S študijo primera smo analizirali pedagoga na eni izmed slovenskih osnovnih šol. Gradivo za raziskavo smo pridobili z opazovanjem, z nestrukturiranim intervjujem in z analizo dokumentov oz. obrazcev. Delo pedagoga je težko posploševati, saj se razlikuje glede na sposobnosti, potrebe posamezne osnovne šole in vseh udeleženih v procesu. V nalogi smo analizirali štiri teme. Vsako zase smo podrobno in celostno opisali ter analizirali. Vpis v 1. razred je eden temeljnih postopkov, kjer se začne ustvarjati ves proces med otrokom, starši in šolo. Učenci s posebnimi potrebami potrebujejo dodatno obravnavo in postopke dela za dosego vsaj minimalnih standardov znanja. Zaradi povečane globalizacije se je potrebno pripraviti na medkulturnost v okolju. Učenci priseljenci se vse pogosteje vključujejo v slovenske osnovne šole. Nadarjene učence dodatna spodbuda iz okolja vodi k večjemu izkoristku in nadgradnji lastnih potencialov. Vendar delo šolskega pedagoga je več kot le to. Vsak dan se sooča z različnimi nalogami. Znati mora narediti kompromis med preventivno obravnavo vseh učencev in vedno mora imeti čas za tiste posameznike, ki imajo individualne težave. Cilj svetovalnega dela je optimalni razvoj otroka.
Ključne besede: šolsko svetovalno delo, pedagog, vpis v 1. razred, učenci s posebnimi potrebami, učenci priseljenci, nadarjeni učenci
Objavljeno: 22.06.2016; Ogledov: 1062; Prenosov: 172
.pdf Celotno besedilo (1,75 MB)

63.
PRIBLIŽAJMO UČENCEM ZGODOVINO
Monika Črešnjar, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi z naslovom Približajmo učencem zgodovino so predstavljene možnosti, kako učencem 9. razredov osnovne šole približati teme, s katerimi se srečajo pri pouku zgodovine v 9. razredu. Ena izmed teh možnosti izvajanja sodobnega pouka zgodovine je obisk muzeja, kjer se srečajo s kulturno dediščino, obenem pa se učijo samostojnega dela in razmišljanja. Opisan je pouk zgodovine v osnovni šoli nekoč in danes. Tako lahko vidimo, kako se je pouk zgodovine skozi desetletja spreminjal in izboljševal. Danes se pri pouku uporabljajo informacijska tehnologija in sodobne učne metode. Predstavljen je Muzej narodne osvoboditve Maribor in z njim povezana metoda dela. S konkretnim primerom učne priprave, ter učno-delovnim listom vezanim na ogled razstave, želimo prikazati, kako lahko učitelj izpelje pouk zgodovine izven učilnice. Z vprašalnikom, vezanim na obisk muzeja, smo učitelje mariborskih osnovnih šol povprašali, kako se pripravljajo na obisk muzeja, kako obisk poteka in kako poteka delo v šoli po obisku muzeja. Ugotovili smo, da tako učitelji, kot učenci muzej zelo radi obiščejo, vendar se srečujejo s težavo dragih vstopnin, ki jim onemogočajo večkraten obisk muzejev. Z zgodovinskimi viri prve roke pa želimo prikazati, kako lahko učitelj s pričevanji preživelih drugo svetovno vojno popestri pouk zgodovine v 9. razredu.
Ključne besede: sodobni pouk, 9. razred, obisk muzeja, kulturna dediščina, informacijska tehnologija, zgodovinski viri prve roke
Objavljeno: 08.06.2016; Ogledov: 755; Prenosov: 106
.pdf Celotno besedilo (1,59 MB)

64.
POUK IZVEN UČILNICE NA PRIMERU EKSKURZIJE PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA V TRETJEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Tjaša Kumer, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu Pouk izven učilnice na primeru ekskurzije pri predmetu spoznavanje okolja v tretjem razredu devetletne osnovne šole opredeljujemo sodobne didaktične pristope pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja izven učilnice. Diplomsko delo je razčlenjeno na teoretični in praktični del. V prvem, teoretičnem delu predstavljamo značilnosti pouka izven učilnice z vidika sodobne didaktike. Posebno pozornost smo namenili sodobnim didaktičnim strategijam. Sledi predstavitev različnih vrst pouka izven učilnice, podrobneje ekskurzije, in domačega kraja, Slovenskih Konjic. V drugem, praktičnem delu ob upoštevanju teoretičnih konceptov in predlogov priročnikov za učitelje predstavljamo ekskurzijo kot del vzgojno-izobraževalnega procesa, kjer imajo učenci možnost, da se z učno snovjo seznanijo preko aktivnega opazovanja izven šolskih prostorov. Namen diplomskega dela je predstaviti pomen neposrednega izkustvenega učenja in raziskovanja domače pokrajine ter podati predloge za izvedbo pouka izven učilnice v domačem kraju, Slovenskih Konjicah, za učence tretjega razreda devetletne osnovne šole. Na podlagi analize učnega načrta za spoznavanje okolja smo izbrane vzgojno-izobraževalne vsebine umislili v primernih učnih dejavnostih, jim določili učne cilje ter predvideli interdisciplinarne povezave. Na osnovi preprostih učnih metod ekskurzije smo pripravili Program pouka izven učilnice pri spoznavanju okolja v tretjem razredu v našem domačem kraju, Slovenskih Konjicah. Aktivnosti učencev so prilagojene njihovemu samostojnemu raziskovanju in vključevanju lastnih izkušenj pri pridobivanju novih znanj.
Ključne besede: Predmet spoznavanje okolja, pouk izven učilnice, izkustveno učenje, aktivnosti učencev, ekskurzija, tretji razred devetletne osnovne šole, Slovenske Konjice.
Objavljeno: 06.06.2016; Ogledov: 2099; Prenosov: 380
.pdf Celotno besedilo (1,92 MB)

65.
PRIMERJAVA UČBENIŠKIH KOMPLETOV ZA 1. RAZRED NA DVOJEZIČNI OSNOVNI ŠOLI I LENDAVA IN NA OSNOVNI ŠOLI ARANY JANOS ALTALANOS ISKOLA LENTI
Gordana Časar, 2016, diplomsko delo

Opis: Namen diplomske naloge je bil proučiti in primerjati prednosti in pomanjkljivosti učbeniških kompletov, ki jih uporabljajo v prvem razredu na Dvojezični osnovni šoli I Lendava in na Osnovni šoli Jánosa Aranya Lenti (Arany János Általános Iskola Lenti). V teoretičnem delu so bila predstavljena teoretična izhodišča za pisanje učbeniških kompletov v sodobnem času. Empirični del zajema raziskovanje učbeniških kompletov za prvi razred osnovne šole na Dvojezični osnovni šoli I Lendava in na Osnovni šoli Jánosa Aranya Lenti v šolskem letu 2014/2015. Raziskava je bila narejena po deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi pedagoškega raziskovanja. Rezultati analize so pokazali, da je večina učbeniških kompletov celovita, da so vsi vizualno in estetsko lepo oblikovani in aktualni, nakazujejo medpredmetno povezavo in upoštevajo zahtevnost nalog, čeprav nekateri le indirektno. Učbeniški kompleti neposredno ali posredno spodbujajo učence k raziskovalnemu načinu učenja in nakazujejo časovno realizacijo učne snovi.
Ključne besede: učbeniški komplet, prvi razred, učenje, Dvojezična osnovna šola I Lendava, Osnovna šola Jánosa Aranya Lenti
Objavljeno: 31.05.2016; Ogledov: 689; Prenosov: 65
.pdf Celotno besedilo (717,98 KB)

66.
GOVORNO NASTOPANJE V ŠESTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Barbara Hartman, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava govorno nastopanje v šestem razredu osnovne šole in temelji na teoretičnih ugotovitvah ter raziskavi, s katero smo želeli ugotoviti, kako uspešni so učenci šestega razreda izbrane osnovne šole pri pripravi in izvedbi govornega nastopa ter kaj jim povzroča največ težav. Z raziskavo smo želeli dokazati, da učinkovit, prepričljiv, samozavesten, razumljiv in slikovit govorni nastop temelji na ustrezni vsebini, načelih dobrega jezikovnega sloga, ustrezni zgradbi besedila ter upoštevanju besednih in nebesednih spremljevalcev govorjenja. Glede na to, da je za govorni nastop potrebna temeljita priprava, smo jo v teoretičnem delu podrobno proučili, pozornost pa smo namenili tudi izvedbi govornega nastopa ter opozorili, na kaj mora biti govornik pri izražanju predmetnosti pazljiv. Ugotoviti smo želeli, kako pripraviti dober govorni nastop ter raziskati, ali lahko vzroke za neuspeh pripisujemo neustrezni pripravi. V empiričnem delu smo s pomočjo ocenjevalnega obrazca in anketnih vprašalnikov govorne nastope tudi analizirali. Želeli smo ugotoviti, če imajo učenci med posredovanjem govorjenega besedila tremo, kako in koliko časa se pripravljajo na govorni nastop. Zanimalo nas je, kdo jim pri pripravi na govorni nastop pomaga ter katere vire najpogosteje uporabljajo, da pripravijo ustrezno besedilo, ki ga predstavijo pred učiteljem in sošolci. Ugotoviti smo želeli tudi, kaj je učencem izmed zbiranja gradiva, priprave in izvedbe govornega nastopa najzahtevnejše ter kolikšen delež učencev se besedilo, ki ga pripravijo, poskuša naučiti na pamet. Z rezultati smo ugotovili, da ima večina učencev med posredovanjem govorjenega besedila tremo, zato neradi govorno nastopajo. Večini učencev je izvedba govornega nastopa najzahtevnejša, iskanje in zbiranje gradiva pa najmanj. Prav tako smo ugotovili, da večina učencev pripravi na nastop ne nameni dovolj časa; besedilo, ki ga pripravijo za nastop, pa se poskušajo naučiti na pamet. Pri ocenjevanju govornih nastopov smo prišli do spoznanja, da manj kot polovica učencev pripravi dober in učinkovit govorni nastop s smiselno in povezano vsebino, ki ima ustrezen uvod, jedro ter zaključek, poleg tega pa upoštevajo tudi dejavnike sporočanja, besedne in nebesedne elemente sporazumevanja ter načela uspešnega sporočanja.
Ključne besede: sporazumevanje, govorni nastop, šesti razred, osnovna šola
Objavljeno: 27.05.2016; Ogledov: 795; Prenosov: 112
.pdf Celotno besedilo (966,54 KB)

67.
Poznavanje kolesa kot prevoznega sredstva v 5. razredu osnovne šole
Nejc Nemec, 2016, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo Poznavanje kolesa kot prevoznega sredstva v 5. razredu osnovne šole je sestavljeno iz dveh delov – teoretičnega in praktičnega. V teoretičnem delu podrobneje predstavljamo kolo kot prevozno sredstvo, zgodovino kolesa, njegove sestavne dele, vrste koles, obvezno in dodatno opremo koles, podajamo pa tudi kriterije, ki jih je potrebno ob nakupu kolesa upoštevati, nasvete, kako kolo vzdrževati in kako se z njim voziti. Analizirali smo učni načrt za pouk naravoslovja in tehnike v petem razredu s stališča koles in ugotovili, da čeprav v tem razredu učenci opravljajo kolesarski izpit, te vsebine v učni načrt niso zajete. Pregledali in analizirali smo tudi učbenike za pouk naravoslovja in tehnike v četrtem in petem razredu osnovne šole ter opisali postopek pridobitve kolesarskega izpita za učence. V empiričnem delu predstavljamo rezultate empirične raziskave, ki smo jo izpeljali na vzorcu sto dvanajstih petošolcev iz Murske Sobote, ki v letu 2014 opravljajo kolesarski izpit. Ugotovili smo, da imajo anketirani visoko znanje o kolesih in varnem vključevanju z njimi v promet ter da tako ravnajo tudi v praksi.
Ključne besede: promet, kolo, osnovna šola, peti razred, znanje o kolesih, ravnanje s kolesi
Objavljeno: 27.05.2016; Ogledov: 1309; Prenosov: 184
.pdf Celotno besedilo (2,06 MB)

68.
GEOGRAFSKA UČNA POT RAČA V 5. RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Mojca Boštaj, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo na podlagi strokovne geografske literature proučili izbrane geografske značilnosti občine Moravče s poudarkom na naselju Krašce. Opredelili smo pomen pouka v naravi pri proučevanju domače pokrajine z izkustvenim učenjem. Analizirali smo učni načrt Družba ter Naravoslovje in tehnika s pomočjo deskriptivne metode in izbrali ter oblikovali učne cilje za vzpodbujanje izkustvenega učenja na osnovi terenskega dela. Na učni poti učenci pri neposrednem stiku z naravo z izkustvenim učenjem pridobivajo novo in utrjujejo že usvojeno znanje. Na osnovi terenskega raziskovanja smo oblikovali geografsko učno pot Rača. Za učence petega razreda devetletne osnovne šole smo oblikovali učno pot z uporabo aktivnih učnih metod neposrednega opazovanja ter predstavili možne dejavnosti na terenu. Geografska učna pot Rača je opremljena s priročnikom, ki je učitelju v pomoč pri izvedbi terenskega dela in za podrobnejšo seznanitev z značilnostmi posameznega opazovalnega mesta, ki jih učitelj posreduje učencem. Priročnik za učitelje je sestavljen iz vodnika po posameznih opazovalnih točkah, kjer so za vsako opazovalno mesto napisane specifične geografske in druge informacije. Pri vsakem opazovalnem mestu so zapisane vsebine, operativni cilji, učne metode, pripomočki, priporočena literatura ter dejavnosti, ki jih učenci izvajajo. Oblikovali smo tudi primere učnih listov za učence ter njihove rešitve, s pomočjo katerih učenci pridobivajo novo znanje in poglabljajo ter utrjujejo že znano učno snov.
Ključne besede: naselje Krašce, pouk v naravi, izkustveno učenje, geografska učna pot, terensko delo, peti razred devetletne osnovne šole
Objavljeno: 20.05.2016; Ogledov: 978; Prenosov: 208
.pdf Celotno besedilo (3,81 MB)

69.
PROJEKTNI TEDEN V 3. RAZREDU - BOŽIČ
Jasmina Tikvič, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomsko nalogo PROJEKTNI TEDEN V 3. RAZREDU – BOŽIČ sestavljata dva dela – teoretični in praktični. Teoretični del sestavljajo štirje sklopi, in sicer sociološki sklop (v njem so opisani prazniki in njihov pomen, poseben poudarek je na božiču), psihološki sklop (v njem so opisane razvojne in psihofizične lastnosti osemletnikov), geografski sklop (v njem je predstavljeno mesto Ptuj) ter didaktični sklop (v njem je predstavljen predmet spoznavanje okolja, izkustveno učenje ter izpostavljene glavne značilnosti projektnega dela). V praktičnem delu diplomske naloge je predstavljen projektni teden BOŽIČ KOT NEKOČ, ki je bil izpeljan v tretjem razredu osnovne šole. Po narejenem ugotavljamo, da imajo učenci, vključeni v projektno delo, večjo notranjo motivacijo za delo in končni cilj, ki ga sami določijo, ter da projektno delo temelji predvsem na integriranem pouku in lahko nastane načrtovano ali spontano ob nastanku trenutnega problema.
Ključne besede: projektno delo, božič, osnovna šola, tretji razred, izkustveno učenje
Objavljeno: 06.05.2016; Ogledov: 1078; Prenosov: 116
.pdf Celotno besedilo (2,34 MB)

70.
SPOZNAVANJE CERKVENJAKA SKOZI IZKUSTVENO UČENJE V 3. RAZREDU
Nina Hanžel, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo Spoznavanje Cerkvenjaka skozi izkustveno učenje v 3. razredu je sestavljeno iz treh med seboj povezanih celot – teoretične, praktične in empirične. V teoretičnem delu podrobneje predstavljamo projektno učno delo, njegove tipe in etape, izkustveno učenje od začetka do danes ter analizo učnega načrta Spoznavanje okolja (2011) v zvezi z raziskovalnim problemom. Ker je diplomsko delo vezano na poznavanje Cerkvenjaka, slednjega v teoretičnem delu predstavljamo skozi šest področij: šolstvo, gospodarstvo, cerkev svetega Antona, zgodovino kraja, kmetijske panoge in samega kraja Cerkvenjak. V praktičnem delu smo nanizali podrobno učno pripravo, potek dela in evalvacijo učnega sprehoda po domačem kraju. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati odgovorov anketiranih učencev, ki so bili vključeni v praktični del naloge, o domačem kraju pred in po učnem sprehodu. Ugotavljamo, da je znanje učencev po učnem sprehodu o domačem kraju mnogo boljše.
Ključne besede: projektno učno delo, izkustveno učenje, spoznavanje okolja, tretji razred, moj domači kraj.
Objavljeno: 06.05.2016; Ogledov: 796; Prenosov: 135
.pdf Celotno besedilo (1,68 MB)

Iskanje izvedeno v 0.32 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici