| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 1292
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Metode za razvoj moči : diplomsko delo
Timotej Štrucl, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem želel raziskati način (metode) za povečanje moči kot ene od osnovnih motoričnih sposobnosti tako v profesionalnem kot rudi v rekreativnem športu. Želel sem ugotoviti, kako lahko moč izboljša tako tekmovalni kot tudi kakovost gibanja, in s tem življenje posameznika v vsakdanu.
Keywords: diplomska dela, tekmovalni šport, rekreativni šport, motorične sposobnosti, razvoj moči, kakovost gibanja
Published in DKUM: 15.06.2022; Views: 58; Downloads: 6
.pdf Full text (1,25 MB)

2.
Trendi zaprtih oseb v izbranih evropskih državah : magistrsko delo
Luka Danijel, 2022, master's thesis

Abstract: Kaznovalne politike se razlikujejo med državami in pomembno vplivajo na trende zaprtih oseb. Fokus zaključnega dela je predstavljalo preučevanje zaporskih sistemov kot pomembnega dela kaznovalne politike na Danskem, Finskem, Hrvaškem in v Sloveniji z namenom izpostaviti podobnosti in razlike med državami. Omenjene države so bile izbrane, ker v vseh prevladuje humana kaznovalna politika, v zaporih pa se poudarja tretmansko delo z obsojenci. Analizirani so bili statistični podatki o zaporskih populacijah za posamezne države, ki so odraz kaznovalne politike: primarno stopnja zaprtih oseb, vendar tudi zasedenost zaporov, sprejem zaprtih oseb, delež mladoletnih zaprtih oseb, delež tujcev med zaprtimi osebami, povprečni dnevni strošek na posameznika v zaporu in razmerje med številom zaprtih oseb in paznikov v zaporu. Hkrati so bile analizirane povezave med stopnjo zaprtih oseb in nekaterimi političnimi in družbenoekonomskimi dejavniki, kot so indeks demokracije, zaupanje v kazensko pravosodje, zaupanje v policijo, ekonomska neenakost, legitimnost države, človekove pravice in indeks družbene pravičnosti. Ugotovitve so potrdile rezultate preteklih študij, da stopnja zaprtih oseb najbolje odraža kaznovalno naravnanost države. Rezultati so pokazali, da so nizke stopnje zaprtih oseb prisotne v vseh preučevanih državah, kar odraža zmerno kaznovalno politiko, za katero je značilna tretmanska obravnava obsojencev v zaporih. Nadalje so ugotovitve izpostavile povezanost stopnje zaprtih oseb in izbranih družbenoekonomskih dejavnikov. Države z visoko razvito demokratično ureditvijo, legitimnimi državnimi institucijami, katerim državljani zaupajo, majhno družbeno in ekonomsko neenakostjo imajo manj represivno kaznovalno politiko, ki se odraža v nizkih stopnjah zaprtih oseb.
Keywords: magistrska dela, kaznovalna politika, tretmanska ideologija, stopnja zaprtih oseb, kaznovalni populizem
Published in DKUM: 07.06.2022; Views: 81; Downloads: 20
.pdf Full text (1,44 MB)

3.
Ranljivost prebežnikov za radikalizacijo : magistrsko delo
Špela Černigoj, 2022, master's thesis

Abstract: Z družbeno-geopolitično preobrazbo sveta se v zadnjih nekaj letih krepi tudi begunsko-migrantska problematika, ki prinaša (vedno) več različnih izzivov. Mednje štejemo družbene, kulturne, gospodarske, pa tudi varnostne izzive. Varnostno vprašanje migracij postaja pomemben del razprave med različnimi mednarodnimi akterji. V zadnjih dveh desetletjih se v sklopu tega pojavlja vprašanje povezanosti migracij z nasilnim ekstremizmom, terorizmom in radikalizacijo. Strokovnjaki med najranljivejše skupine, dovzetne za radikalizacijo, ki vodi v nasilni ekstremizem oz. terorizem, uvrščajo tudi prebežnike. Slednji zaradi različnih psiholoških, socialnih, političnih, ideoloških, verskih in kulturnih razhajanj (med pričakovanim in dejanskim) postajajo vse lažje »žrtve« procesa radikalizacije. Njihovo ranljivost lahko opredelimo na podlagi različnih mikro, mezo in makro dejavnikov, ki nanje vplivajo v različnih kombinacijah, intenzivnostih in sosledjih. Vse tri ravni nam približajo socialnopsihološke vzroke radikalizacije, socializacije in mobilizacije, ki vodijo v nasilni ekstremizem in s tem povezanimi procesi angažiranja. Za zmanjševanje ranljivosti prebežnikov za radikalizacijo je potreben razvoj učinkovitih in delujočih antiradikalizacijskih programov, ki delujejo v smeri preprečevanja in odvračanja tveganj, da bi se radikalizacija sploh pojavila oz. ukoreninila. V sklopu preprečevanja ranljivosti prebežnikov potrebujemo učinkovit integracijski sistem, ki uspešno prepozna in razume pretekle frustracije ter trenutne potrebe prebežnikov v njihovem novem okolju. Treba je vzpostaviti enotni okvir, ki prispeva k celovitemu pristopu upravljanja migracij ter azila, ustvariti učinkovitejši sistem, odporen proti migracijskim pritiskom, delati v smeri odpravljanja »push« in »pull« faktorjev ter se še dodatno posvetiti najbolj prizadetim državam. Delovati je treba na enotni ravni, z več-deležniškim udejstvovanjem, mednarodnim sodelovanjem ter po zgledu dobrih praks.
Keywords: magistrska dela, prebežniki, ranljivost, radikalizacija, nasilni ekstremizem
Published in DKUM: 07.06.2022; Views: 63; Downloads: 8
.pdf Full text (1,13 MB)

4.
Razhajanja v islamu in terorizem : magistrsko delo
Andrej Beljan, 2022, master's thesis

Abstract: Islam je ena izmed največjih svetovnih religij, ki poudarja mirno komunikacijo v družbi ter svoje vernike nagovarja, da se izogibajo vojni in nasilju. Kljub temu med muslimani prihaja do nesporazumov glede interpretacije verskih načel, kar lahko vodi v nasilje. Nasilje se je tekom zgodovine v islamu pojavilo večkrat, posluževale pa so se ga ekstremistične sekte, ki so na svojstven oziroma napačen način interpretirale Koran in Suno. Sprva je bil terorizem usmerjen na verske in politične voditelje, kasneje pa so tarče postali tudi ostali državljani. Tako v preteklosti kot danes se nasilni ekstremisti pogosto naslanjajo na ideologijo tekfija. Vprašanje tekfira je v islamu izrednega pomena, saj je lahko posameznik, ki ga razglasijo za nevernika, v določenih primerih izločen iz islamske skupnosti in obsojen na smrtno kazen. Ta obtožba ima velike posledice, saj ekstremistom dopušča džihad. Pri izvajanju džihada pa se ekstremisti ne ozirajo na številna pravila in omejitve, ki jih v zvezi z džihadom predpisuje islamski nauk. Tovrstna praksa je razširjena tudi med islamskimi fundamentalisti, salafiti in vahabiti, ki poudarjajo, da je njihova interpretacija in njihovo prakticiranje islama edino pravilno in da so vse druge interpretacije islama napačne. Nasilni ekstremizem se je v zadnjih letih dodatno okrepil z razglasitvijo Islamske države. Pripadniki in simpatizerji Islamske države teror uporabljajo za doseganje političnih in ideoloških ciljev, pri tem pa svoja dejanja opravičujejo z vero. Ekstremistične skupine tako muslimane in islam predstavljajo v slabi luči, zato ni nič kaj nenavadno, da se v številnih evropskih državah soočajo s pojavom islamofobije. Slednjo spodbujajo tudi mediji, ki namerno ali nenamerno širijo islamistično propagando. Izkrivljeno podobo islama poskušajo popraviti uradne islamske institucije, ki želijo islam ljudem predstaviti v njegovi pravi luči, in sicer kot miroljubno vero. Jasno izražajo svoje nestrinjanje z ekstremističnimi skupinami in strogo obsojajo terorizem, pri tem pa sodelujejo z različnimi institucijami in vplivneži muslimanskega sveta. Kljub prizadevanju številnih verskih in neverskih institucij za odpravo terorizma, je ekstremistična misel pri nekaterih posameznikih in družbah še vedno globoko zakoreninjena. Širjenje takšne misli je bilo v preteklosti in je še danes glavni vzrok za številne žrtve po celem svetu.
Keywords: magistrska dela, islam, musliman, terorizem, versko nasilje, zloraba vere
Published in DKUM: 07.06.2022; Views: 58; Downloads: 11
.pdf Full text (1,63 MB)

5.
Pogledi na kaznovanje : primerjava študentov varstvoslovja v dveh časovnih obdobjih
Domen Mirt, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga se osredotoča na poglede na kaznovanje pri študentih Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Gre za morebitne bodoče praktike v kazenskem pravosodju, ki lahko v prihodnosti krojijo kaznovalno politiko države. Fokus študije je bil preučiti, ali se pogledi na kaznovanje študentov v času spreminjajo, natančneje v zadnjih devetih letih. Za izvedbo je bil uporabljen del istega vprašalnika, ki je bil uporabljen v prvotni študiji o pogledih mladih na kaznovanje. Podatki so bili zbrani s pomočjo spletne ankete, ki je bila sestavljena iz 83 postavk, razdeljenih na šest sklopov. Pridobljeni podatki so bili analizirani s statističnimi analizami. V vzorec so bili zajeti študentje Fakultete za varnostne vede, ki so izpolnili spletno anketo (201 študent). Od tega je anketo izpolnilo 58 moških in 143 žensk, katerih povprečna starost je bila 22,4 let. Izmed vseh anketiranih študentov jih je 124 obiskovalo dodiplomske programe in 77 magistrski program. Rezultati statističnih analiz so pokazali, da študentje najbolj podpirajo retribucijo (povračilo za storjeno kaznivo dejanje), nato restitucijo (povrnitev škode) in nazadnje alternativne sankcije. Razlike med pogledi študentov na kaznovanje so bile zaznane glede na spol, raven študija in predhodno viktimizacijo. Študentke izražajo večjo podporo alternativnim sankcijam kot študenti; študenti podiplomskega študija so bolj naklonjeni strožjemu kaznovanju kot študenti podiplomskega študija. Predhodno viktimizirani študenti izražajo večjo podporo restituciji. V splošnem več kot polovica študentov ne zagovarja smrtne kazni. Ugotovitve so pokazale, da predhodna viktimizacija vpliva na nekatera stališča do smrtne kazni. Primerjava naše študije s študijo iz leta 2011 je pokazala, da je prišlo do pomembnih razlik v pogledih študentov na kaznovanje.
Keywords: magistrska dela, kaznovanje, študenti, varstvoslovje, pogledi, študije
Published in DKUM: 07.06.2022; Views: 56; Downloads: 9
.pdf Full text (1,34 MB)

6.
Slavistična prepletanja 2
2022

Abstract: Znanstvena monografija Slavistična prepletanja 2 zajema sedemnajst prispevkov s področja raziskav slovanskih književnosti in prevajalskih stikov med slovanskimi jeziki ter interdisciplinarnih raziskav slovanskih književnosti. Monografijo odpira sklop prispevkov, ki slovanske književnosti obravnavajo skozi prizmo medkulturnosti, medtem ko so prevodi slovanskih književnosti kot kulturni transferji v fokusu prispevkov drugega sklopa. Tretji sklop monografije se osredotoča na raziskave starejših obdobij slovanskih književnosti, monografijo pa zaokrožajo prispevki s področja literarno-likovne medmedialnosti in filmskih adaptacij slovanskih književnosti. Medkulturne in prevajalske raziskave slovanskih književnosti, raziskave starejših obdobij slovanskih književnosti in adaptacij slovanskih književnosti so le nekateri od raziskovalnih izzivov slavističnih literarnovednih raziskav, ki so aktualne tako z vidika raziskovalnih tematik kot metodologij.
Keywords: slovanska književnost, medkulturnost, literarni prevod, adaptacija literarnega dela, medmedialnost
Published in DKUM: 26.05.2022; Views: 93; Downloads: 22
.pdf Full text (22,74 MB)
This document has many files! More...

7.
Izbrani aspekti ustvarjalnosti in izražanja skozi glasbo klarinetista ter skladatelja Gorana Bojčevskega : magistrsko delo
Kaja Praprotnik, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo je teoretičnega značaja. Raziskuje različne aspekte ustvarjalnosti in izražanja skozi glasbo klarinetista ter skladatelja Gorana Bojčevskega. Delo se dotakne njegovega življenja, ustvarjalnosti in glasbenega opusa, ki smo ga razdelili na komorna dela, filmsko glasbo, dela za orkester, glasbo za balet, priredbe makedonskih tradicijskih pesmi in na priredbe klasičnega ter drugega repertoarja. V nadaljevanju dela sledijo opisi njegovega sodelovanja z različnimi glasbeniki, njegovi glasbeni projekti ter analize treh izbranih skladb z naslovi Someday, Up close in In your eyes.
Keywords: Goran Bojčevski, klarinetist, skladatelj, izbrana dela
Published in DKUM: 19.05.2022; Views: 54; Downloads: 8
.pdf Full text (1,74 MB)

8.
Kriminaliteta v Ljubljani v času pandemije covida-19 : magistrsko delo
Sara Pintar, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je obravnavana kriminaliteta v Ljubljani v času pandemije koronavirusa covid-19, ki se je začela konec leta 2019. Prizadela je skoraj vse države in ozemlja sveta. Ker se je koronavirus covid-19 nenadzorovano širil, so številne vlade sprejele ukrepe za zajezitev širjenja okužb. Eden najbolj ključnih ukrepov, ki je vplival na spremembe gibanja kriminalitete, je bil omejevanje gibanja ljudi. Ljudi je prisilil, da so ostali doma. Prvi del magistrskega je teoretičen. V njem so predstavljeni ukrepi, ki jih je Slovenija sprejela za zajezitev koronavirusa covid-19, gibanje kriminalitete v času pandemije, kriminaliteta v Sloveniji med prvim in drugim valom pandemije covid-19, kako so izkoristili covid-19 za izvajanje kriminalitete, vzroki za porast oziroma upad kriminalitete in pa predvidevanja o kriminaliteti po pandemiji. Drug del magistrskega dela pa zajema empirični del, ki temelji na raziskavi kriminalitete v mestu Ljubljana v času pandemije koronavirusa covid-19. Na podlagi podatkov, ki smo jih dobili od drugih avtorjev, smo lahko analizirali najpogostejša premoženjska in nasilna kazniva dejanja za obdobje od 1. 1. do 31. 8. 2020 in jih primerjali z letom 2019. Zaznali smo upad vlomov, tatvin, ropov, hudih telesnih poškodb, posilstev, nasilja v družini. V porastu pa so bili umori, tatvine motornih vozil in roparske tatvine.
Keywords: vrste kriminalitete, statistični pregledi, magistrska dela
Published in DKUM: 12.05.2022; Views: 93; Downloads: 35
.pdf Full text (1,68 MB)

9.
Identifikacija enojajčnih dvojčkov v policijskih postopkih : magistrsko delo
Veronika Mrak, 2022, master's thesis

Abstract: V dosedanjih raziskavah opazimo, da lahko enojajčne dvojčke ločujemo na različne načine npr. preko biometričnih ločevalcev, prepoznave obraza, ujemanja prstnih odtisov in dlani, prepoznave glasu, pisave in šarenice. Enojajčni dvojčki lahko zamenjavo identitete izkoristijo v vsakdanjem življenju v svojo korist kot tudi za namen goljufije. V magistrskem delu nas je zanimalo, ali enojajčni dvojčki zamenjajo svojo identiteto z namenom pridobitve neke koristi. Ugotovili smo, da več kot polovica ljudi opaža zamenjavo identitete med enojajčnimi dvojčki in da ni povezanosti med trajanjem poznanstva enojajčnih dvojčkov in sposobnostjo njihovega prepoznavanja. Med starostjo enojajčnih dvojčkov in sposobnostjo njihovega prepoznavanja pa obstaja povezanost. Ugotovili smo, da spol enojajčnih dvojčkov ni povezan z zamenjavo identitete enojajčnih dvojčkov ter da je sposobnost ločevanja enojajčnih dvojčkov povezana z opažanjem zamenjave njune identitete. Nadalje smo želeli dobiti vpogled v postopek obravnave enojajčnih dvojčkov s strani policistov in njihove izkušnje s tovrstno obravnavo. V Slovenski policiji ne vodijo statističnih podatkov, ki bi se nanašali na enojajčne dvojčke kot na osumljence kaznivih dejanj. Pri preiskovanju in obravnavi kaznivih dejanj se občasno srečajo s posameznimi osumljenci, ki so enojajčni dvojčki. Ker imajo enojajčno dvojčki isti DNK profil, to predstavlja težave pri biometrični identifikaciji, razen če na kraju kaznivega dejanja odkrijejo tudi prstne odtise.
Keywords: policijski postopki, dvojčki, identifikacija, zamenjava identitete, goljufije, magistrska dela
Published in DKUM: 05.05.2022; Views: 130; Downloads: 17
.pdf Full text (1,36 MB)

10.
Trgovina z ljudmi kot oblika organizirane kriminalitete v Bosni in Hercegovini : magistrsko delo
Emina Šuško, 2022, master's thesis

Abstract: Vsako leto na tisoče moških, žensk in otrok pride v roke trgovcev, tako v svojih državah kot v tujini. Trgovina z ljudmi je ena od najhujših oblik kršitev človekovih pravic. Številni dejavniki in spremenljivke naredijo posameznika ranljivega za trgovino z ljudmi in pogosto gre za kombinacijo dejavnikov, ki skupaj ustvarjajo tveganje za trgovino z ljudmi. Očitno dejstvo je, da problema trgovine z ljudmi ni lahko raziskati. Ključni vzroki za to težavo so pomanjkanje natančnih, merljivih in zanesljivih informacij o resničnem obsegu tega problema, manifestacijah določenih oblik trgovine z ljudmi, pa tudi njenih resničnih vzrokih. Organizirani kriminal je nedvomno mednarodno globalno vprašanje. Problem ni povezan samo z Zahodnim Balkanom, ampak ima na Balkanu ta problem posebno težo in bi lahko ogrozil stabilnost v regiji, lahko rečem tudi integracijo regije. Organizirani kriminal na Zahodnem Balkanu še naprej ogroža evropsko varnost, saj so balkanske države postale eno glavnih območij za vstop kriminalnih struktur v EU. Trgovina z ljudmi še naprej zavzema pomembno mesto v kriminalni praksi v Bosni in Hercegovini, k celotni situaciji pa prispevajo politično nestabilne in gospodarsko težke razmere v državi ter blaga kazenska politika sodišč. Trenutni trendi kažejo, da je vse več državljanov BiH žrtev trgovine z ljudmi tako znotraj kot zunaj Bosne in Hercegovine. Ne glede na to, ali so tujci ali domači državljani, si vse žrtve zaslužijo popolno pozornost, storitev in psihološko zdravljenje. Poleg tega je treba obravnavati ustrezno socialno in gospodarsko reintegracijo domačih žrtev, da bodo lahko našle svoje mesto v družbi in skupnosti na način, ki jim bo omogočal, da se preživljajo in s tem preprečili ponovno trgovino. Izvedene raziskave naj bi prispevale k izboljšanju sistema zbiranja podatkov v Bosni in Hercegovini ter krepitvi obstoječega strokovnega znanja pri pripravi, oblikovanju, izvajanju raziskav in usposabljanja. Prispevati mora k obveščanju ustreznih udeležencev, predvsem širše in strokovne javnosti o rezultatih, sklepih in priporočilih, ki izhajajo iz raziskave.
Keywords: trgovina z ljudmi, balkanska pot, magistrska dela
Published in DKUM: 04.05.2022; Views: 128; Downloads: 21
.pdf Full text (1,40 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica